miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Danielsson, Erna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Multi-organizational collaboration - A workshop experiment on how different professionals view an incident2014In: Proceedings of the 5th International Disaster and Risk Conference: Integrative Risk Management - The Role of Science, Technology and Practice, IDRC Davos 2014, Global Risk Forum , 2014, p. 192-195Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study is to examine how personnel from different organizations create meaning and intend to act in a potential dangerous situation. Design/methodology: The article rests upon an experiment, showing a movie with a bomb at the entrance of a retirement center. The task of the participants was to describe the situation and decide how to act in different situations. The participants involve was personnel from different kinds of organizations. Findings: Our findings show that there are different kinds of understanding of the situation and how to act, that could be explained by the logic of the organizational field, professional knowledge and the person's earlier experience. Originality/value: While most studies have been focusing on the interaction between emergency organizations alone, this study has investigated the sense making and acting of emergency organizations and other non-emergency organization. Most studies are also conducted either as retrospective interviews after a crisis or during training exercise. This study rest upon an experiment, were the subjects had to interpret the situation and decide how to act in real time.

 • 2.
  Danielsson, Erna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Oscarsson, Olof
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sektorsövergripande samverkan vid kriser2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport har varit att studera den sektorsövergripande samverkan som sker mellan räddningsorganisationer och organisationer vars verksamhet är att ha omsorg om äldre eller barn, när dessa organisationer möts under en räddningsinsats. Resultatet visar att sektorsövergripande samverkan försvåras av att det i mötet mellan dessa organisationer saknas kunskap om de rutiner som styr den plats där händelsen sker och förståelse för den uppkomna situationen. Vidare att ansvaret för räddningsinsatsen ofta helt lämnas över till räddningsorganisationerna.

  • Vid sektorsövergripande krishantering har de ingående organisationerna kunskap om olika faktorer under händelsen. Organisationer utan krishanteringsvana kan ha svårt att förstå situationen när en kris drabbar deras organisation. Däremot har de kunskap om platsens förutsättningar. Räddningsorganisationer har inte alltid kunskap om platsens förutsättningar när de kommer till en skadeplats, däremot kan situationen var känd och något de ofta möter.

  • Uppgiften att avhjälpa själva krisen till exempel släcka en brand, har räddningsorganisationerna erfarenhet av. Uppgifter relaterade till platsen, till exempel att möta de behov som barn och äldre har och de rationaliteter som gäller den här typen av arbete, har omsorgsorganisationerna kunskap om. Den organisationsknutna kunskapen delas dock inte över sektorerna.

  • Omsorgsorganisationer och räddningsorganisationer utgår från olika logiker i sitt arbete. Omsorgsorganisationer har sällan krishanteringsvana när det gäller ordinära kriser och de utgår i sitt arbete från en omsorgslogik med fokus på värnandet om elever eller äldre; räddningsorganisationer utgår i sitt arbete från kommunikativ eller incidentkontrollerande logik och ofta ser de krisen som en vardagskris. Detta gör att personalen vid de olika organisationerna förstår samma händelse på olika sätt.

  • Vid en händelse är det inte ovanligt att de olika organisationerna inte samverkar under krisen utan att var och en gör sitt och anpassar sin verksamhet enbart till händelsen.

 • 3. Demarin, Eva-Lena
  et al.
  Danielsson, Erna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Eliasson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Johansson, Roine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris: Uppfattning, kommunikation och organisation.2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskargruppen KRIHS, Kris och risk i det heterogena samhället, har fått uppdraget att skriva en kunskapsöversikt inom ramen för MSB:s verksamhetsområden skydd mot olyckor, krishantering och civil beredskap. Uppdraget har gjorts i samarbete med Eva-Lena Demarin som stått för stora delar av sammanställningen av tidigare forskning samt delar av övriga avsnitt. Undertecknad ansvarar för översiktens vetenskapliga kvalitet. Kunskapsöversikten är dock ett resultat av forskargruppens gemensamma ansträngningar. Tillsammans med Eva-Lena har gruppen träffats vid fem tillfällen varav vid ett seminarium där texten diskuterats och reviderats. De som varit med och diskuterat, samlat in material och/eller skrivit delar av översikten är förutom ovan nämnda, Erna Danielsson, Sara Ekholm, Linda Eliasson, Roine Johansson, Jörgen Sparf, Erika Wall och Susanna Öhman.

  Då både tiden och utrymmet har varit begränsat gör vi inga anspråk på att kunskapsöversikten är heltäckande. Den ska snarare ses som en ganska grovkorning bild av de senaste tio årens risk- och krisforskning rörande uppfattningar, kommunikation och organisation. Det huvudsakliga bidraget är att översikten identifierar vissa områden där kunskapsuppbyggnad behövs. På så sätt kan översikten ses som en karta där vissa kompassriktningar markerats utifrån vilka MSB kan välja vilka som passar myndighetens framtida verksamhet.

 • 4.
  Faber, Michael H
  et al.
  Civil Engineering Department, Technical University of Denmark.
  Guiliani, Lisa
  Civil Engineering Department, Technical University of Denmark.
  Revez, Alexandra
  Department of Gepgraphy, National University of Ireland.
  Jayasena, Suranga
  Department of Building Economics, University of Moratuwa.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Mendez, José Manuel
  Centre for Social Studies, University of Coimbra.
  Interdisciplinary Approach to Disaster Resilience Education and Research2014In: Procedia Economics and Finance, E-ISSN 2212-5671, Vol. 18, p. 601-609Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is based on the results of a survey on “Interdisciplinary working in disaster resilience” conducted by the WP4 work group of the ANDROID Network. The survey had the aim of gathering information on the state of art and practice in the field of disaster resilience and promoting co-operation and interdisciplinary methodologies in research and education. The survey has been carried out by means of a questionnaire focusing on disaster-resilience projects and on the main challenges faced in interdisciplinary working. The results of the questionnaire, which collected 57 answers from more than 20 European countries and few extra European countries as well, allow for three main considerations: i) projects involved 5 different disciplines as average and geography and sociology were present in the majority of the projects; ii) the level of interconnection between disciplines seems intermediate, meaning that information and methods are exchanged, but a full integration of methods and concepts into a common shared language and system of axioms is missing; iii) the lack of a common framework and common terminology represents a major barrier to good interdisciplinary work. The results highlight the role played in disaster-resilience design by social and cultural aspects, which are instead not often adequately considered in the practice. The establishment of an education on resilient design of urban system, which includes both social and technological aspects, emerges as a possible solution to overcome barriers to interdisciplinary work and improve the efficacy and quality of resilience design.

 • 5.
  Guiliani, Luisa
  et al.
  Civil Engineering Department, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark.
  Revez, Alexandra
  Department of Geography, National University of Ireland - Galway, Galway, Ireland.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Jayasena, Suranga
  Department of Building Economics, University of Moratuwa, Columbus, Sri Lanka.
  Faber, Michael H
  Civil Engineering Department, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark.
  SOCIAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF DISASTER RESILIENCE2016In: International Journal of Strategic Property Management, ISSN 1648-715X, E-ISSN 1648-9179, Vol. 20, no 3, p. 277-290Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Large scale projects tasked with designing infrastructures and urban networks resilient to disasters face a common challenge, i.e. the need to address concomitant technological issues and social problems. What is more, conflicting technologies and the diverse philosophical underpinnings of distinct academic disciplines pose difficulties in the collaboration among experts of different fields. These difficulties and possible ways to tackle them have been highlighted by a questionnaire developed in the framework of an EU project named ANDROID (Academic Network for Disaster Resilience to Optimize Educational Development). More specifically, the project investigated the level of interdisciplinary work in current research and educational projects within the field of disaster resilience. Findings illustrate the number and types of disciplines involved in disaster resilience projects and suggest that a higher degree of integration between different disciplines in tertiary education could promote a transdisciplinary approach to disaster resilience, resulting in design efficiency and innovation.

 • 6.
  Petridou, Evangelia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  For safety’s sake: the strategies of institutional entrepreneurs and bureaucratic reforms in Swedish crisis management, 2001–20092017In: Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy, ISSN 1449-4035, E-ISSN 1839-3373, Vol. 36, no 4, p. 556-574Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on the bureaucratic reforms in Sweden which resulted in the creation of the Secretariat for Crisis Management and the Swedish Civil Contingencies Agency. We investigate the mechanisms that lead to divergent change through the critical juncture analytical approach. The study’s findings suggest that the bureaucratic reforms were the result of the critical juncture between 2001 and 2009, which included, inter alia, the release of a commission of inquiry report, a major political crisis and a national election. Moreover, we situate entrepreneurial agency in this analysis while we contribute to the theorization of institutional entrepreneurship by focusing on the implementation stage of institutional change. In order to overcome the institutional resistance stemming from an attempt to preserve the existing power structures, institutional entrepreneurs use the following three strategies: (i) the strategy of listening; (ii) the strategy of advertising early success and (iii) the strategy of picking up the phone.

 • 7.
  Pihl, Kari
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  RCR Lab - Enhanced Learning In A Virtual And Physical Immersion Classroom, Part Of Producing Innovative Research For Regional Development2018In: 12Th International Technology, Education And Development Conference (Inted) / [ed] Chova, LG Martinez, AL Torres, IC, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT , 2018, p. 5298-5298Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Att möta oväntade risker från oväntat håll: STRIM – en systemteoretisk riskhanteringsmetod för att säkra behov i en komplex värld2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det senmoderna samhällets komplexitet har gjort organisationers riskhantering till en viktig men svårstrukturerad aktivitet. I en förstudie (Sparf, 2004) har en riskhanteringsmetod utifrån sociologisk systemteori utarbetats (STRIM). I föreliggande uppsats är syftet dels att ge en bild av och exempel på hur riskhantering kan gå till i teori och praktik och dels att testa den empiriska giltigheten hos STRIM. De bakomliggande systemteorierna rekapituleras och därtill har teorier om riskhantering lagts. Den empiriska undersökningen har utgjorts främst av två intervjuomgångar med fem informanter i varje. Resultatet ger en fyllig bild av praktisk riskhantering, men uppfyller bara delvis prövningen av STRIM. Den viktigaste slutsatsen är att instrumentella och administrativa riskhanteringsmetoder respektive processer och enstaka insatser i praktiken har svårt att mötas. Dessa problem kan STRIM förmodligen bidra till att överbrygga genom skapandet av en gemensam nomenklatur.

 • 9.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Att möta oväntade risker från oväntat håll: STRIM – en systemteoretisk riskhanteringsmetodför att säkra behov i en komplex värld2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det senmoderna samhällets komplexitet har gjort organisationers riskhantering till en viktig men svårstrukturerad aktivitet. I en förstudie (Sparf, 2004) har en riskhanteringsmetod utifrån sociologisk systemteori utarbetats (STRIM). I föreliggande uppsats är syftet dels att ge en bild av och exempel på hur riskhantering kan gå till i teori och praktik och dels att testa den empiriska giltigheten hos STRIM. De bakomliggande systemteorierna rekapituleras och därtill har teorier om riskhantering lagts. Den empiriska undersökningen har utgjorts främst av två intervjuomgångar med fem informanter i varje. Resultatet ger en fyllig bild av praktisk riskhantering, men uppfyller bara delvis prövningen av STRIM. Den viktigaste slutsatsen är att instrumentella och administrativa riskhanteringsmetoder respektive processer och enstaka insatser i praktiken har svårt att mötas. Dessa problem kan STRIM förmodligen bidra till att överbrygga genom skapandet av en gemensam nomenklatur.

 • 10.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Disability and Vulnerability: Interpretations of Risk in Everyday Life2016In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 24, no 4, p. 244-252Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Definitions and assessments of social vulnerability are commonly based on systemic relations and processes on a macro level. There is a danger of ascribing vulnerability to someone, regardless of their individual circumstances and personal abilities, thus micro-level information regarding everyday life is also needed. Experiences of risk and attitudes towards vulnerability were explored in five group interviews with a total of 27 disabled individuals. In the contexts of instrumental aids, bodily endurance, and external causes, vulnerability was found to be a ubiquitous primer in everyday decision-making regarding activity attendance and displaying disabilities. The disabled individual’s interpretative framework for risk and vulnerability is shaped by objectifying his / her own body, and by being accustomed to everything taking a long time. The interpretative framework helps in decision-making and in managing any ‘contextual inertia’ involved in stressful situations. By showing how everyday life, individual conditions, and social circumstances are all strictly interconnected, the importance of adapting assessments of vulnerability to the type of study and analysis is highlighted.

 • 11.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Funktionshindrade och risker2009In: Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2009, p. 217-236Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Innehåll: Sociala resurser, Funktionshinder - definition och antal, Samhälle och värderingar 2005 - funktionshinder

 • 12.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet: Särskilt utsatta grupper2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the types of physical and social factors that may reduce individuals' ability to take responsibility for their own security. The study specifically focused on groups that are likely to have limited ability. A review of the state-of-the-art of both academic and professional literature was conducted. Interviews were carried out with participants from some especially vulnerable groups as well as with researchers and professionals from different administrative levels. The literature shows that on an individual level the total amount of financial resources, health and social connections are the most influencing factors for the individual's ability to take responsibility for their own safety. Aspects that should be taken into account in mitigation work are: exposure to risk, living space and social response. The latter referring to the individual's financial resources, health and social network as well as any community and societal support in relation to a hazard. It is also important to work with different time horizons. Two examples of functionalist models are presented as well as three additional models that adopt a broader perspective on many areas of life. The interviews show that the psychological aspects of attention-direction and a low stress threshold are decisive in how individuals handle different situations and how they can take responsibility for their safety. The social aspects concern stable welfare services, kinship, personal finances, accommodations, ICT and social stress. A key conclusion from the study is that a holistic approach, which complements the existing functional approach, is urgently needed in order to understand the issue of the ability to take responsibility for individual safety. A holistic model could also be applied in practical work aiming to strengthen the ability of especially vulnerable groups to take responsibility for their own safety.

 • 13.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Information in times of chaos2005In: European Sociological Association, "Rethinking inequalities" Torun, Poland, 9 - 13 September, 2005, 2005Conference paper (Other scientific)
 • 14.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Interfaces in temporary multi-organizations in routine emergency management: The case of Stockholm2019In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 118, no October 2019, p. 702-708Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To address increasingly complex social problems and provide more effective public goods, governments turn to multi-organizational arrangements, often with a limited life span. Carrying out work in project form allows public bureaucracies flexibility and gives space for innovative and experimental solutions to long-standing problems. Temporary multi-organizations (TMOs) are common in the construction and building industries but more opaque are the mechanisms governing them in the public sector. This is a case study of such a TMO in the broader Stockholm region in the field of emergency management. The research questions guiding this study are: (i) what added value does the TMO contribute to the provision of routine emergency management; and (ii) what are the organizational consequences for each constituent member of the TMO? Finally, (iii) how do participants organizations balance the collective benefit of the TMO vs the costs individually incurring to each of them? I construct an analytical framework of perceived added value of the TMO on the one hand and organizational consequences on the other. Findings suggest that the TMO is insulated, with the knowledge produced in it staying within the confines of the project. The participating organizations, though recognizing the high normative value of collaboration, tend to focus more on the consequences the TMO has on each of them, rather than the added value it conveys to them and the provision of emergency management as a whole. 

 • 15.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kunskap och övningar för resiliens2016In: Katastrofriskreducering: Perspektiv, praktik, potential / [ed] Susann Baez Ullberg, Per Becker, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1, p. 385-412Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Olika krisövningar har blivit en allt vanligare katastrofriskreducerande metod, både i Sverige och internationellt sett. Målet är att aktörerna ska öva förmågan att minska konsekvenserna av en katastrof, att leda sin egen verksamhet vid en kris och att samverka med andra aktörer. Att stimulera kunskap och övning kan därför sägas vara en del i att stärka samhällets resiliens. I det här kapitlet problematiseras detta antagande genom att undersöka vilka slags kunskaper som behöver skapas och överföras i strävan mot ett katastrofresilient samhälle, och huruvida krisövningar är en lämplig form för detta. Man kan exempelvis ställa sig frågan om övningarna förbättrar organisationers resiliens när de iscensätter verklighetsnära, och således förutsägbara, händelser? Detta mot bakgrund att många av de katastrofscenarier som inträffat på riktigt under 2000-talet har framstått som fullständigt osannolika – vilket kanske visar att vi inte kan öva oss till att bli mer resilienta?

 • 16.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Organisering av riskhantering2009In: Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2009, p. 139-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Innehåll: Governmentality, Organisationer, institutioner och riskhantering, Makten att hantera risker

 • 17.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Personal immobility in crises: GPMS - Göteborg Public Management Seminar - on risk and leadership2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In many cases immobilized people are highly vulnerable in crises, mainly due to physical obstacles but also due to dependency on medication and technical or social systems, such as security alarm and home care service. The aim of this study is to seek understanding of what impact social resources and experience of crises has on the behaviour of immobilized people during infrastructural crises. The data was collected in two municipalities in three steps (n=100): first by a survey concerning actual social resources, second another survey on presumptive behaviour in a crisis situation (stimuli = scenario) and, thirdly, by interviews of respondents. The results were crosschecked with survey data on a national scale comparing other groups on the same level of social resources. Preliminary results show that social resources, as well as risk experience, have an impact on both risk perception and risk behaviour among immobilized people.

 • 18.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Risk, Disability and Resources: Sociologi i Sverige i Samtiden. Sveriges Sociologförbund2007Conference paper (Other scientific)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to study the connection between social resources of disabled and their risk perception. A national survey was conducted in Sweden in 2005 to measure general risk perception using a random sample of 2 000 inhabitants. The results shows that disabled people in some respects are more risk aware than average and that there is a close relation between risk perception and social resources. This implies that structural resources are more significant for disabled persons.

 • 19.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Risk ur ett systemteoretiskt perspektiv2009In: Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2009, p. 121-138Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Innehåll: Vad är ett socialt system, Hur avgränsas sociala system, Risk och systemteori enligt Niklas Luhmann

 • 20.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Riskhantering i det högupplösta samhället: – att bedöma det okända2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det senmoderna samhällets komplexitet och höggradiga differentiering har gjort risker alltmer svåranalyserade, vilket har lett till att sociala system måste ha en förändringsförmåga för att överleva. Det normala riskanalysarbetet i sociala system (exempelvis företag och organisationer) görs på den nivå eller i de interna sektorer där riskerna slår igenom. Uppsatsen ger exempel på befintliga riskhanteringsmodeller för detta och presenterar författarens egen, mer övergripande modell, konstruerad utifrån de tre systemteoretiska begreppen AGIL, autopoiesis och feedback loops. Modellen illustrerar en dialog mellan systemets definitioner, behov och omvärld samt andra system. Uppsatssyftet är att belysa sociala systems förändringsförmåga och beredskap för riskhantering samt hur de genom att använda modellen kan förbättra dessa. Uppsatsen är en litteraturstudie av sociologisk systemteori (funktionalism) och den framlagda modellen är på grund av abstraktionsnivån behäftad med problem rörande den praktiska tillämpningen.

 • 21.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Riskhantering i det högupplösta samhället: att bedöma det okända2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det senmoderna samhällets komplexitet och höggradiga differentiering har gjort risker alltmer svåranalyserade, vilket har lett till att sociala system måste ha en förändringsförmåga för att överleva. Det normala riskanalysarbetet i sociala system (exempelvis företag och organisationer) görs på den nivå eller i de interna sektorer där riskerna slår igenom. Uppsatsen ger exempel på befintliga riskhanteringsmodeller för detta och presenterar författarens egen, mer övergripande modell, konstruerad utifrån de tre systemteoretiska begreppen AGIL, autopoiesis och feedback loops. Modellen illustrerar en dialog mellan systemets definitioner, behov och omvärld samt andra system. Uppsatssyftet är att belysa sociala systems förändringsförmåga och beredskap för riskhantering samt hur de genom att använda modellen kan förbättra dessa. Uppsatsen är en litteraturstudie av sociologisk systemteori (funktionalism) och den framlagda modellen är på grund av abstraktionsnivån behäftad med problem rörande den praktiska tillämpningen.

 • 22.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Riskteoretiska perspektiv: Sveriges sociologförbunds årsmöteskonferens "Staden och Östeuropa"2006Conference paper (Other scientific)
 • 23.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The risk and crisis management relation between local authorities and disabled people2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A majority of the public risk and crisis management in Sweden has recently been relocated from the national level to the local. The local municipal administration hence has been forced to integrate this new responsibility with existing services. One such service is the local healthcare administering the care for disabled people and the elderly. A research project consisting of four quantitative and qualitative empirical studies examined (1) the perception and sense making of risk and crises among disabled people and (2) the organizing of risk and crisis management within the local administration. The purpose of the project was to gain knowledge about the relational properties of the municipality and disabled inhabitants regarding risk and crisis. The results from the studies show that the influence from social capital on risk perception is significant for disabled people and that disabled people constantly apply risk remedial strategies in everyday life. The local authorities have so far not been able to integrate the risk and crisis management with the healthcare sector and the healthcare sector is not well prepared in terms of training and knowledge. Further, the framing of risks and crises differs significantly between different positions within the health care administration. The conclusions from the project are that the relocation of the public risk and crisis management are victimized by auditory subjugation and that the organizational integration suffers from cultural divergence and disconnection between different departments. The conclusions point at a need to balance the risk and crisis management with knowledge from a bottom-up perspective and to strengthen the organizational capabilities of considering the vulnerabilities and capabilities in risks and crises among a heterogeneous collection of welfare recipients. 

 • 24.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The risk and crisis management relation between local authorities and disabled people2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A majority of the public risk and crisis management in Sweden has recently been relocated from the national level to the local. The local municipal administration hence has been forced to integrate this new responsibility with existing services. One such service is the local healthcare administering the care for disabled people and the elderly. A research project consisting of four quantitative and qualitative empirical studies examined the perception and sense making of risk and crises among disabled people and the organizing of risk and crisis management within the local administration. The purpose of the project was to gain knowledge about the relational properties of the municipality and disabled inhabitants regarding risk and crisis. The results from the studies show that the influence from social capital on risk perception is significant for disabled people and that disabled people constantly apply risk remedial strategies in everyday life. The local authorities have so far not been able to integrate the risk and crisis management with the healthcare sector and the healthcare sector is not well prepared in terms of training and knowledge. Further, the framing of risks and crises differs significantly between different positions within the health care administration. The conclusions from the project are that the relocation of the public risk and crisis management are victimized by unclear regulation and that the organizational integration suffers from cultural divergence and disconnection between different departments. The conclusions point at a need to balance the risk and crisis management with knowledge from a bottom-up perspective and to strengthen the organizational capacity of considering the individual vulnerabilities and capabilities in risks and crises among a heterogeneous collection of welfare receivers. 

 • 25.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The Risk and Crisis Management Relation between Local Authorities and Disabled People2013In: Finding Opportunities in Crises / [ed] Pimomo, Paulus & Ditton, Mary, Oxford: Inter-disciplinary.net , 2013, 1, p. 139-148Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

   A majority of the public risk and crisis management in Sweden has recently been relocated from the national level to the local. The local municipal administration hence has been forced to integrate this new responsibility with existing services. One such service is the local healthcare administering the care for disabled people and the elderly. A research project consisting of four quantitative and qualitative empirical studies examined (1) the perception and sense making of risk and crises among disabled people and (2) the organising of risk and crisis management within the local administration. The purpose of the project was to gain knowledge about the relational properties of the municipality and disabled inhabitants regarding risk and crisis. The results from the studies show that the influence from social capital on risk perception is significant for disabled people and that disabled people constantly apply risk remedial strategies in everyday life. The local authorities have so far not been able to integrate the risk and crisis management with the healthcare sector and the healthcare sector is not well prepared in terms of training and knowledge. Further, the framing of risks and crises differs significantly between different positions within the health care administration. The conclusions from the project are that the relocation of the public risk and crisis management are victimised by unclear regulation auditory subjugation and that the organisational integration suffers from cultural divergence and disconnection between different departments. The conclusions point at a need to balance the risk and crisis management with knowledge from a bottom-up perspective and to strengthen the organisational capabilities capacity of considering the individual vulnerabilities and capabilities in risks and crises among a heterogeneous collection of welfare receivers.

 • 26.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tillit i samhällsskyddets organisation: Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish system for civil protection and preparedness has undergone fundamental shifts in legislation, organisation, and responsibility since the 1990s. Most prominently, the responsibility for municipals has increased and the system has become more dependent on actors in the local community. Individuals have also become integral actors in the system with increased responsibility. The guiding principles for this system, formulated by the national authorities, are responsibility, similarity, and proximity. These principles prescribe that disruptions in any regular operations shall be handled by the structure already in place. This means that disturbances or crises, for instance within the local healthcare, should be solved by the regular personnel. The combination of the new location of responsibility and the guiding principles locate the issues of safety and security at the interface between the single individual and the organisation. The aim of this dissertation is to gain knowledge about the relationship between people with disability and the municipal administrative function for civil protection and preparedness regarding safety and security. Four empirical investigations from Sweden are included. The first is a quantitative study investigating the risk perception among disabled people and whether this perception can be explained by their disability. The three remaining studies are qualitative, studying respectively: how risk and vulnerability are manifested, experienced, and managed in everyday life by disabled persons; how local authorities arrange civil protection and preparedness at the local level, and how an uncertain, adverse event was managed at different levels of the local health care. The two studies with disabled persons shows that trust is central to understand how risk perception is shaped and that the safety in everyday life is important. Individuals develop certain strategies in order to deal with vulnerability. The strategies include avoiding certain situations; to show or not to show their needs, and being accustomed to everything taking a long time. These strategies form a framework for interpretation of safety and security where the body is objectified as a social representation. The body thus is comparable to any other social representation and can be subject for defence, mitigation or damage reduction. The first study of local administrations shows that the local civil protection and preparedness is arranged in the same manner all over the country. However, the administrative function for safety and security must deal with distinctly different characteristics in organisational relationships. The relationship with the local administration in general is labyrinthine because of rationality problems regarding adaptation, aims and objectives, assessment and evaluation, and with the allocation of responsibility. The relationship with the different departments within the authority suffers from problems with hierarchy in that the function lacks an authoritative centre, legitimacy, and executive power. The relationship with external entities exhibits problems with organisational identity due to a lack of resources, a distinct organisational character, and autonomy. The second study of local administrations shows that the temporal-spatial framing of a disturbance in the local fresh water system differed between the different organisational levels. Primarily the human agency in terms of trust and a pre-established sphere for action of the personnel was decisive in managing the disturbance. Theories of trust are used to conduct the analysis of the four studies. While the former system for civil protection and preparedness was characterized by an instrumental trust signified by vertical power and expectations of solving concrete problems the present system is more dependent on a so called humanitarian trust signified by horizontal division of power and expectations of managing vulnerability. The conclusion is that at the local level authenticity, legitimacy, and transparency can reduce the three forms of vulnerability: dependency, unpredictability, and irreversibility respectively. This type of trust fits better with the individual-organisation interface in which much of the responsibility for safety and security is allocated today

 • 27.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Trust As An Element Of Public Risk And Crisis Management2013In: Finding opportunities in crisis / [ed] Paulus Pimomo and Mary Ditton, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  A majority of the public risk and crisis management in Sweden has recently been relocated from the national level to the local. The local municipal administration hence has been forced to integrate this new responsibility with existing services. One such service is the local healthcare administering the care for disabled people and the elderly. A research project consisting of four quantitative and qualitative empirical studies examined the perception and sense making of risk and crises among disabled people and the organizing of risk and crisis management within the local administration. The purpose of the project was to gain knowledge about the relational properties of the municipality and disabled inhabitants regarding risk and crisis. The results from the studies show that the influence from social capital on risk perception is significant for disabled people and that disabled people constantly apply risk remedial strategies in everyday life. The local authorities have so far not been able to integrate the risk and crisis management with the healthcare sector and the healthcare sector is not well prepared in terms of training and knowledge. Further, the framing of risks and crises differs significantly between different positions within the health care administration. The conclusions from the project are that the relocation of the public risk and crisis management are victimized by unclear regulation and that the organizational integration suffers from cultural divergence and disconnection between different departments. The conclusions point at a need to balance the risk and crisis management with knowledge from a bottom-up perspective and to strengthen the organizational capacity of considering the individual vulnerabilities and capabilities in risks and crises among a heterogeneous collection of welfare receivers. 

 • 28.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Trust as an Opportunity in Public Risk and Crisis Management2015In: At the Crossroads of Crisis and Opportunity: Interdisciplinary Conversations / [ed] Peter Bray, Loyola McLean, Inter-Disciplinary Press, 2015, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden a majority of the public risk and crisis management, termed RCM, has recently been relocated from the national level to the local. The chapter describes how local municipal administrations in general, and the healthcare administrations in particular, have been taking on this new field of responsibility. From the results of four empirical studies the chapter discusses how risk and crisis management has turned from being macro-oriented towards being micro-oriented. In order to meet the emerging problems from this shift, such as fuzzy networks with dispersed responsibilities, trust may serve as an opportunity to facilitate the integration of risk and crisis management with existing services in local administrations. Some of these notions are possibly transferable to other contexts.

 • 29.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Amaratunga, Dilanthi
  Faber, Michael
  Haigh, Richard
  Indirli, Maurizio
  Kaklauskas,, Arturas
  Lill, Irene
  Perdikou, Skevi
  Rochas, Claudio
  Perera, Srinath
  Thayaparan, Menaha
  Velazquez, Jerry
  Disaster Resilience Education and Research. Roadmap for Europe 20302015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A disaster resilience education and research roadmap for Europe 2030 has been launched. This roadmap represents an important output of the ANDROID disaster resilience network, bringing together existing literature in the field, as well as the results of various analysis and study projects undertaken by project partners.The roadmap sets out five key challenges and opportunities in moving from 2015 to 2030 and aimed at addressing the challenges of the recently announced Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

  This roadmap was developed as part of the ANDROID Disaster Resilience Network, led by Professor Richard Haigh of the Global Disaster Resilience Centre (www.hud.ac.uk/gdrc ) at the School of Art, Design and Architecture at the University of Huddersfield, UK. The ANDROID consortium of applied, human, social and natural scientists, supported by international organisations and a stakeholder board, worked together to map the field in disaster resilience education, pool their results and findings, develop interdisciplinary explanations, develop capacity, move forward innovative education agendas, discuss methods, and inform policy development. Further information on ANDROID Disaster Resilience network is available at: http://www.disaster-resilience.net

 • 30.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences. United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
  Migliorini, Massimo
  Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Disaster risk reduction (DRR) involves complex processes with different stakeholders at all administrative levels.Two elements in particular play a major role: the need to ensure stakeholders interoperability through an efficientexchange of data, and the inclusion of socioeconomic factors which may influence disaster risk reduction processes. This report aims at contributing to increase the global knowledge on these two elements, focusing on the related issues affecting disaster risk reduction throughout the European continent. The information contained in this report would support national authorities and DRR stakeholders in the continued implementation of the Sendai Framework,and to address the specificities identified by the EFDRR Road Map.

 • 31.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Collaborations in Routine Emergency Management: Lessons from Sweden2018In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, E-ISSN 1877-7058, Vol. 212, p. 302-308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Effective collaborations in emergency management is the Holy Grail for practitioners in Sweden and elsewhere. More than mere coordination, interorganizational collaboration is deemed by many as the most optimal arrangement to share resources and respond to emergencies more quickly and efficiently. It is also considered to be the source of a broadly and rather vaguely defined concept of greater good. Such collaborations tend to be uncritically accepted as innovative, especially in instances of large-scale disasters or planned events while routine emergency management arrangements tend to be under researched. This research is an in-depth case study of an interorganizational collaboration in the greater Stockholm region in Sweden concerning routine emergency management. The collaboration comprises the physical relocation of one operator each from seven organizations in the area and the establishment of the “Collaboration Cluster”. Rather than attempt to define the concept of “greater good” we set out to evaluate the quality of collaboration from the perspective of each member organization. We build a multi-dimensional model to assess the expectations of each organization at the political, managerial, and operative level. What is more, we view the Collaboration Cluster as a network at the operative level and for this reason we employ formal Social Network Analysis (SNA) to tease out network variables that have an effect on the quality of collaboration.

 • 32.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Resilience in Practice: A Survey of Recent European Union Projects2019Report (Other academic)
 • 33.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tidal wave: critical junctures, political agency and the shift of crisis management policy in Sweden, 2004-20092015In: NEEDS - The First Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies. University of Copenhagen, December 9-11, 2015, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is well documented in the literature that exogenous shocks, such as large scale disasters, lead to dynamic change in policies in part because they expose institutional shortfalls and the inability of old policies to handle new problems. However, attributing a specific policy change to a particular exogenous shock is, we believe, not sufficient to explain the causes and process of policy change. Any analysis of policy change must also take into account the political context and the role of agency. In this paper we examine exceptional agency and the agentic role of individual actors in the shift of crisis management policy in Sweden from 2004 to 2009. We specifically interrogate the role of policy entrepreneurs and the strategies they employed in contributing to the policy change at the national level expressed in the establishment of the secretariat for Crisis Management and the Swedish Agency for Civil Contingencies. Drawing from policy science literature and through a series of elite interviews and document analyses, we identify key political actors and strategic acts resulting in policy change articulated mainly through institutional change.

 • 34.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Virtual And Physical Immersion Classroom For Enhanced Learning In The Behavioural And Social Sciences2017In: INTED2017: 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 2017, p. 6835-Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Landgren, Jonas
  Lyckvi, Sus
  Larmoperatörskluster: Organisering för samverkan i vardag och kris2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Centralt i Stockholm arbetar en larmoperatör från vardera sju organisationer samlokaliserat i ett så kallat samverkanskluster. Syftet är att snabbt kunna skapa en gemensam lägesbild vid händelser som kräver samverkanslarm. Utvärderingen, som pågick från sep. 2016 till dec. 2017, beskriver klustrets verksamhets- och organisationskonsekvenser samt betydelsen av de sociala relationerna i klustret. 

 • 36.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Skog, Frida
  Kolmodin, Sophie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Ljungdahl, Jens
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Experimental Design in Teaching Crisis and Emergency Management in Social Sciences: The Case of the RCR Lab at Mid Sweden University2019In: International Journal of Mass Emergencies and Disasters, ISSN 0280-7270, Vol. 37, no 1, p. 92-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This short paper is a case study of the RCR Lab located at the campus of Mid Sweden

  University in Northern Sweden. We argue that experimental design thinking in research

  and higher education in the fields of crisis and emergency management in social studies

  can ameliorate the post hoc methodological problem and shed light in the decision

  processes and information flow among first responders as well as public officials of various

  levels. The RCR Lab may be used as an enhanced, realistic space for the enrichment of

  role-playing and simulations, to activate students, as well as a sophisticated tool for the

  collection not only of quantitative, but also of qualitative data. The audience for this paper

  may be institutions of higher education that have a lab on campus and are looking for new

  ways of utilizing it, as well as educators in general who are looking for new ways to

  integrate experimental thinking in their classes.

 • 37.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Samor, L.
  Journeying Rurality - Individuals' Perspectives On Space And Place In The Scandinavian Inland2017In: INTED Proceedings, 2017, p. 6873-Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  On Risk and Disability: Investigating the Influence of Disability and Social Capital on the Perception and Digital Communication of risk2014In: Journal of Risk Analysis and Crisis Response, ISSN 2210-8491, Vol. 4, no 1, p. 20-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Does living as a disabled person affect how risks are perceived? Studies of various population groups show that not only macro level structures but also micro social contexts and individual conditions influence risk perception. This knowledge is important for formulating, designing, and communicating risk information. The aim of this study is to examine how disabled people’s risk perception and preference for digital risk communication channels are influenced by disability in itself and by social capital. A quantitative survey (N=6 500) was carried out in Sweden showing that while disability is not influential, social capital is. This differs from the results of previous studies on other population groups, which show that group specific factors do influence risk perception. This study suggests that due to the importance of social capital, institutions communicating risk information should build strong relationships with (local) disability associations and networks in order to communicate more effectively.

 • 39.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Resources and risk perception: XVI ISA World Congress of Sociology, Durban, South Africa, 23-29 July 20062006Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Risk perception among disabled people in Sweden: The role of social involvement and resources: New Perspectives on Risk Communication Uncertainty in a Complex Society. A Multi-Disciplinary International Research Conference. 31 August - 2 September, 2006 Göteborg, Sweden.2006Conference paper (Other academic)
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf