miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 938
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abraham, Winta
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Ghirmai, Beilul
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Etnisk diskriminering En studie om universitetsstudenters upplevelser av etnisk diskriminering2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  r

  This study has focused on university students' perceptions and experiences of ethnic

  discrimination that occurs within university environments. The ethnic discrimination consists

  of categorizations based on ethnicity, nationality, cultural background and so forth. The study

  used qualitative method by conducting eight semi-structured interviews with the focus group

  of individuals between the ages 20 - 37 years. The result of the collected data illustrated that

  ethnic discrimination was directed towards a specific group, where the common denominator

  is that concerned individuals was evaluated, seen as "non – Swedish”. Normative beliefs

  about swedishness and immigrant status are seen as two different categorizations of groups

  that have formed a hidden ground of discrimination within the university environment. A

  characteristic feature of the discrimination structure and duration is its denial attitude in

  relation to the existence of discrimination. These attitudes are reflected in agencies,

  institutions and the responsible individuals who effectively treat individuals differently based

  on their ethnicity. The ethnic discrimination is based on attribution of distinctive features

  correlated with the individual characteristics that exist in every human being ignored. This

  disadvantage contributes to certain groups of individuals per systematics, is in a subordinate

  position regarding participation, influence and power. The central role of understanding ethnic

  discrimination and its structure and composition, is to analyze the exercise of power within

  the society and the institutions.

 • 2.
  Adlertz, Andrea
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Åkerberg, Jonna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  "Det är trots allt familjehemsföräldrarna som gör det största jobbet och vi ska stötta dem i det" - En kvalitativ studie om familjehemssekreterarnas stöd till familjehemsföräldrarna2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adolfsson, Kim
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Davidsson, Zanna
  Lärarutbildning.
  "Även om jag bor här i 100 år så blir det inte samma": En kvalitativ studie av fem ensamkommande ungdomar och deras personliga identitetsutveckling i mottagarlandet.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Människor tvingas fly ifrån sina hemländer på grund av våld för att söka säkerhet någon annanstans. Att människor lämnar ett land eller tvingas fly har skett under alla tider. Människor flyr från förföljelse, fattigdom, svält eller krig. Uppskattningsvis finns 19,2 miljoner människor på flykt runt om i världen och nära hälften av dessa är barn. Av de barn som befinner sig på flykt är de ensamkommande ungdomarna en viktig grupp att urskilja. Då de ensamkommande asylsökande ungdomarna är i behov av särskilt skydd. Under 2003 var de flesta ensamkommande ungdomar i Sverige från Somalia, Irak, Serbien och Montenegro. Vårt syfte är att få ökad förståelse för ensamkommande ungdomars upplevelser av hur deras identitet formats i hemlandet och senare i mottagarlandet i samspel med människor i sin omgivning. Samt vilken betydelse asylprocessen och tidigare trauman har haft för ungdomarnas personliga identitetsutveckling. De faktorer som berörts som viktiga för ungdomens personliga identitetsutveckling är förluster, boende, ovisshet, familjeåterförening och nätverk samt språket.Vi har valt att göra en explorativ studie som innefattar kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem ensamkommande ungdomar. Resultatet i form av empiri och analys har utförts utifrån tidigare forskning och från Cullbergs kristeori samt relevanta begrepp som etnicitet och identitet utifrån symbolisk interaktionism. Studien har visat att samtliga ungdomar upplevt att den ovisshet de levt i under asylprocessen samt tidigare trauman har påverkat dem mycket både psykiskt och fysiskt. De ungdomar vi har intervjuat upplever alla att de idag har en ny personlighet efter att ha fått uppehållstillstånd. Den nya identiteten har enligt ungdomarna påverkats bland annat av föräldrarnas uppfostran och de nya människor de möter i mottagarlandet samt av de nya miljöerna ungdomarna befinner sig i.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Agerberg, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Fastesson-Carlsson, Susanne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  "Dom lyssnade ju inte på mig...": En kvalitativ studie om tre unga kvinnors upplevelser av sin kontakt med Socialtjänsten.2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt hur tre unga kvinnor upplevt sin kontakt med Individ- och Familjeomsorgen (IFO) inom Socialtjänsten. Studien syftade till att belysa kvinnornas upplevelser av kontakten under utrednings- och placeringsförfarandet. I studien har tre kvinnor i åldrarna 18-25 år deltagit genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Materialet har analyserats med hjälp av Barnperspektivet, komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt tidigare forskning. Resultatet visar att kvinnorna har olika upplevelser. Den mest framträdande gemensamma upplevelsen är att de inte känt sig delaktiga i sitt utrednings- och placeringförfarande i den utsträckning de hade önskat. En annan viktig slutsats av resultatet är att socialsekreterarens personliga egenskaper och engagemang är av stor betydelse för hur kvinnorna upplevt delaktighet under utredning och placering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Ahlin, Josefin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lehrer, Abigail Anne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  DEN VÄRSTA DRAKEN: Föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning i Sverige2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar och belyser problemen som uppstår ur föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning. Studiens syfte var att med hjälp av en fenomenologisk ansats och sju halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, utforska ovan nämnda upplevelse och dess eventuella följder hos föräldrar till barn som har befunnit/befinner sig i den svenska sociala barnavården.

  Analysen visade att upplevelsen uttrycktes i form av kraftiga känslor av negativt slag såsom förtvivlan, ilska, vanmakt, hjälplöshet o.s.v. Därmed följde psykiska -, fysiska -/ psykosomatiska - och psykosociala besvär som tenderade att eskalera i ärendets olika faser. Konklusionen blev att upplevelsen av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning påverkade samtliga aspekter i föräldrarnas liv, främst negativt. Detta frambringade destruktiva följder som i sin tur förvärrades med en fortsatt upplevelse av maktmissbruk, där undantaget var de psykosociala följderna som i ett fall tenderade att minska i samband med att ärendet avslutades.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Ahlén, Emelie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Rahmani, Shermineh
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Hur unga utlandsfödda invandrare blir bemötta i det svenska samhället.: En kvalitativ och kvantitativ studie om diskriminering och rasism2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Ungdomar med utländsk bakgrund har enligt tidigare studier sämre förutsättning i skolan, arbeten och inom rättsväsendet, på grund av diskriminering. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur unga utlandsfödda ungdomar blir bemötta i det svenska samhället, samt att se om det finns vissa specifika mönster till varför det uppstår diskriminering i bland annat skolan. Till vår undersökning använde vi oss av teorier om - diskriminering och rasism, som används i analysen av det empiriska materialet. Vår utgångspunkt i uppsatsen har varit att ta reda på varför diskriminering och rasism sker i samhället. Vi hade ett antal frågeställningar som kan ses nedan, som besvarats i arbetet.

  • Hur blir invandrarungdomar bemötta i det svenska samhället utifrån deras etniska bakgrund?
  • Spelar ungdomarnas genus någon roll i hur de blir bemötta i det offentliga samhället?
  • Finns det skillnader mellan ungdomar med olika bakgrund beroende på deras vilken världsdel de kommer ifrån?
  • Påverkar ungdomarnas socioekonomiska och kulturella bakgrund, hur de blir bemötta i det svenska samhället?

         För att besvara dessa frågeställningar, delade vi ut enkäter till 42 ungdomar i en mellan stor stad i åldrarna 16 – 24 år i olika skolor. När resultatet av enkäterna var sammanställda valde vi att ha en fokusgrupp med fyra deltagande som hade deltagit i enkätundersökningen. Syftet med att ha en fokusgrupp var att få en fördjupad kunskap om vissa svar kring rasism och diskriminering. Vårt resultat i studien visade att ungdomar med utländsk bakgrund, blir diskriminerade ute i samhället utav skolan, polisen, socialtjänsten, i affärer, på arbetsplatser samt på andra platser i samhället som till exempel på bussen. Dessa slutsatser stärktes och jämfördes sedan med tidigare forskning i en analysdel, samt en avslutad diskussion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 7.
  Ahola, Paulina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Holm, Yvonne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  "Jag går inte och väntar på något mirakel, jag är väl zombie på mitt vis" - En kvalitativ studie om äldres syn på psykisk ohälsa och sin psykosociala situation2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alander, Margareta
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Westner, Kristina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Familjehemmets biologiska barn: En kvalitativ studie från det biologiska brnets perspektiv av att växa upp i ett familjehem.2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Meningen med denna studie var att låta de biologiska barnen i familjehemmet komma till tals om hur de upplevde uppväxten i ett familjehem och hur uppväxtförhållanden har påverkat dem som vuxna. För att besvara studiens syfte har vi använt oss av tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. Vi valde en halvstrukturerad intervjumetod med öppna underfrågor där intervjuguiden var vårt underlag för våra samtal. Respondenterna inledde med en liten berättelse av sin uppväxt. Därefter övergick intervjun till att vara strukturerad med en öppen rörlighet i både frågor och svar. Analysmetoden vi valde var tematisk där ämnes områden skrevs ner och underfrågor sorterades in under rätt ämnesområde, för att få struktur i arbetet och kunna sammanställa analysen. Undersökningen gjordes ur ett vuxenperspektiv och vi intervjuade två kvinnor och två män med olika familjehemsbakgrund. Männen var uppvuxna med ett familjehemssyskon och kvinnorna med flera familjehemssyskon samtidigt. I studien framkom att flickorna hade fått ta ett större ansvar om sig själv och hade haft förväntningar på sig att vara förstående i många situationer vilket inte pojkarna upplevde att det förväntats av dem. Flickorna hade känt sig i skymundan och känt av rivalitet till sina familjehemssyskon medan pojkarna tog den plats de behövde och hade alltid känt sig delaktig i familjen. Flickorna hade önskat mer tid och uppmärksamhet av sina föräldrar medan pojkarna upplevde att de fått den tid och uppmärksamhet de behövde av sina föräldrar.  Vi kom fram till att det inte går finna någon generell förklaring till hur uppväxten i ett familjehem upplevs, men att de biologiska barnen har det gemensamt att de hjälper familjen genom stöttning och kan många gånger känna oro för sina föräldrar. De problem och svårigheter som uppkommer i ett familjehem får de biologiska barnen många gånger ta del av, vilket kan vara en förklaring på en tidig intellektuell åldersutveckling. De biologiska barnens uppväxtförhållanden påverkar dem till att bli omsorgsgivande med en empatisk förmåga för andra människor i vuxen ålder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Familjehemmets_biologiska_barn
 • 9.
  Alarcon, Jessica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Gutic, Sanel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Socialtjänstens arbete med ensamkommande flyktingbarn: -en kvalitativ studie om psykisk ohälsa bland ensamkommande flyktingbarn med syftet att främja integreringen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den stora flyktingvågen är ett aktuellt ämne som även väckt många debatter på internationell nivå. Under 2015 anlände cirka 36 00 ensamkommande barn till sverige. Dessa barn och ungdomar har ställts inför livsförändrande omständigheter. Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur socialtjänsten arbetade med ensamkommande barns psykiska ohälsa som målsättningen för ett främjande av integrering i samhället. Datainsamlingen vi använde oss av var genom kvalitativa intervjuer där sju socialsekreterares arbetsmetoder samlats in, samt analyserats med hjälp av en intervjuanalys. Genom semistrukturerade intervjuer har materialet samlats in då för tolkning och analysering. De teorier som studien lutade sig tillbaka på och vad resultatet analyserades utifrån är Aaron Antonovskys KASAM:s känsla av sammanhang samt Abraham Maslows behovstrappa och Empowerment. Slutsatsen och resultatet av denna studie beskriver att socialsekreterare arbetar hela tiden med att uppnå ett så väl och gott arbete gentemot barn och ungdomar som möjligt, samt även att de behov varje barn och ungdom har tillfredsställs samt tillgodoses utifrån bästa och möjliga situation. Socialsekreterare möter dagligen problematik hos barn och ungdomar, problematik som orsakats av resan till ett land eller problematik som orsakats av händelser i ursprungslandet. Arbeten som gynnar barn och ungdomar med psykisk ohälsa resulterar i att hälsan blir bättre och integreringen i ett samhälle blir lyckad samt även att integrationen även den blir lyckad.

 • 10.
  Alemayehu, Nardos
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  ”Tveksamt om du i vit kropp klarar en dag i mitt färgstarka liv”: En kvalitativ studie om erfarenheter av vardagsrasism och diskriminering hos kvinnor med afrikansk bakgrund.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien studerar vithet och vithetsprivilegium och problemet är att vi lever i en värld där det fortfarande råder vithetshegemoni. Denna hegemoni bidrar till att en del människor utesluts från vissa möjligheter, baserade på ens etniska tillhörighet, sexuella läggning, trosuppfattning etc. Syftet med denna studie är att studera hur ”det vita rummet” upplevs av och påverkar rasifierade kvinnor med afrikansk bakgrund i högre utbildning. Rasifiering beskriver sociala konstruktioner som gör att människor placeras i olika fack. Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på två fokusgrupper med totalt 6 kvinnliga informanter med afrikansk bakgrund. De resultat som framträder i undersökningen är att informanterna upplevde diskriminering under sin universitetstid dock, främst från lärare och studenter. De menar att det inte är själva utbildningen som har en ensidig bild och upprätthåller diskriminering utan det är människorna de mött på under sin universitetstid som utsatt de för diskriminering. Denna utsatthet som kvinnorna upplevt har påverkat de då dem reflekterat över sina möjligheter respektive hinder i att vara en svart kvinna. Kvinnornas olika upplevelser visar på hur diskriminering är ett strukturellt problem när de inte endast mött på diskriminering av klasskamrater utan även av professorer och av utbildningsmaterial som diskuteras senare i studien. Ett sådant fenomen bör tas på samhällsnivå och inte på individnivå som kan kopplas till olika perspektiv och tidigare forskning som kan förklara deras erfarenheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Alinia, Minoo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Den kurdiska diasporan som en transnationell social rörelse för hem- och gemenskapsbildande2007Ingår i: Transnationella rum: diaspora, migration och gränsöverskridande relationer, Umeå: Boréa , 2007, s. 385-Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Jag har redan i min avhandling (Alinia 2004) förökt teoretisera och vidareutvecklat begreppet diaspora. I föreliggande kapitel utvecklar jag vidare mina tankar och diskussioner och frmaför allt argumenterar för att diaspora som ett handlingssystem kan definieras som transnationell social rörelse.

 • 12.
  Alinia, Minoo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Diaspora Mekânları Kürt Kimlikleri Öteki Olma Deneyimleri ve Aidiyet Politikaları2007Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det handlar om identitetsprocesser inom den kurdiska diasporan. Översättning från engelska till turkiska av Alinia, Minoo: Spaces of diasporas. Doktorsavhandling 2004

 • 13.
  Alinia, Minoo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Diasporas in the contemporary world2010Ingår i: Acta Sociologica, ISSN 0001-6993, E-ISSN 1502-3869, Vol. 53, nr 4, s. 387-388Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 14.
  Alinia, Minoo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Die Grenzen der Diaspora:: Geschlechtsspezifische Einflüsse auf die Bildung nationaler Identität in der kurdischen Diaspora2004Ingår i: Gender in Kurdistan und der Diaspora., Berlin ; Münster: Unrast , 2004, s. 345-Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det handlar om diasporas gränser både inåt och utåt. Fokus är dock på förhållandet mellan genus och nationalism och den gräns genus utgör inom den kurdiska diasporan när det gäller identitetsskapande.

 • 15.
  Alinia, Minoo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Ett hem i rörelse: diasporisk mobilisering i den svenska gemenskapens periferi2008Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 15, nr 3-4, s. 332-349Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel lyfter fram problemet med exkludering ochdiskriminering och deras inverkan på relationer mellanmajoritetssamhället och migranter och diskuterar identitetsskapande,gränsdragningar, identifikationer ochgemenskapsbildande inom denna kontext. Artikeln utgårfrån den kurdiska diasporans erfarenheter i Sverige ochbygger på individuella intervjuer.

 • 16.
  Alinia, Minoo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Gender strategies, identities and belonging within the Kurdish diaspora2009Ingår i: Women in Diaspora: Negotiating Scandinavian Feminism, NewYork/Oxford: Berghahn Books, 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Alinia, Minoo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Invandraren, "förorten" och maktens rumsliga förankring: berättelser om vardagsrasism2006Ingår i: Den segregerande integrationen: om social sammanhållning och dess hinder, Sth: Fritzes, 2006, s. 63-90Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Det handlar om erfarenheter av vardagsrasism och dess uteslutningspraktiker. Den diskuterar också vardagsrasismens förhållande till olika rumsliga sfärer.

 • 18.
  Alinia, Minoo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Kurdish diasporic movement, a social movement in the new global space.2007Ingår i: World Congress on Kurdish Studies, 6-9 September 2006. Kurdistan Regional Government, Ministry of High Education & Scientific Research. University of Salahaddin, Iraq, Erbil., 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikel som diskuterar kurdisk diaspora i termer av social rörelse.

 • 19.
  Alinia, Minoo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Spaces of diasporas: Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet.

 • 20.
  Al-joumeyli, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Att bemöta den etniska diskrimineringen – olika former av hanterings – och motståndsstrategier bland ungdomar som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund.2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkningsstruktur består av cirka nio miljoner invånare, varav cirka 1.5 miljoner är människor med utländsk bakgrund. Att människor från olika delar av världen flyttar till Sverige, är inte ett nytt fenomen, då det har varit aktuell sedan 1500-talet. Trots detta betraktas människor med utländsk bakgrund som ett folk för sig, där de behandlas olika på grund av deras ursprung. Orättvisan grundar sig i Sveriges strukturella och institutionella diskriminerande handlingar, där människor fråntas möjligheten att verka i det svenska samhället med samma villkor. Den etniska diskrimineringen påverkar även de utsattas välmående och framtidsplaner. Syftet med denna studie är att lyfta fram röster från ungdomar som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund, och att titta på hur de hanterar den etniska diskrimineringen i Sverige. I hanteringen förekommer olika strategier, motstånd, attityder och förhållningssätt till det svenska samhället som ligger på personlig och grupplig nivå. Studien har ett kvalitativt arbetssätt, där det empiriska underlaget har bestått av tre halvstrukturerade intervjuer. Två av intervjupersonerna kommer ifrån marginaliserade områden, medan en är ifrån ett icke-marginaliserat område i södra Sverige. Studien visar att varken sociala tillgångar, bostadsområden eller positioner i det svenska samhället, minskar på upplevelsen av den etniska diskrimineringen. Den upplevs i en sådan hög grad att de utsatta kan känna ett visst utanförskap och icke-samhörighet med Sverige, som driver de till en dröm att någon dag lämna landet för gott.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Alvarsson, Helen
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Resare, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Diakoni- ett komplement i välfärdssamhället?: En intervjustudie med församlingsdiakoner2008Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ge en ökad förståelse för diakonins funktion, diakoners roll och diakonins betydelse för det sociala arbetet. Detta utifrån diakoners och diakoniassistenters upplevelse av kyrkans sociala arbete idag. Fungerar det diakonala arbetet som komplement till eller ersättning för statlig social verksamhet i dagens rådande välfärdsstruktur? Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer med diakoner och diakoniassistenter omkring deras upplevelser av diakonins roll i en specifik stad. Resultatet i uppsatsen visar på att diakonerna upplever sig ha en viktig kompletterande roll i det sociala arbetet. De anser sig med sin kristna utgångspunkt ha en specifik profilering av själavårdande, stödjande samt gemenskapsbyggande karaktär. Diakonin ses som ett alternativ till och inte en ersättning för kommunal välfärdsservice och diakonerna/diakoniassistenterna vill inte ta över andra aktörers sociala ansvar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Ander, Louise
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Carlsson, Evelin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Att gå över gränsen: Om kristna församlingars inställning till interreligiöst samarbete i det sociala arbetet. 2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ekumenik, dvs. kyrkliga enhetssträvanden, är en väletablerad företeelse inom kristna kretsar i Sverige. Religionsmöten relateras ofta till konfliktsituationer, men religionsdialog har också uppmärksammats som ett sätt att främja samexistens och öka förståelsen mellan olika religiösa grupper. Omtanke, medlidande och välgörenhet har en central plats inom alla världsreligionerna. Kan då det sociala arbetet vara en arena för religionsöverskridande samarbete? I studien fokuseras lokala kristna församlingars inställning till interreligiöst samarbete kring socialt arbete. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med rep-resentanter från Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Pingstkyrkan och Frälsningsarmén. Resultatet pekar på skillnader mellan å ena sidan Svenska kyrkan och Katolska kyrkan och å andra sidan Pingstkyrkan och Frälsningsarmén. De förstnämnda har en positivare inställning till samarbete över religionsgränser och ett mångreligiöst samhälle. Fri-kyrkorna har en mer reserverad hållning till ett religionsöverskridande samarbete och tenderar att fokusera mer på svårigheter än på möjligheter i interreligiös samverkan. Det framkommer även att inriktningen på församlingarnas sociala arbete påverkas mycket av personliga initiativ och möjligheten till interreligiöst samarbete är följaktligen beroende av enskilda personers intresse i frågan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Bergman, Stellan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Den svenska välfärden: Privatisering och professionalisering i socialt arbete2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nyliberala tankar och idéer kan sedan 90-talet anses haft ett tydligt inflytande på den svenska offentliga sektorn vilket lett till en ökad privatisering och marknadsanpassning av välfärdstjänster. Med hjälp av en litteraturöversikt var syftet att undersöka det befintliga kunskapsläget avseende den svenska välfärdens ökade privatisering, samt undersöka kunskapsläget avseende professionalisering inom det sociala arbetet kopplat till denna privatisering. Resultatet är baserat på 11 vetenskapligt granskade artiklar hämtade från databasen ProQUEST Social Sciences. Resultatet visar att nyliberalismen har ett tydligt inflytande över den offentliga sektorn och det sociala arbetets förändringar. Resultatet visar också att det råder en ambivalens kring den ökade privatiseringen, både inom debatten men också hos socialarbetares egna attityder. Slutligen visar resultatet att socialarbetaren ser olika möjligheter till professionalisering i privatiseringen. Denna litteraturöversikt riktar sig i första hand till socionomstudenter, med förhoppningar om att väcka tankar kring den kommande yrkesrollen samt den välfärd vi vill föra fram och representera.MITTUNIVERSITETET Avdelningen

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Thillas, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  ”Homosexuella och deras familjebildning”: En studie om 15-åringars attityder i en aktuell fråga2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Diskussionen kring homosexuellas lämplighet som föräldrar och deras rätt att bilda familj är nu aktuell i samhällsdebatten. Trots att det idag finns lagstiftning som jämställer homosexuellas och heterosexuellas rättigheter att bilda familj genom exempelvis provrörsbefruktning och adoption finns negativa röster om detta.

  Syftet med studien var att undersöka attityder hos högstadieungdomar i årskurs 9 vid tre skolor, i frågor om homosexuellas rätt att bilda familj och om det kan vara kopplat till attityder till homosexuella generellt. Dessa attityder studerades i förhållande till könstillhörighet och social klass. Målgruppen valdes utifrån att ungdomar i den åldern ifrågasätter föräldrarnas påverkan och skapar sig egna värderingar. En inblick i detta kan lägga fokus på att även vuxna bör reflektera över sina attityder kring dessa frågor då barn och ungdomar i stor utsträckning påverkas av vuxna.

  Uppsatsens primärdata har insamlats genom enkätundersökning i kontaktade skolor under vecka 48, 2007. Undersökningen utfördes med kvantitativ forskningsmetod och elevenkäten bestod av 25 flervalsfrågor med slutna svar. Resultaten visade att elevernas könstillhörighet har betydelse för attityder till homosexuellas rätt att bilda familj. I de undersökta skolorna var flickorna mer accepterande än pojkarna, både till homosexuella generellt och till deras rätt att bli föräldrar. Om detta beror på verkliga skillnader i attityder mellan könen eller om flickorna i högre grad än pojkarna svarar vad som anses som ”politiskt korrekt” är svårt att avgöra. I denna studie konstaterades att könstillhörigheten har betydelse medan elevernas sociala klasstillhörighet inte hade någon påverkan för acceptansen till homosexuella och deras familjebildande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Andersson, Camilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har missbruks- och beroendeproblem2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Missbruk- och beroendeproblem är idag ett stort problem i samhället. Att vara anhörig till en person med missbruks- och beroendeproblem är inte lätt, detta är en stor grupp samtidigt som den lätt glöms bort. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar som har barn med missbruks- och beroendeproblem påverkas av detta samt att beskriva och analysera vad dessa personer anser som stöttande och hjälpande faktorer från samhället eller omgivningen. Denna kvalitativa studie har genomförts med hjälp av fem intervjuer, som bland annat hittas via bekanta och via FMN. Resultatet visar att man påverkas väldigt mycket av att ha ett barn som missbukar. Stödet och hjälpen för dessa föräldrar har sett olika ut, men fyra av de fem som intervjuats har sett ganska negativt på socialtjänstens hjälp och stöd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Andersson, David
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lundahl, Sebastian
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Barndomsupplevelser och personlighet: Vad inverkar på den vuxnes psykosociala hälsa?2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I flera studier beskrivs hur traumatiska barndomsupplevelser och försummelse har samband med psykosocial hälsa/ohälsa i vuxen ålder. Studier visar även hur personlighet (temperament och karaktär) har samband med utvecklande av psykiska problem. I denna studie undersöks dessa faktorer tillsammans, dvs hur förekomsten av problematiska barndomsupplevelser tillsammans med temperamentsfaktorer i personligheten kan predicera olika aspekter av psykosocial hälsa/ohälsa såsom mognad, depression, ångest, social integration samt anknytning. Studien genomfördes i en studentpopulation (n = 228; 31 % män) där studenterna besvarade enkät inkluderade: CTQ BF som mäter barndomsupplevelser, personlighetstestet TCI. Vidare inkluderades SS13 som mäter social integration och anknytning samt HAD som mäter ångest och depression. Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader kön. Män uppgav större nätverk, medan kvinnor uppgav mer tillgång till intima anknytningspersoner. Kvinnor rapporterade också mer ångest. Ungefär samma andel i båda könen (knappt 9 %) rapporterade svåraste grad av barndomsproblem i minst en av fem olika typer. En nyskapad skala i den modifierade CTQ-BF, kallad Tillsyn, visade också på könsskillnader samt acceptabel reliabilitetsnivå. Skalans betydelse är intressant både som predicerande faktor till psykosocial hälsa/ohälsa samt för vidare forskning. De multivariata analyserna visade att temperamentsfaktorer i hög grad bidrar till förklarad varians i alla studerade former av psykosocial hälsa/ohälsa, men också att erfarenhet av känslomässig försummelse tycks ha en egen separat betydelse när det gäller social integration och anknytning. Förhoppningsvis bidrar studien till att utveckla teoriutvecklingen när det gäller barndomsupplevelsernas och temperamentets betydelse för psykosocial hälsa hos vuxna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Andersson, Emma
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Broström, Elin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  ”Det går liksom inte att vara för fyrkantig, man får vara lite flexibel” - om kontaktpersoners erfarenheter och upplevelser av övervakat umgänge 2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien avsåg att behandla insatsen övervakat umgänge tillsammans med kontaktperson. Syftet var att undersöka kontaktpersonernas erfarenheter och upplevelser genom att intervjua kontaktpersoner som arbetade vid övervakade umgängen. Tidigare forskning visade att kontaktpersonernas uppdrag är komplext då de ofta ställs inför olika svårigheter och dilemman. Resultatet analyserades genom perspektivet om det professionella mötet. Kvalitativ metod användes i form av halvstrukturerade intervjuer bland tre kontaktpersoner för att få djupgående beskrivningar kring detta fenomen. Studien visade att kontaktpersonernas uppdrag innehöll en rad olika roller de behöver förhålla sig till och hantera. Vidare visade resultatet att det i kontaktpersonernas uppdrag ingick stora delar kontroll och övervakning, vilket inte stämde överens med insatsens avsikt. Av resultatet kunde slutsatsen dras att kontaktpersonernas professionella förhållningssätt och bemötande gentemot barn och föräldrar innebar stora utmaningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Andersson, Jan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Barndom som präglar vuxenlivet: Samband mellan traumatiska barndomsupplevelser och psykosocial hälsa/ohälsa i vuxen ålder2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Flera internationella undersökningar om samband mellan vissa traumatiska barndomsupplevelser och psykosocial hälsa/ohälsa som vuxen, har tidigare genomförts. De flesta studier har dock utförts inom kliniska populationer med begränsat antal studerade faktorer. Då det endast finns ett fåtal svenska studier inom detta ämnesområde, har syftet med denna studie varit att undersöka om det finns samband mellan å ena sidan barndomsupplevelser av känslomässiga, fysiska och sexuella övergrepp, känslomässig och fysisk försummelse samt idealisering av familj och psykosociala hälso/ohälsoindikatorer i vuxen ålder å andra sidan. De senare är tillgången till nätverk respektive anknytning, olika indikationer på alkoholproblem såsom konsumtionsnivå, tecken på beroende och skadligt drickande, psykisk ohälsa i form av ångest respektive depression samt social misstro. Då upplevelser från barndomen är retrospektiva konstruktioner, togs som ett undersyfte upp om det finns systematiska validitetsproblem såsom minimering och benägenhet att svara på ett socialt önskvärt sätt. Undersökningen är kvantitativ och baseras på gruppenkäter som besvarats av studenter vid Mittuniversitetet. Resultaten visar att det fanns klara samband mellan olika traumatiska barndomsupplevelser och olika former av hälso/ohälsotillstånd i vuxen ålder. Multivariata analyser visar att sexuella och fysiska övergrepp är relaterade till ökade tecken på alkoholproblem, känslomässiga övergrepp och ångest, medan känslomässig försummelse är relaterat till depression, mindre socialt nätverk och till mindre grad av anknytning. Förhoppningen är att studien skall bidra till teoriutvecklingen om hur barndomsproblem påverkar problemen i vuxen ålder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Andersson Jobe, Ibou
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Upplevelser av diskriminering och privilegier i Stureplans nattklubbsliv2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har med fokus på klass, etnicitet och genus synat Stureplansområdets nattklubbsliv med syfte att lyfta deras besökares upplevelser av diskriminerande och privilegierande praktiker. Detta gjordes genom den kvalitativa metoden där semistrukturerade intervjuer hölls med sex personer i åldrarna 23-29 år. Intervjumaterialet analyserades sedan med utgångspunkt i perspektiven klass, etnicitet och genus. I studien beskriver deltagarna ett nattklubbsliv med utpräglat diskriminerande och privilegierande praktiker där överklass, ”svenskt” utseende och kvinnor som följer skönhetsidealet ingår i gruppen önskade kunder. Resten av besökarna sorteras utifrån dessa kategorier och de som inte passar in hålls metodiskt borta, och hänvisas därmed till privata fördelaktiga kontakter, eller entrévärdarnas godtyckliga beslut. Slutsatsen är att krogdiskriminering beror på maktstrukturer som underordnar vissa grupper, samtidigt som den upprätthåller andra gruppers sociala status och privilegier. Det är ett system som utan tvivel leder till en mer segregerad grupp unga vuxna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete. Mittuniversitetet.
  Bostedt, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete. Mittuniversitetet.
  "De är nitiska paragrafryttare eller flummiga": en studie om hur de samhällsgranskande programmens bild påverkar TV-tittare2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Andersson, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Chromec, Natalie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  “ Du som är så söt och trevlig, hur kan inte du ha träffat nån?”: En kvalitativ studie om normerna kring att leva i en tvåsamhet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur vi som individer  konstruerar  och skapar ett normaliserat tillstånd kring att leva i en tvåsamhet samt om hur vi påverkas av detta. Syftet med studien är att undersöka individers motivation och värderingar kring att leva i någon typ av tvåsamhet eller valet att inte göra det, samt vilken betydelse dessa val har för individen. Studien har en samhällskritisk ansats ur ett västerländskt perspektiv och med hjälp av åtta kvalitativa intervjuer undersöks individernas värderingar och motivation kring tvåsamhet. Resultatet visar att familjebegreppet är nära sammanlänkat med tvåsamhet och relationer. Att ingå ett äktenskap eller en relation uppfattas inte som ett socialt tvång av individerna utan ses som en del av ett  självförverkligande. Att leva i en tvåsamhet anses vara fördelaktig av såväl individen som utifrån samhällets uppbyggnad. Slutsatsen är att tvåsamhetsnormen står fast trots att de sociala beteenden kring den och dess innehåll förändrats genom tiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Mikaela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  "Jag trivs jättebra här, jag skulle aldrig flytta härifrån!": - En kvalitativ studie om bilden av stadsdelen Kronogården och engagemanget för dess utveckling.2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Under en tioårsperiod från mitten av 1960-talet byggdes en miljon nya bostäder genom Miljonprogrammet, detta för att råda bot på den bostadsbrist som då rådde i de svenska städerna. Bilden av dessa områden har gått från att vara moderna stadsdelar med annorlunda arkitektur till att vara boplatsen för ”de andra”. Stadsdelarna har blivit etniskt segregerade och bebos till stor del av personer som har rötter i utlandet. En av dessa stadsdelar är Kronogården i Trollhättan, där projektet Trygg i Trollhättan arbetar för att förbättra tryggheten i området. Syftet med denna studie var att få ökad kunskap i hur boende och föreningsaktiva personer i Trygg i Trollhättan upplever stadsdelen Kronogården, samt hur de mobiliserar sig för dess utveckling. Studien har haft en kvalitativ metod där både deltagande observation, informantintervjuer och respondentintervjuer genererat det empiriska material som analyserats utifrån tidigare forskning samt samhällsarbete och social mobilisering. Resultatet visar att Kronogården är en bra stadsdel där personer från många länder lever och verkar tillsammans, dock finns det vissa problem som exempelvis kriminalitet, problem som enligt de intervjuade har fått för stora proportioner i media. Det som behöver utvecklas i stadsdelen är att fler mötesplatser skapas samt att nyanlända invandrare inte enbart erbjuds bostäder i de redan segregerade områdena. Genom rätt motivation kan de boende engagera och mobilisera sig för förändring i stadsdelen, och genom Trygg i Trollhättan har ungdomar i området fått goda förebilder och en mer aktiv fritid, mammor har fått en starkare självkänsla och är tryggare i sin föräldraroll samt pappor har stärkts i föräldrarollen och är ute och nattvandrar och deltar i skolorna för att öka tryggheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Andersson, Monica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Göransson, Inger
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Fotboja i hemmet - vem blir egentligen straffad?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Andersson, Paula
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Eriksson, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Högstadieelevers attityder till att besöka skolkuratorn2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte handlar om att undersöka högstadieelevers attityder i två klasser till att besöka skolkuratorn och vad de anser att andra elever har för attityder till detta. Kvantitativ metod användes i form av en enkätundersökning som sammanlagt 37 elever svarade på. För att se om elevernas uppfattning stämde med skolkuratorns uppfattning om verkligheten skedde en informantintervju med skolkuratorn på den skolan enkäterna delades ut. Fyra frågeställningar baserades på syftet med följande resultat: Eleverna tror att den vanligaste anledningen till att elever besöker skolkuratorn är mobbning. Flest elever anger att de kan prata om ”pluggproblem” och mobbning. Det är vanligare att eleverna tror att deras kompisar skulle tycka något positivt om dem ifall de besökte skolkuratorn, med ”det var bra gjort” som vanligaste svarsalternativ. En minoritet har svarat att de kan lita på skolkuratorn medan ingen känner att de inte kan lita på henne.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Andersson, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Vad krävs för att ta sig ur ett missbruk av alkohol och droger?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att det är flera faktorer som har betydelse när en person vill förändra sitt liv och avbryta ett missbruk av alkohol och droger, dels faktorer i personens omgivning dels hos individen själv. Syftet med denna studie var att finna de faktorer i privata livet eller behandling som får en person att vilja lämna

  ett missbruk av alkohol och droger, samt belysa hur en sådan process ser ut.Undersökningen baseras på tre intervjuer. Det insamlade materialet tolkades och jämfördes med tidigare forskning. Resultatet i studien visar att negativa konsekvenser tillsammans med att man som missbrukare har nått en personlig botten är viktiga faktorer för att komma till beslut och vilja lämna ett missbruk.

  Relationer, dvs. stödet från betydelsefulla personer i nätverket är en annan betydelsefull faktor för att kunna bryta upp från missbruket, samt att flytta från hemstaden och bryta med gamla vänner. Vidare har en inre förändring och ett nytt synsätt på livet varit betydelsefullt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Andnor, Karin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Eriksson, Malin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Socialtjänstens arbetssätt & arbetssituation gällande placering och uppföljning av placerade barn2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING: Forskning visar att placeringsansvarigas sätt att arbeta med placering och uppföljning av barn tenderar till att öka risken för ett så kallat sammanbrott av placeringen, att placeringen avslutas tidigare såsom det inte var tänkt. Studier har dock inte enbart från utgått från socialsekreterarnas syn vilket måste vara relevant då socialsekreterarna utför arbetet. Syftet med studien var att jämföra två organisationers arbetssätt och arbetssituation gällande placering och uppföljning av barn samt att undersöka hur detta påverkar placeringars sammanbrott. Vidare har detta förklarats utifrån organisationsteorin och gräsrotsbyråkratin. För att besvara syftet användes kvantitativ metod och enkätundersökning i två olika kommuner i Sverige. Resultatet analyserades utifrån organisationsteorin och gräsrotsbyråkratin. Studien visar att Kommun B har högre effektivitetskrav i uppföljningsarbetet och kommun A har det i placeringsarbetet. Handlingsfriheten för socialsekreterarna är större i kommun A gällande uppföljningsarbetet samt att kommun A:s organisation är mer specialiserad. Höga effektivitetskrav och en stor begränsad handlingsfrihet är definitivt faktorer som får en negativ effekt på placeringars utgång.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Andreasson, Katarina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Petersson, Maja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Psykisk ohälsa - ett brukarperspektiv på närståendes delaktighet inom vård, behandling och övriga insatser2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Anklew, Ellen
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Malena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Arbetet mot kvinnlig könsstympning - en fallstudie i Nyköpings kommun2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att utforska om och hur den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning efterlevs inom socialtjänsten i Nyköpings kommun. Kommunen som studien avgränsats till valdes för att den hade en ökad invandring under 1990-talet från länder där ingreppet är omfattande. Studien har avgränsats till att undersöka en familjecentral, vuxen- och ungdomsenheten och barn och familj. Studien omfattar en fallstudie för att få ett kvalitativt resultat. Det som framkommit i studien är paradoxen att Nyköpings kommun genomför ett förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning men kommunen har föga kunskap om handlingsplanen. På grund av att en implementering inte har skett är de anställda omedvetna om arbetets relevans till den nationella handlingsplanen. Behovet av ett förebyggande arbete beträffande kvinnlig könsstympning har påträffats då individer i bostadsområdet Brandkärr bett om hjälp. Arbetet som utförs i kommunen mot kvinnlig könsstympning har sitt ankare i en person, därmed gör sig eldsjälsproblematiken gällande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Anner, Emelie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Wulff, Viktoria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Anorexia nervosa – Beskrivna erfarenheter av sjukdomen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Man har genom forskning inte kunnat dra någon generell slutsats angående orsaksfaktorer bakom anorexia nervosa. Alla drabbade har egna erfarenheter och tankar om varför just hon eller han blivit sjuk. Vårt syfte var att i möjligaste mån återspegla de i studien utvalda kvinnornas beskrivningar av tankar och erfarenheter kring sitt sjukdomsförlopp, utifrån familjeförhållanden och individuella faktorer. Vi ville veta vad de ansåg vara orsaken till just deras insjuknande, men också vad som var anledningen till att de slutligen bestämde sig för att bli friska. Detta syfte ledde oss till frågeställningar som: Hur kan familjen påverka ett insjuknande i anorexia nervosa? Vilka individuella faktorer kan influera? Vad ansåg de vara vändpunkten för sitt tillfrisknande? För att få en så tydlig bild som möjligt av kvinnornas tankar och erfarenheter behövde vi se en helhet, varför vi valde att göra en kvalitativ studie med djupintervjuer. I arbetet framförs tidigare forskning om familjeförhållanden och individuella faktorer som kan ha en inverkan på insjuknandet, samt om vändpunktsprocesser. Vår granskning gick ut på att tolka kvinnornas berättelser i jämförelser med den forskning vi använt oss av. I vårt resultat framkommer att berättelserna till viss del liknar varandra, och att vissa jämförelser kan ses med forskningen, men att erfarenheterna trots allt är unika och därmed skiljer sig för de fyra kvinnorna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Anttila, Sten
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Socialvetenskap och argumentationsanalys: mot en integrering av skilda metodologiska perspektiv1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Anttila, Sten
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Anttila, Nina
  Nätverksanalys vid explorativa studier av socialt arbete: en metodologisk illustration1995Ingår i: Samhällets väv: En antologi om samhällsvetenskap och nätverk / [ed] Klas Borell, Roine Johansson, Östersund: Mitthögskolan , 1995, s. 172-192Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  ARFAZADEH, PARIA
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Faderskap i fängelse-: Om upplevelser och erfarenheter av att vara pappa och frihetsberövad2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka fyra interners upplevelser och erfarenheter av att vara pappor och sitta i fängelse. Hur upplever de intagna fäderna sitt faderskap under verkställighetstiden som avtjänas på anstalt och på vilket sätt förändras deras upplevelse under tiden i jämförelse med tiden före frihetsberövningen? Upplever de att kriminalvården uppmuntrar till bättre föräldraskap och i så fall på vilket sätt? Finns önskemål på hjälp från kriminalvårdens sida för en förbättrad kontakt med barnen? På vilket sätt? Efter att ha genomfört halvstrukturerade intervjuer med fyra interner med barn på en medelstor anstalt i Sverige, har en analys gjorts av den insamlade empirin. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt på faderskap samt ett rollteoretiskt perspektiv, har empirin presenterats och analyserats. En presentation av kriminalvården har haft till syfte att underlätta förståelsen för internernas upplevelser. Resultatet har varit följande; fädernas definition av faderskap innebär att vara närvarande och stöttande, relationen med barnens mödrar har en mycket stor påverkan på utövandet av faderskapet då mödrarna har väldigt stor makt över relationen mellan internen och hans barn. Att berätta för barnen om att vara i fängelse upplevs av informanterna som svårt och vissa gånger så svårt att de tyckt att det är bättre att ljuga. Oärlighet skapar en känsla av olust hos informanterna. Besök från barnen är önskvärt men undviks ibland av beskyddande orsaker, ibland är besök inte möjligt på grund av långa avstånd. Kriminalvården kan underlätta kontakten med barnen genom att förenkla telefontillstånd, sänka kraven på att få nyttja besökslägenheten samt uppmuntra till vidmakthållande av kontakt genom till exempel föräldracirklar och dylikt.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Arikan, Meyrem
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Celik, Helin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Handlingsutrymme – Byråkrati och etiska dilemman: -En kvalitativ studie med handläggare och beslutsfattare på Migrationsverkets förvarsenhet och dess arbete med papperslösa immigranter.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Papperslösa immigranter har begränsade rättigheter och utifrån juridiska aspekter betraktas papperslösa immigranter som “illegala invandrare”, då de saknar giltiga dokument eller oklara identitetshandlingar för att vistas i landet. Med en illegal vistelse i landet frihetsberövas en del papperslösa immigranter idag och placeras på Migrationsverkets förvar, för att kunna verkställa och genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning. Studiens syfte är att undersöka hur beslutfattare och handläggare med socionomexamen på Migrationsverkets förvarsenhet utövar sitt yrke och hanterar de eventuella etiska dilemman som uppstår mellan myndighetsutövning och bestämmelserna i deklarationen av de mänskliga rättigheterna, när det gäller av- och utvisning av papperslösa immigranter. Studien är baserad på 5 djupintervjuer med beslutsfattare och handläggare som arbetar med papperslösa immigranter på Migrationsverkets förvarsenhet. Studiens teoretiska utgångspunkter är organisationsteori och gräsrotsbyråkrati för att analysera beslutfattarens och handläggarnas handlingsutrymme i sin yrkesutövning. Resultaten av studien visar att de kan känna maktlöshet i att inte kunna hjälpa den utsatta gruppen, som är frihetsberövade på förvaret, att bättra på sina livsvillkor. Detta upplever respondenterna som ett etiskt dilemma som yrkesutövarna kan möta. Yrkesutövarna begränsar medvetet sina individuella handlingsutrymmen för att inte låta godtycklighet eller sympati påverka avvisningsbesluten. Studiens resultat visar tydligt att deklarationen av mänskliga rättigheterna prioriteras sist.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Arnsäter, Johanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Ernback, Henrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  "Är det någon som slåss är det män, men jag tycker inte att man blir mer man för att man gör det.": En studie om synen på män, manlighet och våld2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  När det gäller utövandet av våld är gruppen män kraftigt överrepresenterade. Mäns utövande av våld är ett samhällsproblem som i allra högsta grad är relevant för socialt arbete. Uppsatsens syfte var att få en ökad kunskap om relationen mellan manlighet och våld samt mäns tankar om manlighet och våld. Förutom en genomgång av tidigare forskning genomfördes kvalitativa intervjuer med fem män om deras tankar kring manlighet och våld. Ett strategiskt urval användes i syfte att få fram informanter som uppvisade stor variationsbredd. Studiens resultat pekade på att det finns många olika sätt att se på och att göra manlighet. Ett rimligt antagande är även att synen på manlighet har betydelse för mäns utövande av våld på så sätt att en syn på manlighet som präglas av styrka, dominans och kontroll kan främja mäns utövande av våld. Det finns även forskning som tyder på att våld i vissa situationer kan användas av mäns som en resurs att göra manlighet. När det gäller relationen mellan manlighet och våld ansåg informanterna att det inte var manligt att utöva våld men kopplar samtidigt ihop manlighet med fysiskt styrka och kroppslig prestation samt utövandet av legitimt våld, exempelvis inom idrott. Avslutningsvis diskuteras betydelsen och konsekvenserna av hur vi inom socialt arbete ser på manlighet och våld.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Arvidsson, Elin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete. Mittuniversitetet.
  Offer på samhällets villkor: En kvalitativ fallstudie om kvinnors våld mot män i nära relationer och samhällets bemötande av denna komplexa problematik2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Arvidsson, Erika
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Börjeson, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Professionellas roll i arbetet med barn i riskmiljö2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ge en förståelse för hur professionella arbetar med riskutsatta barn samt huruvida deras professionella stöd kan utgöra en skyddsfaktor för barn som växer upp i riskmiljö. Uppsatsen avsåg även att ge en bild av de risk- och skyddsfaktorer som kan förekomma i riskutsatta barns näromgivning. Studien genomfördes med hjälp av den kvalitativa intervjumetoden. En halvstrukturerad intervjuguide utgjorde grunden i de fem genomförda intervjuerna. Studien avgränsades till att studera grupperna barn till psykiskt sjuka, barn till missbrukare och barn som bevittnat/upplevt våld. Intervjupersoner med kunskap om dessa grupper och mångårig erfarenhet av arbete med barn i dessa riskmiljöer valdes sedan ut. Empirin sammankopplades med det aktuella kunskapsläget och teoretiska perspektiv. Resultatet påvisade att barn till psykiskt sjuka, barn till missbrukare och barn som bevittnat/upplevt våld befinner sig i riskmiljö. Detta styrktes av det aktuella kunskapsläget och teoretiska perspektiv, vilka belyste betydelsen av en stödfunktion utanför det egna hemmet för riskutsatta barn. Vidare framkom att intervjupersonerna hade som avsikt att verka som en skydds- och stödfunktion samt som en länk till andra viktiga vuxna och myndighetspersoner för riskutsatta barn. Slutsatserna blev att samtliga intervjupersoners beskrivningar visade på att barn som växer upp i riskmiljöer utsätts för liknande påfrestningar. Vidare uttryckte intervjupersonerna att deras professionella stöd kunde fungera som en skyddsfaktor. I förebyggande syfte byggde intervjupersonerna upp nätverk kring barnen för att överlämna skyddsfunktionen till andra när deras professionella insatser var slut, detta för att på bäst sätt verka för en gynnsam utveckling hos riskutsatta barn. För vidare forskning är följande fråga av intresse; har vi möjligheter att skapa motståndskraftiga barn genom att reducera riskfaktorer och producera skyddsfaktorer?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Barnard, Hilda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Mobbning i skolan.: Vad är det och hur kan det förebyggas?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett stort problem på skolorna runt om i världen och även i Sverige. För elever är det en grundläggande rättighet att kunna känna sig trygga i skolan och inte bli utsatta för övergrepp eller förnedrande behandling. Detta är en litteraturstudie som sammanställer forskning kring mobbning, olika åtgärdsprogram samt vilka effekter olika åtgärdsprogram haft. Med mobbning menas att en eller flera individer tillfogar någon annan skada, antingen fysiskt eller psykiskt, vid upprepade tillfällen. Olika åtgärdsprogram har utvecklats som ett sätt att förebygga samt stoppa mobbning. Gemensamt för dessa är skapa ett bra skolklimat där eleverna visar respekt för varandra och utvecklar goda relationer. Olika studier har gjorts för att visa på effekterna av åtgärdsprogram och fått varierande resultat, men gemensamt är att det behövs insatser för att förebygga och stoppa mobbning och det måste finnas en kontinuitet i detta arbete. De vuxna på skolan bär ansvaret att på ett effektivt och bra sätt arbeta för att mobbning inte skall uppstå samt att tidigt stoppa mobbning som uppstår.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48. Bengtsson, Jan
  et al.
  Kaffrell-Lindahl, Angelika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Pädagogische Generationsbeziehungen zwischen Schule, Familie und Freizeit:: Möglichkeiten und Begrenzungen fuer das Lernen2006Ingår i: Uppsats presenterat vid DGfE-Kongress: bildung.macht.gesellschaft. Frankfurt a.M. Tyskland, 20-22 mars 2006, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Bengtsson, Tina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Edvardsson, Camilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Granskning av programmet rePULSE utifrån handledares och deltagares perspektiv.2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  rePULSE är en ny träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser, inte bara aggression och ilska utan även nedstämdhet, social fobi, depression och missbruk med mera. Bakom rePULSE står Gunilla Dobrin. Det praktiska genomförandet av själva kursen följer de principer som finns i den kognitiva terapin där man arbetar med att hitta de negativa tankar som dyker upp och påverkar personen i fråga. Utgångspunkten för metoden är ART, Aggression Replacement Training, men till skillnad från ART som är en form av gruppterapi är rePULSE ett individuellt program. ARTs grundare Arnold P. Goldstein har tillsammans med Barry Glick (1987, 1994) påvisat att ART fungerar och ger resultat. Det saknas ännu utvärderingar och granskande forskning av metoden rePULSE, det är alltså inte möjligt att säkert påstå att metoden fungerar, trots att ART visat sig vara effektiv. I denna uppsats undersöktes metoden och dess kvalitet utifrån två perspektiv – dels brukarnas, som kallas deltagare, dels de professionella, eller som de här kallas, handledare. Detta genom kvalitativa forskningsintervjuer. Alla personer som intervjuats, både handledare och deltagare, var överens om att rePULSE är bra och de upplevde att metoden fungerar. rePULSE fasta struktur, de konkreta verktygen och dess individualitet är inslag som gör att metoden är uppskattad av både handledare och deltagare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Bennermo, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Sökes - ett hem: Om hemlösa kvinnors hemlöshet2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur tre kvinnor som är eller har varit hemlösa uppfattar sin situation samt hur de anser att den kommunala hjälp de blir erbjudna motsvarar deras behov. Kvinnorna befinner sig i olika livssituationer men har en sak gemensamt – egna erfarenheter av hemlöshet. Uppsatsen innehåller även intervjuer med två chefer som på olika sätt arbetar med hemlöshetsfrågor inom kommunen och som med sina svar ger en vidare förståelse för myndighetsperspektiven. Den allmänna debatten ger ofta en stereotyp bild genom att sätta likhetstecken mellan att vara hemlös och att vara uteliggare. Studiens resultat visar att verkligheten är mer mångsidig än så och att levnadsförhållanden varierar lika mycket mellan hemlösa som mellan andra medborgare. Ambitionen med uppsatsen var inte att förklara hemlösheten eller att analysera varför just dessa kvinnor är hemlösa. Uppsatsens fokus ligger istället på att beskriva just dessa tre kvinnors individuella livssituationer med syftet att utvärdera hur de uppfattar de kommunala insatser som erbjuds.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 av 938
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf