miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 350
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Aasa, Liv
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Thor, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialarbetares känsla av sammanhang och uppfattningar av ledarskap inomsocialtjänsten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljö och utbrändhet har ett samband och faktorer som hög arbetsbelastning, dåligtstöd från kollegor och otydlighet är bidragande till utbrändhet och tidigare forskning visar påatt det finns en koppling mellan ledarskap och stress. Denna kvantitativa studie, som har entvärsnittsdesign, har undersökt sambandet mellan känsla av sammanhang (KASAM) ochledarskap inom socialtjänsten samt i vilken utsträckning socialarbetare upplever känsla avsammanhang på sin arbetsplats. För att undersöka detta har en enkätundersökning, byggd påAntonovskys självskattningsformulär KASAM-29, gjorts på 42 socialarbetare i tre olikakommuner i Jämtlands län. Kvantitativa dataanalyser i form av bivariata sambandsanalyserhar gjorts. Resultatet visar att socialarbetarna i genomsnitt hade en hög KASAM-nivå och attdet finns ett starkt samband mellan ledarskap och KASAM. Däremot krävs vidare forskningför att förstå orsakssambandet.

 • 2.
  Abdollah, Shamal
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hedersrelaterat våld och förtryck - En studie om hur socialsekreterare i enkommun i Sverige arbetar med hedersrelaterat våld2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Abdulla, Awder
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Söderberg, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det här måste upphöra igår” En undersökning om diskriminering på arbetsplats och potentiella förklaringar till minskade anmälningar till DO.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är riktad till att ta reda på hur det kommer sig att allt färre personer anmäler till Diskrimineringsombudsmannen (DO) vid diskriminering på arbetsplatser. Uppsatsen kommer även illustrera hur diskriminering kan upplevas bland de utsatta genom kvalitativa intervjuer samt hur arbetstagare i Östersund och Eskilstunas kommun ställer sig till ämnet genom kvantitativ enkätundersökning. Undersökningen har visat att majoriteten av de som blir utsatta för diskriminering söker stöd från annat håll i första hand istället för att anmäla till DO. När medarbetare vid bevittning av diskriminering hanterade situationen visade sig i två delar där ena sidan var medvetna om diskriminering på sin arbetsplats och inte agerade eller agerade minimalt, resterande ställde sig till antagandet att diskriminering eller trakasserier/kränkningar inte förekom på arbetsplatsen. Det råder brist på kunskap om DO och deras arbete i arbetslivet och det här kan vara orsak till att arbetstagare inte anmäler.

 • 4.
  Abrahamsson, Agneta
  et al.
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden .
  Lindmark, Ulrika
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden .
  Gerdner, Arne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work. School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden .
  Sense of coherence of reindeer herders and other Samis in comparison to other Swedish citizens2013In: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 1239-9736, E-ISSN 2242-3982, Vol. 72, no 1, p. Art. no. 20633-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Samis are indigenous people in north Europe. In the territory called Sapmi (Lapland), reindeer herding is the traditional base for the Sami economy. The relation between living conditions and positive health of the Swedish Samis has been sparsely studied. As health is closely linked to sense of coherence (SOC), an understanding of the background factors to SOC may contribute knowledge that might be useful in promoting living conditions and health. Methods. The study examines relations between the level of SOC and background factors from surveys in a Sami population (n = 613) in comparison to a non-Sami population (n = 525) in Sweden, and in comparison between 2 subsamples of Samis, that is, herders and non-herders. Results. There are more similarities than differences between the Sami and non-Sami populations. However, dividing the Sami population, reindeer herders had significantly lower SOC, and in specific the subcomponent manageability, that is, less ability to use available resources to meet different demands in life, compared to non-herders. Conclusions. In addition to age and health, predictors of SOC are related to the life form of reindeer husbandry and the belonging to the herding community.

 • 5.
  Ackerot, Elise
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barns situation framlänges, baklänges, uppifrån och ner: En deskriptiv studie av fem socionomers tankar om tillämpning av Barnkonventionen i socialt arbete2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuell studie undersöker hur fem socionomer inom kommunal

  verksamhet tänker kring tillämpandet av Barnkonventionen i

  socialt arbete. Fokus ligger på deras egen arbetssituation; de

  problem och möjligheter som de möter i sitt dagliga arbete

  inom socialtjänsten. Underlaget för resultatet togs fram genom

  kvalitativa intervjuer med de fem

  socionomerna. Resultatet presenteras genom ett deskriptivt

  angreppssätt och problematiseras med hjälp av

  Barnkonventionen, mänskliga rättigheter och

  Barnkonventionens lagstatus i Sverige. Intervjuerna visade att

  socionomerna i många fall inte hade tillräcklig kunskap om

  Barnkonventionen som helhet. Alla arbetade med

  barnperspektiv och barnets bästa, men inte genom

  konventionen i sig. De visade också på att ledningens stöd och

  direktiv är viktiga faktorer för att arbetet med en tillämpning av

  Barnkonventionen skall kunna startas och utvecklas. BBIC var

  inte alltid tillräcklig för att jobba med Barnkonventionens alla

  principer och det var ofta en svårighet för tillämpning att

  Barnkonventionen inte är lag i Sverige.

 • 6.
  Adlertz, Andrea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Åkerberg, Jonna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Det är trots allt familjehemsföräldrarna som gör det största jobbet och vi ska stötta dem i det" - En kvalitativ studie om familjehemssekreterarnas stöd till familjehemsföräldrarna2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Ahlberg, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det slutar inte efter 65, om våld i nära relationer: en forskningsöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT:

  Begreppet ”våld i nära relationer” associeras ofta med medelålderspar som befinner sig i en

  ohälsosam relation där det förekommer fysiskt våld såsom sparkar och slag. Genom att gå

  djupare inom ämnet kan vi se att begreppet omfattar ett betydligt större problemområde än så,

  vad gäller både gruppen av utsatta samt flertalet existerande våldstyper. Denna

  litteraturöversikt fokuserar på våld riktat mot en av samhällets mest utsatta grupper, nämligen

  våra äldre. Baserat på befintlig internationell samt nationell forskning har här sammanställts

  en översikt av denna omfattande men ofta förbisedda problematik. Underlaget utgörs av

  fjorton vetenskapliga artiklar som presenteras utifrån tre problemområden. Det stora

  mörkertalet, riskfaktorer och förslag på interventioner behandlas och diskuteras här med

  utgångspunkt i de olika våldsprofilerna fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt/materiellt våld

  samt försummelse. Analysering av befintlig forskning har resulterat i dragna slutsatser

  gällande riskfaktorer, konsekvenser, vikten av ökad kunskap och medvetenhet samt

  individanpassade interventioner och åtgärder.

 • 8.
  Ahlström, Therese
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Olsson, Annette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att tala med tangenterna: En intervjustudie om ungdomars interaktion och identitetsskapande genom sociala medier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur ungdomar använder och förhåller sig till sociala medier samt hur de uppfattar och reflekterar kring möjligheter och begränsningar i förhållande till sitt identitetsskapande. Vi har genom en kvalitativ forsknings design genomfört semistrukturerade intervjuer med sex ungdomar. Varefter vi noga lyssnat igenom intervjuerna, transkriberat, sammanställt och analyserat resultatet. Vi valde ungdomar för att de är inne i en identitetsskapande ålder samt att de är representativa användare av sociala medier. Resultatet visar att samtliga ungdomar är i någon form beroende av den mediala interaktionen och att detta påverkar identitetsskapandet. Vidare visar också resultatet att det mänskliga mötet är betydande då reaktioner direkt kan tolkas i en så kallad ansikte mot ansikte interaktion.

 • 9.
  Ahmad, Hana
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Zouari, Bouchra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnlig köönsstympning i Sverige - En kvalitativ studie om Socialtjänstens arbete mot kvinnlig köönsstympning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Al Haddad, Zahra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Turkia, Jessie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Att ha möjligheten till att tala sitt modersmål är grunden för att uppehålla sin identitet som finländare”.: En studie om språkets betydelse för äldre med finsk modersmål2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att Sveriges befolkning ökar så ökar även invånare med utländsk bakgrund. När dessa invånare blir äldre medför detta att språkets betydelse inom äldreomsorgen kommer i fokus, då många individer önskar vård på sitt modersmål. Äldre med finska som modersmål är den enskilt största minoritetsgruppen i Sverige och de har idag enligt lag rätt till äldreomsorg på finska. Uppsatsens syfte är att undersöka språkets betydelse för välbefinnandet hos äldre med finska som modersmål inom äldreomsorgen. Arbetet är en kvalitativ studie baserad på kvalitativa intervjuer med äldreboende i kommuner där de äldre har rätt till finsk äldreomsorg. Samtliga personer hade finska som modersmål. Resultatet visar att språket, i form av att kunna tala sitt modersmål, har betydelse inom äldreomsorgen för att minska oro, för att kunna uttrycka tankar och behov och för att känna trygghet och gemenskap på äldreboendet.

 • 11.
  Almgren, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Helgesson, Rebecca
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tvångsvård, mental våldtäkt?: Klienters upplevelser av LVM2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har en kvalitativ innehållsanalytisk ansats med syfte att synliggöra klientperspektivet av tvångsvård av missbrukare i Sverige, enligt LVM lagstiftning. Semistrukturerade intervjuer med 9 klienter från två SiS institutioner har genomförts och könsfördelningen var jämn. Kvinnor är generellt mer positivt inställda till tvångsvård. Det har belysts brister i befintlig vård på LVM-institutionerna. Tydligt är att det finns olika åsikter angående hur det är och hur det borde vara. Vissa menar att det är bra som det är trots brister, andra menar att det som behövs finns tillgängligt, medan en tredje syn är att det mesta bör ändras. Samarbete mellan parter behöver förstärkas för att bibehålla viljestyrka till ett liv utan droger. Hjälp inför framtiden har av majoriteten av respondenterna belysts inte fås under vistelsen på institutionen, det förväntades komma efter, eventuellt till friare vårdform som klienter slussas till innan utskrivning, eller senare i samråd med socialtjänsten.

 • 12.
  Almén Papastavrou, Philip
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medborgarlön: En argumentationsanalys av debatten i ETC och Dagens Arena2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många drabbas idag av brister och nedskärning i socialförsäkringssystemet ochglobaliseringen har skapat nya klyftor. Medborgarlön, även kallat basinkomst, skulle kunnavara en välfärdsreform som adresserar detta. Studien syftar till att undersöka vilka argumentsom förs fram i debatten om medborgarlön. För att besvara studiens syfte och frågeställningargenomfördes argumentationsanalys på fem artiklar från två tidskrifter, ETC och DagensArena, som profilerar sig som radikala och progressiva. Dessa artiklar tar upp många viktigaåsikter och belyser både meningsskiljaktigheterna och gemensamma premisser som råderkring ett potentiellt införande av medborgarlön. Argumenten ställer sig positiva till utjämningav samhällets resurser och ett behovsbaserat välfärdssystem, men det spås att klyftorna ochexkludering från samhället kommer att öka i och med medborgarlön.

 • 13.
  Alsayfi, Anes
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Shaly, Shano
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det systematiska utförandet av omplacering av ensamkommande barn: En kvalitativ intervjuanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ensamkommande barn och ungdomar har under senaste åren varit en väldigt aktuell samtdiskuterad målgrupp. Det har varit en fråga som uppmärksammats och påverkat samhället.Ytterligare en fråga som på senaste året lyfts och uppmärksammats är omplaceringar av dessaungdomar och vilka motiv som föreligger. Syftet med denna studie var att ta upp frågan kringden systematiska hanteringen av dessa ensamkommande flyktingbarn samt vilka motiv somligger bakom dessa omplaceringar utifrån ett myndighetsperspektiv. Studien utgår ifrån enkvalitativ metod där empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer som gjordes påen chef och fyra socialsekreterare i Stockholm och Jämtlands län genom ett målinriktat urval.De teoretiska perspektiven som valdes för att analysera empirin är organisationsteori samtprofessionsteori. Resultatet visar på vilka motiv som kan ligga bakom omplaceringar somgrundar sig på skäl såsom barnets bästa, ekonomiska faktorer, tillstånd som saknas för boendeeller krav från IVO som inte uppfylls. Resultatet visar även att hanteringen samt bemötandetav de ensamkommande barnen inte sköttes på korrekt vis och detta på grund av resursbristenefter den ökade migrationen vilket i sin tur drabbade dessa ungdomar som fick omplaceras ettflertal gånger.

 • 14.
  Andersen, Johnny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Zekaryas, Selamawit
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Arbetet mot hemlöshetsproblematiken i Stockholms stad - Narrativa utsagor av yrkesverksamma personer inom socialförvaltningar och ideella organisationer2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Andersen, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Det vi inte alltid ser" - En kvalitativ studie om möten mellan olika professioner inom socialtjänsten2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bergman, Stellan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Den svenska välfärden: Privatisering och professionalisering i socialt arbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nyliberala tankar och idéer kan sedan 90-talet anses haft ett tydligt inflytande på den svenska offentliga sektorn vilket lett till en ökad privatisering och marknadsanpassning av välfärdstjänster. Med hjälp av en litteraturöversikt var syftet att undersöka det befintliga kunskapsläget avseende den svenska välfärdens ökade privatisering, samt undersöka kunskapsläget avseende professionalisering inom det sociala arbetet kopplat till denna privatisering. Resultatet är baserat på 11 vetenskapligt granskade artiklar hämtade från databasen ProQUEST Social Sciences. Resultatet visar att nyliberalismen har ett tydligt inflytande över den offentliga sektorn och det sociala arbetets förändringar. Resultatet visar också att det råder en ambivalens kring den ökade privatiseringen, både inom debatten men också hos socialarbetares egna attityder. Slutligen visar resultatet att socialarbetaren ser olika möjligheter till professionalisering i privatiseringen. Denna litteraturöversikt riktar sig i första hand till socionomstudenter, med förhoppningar om att väcka tankar kring den kommande yrkesrollen samt den välfärd vi vill föra fram och representera.MITTUNIVERSITETET Avdelningen

 • 17.
  Andersson, Carl
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tröghetens orsak?: En kvalitativ studie om hur socialsekreterares uppleverimplementeringen av evidensbaserad praktik.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur ser socialsekreterare på evidensbaserad praktik (EBP) begreppet och hur påvekarshandlingsutrymme i situationer när EBP tillämpas det är frågorna som användes för att sökasvar på forskningsfrågan: varför går det så trögt att implementera evidensbaserad praktik isocialtjänsten? Genom en kvalitativ studie har syftet varit att undersöka hur socialsekreterareupplever implementeringen av EBP, data har samlats in från semistrukturerade intervjuer.Respondenterna fyra stycken kom från olika verksamheter inom socialtjänsten runt omJämtland, data från intervjuerna bearbetades med grundad teori och analyserades utifrångrästrotsteori och New Public Manegment perspektiv. Resultaten visar på att EBP inte ärimplementerat överallt, och att det finns en tydlig skillnad i uppfattningen om hur EBP skatillämpas utifrån verksamhetsområde. Denna studie lyckas ej svara på varför det går så trögt attimplementera EBP, men lägger en grund till kommande studier med sina resultat.

 • 18.
  Andersson Jakobsson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vestman, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medias skildring av terrorism i jämförelse med dådet mot Utøya och dådet mot Charlie Hebdos redaktion: En kritisk diskursanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fokus i detta arbete låg på att undersöka medias framställning av terrorism gällande dådet i Utøya 2011 av Anders Behring Breivik och dådet i Paris 2015 mot Charlie Hebdos redaktion av Cherif och Said Kouachi. Detta gjordes genom ett strategiskt urval av artiklar i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter, totalt samlades 48 artiklar in. För att analysera det insamlade materialet användes en kritisk diskursanalys. Konklusionen var att märkbara skillnader framkom i huruvida media framställde respektive dåd och gärningsmannen/gärningsmännen. Slutsatsen som kan dras från detta arbete är att terrorism-diskursen kopplas oftare till gärningsmännens etniska bakgrund i Charlie Hebdos fall än i dådet på Utøya. Det behövs fortsatt forskning om medias framställning av terrorism behövs för att belysa ytterligare sociala problem och motverka den negativa effekt media kan ha på dagens samhälle.

 • 19.
  Andersson, Johannes
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sahlman, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Skiljer sig ungdomars sociala kapital i norra och södra Botkyrka? - En studie om gymnasieungdomars sociala kapital i Botkyrka kommun2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Andersson, Simon
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barn som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd  Paradox av utökade rättigheter2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Annas, Katja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Håkansson, Per Ranil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Röster från långtidsarbetslösa: en kvalitativ studie av unga vuxnas upplevelser och hantering kring sin livssituation2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vårterminen 2014 har vi arbetat kontinuerligt med ämnet långtidsarbetslösa unga vuxna. Detta forskningsområde är en aktuell debatterad fråga i dagens samhälle, och har varit intressant som fenomen att undersöka.

  Härmed vill vi tacka och rikta vår uppskattning till er som har bistått oss under studiens gång och gjort det möjligt för oss att genomföra samt färdigställa denna kandidatuppsats.

  Ett stort tack till Arbetsförmedlingen i Trollhättan, som stod för ett varmt mottagande och ett gott samarbete. Vi vill här särskilt rikta ett stort Tack till samtliga intervjudeltagare som så fint ställt upp och berätta om deras personliga erfarenheter gällande långtidsarbetslöshet. Vi anser att utan er hjälp, hade inte denna uppsats blivit av.

  Sist, men inte minst, ett varmt tack till vår handledare Yngve Mohlin, för hans positiva inställning och inspiration, samt för all konstruktiv kritik och pedagogiskt vägledande under hela processen.

  Vi har noggrant övervägt för- och nackdelar med att skriva denna studie tillsammans. Det framkom att vi tänker lika varandra, utifrån att båda vill ha en hållbar struktur och en given framförhållning. De olika delarna har gemensamt utarbetats och korrigerats. Studiens intervjuer delades dock upp mellan oss och transkriberades av den motsatta kollegan, för att kunna ta del av informationen i respektive intervjuer. Vi satte upp delmål innehållande slutdatum för att kunna få bra flyt i skriv- och materialinsamlandet. Vår utgångspunkt har varit att vi sätter oss ned och utför samtliga delar tillsammans, då vi har diskuterat och sammanställt materialet till en helhet. Vi känner också att det totala arbetet har varit ömsesidigt och där båda har tagit ansvar för samtliga moment i studien.

 • 22.
  Anttila, Sten
  et al.
  SBU.
  Barnett, Tony
  Benjaminsen, Lars
  SFI, Danmark.
  Blid, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Brolund, Agneta
  SBU.
  Brännström, Lars
  Jung, Siri
  Marsh, Kevin
  Reilly, Siobhan
  Housing programs and case management for reducing homelessness and increasing residential stability for homeless peopleManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The Universal Declaration of Human Rights (Article 25) states that everyone has a right to housing. Yet according to the UNHCR there are approximately 100 million homeless people worldwide. Homelessness has many negative detrimental consequences on an individual as well as on a societal level. The condition of homeless seriously affects well-being and health in general and may contribute to mental illness in particular. Once homeless, people tend to be deprived of economic, social and psychological resources that are necessary in order to get a new accommodation. If this happens the resources of some clients may be too poor and few to prevent future evictions.

  Case management is a collaborative process, including assessment, planning, facilitation and advocacy for options and services, intended to make sure that the client’s needs are met. Intensive case management, including assertive community treatment, is intended to ensure that the client receives sufficient services, support and treatment when and where it is needed. In this way intensive case management (case load <1:15, 24-7 availability, and the combined competence of a multidisciplinary team), may help homeless people to obtain accommodation, and once housed avoid eviction.

  Housing programs are more or less based on housing philosophies. According to one philosophy stable and independent housing is needed for the client to become treatment ready. Housing should neither be contingent on sobriety nor on treatment compliance, but only on rules that apply for ordinary tenants. In other words housing is parallel to and not integrated with treatment, or with other services. An alternative philosophy is based on the assumption that some clients (possibly those with a bio-chemical dependence on drugs) may need a transitional period of sobriety and treatment compliance, before they can live independently in their own apartments. Without this transitional phase the assumption is that they will soon face eviction, and return to homelessness. According to this philosophy housing is integrated with treatment. By combining housing and case management within the framework of a comprehensive program, the work to find accommodation and to prevent eviction is assumed to be facilitated.

  The objective was to assess the effectiveness of 9 possible combinations of housing programs and case management as means to increase residential stability and reduce homelessness. The possible combinations were based on three housing alternatives and three case management alternatives which entails 36 possible comparisons:

  • Housing parallel to treatment, housing integrated with treatment, and no housing
  • Intensive of case management (ICM and ACT), ordinary case management, and no case management.

  Electronic databases were searched by means of terms referring to population, intervention, and design (Campbell Library, Cochrane Library (including CENTRAL), PubMed, PsycINFO, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, ASSIA, CINAHL, ERIC, and Dissertation Abstracts International). Reference lists were hand searched, and international experts were contacted. 

  For a study to be included the following criteria had to be met:

  • Population: homeless or at risk of becoming homeless
  • Intervention: housing programs with case management, housing programs without case management, or case management without a housing program
  • Comparison: any of the alternative interventions above, plus usual care, waiting lists, or no intervention
  • Outcome: residential stability or homelessness
  • Design: randomized controlled trials or observational studies (with comparison groups matched at baseline or on propensity scores)

  Pairs of reviewers independently screened abstracts, and read full text documents. Data was extracted and coded by two reviewers. Two reviewers also assessed risks of bias for each study and their outcomes. In several cases data had to be recalculated in order to fit the format necessary for meta-analysis based on Review Manager.

  After screening 1, 764 abstracts and assessing 276 documents in full text, 32 unique studies were included (26 randomized controlled trials and 6 observational studies) in this review. All studies were from the USA except three, which were undertaken in the UK (two randomized controlled trials and one observational study). The number of included studies is thus relatively high, but the body of evidence is poor, as most studies are characterized by high risk of aggregated bias (11 studies) or moderate risk of aggregated bias (15 studies and 19 comparisons). Only 6 studies were classified as having low aggregated risk of bias. In addition, most studies are rather old. The median publication year is 1998. There are 16 studies published between 2000 and 2010 (11 randomized trials and five observational studies). Since 2005 only five included studies were published (three randomized trials and two observational studies). The results can be summarized in seven points:

  a)     Housing parallel to treatment is not superior to housing integrated with treatment or vice versa.

  b)     Empirical results indicate that parallel housing as such is superior to no housing.

  c)     There is not sufficient evidence to conclude that integrated housing as such is superior to no housing.

  d)     Empirical results indicate that intensive case management as such (ACT and ICM) is superior to usual care (such as drop in centers, outpatient treatment, ordinary after care, etc.).

  e)     Empirical results indicate that parallel housing in combination with intensive case management (ACT and ICM) is superior to usual care (such as drop in centers, outpatient treatment, ordinary after care, etc.).

  f)There is not sufficient evidence to conclude that integrated housing in combination with intensive case management (ACT and ICM) is superior to usual care (such as drop in centers, outpatient treatment, ordinary after care, etc.) 

  Conclusion: 

  Parallel housing, in combination with intensive case management (ICM and ACT), improves housing outcomes in comparison to usual care (outpatient treatment, drop in centers, ordinary after care, brokered case management, etc.). Intensive case management as well as housing contributes to this effect. However, evidence is not decisive when parallel housing is compared to integrated housing. Empirical results are highly contradictory. Studies focusing on specific subgroups such as women and persons with severe substance abuse problems are required.

 • 23.
  Arikan, Meyrem
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Celik, Helin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Handlingsutrymme – Byråkrati och etiska dilemman: -En kvalitativ studie med handläggare och beslutsfattare på Migrationsverkets förvarsenhet och dess arbete med papperslösa immigranter.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Papperslösa immigranter har begränsade rättigheter och utifrån juridiska aspekter betraktas papperslösa immigranter som “illegala invandrare”, då de saknar giltiga dokument eller oklara identitetshandlingar för att vistas i landet. Med en illegal vistelse i landet frihetsberövas en del papperslösa immigranter idag och placeras på Migrationsverkets förvar, för att kunna verkställa och genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning. Studiens syfte är att undersöka hur beslutfattare och handläggare med socionomexamen på Migrationsverkets förvarsenhet utövar sitt yrke och hanterar de eventuella etiska dilemman som uppstår mellan myndighetsutövning och bestämmelserna i deklarationen av de mänskliga rättigheterna, när det gäller av- och utvisning av papperslösa immigranter. Studien är baserad på 5 djupintervjuer med beslutsfattare och handläggare som arbetar med papperslösa immigranter på Migrationsverkets förvarsenhet. Studiens teoretiska utgångspunkter är organisationsteori och gräsrotsbyråkrati för att analysera beslutfattarens och handläggarnas handlingsutrymme i sin yrkesutövning. Resultaten av studien visar att de kan känna maktlöshet i att inte kunna hjälpa den utsatta gruppen, som är frihetsberövade på förvaret, att bättra på sina livsvillkor. Detta upplever respondenterna som ett etiskt dilemma som yrkesutövarna kan möta. Yrkesutövarna begränsar medvetet sina individuella handlingsutrymmen för att inte låta godtycklighet eller sympati påverka avvisningsbesluten. Studiens resultat visar tydligt att deklarationen av mänskliga rättigheterna prioriteras sist.

 • 24.
  Arnström, Stefan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work. Mittuniversitet.
  Brantmo, Elin-Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work. Mittuniversitetet.
  Alkohol i Radio: En diskursanalys2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alkohol förekommer i många människors vardag och det är ett fenomen vi har att förhålla oss till. Samtidigt är alkoholmissbruk ett stort socialt problem som vi ofta möter inom socialt arbete. Det är i vår mening därför alltid aktuellt att studera hur vi talar kring alkohol. Denna uppsats syftar till att belysa den bild av alkohol och alkoholmissbruk som framkommer i Sveriges Radio idag, vad detta får för konsekvenser för vår förståelse av alkohol som fenomen och av alkoholmissbruk som ett socialt problem. För att genomföra denna studie har vi använt oss av diskursanalys, mer specifikt så har vi använt oss av diskursteori som teoretiskt angreppssätt och metod. Diskursteorin vilar på socialkonstruktionistisk grund och bidrar till möjligheten att se hur olika ord får olika innebörd beroende på hur de används i aktuell diskurs. Inslag från Sveriges Radio under år 2012 har studerats och i resultat kring begreppet alkohol framkommer de fyra diskurserna; nöjesdiskursen, övergränsen-diskursen, begär/tillgångsdiskursen samt kontrolldiskursen. Inom begreppet alkoholmissbruk analyserades de två diskurserna; den tunga diskursen som handlade om missbrukare i det offentliga rummet, samt den lätta diskursen som lyfte fram begreppet ’den moderna alkoholisten’ och utspelade sig i det som anses var de finare kretsarna. Det vi funnit är att bilden av alkohol är komplex. Samtidigt som utsagorna alltid förhåller sig till alkohol som problematiskt och kan ses vara i behov av strukturella lösningar tycks fokus i dagsläget ligga på individens ansvar att balansera mellan risk och njutning.

 • 25.
  Azad Slewa, Riva
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Naapanki, Mikaela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barn som far illa  Socialarbetares kunskaper, erfarenheter och upplevelser av socialt barnavårdsarbete i förändring2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Babar Rashid, Zarmina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att arbeta med våldsutsatta kvinnor: En kvalitativ studie om vad som håller våldsutsatta kvinnor kvar i destruktiva förhållanden utifrån socialarbetares upplevelser och erfarenheter.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker utifrån kvinnojourers perspektiv varför våldsutsatta kvinnor lever kvar i destruktiva förhållanden. Kvalitativ metod har valts för att samla in empirin som består av tre semistrukturerade intervjuer med anställda socionomer på kvinnojourer inom ett storstadsområde. Tidigare forskning beskriver att alla fall är olika från individ till individ, och att många olika aspekter kan ha en stor påverkan till att kvinnan väljer att stanna kvar i relationer där de utsätts för våld. Resultatet i denna studie stämmer överens med tidigare forskning vad gäller att varje fall professionella möter ser olika ut. Resultatet visar även att det traumatiska bandet dvs. att alla känslor som är bundna till detta band är orsaken till att kvinnor inte lämnar sin partner och istället håller sig kvar i förhållandet. Det är många känslor som binder kvinnan fast till sin våldsamma partner. Studien stärker också de ojämlika maktförhållanden som en orsak till att kvinnor väljer att stanna kvar i ett destruktivt förhållande.

 • 27.
  Backenfall, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Smolle, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Erfarenheter av att söka och få hjälp i samband med våld i samkönade relationer2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Barzizoui, Nawal
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Iklymova, Jahantach
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialsekreterares kunskapsläge och arbete kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studien undersöker socialsekreterares kunskapsläge, arbetssätt och uppmärksammande inom ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer inom socialtjänsten. För att svara på syfte och frågeställningar har semistrukturerade telefonintervjuer genomförts med sex socialsekreterare, varav fyra arbetar inom barn- och ungdomsenheten och resterande arbetar inom enheten för ekonomiskt bistånd. Intervjuerna analyseras med hjälp av meningskoncentrering och tidigare forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Resultatet diskuteras utifrån ett intersektionellt perspektiv som inkluderar underkategorier som till exempel etnicitet och klass samt ett kulturellt perspektiv. Resultatet visar att ökad kompetens hos socialsekreterare inom området kan öka benägenheten att ställa frågor om våldsutsatthet till sina klienter. Det visar även att kompetenshöjande utbildning och samverkan mellan olika enheter har en påverkan på socialsekreterares arbetssätt i möten med våldsutsatta kvinnor. Vid uppmärksammandet av våld i nära relationer inom dessa enheter har det framkommit att klientens andra behov kan krocka med enhetens primära fokus.

 • 29.
  Batuuka, Phiona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Elevens lust att lära - En forskningsöversikt om skolelevers motivation2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna C uppsats syftar till att redovisa och granska forskning kring skolelevers motivation, utifrån ett intersektionellt perspektiv samt undersöka huruvida det vetenskapliga arbetet tar hänsyn till FN:s konvention för barnets rättigheter, det vill säga barnkonventionen. De centrala frågeställningarna är hur motivationsforskningen framställer och problematiserar skolelevers motivation samt vilken betydelse motivationen har för elevernas skolprestationer.  Datainsamlingen är baserad på vetenskapliga artiklar, sökta via Mittuniversitets databaser.  Resultatet visar att elever är beroende av sin motivation för att klara av sina studier, men att elevens självbild avgör vilken typ av motivation som eleven kommer att ha.  Resultatet visar även att skolpedagogen har en avgörande roll för att införliva motivationen bland eleverna. Forskningen omnämner eleven endast som elev och brister i att ta hänsyn till barnets hela bakgrundskontext, så som hemmiljö, etnicitet och socioekonomisk status, vilket i min mening lämnar luckor för en helhets förståelse för motivationen.

 • 30.
  Behnan al-Iskalachi, Zead
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Marginalisering och ungas levnadsvillkor: – En studie om radikaliseringen och rekryteringen av unga män till terroristgrupper2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker marginaliseringens socioekonomiska, politiska och kulturella konsekvenser för ökande radikalisering bland vissa ungdomar med invandrarbakgrund och hur socialt arbete kan motverka rekryteringen av dessa ungdomar till terroristgrupper. Uppsatsens vetenskapsteoretiska grund ligger i hermeneutiken och socialkonstruktivismen. Datainsamlingen består av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med 8 personer som har god kännedom om våldsbejakande extremism och 2 ungdomar som sympatiserar med terroristgrupper, varav en av dessa unga män har varit hos terrorgruppen Islamiska Staten (IS) i Syrien och Irak. Urvalet har bestämts genom en målinriktad urvalsteknik och det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att religiösa och etniska konflikter som utspelar sig i världen och västländers inblandning i dessa konflikter påverkar marginaliserade ungdomarnas sympatier för våldsbejakande ideologier. Den nyliberala globaliseringen, nedmontering av välfärdsstaten i Sverige har försämrat dessa ungdomars levnadsvillkor och ”kriget mot terrorismen” och den ökade anti-muslimismen har lett till misstron mot majoritetssamhället hos ungdomar i marginaliserade områden. Försämrade levnadsvillkoren och minskade möjligheter till integration i Sverige gör vissa marginaliserade ungdomar mer benägna att söka sig till våldbejakande terrorgrupper som erbjuder en sammanhängande mening och en känsla av tillhörighet. För att motverka våldsbejakande extremism måste socialt arbete utmana och ifrågasätta nedmonteringen av välfärdsstaten, ökade marginaliseringen och bekämpa politiken av ”kriget mot terrorismen”. Det innebär också att motverka ökad anti-muslimism och främja social sammanhållning och social rättvisa.

 • 31.
  Behnan, Zead
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Marginalisering och ungas levnadsvillkor - En studie om kravallerna i Stockholmsförorter2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Ben Bekhti, Irina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Magnusson, Nathalie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tjejers utanförskap i ett marginaliserat område: Kvalitativ studie om projektarbete med unga tjejer i ett marginaliserat områd2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka ett empowermentorienterat projekts betydelse för en grupp unga tjejer i ett marginaliserat område. Genom deltagande observationer med hjälp av fältanteckningar, gruppintervjuer och loggböcker under projektets gång har empiri samlats in. Det var totalt sju tjejer som deltog i detta projekt, alla var 14 år gamla och bodde i det marginaliserade området. Studiens resultat visar att yttre faktorer påverkar tjejers möjligheter att ta plats i det marginaliserade området. Projektet har haft betydelse för gruppens medvetenhet, uppfattningar och attityder kring deras motivation till att göra en positiv förändring. Gruppens möjligheter har ökat genom projektets uppmärksamhet i området. Att hantera oväntade situationer och att inte döma människor de inte känner är exempel på erfarenheter tjejerna har fått med sig. Studiens resultat visat att genom detta empowermentorienterade projektet kan man lyfta fram gruppen och ge dem motivation till att göra en positiv förändring i sig själva och andra.

 • 33.
  Benerfalk, Josefine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Behandling av barn och ungdomar med ätstörningar ur ett föräldraperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka upplevelser hos föräldrar till barn med ätstörningar vidbehandling, samt om dessa föräldrar förses med nödvändig kunskap och kompetens för attkunna vara behjälplig i barnets tillfrisknande. Tidigare forskning visar att familjebaseradbehandling i jämförelse med andra metoder har varit effektivare som behandling förungdomar med anorexia nervosa. För barn och ungdomar med bulimia nervosa harfamiljebaserad behandling inte studerats i lika stor omfattning. Studien utformades som enfallstudie med ett kvalitativt tillvägagångssätt och har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv.Studiens resultat visade på att behandlingen varierar beroende på vilken kommun den utförs i,samt att behandlarna främst jobbar för att hantera de medicinska sjukdomssymtomen och attdet inte finns någon konkret handlingsplan för den sociala problematiken. Resultatet visadevidare att nödvändig kunskap och kompetens för att vara behjälplig i tillfrisknandet, till stordel införskaffats på egen hand, utifrån framförallt websidor som behandlare rekommenderat.

 • 34.
  Bergdahl, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Thorsell, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En familj för livet?: En kvalitativ studie om upplevelser och känslor kring familj och familjetillhörighet hos unga vuxna som avslutat sin familjehemsplacering2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte var att undersöka unga vuxnas upplevelser och känslor av familjetillhörighet och stöd efter avslutad familjehemsplacering. Frågeställningarna som rapporten besvarat är hur unga vuxnas familjerelationer såg ut, vilka upplevelser de hade av stöd samt vilka tankar och känslor de hade vid avslutad placering. Rapportens teoretiska utgångspunkt har varit känsla av sammanhang (KASAM) och empirin bestod av sex semistrukturerade intervjuer med unga vuxna mellan 18-30 år som alla har erfarenhet av familjehemsplacering. Analysen bestod av en kvalitativ innehållsanalys där kategorier skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Citat som stämde överens med kategorierna har plockats ut och sedan analyserats utifrån KASAM och tidigare forskning på området. Vårt resultat visade att familjehemmet var en viktig del i vår målgrupps vardag även efter placeringen och att endast en person återförenats med sin biologiska familj. Resultatet visade även att det fanns en risk att inte känna någon familjetillhörighet efter avslutad placering.

 • 35.
  Berglund, Rebecca
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Troll, Katharina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Relation före metod? !: En studie om traumatiserade unga vuxnas upplevelser av relationens betydelse2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjuundersökning studerar vi vad som har varit betydelsefullt för

  återhämtningen hos några unga vuxna, vilka upplevt trauman i sin uppväxt. Med hjälp av

  semistrukturerade djupintervjuer enligt en teori som har sitt ursprung i fenomenologin och

  hermeneutiken, Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), belyser vi informanternas egna

  upplevelser. Särskilt intresse riktas mot att undersöka betydelsen av behandlingsrelationer.

  Resultatet visar att häst som verktyg i behandlingen har varit betydelsefullt. Hästen har förmedlat en

  trygghet vilket gett goda förutsättningar till skapandet av nära relationer till personalen och senare

  andra människor. Även personalens kompetens samt tiden efter behandlingen har varit viktig och

  bidragit till en självinsikt hos informanterna. Vårt resultat visar på att det sociala arbetet måste vara

  mer individbaserat istället för att försöka skapa generella metoder som förväntas fungera för alla. I

  denna studie kommer vi fram till att nära relationer har varit avgörande för informanternas

  återhämtningsprocess.

 • 36.
  Bergman, Hedda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hansson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det kan vara lätt att skillnader görs på flickor och pojkar - en studie från ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn med engenusteoretisk ansats2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Bergman Nordin, Josefina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samkönat partnervåld.  Konsekvenser och följder samt stöd och hjälp2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att åskådliggöra och kritiskt granska tidigare forskning

  kring upplevelser och konsekvenser av att vara utsatt för relationsvåld i ett

  samkönat förhållande. Metoden har varit att den tidigare empirin skulle

  sammanställas i en litteraturöversikt. Resultatet har visat att kunskapen kring vilket

  stöd och vilken hjälp som behövs i stor utstäckning saknas. Det befintliga stödet är

  anpassat till människor som utsatts av relationsvåld i heterosexuella förhållanden.

  Forskningen kring de personer som utsätts av relationsvåld från sin samkönade

  partner är till stor del eftersatt. Konsekvenser och följder som uppstår till följd av

  det samkönade relationsvåldet är att specifikt inriktat stöd och hjälp för de

  homosexuella som utsätts för relationsvåld saknas, de homosexuella väljer att inte

  anmäla för en rädsla att bemötas med homofobi och misstro samt att

  allvarlighetsgraden av våldet har visat sig bagatelliseras. När vi ser utifrån det

  intersektionella perspektivet kan vi se att det uppstår dimensioner av utsatthet vid

  hänsynstagande till teorins variabler. Den utsatta är inte bara utsatt för

  relationsvåld, han eller hon behandlas också annorlunda på grund av sin

  sexualitet.

 • 38.
  Bergström, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tordsdotter, Teresia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barnperspektiv och föräldraförmåga? En undersökning inom socialtjänstens vuxenutredningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur socialsekreterare inom fyra kommuner i mellersta Norrland

  upplever tillämpningen av barnperspektivet och beaktningen av föräldraförmåga vid

  utredningar gällande föräldrar med missbruksproblematik. Med en hermeneutisk ansats har

  undersökningen baserats på en kvalitativ metod med inriktning på semistrukturerade

  intervjuer och en granskning av utredningsmallarna. Två teoretiska begrepp som studien

  genomgående analyserat utefter är barnperspektivet och föräldraförmåga. Resultatet av

  studien visar att barnperspektivet tas i större beaktning i utredningsförfarandet inom

  vuxenstöd än föräldraförmåga, medan barn- och familjeenheten får största ansvaret av

  föräldraförmåga om den bedömts kunna vara bristfällig. Detta då socialsekreterarna

  poängterar att fokus inom vuxenstöd ligger på förälderns behov av hjälp gällande dennes

  missbruksproblematik. Studien har visat att det finns ett behov av att utveckla

  utredningsmallarna i kommunerna, där det finns en efterfrågan om tydliga rekommendationer

  och riktlinjer från Socialstyrelsen angående utredningsmallarnas utformning.

 • 39.
  Bergström, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Enmark, Ninni
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att vara icke-heterosexuell i dagens Sverige: - en kvalitativ studie om åtta kvinnors erfarenheter och upplevelser2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie har vi undersökt icke-heterosexuellas upplevelser av att ”komma

  ut” som icke-heterosexuell i förhållande till rådande samhällsnormer samt undersökt deras

  upplevelse av att vara icke-heterosexuell i dagens samhälle. I studien intervjuades åtta

  kvinnor om deras upplevelser och erfarenheter. Materialet analyserades sedan med hjälp av

  heteronormativitet och socialkonstruktionism. Av studien framgår att respondenterna

  upplevde att det blir allt mer socialt accepterat i samhället att ha annan sexuell läggning än

  heterosexuell. Det framgår av informanterna att det främst sker en slags indirekt

  diskriminering som inte är riktad till en specifik individ men som kan uppfattas

  diskriminerande, att individer förutsätts vara heterosexuella tills att motsatsen är bevisad.

  Ett mönster som påvisats i studien är att de som inte fått acceptans och stöttning av

  familjen har upplevt det svårare i processen att “komma ut” än de som erhållit positiv

  respons från familjen.

 • 40.
  Bertilsson, Christoffer
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Danielsson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Likabehandlingsplanens betydelse: En studie om likabehandlingsplanens inverkan på likabehandlingsarbetet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt statistik från skolinspektionen har antalet anmälningar om kränkande behandling i de svenska skolorna ökat under de senaste åren. Samtidigt lagstadgades det 2006 att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan upprättad med syftet att motverka just kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Syftet med denna studie är att se graden av likabehandlingsplanens påverkan på en kommunal gymnasieskolas likabehandlingsarbete. Det är en kvalitativ studie där tre gruppintervjuer med två personal från den berörda skolan deltagit i varje grupp. Detta för att undersöka personalens syn på likabehandlingsplanen samt likabehandlingsarbetet.I vår studie har det framkommit att i och med lagstadgandet av att en likabehandlingsplan ska finnas upprättad på varje skola kan personalen till en viss del känna en trygghet i att det finns dokumenterat hur de ska handla i vissa situationer. Samtidigt som annan personal uttrycker att likabehandlingsplanen enbart är ett dokument som finns upprättat för att det är lagstadgat och att likabehandlingsarbetet fortgår oberoende av den. Likabehandlingsplanen har dock medfört att ett större fokus har lagts på frågorna som rör likabehandling. Det har även uttryckts att i och med att eleverna ska bidra i utförandet av likabehandlingsplanen skapas en viktig diskussion mellan elever och personal samt känslan hos eleverna där de får vara med och påverka.

 • 41.
  Berving, Emilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Romer som tigger: En kritisk diskursanalys över hur romer som tigger framställs i svensk dagspress2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur romer som tigger framställs i svensk dagspress. Med hjälp av en kritisk

  diskursanalys har artiklar från olika tidningar analyserats för att upptäcka vilka stereotyper som framställs

  i den svenska dagspressen. Empirin baseras på 21 artiklar från tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter

  och Svenska Dagbladet. Utifrån en socialkonstruktionistisk utgångspunkt har vi valt teorierna

  ”stereotyping” och andrafiering. Resultatet presenteras under fyra tydliga teman som uppkom under

  analysprocessen. Dessa teman är; skräck och mörker, nationalitet och etnicitet, symboler samt när ”de

  andra” ses som ett hot mot ”vår” ordning. Undersökningen tyder på att det sker en stereotypisering och

  andrafiering av romer som tigger i svensk dagspress. Studiens resultat påvisar även medias inflytelserika

  position i samhället och som en bidragande faktor till den strukturella diskrimineringen. Resultatet visar

  att det också finns ett fåtal artiklar som inte enbart vidmakthåller de gamla stereotyperna och ett ”vi” och

  ”dem”, utan även belyser den existerande diskrimineringen av romer som tigger.

 • 42.
  Bill, Magdalena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Molinder, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Nej det är inte våld....det var inte med flit" - Tonåringars syn på våld i nära relation2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Björkman, Åse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bostad Först: Implementeringavenmodellförattmotverkahemlöshet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To establish a new model that might contain new ways of working entails challenges for boththe organization as for the co-workers.This paper describes and analyse the process of implementing the model Bostad Först (BF) inone municipality. BF is a model that has been used both nationally and internationally(Housing First) to solve the social problems for homeless people. The foundation of BF is thethought that every human needs a home to function socially. Based on this idea housing willbe a basic human right and will in this way become main objective and not a mean for otherforms of treatment. InsteadBased on Ponnert and Svenssons (2011) ide of implementation, the purpose of this study wasto analyse how the model of BF was ”unpacked” and applied in practice in one municipality.In this study semi- structured interviews was conducted and the result display howrepresentatives and cooperation partners has formed their section based on directives from theorganization management. The results is described and analysed in the light of a theory oforganizing (nyinstititutionell teori) and intersectional theory.The results display that besides the original model other criteria for selection are formed toselect participants for BF, which increases the risk for exercise of power. On the other handthe original model (method) is used when the participants got their accommodation and theprofessional support has started.

 • 44.
  Blid, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vackermo, Marie
  FoU-Jämt.
  Mångbesökare inom beroendevården i Jämtland: En studie av brukares erfarenheter av socialtjänstens och landstingets vård samt vårdkonsumtion och kostnader.2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Frequent attenders in substance misuse care

 • 45.
  Blixt, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Psykosocial arbetsmiljö inom socialt arbete – erfarenheter från första-linjens chefer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Första-linjens chefer har en viktig roll när det kommer till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö för sig själva och sin arbetsgrupp, för att kunna göra det på bästa sätt behöver de goda förutsättningar. Denna studie har därför syftat till att få en fördjupad kunskap om hur första-linjens chefer inom socialt arbete upplever sin psykosociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på organisatoriska förutsättningar. Den teoretiska grund som arbetet vilar på utgår ifrån Krav-kontroll-stödmodellen. Empirin samlades in genom fyra kvalitativa inter-vjuer med första-linjens chefer som arbetade med socialt arbete. Resultaten visar att första-linjens chefer all-tid förväntas vara tillgängliga och att kraven de ställs inför är både höga och mångfacetterade. Chefernas psykosociala arbetsmiljö förbättras genom att de har goda möjligheter att påverka såväl sin egen arbetssituat-ion som verksamheten i stort, de får också bra stöd i arbetet såväl av stödfunktioner i organisationen som av kollegor och medarbetare.

 • 46.
  Boregren, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Fenomenologisk empati i missbruksbehandling: En fenomenologisk studie om professionellas erfarenheter av fenomenologisk empati i sitt arbete2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har det varit en omfattande teoretisk diskussion kring begreppet empati där kognitiva neurovetare har tolkat detta inom ramen för simulering eller teoretisering (e.g., Gallese, 2003, Goldman, 2006). Den här synen på empati följer i linje med den syn man har ärvt från psykologins definition av begreppet, en syn också i linje med vad vi har sett inom socialt arbete såsom i Carl Rogers (1959) och Heinz Kohuts (2010) omfattande arbete. Empati är från ett kognitivt neurovetenskapligt såväl som från ett psykologiskt perspektiv sett antingen från 'första person i att man primärt imiterar och projicerar (eller simulerar) eller 'tredje person' där man ”teoretiserar” (e.g., theory of mind) som ett led i att skapa förutsättningen för interpersonell förståelse. Problem med en sådan syn på empati är att fenomenet blir kopplat till empatisörens reaktion (Gallagher, 2008). Reaktionen utgör således grunden för imitering, projicering eller teoretisering. På så vis glömmer dessa vetenskaper bort att empati som interpersonell förståelse börjar redan i 'andra person', dvs. att man precis före sin reaktion har varit närvarande till något i den andres uttryck. En fenomenologisk kritik av sådana tolkningar har visat att empati som interpersonell förståelse redan kan tillkännages i vad man kallar för direkt social perception (Zahavi, 2011), dvs. förståelsen av den andre har redan börjat i perceptionen av den andre (med förståelsen att perception indikerar ett fokus på något annat än en själv - ett så kallat 'andrepersonperspektiv'. Av denna kritik har en fenomenologisk psykologisk empatiträning (FPE) växt fram för vård- och omsorgsprofessionerna samt för universitetsstuderande inom dessa fält, speciellt inom utbildningar kopplat till människobehandlande yrken, såsom socionomutbildningen (Englander, 2014). En bred kvalitativ utvärdering har redan utförts och visat på resultat att det fenomenologiska perspektivet kan möjliggöra interpersonella relationer i arbetet med människor (Englander & Folkesson, 2014). Teoretiska synteser av detta arbete visar även på koppling av den fenomenologiska ansatsen till ett etiskt förhållningssätt där värdigheten av den andre lyfts fram genom att man följer den andre i den interpersonella förståelsen, istället för att simulera sig själv i en hypotetisk situation eller att söka en teoretisk objektifiering (Englander, 2015).4Empati har oftast blivit framställd som en grundbult i socialt arbete, inte minst i behandlingsarbete med människor som lider av missbruk- eller beroendeproblem. Inom missbruksbehandling har empati hos behandlaren visat sig ytterst betydelsefullt för utfallet, till och med mer så än själva behandlingsmetoden (Moyers Miller, 2012; SBU, 2001). På så vis ser man empati som något väsentligt i missbruksbehandling, men en fråga kvarstår: Vilken syn har man egentligen tagit till sig gentemot empati-begreppet inom missbruksbehandling och socialt arbete? En sådan fråga kräver en omfattande undersökning och kräver således en omfattande kartläggning. Men om man utgår ifrån att majoriteten de som arbetar inom missbruksbehandling följer empatibegreppets betydelse såsom psykologin har bestämt det och som också återfinns i vår vardagliga tolkning, bidrar då i realiteten den fenomenologiska kritiken med någonting överhuvudtaget? Sådana frågor motiverar det som här följer. För att få reda på detta tränades missbruksbehandlare i FPE, varpå de två månader senare intervjuades om deras erfarenheter av att tillämpa ”den fenomenologiska inställningen” (vad som tränas i FPE) i sitt arbete.

 • 47.
  Brandt, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Widén-Wadell, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Han är nästan säker på att de aldrig hade sex" - En kritisk diskursanalys av våldtäktsdomar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Bryant, L.
  et al.
  The University of South Australia, Australia .
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Opening the lens to see, feel and hear: Using autoethnographic textual and visual methods to examine gender and telephony2015In: Critical and Creative Research Methodologies in Social Work, Ashgate, 2015, p. 109-130Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Bryant, Lia
  et al.
  School of Psychology, Social Work and Social Policy, University of South Australia, Magill, SA, Australia .
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Location and Unlocation: Examining Gender and Telephony through AutoEthnographic Textual and Visual Methods2013In: International Journal of Qualitative Methods, ISSN 1609-4069, Vol. 12, p. 403-419Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies on gender and telephony tend to be quantitative and depict the purposes for which women and men use mobile telephones and landlines. Qualitative studies on the topic predominantly rely on face-to-face interviews to examine how telephone use genders space. We suggest these traditional methods of data collection leave unexamined the emotional and social relationships that emerge and are enabled by telephone use which at times reconfigure and gender social spaces. In this article we present a collaborative autoethnographic inquiry based on our own telephone lives. We introduce a reflexive visual and textual methodological design, specifically diary notes, memory work, and photography, developed from our lives as researcher and researched. We examine an important theme in our findings, the physical placement of the telephone and the phone holder’s awareness of the physicality of the telephone, which illustrates the importance of our methodological choices. We show how the placement of the phone by the users both genders space and creates emotional spaces.

 • 50.
  Bunne, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Utvecklingsmöjligheter av kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 1 - 50 of 350
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf