miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 1 of 1
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Fors, Sanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Flygt, Linda
  Wall-Reinius, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Svensk naturturism för den internationella marknaden: En studie baserad på en expertgrupp2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie ingår i ett forskningsprojekt om turism och upplevelser vid

  Turismforskningsinstitutet ETOUR, i delprojektet

  Den svenska naturen som resmål:

  konsumenter, marknader och attraktioner

  . Den är en omarbetning av Flygt & Fors (2010) och

  riktar sig i första hand till aktörer inom svensk naturturism.

  Rapporten baseras på en expertgrupps syn på svensk naturturism med fokus på utländska

  turisters efterfrågan, trender och marknadsföring. Rapporten diskuterar framtidsutsikter för

  utbud och efterfrågan av naturturism. Vidare ger rapporten förslag på hur marknadsföringen

  av svensk naturturism mot den internationella marknaden kan vidareutvecklas. Vi har valt att

  använda oss av en expertgrupp med kunskap om turistnäringen, utländska besökare samt

  naturturism. Totalt genomfördes intervjuer med nio respondenter som alla hade en bred

  erfarenhet och god kunskap inom fältet.

  Resultat visar att de utländska besökarna till stor del lockas av den orörda naturen,

  tillgängligheten och möjligheten att kunna utöva aktiviteter fritt i naturen. Många av de

  utländska besökarna har oftast inte naturen som huvudmål men gillar att uppleva lättillgänglig

  natur så som skärgård, skog och kust. Den vanligaste aktiviteten som utförs av utländska

  besökare är enligt expertgruppen vandring. I övrigt är dagsaktiviteter populära, t ex snöskoter,

  fiske, cykling och hundspann. Expertgruppen är ense om att norra Sverige är mest attraktivt

  att besöka för de utländska besökarna.

  Vidare pekar expertgruppen på att de utländska besökarna vanligtvis tillhör segmenten

  DINKs, WHOPs och Active Family. De är ofta välutbildade och har förutom ett intresse för

  naturen, även ett stort intresse för kultur och historia. De utländska besökarna köper vanligtvis

  paketerade resor som pågår allt från någon dag och upp till en vecka. Det går att urskilja vissa

  avvikelser mellan olika segments beteende när det gäller boende, transport och aktivitetsval.

  En tydlig trend som går att se enligt expertgruppen är att det blir allt mer attraktivt med

  kortare, lärorika resor. ”Nature-light” är också en ny trend där naturen kopplas till lokal mat

  och kultur. En viktig satsning hos aktörerna är att förlänga turistsäsongerna så att många

  destinationer ska ses som attraktiva året runt.

  Resultatet visar att Internet är en mycket viktig distributionskanal där marknadsföringen sker

  genom egna och andra organisationers hemsidor samt till viss del via Facebook. Mässor och

  Workshops lyfts fram som två andra bra sätt att marknadsföra sig på och samarbete mellan

  organisationer och företag blir allt mer vanligt. Sveriges natur marknadsförs spretigt och det

  finns ingen stark helhetsbild över Sveriges naturturism. Expertgruppen är oense kring vad

  som är viktigast att marknadsföra; platsen eller aktiviteten. En tredjedel av de tillfrågade anser

  dock att det är viktigt att marknadsföra både plats och aktivitet då det måste till en

  kombination dem emellan för att locka utländska besökare.

  I analysen görs en sammanställning av trender inom naturturism i Sverige där det på

  utbudssidan handlar om korta paketerade resor, förlängning av säsonger, ökad miljömedveten,

  kontinuerlig produktutveckling samt ”nature-light”-produkter. När det gäller efterfrågan ses

  trender som kortare lärorika semestrar, ökat miljöintresse, ökat intresse för vandring, cykling,

  orörd natur och nya produkter, speciellt sådana som tillhör ”nature-light”-kategorin.

  En bearbetning av hur expertgruppen marknadsför den svenska naturturismen (figur 5) går att

  finna i analysen. Analysen innehåller även ett förslag från vår sida grundat på rapportens

  resultat och tidigare forskning på hur marknadsföringen skulle kunna se ut i framtiden (figur

  6). Vi hävdar att STP-modellen är en bra utgångspunkt för att ta reda på hur marknaden ser ut,

  vilka som är intresserade av den naturturistiska produkten samt hur det går att utveckla en

  lämplig marknadsstrategi. Att använda STP-modellen tillsammans med kundrelationens

  livscykel (figur 3) samt vårt eget förslag på hur marknadsmixens fyra P:n (figur 6) kan

  användas, ser vi som ett förslag till att utveckla marknadsföringen inom naturturism.

  Viktiga slutsatser

  Sveriges natur erbjuder aktiviteter och upplevelser som tilltalar olika segment. En

  fördel med Sveriges geografi är möjligheten att kombinera en stadssemester med

  dagliga aktiviteter i naturen vilket vi menar lockar en större målgrupp än enbart

  kärnnaturturisterna.

  De som besöker svensk natur återfinns i konsumentsegmenten DINKs, WHOPs och

  Active Family.

  En utvecklad ”nature-light”-produkt så som cykelsemester i kombination med mat och

  kulturupplevelser i en stadsnära naturmiljö kan bli ett populärt semesterval för de som

  inte har ett genuint naturintresse.

  Korta paketerade resor med ett lärande syfte, t ex i form av guidning, så att besökaren

  kan berika sin kunskap om naturen och den svenska kulturen, kan komma att få allt

  större betydelse i framtiden. Även paketerade resor som vill ge grundläggande

  kunskaper i diverse naturaktiviteter så som cykling, paddling med mera, kan komma

  att ses som attraktivt för att locka utländska besökare.

  Via social media så som Facebook kan nya målgrupper nås. På Facebook finns olika

  aktivitetsgrupper för ”hiking” och andra naturaktiviteter vilket skulle kunna användas

  av de svenska organisationerna för att bygga upp en marknadsföringsplats och ett

  forum för potentiella utländska besökare.

  I marknadsföringen är det betydelsefullt med rätt positionering av både produkt och

  plats. En mer distinkt marknadsföring av naturen med en uppdelning så att rätt produkt

  visas upp för rätt målgrupp är av betydande vikt.

  En starkare och mer gemensam marknadsföring måste ske mot utlandet. Sverige bör

  marknadsföras som helhet, men med olika aktiviteter var för sig så att det tydligt

  framkommer att det finns ett varierat utbud att tillgå.

1 - 1 of 1
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf