miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ehrnerfeldt-Burman, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Fredman, PeterMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.Sandell, KlasKarlstads universitet.
  Friluftsforskning 2008. Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2008 den 12-13 november vid Karlstads universitet2008Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Välkommen till Friluftsforskning 2008 - en kreativ mötesplats om aktuell forskning kring friluftsliv vid Karlstads universitet den 12-13 november, 2008. Friluftsforskning 2008 är ett forum för dialog och samverkan kring aktuell forskning om friluftsliv och naturturism. Konferensen vänder sig till såväl akademiker som praktiker med intresse för forskning och utveckling inom dessa områden. I programmet till friluftsforskning 2008 finner du närmare 50 föredrag från Sverige Norge, Danmark och Finland, fördelade på 12 sessioner som handlar om… Friluftsliv och etnicitet Pedagogiska naturmöten och miljöengagemang Friluftslivets ekonomiska värden Friluftsstatistik och besökarstudier (nya aktiviteter och trender) Naturturism och regional utveckling Planering för friluftsliv och naturturism Friluftsliv och biologisk mångfald Utvecklingsarbete inom friluftsliv och naturvägledning I denna rapport har vi samlat sammanfattningarna till samtliga föredrag för att på översiktligt och lättillgängligt sätt förmedla kunskap från konferensen. Det ligger i sakens natur att en forskningskonferens fångar upp och förmedlar pågående och aktuellt arbete som ännu inte blivit publicerat på annat sätt. I anslutning till respektive sammanfattning finns därför kontaktinformation till presentatören för möjligheten att få en direkt och mer fördjupad dialog kring det aktuella arbetet. Samtliga texter i denna rapport har granskats och godkänts av forskare i Friluftsliv i förändring. Friluftsliv i förändring är ett forskningsprogram med uppgift att skapa och kommunicera forskningsbaserad kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige. Programmet, som finansieras av Naturvårdsverket, omfattar ca 15 forskare vid sju olika universitet och högskolor runt om i Sverige. Information om vår verksamhet finner du hemsidan www.friluftsforskning.se

 • 2.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Sven-ErikKarlstads universitet.Romild, UIlaMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.Sandell, KlasKarlstads universitet.
  Vilka är ute i naturen? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Detta är en av fyra rapporter som ger en översiktlig bild av resultaten från en nationell enkätundersökning om friluftsliv och naturturism i Sverige. Studien är genomförd av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Resultaten som presenteras här fokuserar bl a på vilka som är ute i naturen och vilka aktiviteter man ägnar sig åt. Nästan alla uppfattar skogar, fjäll, sjöar och hav som ”natur” men det är inte alls lika självklart med t.ex. badstränder, trädgårdar och elljusspår. Mer än hälften av de svarande är ute i naturen ganska ofta, eller mycket ofta, under vardagar. Under längre ledigheter ökar denna andel till 89 %. Naturen är också en central miljö för barns uppväxt och t.ex. har hela 94 % av de svarande ofta, eller mycket ofta, tillbringat lov och semestrar i naturen. Nöjes- och motionspromenader är vanligast att ha ägnat sig åt åtminstone en gång under en 12- månadersperiod (nästan 95 % av de svarande), följt av strövat i skog och mark (90 %), arbetat i trädgården (84 %), solbadat (81 %), och haft picknick eller grillat i naturen (80 %). Även om vi ser till de aktiviteter som är vanligast att ägna sig åt ofta (mer än 60 gånger per år) så toppas listan av nöjes- och motionspromenader (ca 32 %), följt av cykla på vägar, arbeta i trädgården, ströva i skog och mark och promenera med hund. Vi har också gjort en fördjupad analys när det gäller de tio vanligaste aktiviteterna som de svarande angett att de utövat mer än 20 gånger under en 12-månadersperiod (ca 1-2 gånger per månad). Det visar sig då att kvinnorna generellt är mer aktiva. Jogging/terränglöpning, jakt och fiske är mer vanligt bland män medan solbad, picknick och stavgång är mer representerat hos kvinnor. Gruppen under 30 år skiljer ut sig något genom att promenera med hund är vanligare och arbete i trädgården mindre vanligt, jämfört med övriga grupper. Joggning/terränglöpning tycks också vara en aktivitet främst hos yngre och medelålders, medan det omvända gäller för stavgång. Föräldrarnas uppväxtland tycks inte ha så stor betydelse för vilka aktiviteter man väljer, men svarande med svenska föräldrar utövar aktiviteterna i större utsträckning jämfört med personer vars föräldrar vuxit upp utomlands. Ett undantag finns emellertid för picknick eller att grilla i naturen vilket är vanligare hos svarande med utländska föräldrar.

   

 • 3.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Sven-ErikKarlstads universitet.Romild, UllaMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.Sandell, KlasKarlstads universitet.
  Vad är friluftsliv? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Detta är en av fyra rapporter som ger en översiktlig bild av resultaten från en nationell enkätundersökning om friluftsliv och naturturism i Sverige. Studien är genomförd av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Resultaten som presenteras här fokuserar bl a på hur man uppfattar friluftsliv och naturturism. Begreppet friluftsliv har bara i begränsad utsträckning använts i denna undersökning då det inte är självklart hur det tolkas och används av olika personer. När vi listade ett antal utomhusaktiviteter och frågade i vilken utsträckning man anser att dessa är friluftsliv visade det sig att vandringar i skog och mark samt fjällvandringar var de som kom högst (87 respektive 88 % anser att detta helt och hållet är friluftsliv) följt av kajakpaddling (61 %) och fågelskådning (59 %). Aktiviteten ”Gå i en park i staden” är den aktivitet som minst andel av de svarande (8 %) anser är friluftsliv helt och hållet men man bör då notera att 77 % av de svarande anser att även ”Gå i en park i staden” är friluftsliv i någon utsträckning. De motorburna aktiviteterna att köra/åka motorbåt respektive snöskoter är två av de fyra aktiviteter som minst andel av de svarande associerar med friluftsliv. Dock är det även för dessa båda aktiviteter ca 40 % av de svarande som anser att dessa helt och hållet eller till stor del är friluftsliv. När det gäller planering och förvaltning för friluftsliv så är de svarande mycket positiva till bullerfria områden liksom till information och tillrättaläggning, t.ex. att det finns markerade leder och informationsskyltar. Att området är obetydligt påverkat av människor och att man kan förflytta sig långa sträckor utan att se hus, vägar eller andra besökare är andra exempel på sådant som de svarande är mycket positiva till. Mest negativ är man till skräp i naturen liksom tecken på miljöproblem som algblomning och liknande. Betydelsen av närnatur understryks och det finns ett starkt stöd för tanken att det är ett offentligt ansvar att skydda markområden för friluftsliv. En stor majoritet av de svarande (81 %) anser att det är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta människors möjligheter till naturupplevelser och över hälften av de svarande ger stöd för påståendet att skatten ska finansiera vandrings- och skidleder, elljusspår, preparerade skidspår, parkeringar vid friluftsområden, skyltning och utställningar vid dessa, samt badplatser. Men en klar majoritet (över 70 %) av de svarande anser däremot att guidade turer och övernattningsstugor ska finansieras genom avgifter. När vi bad de svarande att ange hur stora utgifter de haft som kunde kopplas till det man själv betraktar som friluftsliv så har drygt hälften angett en utgift på 5 000 kr eller mindre per år, en fjärdedel lägger mindre än 1 000 kr per år och ca 10 % lägger mer än 20 000kr per år. I en fråga om känslomässiga skillnader i hur man uppfattar de tre företeelserna ”friluftsliv”, ”motion utomhus” samt ”turistande i naturen” så är det dominerande intrycket att mönstren ligger mycket nära varandra, framförallt för friluftsliv och motion.

 • 4.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Sven-ErikKarlstads universitet.Romild, UllaMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.Sandell, KlasKarlstads universitet.
  Vara i naturen – varför eller varför inte?: Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Detta är en av fyra rapporter som ger en översiktlig bild av resultaten från en nationell enkätundersökning om friluftsliv och naturturism i Sverige. Studien är genomförd av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Resultaten som presenteras här fokuserar bl a på motiv och hinder för att besöka naturen. En stor del av de svarande upplever att de får ökade insikter om samspelet i naturen och en känsla av att själva vara en del av den när de vistas ute i naturpräglade miljöer. De tre viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i natur- och kulturlandskapet är att utöva fysisk aktivitet, uppleva avkoppling samt att vara nära naturen. På vardagar betraktas fysisk aktivitet som det centrala motivet, medan avkoppling, social samvaro och att vara nära naturen blir de mest framträdande motiven under helger och ledigheter. Drygt 80 % av de svarande tror inte att det är någon utomhusaktivitet som de kommer att ägna sig mindre åt om fem år. Ungefär hälften tror i stället att de kommer att öka någon aktivitet och det är i huvudsak samma typ av vardagsnära aktiviteter som även fanns med för de knappa 20 % som trodde att de skulle minska någon aktivitet. Knappt hälften av de svarande uppger att det finns någon eller några aktiviteter de skulle vilja ägna sig mer åt än de gör i dagsläget. På vardagar är det framför allt nöjes- och motionspromenader, jogga/terränglöpning och ströva i skog och mark. På helger är det liknande men med tillägget fritidsfiske. Längre ledigheter skiljer här ut sig och det som står högst på önskelistan är fjällvandring, utförsåkning samt ströva i skog och mark. Brist på tid är ett dominerande hinder och familjesituationen är också ett förhållandevis vanligt skäl. Vistelser i närnaturen har inneburit att man fått en bättre kännedom om sin egen hemmiljö och genom detta fått en ökad trygghetskänsla. Möjligheter till friluftsliv har helt eller delvis påverkat valet av boende för fyra av tio svarande och nära 90 % menar att utomhusvistelse gör deras vardag mer meningsfull. Om möjligheten att utöva friluftsliv under det senaste året inte hade funnits så sjunker medianvärdet för självskattad hälsa. Hela 90 % av de svarande har tillgång till regnkläder, och nästan lika stor andel har stövlar. Förhållandevis många (70 % av de svarande) har möjlighet att utnyttja kikare och hälften av de svarande förfogar över skidor. Något färre har möjlighet att använda tält eller tillgång till vandringskängor.

1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf