miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Anderson, Karen
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Samuelsson, Göran
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Berggren, Stefan
  Kommunarkivet Härnösand.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Klareld, Ann-Sofie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Olsson, Annalena
  Riksarkivet.
  Projektet God Informationsförvaltning2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta är den första publikationen i skriftserien Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet producerad av Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) vid Avdelningen för Arkiv- och Datavetenskap (ADV), Mittuniversitetet. Rapporten redovisar delar av det projektarbete som genomförts under namnet GoInfo (God Informationsförvaltning), under åren 2012-2015 med medel från Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitetet, Härnösands kommun och Riksarkivet Härnösand. Skriftserien är inspirerad av den tidigare rapportserien Arkiv-och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, som utkom med sex nummer åren 1999-2000. I förordet till det första numret skrev redaktör Torbjörn Kjölstad “Det är vår förhoppning att rapportserien skall kunna förmedla en del av arkiv- och informationsvetenskapliga verksamheten vid Mitthögskolan. Vi har naturligtvis en strävan att presentera nya resultat inom detta mycket breda forskningsområde men också – och väl så viktigt – nya problemställningar och metodiska experiment”1. Vårt mål med den aktuella serien är densamma som i den tidigare: att dela med oss och sprida resultaten av vår forskning och kunskap.Ämnet arkivkunskap och dokumenthantering startade läsåret 1988/89 som en grundkurs vid Högskolan i Sundsvall/Härnösand, som senare blev Mitthögskolan. 1997 bedömde Högskoleverket att det uppfyllde kraven för magisterutbildning och magisterexamen och samma år ändrades benämningen till arkiv- och informationsvetenskap och år 2005 blev Mitthögskolan fullvärdigt universitet - Mittuniversitetet. Sedan universitet har fått ett allt större fokus på forskning så har också vårt ämne försökt att etablera en mer uttalad forskningsplattform. Det första större projekt ”Framtidens Arkiv” kom också att utgöra startskott för en rekrytering av en professur som tillsattes 2008. I Framtidens Arkiv rekryterades också ett par doktorander Erik Borglund och Lena-Maria Öberg som i anslutning till det projektet och via projekt som Bygga Villa och SMEdoc också disputerade.2 I slutet av 2009 beviljades medel till projekt CEDIF, som fick stöd av EU Europeiska regionala utvecklingsfond, Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitetet, Härnösands kommun och Sundsvalls kommun 2009-2012. Projektet syftade till att utveckla modeller för effektiv och långsiktig förvaltning av information inom framför allt offentlig sektor men även privat näringsliv. Inom detta projekt rekryterades doktorander Maria Kallberg och Proscovia Svärd. Maria Kallberg avslutade i december 2013 sin forskarutbildning inom GoInfo med avhandlingen ’The Emperor’s New Clothes’ - Recordkeeping in a New Context3, och samtidigt vinnare av Bureanska priset vid Mittuniversitetet. 2009 doktorerade Anneli Sundqvist med avhandlingen Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems4.När detta skrivs är totalt tre doktorander aktiva vid avdelningen. Inom GoInfo har Ann-Sofie Klareld varit aktiv som doktorand. Ämnet arkiv- och informationsvetenskap har växt och mognat sedan starten 1988-1989. Utbildningen på grund- och masternivå har utökats med utbildning på forskarnivå och ett forskningsprogram.Sidorna som följer innehåller summeringar och reflektioner från GoInfo. Först ut är projektledaren Göran Samuelsson, som inleder med en övergripande beskrivning. Kapitlen som följer speglar GoInfos delprojekt och forskningsresultat. Ann-Sofie Klareld har skrivit om Arkivets roll inom e-förvaltningen. Sedan får vi insikter från Ann-Sofie Klareld och Annalena Olsson, (Riksarkivet i Härnösand) om Arkivmyndighetens roll i samarbets- och utvecklingsprojekt, utifrån Riksarkivets deltagande i flera projekt, inte minst e-ARD5, sponsrat av e-Delegationen. Karen Anderson och Göran Samuelsson presenterar i kapitlet Omvärldsanalys och teoretiska utgångspunkter de influenser som påverkat vår forskning, som bland annat haft en bas i den modell för informationsförsörjning som utvecklats av Göran Samuelsson. Kapitlet innehåller även några preliminära tankar om hur vi kan använda modellen i anslutning till de mer teoretiska modeller som används inom arkivvetenskap och praktik som; livscykelmodellen, Records Continuum modellen och OAIS-modellen. I kapitlet Myndighetsnätverket och GoInfo, rapporterar Ann-Sofie Klareld om hennes aktionsforskning och utmaningen att balansera rollen som forskare med förväntningar på verksamhetsutveckling. De följande tre kapitlen presentera mer konkreta forskning- och utvecklings ansatser i den kommunala miljön med ett stort fokus på GoInfos samverkans partner Härnösands kommun. Göran Samuelsson och Stefan Berggren ger ett Förslag till modell för strategiarbete för god informationsförvaltning, med användning av några av standarderna kring verksamhetsinformation bland annat ISO/SS 30300 och Riksarkivets RA FS 2009:16.Maria Kallberg skriver om Centraliserad diariefunktion, ett projekt som hon initierade i sin roll som kommunarkivarie i Härnösands kommun och sedan fortsatte att utforska som en del av sitt doktorandprojekt. Stefan Berggren, nuvarande kommunarkivarie i Härnösands kommun, och Göran Samuelsson beskriver sedan arbetet med hantera kommunens lönedata och hur man integrerar den nuvarande digitala hanteringen med äldre pappersbaserade informationen i kapitlet Lönedatafångst. I detta arbete har man försökt att praktiskt tillämpa de framtagna de förvaltningsgemensamma specifikationer för personalsystem (FGS Personal), som togs fram under e-ARD projektet. I ett avslutande avsnitt skriver Göran Samuelsson om Bevarande av geodata, ett alltmer viktigt område eftersom ’everything happens somewhere’ och att dessa data integreras med alltfler verksamhetssystem.Vår förhoppning är att du som läsarna ska kunna dra nytta av och även hämta kunskap från vår forskning, samt inspireras och utmanas att delta och bidra till den framtida arkiv- och informationsvetenskapliga forskningen.

 • 2.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Archivists 2.0: redefining the archivist´s profession in the digital age2012Ingår i: Records Management Journal, ISSN 0956-5698, E-ISSN 1758-7689, Vol. 22, nr 2, s. 98-115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - public organizations are investing in e-government development and e-services to improve the interaction and services to the citizens. Archivists need to  act more pro-active to capture and manage records in order to be accessible both in the present and in the long-term. Archivists need to understand the conceptual context and business processes in which the records are created. This study aims to focus on an ongoing process within a specific context, which may have direct, but also future implications for archivists`professional identity. Professional identity is understood as a sense of shared understandings an skills, experiences, common way of perceiving problems and their possible solutions. This study is meant to answer the overall research question and sub questions: What is the status of archivist professionals`positions and practice within public organizations? What organizational effect has the change from paper-based to electronic record keeping had on archivists`professional positions and practice within organizations? How do archivists perceive themselves in their professional roles, i.e. identity? Are there any critical competence issues that need to be solved that are connected to new requirements in working methods related to electronic record keeping? and How do archivists define their skills and working performance?

  Design/methodology/approach - The data presented and analyzed in this article are based on a literature review and an empirical study. The literature covers areas related to archivists`professional practice and future role. The empirical study is based on interviews with nine municipality archivists at nine different Swedish municipalities identified by the Swedish Association of Local Government and Regions as "good example" e-government municipalities. All interviews were undertaken during January and March 2011.

  Findings - The findings provide information on how archivists define their current and future professional role in relation to the organization and the development of information technology: the status of archivist professionals`positions and practice, for example, within public organizations. It explores the importance of strategic approaches to managing electronic records - from their creation throughout their whole existence, including long-term preservation - and considers necessary changes to the professional image and the skills they need.

  Orginiality/value - This article will be of interest to record keeping practitioners working in the shift to e-government in local contexts and also to educators, as there appears to be a shift in the skills and knowledge required by those working in local government.

 • 3.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Archivists: A Profession in Transition?2012Ingår i: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 2, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  E-government development has put pressure on public organizations to work with electronic information. Records from complex e-government services have to be captured and managed in order to be accessible both in the present and in the long term. The data and analysis presented is based on a multiple case study of nine Swedish local governments (municipalities) identified as good ex-amples of best practice of e-government. An analytical model for recordkeeping awareness in three arenas: the legal, the political and the workplace has been created in order to identify how political decisions and new technology impact on professional archivists’ practice and status. The research findings demonstrate a gap between the legal and workplace arenas in both directions caused by lack of recordkeeping awareness primarily within the political arena. Archivists´ profes-sional status seems to be limited, which opens up possibilities for other profes-sional groups to replace them.

 • 4.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  E-government Development and Recordkeeping: A Comparative Study of e-government Best Practice in Swedish Municipalities2011Ingår i: iRMA Information and Records Management Annual 2010, ISSN 1836-3202, s. 83-94Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While information technology plays an important role in the delivery of e-government services there are other issues and processes that are of equal importance to successful e-government programs, namely the appropriate consideration of laws and regulations, sound business processes and change management. Records are also an important element of e-government as they support and demonstrate accountability and transparency and are a source of information for the citizens. In Sweden, the documents produced by public organisations are official records, and Swedish citizens are entitled to free access to them. These official records have been defined as an organisation’s archives.

   

  During the last 10 years, there have been many government programs and initiatives in Sweden aimed at achieving world class practices in e-government. Given that records are a part of e-government, this paper addresses whether or not consideration has been given to the role and importance of recordkeeping in developing best practice e-government. The specific context for this study is local government municipalities as the aim of world class, or e-government best practice, includes this level of government in Sweden. In particular, the paper investigates whether or not the municipalities that exhibited best practice in the delivery of e-government services have embraced recordkeeping as important to their strategic development. If so, to what extent have recordkeeping principles and practices been incorporated in the processes? 

   

  The paper focuses on the establishment of policies and business process descriptions such as retention and disposal schedules, preservation plans, the use of electronic records and competence issues. The underlying assumption is that municipalities that are good examples of e-government development are aware of the recordkeeping expertise, involve the archivists in working strategically with mapping processes, and have established routines, policies and guidelines for recordkeeping.

   

  The study presented in this paper is part of a larger body of research that is still in progress. This research aims to contribute to a better understanding of the importance of recordkeeping competence as a valuable component of best practice in e-government implementation. It also aims to identify recordkeeping challenges related to e-government development and electronic recordkeeping.

   

 • 5.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  En kommunarkivaries dagbok2007Ingår i: TEMA Arkiv, ISSN 1102-3597, nr 1Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 6.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Issues with contact centres: as a new interface between public organisations and citizens2013Ingår i: Records Management Journal, ISSN 0956-5698, E-ISSN 1758-7689, Vol. 23, nr 2, s. 90-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Various levels of government offer citizens different channels and services using information technology (IT). Within e-government different types of “e-services” are used. The communications are made through a user interface consisting of an e-service application. E-services are used for digital management of routine matters: records are created, received, maintained, used and disposed during the processes of capturing and maintaining evidence about business activities and transactions. Besides e-services, public administrations are establishing new channels organised as contact centres, in order to interact more efficiently with the citizens. The establishment of contact centres could be seen as an expression of an integrated approach to manage and control information flows in order to improve and ensure effective services. The purpose of this paper is to identify recordkeeping challenges related to public organisations’ e-government development and documentation practice. The data presented and analysed are based on a qualitative study of Swedish local governments’ (municipalities) establishment and implementation of contact centres during 2011. The study was designed as a multiple case study, using interviews as a data collection method. The findings demonstrate that the establishment of contact centres has other motives than the traditional need to use information as evidence for decision making: namely internal business process development and cost savings. The information is captured proactively and serves different purposes, which challenges the strong bond between processes, legislation, organisation and accountability. This paper will be of interest to record-keeping practitioners working in the shift to e-government. Information is captured in new ways where the same information serves several interests. This research addresses the importance of including research in the beginning of the life of the record in relation to the influence made by the creator and the social construction of the record as part of archival thinking and research.

 • 7.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Professional challenges in recordkeeping in Sweden2011Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  'Shaping a Profession?' A New Professional Context and Changing Status for Registrars in Sweden2013Ingår i: Records Management Journal, ISSN 0956-5698, E-ISSN 1758-7689, Vol. 23, nr 3, s. 177-190Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – In order to work more efficiently with internal and external processes, public organisations are working with reorganisation and centralisation of documentation practices as part of a holistic approach to manage and control information flows. The registry function has a long tradition built on legislative requirements concerning registration of official documents in order to fulfil the citizens’ right to access information. The study demonstrates challenges related to recordkeeping legislative awareness within a public organisation and how a changing context may impact on the registrars’ status.

  Methodology The data presented and analysed is based on a longitudinal case study of a centralised registry function project undertaken by a Swedish local government body (a municipality). Interviews have been used as the primary data collection method.

  Findings The findings identify challenges that result from a lack of recordkeeping skills and recordkeeping legislative awareness that needs to be solved in order to reach a successful implementation. Even though the registry function is identified as strategically important, the registrars have not reached the status ‘expert’. Changing context does not necessarily lead to a change in status. It is a more complex process, which includes attitudes, knowledge and skills.  

  Research limitations/implications – The research is limited by being a case study in a single organisation in the Swedish public sector context.

  Practical implications The findings could be useful for public organisations that intend to reorganise and centralise documentation practices. Furthermore, the findings contribute to recordkeeping practitioners and also to stakeholders within public organisations.

  Originality Registrars as an occupational group in Sweden have not been the focus of any extensive academic research. In view of its new strategic importance the registry function has benefitted from organisational restructuring; research is needed on registrars as a possible future ‘records management profession’, which does not currently exist in Sweden.

 • 9.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Taking care of the business - but what about the records? A Swedish study of recordkeeping expertise in business development projects2012Ingår i: Comma, ISSN 1680-1865, Vol. 2010-1, s. 169-188Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents an explorative study of business development projects and the issues of long-term preservation of information and recordkeeping expertise. The empirical focus is on 17 on-going business development projects in two local government bodies also referred to as municipalities. Business development is connected to e-government, through which authorities continuously improve their core business using information technology (IT) to become more productive and effective. Authorities use records in the conduct of business, to support accountability and for cultural purposes. E-government development is therefore an important driving force behind the development of electronic recordkeeping. Projects related to implementation of recordkeeping systems are, or could be, the first building block of a new strategic approach to embrace records and archive management in public organizations. The overall study sought to find out how aware the municipalities were of the importance of recordkeeping and professional expertise in business development projects, including business systems as well as electronic document and records systems. This article addresses the lack of recordkeeping expertise in strategic positions within local government and what effect that has on recordkeeping and professional competence development. While the context of this article is Sweden, the findings would have relevance in any local government body that is implementing electronic business applications to support e-delivery of services to the wider community.

 • 10.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Just nu pågår en omdaning av den offentliga förvaltningskostymen för att möta politiska mål vad gäller utveckling av den offentliga sektorn med stöd av informationsteknologi. Denna avhandling undersöker konsekvenserna av en sådan ambition genom att använda den nuvarande offentlighets- och arkivlagstiftning som en referenspunkt i syfte att undersöka vad, varför och hur implementeringen sker. I Sverige utgör de allmänna handlingarna myndighetens arkiv och skall enligt rådande arkivlagsstiftning vårdas och förvaltas så att de tillgodoser behov rörande offentlighetsinsyn, rättskipning, förvaltning och forskningen. Det finns en lång förvaltningstradition och reglering kring registrering av allmänna handlingar relaterat till offentlighetsinsynen. Myndigheternas arkiv är per definition en del av det nationella kulturarvet. Allmänna handlingar är teknikoberoende, vilket medför att oavsett om handlingarna är pappersbundna eller digitala omfattas dessa av samma regelverk. Avhandlingen söker besvara frågan: Hur medvetna är offentliga organisationer om vikten av att hantera sina allmänna handlingar i det pågående e-förvaltningsarbetet på ett sådant sätt att de uppfyller kraven i offentlighets- och arkivlagstiftningen samt hur påverkas arkivariers och registratorers professionella status (positioner och arbetsutövning) inom organisationerna? Vidare analyseras relationen mellan nya strategiska initiativ avseende informationsfångst och arkivlagstiftningen.

  Avhandlingen förenar arkivvetenskap och professionsteori. En teoretisk analysmodell har skapats för analys av tre arenor: den legala, den politiska och arbetsplatsarenan vad gäller medvetenheten om de legala kraven gällande offentlighets- och arkivlagstiftningen. Förändringar avseende styrnings- och kontrollsystem på legal och politisk arena kan få konsekvenser, dels för synen på vad som definieras som arkiv, dels för professionerna (arkivarier och registratorer) på arbetsplatsarenan. Om professionerna minskar jurisdiktionen, dvs. länken mellan professionen och arbetet, riskerar de att bli marginaliserade.

  Avhandlingen baseras på fallstudier i svenska kommuner. Kommuner utgör till följd av den kommunala självstyrelsen inkluderande arkivorganisationen och mångfacetterande och komplexa organisationsstruktur intressanta studieobjekt. Datainsamlingen har skett via analys av dokument och intervjuer.

  Forskningsresultatet tyder på att det råder ett gap mellan den legala och verkställande arenan beroende på att de legala kraven inte beaktas tillräckligt på den politiska arenan, vilket i sin tur kan få konsekvenser för arkivets roll i samhället, inte minst när det gäller rättssäkerhet och demokrati. Arkivarier och registratorer finns företrädesvis representerade i hanteringen av traditionell arkiv- och dokumenthantering. Resurser liksom kompetens saknas dock när det gäller att arbeta strategiskt med e-förvaltningsfrågor. Omedvetenhet på politisk och verkställighetsnivå om vikten av att arbeta proaktivt med arkivfrågor resulterar i att professionerna exkluderas. Tillsyn kan ses som ett verktyg för att bibehålla och ytterligare stärka arkivariernas professionella jurisdiktion samt att bidra till en ökad medvetenhet i organisationerna.

  Fokus för e-förvaltningsutvecklingen har främst legat på verksamhetsnytta med betoning på den interna verksamhetsutvecklingen i organisationen, samt relationen till den enskilde medborgaren. Nya möjligheter att fånga och använda information väcker dock frågor kring informationens legala status i relation till offentlighets- och arkivlagstiftningen. Att strategiskt verka för offentlighetsinsyn och säkra informationen i ett vidare perspektiv som en del av ett kulturarv tycks inte ha samma dignitet. Arkivmyndigheternas framtida roll är oklar.

  Avhandlingen bidrar med ny kunskap om relationen e-förvaltningen och arkiv- och informationshantering ur ett praktiskt, legalt och arkivvetenskapligt perspektiv. Avhandlingen kan därför vara praktiskt användbar på politisk och verkställighetsnivå när det gäller att öka medvetenheten om dessa frågor i offentlig sektor. Avhandlingen bidrar även till teoriutveckling inom den arkivvetenskapliga forskningen genom kombinationen av det teoretiska ramverket med arkivteori och professionsteori.

 • 11.
  Kallberg, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Ivarsson, Elisabeth
  Svärd, Proscovia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Troselius, Nils
  Rapport från ARCHIDIS-sommarskola: Marburg 1-12 augusti 20112012Ingår i: Arkiv, samhälle och forskning, ISSN 0349-0505, Vol. 2011, nr 1, s. 22-27Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 12.
  Kallberg, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Mihelcic, Joanne
  Monash University, Melbourne.
  INSTITUTE ON THE FUTURE OF ARCHIVAL EDUCATION AND RESEARCH HELD2010Ingår i: IQ THE RMAA QUARTERLY, ISSN 0816-200X, Vol. 26, nr 4, s. 9-10Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 13.
  Kallberg, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Shepherd, Elizabeth
  University College London.
  'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (Part 1)2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 14.
  Kallberg, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Shepherd, Elizabeth
  University College London.
  'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (Part 2).2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 15.
  Kallberg, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Shepherd, Elizabeth
  University College London.
  'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (part 3)2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 16.
  Kallberg, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Svärd, Proscovia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Sundberg, Håkan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Improving Local Government - A Survey of Problems2010Ingår i: Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2010 / [ed] Piet Kommers and Pedro Isaías, International Association for Development of the Information Society , 2010, s. 76-84Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article is based on a survey of projects directed at improving business operations in two local government bodies in Sweden, Härnösand municipality with a population of 25,000 and Sundsvall municipality with a population of 95,000. The projects are directed at the modernization and improvement of service delivery to their citizens. Both municipalities are conducting projects that will enhance e-government. E-government aims to reform government public management, to allow for citizens’ participation in policy making and to foster efficiency and transparency. This has required the effective deployment of information systems to manage the information resources. Modern information technologies have facilitated the automation of business processes within the municipalities and the delivery of e-services to citizens, who can now access public information via the websites. This development however requires new ways of thinking which promote collaboration beyond the administrative departments and a holistic way of using the available resources. Information management is crucial to the daily decision-making processes and in establishing an efficient and service-minded organization which is customer-centered. However, critical factors regarding project implementation, change management business processes and the challenges of e-government will have to be addressed if successful achievement of agile government structures is to be attained. The article therefore highlights the challenges that still persist as local government bodies try to espouse the modernization process and identifies the areas that need closer examination.

 • 17.
  Libell (Kallberg), Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Kjölstad, Torbjörn
  Larsson, Benny
  Huring, Lena
  Informationen och organisationen: Patientjournalen - en dokumentation i förändring1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf