miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Jansson, Anna-Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Revision ur ett revisorsperspektiv: en metodstudie2008Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Ett återkommande problem inom revisionsforskningen handlar om de svårigheter forskare

  ställs inför med avseende på att få tillgång till information från revisorer som baseras på

  verkliga händelser. Anledningar som förts fram till detta är att revisorer är bundna vid

  tystnadsplikt samt att det förefaller råda en ”kultur av tystnad” inom professionen. Det finns

  ett behov av att finna alternativa metoder och tillvägagångssätt för att komma nära praktiskt

  revisionsarbete.

  Föreliggande studie fokuserar på hur revisorer själva ser på och uppfattar det arbete de

  utför, med speciell betoning på granskning och bedömning. Studien är metodutvecklande,

  utforskande och beskrivande till sin karaktär. Utifrån en metodteorietisk ram diskuteras två

  metoders användbarhet med avseende på att studera revision ur ett revisorsperspektiv. Studien

  ger prov på och illustrerar olika typer av resultat som är möjliga att generera med de

  tillämpade metoderna. Med revisorsperspektiv som den gemensamma nämnaren presenteras

  och beskrivs tre olika metodmodeller.

  För att skapa en bild av hur svenska revisorer uppfattar och ser på det revisionsarbete de

  gör har i den första modellen ”the Repertory Grid” använts med en kvantitativ ansats. Data

  har samlats in på ett strukturerat sätt och bearbetats med hjälp av principalkomponentanalys

  (PCA). Den andra modellen har en renodlad kvalitativ inriktning. Revisorer har intervjuats i

  enlighet med ”the Critical Incident Technique”. Revisorerna har berättat om olika situationer

  och frågeställningar de upplevt som svåra inom ramen för revisionsarbetet. Intervjuerna har

  sedan sammanställts med hjälp av innehållsanalys. Modell tre är en kombinerad ansats av

  modell ett och två. Data har samlats in med hjälp av ”the Repertory Grid” och utgörs av

  revisorers egna erfarenheter med avseende på att göra professionella bedömningar. Materialet

  har sammanställts och analyserats med hjälp av PCA. De enskilda resultaten har sedan följts

  upp genom att de intervjuade revisorerna själva fått vara med och tolka sina egna resultat.

  Genomgående från arbetet med modellerna framkommer att tystnadsplikten gentemot

  klienter är något som uppfattas som mycket viktigt av revisorerna. Detta har under arbetet

  visat sig i form av återhållsamhet i fråga om att delge personliga erfarenheter. ”The Repertory

  Grid” har visat sig speciellt lämplig för att studera områden som kan uppfattas som känsliga

  och/eller är belagda med sekretess. Metoden har kunnat erbjuda revisorerna en känsla av

  kontroll med avseende på att inte utlämna enskilda klienter eller bryta mot

  professionssekretessen. Studien identifierar och lyfter fram ett antal svårigheter som

  förknippas med forskning som anlägger ett revisorsperspektiv samt lämnar förslag på

  tillvägagångssätt för att överbrygga dessa svårigheter.

 • 2.
  Jansson, Anna-Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Öhman, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?2010In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 1, p. 46-46Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mycket talar för att de flesta företag kommer att fortsätta med revisionen i ett första skede när revisionsplikten avskaffas nästa år. Vilket genomslag olika kvalitetsstämplar kommer att få i ett senare skede är svårare att sia om, skriver Anna-Maria Jansson och Peter Öhman.

 • 3.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Jansson, Anna-Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Sustainability reporting among Swedish tourism service providers: Information differences between them2016In: WIT Transactions on Ecology and the Environment / [ed] Brebbia, Carlos, WIT Press, 2016, Vol. 21Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Within the tourism industry, there is a considerable focus on sustainable tourism and tourism service providers should be sustainable. One way for tourism service providers to address these issues and communicate their sustainability work is for instance through annual reports, sustainability reports and home pages. The aim with this study was therefore to explore and compare what kind of information concerning sustainability that Swedish tourism service providers’ present to stakeholders.  Sustainability report is one way for tourism companies to be more legitimate and accountable toward their stakeholders. Data was collected from 60 tourism service providers (eg. 20 hotels, 20 restaurants and 20 activity companies) in Sweden from their annual reports and sustainability reports as well as their home pages. They are large-sized tourism service providers with a yearly turnover between 5-50 million euros. The result shows that very few companies make sustainability reports. There is also difference between how and where they present their sustainability work. The companies often present more of their sustainability work on their homepage compared to in annual and sustainability reports. The conclusion is that hotels are more focused on environmental sustainability, restaurants focused more on social sustainability and the activity companies have little information about their sustainability work. 

 • 4.
  Öhman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Häckner, Einar
  Jansson, Anna-Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tschudi, Finn
  Accountability from auditor perspectives2003Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Öhman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Häckner, Einar
  Jansson, Anna-Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tschudi, Finn
  Auditor perspectives on auditing issues - anempirical study2003Conference paper (Other academic)
 • 6.
  Öhman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Häckner, Einar
  Jansson, Anna-Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tschudi, Finn
  Auditors on auditing2004Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Öhman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Häckner, Einar
  Jansson, Anna-Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tschudi, Finn
  Swedish auditors' view of auditing: Doing things right versus doing the right things2006In: European Accounting Review, ISSN 0963-8180, Vol. 15, no 1, p. 89-114Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to describe and analyse the thought patterns of Swedish auditors with regard to the way in which they audit information provided by listed companies, and possible changes in their duties. Eighty-two auditors were interviewed using the repertory grid technique and open-ended interview questions. To check the stability in the thought patterns of the respondents, six retests were made and, to validate the findings, an expert panel and two reference groups consisting of auditors and other representatives of the accounting and auditing professions were consulted. Distinct patterns emerged in the mean grid of the thought patterns of all the respondents. One dimension was related to the time perspective, past versus future, and another to auditing practice. Auditors devote a relatively long time and considerable effort to objects that can be satisfactorily verified, but not to objects that they perceive as being of primary importance to investors and other stakeholders. This inconsistency in the thought patterns of the auditors is similar to the gap between auditing in practice and stakeholders' expectations of auditing, which is a phenomenon frequently found in previous research. Moreover, the auditors were very reluctant to make statements about any information except that elicited according to current practice. In addition to this traditional view, the auditors appear to be more concerned about their own situation than that of the parties they are meant to be protecting. Doing things right seems to be more important than doing the right things. That the auditors spend much time on objects that they themselves do not consider to be of primary importance for the investors and other stakeholders, and their unwillingness to change current practice is of great concern in Sweden, where there is a strong belief in self-regulation of the auditing profession.

1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf