miun.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 100
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdipour, Morteza
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Lorentzen, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Olin, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  A Design Research Lab—An Integrated Model to Identify Conscious and Unconscious Behavior in the Design Process2016In: Advances in Intelligent Systems and Computing: Design for Inclusion, Springer International Publishing Switzerland , 2016, Vol. 500, p. 553-563Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To understand how different design solutions affect users, designers traditionally use different evaluation methods that mainly rely on conscious feedback from the users. However, the complexity of human behaviour, where a large part is unconscious, point to a need for an extended tool box addressing the part not accessible to human conscious knowledge. Here, we describe a design research lab where traditional methods are complemented with tools to measure physiological signals influenced by emotional and sympathetic responses. These tools include galvanic skin response (GSR), electrocardiograph (ECG), and electroencephalograph (EEG). Typical sessions with acquired data of conscious and unconscious user reactions are described. The large body of data collected, which also require non-design expertise for interpretation, suggest that a further development towards simplified output data of the unconscious reactions is needed to allow wider use within industrial design work.

 • 2.
  Akner, Corina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Labyrinternet: Vilken plats tar internet i ditt liv?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internetifieringen i vårt samhälle går rasande fort och vi blir mer och mer uppkopplade.Detta projekt handlar om att upplysa betraktaren om mötet med internet och skapa enpersonlig relation till det fenomen som internet är. Genom ett synliggörande med aktiv interaktionligger projektet i gränslandet mellan kritisk design, interaction design och industridesign med fokuspå 'Design För Alla' frågor för alla.’Design För Alla’ är en innovationsmetod som innebär att frågeställningar ställs på sin spets ochatt man utgår från och testar sina idéer tillsammans med dem som ställer högst krav och harstörst behov. ’Design För Alla’ gör att man kan ifrågasätta gammal praxis och existeradereferensramar för standardlösningar och istället angripa en frågeställning utifrån nyaassociationsbanor och inspirationsingångar som gör researchen mer tillåtande och spännande.Ett av projektets viktigaste moment var en workshop med en grupp kognitivt nedsatta ungdomarfrån Höghammarskolan. Att blanda in personer med kognitiv funktionsnedsättning lägger fokuspå andra frågor än en “normalstörd” studiegrupp skulle ha gjort. Dessa ungdomar lever under en”disorienterad norm” där de med sin funktionsnedsättning lärt sig hitta vägar runt sinaproblem och ofta går problemlösning till mötes mer ”rakt på” och intuitivt. ’Design För Alla’ har berikatmin process genom att jag försökt anamma deras ”hands on” och lekfulla sätt för att förberedamig för workshopens laborativa moment kring färg, ljud, form, material, rörelse ochsemiotiska funktioner kring framför allt på och avstängning. Det har gjort att jag sökt efter merintuitiva och basala kroppsliga uttryck för interaktion och kommunikation med mitt internetkoncept.För hur lever och upplever vi något som är osynligt? Resultatet är Labyrinternet; ett homage tillinternet i form av en el&internet-station som också agerar plattform för debatten kring frågan”Vilken plats tar internet i vår vardag och i våra liv?”

 • 3.
  Amjadian, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  My friend is always with me: The emotional connection between human and plants2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The vision of this project is to change peoples life style by improving their daily connection with plants. The goal of this project is to design a physical product that makes a strong everyday connection between human being and nature. A piece of nature is going to be carried in this product.

  The user study will be designed as an online questionnaire for different group of society and observation in the lab and in an ordinary room. Primary modles were made by acrylic and cartoon and tested by users in tow different stages. Participants were collected among different age, gender, with and without disabilities. Both plant lovers and non-plant lovers participated in this user study.

 • 4.
  Anderbrink, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Att komma fram till en möjlig lösning av många: Pocketspring sits steg för steg2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens upplägg beskriver med skisser och diskussioner med min lärare om hur man kan bygga upp en sits på en möbel med moderna stoppningstekniken. Med hjälp från skisser och förklaringar steg för steg hur man arbetar med modern stoppningsteknik. De material man använder inom traditinell stoppningsteknik är tagel, krollsprint och celocrin. Tagel består av hästhår, krollsprint är fibrer från dvärgpalm och celocrin kommer ifrån kokosfibrer. Det jag kommer fördjupa mig i denna uppsats är hur man bygger upp en möbel med modern stoppningsteknik från stomme till en färdig sits, som visas vilka material som används och varför, och hur man kommer fram till måtten. Under processens gång kommer skisser och beskrivningar visa möjliga lösningar.

  Slutresultatet visar en av flera möjliga lösningar om hur man kan arbeta i modern stoppningsteknik. 

 • 5.
  Andersson, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Traditionell fönsterrenovering: Värdet av att våga använda traditionella metoder och material2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Behovet av att kunna renovera fönster har varit aktuellt sedan glasade fönster blev allt vanligare under 1600-talet. Linoljefärg har sedan fönstrens intåg används för skydd mot väder och vind och har varit standard ända in på 1960-talet. Under 1960-talet började alkydoljefärgen ersätta linoljefärgen och på 1970-talet började akrylatfärgen utvecklas och användas. 

  Även virkesvalet har varit viktigt i äldre tider, i största möjliga mån användes kärnvirke av god kvalitet för att ge fönstren bästa möjliga förutsättningar för en lång livslängd.

 • 6.
  Aslam, Muzammil
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Percieved Isolation2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The concept of isolation has been used throughout history and has a negative connotation for humans. Isolation was often used for years, exemplified by tuberculosis sanitariums and leper colonies which ment social stigmatization. Humans are social animals whose behavior is determined by their needs and reactions to other people. This social aspect of huma existence is nowhere more evident than when he or she is isolated from others.

 • 7.
  Bahari, Hanif
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Observation: A prosocial video game on the way of social integration2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The vision of this project is to prevent prejudice which comes from wrong stereotypes. The goal is to design a pro-social video game by which people are informed through observation, hence stereotypes will be eliminated. Questionnaire was made and published on social media. The test game with same character was made and published in iTunes and after receiving feedbacks, technical problems were fixed.

 • 8.
  Bengtlars, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  "En vän i fickan": Ett organisationshjälpmedel i vardagen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att ha kontroll över och strukturera upp sin vardag kan vara svårt för många och speciellt föräldre. Har eller får man även en kognitiv nedsättning blir detta i stort sett omöjligt utan hjälpmedel.Målet med detta arbete var att i samarbete med Doro, ta fram ett elektroniskt hjälpmedelför att underlätta vardagen för äldre med funktionsnedsättning och personer med kognitivanedsättningar. Grunden till arbetet blev en stor förundersökning där användarnas behov ochkrav utforskades. De största behoven som sågs hos målgruppen under förstudierna var att kunnakontakta närstående och att strukturera upp och klara av vardagen. För att klara detta användesmobiltelefoner, scheman, listor, kalendrar, larm, påminnelser samt tids- och ekonomihjälpmedeli analog eller digital form. Några av de krav som ställdes på produkten var att den skullevara mobil, anpassningsbar, ge trygghet och inte sticka ut. Utifrån förstudierna togs ett konceptfram med ett applikationssystem för att lösa behoven, tillsammans med en fysisk utformningav en mobil produkt. Genom användartester med så väl målgruppen som experter testades ochutvärderades konceptet och utvecklades i flera steg i samarbete med dessa. Resultatet av arbetetvar uppbyggnaden av ett interaktionssystem för applikationer, speciellt anpassat för målgruppensamt en fysisk modell av en smartphone. Det största fokuset lades vid det interaktiva systemeteftersom det ansågs att det var här de största problemen låg i dag.

 • 9.
  Berggren, Felicia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sundberg, Stina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Gemensam passion för öl2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige tillkommer det i snitt ett nytt mikrobryggeri i veckan. Det finns nu ett

  ungefärligt  antal på 250 stycken mikrobryggerier i Sverige och dessa vill hitta en position  på ölmarknaden. Då alternativen för marknadskommunikation är begränsade för alko- holhaltiga produkter på grund av den svenska lagstiftningen får förpackningen en större roll som identitetskommunikatör. Syftet med studien är att undersöka hur fem svenska mikrobryggerier använder förpackningsdesign för att visuellt kommunicera det lokala till sin målgrupp. För att besvara syftet har i studien semiotisk analys, samtalsintervjuer och kvalitativ enkätundersökning valts som metod. Frågorna och analysen har fokuserats kring förpackningsdesignen. I resultatet framkom det att användning av neolokalism  syns i samtliga studerade förpackningar. De utvalda  bryggerierna vill framhäva en lokal förankring och gör detta genom förpackningarna, flera av respondenterna i undersökningen bekräftade en välvilja till det lokala.

 • 10.
  Bergsten, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Samhällsbärarna2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige har vi lagstadgad rätt att påverka vår arbetsmiljö, det kan t.ex. innefbära höj och sänkbara skrivbord och ergonomiskt riktiga kontorsstolar. Inom de flesta yrken anses detta som en självklarhet och grundtanken är att genom anpassade arbetsplatser minska förslitningsskador och i längden även höga kostnader för sjukskrivningar samt bidra till mer välmående personal. Inom vissa yrken är detta inte lika självklart utan där verkar man istället räkna de kortsiktiga kostnaderna snarare än det långsiktiga välbefinnandet hos sina anställda. I samma land där vissa av oss sitter och “rattar” in rätt höjd på våra kontorsstolar sitter en annan yrkeskår snett i sina bilar, vandrar runt med skavande arbetsredskap och sliter ut sina kroppar i förtid. En enkel förklaring är att skylla på att arbetsmomenten skiljer sig och att det inte går att applicera på samma sätt. Snarare borde man istället se det på motsatt sätt och istället prioritera de yrkena. Inom poliskåren, vilken denna rapport innefattar, råder den sistnämnda situationen. Idag pratar vi gärna om mötet mellan medborgare och polis och mycket om vad polisens uniformer uttrycker. Vi ger gärna förslag på ny utformning av uniformen men är inte likna benägna att diskutera deras faktiska arbetssituation. Vi glömmer gärna bort människorna bakom uniformen och klumpar slarvigt ihop dem till enbart “poliser”. Kan en förbättrad arbetssituation ge lyckligare poliser? Kan lyckligare poliser ge ett bättre möte mellan polis och medborgare? Kan ett bättre möte mellan polis och medborgare ge oss ett lite bättre samhälle?

 • 11.
  Bärlin, Hannah
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Strömberg, Josefine
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Når det goda budskapet fram till oss?: En studie om Libresses budskap och hur det uppfattas ur ett förpackningskommunikativt perspektiv.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur väl Libresse kommunicerar sitt budskap i förhållande till hur det uppfattas av konsumenten, detta ur förpackningsdesignens perspektiv.

   

  Genom att vi gjorde en semiotisk innehållsanalys på fyra av Libresses förpackningar undersökte vi Libresses visuella uttryck och fick en grund att luta oss mot i vår studie. Fokusgruppsintervjuer med två urvalsgrupper av kvinnor i åldrarna 27-48 år gav oss material angående hur Libresses förpackningar upplevs ur konsumentens perspektiv. Detta tillsammans gav information om budskapet som förpackningarna förmedlade samt hur budskapet uppfattades utifrån.

   

  Vi fick in material från en semiotisk innehållsanalys samt två fokusgruppsintervjuer. Det huvudsakliga resultatet vi kom fram till från detta material är att Libresses förpackningar inte visuellt kommunicerar de budskap de vill nå ut med till sina konsumenter. I den här studien undersökte vi Libresses budskap, vad de vill förmedla kontra vad som faktiskt når ut till konsumenten genom förpackningskommunikationen. Vad i budskapet som faktiskt uppfattas av konsumenten blev att ur det förpackningskommunikativa perspektivet når inte Libresse budskap fram till konsumenten, utan dessvärre motsatsen.

 • 12.
  Claesson, Jennie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Håsäther, Victoria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Kramer, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Elle - före och efter #metoo2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur omslagen på ELLE Sverige såg ut före och efter #metoo. #metoo är en rörelse som tar ställning mot sexuella trakasserier och fick stor internationell spridning den 15 oktober 2017. Metoderna som vi använde för att undersöka syftet var en kvantitativ innehållsanalys och därefter en semiotisk bildanalys. Undersökningsobjektet för studien var ELLE Sverige, som är Sveriges största modemagasin. För att kunna utläsa om det finns visuella mönster på omslagen, har vi först använt oss av kvantitativ innehållsanalys. Därefter gjordes ett urval av det mest samt det minst representativa omslaget utifrån tio analysfrågor. De fyra omslagen analyserades djupare med en semiotisk bildanalys. Resultatet visade att det var större likheter än skillnader mellan omslagen, även i jämförelse mellan perioden före och efter #metoo. Gemensamt för de båda representativa omslagen var främst att modellerna var unga och för de icke representativa omslagen var modellerna äldre än normen.

 • 13.
  Dahl, Louise
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Hållbarhet genom generationer: Möjliggöra medtag och tillagning av mat i naturen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppdrget är att ta fram en ny sorts matdosa åt Trangia.Behovet är en matlåda som är tätslutande och kan användsöver öppen eld, samt i microvågsugn. Målgruppen är friluftsmänniskorsom gör dagsutflykter och aktiviteter enligtfriluftslivskategorin. Jag har jobbat med målsättningen attmålgruppen ska ha möjligheten att använda den nya produktenbåde i friluftslivet och i vardagen.Resultatet blev en ny matdosa med fokus på hållbarket ochmiljöaspekter. Jag har jobbat med designprocessen sommetod under genomförandet av projektet.

 • 14.
  Dalflo, Jon
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Anytec 747 SPD: Koncept 20142013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Båtar och båtliv har alltid legat varmt om hjärtat som en framtida sysselsättning. Detta projektuppkom utav en ren slump av en före detta lärare vars barndomsvän driver en tillverkare avsnabbgående aluminiumbåtar i Örnsköldsvik. Efter ett kort samtal var bollen i rullning somsedan efter över 10 veckor, omkring 400 timmar senare skulle komma att resultera i en färdigdesign vid namn Anytec 747 SPD baserad på ett befintligt skrov från Anytec. Denna rapport ärresultatet av denna process av en marknadsanalys av några av Anytecs konkurrenter,intervjuer med aktiva användare med regelbunden kontakt med arbetsgivare under helaprocessen från början till slut. Målsättningen har från början av projektet varit att ta fram enprodukt med hänsyn till Anytecs kärnvärden och tillverkningsmetod som sedan skulle kunnasättas i produktion. Slutresultatet presenteras i form av en detaljerade 3D modell, en fysiskmodell samt en animation.

 • 15.
  Ekstrand, Nicklas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Ipad-hållare för såmaskin2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten redogör för ett examensarbete i industridesign på kandidatnivå – Mittuniversitetet.Projektet innefattar att ta fram en hållare för Ipad Air med funktionsknappar för styrning avVäderstads applikation via bluetooth.Designarbetet innefattar research, användaretester, kreativt arbete med idégenerering, visualiseringaroch fysisk modell. Designen är gjord för att vara hållfast och tålig för miljön den utsätts för.Den är även ergonomisk, flexibel och användarvänlig. Den nya designen återspeglar Väderstadsvarumärke och kärnvärden.Övriga aktörer i projektet är Prodelox AB som hjälpt till med konstruktionsfrågor och handledning.Projektet inleds med en research-fas som innefattar insamlande av information och tester. Det följsav en kreativ fas med idéframtagning. I presentationsfasen tas det fram CAID-visualiseringar, enfysisk presentationsmodell samt rapport.

 • 16.
  Enerstam, Max
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Färgförändring av trä2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver sökandet efter en metod för att genomfärga trä utan att tillföra pigment. Ett test av fördjupad ammoniakrökning beskrivs i uppsatsen. Ammoniakrökning är en förenklad variation av kembetsning där virke med höga halter garvsyra utsätts för ammoniakånga. Detta gör virkets kulör betydligt mörkare. I detta test värms virket innan ammoniakångan tillförs för att se om det är möjligt med en mer djupgående kulörförändring. Två olika metoder för att hetta upp trävirke kommer att beskrivas, eftersom en ändrad kulör är en av de egenskapsförändringar som följer dessa metoder beslutade jag mig för att fördjupa mig i dessa. Uppvärmningen görs i en syrefri miljö (termisk modifiering och oljeuppvärmning) och därigenom ändrar virket kulör. De övriga egenskapsändringarna i virket, vid termisk modifiering och oljeuppvärmning, kommer att beskrivas och förtydligas. Båda metoderna har i stort sett samma inverkan på trä men processen skiljer sig åt. Därför behövdes ett begripligt underlag över de egenskapsändringar som sker i virket efter behandlingarna, för att se om dessa genomfärgningsmetoder är lämpliga som möbelvirke. 

 • 17.
  Eriksson Casanova, Viktor
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Satori: Ett datorspel skapat med hjälp av industridesign2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med projektet är att skapa ett spel med ett unikt spelkoncept som gynnar det kreativa tänkandet. Projektet startades med dessa förutsättningar. Analyser gjordes för att få ett helhetsintryck av hur spelmarknaden och spel ser ut idag och för att se om projektet var värt att ta vidare. Efter den analytiska fasen påbörjades en kreativ fas där idéer och koncept togs fram. En brainstorm hölls med en testgrupp för att få fram fler idéer och infallsvinklar till spelet. Detta ledde till att ett spelkoncept började växa fram. Detta spelkoncept gick ut på att ge spelaren total frihet att lösa olika pussel. En tidig alpha-version med ett enkelt pussel togs fram och visades upp i en workshop för en testgrupp som fick testa och kommentera den för att sedan komma med idéer och förslag. Efter detta började en bandesign skissas upp och därefter gjordes ett användartest. Efter att bandesignen fastställts byggdes två modeller för att gestalta och komplettera spelet, en av banan och en av huvudkaraktären. Alphan visar måhända inte spelets fulla potential men ger en fingervisning om spelets koncept.

 • 18.
  Eriksson, Sebastian
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Framtiden för organiska solceller2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med projektet var att visa möjligheter och potentialen med organiska solceller.Att inspirera tillverkare och forskare till att se materialet med nya ögon och bidra till ensnabbare och mer intressant utveckling av materialet. Att visa upp organiska solcellerför allmänheten och sprida det i människors medvetande för att på så sätt bidra till enrakare väg för materialet in i dagligt användande.

 • 19.
  Fagerberg, Alice
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Wiström, Molly
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  All inclusive: Den visuella utformningen av livsmedelsförpackningar för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks livsmedelsförpackningar för att se hur de kan utformas för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv. I studien utfördes en semiotisk bildanalys där vi analyserade ett urval förpackningar från ICA:s egna varumärken. I den semiotisk bildanalysen analyserade vi förpackningar på en denotativ och konnotativ nivå. Därefter analyserades dem utifrån princip 4 i universell utformning. I början av undersökning utgick vi även utifrån designprincip 1 men principen hade otillräcklig relevans för den här undersökningen och ingick därför inte i denna studie. Analysens resultat sammanfattades sedan där förpackningarnas grafiska särdrag jämfördes utifrån ett universellt designperspektiv samt med NDA:s rekommendationer för vad som gynnar människor med synsvaghet. Resultatet visar att samtliga förpackningar inte är i enlighet med princip 4 då samtliga förpackningar innefattar text som har lägre teckengrad än vad som rekommenderats. Två av fyra förpackningar har tydliga kontraster men designattributet har ändå frångåtts i stor utsträckning.  

 • 20.
  Falang, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Flexible support furniture for office use2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is written to describe the process of the development of a pieceof flexible support furniture for office use. The office furniture is meant to beused by persons with different types of back and hip problems, as well as personswithout to prevent damage and injuries to their bodies.The Design for all method was used in order to develop the product. Throughoutthe process five user tests were conducted to establish the needs of theusers and to involve them in the development. The test persons were chosenfrom the target groups of the product. A market research was done and existingoffice chairs were tested in order to establish the needs for such a product.The results from the research and the user tests showed that there is a needfor this kind of product today. A product was developed that can offer the usersdifferent kinds of sitting, standing and standsitting positions which givesthe user more options and variations.The last user test shows that the product fills a gap in the market today andthat the test persons had more positions to choose from than in a traditionaloffice chair.

 • 21.
  Ferm, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Fasadbelysning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  K-fab saknar just nu någon typ utav utomhusbelysning i sitt produktsortiment.Arbetet går därför ut på att ta fram en ny typ av fasadarmatur förhemmiljö som ska hjälpa företaget att synas på en ny typ utav marknad.Arbetet ska lösas med de tre designmetodiska faserna; Analytisk fas, kreativ fasoch presentations fas. Tanken med den nya designen är att den ska varanytänkande både tekniskt och formmässigt.Arbetet kommer först att börja med den analytiska fasen i början av året.Det innefattar bl.a. marknadsundersökning, intervjuer och enkäter.I den kreativa fasen testas olika formelement och färgkombinationer som skapassa företagets identitet. I den slutliga presentations fasen ska arbetetframhävas på bästa sätt.

 • 22.
  Ferm, Marcus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Liljefeldt, Leonie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Pettersson, Hektor
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Använder du ingen emoji är du :(: Emojis och dess kommunikativa förmåga ...2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser emojis som ett fenomen. Syftet med studien är att undersöka

  hur människor använder sig av emojis i elektroniska meddelanden och hur de

  förhåller sig till fenomenet. Genom en kvalitativ metod baserad på personliga

  intervjuer samlades djupgående kunskap kring huruvida människor använder och

  förhåller sig till konsumtionen av emojis. Det sammanställda resultatet visar en

  relativt homogen bild av användningen där det huvudsakliga syftet hos

  användaren är att förtydliga sitt budskap och attityd till sammanhanget.

 • 23.
  Foander, Elina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Utveckling av sportväska för tyngdlyftare och crossfitatleter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med projektet var att ta fram en ryggsäck och en trunk till företaget Eleiko AB, en avgränsning till en väska fick göras. Företaget har i dag ingen väska i sitt sortiment och syftet har varit att komplettera den kommande kollektionen av kläder med en väska. Väskan skulle vara framtagen efter tyngdlyftare och crossfitatleters behov. Väskan har tagits fram genom designmetodikens tre faser, i analysfasen har bland annat en marknadsanalys gjorts och en enkät har skickats till fyra tyngdlyftningsklubbar och fyra crossfitboxar. I den kreativa fasen har det skissats och beslut har tagits med en moodboard som grund. Materialen har provats med varandra i konstruktionssynpunkt och en enkel skissmodell har gjorts. Resultatet blev en relativt enkel väska med möjlighet att bära antingen som ryggsäck eller som trunk. Väskan har plats för två par skor och sporternas andra tillbehör. En fullskalig modell har gjorts på den slutgiltiga designen.

 • 24.
  Frisk, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Utveckling av OTG goggle för Scott sports2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektets syft e har varit att ta fram ett par nya så kallade OTGskidglasögonför Scott Sports. OTG innebär speciellt anpassadeskidglasögon för glasögonanvändare. Konceptet ämnar också att geScott konceptuella lösningar för framtida produkter.Scotts produktportfolio sträcker sig över kategorierna cykel,motorcykel, vintersport och löpning med mottot “innovation,technology and design”.Projektet har bestått av en analysfas, en kreativ fas och enpresentationsfas.Analysfasen har till stora delar bestått av användarstudier.Referensskidglasögon har testats, testmodeller byggts och testats,enkäter utförts och i den kreativa fasen har designförslag skissatsfram. Resultaten har analyserats och lett fram till en slutresultat.Slutdesignen är genom sin ram och totalvolym anpassad för OTGanvändare.Flera konceptuella funktioner och lösningar har tagitsfram: 1) Vidareutveckling av Scotts patenterade “Scott fi t-system”.2) Ett nytt strapsystem som ger användaren möjlighet att göra sinaskidglasögon personliga samt passar åkare som har “strappen”under hjälmen. 3) Ett nytt snabblinssystemskoncept. 4) Ett delvisnytt ventilationskoncept. 5) Ett nytt modulsystem som ger fördelarvad gäller användarens möjlighet till ett personligt utseende,produktion, försäljning, samarbetsmöjligheter och miljö.Förhoppningen är att en eller fl era av de konceptuella idéernaska komma att vidareutvecklas och användas i Scotts framtidaskidglasögonmodeller.

 • 25.
  Fryett, Lucia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Biological air purifier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the project is to develop a new air purifier for the company Levande Filter. This modelhad been designed to meet the needs of individual customers for home use. The result will be aluxury product which captures plant’s natural air cleansing ability. A functional air purifier whichcan be used easily by the customer without being connected to a main water supply.The project will include an analysis stage, a creative stage and a presentation stage.The first stage consists of a study into the technical function of Levande Filter’s existing designsand their patented technology. A market analysis will be utilised as well as a user study of existingand new consumer groups. The creative solutions will be analysed, tested and adapted to createa final design, which will be incorporated into a presentation report that shall be presented to theexaminers and the partners.During the project I will work alongside Idag design studio in Sundsvall. They will work on aseparate project with a different design goal intended to create a product with a business tobusiness strategy. This examination project is in contrast, focussed on a business tocustomer strategy.The optimal end result is that the suggested solution will be further developed byLevande Filter after the project is finished, in my name. This will mean using the design as part oftheir future business strategy and it will create a new user market for the business. The finishedreport and presentation is to be completed on the 12th May 2016.

 • 26.
  Fröling, Morgan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Lorentzen, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Design Processes Releasing Creativity for Sustainability2016In: Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development: Book of abstracts / [ed] Daniel Laven & Wilhelm Skoglund, Östersund, 2016, p. 223-225Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  To move toward sustainable societies and achieve the United Nations Global Goals changes are necessary at many levels and in many dimensions of human society. New creative methods in the design approach are necessary. The magnitude of change that is needed can be imagined by the fact that the world is so impacted by human activities that some discuss our present era on earth as the “Anthropocene”. To keep up and expand human wellbeing all over the world, it will be necessary to design new products and processes that are better adapted to fit within the planetary boundaries of the Earth. The ‘squary shape’ of most city components are badly adopted both to human body and our cognitive for stimulation. At the same time, social sustainability requires the development of these new products and processes in ways that are inclusive. In other words, our solutions toned to be available for use by as many individuals as possible worldwide.

  The design stage is when there are many degrees of freedom compared to later production and use phases of products or services. Unsustainable properties included at this stage are often hard or expensive (or both) to correct later on when infrastructure for production has been created.. Thus the design stage is one important area that can help create movement towards more sustainable societies.

  There are several development processes available to create more environmentally friendly products. These processes can be good in some cases but often are the requirement settled before designer are involved.  Therefore they are not inspiring designers, and release of the expertise of designers can not be used in a significant way [1,2]. For example, in the corporate sector there is often a lack of clear vision and goals during specific design tasks, which can hamper leapfrog development.

  To develop products and solutions that are inclusive to large parts of the population is a challenge for sustained and increased human wellbeing, especially with an expected aging population. To meet such challenges design methods and approaches has been developed under the concept Design for All [3]. The Design for All approach is often thought of as handling human ergonomic challenges, but if used correctly this approach can also be helpful for inclusion of individuals facing a wide range of physical or cognitive challenges.

  Since more environmentally adapted design and more inclusive design are two parallel developments that is needed for the future, it is of interest to merge the thinking of such approaches. A widening of thinking regarding Design for All to take into account not only the ‘weakest humans’ but also the ‘weakest links in ecosystems’ could be such a road forward to design that fits in a future sustainable society. It has the possibility to be set up in a way to release and utilize the expertise of designers and thus opens for truly creative solutions for the problems of today and tomorrow.

  A new creative way to solve city, and other design issues by starting from the most demanding peoples and nature species needs instead of re-designing artefacts originated from industrial production indicates hope for sustainable solutions in the future. This is a possible starting point for a new era of creative cites.

  References

  Gunilla Clancy; Morgan Fröling; Gregory Peters (2015): Ecolabels as drivers of clothing design. Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, Vol. 99, p.345-353.

  Gunilla Clancy; Morgan Fröling; Magdalena Svanström (2013): Insights from guiding material development towards more sustainable products. International Journal of Sustainable Design, ISSN 1743-8284, Vol. 2, no 2, p. 149-166.

  Lena Lorentzen; Johan Eklund (2011): Design for All (Published in Swedish: Design för alla: En ny metod för att bedöma produkters, tjänsters och miljöers användbarhet). Design Research Journal, ISSN 2000-3080, Vol. 1, no 1, 46-53 p.

   

 • 27.
  Gadzheva, Ivelina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Keep in touch with a mobile phone: Technology for seniors2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project follows a design process of finding a haptic solution of how elderly users (65+ with age-ralated declines) can deal in a smooth way with touchscreen mobile phones. Users behaviour is observed and analysed. It is investigated how vibrations can help and improve the interaction and connection between the technology and user. Problematic areas are selected and examined. Possible solutions are discussed and tested with persons. Final solutions supplying easier navigation and understanding on a touchscreen mobiles for seniors. Haptic transmitter to support the link between phone and living is presented as well.

 • 28.
  Göransson, Karina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Fagerholm, Anna-Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Towards visual strategic communications: An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field2018In: Journal of Communication Management, ISSN 1363-254X, E-ISSN 1478-0852, Vol. 22, no 1, p. 46-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to explore how a visual perspective can be applied to strategic communication research. First, the term visual communication will be examined from various perspectives with an attempt to develop a foundation for this new academic territory. Second, this study summarises how visual approaches are applied in strategic communication research during 2005-2015, this is done by a literature review including an overall content analysis. Design/methodology/approach: In order to explore how visual approaches can be applied to strategic communication research, the study started with a literature review by examining the term visual communication from various perspectives. The second step was to do a brief content analysis in order to provide a detailed pattern of theoretical visual approaches in strategic communication research published in scientific journals in the field of strategic communication 2005-2015. A qualitative coding scheme was developed based on the classification of visual approaches in communication research by Barnhurst et al. (2004) and Martin (2011). Findings: The findings of this study not only support previous research indicating that visual approaches in communication research are increasing; the study also points in the direction of that visual approaches in the research field of strategic communication has slightly emerged during 2005-2015. Research limitations/implications: This study summarises how visual approaches are applied in strategic communication research during 2005-2015. Originality/value: This study can provide important knowledge about an innovative visual perspective in strategic communication research. 

 • 29.
  Haleva, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Cleaning with vacuum2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following document describes a process of new vacuum cleaner design development. The focus for this project fell on the problems that elderly and peoplewith different musculoskeletal disorders in the body experience with the product and how this issues could be eliminated trough the design.A Design for All methods were used during the whole process in order to deliver successful product. Elderly and users with different back, legs, hips, armsand hands problem were highly involved in the whole process. They periodically tested and evaluated new design suggestions and ideas through models andsketches.The results from the research and process showed that there are significant problems regarding the vacuum cleaner usage. One of the main issues is that usinga vacuum cleaner requires a lot bending and movement that might be painful and inconvenient for certain group.The final design proposal was proven to solve many of the problems that were outlined. Special attention was paid to minimize the bending moments whentransporting and maintaining the vacuum cleaner, as well as to eliminate unnatural and inconvenient postures when the cleaning task is performed.

 • 30.
  Hartouniyan, Levik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Koncepthörlurar för Street Sound Labs2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Street Sound Labs är ett projekt skapat av två DJs till bröder som ville skapa de ultimatahörlurarna, de som du “alltid har med dig”. Street Sound Labs är projektet och VainSound ärvarumärket. De lanserade deras första hörlur 2012, Model One och vill de skapa en ny hörlurför deras kommande serie. Examensarbetet går ut på att ta fram ett hörlurskoncept för män,kvinnor som är intresserade av design och som vill visa sin identitet med en viss typ avprodukter och varumärken. Marknadsanalys gjordes för att se vilka typer av hörlurar det finnsoch även en analys på Sveriges mest sålda hörlur. Informationen som samlades in gav grundför en webbenkät som skapades för att undersöka vilka hörlursvanor folk har, typer av hörlurar,priser och prioriteringar. När grunden för marknads- och användaranalysen var klar analyseradesvarumärket VainSound; produkter, hemsida och förpackning. Från det kunde ett antal konceptskapas, utvärderas och ett slutgiltigt bli valt. Konceptet genomarbetades och en presentationsmodellbygges. Resultatet blev ett par On ear hörlurar med hörlurskontroll. On ear hörluren ärtill största del av plast med detaljer i guldfärg och mässing. Utöver det har Hörluren en löstagbarsladd för enkel förvaring och att kunna bytas ut vid skada. På sladden sitter det en hörlurskontrollmed samma formspråk som Hörluren, med kontrollen kan man pausa, spela, byta spår, svara ochlägga på samtal.

 • 31.
  Hassmund, David
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  WSC Wind Science Centre: Centret för vindenergi2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med projektet har varit att designa en byggnad där information om vindkraft kan presenteras. Utgångspunkten iprojektet har varit upplevelsen med ett antal studier som grund. Området som berörs är Borgsjö som är optimalt läge fördenna typ av informationsbyggnad. Genom studiebesök, enkätundersökning, intervjuer och analys har ett antal konceptframställts. För att engagera besökarna så har även en enhet för utomhusbruk tagits fram där användaren med sin egenstyrka kan generera elektricitet och jämföra med miniverket. Slutkonceptet är en sluten byggnad med en interaktiv projektionoch statisk informatoin med interaktiva möjligheter på motsatt sida. Pekskärmar visade dig vara ett föredraget interaktionsmediumtillsammans med projektorn, alternativet pekskärm har dock valts bort i slutkonceptet till fördel för denstatiska lösningen.

 • 32.
  Henriksson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Increase the interaction regarding use, communicationand experience in packaging using Expancel2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project is to use the material Expancel to create high frictionsurfaces and that it’s possible to add extra value into it in form of formand other functions. The target group is people who shop for groceryproducts, everyone. With help from users with reduced hand functionand vision problems the concept is developed to fit as many peopleas possible. The project results in a concept solution where users withreduced hand function gets extra value in their daily life situation withpackaging and adding an extra experience for everyone else with adifferent material on the package.

 • 33.
  Holm, Joel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Gerade kantlister: En studie i olika tekniker2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om geringar av kantlister på fanerade skivor i möbler. Uppsatsen är dels en studie i redan befintlig litteratur och studentuppsatser, men är till största del byggd på praktiska studier gjorda med olika tekniker för att ta reda på vad som är den lämpligaste metoden för att nå det bästa resultatet. För mig innebär ett optimalt resultat en fog där alla de inneboende elementen ligger an mot varandra i en given form och helt utan glipor. Såväl handverktyg som industrisnickerimaskiner används i förstudien. I resultatdelen står det inte skrivet svart på vitt vad som är den optimala metoden utan det förs ett resonemang som visar på att olika tekniker kan vara användbara i olika situationer.

 • 34.
  Holten, Kajsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Aller, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Draw me like one of your french girls: En uppsats om porträtteringen av kvinnor i svenska modeföretags reklamfilmer2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnor porträtteras utifrån ett genusperspektiv i reklamfilmer från svenska modeföretag. Urvalet består av tre reklamfilmer med flest visningar på youtube från tre stora svenska modeföretag. I studien har vi genom vårt urval kommit fram till att undersöka Filippa K, Kappahl och Lindex. De tre företag som vi nämner i den här uppsatsen har alla gemensamt att de skrivit på dokumentet "Swedish Fashion Ethical Charter”, ett dokument som bekräftar att de som signerat är med och kritiskt förhåller sig till riktlinjer för social hållbarhet. Genom att bryta ner filmerna till bilder har vi kunnat analysera varje bild utifrån en semiotisk bildanalys på denotativ, följt av konnotativ nivå. Resultatet av de olika bildanalyserna sammanfattas i slutet på varje kapitel för respektive film. Slutsatsen vi kommit fram till i studien är att modeföretagen väljer att porträttera kvinnorna olika i sina reklamfilmer, men att de alla har gemensamma nämnare som går att koppla till ett upprätthållande av det stereotypiska kvinnliga idealet.

 • 35.
  Häll, Jon Ingman
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Bygg en barvagn2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om byggandet av en barvagn. Fokus i studien ligger på tre utvalda moment i tillverkningen av möbeln; infällning av massivträ i lamellskiva, möten mellan ben och stag samt luckornas/klaffarnas funktion. Studien är i stort en dokumentation av det praktiska arbetet med en formgiven möbel. Tillvägagångssätt, jämförelser mellan källor och till viss del experiment och tester redovisas under kapitlet "Undersökning". Baserat på möbelns form och funktin så undersöks olika tekniker som kan användas/uteslutas som medel för att uppnå det önskade resultatet. I kapitlet "Resultat" redovisas de praktiska slutsatser som har gjorts i och med undersökning och jämförelser mellan hantverkstekniker. Avslutningsvis så evalueras arbetet i stort under kapitlet "Diskussion".

 • 36.
  Högström, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lahall, Victor
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vägen till Pitchen: En kvalitativ studie om hur den grafiska formgivaren upplever pitchen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how a number of graphic designers experience the

  pitch from the perspective of the professional role as a graphic designer; something that’s

  been rather neglected within the scientific field. The study is based on ten respondent

  interviews and one informant interview. All respondents are full-time employees at

  agencies in Stockholm with a distinct direction towards graphic design. The study has a

  qualitative approach with a case-study character. The data was collected and analysed with

  inspiration from Grounded Theory and an abductive method. From the empiric data

  collection three theoretic areas emerged: the professional role, the design process and the

  client-agency relationship.

  The results show, among other things, that the pitch is a

  complex phenomenon and rather hard to define. However, it was possible to identify a

  pitch process, which could be divided into four major steps: the brief, problem

  formulation, idea and concept development and the presentation. The study indicates a

  number of experienced problems concerning the different steps in the process as well as

  problems in the client-agency relationship. According to earlier research in the relationship

  subject, the pitch doesn’t make up the conditions for graphic designers to develop ideal

  design and long-lasting relationships. 

 • 37.
  Hübinette, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Produktavdelning av flaskkork2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver produktutvecklingsprocessen för att ta fram en formtill en flaskkork för kolsyrade drycker. Rapporten är ett examensarbete inomindustridesign.Uppdraget från Jonas Strandlund innefattar att se över ergonomin och användarvänlighetenav en flaskkork med en silfunktion. Produkten skall testastillsammans med andra korkmodeller för att se över semiotiska inslag ochergonomisk förtjänst. Därefter ges eventuellt ett förpackningsförslag samt grafiskaillustrationer till den slutgiltiga produkten. Syftet är att på ett bra sätt fåprodukten att kommunicera med konsumenten. Utöver det för att få ett brahelhetsintryck krävs det att korken harmoniserar med befintliga petflaskor avolika märken som gängorna passar till.Designmetodiken som används innefattar tre olika faser för att föreslå åtgärdersom förbättrar funktion och utseende på produkten. Den första fasen bestårav faktainsamling och research. Den andra fasen innehåller skisser ochanvändartester. Den tredje fasen processas fram till en slutlig produkt.Analytiska fasenFör att fastställa riktlinjer för korkens design genomfördes först en informationsinsamlingbestående av intervjuer av kunder samt butiksäljare,workshop, marknadsundersökning och internetsökning.Kreativa fasenEfter workshopens resultat har informationen precesserats och vidareförtstill skisser. Via skisser och illustrationer visades 49 olika korkförslag utifråntidigare undersökningar. 40 personer målgruppen fick tycka till om olikaformförslag. Användartestet bestod slutligen av fem olika korkar som betygsattesi en användaranalys.Verkställande fasenGenom användartesterna har material sammanställts som resulterat i en nykork efter målgruppens input. En prototyp av korken har sedan tillverkatstillsammans med ett förpackningsförslag med grafiska illustrationer.

 • 38.
  Hübner, Sam
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Lim: Nu och då2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete grundar sig i min gesällmöbel och mitt intresse för limmer. För att finna bästa typ av lim har jag undersökt vilka olika alternativ som finns att tillgå idag. Gesällprov är ett test som utförs av en hantverkare där en möbel tillverkas efter en ritning under en viss tid given av granskare. När möbeln är färdig erhålls ett betyg av granskarna. Idag är gesällprov inget tvång utan ett val som görs av hantverkare för att testa kunskaper inom yrket. Uppsatsen handlar om animaliska och syntetiska limmer. Både ur ett historiskt perspektiv och vad de används till idag inom möbelsnickeri. Uppsatsen behandlar skillnaden mellan de moderna syntetiska limmerna och dåtidens animaliska limmer. Syftet med uppsatsen är att besvara vilka limmer som används inom möbelsnickeri idag och varför. Detta för att närmare undersöka och belysa för- och nackdelar med animaliskt kontra syntetiskt lim. De animaliska limmernas egenskaper är många, lång hållbarhet, naturligt och nedbrytbart innehåll och bevisat sig vara nästan lika starkt som syntetiskt lim. Trots detta väljer de flesta möbelsnickare idag syntetiskt lim före animaliskt på grund av dess bekvämlighet i användning. Frågan huruvida vilket lim som är det bästa går ej att besvara då egenskaperna skiljer sig hos alla limmer. Vid en limning med många delar som kräver lång öppettid är det svårt att bruka animaliskt lim då detta torkar fortare, medan syntetiska limmer har längre öppettid. Vilket lim som bör användas beror på dess egenskaper, och det finns därav inget givet för alla situationer. 

 • 39.
  Jansson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Qstrip2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektet syftar till att skapa en lätthanterlig, ergonomisk och batteridriven slangstripplare som enkelt ska kunna användas i de olika situationer som arbetet kräver. Uppdraget har gått ut på att designa en kompletterande överdel till en av Conroy Medicals befintliga produkter, ett batterihandtag till en svets. Tanken är att samma batterihandtag ska kunna användas och att toppdelen, stripplaren, ska kunna bli ett komplement till det batterihandtag kunden redan har.

 • 40.
  Jeppsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Serveringskärl för restaurang2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The water company MittSverige Vatten (“MidSweden Water”) located in the Medelpad, Sweden was in need of a moreexclusive water carafe for restaurants and conference in the region. Current design solution was not able to cope with thedemand of a more exclusive setting and was not promoting the company in a good way. In the beginning of the projectit became clear thru an intense interview period that there was at least three directions for design solutions the companycould go for.• A carafe (exclusive settings)• A pitcher (conference and lunch servings)• A water dispenser type (serving of larger amounts of water during a certain brief periods of time.)It was decided to go for the exclusive one.Small pieces of rock from the last ice age turned out to be a vital component of the new design concept for the company.

 • 41.
  Johansson, Fanny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Pettersson, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Den säkra vägen att få inget av något: En semiotisk innehållsanalys av de visuella element som återfinns i reklam för spelverksamhet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Det är intressant att undersöka hur företag som bedriver spelverksamhet i Sverige kommunicerar visuellt eftersom deras reklam blivit allt vanligare under de senaste åren. I och med de nya lagar som börjar gälla från den 1 januari 2019 är ämnet i aktiv utveckling och därför aktuellt. 

  Syfte: Syftet med denna undersökningen är att analysera vilka visuella element och teman som används i reklamfilmer för företag som ansökt om att få bedriva casinoverksamhet i Sverige med start 1 januari 2019.

  Metod och material: Urvalet består av fem reklamfilmer publicerade åren 2016-2018, på den Youtube-kanalen med flest visningar tillhörande de företag som beviljats licens för att bedriva spelverksamhet online i sverige från den 1 januari 2019. Genom en semiotisk innehållsanalys bestående av tre delar, denotation, konnotation och retorik har reklamfilmerna analyserats och tolkats.

  Huvudresultat: Resultaten visar att det finns starka gemensamma teman, i synnerhet inom val av färgpalett i filmerna. Vidare så visade resultaten att filmerna spelar på känslomässiga budskap mer än informativa.

 • 42.
  Johansson, Lise
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  U&I – The interactive lamp for a long-term relationship2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project aims to design a lamp which can create an emotional relation between the user and their product and thereby, in the end, create a type of sustainability. The research focuses on the field emotional design and brings forth six factors which should be considered while designing for emotional sustainability.

  To search for the final shape of the product, a workshop was performed, where the goal was to study the participant´s connection to their emotions through shapes, but also came to influence a new way of saving energy that for now is being called The human way.

  Throughout the whole project, people with specialized knowledge in different fields have been there to open up for this product to become something new and exciting. The end result called U&I is a lamp which aimed for a long-term relationship with its user where every part of it exists for a particular reason of purpose, all coming back to the six factors of emotional sustainability.

 • 43.
  Johansson, Lise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Popa, Ana
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Bahari, Hanif
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Aslam, Muzammil
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Amjadian, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Vital minutes—cardiac arrest and the essence of time2016In: Advances in Design for Inclusion: Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Design for Inclusion, July 27-31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA / [ed] di Bucchianico G., Kercher P., Springer Publishing Company, 2016, Vol. 500, p. 599-606Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The vision with this project is making people working with cardiac arrest, both bystanders and paramedics, use the time and act correctly. Research about cardiac arrest was performed in order to find further focus areas to answer the question: How can we reduce time in emergency situations with cardiac arrest outside the hospital? A user study was made and two questionnaires were given to the Sundsvall ambulance and SOS workers. Different needs were subjected into a brainstorm. The user study and questionnaires gave ideas about what needs should be considered in the ideation. The ideas created were: (1) application for cardiac arrest (information about emergency situation, guidelines etc.), (2) redesign pre-filled syringes package (3) cardiac arrest kit for pre-filled packages (bystanders and paramedics). The purpose was ultimately to reduce mortality in cardiac arrest. Further studies need to be carried out to find a way to make lifesaving efforts more efficient.

 • 44.
  Jungstål, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  INTELLIGENT STADSBELYSNING– FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID: Processen från koncept till produkt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete grundar sig i en tes, att utomhusbelysning för gator och offentliga miljöer har en stark inverkan på miljöns säkerhet och upplevda trygghet. Problematiken idag är att många människor, och kanske framförallt kvinnor, ändå känner sig osäkra att gå ut under dygnets mörka timmar. Otryggheten att fritt röra sig utomhus kan förmodas att på sikt ha stigmatiserande konsekvenser – så som att personen väljer att gå omvägar när hen går ute, eller väljer att inte gå ut alls, på grund av rädsla. Det som examensarbetet ska pröva, är om rådande belysningslösningar lever upp till sin tänkta funktion, och om inte så, vad är då lösningen? Lösningen ligger inte heller bara i en förbättrad belysning, utan en vetskap eller kännedom om vad som finns bortom belysningen, i skuggorna.Utifrån denna tes, har examensarbetet fått växa fram organiskt genom efterforskningar i belysningssystem för utomhusbruk, samt insamlade data och statistik från bland annat Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), Trafikverket, mm. Arbetet har med tiden smalnat av och fokuserat på främst en lösning för gång- och cykelvägar i tätortsmiljö. Men att konceptet i sig även ska vara skalbart för lösningar i andra miljöer som förekommer i städer och tätorter. Designlösningen ska inte bara svara på dessa problemställningar, utan även i bästa mån uppfylla krav att vara energibesparande, och miljömässigt hållbar utifrån ett ekodesignperspektiv.

 • 45.
  Jönsson, Karolina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Handkontroll2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hilding Anders är idag en av de främsta sängleverantörerna i Europa och Asien och äger mågna stora varumärken. Dagens handkontroller för Hilding Anders känns utdaterade och behöver en uppdatering för att bättre locka till sig kunder.

 • 46.
  Karlsson, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Organiska limmer vid möbeltillverkning: Lika hållbart för fogen som miljön?2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lim har använts som bindemedel för att sammanfoga trä så långt tillbaka i tiden som på 1500 f Kr. Animaliskt lim är den äldsta formen av lim och har använts flitigt vid möbeltillverkning genom tiderna men har successivt fasats ut i och med utvecklingen av syntetiskt framställt lim under 1930-talet. Många av de konstgjorda limmer som idag används vid möbeltillverkning innehåller kemikalier som kan vara skadliga för såväl hantverkaren som miljön. Syftet med uppsatsen var att finna alternativa organiska limmer och ta reda på om dessa kan mäta sig med syntetiskt framställda limmer vad gäller hållfasthet och vattenbeständighet. I de studier som belysts i rapporten visar fyra av studierna att organiskt framställda limmer når likvärdig hållfasthet som syntetiskt framställda limmer. Det är dock svårt att dra säkra slutsatser av de lästa artiklarna då inte alla studier jämfört de organiska limmerna med syntetiska limmer i sina undersökningar. Stärkelselimmer verkar generellt vara mindre hållfasta och vattenbeständiga än limmer baserade på protein, tannin och kitin.

 • 47.
  Karlström, Felicia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Söderström, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Moderna nyanser av klassiska allianser: En kvalitativ studie kring digitala influencer-samarbeten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problemformulering och  syfte: The  growth of new channels has increased the amount of sales messages vying for consumers' attention, changing the conditions for marketing communications. Marketing in social media channels has become a way to keep up with the consumers. However, recent indications points towards a weariness regarding advertising in these channels as well. This has led to new marketing methods emerging, influencer marketing being on these. Previous studies have  often examined certain parts of the phenomenon, such  as product placement in social media, brand alliances, celebrity endorsers or the message process between opinion leader and  receiver. This study intends to build upon this type of research, from a communicative perspective, to get a better understanding of this type of marketing.

  The main purpose of this study is to, from a communicative transmitter’s perspective, increase the understanding of digital influencer-collaborations, by examining six companies within the Swedish apparel and accessory retail market.

  Metod och  material: This study has a qualitative approach, since we wanted to acquire a deeper understanding of the phenomenon by examining how companies view  and  make use of influencer marketing, as a way of communicating with the market. We gained information through eight interviews, in person and  over the  phone. The  interviews are conducted with six Swedish companies within the apparel and  accessory market as well as two additional interviews with an influencer-marketing bureau and  a lawyer with knowledge of the marketing laws in Sweden.

  Huvudresultat: The  main conclusions we’ve drawn from this study is that influencer-collaborations are hard to define, in the sense that the underlying purpose and  the way it’s looked upon seem to differ at this point. This seem to effect the way  companies handles influencer-collaborations, some having a greater focus on product promotion while others use the influencers as a way  of strengthen the  brand. However, regarding the reasons this  kind of marketing method is being used  on Instagram, the companies appear unanimous, meaning it’s a great way  to reach a wider or more specific target audience. We’ve also found that the companies seem to share similar thoughts on what factors are most vital to a successful influencer-collaboration, the credibility being one  of those. Moreover, the juridical aspect is of great interest, as it appears to be somewhat of a gap between what the law states and  how the companies handles it, possible due  to the  different opinions on how evident these collaborations should appear.

 • 48.
  Kempe, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Klädselteknikens grunder: En praktisk och teoretisk studie i möbelklädsel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver delar av processen med mitt examensarbete, somäven är ett gesällarbete. Fokus ligger på klädseltekniker med olika typer avmaterial så som läder och textil. Med utgångspunkt i mitt gesällarbeteundersöker jag hur klädseltekniker inom yrket möbeltapetsering går till idagoch hur det har sett ut över tid.Med en kunskapsteoretisk bakgrund har jag undersökt likheter och skillnadergällande klädselarbete med olika material och huruvida dessa kan beskrivaspå ett pedagogiskt och kunskapsförmedlande sätt, så att det kommer till nyttaför kommande generationer av tapetserare.Genom litteraturstudier, intervjuer och experiment har jag både praktiskt ochteoretiskt försökt identifiera gemensamma grundtankar hos erfarna tapetseraregällande klädselarbete och dokumenterat detta på ett trovärdigt sätt. Uppsatsen är uppdelad i två större delar där den första delen berör denhistoriska aspekten av klädseltekniker och hur det har utvecklats över tid. Den andra delen beskriver praktiska experiment rörande klädsel av möbler ikombination med min gesällmöbel. Detta för att validera och synliggörakunskapen och kunna presentera den på ett trovärdigt sätt.Tillvägagångssättet redovisas i text och bilder. Uppsatsen avslutas med endiskussion gällande behovet och nyttan i att hantverkskunnandet gällandeklädseltekniker inom tapetsering dokumenteras och värdet i att föra dettavidare in i framtiden.

 • 49.
  Kindström, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Lådstyrningar: Hantverksmässigt tillverkade lådor och dess utveckling genom historien2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en praktisk och teoretisk jämförelsestudie mellan olika typer av lådkonstruktioner och dess tillverkningsprocess. Uppsatsen lägger fokus på lådstyrningar och lådkonstruktioner och begränsas till hantverksmässigt tillverkade lådor. I studien undersöks den historiska utvecklingen av lådor i Sverige fram till mitten av 1900-talet. Genom litteraturstudier och intervjuer med skickliga hantverkare sammanställs metoder och praktiska erfarenheter vid lådtillverkning. I den praktiska delen tillverkas en lådmöbel med olika typer av lådstyrningar. Svårigheter, fördelar och nackdelar vid tillverkning samt användning jämförs.

 • 50.
  Koldzo, Emir
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  SL komfortsystem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av dagens stora problem i Stockholms tunnelbana är trängsel. Initiativet till projektet kommer från undertecknad då den upplevtträngsel som en av tunnelbanans stora framtida problem. En lång och spännande resa tog sin början.

12 1 - 50 of 100
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf