miun.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 89
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Tobias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Linjechefens samarbete med Human Resource, företagshälsovården och Försäkringskassan i rehabiliteringsarbetet: - En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Bergstrand, Irene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?: en studie i arbetsrättens gränser2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Bexner, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kommunala chefers upplevelse av arbetsmiljöarbete: En intervjustudie med utgångspunkt i föreskrift Organisatorisk och Social Arbetsmiljö2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Dalin, Rolf
  FoU Västernorrland.
  Granholm, Ove
  Landstinget Västernorrland.
  Patienters upplevelser av hemsjukvården2014Report (Other academic)
 • 5.
  Borg, Louise
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Lärares upplevelse av arbetsrelaterad stress och psykosocial arbetsmiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Brander Özcelik, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Franzén, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Handläggarnas erfarenheter av rehabiliteringsprocessen för personer med psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Bredin, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Granqvist, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Socialsekreterarens roll i arbetslivsinriktad rehabilitering för nollplacerade2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Brogren, Pia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Arbetssituationen för första linjens chef och medarbetarnas förväntningar: -en fallstudie på en arbetsplats2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Celik, Juliet
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Nyberg, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Salutogent ledarskap: -En kvalitativ studie ur ett hälsofrämjande perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Edenlilja, Annika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Stress och utmattningssyndrom: individers upplevelser av arbets-och privatliv.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Ekelund Book, Ekelund
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The consultant doctor`s experience of how their competence is being utilized and what impact this has o their perceived psychosocial work environment2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Ekstedt, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Arbetsmiljö i ny kontext: En diskursiv analys av krav-och kontrollmodellen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Eriksson, Caroline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Gjerdingen Skog, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Återhämtning – För ett hälsofrämjande arbetsliv: En enkätstudie om upplevd stress – socialt stöd – och vikten av återhämtning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Heidi, Molin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Det hälsofrämjande ledarskapet: Enhetschefers möjlighet att arbeta hälsofrämjande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Edén, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Upplevelser av krav och kontroll i arbetslivet: En enkätundersökning bland handläggare på Arbetsförmedlingen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Eriksson, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Karlsson, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Fysisk aktivitet och känslan av sammanhang hos undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Eriksson, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Gustavsson, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Förutsättningar och begränsningar med att bedriva medlingsverksamhet i svenska kommuner: -En kvalitativ studie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Medling med anledning av brott har funnits i Sverige sedan 1980- talet då ungdomsbrottsligheten betraktades som ett ökande samhällsproblem. År 1997 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av regeringen att stötta och främja olika medlingsprojekt runt om i Sverige och idag är medling lagstadgat, bland annat ska alla kommuner i Sverige sörja för att kunna erbjuda medling till samtliga lagöverträdare under 21 år. Metod: Studien var av kvalitativ ansats och utfördes genom åtta semistrukturerade telefonintervjuer med medlingssamordnare i Sverige. Respondenterna representerade fyra olika kommunstorlekar och intervjumaterialet analyserades genom en deduktiv innehållsanalys. Syfte: Syftet med studien var att belysa förutsättningar och begränsningar med att bedriva medlingsverksamhet i svenska kommuner. Resultat: Den främsta förutsättningen för att kunna bedriva medlingsverksamhet var medlingssamordnares uppfattningar om medlingens positiva påverkan på brottsdrabbade och gärningspersoner. Bristfälligt ärendeflöde, avsaknaden av nationella riktlinjer om hur arbetet borde organiseras samt bristande samverkansrutiner med andra aktörer uppgavs som betydande begränsningar. Diskussion: Medlingsverksamheter i Sverige organiserades på olika sätt i olika kommuner vilket kunde bero på den ramlagstiftning som finns om medling. Det varierande ärendeflödet kunde ses som ett resultat av bristande kunskap om medlingens syfte och effekter. För att medlingsverksamheterna ska bedrivas rättssäkert föreslog författarna till den aktuella studien ett tydligt centralt ansvar för verksamheterna samt att riktlinjer och direktiv tydliggörs. Författarna ansåg också att en fungerande medlingsverksamhet i Sverige var viktig då tidigare forskning rapporterat att medling som intervention har minskat återfall och ökat välmående hos såväl gärningspersoner som brottsdrabbade.

 • 18.
  Eriksson, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kvinnliga enhetschefer och deras förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Falk, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Rolltydlighet, rollkonflikt, socialt stöd och det uppmuntrande ledarskapet: -undersköterskor och vårdbiträdens komplexa arbeten2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Faxéus, Andreas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Samverkan inom Arbetsmarknadstorget: Framgångsnycklar och utmaningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Forssén, Josephine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Varför väljer man bort friskvårdstimmen?: En studie om varför kommunanställda kvinnor väljer att inte nyttja friskvårdstimmen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Grahn, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Har tidiga multidisciplinära rehabiliterande insatser betydelse för att komma tillbaka till arbete efter långvarig sjukskrivning för problem i rygg/nacke/axlar?: En litteraturstudie.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Granhagen, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Åhlén Nyström, Catrin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag-möjligheter och hinder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Granqvist, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hagström, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Arbetsmiljöinspektörernas erfarenheter och upplevelse kring arbetsmiljöarbetets utförande i mikroföretag.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Grav, Siv
  et al.
  Trondelag Univ Coll, Dept Hlth Sci, N-7800 Namsos, Norway.
  Stordal, Eystein
  Norwegian Univ Sci & Technol, Fac Med, Dept Neurosci, N-7034 Trondheim, Norway.
  Romild, Ulla
  Swedish Natl Inst Publ Hlth, Ostersund, Sweden.
  Hellzén, Ove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Trondelag Univ Coll, Dept Hlth Sci, N-7800 Namsos, Norway.
  Association of personality, neighbourhood, and civic participation with the level of perceived social support: the HUNT study, a cross-sectional survey2013In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 41, no 6, p. 579-586Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim:

  The aim of the current study was to examine the association of personality,

  neighbourhood, and civic participation on the level of perceived social support if needed.

  Methods:

  The sample consists of a total of 35,797 men (16,035) and women (19,762) drawn

  from the Nord-Trøndelag Health Study 3 (HUNT3), aged 20-89, with a fully completed short

  version of the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) including a complete response to

  questions regarding perceived social support. A multinomial logistic regression model was

  used to investigate the association between the three-category outcomes (high, medium, and

  low) of perceived social support.

  Results: The Chi-square test detected a significant (p <

  0.001) association between personality, sense of community, civic participation, self-rated

  health, living arrangement, age groups, gender, and perceived social support except between

  perceived social support and loss of social network in which no significance was found. The

  crude and adjusted multinomial logistic regression models shows relation between medium

  and low scores on perceived social support, personality, and sources of social support.

  Interactions were observed between gender and self-rated health.

  Conclusions: There is an

  association between the level of perceived social support and personality, sense of

  community in the neighbourhood, and civic participation. Even if the interaction

  between men and self-reported health decreases the odds for low and medium social

  support, health professionals should be aware of men with poor health and their lack of

  social support.

 • 26.
  Grensman, Astrid
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Acharya, Bikash Dev
  Karolinska Institutet.
  Wändell, Per
  Karolinska Institutet.
  Nilsson, Gunnar H.
  Karolinska Institutet.
  Falkenberg, Torkel
  Karolinska Institutet.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Werner, Sigbritt
  Karolinska Institutet.
  Effect of traditional yoga, mindfulness-based cognitive therapy, and cognitive behavioral therapy, on health related quality of life: A randomized controlled trial on patients on sick leave because of burnout2018In: BMC Complementary and Alternative Medicine, ISSN 1472-6882, E-ISSN 1472-6882, Vol. 18, no 1, article id 80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: To explore if health related quality of life(HRQoL) increased after traditional yoga(TY), mindfulness based cognitive therapy(MBCT), or cognitive behavioral therapy(CBT), in patients on sick leave because of burnout. Methods: Randomized controlled trial, blinded, in ninety-four primary health care patients, block randomized to TY, MBCT or CBT (active control) between September 2007 and November 2009. Patients were living in the Stockholm metropolitan area, Sweden, were aged 18-65 years and were on 50%-100% sick leave. A group treatment for 20 weeks, three hours per week, with homework four hours per week. HRQoL was measured by the SWED-QUAL questionnaire, comprising 67 items grouped into 13 subscales, each with a separate index, and scores from 0 (worse) to 100 (best). SWED-QUAL covers aspects of physical and emotional well-being, cognitive function, sleep, general health and social and sexual functioning. Statistics: Wilcoxon's rank sum and Wilcoxon's sign rank tests, Bonett-Price for medians and confidence intervals, and Cohen's D. Results: Twenty-six patients in the TY (21 women), and 27 patients in both the MBCT (24 women) and in the CBT (25 women), were analyzed. Ten subscales in TY and seven subscales in MBCT and CBT showed improvements, p <0.05, in several of the main domains affected in burnout, e.g. emotional well-being, physical well-being, cognitive function and sleep. The median improvement ranged from 0 to 27 points in TY, from 4 to 25 points in CBT and from 0 to 25 points in MBCT. The effect size was mainly medium or large. Comparison of treatments showed no statistical differences, but better effect (small) of both TY and MBCT compared to CBT. When comparing the effect of TY and MBCT, both showed a better effect (small) in two subscales each. Conclusions: A 20 week group treatment with TY, CBT or MBCT had equal effects on HRQoL, and particularly on main domains affected in burnout. This indicates that TY, MBCT and CBT can be used as both treatment and prevention, to improve HRQoL in patients on sick leave because of burnout, reducing the risk of future morbidity. 

 • 27.
  Gustavsson, Britt-Louise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Nyman, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Chefers förutsättningar för att främja en god arbetsmiljö: En studie på chefer i en kommunal förvaltning.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Hagqvist, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Vinberg, Stig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Landstad, Bodil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Levanger Hospital, Nord-Trøndelag Hospital Trust, Levanger, Norway.
  Nordenmark, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Is the gap between experienced working conditions and the perceived importance of these conditions related to subjective health?2018In: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 11, no 1, p. 2-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore the gaps between experienced working conditions (WCs) and the perceived importance of these conditions in relation to subjective health in Swedish public sector workplaces.

  Design/methodology/approach

  In total, 379 employees answered questions concerning WCs and health. Nine WC areas were created to measure the gap between the experienced WCs and the perceived importance of each condition. These WC areas were: physical work environment, social relationships, communication, leadership, job control, recognition, self-development, workplace culture and work/life satisfaction. Subjective health was measured using mental ill health, well-being and general health.

  Findings

  The results indicated relatively large gaps in all nine WC areas. Leadership, physical work environment and work/life satisfaction in particular seemed to be problematic areas with relatively large gaps, meaning that employees have negative experiences of these areas while perceiving these areas as very important. Additionally, all WC areas were significantly related to subjective health, especially regarding mental ill health and well-being; the larger the gaps, the worse the subjective health. The WC areas of work/life satisfaction, self-development, social relationships, communication and recognition had the highest relationships and model fits. This indicates that it is most problematic from an employee’s point of view if there are large gaps within these WC areas.

  Originality/value

  This study improves the understanding of workplace health by exploring the gap between experienced WCs and the perceived importance of these conditions.

 • 29.
  Hagvall, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Norberg, Rebecka
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Studie-och yrkesvägledares upplevelser av stöd och resurser för att kunna förbereda gymasieelever inför ett kommande studier och arbetsliv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Hellberg, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Fredriksson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Lärare; den utsatta yrkesgruppen: En undersökning om lärare, återhämtning och välmående2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Henningsson, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Bedömning av arbetsförmågan, utifrån rehabiliteringskedjan, i pilotyrket2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Holmberg Ulsröd, Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  En rederiverksamhets behov av ett hälsofrämjande personalredovisningsverktyg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Hykolli, Arta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ensamarbete- en kvalitativ undersökning om hur handledare som arbetar med Stöd och Matchning upplever sin arbetssituation2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Karlsson, Anders
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Viklund, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  En studie om arbetstillfresdsställelsen och den psykosocialaarbetsmiljön på ett företag i mellansverige2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Osäkra anställningsformer som timanställningar har under de senaste åren ökat i Sverige. Personer med sådana anställningsformer befinner sig i en mer utsatt situation i jämförelse med tillsvidareanställda. Timanställda har ofta begränsat inflytande över sitt arbete och små utvecklingsmöjligheter. En anställningsform som timanställning har även stor inverkat på privatlivet, både vad gäller arbetstider och varaktighet.

  Syfte: Syftet var att beskriva vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen och den psykosociala arbetsmiljön hos ett urval timanställda på ett företag i Mellansverige.

  Metod: Genom ett induktivt angreppssätt, en traditionell forskningsprocess och en kvalitativ datainsamlingsmetod har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts.

  Resultat: De kategorier som påverkade Arbetstillfredsställelse var: Förmåner ger en positiv upplevelse av arbetsplatsen, Lön ger uppskattning, Variation i arbetet och Trivsel på arbetsplatsen.

  De kategorier som påverkade den Psykosocial arbetsmiljö var Arbetet påverkar individen, Varierande arbetsdagar, Negativ inverkan på hälsan, Höga förväntningar men dålig feedback och Sociala relationer.

 • 35.
  Karlsson, Barbro
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  AFS:en Organisatorisk- och social arbetsmiljö, gjorde den någon skillnad?: Kvalitativ intervjustudie med enhetschefer inom vård-och omsorg2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Karlsson, Katarina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Moberg, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Individers upplevelser av naturunderstödd förrehabilitering: En kvalitativ studie om personer med stressrelaterade besvär2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Karlsson, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Krav-kontroll, balans mellan arbete och familj och arbetsrelaterad stress bland vårdpersonal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Karlsson Söderlund, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Mäns tid i det betalda och obetalda arbetet och upplevelsen av balans mellan arbetsliv och familjeliv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Kind, Mi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Från försörjningsstöd mot förvärvsarbete: Deltagarnas upplevelser av arbetsmarknadsinsatsen Växla försörjningsstöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 40.
  Kjellgren, Margareta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Pettersson, Eva-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Upplevd livskvalitet i Arbetslivsinriktad Rehabilitering: Gapet mellan individens förväntningar och reella erfarenheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Subjektiv livskvalitet är ett svårt begrepp att definiera och att mäta. Den har försökt illustreras som ett gap, mellan förväntningar hos individen och individens nuvarande erfarenhet. Eftersom den grundar sig på individuella upplevelser, kan den inte bedömas av någon annan än individen själv. Syftet med denna studie var att få kunskap om förväntningar och reella erfarenheter bland deltagare i den arbetslivsinriktade rehabilitering på Arbetsförmedlingen. Ansatsen var kvalitativ och insamlingen av data skedde via semistrukturerade intervjuer. På grund av endast tre deltagare, gjordes innehållsanalysen detaljerad och ledde till tretton kategorier med dubbelt så många subkategorier. För att göra resultatet överskådligt delades dessa in i fyra huvudkategorier: Individuella faktorer, Offentlig verksamhet, Regelverk och Arbetsmarknad. Resultatet visade att erfarenheter i rehabiliteringsprocessen påverkade deltagarnas upplevda livskvalitet. Då förväntningar gick att identifiera visade det sig att även de hade en påverkan på livskvaliteten.

 • 41.
  Kjellström, Pia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  TIllgänglighet i samhälletVad underlättar tillgänglighet i samhället?En kvalitativ intervjustudie bland äldre människor2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Klein-Laansma, Christien T
  et al.
  Louis Bolk Institute, Bunnik, The Netherlands.
  Jong, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  von Hagens, Cornelia
  University Women's Hospital, Universitätsfrauenklinik Heidelberg, Heidelberg, Germany.
  Jansen, Jean Pierre C H
  Louis Bolk Institute, Bunnik, The Netherlands.
  van Wietmarschen, Herman
  Louis Bolk Institute, Bunnik, The Netherlands.
  Jong, Miek C.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Louis Bolk Institute, Bunnik, The Netherlands.
  Semi-Individualized Homeopathy Add-On Versus Usual Care Only for Premenstrual Disorders: A Randomized, Controlled Feasibility Study2018In: Journal of Alternative and Complementary Medicine, ISSN 1075-5535, E-ISSN 1557-7708, Vol. 24, no 7, p. 684-693Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder (PMS/PMDD) bother a substantial number of women. Homeopathy seems a promising treatment, but it needs investigation using reliable study designs. The feasibility of organizing an international randomized pragmatic trial on a homeopathic add-on treatment (usual care [UC] + HT) compared with UC alone was evaluated.

  DESIGN: A multicenter, randomized, controlled pragmatic trial with parallel groups.

  SETTINGS/LOCATION: The study was organized in general and private homeopathic practices in the Netherlands and Sweden and in an outpatient university clinic in Germany.

  SUBJECTS: Women diagnosed as having PMS/PMDD, based on prospective daily rating by the daily record of severity of problems (DRSP) during a period of 2 months, were included and randomized.

  INTERVENTIONS: Women were to receive UC + HT or UC for 4 months. Homeopathic medicine selection was according to a previously tested prognostic questionnaire and electronic algorithm. Usual care was as provided by the women's general practitioner according to their preferences.

  OUTCOME MEASURES: Before and after treatment, the women completed diaries (DRSP), the measure yourself concerns and well-being, and other questionnaires. Intention-to-treat (ITT) and per protocol (PP) analyses were performed.

  RESULTS: In Germany, the study could not proceed because of legal limitations. In Sweden, recruitment proved extremely difficult. In the Netherlands and Sweden, 60 women were randomized (UC + HT: 28; UC: 32), data of 47/46 women were analyzed (ITT/PP). After 4 months, relative mean change of DRSP scores in the UC + HT group was significantly better than in the UC group (p = 0.03).

  CONCLUSIONS: With respect to recruitment and different legal status, it does not seem feasible to perform a larger, international, pragmatic randomized trial on (semi-)individualized homeopathy for PMS/PMDD. Since the added value of HT compared with UC was demonstrated by significant differences in symptom score changes, further studies are warranted.

 • 43.
  Landstad, Bodil
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hedlund, Marianne
  Nord Universitet, Norge.
  Vinberg, Stig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture2017In: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 10, no 3, p. 228-248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Small-scale enterprises are important for sustainable development in Europe and account for a significant proportion of private enterprises and their large contribution to employment. The overall research aim of the study is to explore workplace health management from the perspective of managers in small-scale enterprises (SSEs) in Norway and Sweden. Methodology – In-depth interviews with 18 managers in SSEs were conducted and a stepwise qualitative analysis was used. Findings – The findings are presented as two main patterns 1) Interorganisational dynamics and 2) Participative leadership. Managers discussed opportunities for workplace health management to foster solidarity and flexibility in the workplace, the potential of employees for self-governance, and a cultural environment at the workplace characterized by safety,trust, care, loyalty and humour. The managers employed a process-oriented communicato style, were all-rounders, and demonstrated dedicated and distinct management. Managers in small-scale enterprises were lonely problem-solvers and experienced high and conflicting work demands and work-family conflicts. Research limitations – The findings should be interpreted with caution concerning representation of small-scale enterprises generally. The enterprises were recruited from an intervention project focusing on workplace health management and might therefore have a positive attitude. Originality – This study adds important knowledge regarding the preconditions for creating health-promoting workplaces in SSEs, an area for which limited research exists. The findings provide insights and knowledge about managers’ possibilities and obstacles in workplace health management. The findings could be transferrable to management in similar contexts if managers develop more awareness and knowledge. Practical implications – The managers obtain recommended information about what to doand how to address workplace health management in SSEs.

 • 44.
  Lidström, Bodil
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Dernehag, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Att leda på distans: Hinder och Möjligheter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Lindberg, Mia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Matsson, Emma J.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  HCR-20 Version 3 Interbedömarreliabilitet i riskbedömning av våld2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället eftersträvar att förhindra våld. Tre ansatser har etablerats för att avgöra farlighet och för att bedöma risk för våld; den ostrukturerade professionella bedömningsansatsen, den aktuariska bedömningsansatsen, samt den strukturerade professionella bedömningsansatsen. HCR-20 är ett strukturerat professionellt bedömningsinstrument med hög validitet och interbedömarreliabilitet i bedömning av risk för våld. HCR-20 genomgår en evidensbaserad uppdatering och den reviderade versionen skall utvärderas - syftet med studien var därför att undersöka interbedömarreliabilitet för den tredje versionen av HCR-20 [HCR-V3]. Vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall riskbedömdes 35 patienter som inskrivits för tvångsvård under februari 2010 till oktober 2011. Interbedömarreliabilitet undersöktes för grad av överensstämmelse mellan bedömare samt också gentemot Golden Standard, bedömarnas gemensamma bedömning av patienten. Överensstämmelsen i HCR-V3bedömningarna beräknades på huvudfaktorer och på relevansfaktorer med Kendall’s τb, Cohen’s Κ, och ICC(1,2). HCR-V3 påvisade hög interbedömarreliabilitet med hög grad av överensstämmelse mellan användarnas bedömning av patientens risk för våld. Det var högre interbedömarreliabilitet för H-delen och C-delen än för R-delen. Överensstämmelsen mellan enskilda bedömare och Golden Standard var högre än överensstämmelsen mellan två bedömare, och huvudfaktorerna indikerade på högre interbedömarreliabilitet än relevansfaktorerna. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att riskbedömningsinstrumentet HCR-V3 förmodligen inte skulle bli mer användarvänligt med relevansfaktorer, men att huvudfaktorerna ger hög interbedömarreliabilitet och att HCR-V3 därmed kan vara lämplig i klinisk verksamhet för att förhindra våld.

 • 46.
  Lindblom, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Söderlind, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  STÖDJANDE ARBETSFÖRHÅLLANDEN, LEDARSKAP OCH HÄLSA: En enkätstudie om förhållanden i en organisation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Lindell, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Fyra deltagares upplevelser av rehabiliteringstjänsten på Work For You i Helsingborg2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Work For You är privat fristående aktör som Arbetsförmedlingen upphandlat rehabiliteringstjänster av. Syftet med denna studie var att studera och analysera hur deltagarna på Work For You upplevt rehabiliteringstjänsten de ingått i. Ett annat syfte var att även ta reda på om rehabiliteringstjänsten haft någon inverkan på deltagarnas möjlighet att återgå till arbetsmarknaden. Studien utgick ifrån fyra deltagares upplevelser av insatsen.

   

  Studien har en kvalitativ induktiv ansats. Resultatet visar att samtliga deltagare upplevt att insatsen haft en positiv inverkan på dem och de anser att de fått den hjälp de ansett sig vara i behov av. Deltagarna upplevde att de fått hjälp i ett helhetsperspektiv, kommit ut i en anpassad arbetsträning och återfått en tro på sin egen förmåga. Man har även parallellt med de arbetslivsinriktade insatserna haft möjlighet att träna på det sociala samspelet, få kunskap om anpassningsmöjligheter och fått ett ökat självförtroende. Några av de som deltagit i intervjun har nämnt att insatsen för dem varit en lösning eller lett till ett bättre mående, där de fått ett stärkt självförtroende och känner hopp. Samtliga har även varit ute på arbetsträning.

   

  Nyckelord: Arbetsmarknaden, arbetsträning, funktionshinder, intervjustudie, rehabiliteringstjänst, social samvaro, stöd, Work For You.

 • 48.
  Lindqvist Timrén, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Varför ska jag börja jobba om jag ändå inte har lust att leva? Jag måste ha en anledning att leva först.: - en intervjustudie om avgörande faktorer för återhämtning från psykisk ohälsa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Lingmar, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Trivsel och handlingsutrymme: Kvinnliga chefer inom kommunal vård och omsorg2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 50.
  Lisspers, Jan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Almén, Niclas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  The Effects of a Recovery-Focused Program for Stress Management in Women — An Exploratory Study2014In: Health, ISSN 1949-4998, E-ISSN 1949-5005, Vol. 06, no 20, p. 2825-2836Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Current research indicates that stress problems primarily could be conceptualized as deficienciesin recovery and recuperation between stress periods. Accordingly, interventions should put moreemphasis on this aspect. A group based intervention program focusing exclusively on recoverybehavior in everyday life was evaluated in this quasi-experimental, waiting-list control groupstudy, where the control group was also treated in a second phase. Thirty-two self-referred femalesubjects, considering themselves in need of treatment for stress related health problems, wereavailable for analyzes. Fifteen of these constituted the first phase treatment group (INT), while theremaining 17 subjects were placed on waiting list (WLC). Adding a few late applicants leaved 20subjects later treated in the second intervention phase. Significant and clinically meaningful positiveeffects emerged in the INT—compared to the WLC-group on recovery behaviors, stress—andrecovery experiences, as well as on burn-out symptoms, worry, anxiety and depression. Secondaryanalyzes of all treated subjects indicated that the positive change the primary clinical endpointwas predicted by the increase in frequency of recovery behaviors and by the decrease in the worrylevel. Thus, the present intervention model merits further research with more rigorous experimentaldesign as well as with follow-up assessments.

12 1 - 50 of 89
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf