miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Burström, Bo
  et al.
  Macassa, Gloria
  Öberg, Lisa
  Bernhardt, Eva
  Smedman, Lars
  Barnadödlighet, fattigdom och sanitära reformer: Stockholm 1878-19252003In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 80, no 3, p. 209-215Article in journal (Refereed)
 • 2. Cranner, J
  et al.
  Adolfsson, S
  Thorlacius, S
  Bergroth, Alf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ekholm, Jan
  Grönlund, R
  Kärrholm, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Pettersson, T
  Nordiska rehabiliteringssystem - likheter och olikheter.: En komparativ beskrivning med inriktning på rehabiliteringsprocess och rundgångsproblematik2001In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 78, no 6, p. 532-552Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Engman, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Nordin, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hagqvist, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Obalans mellan arbetet och privatlivet bland offentliganställda: betydelsen av kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen2017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 5, p. 610-622Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Perceived imbalance between work and private life might lead to ill health and sickness absenteeism at work. Research support the fact that two factors: job control and social support can reduce individuals’ perception of imbalance. In this study we investigate the relationships between job control, social support and imbalance between work and private life focusing on additive and mul-tiplicative effects. Data is collected in public sector (care and school) in mid Sweden. The questionnaire was send to 743 employees and response rate was 51 per cent. A linear regression was conducted.Results show that job control and social support buffer against imbalance bet-ween work and private life. There exist an additive effect, social support and job control jointly has a higher effect on imbalance and the two factors separately.

 • 4.
  Nyholm, Maria
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Viitasara, Eija
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Samverkan i distansutbildning, från fristående kurser till examen i folkhälsovetenskap2017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 3, p. 340-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To promote equity in health is complex and requires not only multidisciplinary methods but also interdisciplinary studies to get a better insight and under-standing of today’s health problems. Distance learning makes it possible for students to be room-and-time-independent as well as local independent. In this article we present, a public health education leading to a Bachelor’s degree. The programme is a collaboration between two universities in Sweden, Halmstad University and Mid Sweden University in Sundsvall. The training is at it-distance and begins with basic courses at Halmstad Univer-sity with a specialization in health and lifestyle. Further, the students starts at the Mid Sweden University in Sundsvall with focus on project planning and project management to implement strategic actions for better health at the organizational and societal level. The programme ends with a Bachelor’s degree in Public Health.

 • 5. Svanström, L
  et al.
  Jansson, B
  Soares, Joaquim
  Forskargruppen om Säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete - kanske den äldsta i världen i sitt slag?2009In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 86, no 2, p. 115-121Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Tjulin, Åsa
  et al.
  Mälardalens Högskola.
  Norén, Liselotte
  Folkhälsoutbildning i entreprenörskap –kan en pantomat bli en del avsamhällsutvecklingen?2016In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 5, p. 604-611Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ”You can do things and make a difference”. This article will give you an insightin how a social innovation can serve as a case study in an undergraduatecourse in entrepreneurship within health and welfare at Mälardalensuniversity. Students can become active participants in their learning bypedagogical approaches that invites them to feel that they do can make achange. In this article you will learn how to combine the work of a real lifecase study and an active social entrepreneur with pedagogical methods thatseek to awake and activate students in their learning process. During twosessions the students are on a journey that illustrate the initial idea of how toimprove the social determinates from health in the local community to implementchanges that make a difference for health. The students are also askedto give feedback on improvements of the social innovation at hand.

 • 7.
  Vinberg, Stig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete med arbets­platsen som utgångspunkt: En utvärderingsstudie av AMoRE-projektet i Jämtlands län1997In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 74, no 8-9, p. 400-405Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Vinberg, Stig
  Statens folkhälsoinstitut.
  Hälsa och arbetsvillkor - hinder för kvinnliga ledare i mikroföretag?2008In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 85, no 3, p. 251-259Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen fokuserar utifrån genusteoretiska aspekter på hälsa, arbetsvillkor och aspekter som rör entreprenörskap hos kvinnliga och manliga ledare i 137 jämtländska mikroföretag. Ett framträdande resultat är att likheterna mellan kvinnor och män vida överstigerskillnaderna. De skillnader som finns handlar om att kvinnor i högre

  grad pekar på drivkrafter för företagandet som att de får använda sina resurser och bestämma över sin arbetssituation. En slutsats är att genusperspektivet ihop med perspektiv om entreprenörskap behöver problematiseras och utvecklas mer i denna sektor av arbetslivet.

 • 9.
  Vinberg, Stig
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Landstad, Bodil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande insatser?2013In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, ISSN ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 6, p. 838-847Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Municipal workplaces have high levels of sickness absence, and deterioration of the psychosocial work environment has been most pronounced for women and employees in this sector of working life. This study explore how female leaders in one rural municipality experience their working conditions and prerequisites to carry out workplace health promotion measures. Interviews with twenty female leaders were carried out. A qualitative approach with content analysis was used to indentify central processes as perceived by individual

  leaders. The analyses confirm the need for improvements in the prerequisites for female leaders in public human service organizations. It is important to focus to a greater degree on leaders’ working conditions and health, and to remove identified hinders for workplace health promotion processes.

 • 10.
  Vinberg, Stig
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Toivanen, Susanne
  Arbetslivet - en bortglömd arena för jämlika hälso- och arbetsvillkor?2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 4, p. 328-337Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utifrån resultat om utvecklingen av hälsa och psykosociala förhållanden i arbetslivet diskutera behov av framtida hälsofrämjande och jämlikhetssträvande insatser. Resultat visar att en hög andel av den arbetande befolkningen utsätts för arbetsrelaterad ohälsa och påfrestande psykosociala förhållanden. Skillnaderna mellan olika grupper är tydliga och det systematiska arbetsmiljöarbetet och tillgången till företagshälsovård är ojämlikt fördelad mellan olika sektorer i arbetslivet. En slutsats är att politiska initiativ kring hälsa i arbetslivet måste samordnas mellan olika politikområden och att det behövs förstärkta insatser med fokus på ojämlikhet i hälsa och arbetsvillkor

 • 11.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 5, p. 528-538Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker i vilken mån det förekommer kontakter mellan grupper som är olika varandra eller inte inom civilsamhällets organisationer och nätverk och om kontakterna samvarierar med lägre fördomar och högre tillit till grupper som är annorlunda en själv. Studien är baserad på en surveyundersökning som är genomförd till ett urval av invånare mellan 18-84 år i 36 svenska kommuner. Totalt deltog drygt 10200 personer i undersökningen. I takt med att mångfalden i samhället ökar framställs arenor som möjliggör kontakter mellan grupper alltmer centrala för den sociala sammanhållningen. Flera tidigare studier pekar på samband mellan exempelvis tillit och ökad livskvalitet, bättre självskattad hälsa. Kontakter mellan grupper inom ramen för civilsamhället förekommer i varierande utsträckning mellan typ av organisationer och kommuner. Resultaten pekar på betydelsen av att kontakterna uppfattas som positiva för tillit och tolerans mellan grupper. Resultaten är i linje med tidigare studier på att yngre är mer benägna att uppfatta kontakter som positiva än äldre.

1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf