miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 7 av 7
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Huber, M.
  et al.
  Louis Bolk Inst, Dept Healthcare & Nutr, Driebergen, Netherlands..
  van Vliet, Marja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Louis Bolk Inst, Dept Healthcare & Nutr, Driebergen, Netherlands.;Mid Sweden Univ, Dept Hlth Sci, Sundsvall, Sweden..
  Giezenberg, M.
  Vrije Univ Amsterdam, Policy Anal & Entrepreneurship Hlth & Life Sci, Amsterdam, Netherlands..
  Winkens, B.
  Maastricht Univ, Fac Hlth Med & Life Sci, Dept Methodol & Stat, NL-6200 MD Maastricht, Netherlands..
  Heerkens, Y.
  Dutch Inst Allied Hlth Care, Amersfoort, Netherlands..
  Dagnelie, P. C.
  Maastricht Univ, Fac Hlth Med & Life Sci, Dept Epidemiol, NL-6200 MD Maastricht, Netherlands..
  Knottnerus, J. A.
  Maastricht Univ, Dept Gen Practice, The Hague, Netherlands.;Maastricht Univ, Sci Council Govt Policy, The Hague, Netherlands..
  Towards a 'patient-centred' operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study2016Ingår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 6, nr 1, artikel-id e010091Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: To evaluate among stakeholders the support for the new, dynamic concept of health, as published in 2011: 'Health as the ability to adapt and to self-manage', and to elaborate perceived indicators of health in order to make the concept measurable. Design: A mixed methods study: a qualitative first step with interviews and focus groups, followed by a quantitative survey. Participants: Representatives of seven healthcare stakeholder domains, for example, healthcare providers, patients with a chronic condition and policymakers. The qualitative study involved 140 stakeholders; the survey 1938 participants. Results: The new concept was appreciated, as it addresses people as more than their illness and focuses on strengths rather than weaknesses. Caution is needed as the concept requires substantial personal input of which not everyone is capable. The qualitative study identified 556 health indicators, categorised into six dimensions: bodily functions, mental functions and perception, spiritual/existential dimension, quality of life, social and societal participation, and daily functioning, with 32 underlying aspects. The quantitative study showed all stakeholder groups considering bodily functions to represent health, whereas for other dimensions there were significant differences between groups. Patients considered all six dimensions almost equally important, thus preferring a broad concept of health, whereas physicians assessed health more narrowly and biomedically. In the qualitative study, 78% of respondents considered their health indicators to represent the concept. Conclusions: To prevent confusion with health as 'absence of disease', we propose the use of the term 'positive health' for the broad perception of health with six dimensions, as preferred by patients. This broad perception deserves attention by healthcare providers as it may support shared decision-making in medical practice. For policymakers, the broad perception of 'positive health' is valuable as it bridges the gap between healthcare and the social domain, and by that it may demedicalise societal problems.

 • 2.
  van Vliet, Marja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Integrative Medicine in the Dutch healthcare system: prerequisites and tools for implementation2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  IM (Integrativ Vård mer adekvat term på svenska) är ett vårdkoncept/vårdansats som mer fokuserar på patienters välmående och läkeprocesser än enbart deras sjukdom. IM överlämnar makten och utbildar individen till att själv bli aktiva i sin vård, den framhäver vikten av en god vårdande relation och använder alla tillämpliga evidensbaserade metoder. Den hälsofrämjande grunden i IM är i linje med ett nyligen utvecklat hälsobegrepp, som beskriver hälsa som ”en persons förmåga till att anpassa sig och hantera utmaningar”. Utifrån den liknande grunden och förutsättningarna hos IM och det nya hälsobegreppet så kan en integration av dem vara en understödjande faktor för utveckling och implementering av IM. Utifrån en praktisk synvinkel så innebär en integrativ vårdansats att den som vårdar måste inneha specifika kompetenser och förmågor relaterade till bland annat socio-kommunikativ och självreflektiv förmåga, såväl som en reflektiv öppenhet till ett holistiskt perspektiv på hälsa. Tidigare forskning har visat att en Mind-Body Medicine (MBM) kurs potentiellt kan understödja utveckling av dessa kompetenser bland framtida vårdare. Denna avhandling avsåg i första hand att uppnå ökad insikt i förutsättningar och verktyg för implementering av Integrativ Vård. Mer specifikt syftade den till att beskriva attityder till, och utövande av IM bland Nederländska sjuksköterskor, samt undersöka stödet för det nya dynamiska hälsobegreppet (”en persons förmåga till att anpassa sig och hantera utmaningar”) bland intressenter inom Nederländsk Hälso- och Sjukvård. Vidare i andra hand, avsåg avhandlingen också att utvärdera förutsättningarna för att använda en MBM kurs som ett verktyg till att understödja och fostra ett mer integrativt förhållningssätt bland läkar- och sjuksköterskestudenter.

  Metod Både kvantitativ såväl som kvalitativ forskningsdesign tillämpades. Attityder till, och utövande av IM undersöktes i en semistrukturerad enkätstudie bland 355 Nederländska sjuksköterskor (studie I). Stödet för det nya hälsobegreppet undersöktes i en studie som genomfördes med mixad design, där i det första steget data från individuella- och fokusgruppintervjuer bland 140 intressenter genomgick en manifest innehållsanalys, och i det andra steget genomfördes en tvärsnittsstudie bland 1938 intressenter för att validera fynden från det första steget (Studie II). MBM kursen utvärderades i en kontrollerad, kvasi-experimentell interventionsstudie (71 deltagare/61 kontroller bland läkarstudenter, och 47 deltagare/64 kontroller bland sjuksköterskestudenter) med validerade frågeformulär (Studie III). Vidare även i en Fenomenologisk-Hermeneutisk ansats via individuella intervjuer med 11 läkar- och 15 sjuksköterskestudenter för att uppnå en djupare förståelse över MBM kursens betydelse för deltagarna (Studie IV).

  Fynd I studie I framkom att sjuksköterskorna övergripande hade en positiv attityd till IM. Patientcentrering och fokus på individens resurser, samt deras egna ansvar för att arbeta hälsofrämjande var områden som hade mest stöd bland både sjuksköterskor och andra intressenter. Dessa element ansågs också av intressenterna vara den mest positiva aspekten av det nya dynamiska hälsobegreppet (Studie II). Användandet av evidensbaserade komplementärmedicinska metoder och hälsofrämjande miljöer stöddes till viss del av sjuksköterskorna men brist på kunskap och brist på evidens förefaller vara hinder för integration i nuvarande vårdpraxis (Study I). I studie II framkom att begreppet hälsa uppfattades som att bestå i sex olika dimensioner; ”kroppslig funktion”, ”mental funktion och perception”, ”spirituell/existentiell dimension”, ”livskvalitet”, ”social-samhällelig inklusion” samt ”daglig funktion”. I samklang med patienter, så hade sjuksköterskor en bredare syn på hälsa än andra hälsoprofessioner. I studie III framkom långsiktiga positiva effekter av att delta i MBM kursen avseende i två dimensioner av empatisk förmåga (Personal distress och Empatic concern) bland läkarstudenterna, samt avseende upplevd stressnivå (perceived stress) och empati (personal distress) bland sjuksköterskestudenterna. I studie IV framkom att MBM kursen kan ses som ”en väg till inre medvetenhet och stöd till att knyta an till andra och den omgivande världen” vidare identifierades temana: ”en förmåga till en mer medveten närvaro”, ”en ökad uppfattningsförmåga och inre medvetenhet” samt ”att knyta an till andra människor på en djupare nivå”.

  Slutsats Utifrån resultaten i avhandlingens explorativa (I, II) del är slutsatsen att de observerade positiva attityderna, och uppfattningarna bland vårdgivare avseende IM och det nyutvecklade hälsobegreppet kan ses som viktiga facilitatorer för ytterligare implementering av IM i det Nederländska hälso- och sjukvårdssystemet. Vidare, den ökade förmågan att hantera stress, utveckla empatisk förmåga och mer öppenhet för nya perspektiv på hälsa och behandlingsalternativ hos läkar- och sjuksköterskestudenter efter deltagande i en MBM kurs (implementeringsdelen i denna avhandling, III, IV), stöttar antagandet att kursen kan ses som ett användbart verktyg för att understödja en mer integrativ vårdansats bland framtida vårdpersonal.

 • 3.
  van Vliet, Marja
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Louis Bolk Institute, the Netherlands.
  Jong, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Busch, Martine
  van Praag Institute, Utrecht, The Netherlands.
  Meijer, Judith E M
  The Netherlands Foundation Health Centers, National Information and Knowledge Center for Integrative Medicine, Netherlands.
  von Rosenstiel, Inès A
  Slotervaart Hospital, National Information and Knowledge Center for Integrative Medicine, Netherlands .
  Jong, Miek C
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad. Louis Bolk Institute, the Netherlands.
  Attitudes, Beliefs, and Practices of Integrative Medicine Among Nurses in the Netherlands2015Ingår i: Journal of Holistic Nursing, ISSN 0898-0101, E-ISSN 1552-5724, Vol. 33, nr 2, s. 110-121Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: This study assessed the attitude, beliefs, and practices of integrative medicine (IM) among nurses in the Netherlands.

  DESIGN: Subscribers of a Dutch nursing journal were asked to fill in an anonymous, structured, online survey related to the topic under study.

  RESULTS: A total of 355 people responded, of which 37% were familiar with the concept of IM in advance. On completion of the survey, the majority (83%) considered IM as a (very) important innovation in health care. Familiarity (odds ratio = 3.20; 95% confidence interval [1.48, 6.94]) and organization (nursing home compared to hospital (odds ratio = 5.98; 95% confidence interval [1.36, 26.23]) were characteristics associated with a positive attitude toward IM. Between 23% and 46% of respondents encountered obstacles regarding implementation of IM. The main obstacles were lack of support (69% to 78%), means (57% to 85%), and time (63% to 70%).

  CONCLUSIONS: Dutch nurses seem to have relatively positive attitudes and beliefs regarding IM. The outcome of this survey may contribute an increased awareness of the key role that nurses can play in the development and implementation of IM.

 • 4.
  van Vliet, Marja
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Jong, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Jong, Miek
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  A Barrier Opener for Personal Insights: Nursing and Medical Students Experiences of Participating in an Experiential Mind-Body Skills Program2014Ingår i: Journal of Alternative and Complementary Medicine, ISSN 1075-5535, E-ISSN 1557-7708, Vol. 20, nr 5, s. A98-A99Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: This study aimed to obtain an in-depth understanding on how nursing-, and medical students participating in a Mind-Body Medicine Skills program experienced participation and what the program has meant to them on a personal and a professional level.

  Methods: Based on a qualitative approach, first and second year students were interviewed 3 months after completion of the program. Interviews were analyzed with a qualitative content analysis. As a part of a larger study evaluating the effects on stress, empathy and self-reflection, this qualitative sub-study included 10 nursing students from Mid Sweden University, Sweden, and 10 medical students from University of Utrecht, The Netherlands. The Mind-Body Medicine Skills program was adapted from the program developed at Georgetown University School of Medicine, Washington DC, and included 11 experiential sessions were the students were introduced to different mind-body techniques (mindfulness meditation, guided imagery, bio-feedback etc).

  Results: Data analysis is ongoing and more complete analysis will be presented at the conference. In preliminary analysis an overarching theme has been identified: The Mind-Body Medicine Skills program as a barrier opener of personal insights, and a starting point for a new journey in life. The participants describe how the course have made it possible for them obtain insights about themselves, both by self reflection in relation to experiences and through listening to the stories of the others. It is also described that they currently do not at all times explicitly use the direct techniques, but more separate personalized elements, which they have been able to incorporate in everyday situations: i.e. moments of mindfulness while walking, biking or eating, or taking a moment of breathing and relaxation before dealing with problematic situations with others.

  Conclusion: Participation in the Mind-Body Medicine Skills program can on an individual basis have a deep and profound meaning, stimulating to personal growth.

 • 5.
  van Vliet, Marja
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Jong, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Jong, Miek C
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Effects of a Mind-Body Medicine Skills Program on Perceived Stress, Empathy and Self-Reflection Among Medicine and Nursing Students: A Quantitative Study2014Ingår i: Journal of Alternative and Complementary Medicine, ISSN 1075-5535, E-ISSN 1557-7708, Vol. 20, nr 5, s. A99-A99Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: This study aimed to implement and quantitatively evaluate the Mind-Body Medicine (MBM) Skills program among Dutch medical and Swedish nursing students.

  Methods: The MBM Skills program was piloted among second year medical students at Utrecht University and first year nursing students at Mid Sweden University in the period 2011–2013. During the course, the participating students learned and practiced Mind-Body techniques such as relaxation, meditation, guided imagery, biofeedback, physical exercise, art, music and movement. The effects of the MBM skills program on perceived stress, empathy, and self-reflection were evaluated by the following validated scales: Perceived Stress Scale, Interpersonal Reactivity Index, and Groningen Reflection Ability Scale. Participating students and controls answer(-ed) the different questionnaires at baseline, at the end of the course, and 6 and 12 months later.

  Results: In total, 55 medical students and 49 nursing students have participated in the MBM skills program. Baseline analysis (age, gender, mind-body experience, perceived stress, four subscales of the IRI, and self-reflection) demonstrated that participating nursing students were significantly older (p<0.001), and had higher scores for empathetic concern (p<0.001) and self-reflection (p=0.001) than participating medical students. Further, baseline analysis showed no significant differences in baseline characteristics between intervention and control group for medical students, except from significantly higher levels of perceived stress among controls (p=0.008). Regarding nursing students, no differences were found between intervention and control group, except from significantly higher scores for empathetic concern among participants (p=0.023).

  Conclusion: We have successfully implemented the MBM Skills program for medical and nursing students. Baseline analysis showed that participants of the course were not a selected group, except from perceived stress among medical students and empathetic concern among nursing students. Data on the effects of the MBM skills program on perceived stress, empathic concern and self-reflection are currently being evaluated and will be presented at the conference.

 • 6.
  van Vliet, Marja
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Department of Healthcare and Nutrition, Louis Bolk Institute, Driebergen, the Netherlan.
  Jong, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Jong, Miek C.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad. Department of Healthcare and Nutrition, Louis Bolk Institute, Driebergen, the Netherlands; National Information and Knowledge Center Integrative Medicine (NIKIM), Amsterdam, the Netherlands.
  Long-term benefits by a mind–body medicine skills course on perceived stress and empathy among medical and nursing students2017Ingår i: Medical teacher, ISSN 0142-159X, E-ISSN 1466-187X, Vol. 39, nr 7, s. 710-719Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: A significant number of medical students suffer from burnout symptoms and reduced empathy. This controlled, quasi-experimental study aimed to investigate whether a mind–body medicine (MBM) skills course could reduce perceived stress and increase empathy and self-reflection in medical and nursing students.

  Methods: The MBM course (consisting of experiential sessions of mind–body techniques and group reflections) was piloted among Dutch medical students and Swedish nursing students. Main outcome variables were perceived stress (PSS), empathy (IRI subscales perspective taking, fantasy, empathic concern, and personal distress), and self-reflection (GRAS). Participating and control students completed questionnaires at baseline, post-intervention, at 6 and 12 months follow-up.

  Results: Seventy-four medical and 47 nursing students participated in the course. Participating medical students showed significantly increased empathic concern [1.42 (95% CI 0.05, 2.78), p = 0.042], increased fantasy [3.24 (95% CI 1.58, 4.90), p < 0.001], and decreased personal distress [−1.73 (95% CI −3.04, −0.35), p = 0.010] compared to controls until 12 months follow-up. Participating nursing students showed significantly decreased levels of perceived stress [−5.09 (95% CI −8.37, −1.82), p = 0.002] and decreased personal distress [−5.01 (95% CI −6.97, −3.06), p < 0.001] compared to controls until 12 months follow-up.

  Conclusions: This study demonstrated long-term beneficial effects of the MBM course on perceived stress and empathy in medical and nursing students.

 • 7.
  van Vliet, Marja
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Louis Bolk Inst, Bunnik, Netherlands.
  Jong, Miek C.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad. Louis Bolk Inst, Bunnik, Netherlands.
  Jong, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  A Mind Body Skills Course Among Nursing and Medical Students: A Pathway for an Improved Perception of Self and the Surrounding World2018Ingår i: Global Qualitative Nursing Research, ISSN 2333-3936, Vol. 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite increased recognition of self-care and self-awareness as core competences for health care professionals, little attention is paid to these skills during their education. Evidence suggests that a Mind-Body (MB) skills course has the potential to enhance self-care and self-awareness among medical students. However, less is known about the meaning of this course for students and how it affects their personal and professional life. Therefore, we examined the lived experiences with an MB skills course among Dutch medical and Swedish nursing students. This course included various MB techniques, such as mindfulness meditation and guided imagery. Guided by a phenomenological hermeneutical method, three main themes were identified: "ability to be more present," "increased perception and awareness of self," and "connection on a deeper level with others." Overall, participation in the MB skills course served as a pathway to inner awareness and supported connecting with others as well as with the surrounding world.

1 - 7 av 7
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf