miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Boden, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  1990-talets ekonomiska kris i ett långsiktigt regionalt perspektiv: Jämtlands län 1880-1995.1996Report (Other academic)
 • 2.
  Boden, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Avreglering och de kommunala energiföretagen: en studie av tre kommunala elföretag på 1990-talets elmarknad.2000In: Dragkampen om vattenkraften: studier kring en omstridd naturresurs, Östersund: Mitthögskolan , 2000, p. 255-Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Boden, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Avreglering på elmarknaden.: En studie om förändringar på 1990-talets elmarknad och tre kommunala elföretag.2000In: Tankar kring lokal och regional utveckling inför det nya årtusendet: antologi från Forskarforum 1999, Östersund: Statens institut för regionalforskning (SIR) , 2000, p. 314-Conference paper (Other academic)
 • 4.
  Boden, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Bygdemedlens användning i Jämtlands län 1970-1996.1997Report (Other academic)
 • 5.
  Boden, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  En jämtländsk företagarverksamhet och dess omvärld: Sven O Perssons företagande 1920-1990.1995Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 6.
  Boden, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Näringslivets och företagandets villkor i Jämtlands län 1880-19451994In: -vår lott och arvedel!: en antologi om Jämtland, Östersund: Mitthögskolan , 1994, p. 55-100Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Boden, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Studying the Development of Tourism Destinations: the 10th Nordic Tourism Research Conference, 18-20 okt 2001, Vasa Finland2001Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Boden, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Turismen och älvarna: En studie om det strömmande vattnets betydelse för turistnäringens utveckling i två norrländska älvdalar.2000In: Dragkampen om vattenkraften: studier kring en omstridd naturresurs, Östersund: Mitthögskolan , 2000, p. 255-Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Boden, Bo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Rosenberg, Lennart
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hur studera turistdestinationers utveckling?: Analytiska överväganden utifrån en förstudie av sex svenska vintersportområden i den svenska fjällkedjan.2001In: Nordisk turisme i et regionalt perspektiv, Stockholm: Nordregio , 2001, p. 172-Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Boden, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö2016Report (Other academic)
 • 11.
  Bodén, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Åre - en turistdestination med anor.2007In: Utveckla turistdestinationer: ett svensk perspektiv, Uppsala: Uppsala Publishing House/Konsultförlaget , 2007, p. 347-Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  En historisk betraktelse över Åres framväxt till en modern turistdestination. Period 1880-2007.

 • 12.
  Bodén, Bo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Turism i skärgården2005In: Målkonflikter mellan natur, kultur och turism, Östersund: European Tourism Research Institute (ETOUR) , 2005, , p. 72p. 43-49Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Bodén, Bo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Grängsjö, Per
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Pettersson, Robert
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Svensson, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kunskapsdriven turismutveckling i Västernorrland: Rapport från en förstudie2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten redovisar en förstudie som Turismforskningsinstitutet ETOUR utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland. Förstudien syftar till att utreda den regionala turismorganisationen i Västernorrlands län, samt analysera tre på förhand utpekade destinationer; Sundsvall med Timrå, Höga Kusten samt en inlandsdestination. I rapporten pekas även på möjliga vägar för fortsatt kunskapsdriven turismutveckling i Västernorrland. Ser vi till de utpekade destinationerna är det idag Sundsvall som förefaller mest kommersiellt driven med flera relativt tunga kommersiella aktörer inblandade i strategiarbetet. Viss otydlighet finns kring destinationens avgränsning, med Timrå och kustområdena som något perifera i den mobilisering som skett kring konferens- och shoppingturism. Vad gäller destinationsorganisation förefaller ett av privat logik dominerat destinationsbolag ligga närmast till hands. På Höga Kusten är bilden något mer sammansatt men grunden för en organisation driven med privat logik finns genom Entré Höga Kusten. Avgränsningen är något otydligt i fråga om hur mycket inland destinationen omfattar och hur det förhåller sig med Härnösands kommun, vid sidan av de dominerande kommunerna Örnsköldsvik och Kramfors. Höga Kusten världsarvsområde ligger helt inom dessa kommuner. Här finns också statligt engagemang genom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Om det är privat mobilisering kring turism som åsyftas förefaller dock Entré Höga Kusten med sina 110 medlemmar vara den naturliga organisatoriska basen. I Inlandet, som i denna studie främst behandlar Sollefteå kommun, är organiseringen svag. Ett fåtal privata aktörer mobiliserar krafterna och efterlyser samtidigt ett tydliggörande av kommunens hållning i turismfrågorna. Destinationens avgränsningar är otydliga då kopplingarna till andra delar än Sollefteå kommun är oklara och länkarna till aktörer utanför Ångermanälvens dalgång är svaga. Det är önskvärt med ett tydliggörande av destinationens geografi samt vilka aktörer som räknas och inte. I rapportens sista kapitel finns en diskussion om fortsatt kunskapsuppbyggnad knutet till turismutvecklingsarbetet i Västernorrlands län och dess destinationer. Det är uppenbart att de olika destinationerna skiljer sig åt och då mycket väl kan göra det avseende kunskapsbehov, medan de i andra avseenden kan förmodas ha liknande behov. Detta avsnitt kan ses som en första reflektion utifrån det nu genomförda pilotprojektet. Fortsatt dialog i dessa frågor följer för att kunna konkretiseras i ett eventuellt fortsatt samarbete under hösten 2006.

 • 14.
  Bodén, Bo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Rosenberg, Lennart
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling: En studie av sex svenska fjälldestinationer2004Report (Other academic)
 • 15.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lokal nytta av Vindkraft2014Report (Other academic)
 • 16.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Naturbaserad turism och klimatförändring2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är resultatet av ett uppdrag mellan Klimat- och Sårbarhetsutredningen (Miljödepartementet) och ETOUR. I rapporten riktas fokus mot ett urval av internationella studier som belyser förhållandet mellan naturbaserad turism relaterat till de klimatförändringar som tecknas i det klimatscenario som utredningen baserar huvuddelen av sitt arbete på (A 2 ECHAM). Förrutom att dessa studier relateras till svenska förhållanden diskuterar Bosse Bodén även hur förutsättningarna för snöberoende turistaktiviteter och det rörliga friluftslivet kan komma att förändras utmed den svenska fjällkedjan fram till 2100.

  När det gäller detta område tros temperaturen stiga med omkring fyra grader under denna period, och beräkningar utförda av SMHI visar att snötäcket i fjällkedjan kan komma att minska med upp till 5 månader under de kommande hundra åren.

  --På kort sikt innebär klimatförändringarna inga drastiska åtgärder för turismnäringen, men ett varmare och blötare klimat kommer givetvis att få konsekvenser, säger Bosse Bodén och betonar att alperna och medelhavsländerna är områden som då kommer att drabbas hårt.

  Sommarsäsongen förlängs

  Det finns naturliga variationer i klimatet, där gröna vintrar och regniga somrar är återkommande inslag. Extrema väderlekssituationer blir dock allt vanligare, och de är svåra att förutspå. Stormar, skyfall och värmeböljor med över 40 grader drabbar hårt.

  --Även om vi gör allt vad vi kan för att bromsa upp processen kommer temperaturen fortsätta att öka fram till år 2030. Och om hotbilden besannas får vi en temperaturökning med 4 grader innan århundradet är slut, vilket kommer att få förödande konsekvenser på sina håll, säger Bosse Bodén och förklarar att när det gäller svensk turism innebär klimatförändringen att säsongen successivt kommer att förlängas för sommaraktiviteter men förkortas för vinteraktiviteter. En varmare sommarsäsong bidrar till ökad risk för algblomning, höjning av havsnivån och försämrad vattentillgång på vissa turistorter, medan andra destinationer drabbas av överbeläggning, köbildning, vattenbrist och trängsel. Ett scenario som även innebär att tillgängligheten till kalfjället försämras när områdena successivt krymper i takt med att trädgränsen kryper allt högre upp.

  -- Villkoren för sommaraktiviteter som bad, camping, vandring kommer att förbättras i takt med att säsongen blir längre. Däremot kommer natursnöberoende aktiviteter, som längdskidåkning och skoteråkning, att möta de största svårigheterna om klimathotet blir verklighet, säger Bosse Bodén och fortsätter:

  -- När det gäller alpin skidåkning kan turismnäringen på kort sikt möta de negativa effekterna, bland annat genom tillverkning av konstsnö. Men på lång sikt står svensk vinterturism inför allvarliga utmaningar, bland annat hotas flera skidområden i södra och mellersta norrland av nedläggning efter 2050.

 • 17.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Resande och fjällturism: En utredning om tillgänglighet och expansion i sex turistorter i Dalarna och Jämtland2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med fokus riktat mot sex turistdestinationer beskriva dels

  fjällturismens utveckling efter 1970 i Dalarna och Jämtland och de förutsättningar som krävs

  för en fortsatt tillväxt, dels de implikationer som frågan om tillgänglighet medför för turistnäringen

  i dessa områden, berörda myndigheter och verk. Frågan om tillgänglighet avser transportsystemet

  och dess transportslag, främst vägnätet och bilismen. Studien baseras på litteraturstudier

  och underlagsmaterial från turistnäringens företrädare i Dalarna och Jämtland, som

  presenterats i samband med Trafikverkets åtgärdsplanering och fastställandet av länens transportplaner

  2010-2021.

  De destinationer som ingår i studien är Sälen, Idre/Grövelsjön, Funäsdalen, Vemdalen/-

  Klövsjö, Lofsdalen och Åre. Utvecklingsförloppet för samtliga destinationer indikerar att

  massturism är en nödvändig förutsättning för att turismen som näring ska kunna upprätthålla

  sin samhällsbärande roll. Turismens expansion medförde att näringen under 1980-talet blev

  en basnäring i dessa områden. Förloppet visar även att infrastrukturella investeringar och

  andra ”Big Projects” har spelat en viktig roll för utvecklingen, liksom omvärldsförändringar,

  entreprenöriella insatser och samverkan mellan privata och offentliga intressen på lokal,

  regional och nationell nivå. Utvecklingen visar också att expansionen till stor del förklaras av

  förändrade preferenser bland allmänheten, så till vida att alpin skidåkning blev en turistisk

  volymprodukt och primär besöksanledning. Det innebar dramatiska förändringar och förutom

  att näringen expanderade mycket snabbt kom vintern att ersätta sommaren som högsäsong.

  Även fjällturismens geografiska tyngdpunkt förflyttas med volymprodukten alpin skidåkning,

  från de traditionella högalpina områdena i norr till de mer låglänta, lättillgängliga och närmare

  marknaden belägna Dalafjällen i söder.

  Destinationerna har mer eller mindre framgångsrikt anpassat sin verksamhet till flera av de

  trender som gjort sig gällande under 2000-talet, t.ex. till det ökade intresse för produkter och

  rekreationsmiljöer som erbjuder spänning, äventyr och service. Turistnäringens företrädare

  bedömer att fjällturismens tillväxt kommer att fortsätta i snabb takt också under kommande

  decennium. Deras optimism framstår i vissa avseenden som berättigad och stöda av samhällsekonomins

  omvandling mot en allt större service- och tjänstesektor, näringens expansion och

  tillgänglig turistrelaterad statistik. Ekonomiska utvecklingsförlopp omfattar dock, som fjällturismens

  tidigare utvecklingsförlopp visar, även stagnations- och nedgångsperioder. Att

  allmänheten i goda tider är beredda att lägga en stor del av sin

  ökade välfärd på rekreation och

  turism framgår av historien, liksom att de är beredda att dra ned på denna konsumtion om

  tillväxten uteblir och det institutionella regelverket ändras.

  3

  I frånvaro av externa chocker framstår en fortsatt turistisk expansion som det mest sannolika

  scenariot fram till 2020. Styrkeförhållandet mellan destinationerna under vintersäsongen

  kommer sannolikt också att bestå, d v s att Sälen och Åres dominans fortsätter, Idre, Funäsdalen

  och Vemdalen försvarar sina ställningar som medelstora destinationer och att Lofsdalen

  behåller sin ställning som en av fjällkedjans mindre volymdestinationer. Drabbas fjällområdet

  av gröna vintrar kan Idrefjällen och Funäsdalsfjällen komma att gynnas, eftersom de är

  belägna inom en kallare klimatzon. Utvecklingsförloppet avseende sommarturismen framstår

  dock mer osäkert. Intresset för att utveckla barmarksturismen har vuxit sig allt starkare på

  samtliga destinationer, inklusive tidigare utpräglade och resursstarka vintersportdestinationer

  som Sälen och Åre.

  En god extern tillgänglighet kan hävdas vara en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning

  för en fortsatt turistisk expansion i fjällområdet, liksom för att turismens ställning som samhällsbärande

  näring ska kunna upprätthållas. Det gäller tillgång till såväl den virtuella världens

  IT-nätverk, som de mer traditionella transportsystemen och transportslagen (bil, buss,

  tåg och flyg). Mot bakgrund av de regionala turistorganisationernas synpunkter avseende den

  externa tillgängligheten och dess betydelse framträder följande strategiska frågor och/eller

  områden som viktiga att beakta:

  Flygets betydelse som transportmedel för resenärer till fjällområdet i Dalarna och Jämtland

  är idag 2010 marginell, med undantag för Åre. Dess roll bedöms dock öka i framtiden i

  takt med att en fortsatt snabb expansion kräver tillgång till nya marknader.

  Att nå framgång på den svenska hemmamarknaden är idag 2010 helt avgörande för

  samtliga destinationer, vilkas marknader till stor del är relaterade till kortaste avstånd

  och/eller existerande väg- och järnvägsnät. För att stärka eller bevara sin ställning på dessa

  marknader kommer sannolikt mer klimatsmarta transportlösningar att krävas i framtiden.

  Att besökare till fjällområdet reser med minimal packning är idag 2010 ett undantag som

  bekräftar regel att välja bilen av praktiska skäl och bekvämlighet.

  Bilismen och vägnätet

  står därmed i fokus och utgör det mest strategiskt viktiga transportslaget för fjällvärldens

  volymturism.

  Om turismen under planperioden expanderar i enlighet med turistorganisationernas bedömning

  framstår det troligt att tillgängligheten till fjälldestinationerna kommer att försämras

  under högsäsongsveckorna och att status quo, i bästa fall, kan upprätthållas under övriga

  4

  perioder. Utifrån de budgetramar och principer som styr arbetet med länstransportplanerna

  kan frågan ställas om det är försvarbart att anpassa vägnätet till en tio gånger högre trafikintensitet

  än normalt under högsäsongens trafiktoppar, d v s är det samhällsekonomiskt

  effektivt och förenligt med klimatsmarta transportlösningar? Svaret på frågan är sannolikt nej

  så länge bilparken domineras av fordon som drivs med fossila drivmedel och trafikintensitetens

  variationer över året är så stora som idag 2010.

  Arbetet med länstrafikplanerna har kännetecknats av hårda prioriteringar och avvägningar

  mellan olika intressen. Trafikintensiteten framstår som en viktig prioriteringsgrund, vilket

  reser frågan hur det kan komma att påverka olika destinationers konkurrenssituation. Tillspetsat

  uttryckt, ska tillgängligheten till stora volymdestinationer prioriteras framför små? Ska

  resurserna satsas på att komma tillrätta med trafikinfarkter och trafikproppar utmed de mest

  trafikintensiva tillfartsvägarna? I förlängningen kan frågan också ställas om situationen i

  södra Dalarna bör prioriteras framför övriga projekt i länet och Jämtland.

  Tillgänglighet kan vara både en katalysator för förändring eller verka som en förstärkande

  faktor. Oavsett vilket påverkar tillgängligheten 1) besökarnas preferenser och företagens

  kostnader, 2) destinationers förmåga att anpassa sig till och aktivt agera på förändringar i

  omvärlden och 3) deras konkurrenskraft. Ur ett turistiskt perspektiv bör frågan om konkurrensneutralitet

  betraktas utifrån att valet av resmål påverkas och begränsas av olika materiella

  restriktioner (kapacitets-, kopplings- och styrningsrestriktioner), liksom att dessa samspelar

  med turisternas subjektiva upplevelse av dessa restriktioner. Insikten om att det både kan

  främja och motverka valet av ett visst resmål gör att frågan om tillgången till väl fungerande

  och konkurrenskraftiga transportlösningar är mycket viktiga för fjälldestinationerna. Även

  insikten om att vissa typer av resor sker mer frekvent än andra och att frekvensen är beroende

  av både avstånd och tid understryker tillgänglighetens betydelse, eftersom destinationerna till

  stor del konkurrerar med varandra inom samma geografiska avståndskontext och på en marknad

  där ”kundernas” grundläggande primära behov av en viss typ av upplevelse också den till

  stor del är desamma.

 • 18.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Rättvisa och transparanta avgiftssystem: En studie om lokala destinationsbolag och deras medlemsavgifter2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Allt fler turismorganisationer / bolag har utvidgat sin verksamhet från att tidigare uteslutande fokusera på marknadsföring och bokning till att även omfatta managementuppgifter. I rapportens första del, som i huvudsak baseras på artiklar och litteratur från nationell och internationell forskning, beskrivs denna utveckling och de utmaningar som följer med managementrollen. Huvuddelen av rapporten ägnas åt frågan om hur ett rättvist och funktionellt avgiftssystem ska kunna utformas för nivån på medlemmarnas serviceavgifter.

   

  Föreliggande rapport är resultatet av ett uppdrag mellan ETOUR och Jämtland/-Härjedalens Turistförening inom ramen för ett av EU delfinansierat projekt.

   

 • 19.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Vindkraft i Jämtland: En studie relaterad till turism2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Turism är en viktig näring för den regionala jämtländska ekonomin, och för vissa kommuner och lokalsamhällen är den även samhällsbärande. Denna rapport syftar till att identifiera strategiska frågeställningar för turism och turismnäringen i samband med planerad utbyggnad av vindkraft i Jämtland. Rapporten utgör ett underlag inför den diskussion och de beslut som föregår arbetet med de kommunala översiktsplanerna, samrådsförfarandet inför planernas fastställande och vindkraftens utbyggnad.

 • 20.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Wall-Reinius, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Sandell, Klas
  Karlstad universitet.
  Lundberg, Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Dahlberg, Annika
  Stockholm universitet.
  Besök och besökare i fjällen: Resultat från en undersökning avseende svenskarnas fritidsaktiviteter i fjällen, besök i olika fjällområden, landskapsrelationer, fjällen i sociala medier, upplevelser av vindkraft och attityder till skyddad natur2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Förord

  I den här rapporten redovisas några första sammanställningar från en nationell enkätundersökning avseende svenskarnas fritidsaktiviteter i fjällen, deras besök i olika fjällområden, landskapsrelationer, fjällens roll i sociala medier, upplevelser av vindkraft och attityder till skyddad natur. Enkäten ingår som en del i projekten "Bortom konflikter" och "Den nya fjällupplevelsen" inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning"Storslagen fjällmiljö" (www.storslagnafjall.se). Utifrån materialet i denna rapport kommer framöver olika fördjupningar och kompletteringar att göras, vilka kommer redovisas påolika sätt–vetenskapligt och populärvetenskapligt. Det är vår förhoppning att dessa studier blir en viktig del i referensramen för alla de beslut som fattas av myndigheter, företag och politiker när det gäller det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling i fjällen. För dagens och framtidens grupper, aktiviteter och ideal kommer att avgöra hur hållbar utvecklingen blir–och dagens besökare i fjällen är här en av nyckelgrupperna.

 • 21.
  Fuchs, Matthias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Boden, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sustainable, Fair and Agreed - Financing DMOs in spite of the Global Economic Crisis: Some Evidences from Sweden2011In: Coping with Global Climate Change: Strategies, Policies and Measures for the Tourism Industry / [ed] Weiermair, K., Pechlaner, H., Strobl, A., Elmi, M. & Schuckert, M., Bolzano: EURAC , 2011, p. 155-172Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study delivers some explanations for and evidence from DMOS’ financing systems based on membership fees. After having discussed social science theories explaining various aspects concerning DMO financing, case studies from three Swedish destinations are presented and alternative models for DMO financing are established. Finally, membership fees are exemplarily calculated by the proposed financing models based on the value-added concept. The goal to adapt and modify historically grown DMO charging systems towards greater fairness, financial sustainability and community commitment was partly reached

 • 22.
  Svensson, Bo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Fuchs, Matthias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Turismens betydelse: Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling2012Report (Other academic)
 • 23.
  Wall Reinius, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Dahlberg, Annika
  Stockholm universitet.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Laven, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Bortom konflikter i fjällen. Utmaningar i multifunktionella landskap2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I forskningsprojektet Bortom konflikter i fjällen har fem forskare vid Mittuniversitetet och Stockholms universitet under åren 2013-2015 studerat intressemotsättningar i Jämtlandsfjällen och hur olika aktörer upplever utmaningar och möjligheter kring buller och tystnad, vindkraftsutbyggnad, myndigheternas samarbeten och naturvård.

 • 24.
  Wall-Reinius, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Dahlberg, Annika
  Stockholms universitet.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Laven, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Intressemotsättningar och utmaningar i multifunktionella landskap: studier kring buller, vindkraft och naturskydd i Jämtlandsfjällen2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fjällen används i samband med en mängd olika aktiviteter, som i sin tur hela tiden förändras och utvecklas. I fjällen ska många olika hänsyn tas och inte sällan uppstår målkonflikter mellan olika värden, upplevelser och intressen. Det kan exempelvis uppstå konflikter mellan friluftsliv, rennäring, naturbevarande och energiproduktion eller mellan grupper av friluftslivsaktiviteter. I denna rapport redovisar vi resultaten från ett forskningsprojekt där vi har undersökt hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning upplever olika konflikter, orsaker bakom konflikter och vilka möjligheter som finns att komma bortom konflikter i planering, skötsel och användning av fjällområden. Konflikter mellan olika aktörer har en negativ påverkan på utveckling och förvaltning, vilket går emot de uttalade syftena med det nationella miljömålet Storslagna fjäll om att värna sociala och ekologiska värden.

 • 25.
  Wall-Reinius, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Olausson, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Dahlberg, Annika
  Stockholms universitet.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lundberg, Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Sandell, Klas
  Karlstad universitet.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Undersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen sommaren 20132015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf