miun.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1465
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adelmaid, Natalie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Medarbetarnas arbets- tillfredställelse: Ledarens betydelse för medarbetarnas arbets- tillfredställelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare upplever ledarskapets betydelse för deras arbets- tillfredställelse. Studien ansluter sig till Bernin, Nyberg & Theorell (2005) definition gällande arbets- tillfredställelsen, vilket innebär att medarbetarna har förutsättningar för att få god kontroll, delaktighet och autonomi i arbetet som bidrar med intellektuell stimulans, en ledare som skapar god och tydlig struktur samt visar omtanke om sina anställda. Den metod som använts för insamling av empiri var halvstrukturerade intervjuer. Slutresultaten i denna studie visade sig ha likheter med tidigare forskning inom detta ämnesområde. Bland annat är delaktighet, engagemang och meningsfullhet är tre nyckelbegrepp i denna studies resultat av empiri, vilket bekräftar teorin av den tidigare forskning som representeras av Wolven (2000). Undersökningen studerar hur fem medarbetare i försäljningsbranschen på olika arbetsplatser inom den privata sektorn i Göteborg upplever arbets- tillfredställelsens betydelse i förhållande till sin ledare. Studien är av kvalitativ metod med halvstrukturerad intervjuform.Resultatet visade att respondenterna vill ha utifrån deras erfarenheter, en ledare som är demokratisk samtidigt som han skall vara auktoritär i viss utsträckning. Respondenterna vill helst arbeta under frihet, eget ansvar och få utmanande och stimulerande uppgifter som bidrar till personlig utveckling samtidigt som ledaren sätter tydliga strukturer. De vill att ledaren involverar dem i beslut och diskussioner som berör organisationsstrukturen och dem själva som medarbetare, på så sätt upplever de meningsfullhet och att deras arbetsuppgifter har betydelse. Detta är vad respondenterna upplever bidrar till arbets- tillfredställelse.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adelöw, Jonas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Österman, Malin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vad uppfattar lärare vara mest centralt i arbete mot mobbning?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adolfsson Falk, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  ADHD i skolan.: En kvalitativ studie utifrån lärares uppfattningar om vilka förändringar som sker i skolan när en elev har eller misstänks ha ADHD.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Aguz, Jasmine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Jansson, Elvira
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling: En intervjustudie om hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 5.
  Aguz, Jasmine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Jansson, Elvira
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling: En intervjustudie om hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6.
  Albertsson, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  ”Det är bra att ha ett brett spektra när man tänker matematik så att alla får chansen att vara nyfikna och utforskande”: En intervjustudie om hur och i vilka situationer matematik synliggörs för förskolebarn2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att fördjupa förståelsen för hur förskollärare uttrycker att de synliggör matematik för förskolebarn. Fyra förskollärare har intervjuats och av deras utsagor framgår att förskolebarnen ges möjlighet att utveckla ett brett spektra inom matematik. De uttrycker att barn utvecklar förståelse för bland annat rum, form, läge och riktning, mängd, ordning, tid och förändring samt problemlösning i såväl spontana och planerade situationer. Av resultatet framgår även att förskollärarna upplever utmaningar med att realisera läroplansmålen i matematik. De faktorer som försvårar arbetet är förskollärares villkor, det pedagogiska ansvaret kontra ointresserade barn och okunskap/dåliga erfarenheter hos förskolepedagogerna. Liksom tidigare forskning visar även denna studie att dåliga erfarenheter av matematik kan hindra förskolepedagogernas lust och förmåga att synliggöra matematik för barnen då de förknippar matematik med traditionell skolundervisning. För förskollärarna i denna studie har kompetensutveckling bidragit till en vidare förståelse för matematik. Studien visar att kunskap om att matematik förekommer i förskolans alla sammanhang och med utgångspunkt i förskolebarnens intressen är av vikt för varje barn ska möta matematik i ett meningsfullt sammanhang.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aldén, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Studenters erfarenheter och upplevelser av informationskompetens i utbildningen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studenter vid högskolor och universitet ska utveckla informationskompetens. Syftet med den här studien är utifrån såväl campus- som distansstudenters upplevelser undersöka vilka kunskaper som anses viktiga för att kunna söka, finna och kritiskt använda sig av information. Studiens teoretiska ramverk utgörs av fenomenografisk variationsteori, sociokulturell teori och filosofisk hermeneutik. Det empiriska materialet inleds med fem semi-strukturerade intervjuer med studenter. Därefter har en kvalitativ innehållsanalys av fyra kursers kursplaner och studiehandledningar i ämnena kriminologi och pedagogik, relaterat till informationskompetens genomförts. Studiens resultat visar att studenterna har varierande erfarenheter av informationskompetens, samt att de utvalda kursplanerna och studiehandledningarnas innehåll relaterat till informationskompetens utgår från olika perspektiv. I den kunskap som studenterna utvecklar i samband med författandet av inlämningsuppgifter och uppsatser fokuserar de på att bli godkända på respektive kurs. I studiens resultat problematiseras därmed hur den kunskap studenterna har förvärvat kan användas i deras framtida yrkesliv. Studien är en del av ett utbildningsprojekt som sker i samverkan mellan Universitetsbiblioteket och Lärande- och resurscentrum vid Mittuniversitetet gällande studenters informationskompetens.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alexander, Sjöström
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Att arbeta med autistiska barn inom förskolan: Pedagoger berättar om sitt arbete med autistiska barn2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur pedagoger inom förskolan arbetar med barn som har diagnosen autism. Syftet med undersökningen var att ta reda på pedagogernas erfarenheter kring detta. Svårigheterna för dessa personer uppstår när de ska samspela eller kommunicera med andra.

 • 9.
  Alexandersson, Emelie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Larsson, Svante
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Sociala intranät: En fallstudie ur användarnas perspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att inom ramen för en organisation förstå hur användare upplever ett socialt intranät som ett verktyg för interaktion samt vad som motiverar till användning och vad denna användning har fått för konsekvenser i användarnas arbete. Studien har utgått ifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och därmed finns centrala begrepp som har används för att förstå resultatet. Dessa begrepp var kommunikation, information och kunskap. Det empiriska materialet för denna kvalitativa fallstudie hämtades in genom intervjuer med anställda på en mindre statlig myndighet i Sverige. Resultatet visade på att användningen av det sociala intranätet på myndigheten har lett till ökad insyn i organisationen. Användningen resulterade även i en ny delning utav information som innan införandet av det sociala intranätet inte funnits. Denna plattform har även gett större möjligheter att öka kunskap genom informell kommunikation på den statliga myndigheten.

 • 10.
  Allergren, H
  et al.
  Högskolan i Sundsvall/Härnösand.
  Andersson, I
  Grensjö, B
  Olofsson, Anders
  Något om källor i pedagoghistorisk forskning1980Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 11.
  Allerhed, Cecilia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Johansson, Marie-Louise
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  "Min hjärna säger att jag inte ska men min kropp gör inte som min hjärna vill": En intervjustudie med åtta pedagogers uppfattningar och upplevelser av elevers motorik, fysisk aktivitet och koncentration.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den svenska skolan är elevernas kunskapsinhämtning ofta knutna till klassrumssituationer som kräver elevernas fulla koncentration. Vilka faktorer kan det finnas som påverkar koncentrationen. Vi valde att fokusera på om motorik och fysisk aktivitet kan påverka koncentrationen. Syftet med vårt arbete var att undersöka åtta pedagogers uppfattningar om motorik och fysisk aktivitet har betydelse för eleverna och deras koncentration. Vi valde att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger på tre skolor. Resultatet visade att pedagogernas uppfattningar var att det gjorde skillnad för koncentrationen om eleverna hade rört på sig under dagen och om de hade motoriska svårigheter gav motorisk träning bra resultat.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Almqvist, Mickaela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Värdegrundsarbete: fallstudie om hur Project Charlie kan tillämpas i värdegrundsarbete2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Alstergren, Åsa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Men Love! Killar ska ha killskoroch tjejer ska ha tjejskor!: Hur en barngrupp konstruerar genus och hur detkommer till uttryck i förskolans vardag2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Amrén Bergström, Christian
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Sahlén, Elin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Prata, lyssna och vara nära: En studie om pedagogers erfarenheter i att bemöta barns känslor vid sorg och förlust2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar hur pedagoger uttrycker att de arbetar med barns starka känslor i samband med sorg och förlust. I studien så har vi lyft fram vad tidigare forskning lyft inom området. Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka och beskriva hur en grupp pedagoger uttrycker att de bemöter barns känslor av sorg och förlust. Samt hur de uttrycker att de arbetar i verksamheten för att stötta de här barnen. Olika erfarenheter har framträtt i ett analysarbete av empiri som har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tolv pedagoger och en lekterapeut. Resultatanalysen visar att vi vuxna behöver prata om känslor tillsammans med barn på ett sådant sätt att dom förstår och inte lämnar barnen med en massa frågor. Resultatanalysen visar också att barns sorg och uttryck av sina känslor är olika och att som pedagog är det viktigt att vara uppmärksam på barnet och ha en god kommunikation med föräldrarna. I diskussionen tar vi också upp saker vi anser är viktiga som pedagog för att ge barnen ett bra stöd på förskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Amrén, Minna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Post traumatiskt stressyndrom (PTSD) och lärmiljö: Vuxna elevers uppfattning om sin lärmiljö2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 16.
  Andersson, Ann-Charlotte
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Weinberg, Helena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Konflikter på fritidshemmet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka konflikter på fritidshemmet. Vår undersökning har fokuserats på; var konflikterna utspelar sig, vad konflikterna handlar om och hur konflikterna löses. Detta har vi undersökt genom att observera barn på fyra olika fritidshem i två olika kommuner i Sverige. Eftersom vi har valt att göra observationer gör vi en kvalitativ empirisk studie. Utifrån våra observationer har vi uppmärksammat att konflikter kan ske överallt, men de förekommer ofta där pedagogerna inte är närvarande. Under våra observationer på fritidshemmen har vi insett att det råder fler konflikter än vad vi först trodde. Det sker konflikter dagligen, både stora som små och vissa allvarligare än andra. Det finns troligen lika många lösningar som det finns konflikter, därför valde vi att se till helheten och mönstren i vårt sammanställda resultat. Vi kunde se konflikter som löstes av barnen själva, konflikter som löstes med hjälp av pedagoger, konflikter som inte gick att lösa och konflikter som bara löstes.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Ann-Christine
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Karlsson, Karolina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Studiehandledning på modersmålet, en rättighet för eleven - men följs lagen?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Aktuell forskning framhäver modersmålets stora betydelse för att man ska kunna ta till sig kun­skap på ett andraspråk, att kunna utvecklas och uppnå framgång med studierna. I grund­skoleförordningen finns att läsa vilka rättigheter som elever med annat modersmål än svenska har i grundskolan. Bland dessa rättigheter finns undervisning i sitt moders­mål samt studiehandledning sitt modersmål.

   

  Det övergripande syftet med denna undersökning var att ta reda på hur skolorna följer det som sägs i grundskoleförordningen när det gäller elevers rätt till modersmåls­undervisningen och rätten att få studiehandling på sitt modersmål om man är i behov av det. För att nå vårt syfte och få lite bredd har vi intervjuat 2 rektorer, 2 lärare samt 1 modersmålslärare i olika delar av Sverige.

   

  Vad som menas med studiehandledning för elever med annat modersmål är ett begrepp som tolkas på olika sätt, eftersom det saknas tydliga riktlinjer hur denna skall genom­föras. En ofta förekommande missuppfattning är att studiehandledning rör sig om ett färdig­utformat dokument samt muntlig handledning i ett begränsat omfång. På grund av bristande kunskap eller information om vad studiehandledning innebär fick vi svaret nej på frågan om skolan kunde ge sina elever med annat modersmål än svenska detta. Av informanternas svar kan utläsas att ett flertal av dessa arbetar med något som kan ses som studie­handledning, dock inte i full utsträckning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Andersson, Bodil
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Önnebro, BrittMarie
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Förskolans pedagogiska miljö: En intervjustudie om hur några pedagoger anser sig arrangera materialet i drama, bild och musik2009Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Denna studie syftar till att beskriva hur pedagoger arrangerar förskolans pedagogiska miljö och det är vårt intresse för området som legat till grund för undersökningen. Utifrån en sociokulturell forskningsansats har sju pedagogers upplevelser studerats ifråga om hur de arrangerar materialet i förskolan. Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsprocessen med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingskälla. Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med en mängd litteratur som beskrivit den pedagogiska miljöns betydelse för barns lärande och utveckling. Lärandeprocessen kan ses som komplex, vilket många forskare redan beskrivit, och vi har med vår studie inte för avsikt att förklara den fullt ut. Flera teoretiker har definierat begreppet lärande och vi har huvudsakligen visat Piaget och Vygotskijs tankar om barns lärande. Vår utgångspunkt i undersökningen har varit Vygotskijs tankar och det sociokulturella perspektivet där material och miljö ses som en viktig del av lärandets kontext. Studiens innehåll belyses ur ett lärarperspektiv då det är pedagogernas erfarenheter som beskrivs och vi valde detta perspektiv då vårt intresse ligger i hur pedagoger arrangerar lärandemiljöer. Av resultatet framkom att samtliga pedagoger ansåg den pedagogiska miljön betydelsefull men trots detta arrangeras materialet ofta otillgängligt för barnen i förskolorna. Pedagogernas dilemma är att på en och samma avdelning skapa en lärorik och lockande förskolemiljö, som både utmanar och stimulerar såväl ettåringen som femåringen. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 19.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Viklund, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  "Tror du kapten Haddock kommer slå sig när det rasar?": En studie över hur en grupp 4-6 åringars empatiförmåga uttrycks i samspel med varandra2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få förståelse för hur en grupp 4-6 åringars empatiska förmåga kan ta sig uttryck i samspel med varandra. Detta har gjorts genom kvalitativa observationer av barnen i förskolans verksamhet. Metoden har inspirerats av ett hermeneutiskt perspektiv där det gjorts en ansats att tolka och förstå barnens empatiska uttryck ur deras perspektiv. Det insamlade materialet har tolkats och sorterats och resulterat i tre huvudområden; Andras väl, Rättigheter och Etiska konflikter. Innehållet i dessa teman utgörs av barnens förmåga att visa omtanke för varandra, stötta varandra, värna om egna och andras rättigheter, handla för sin egen vinning samt att hantera etiska konflikter där olika värden kolliderar. Barnen har således gett uttryck för empatisk förmåga på en mängd varierande sätt. Studiens resultat bekräftar och styrker tidigare forskning angående barns empatiska uttryck.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Chatrine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Engholm, Veronica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsningens betydelse i förskolan: En studie om hur pedagoger uppfattar användningen av högläsning för att stödja barnens språkutveckling2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 21.
  Andersson, Dugarmaa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Lindbäck, Joanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Samspel i lek: En studie om barns uppfattningar om relationsskapande i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Elin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Hansson, Diana
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Fröken, fröken titta på mig!: En kvalitativ studie om hur tolv pedagoger arbetar på gården under utomhusvistelse2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver en studie gjord med ambitionen att undersöka hur förskolans pedagoger agerar utomhus. Syftet med studien är att undersöka hur tolv pedagoger från två förskolor arbetar på verksamhetens gård under utomhusvistelsen. Material och underlag samlades in genom naturalistiska observationer under fyra förmiddagar. Varje pedagog har observerats enskilt i 30 minuter och detta ger oss ett råmaterial på totalt sex timmar. Observationerna var ostrukturerade och dokumenterades i löpande protokoll med papper och penna. I vårt resultat har vi kunnat urskilja både skillnader och likheter i observationerna från de två förskolorna. Vi har kategoriserat materialet utifrån de centrala delar som vi upplever att vi sett när vi studerat observationerna i sin helhet. Det vi har sett är att pedagogerna intar sju olika roller ute på förskolans gård. Vi upplever att det är stort fokus på omsorg, fostran samt instruktioner, anvisningar och uppmaningar. Dock har vi även sett flera situationer där pedagogerna kommunicerar med varandra, aktivt deltar i barnens aktiviteter, intar en roll som medforskare samt använder sig av utemiljöns material.

 • 23.
  Andersson, Elin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Tällberg, Åsa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Leken som pedagogiskt redskap: En studie av pedagogers uppfattningar om lekens betydelse i förskoleklass2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 24.
  Andersson, Emelie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Att arbeta med barn med svenska som andraspråk i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 25.
  Andersson, Emma
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Söderkvist, Irene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Utomhusmatematik i Förskolan-Hur och Varför2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 26.
  Andersson F, Nathalie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Sundén, Angelica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Nätmobbning: Skolpersonalens syn på nätmobbning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 27.
  Andersson, Felicia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Jordahl, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Pedagogisk dokumentation i förskolan: – för vem och varför?En kvalitativ intervjustudie om pedagogisk dokumentation2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Andersson Fredriksson, Nathalie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Sundén, Angelica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Nätmobbning: Skolpersonalens syn på nätmobbning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie utgick vi från tre syften och det första syftet var att synliggöra hur skolpersonal i skolor arbetar med nätmobbning, studiens andra syfte var att se hur personalen kommunicerar med varandra angående arbetet med nätmobbning och studiens tredje syfte var att se vilka utmaningar respondenterna ser i arbetet kring nätmobbning. Tolv respondenter från olika delar av skolans verksamhet deltog i studien, de som deltog i studien var fritidspedagoger, grundskollärare, fältassistent, caféansvarig samt kurator. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer vid empiriinsamlingen då vi önskade få en övergripande bild av hur arbetet mot nätmobbning såg ut. I vår analys använde vi oss av semistrukturerade intervjuer som vi sedan transkriberade med hjälp av inspelat material från intervjusamtalen, att använda sig av transkriberingar underlättade analysarbetet. Av studien framkom det att respondenterna anser att föräldrar har ett stort ansvar i det förebyggande arbetet, som ibland inte efterlevs och konflikter följde med in skolan och påverkade verksamhet. Studien visade också att majoriteten av respondenterna inte gör skillnad på traditionell mobbning och nätmobbning. Respondenterna berättade däremot att de jobbat mycket med värdegrundsfrågor och alltså inte med nätmobbning specifikt. Vår studie visar att samarbetet mellan skolpersonal och föräldrar behöver förbättras för att motverka och förebygga nätmobbning. Men även att ett förtydligande av skillnaden mellan traditionell- och nätmobbning är nödvändigt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Frida
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Arnosdotter, Theres
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  ”Dom tänker att han är en fegis”: - Förskolebarns uttryck kring könsnormer2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  ANDERSSON, HELENA
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  PÅLSSON, JESSICA
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  ”Vi sitter på botten men är på väg upp”: En studie om hur unga vuxna som varken studerar eller arbetar upplever att de påverkas av en samordnad verksamhet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Löf, Helene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om sex pedagogers syn på högläsningens syfte och förändring2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Löf, Helene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om sex pedagogers syn på högläsningens syfte och förändring2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Lindholm, Helene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hinder och stöd för modersmålsundervisning i svenska nationella minoritetsspråk: En kvalitativ intervjustudie.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vem synliggörs i förskolans verksamhet? Och i så fall hur?: En studie om genusmönster i pedagogers förhållningssätt till de yngsta barnen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har syftet varit att finna genusmönster i pedagogernas förhållningssätt gentemot de yngre barnen, 1-3 år, i samtals- och leksituationeri en inomhusmiljö. Studien är inspirerad av den etnografiska metoden, vilket innebär att man intresserar sig för andras livsvärldar. Utifrån detta har en bedömning gjorts att ostrukturerade observationer är det som passat för att studera detta fenomen. Tidigare forskning visar på att vuxna redan väldigt tidigt förhåller sig och tolkar barn olika. Samt att vuxna men även barn enbart svarar på handlingar som gjorts synliga, vilket ledde till att de äldre barnen fick allt mer fokus i verksamheten, men också att de svarade på handlingar som var stereotypiskt könade (Einarsson & Hultman, 1984; Hellman, 2010) Resultatet visar på att några genusmönster framträder i pedagogernas förhållningssätt, bland annat i hur pedagogerna ger flickor och pojkar mer eller mindre utrymme beroende på sammanhang. Medan de alla yngsta barnen alltför ofta osynliggörs i verksamheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson, Karolina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vagelin, Jenny
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Pedagogiskt forum: - Verksamhetsutveckling inom ett gemensamt arbete i en kommun2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Lena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Berg, Helena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Effekter av ett lokalt kollektivavtal för lärare på kommunal skola: - ur lärarnas perspektiv.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan 2012 har man kunnat skapa lokala kollektivavtal som ökar lärarnas schemalagda arbetstid till 40 timmars arbetsvecka från de traditionella 35 timmar, detta i syfte att öka lärares förutsättningar. Denna studie vill upplysa om den påverkan samhällsutvecklingen har på läraryrket och de behov på arbetsorganisationsförändringar detta medför för lärare. Denna kvalitativa studie har undersökt avtalseffekter ur ett lärarperspektiv, där tio pedagoger intervjuats. Studiens resultat för fram effekter inom fyra områden: arbetstider, samarbete, extra undervisningstid samt arbetsmiljö. Resultatet för fram skillnader mellan olika lärarkategorier och pedagogernas åsikter kring den planeringstid samt undervisningstid som ökats. Gemensamt är den 100 % nöjdhet som pedagogerna upplever genom undervisning i mindre grupper. Undersökningen framför mer eller mindre positiva effekter av kollektivavtalet, samt visar på nya forskningsområden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Lena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ullberg, Anna-Lena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Miljöns betydelse för barns bild- och formskapande i förskolan.: En kvalitativ intervjustudie med sex pedagogers uppfattningar om miljöns betydelse för barns bild- och formskapande i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Larsen Ahlfors, Caroline
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Allas lika värde: Pedagogers syn på relationsskapande2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers syn på goda relationer till elever, vad dessa kan innefatta och hur de bibehålls. Vi har synliggjort detta genom att vi i första hand har observerat, detta låg sedan till grund för formuleringen av intervjufrågor. I denna studie intervjuades sex pedagoger verksamma på fyra skolor, dessa var belägna i en små,- respektive storstad. Tidigare forskning på området visar att det finns en viss problematik i pedagogernas förmedling av värdegrunden. Detta på grund av att värdegrunden innefattar en mängd begrepp som är komplexa och även öppet för diverse tolkningar. Vidare visar även tidigare forskning på att relationsskapandet mellan pedagog och elev till största del är pedagogernas ansvar och det är även i huvudsak deras uppgift att ge elever verktyg för att själva skapa relationer till andra elever. Resultatet av vår studie bekräftar tidigare forskning, nämligen att värdegrunden är svår att anamma och att flertalet pedagoger har olika syn på värdegrundens innebörd. Pedagogerna uttrycker ett gemensamt intresse för pedagogiska diskussioner kring värdegrunden som de i nuläget saknar. En sådan diskussion och ett gemensamt mål skulle enligt pedagogerna generera goda relationer till eleverna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  ANDERSSON, MARIA
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Kreativitet och lärande2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 40.
  Andersson, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Sundqvist, Charlotta
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Organisering av barngrupper –: Förskolechefers uppfattningar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 41.
  Andersson, Marina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Bemötande Pojkar och Flickor, Lika eller Olika?: En intervjustudie om hem- och konsumentkunskaplärares uppfattningar.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolämnet hem- och konsumentkunskap kan kopplas samman med det traditionellt kvinnliga. Vid introducerandet av ämnet var det endast ämnat för flickor och kvinnor, vilket speglade dåtidens samhälle där kvinnor förväntades ta hand om och ansvara för hemmet och barnen. Detta har dock förändrats över tid. Hem- och konsumentkunskap är nu ett ämne där både pojkar och flickor deltar och ges samma möjligheter och förutsättningar att lära om hushållets olika sysslor och ansvar. Denna uppsats ämnar att undersöka hem- och konsumentkunskaplärares uppfattningar om sitt bemötande av eleverna utifrån ett genusperspektiv. Studien undersöker även hur lärarna ser på begreppet jämställdhet och hur det speglar deras undervisning. Fem intervjuer som gjorts med verksamma lärare inom ämnet. Resultat visar att lärarna har en gemensam uppfattning om vad jämställdhet är men hur det speglas i undervisningen varierar. Resultat visar även att samtliga lärare har uppfattningen att de bemöter pojkar och flickor lika.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Andersson, My
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ersson, Nina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Får alla barn plats?: Pedagogers uppfattningar av inkludering i förskolan då barngrupperna blir allt större2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 43.
  Andersson, Petra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vilka metoder använder pedagoger för att elever inom autismspektrumtillståndet ska klara skoldagen?: -ur ett lärandeperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt skollagen ska det tas hänsyn till alla barn och elevers olika behov. Barn och elever ska

  få stöd och stimulans så de utvecklas enligt utbildningens mål utifrån sina egna

  förutsättningar. Syftet med denna studie var att beskriva pedagogernas upplevelser i

  undervisningen av elever inom autismspektrumtillståndet. Studiens fokus var att få

  förståelse om hur undervisningen anpassades och underlättade för elever inom

  autismspektrumtillståndet som gick i skolan, ur sex pedagogers perspektiv. Kvalitativa

  semistrukturerade intervjuer genomfördes med respondenter som arbetade i olika skolor i

  södra Sverige. Det framgick att respondenterna hade liknande metoder för arbetet med varje

  enskild elev. Respondenterna poängterade vikten av struktur och individuellt utformade

  arbetsscheman och menade att detta var de viktigaste delarna i arbetet med elever inom

  autismspektrumtillståndet. Respondenterna ansåg att eleverna mår som bäst när de fick en

  lukrativ struktur i vardagen.

  Studien ansågs ha relevans då tidigare forskningar visade att antalet elever inom

  autismspektrumtillståndet ökade. Intentionen var att studien kan synliggöra pedagogernas

  metoder och vara till intresse för de som arbetade med elever inom

  autismspektrumtillståndet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Sara
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Hellström, Ida
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Arbetsplatslärande: En kvalitativ studie om anställdas syn på internutbildning enligtdiscteorin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ökad konkurrens på arbetsmarknaden leder till att företag vill utvecklas i takt med omvärlden. Begreppet kompetens används flitigt i dagens arbetsliv och många företag ser lärande och en ökning av kompetens som en central del i personalens utveckling på arbetsplatsen. Detta sker ofta genom så kallade internutbildningar. Studien är inriktad på sju medarbetares syn på en internutbildning i discteorin. Utbildning i discteorin sägs främja medarbetarnas kompetens och förståelse för andra individer och olika beteenden samt att skapa en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med medarbetare på två olika arbetsplatser har inhämtats. Deras bild och upplevelse av internutbildning i discteorin har framkommit och resultatet visar att det genom utbildning i discteorin skapats en ökad förståelse för olika personlighetstyper och beteenden. Resultatet visar även att trots medarbetarnas ökade kunskaper i discteorin, används inte den nyvunna kunskapen i den utsträckning medarbetarna skulle vilja.

 • 45.
  Andersson, Sara
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Sundström, Anette
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Barn som far illa: Pedagogers medvetenhet och handlingsberedskap i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka pedagogers medvetenhet och handlingsberedskap i förskolan kring barn som varit med om traumatiska händelser. För att uppfylla syftet skickades en webbsurvey (enkätundersökning) ut och 31 personer med anknytning till förskolan svarade på den. Resultatet visar att informanterna är relativt eniga om hur de uppfattar traumatiska händelser. De tycks ha olika erfarenheter, både när det gäller upptäckten av att ett barn far illa och hur de gått tillväga. Handlingsberedskap har informanterna förvärvat genom erfarenhet, fortbildning och diskussioner i arbetslaget och de är överens om att aktiviteter som stärker barns självförtroende och självkänsla är ett viktigt led i det förebyggande arbetet. Trygghet, kärlek och omsorg var också viktigt enligt informanterna. Enkätundersökningen visar också att det är omständigheterna som avgör vad informanterna skulle välja att göra eller inte göra när ett barn far illa. Avslutningsvis menar många av informanterna att det är viktigt att agera, även om man många gånger behöver gå försiktigt fram på grund av omständigheterna.

 • 46.
  Andersson Westén, Ronja
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ferm, Denice
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Pedagogers attityder gentemot matematik: En surveyundersökning över vad pedagoger i förskolan har för attityder gentemot matematik2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Andersson, Åsa
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Att tala eller inte tala: En studie om muntlig redovisning i skolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Denna uppsats behandlar elevers förmåga att tala inför andra människor. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning och har arbetat utifrån två problemformuleringar. Dessa är ”Hur arbetar lärarna för att utveckla eleverna till säkra talare? och Vilken är lärarens personliga inställning till detta område?” Jag valde ut fyra olika lärare som jag sedan intervjuade genom att ställa nio frågor.

  Resultatet av min undersökning blev att två av de intervjuade lärarna anser att eleverna upplever det som positivt och roligt att redovisa muntligt inför sina klasskamrater, det var också dessa lärare som arbetade med de yngre eleverna. Dessa lärare använder sig av olika metoder för att utveckla eleverna inom detta, men framförallt lyfter de fram att det är mängden talträning som är av allra största vikt. De vill att eleverna ska få mycket erfarenhet av att göra muntliga redovisningar. De andra två lärarna, som arbetar med högstadieelever, tycker inte att eleverna ser det som något positivt att redovisa muntligt. Dock poängterar den ena läraren att det finns undantag. Vissa elever ser det som lustfyllt och roligt att berätta vad man har arbetat med. Dessa lärare arbetar även dem i stor utsträckning med att talträna eleverna och varierar sina arbetsmetoder.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete; "Att tala eller inte tala"
 • 48.
  Andreasson, Lisa
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Zakrisson, Zara
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  same same but different: En studie om samhällsorienterande läroböcker baserad på intervjuer,läroboksgranskning och textanalys.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur läroböcker för de samhällsorienterande

  ämnena historia, religion, geografi och samhällskunskap för grundskolans

  senare år 7-9 framställer en av Sveriges minoritetskulturer, samerna. Syftet med

  studien var att undersöka hur samernas kultur beskrivs i de samhällsorienterade

  läroböckerna i fyra utvalda skolor. Vidare att få en förståelse för hur lärare

  valde ut läroböcker i de samhällsorienterande ämnena för grundskolans senare

  år 7-9. Metoder som användes i studien var intervjuer, läroboksgranskning och

  textanalys. Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes med fyra lärare,

  två kvinnor och två män. Läroboksgranskning och textanalys gjordes utifrån de

  läroböcker som användes av de intervjuade lärarna vid respektive skola. I

  examensarbetets inledande del behandlas tidigare forskning om samerna i

  läroböckerna. Studien utgick från styrdokumenten för undervisningen, läroplanen

  Lpo-94 och kursplanerna för de samhällorienterande ämnena. Av intervjuerna

  framgick att dagens läroplaner uppfattas som luddiga och svaga på vissa

  delar, som exempelvis nationella minoriteter. Läroboksgranskningen visade att

  de flesta läroböcker som användes i skolorna inte ger lärare/elever möjlighet att

  nå kurplansmålen för de samhällsorienterande ämnena. De textanalyser som

  gjordes av textstycken ur läroböckerna visade på att den anda av schablonisering

  som tidigare forskning visat på, till viss del fortfarande finns kvar. En ny

  läroplan är på gång, kanske det kommer ske förändringar i och med den?

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49. Anell, Birgitta
  et al.
  Berggren, Ann-Mari
  Herrlin, Katarina
  Sundberg, I
  Taube, Karin
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Portfoliometoden2000Inngår i: Kom och läs: Lärarhandledning 2, Stockholm: Natur och kultur, 2000, s. 12-19Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 50.
  Anrep, Carl
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Genus, IT och Skolan: En studie om relationen mellan genus och informationsteknologi på ett svenskt gymnasium2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1465
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf