miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1626
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abbasghomi, Amir
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Olsson, Markus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Svårt sjuka barn i prehospital miljö: -        En intervjustudie om ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda svårt sjuka eller skadade barn prehospitalt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Abdihakim, Aden
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Moberg, Edvin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Föräldrars upplevelser av att leva med barn 0-12 år som har typ 1-diabetes: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Abdulrahman Ali, Duaa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Saari, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att vårda patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom: Sjuksköterskans upplevelse2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Kronisk obstruktiv sjukdom är en allvarlig, icke reversibel sjukdom som ses som den tredje största dödsorsaken i världen och försämrar individens dagliga liv. Sjuksköterskan är viktig i samarbetet med patienten för att uppnå en bra vård samt för att upptäcka och förhindra en dålig nutritionsstatus och minska risken för negativ sjukdomsutveckling. Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med KOL. Metod: En litteraturöversikt uppbyggd på 12 vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen gjordes i PubMed och Cinahl. Artiklarna som inkluderats var av kvalitativ och kvantitativ design. Resultat: Sjuksköterskan upplevde osäkerhet och otillräcklighet i mötet med patienterna. De upplevde att skapa en tillitsfull relation var viktig för att kunna ge rätt vård och på så sätt kunna motivera patienterna till att förstå vikten av nutrition. Diskussion: Det är viktigt att öka sjuksköterskans egen kunskap för att kunna upprätthålla patientsäkerheten. Travelbees omvårdnadsteori kan i stort sett användas i mötet och vårdarbetet av patienter med KOL. Slutsats: Bättre kunskap om sjukdomen ger sjuksköterskan bättre förutsättning att vårda patienter med kronisk obstruktiv sjukdom och minska sjukhusinläggningar och besök.

 • 4.
  Adamsson Abdel Halim, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Patientens upplevelse av att leva med en implanterbar defibrillator (ICD): - en litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En implanterbar defibrillator (ICD) har till uppgift att återställa hjärtats rytm vid en arytmi. Implantationerna ökar stadigt, studier har dock visat att sjuksköterskor inte upplever sig ha tillräckligt med kunskaper om ICD:n och de upplevelser som patienter kan väntas få efter implantation. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av att leva med en implanterbar defibrillator. Metod: Uppsatsen är gjord som en litteraturöversikt med 15 kvalitativa vetenskapliga artiklar inkluderade. Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. I analysen identifierades meningsenheter som delades in i olika teman och underteman utifrån likheter och olikheter. Resultat: Patienterna visade sig ha dubbla känslor gentemot ICD:n, upplevelser som identifierades var: besvikelse, tacksamhet, rädsla/ångest, trygghet, känna sig begränsad och acceptans. Diskussion: Några patienter upplevde bland annat ett bristande stöd från hälsopersonalen, det är viktigt att sjuksköterskan försöker förstå patientens perspektiv för att kunna vara ett så bra stöd som möjligt. Slutsats: Studien bidrog med kunskap om vilka olika upplevelser ICD-patienter kan ha efter en implantation. Eventuella orsaker till upplevelserna skulle kunna ligga till grund för framtida studier.

 • 5.
  Addo, Michelle Yaa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med HIV/AIDS2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Adogoy, Wegahta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Zemichael, Saliem
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Vårdpersonalens erfarenheter av att vårda kvinnor som genomgått könsstympning: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Kvinnlig könsstympning innebär en partiell eller total borttagning av de yttre kvinnliga könsorganen av icke medicinska skäl. Könsstympning är koncentrerad till 30 länder i Afrika, Mellanöstern samt Asien. Mer än 200 miljoner av de kvinnor och flickor som lever idag har genomgått könsstympning. Det finns många kulturella anledningar till varför kvinnor könsstympas. Det varierar från kultur till kultur. Vissa gör det för att kvinnan ska bli ren, vacker och betraktas som en moralisk kvinna som hennes familj kan vara stolt att senare lämna över till en annan familj för giftemål. Det finns fyra olika typer av ingrepp som alla kan leda till komplikationer. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa vårdpersonalens erfarenheter av att vårda kvinnor som genomgått könsstympning. Metod: Metoden har varit litteraturöversikt grundad på sex kvalitativa artiklar, sju kvantitativa artiklar och två artiklar med kombination av båda metoderna. Artiklarna har hämtats från tre olika databaser; Pub med, Cinahl och Academic Search. Resultat: Två huvudkategorier: komplexiteten i omvårdnaden vid mötet med främmande kulturer samt behov av kunskap och utbildning. Vårdpersonal ansåg att de har brist på kunskap. Mötet med kvinnor som genomgått könsstympning och deras familjer var komplicerad. Delvis beror detta på språkproblem delvis på kulturella skillnader. Diskussion: Både vårdpersonal och patienter kände sig säkra när vårdpersonalen var välutbildat och hade god kunskap. Resultatet har diskuterats utifrån Chios (2008) omvårdnads-teori "the theory of cultural marginality". Slutsats: Genom att införa formell utbildning, både teoretisk och praktisk tryggheten öka hos vårdpersonalen och det påverkar vården positivt. De kvinnor som genomgått könsstympning kommer även träffa annan vårdpersonal än barnmorskor. Därför anser författarna att det behövs mer forskning om sjuksköterskors och annan vårdpersonals erfarenheter av att vårda dessa kvinnor.

 • 7.
  Adrian Hansson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kan gravida kvinnor som lider av övervikt eller fetma minska de negativa effekterna övervikten har på fostret och på barnets framtida hälsa?: -en systematisk litteraturstudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Adén, Camilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sjöberg, Caroline
  Strategier som sjuksköterskan använder vid bedömning av akut och postoperativ smärta2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Ahderine, Veronica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lagerbäck, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Upplevelser av given omvårdnad. - Utifrån personer med Anorexia nervosa.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Ahderinne, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Föräldrars upplevelse av att få ett förtidigt fött barn - En litteraturstudie.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Ahlby, Bitte
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Löfstaf, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12. Ahlström, B H
  et al.
  Skarsäter, I
  Danielson, Ella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The meaning of major depression in family life: the viewpoint of the ill parent2010In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 19, no 1-2§, p. 284-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim and objective.

  The aim was to elucidate the meaning of major depression in family life

  from the viewpoint of an ill parent.

  Background.

  Major depression according to Diagnostic and Statistical Manual of

  Mental Disorders is common and may appear repeatedly over several

  years, and affects family life. Depression in parents has a negative

  impact on family function and children's health; however, studies

  regarding the deeper understanding of major depression in family life

  are lacking.

  Design.

  A qualitative explorative study using narrative interviews with eight

  parents who were identified with major depression.

  Methods.

  A phenomenological-hermeneutic method of interpretation was used for

  analysing interview texts and included naive understanding, a

  structural analysis where text was divided into meaning units, which

  were condensed and abstracted, and finally a comprehensive

  understanding.

  Result.

  Two themes were extracted: 'to be afflicted in an almost unmanageable

  situation' with sub-themes 'feeling hopelessly bad', 'being worthless',

  'being unsatisfied' and the theme 'to reconcile oneself to the

  situation' with sub-themes 'being active', 'being satisfied' and

  'maintaining parenthood'.

  Conclusion.

  Comprehensive understanding revealed the parents' simultaneous

  suffering and dignity in family life; suffering with serious lack of

  well-being and health, destroyed self-confidence and unhappiness, and

  dignity with strength, confidence and joy in children. The movement

  between suffering and dignity complicated family life. Dignity was

  threatened by the awareness that suffering in major depression was

  recurrent. Dignity had to be repeatedly restored for self and the

  family, and family dignity has to be restored before others outside the

  family circle.

  Relevance to clinical practice.

  A deeper understanding of the meaning of major depression in family

  life is helpful and for healthcare professionals to prevent individual

  and family suffering by assisting and preserving dignity.

   

 • 13. Ahlström, B H
  et al.
  Skärsäter, I
  Danielson, Ella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Major depression in a family: what happens and how to manage - a case study2007In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 28, no 7, p. 691-706Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Major depression challenges the ways of living for both individuals and families. The aim of this study was to describe what happens and how to manage major depression in a family. The case in this paper is a family with a mother who is suffering major depression and her son and daughter. Narrative interviews and qualitative content analysis were conducted. The findings revealed six themes: "a stealthy intruder," "moving slowly to helplessness," "saving the situation," "protecting oneself and others," "conveying things that are beyond words," and the "dispersal of shadows." These themes elucidated the family members' varying views of depression and the unique ways they managed the situation.

   

   

 • 14.
  Ahlström, Jenny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Höglund, Susanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans roll i den palliativa vården - en litteraturöversikt.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Aimée Temahagari, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  FAKTORER SOM PÅVERKAR VÅRDPERSONALENS UTFÖRANDE AV MUNVÅRD HOS ÄLDRE PÅ SÄRSKILT BOENDE: En litteraturöverskikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Akdag, Berfin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Bandeily, Soraya
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att vårdas för MRSA-En litteraturöversikt av patienters upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Al Harbiti, Cherin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Woldner, Liza
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Betydelsen av stöd bland individer med kronisk obstruktiv lungsjukdom2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Alamattila, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Larsson, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kommunikation vid afasi - hinder och möjligheter: -En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 12 000 personer av afasi. Afasi kan uttrycka sig i olika former såsom expressiv, impressiv och global afasi. De kommunikationssvårigheter som patienten lider av kan leda till känsla av meningslöshet och frustration. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa förhållanden som påverkar kommunikationen med patienter med afasi ur vårdpersonalens perspektiv Metod: Litteraturöversikt baserad på tretton vetenskapliga artiklar med kvalitativ (n=8), kvantitativ (n=2) och mixad (n=3) metod. Resultat: Litteraturöversikten var uppdelad i två huvudkategorier där det första kategorin ”Omständigheter som underlättar kommunikationen” belyser omständigheter som bidrog till en framgångsrik kommunikation. Det andra kategorin ”Omständigheter som begränsar kommunikationen” belyser faktorer som begränsar möjligheterna att uppnå en lyckad kommunikation mellan vårdpersonal och patienter med afasi. Diskussion: Kommunikationens förutsättningar och hinder återfinns även hos patienter. Kommunikationen påverkar den vård som patienten får, att vårdpersonalen har möjligheterna att få till en fungerande kommunikation bl.a ge tid till patienten och skapa en lugn miljö. Slutsats: Det krävs att vårdpersonalen har god kunskap kring hur de på bästa möjliga sätt kan kommunicera med patienter med afasi. Framtida forskning bör fokuseras på att öka kunskapsnivån i fenomenet ytterligare genom att forska mera kring kommunikationsstrategier.

 • 19.
  Albano, Emil
  et al.
  Mid Sweden University. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Wassberg, Jerker
  Mid Sweden University. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Psykiska reaktioner vid fysiskt trauma: en litteraturöversikt2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysiskt trauma är ett av de största hälsoproblemen i världen. Fysiska skador står för 16 % av den globala sjukdomsbördan. Med nya träningsprogram och arbetssätt har kvalitén på vården förbättrats men vanligen följer en psykisk reaktion på traumat som kan kvarstå under lång tid. Syfte: Syftet var att belysa vuxna personers psykiska hälsa efter ett fysiskt trauma. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt som baseras på 13 vetenskapliga artiklar. En induktiv innehållsanalys utfördes på artiklarnas resultat. Resultat: Personer som är med om ett fysiskt trauma kan utveckla psykiska störningar relaterat till skadan, bl.a. PTSD (postraumatiskt stress syndrom), ångest, depression och sömnstörningar. Patienter berättar att de inte får hjälp med deras psykiska hälsa. Diskussion: De psykiska påfrestningarna vid trauma är stora. Det är viktigt för vårdpersonal att vara medveten om detta för att inte negligera ev. sjukdomsutveckling hos patienten. Slutsats: Patienters upplevelser av fysiskt trauma är något som behöver uppmärksammas inom vården. Det är viktigt att dessa patienter och anhöriga får möjlighet träffa personal som är utbildad inom krishantering.

 • 20.
  Albinsson, Katrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Jeanette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Familjens upplevelse att leva med barn som har diabetes.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Aldevärn, Birgitta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Riikonen, Anne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Distriktssköterskans och den äldre personens uppfattningar av hälsofrämjande arbete2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Alenius, Annie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Mårtensson, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Patienters upplevelser av sjuksköterskeledd telefonuppföljning vid cancer: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Antalet patienter som lever med att fått en cancerdiagnos ökar med modern diagnostik och behandling. Detta leder till ökad belastning på vården. Under senare år har viss uppföljning av patientgruppen kommit att skötas av sjuksköterskor via telefon.

  Syfte:

  Att belysa cancerpatienters upplevelser av sjuksköterskeledd telefonuppföljning.

  Metod:

  Litteraturöversikt baserad på elva artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats.. Resultaten från artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes. Använda databaser var CINAHL och PubMed.

  Resultat:

  Analysen resulterade i sex kategorier: Trygg relation till sjuksköterskan, Behov av information samt att detta behov tillgodoses, Bekvämt och tidsbesparande alternativ, Möjlighet till ett normalt liv, Ekonomiska vinster och Känna sig generellt nöjd med uppföljningen. Diskussion: Patientupplevelsen av sjuksköterskeledd telefonuppföljning var positiv. En god relation till sjuksköterskan har samband med känslan av trygghet.

  Slutsats:

  Patienterna var generellt nöjda med den sjuksköterskeledda telefonuppföljningen. Sjuksköterskeledd telefonuppföljning visade inte på några negativa upplevelser hos patientgruppen. Ingenting i litteraturöversiktens resultat tyder på att det skulle missgynna patienterna om mängden sjuksköterskeledda telefonuppföljningar skulle öka. Fler studier skulle behövas för att ytterligare belysa vad patienterna upplever för behov och för att sjuksköterskan i framtiden ska kunna forma uppföljningen på bästa sätt.

 • 23.
  Alfredsson, Anette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Holmberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Omvårdnadspersonals upplevelser av att arbeta med kvalitetsregistret Senior Alert.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Alfredsson, Heléne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Tallstig, Pauline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Mäns kunskap om och upplevelse av att drabbas av erektil dysfunktion: -en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Erektil dysfunktion (ED) definieras som nedsatt erektionsförmåga. En källa till bekräftelse är att utrycka sig sexuellt och att kunna tillfredställa kvinnor sexuellt är förenat med stolthet för många män. Kvinnor söker hjälp för bristande lust medan männen söker för erektions- eller andra funktionsstörningar. Sjukdomar, läkemedel och psykiska orsaker kan ge upphov till ED, oftast samverkar flera faktorer. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa mäns kunskap om och upplevelse av att drabbas av ED. Metod: Artiklar söktes via PubMed och Cinahl, bearbetades utifrån syfte och frågeställningar, kvalitetsbedömdes och sammanställdes. Tretton artiklar analyserades efter inspiration av innehållsanalys. Resultat: Män drabbade av ED upplevde att problemet inverkat på sexuallivet, självförtroendet och manligheten men inte i relationen till sin partner. Männen hade liten kunskap om riskfaktorer och efterfrågade mera information. Mer än hälften av männen med ED ansåg att gensvaret från vårdens var otillfredsställande. Diskussion: Mer resurser efterfrågas för att hjälpa män och par med ED, sannolikt skulle deras livskvalitet och livet i helhet förbättras, då detta är nära sammankopplat med tillfredställelsen i sexuallivet, parförhållandet och familjelivet. Slutsats: Begränsad specificerad hjälp finns för män och ämnet känns många gånger genant därför är det sjuksköterskans skyldighet att lyfta sexualitet i samtal och anamnesupptagning.

 • 25.
  Algerbo, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Noren Linder, Madelen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötande: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som ger smärta i muskler och leder. Patienterna utsätts även för psykisk påfrestning då de inte längre kan göra sådant de tidigare gjort. Diagnosen är svår att ställa vilket gör att patienterna ofta skickas fram och tillbaka mellan olika vårdpersonal. Hur detta påverkar patienterna är viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till i bemötandet av patienter med fibromyalgi då de är en lågt värderad patientgrupp.Syfte: Att belysa hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötandeMetod: En litteraturöversikt med induktiv analysmetod. Inkluderar 12 kvalitativa artiklar som belyser bemötandet av patienter med fibromyalgi.Resultat: Resultatet visar att patienter med fibromyalgi upplever att de får ett dåligt bemötande av vårdpersonalen. Efter att ha fått diagnosen fibromyalgi upplevde de att bemötandet förändrades och att vårdpersonalen tappade intresset för dem. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Bemötandet före och efter diagnos, Vårdpersonalens okunskap och bristande information, Patienternas förväntningar om en god vårdrelation och Att inte bli bekräftad.Diskussion: Vårdpersonalens perspektiv lyfts i diskussionen för att belysa hur de upplever bemötandet och vad det tror påverkar att patienterna med fibromyalgi upplever det som dåligt.Slutsats: Patienternas upplevelse av ett dåligt bemötande tycks grundas i bristande kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. Det behövs inte mer forskning om hur upplevelsen är utan snarare hur upplevelsen kan förbättras.

 • 26.
  Algerbo, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Noren Linder, Madelen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötande: Hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötande: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som ger smärta i muskler och leder. Patienterna utsätts även för psykisk påfrestning då de inte längre kan göra sådant de tidigare gjort. Diagnosen är svår att ställa vilket gör att patienterna ofta skickas fram och tillbaka mellan olika vårdpersonal. Hur detta påverkar patienterna är viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till i bemötandet av patienter med fibromyalgi då de är en lågt värderad patientgrupp.Syfte: Att belysa hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötandeMetod: En litteraturöversikt med induktiv analysmetod. Inkluderar 12 kvalitativa artiklar som belyser bemötandet av patienter med fibromyalgi.Resultat: Resultatet visar att patienter med fibromyalgi upplever att de får ett dåligt bemötande av vårdpersonalen. Efter att ha fått diagnosen fibromyalgi upplevde de att bemötandet förändrades och att vårdpersonalen tappade intresset för dem. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Bemötandet före och efter diagnos, Vårdpersonalens okunskap och bristande information, Patienternas förväntningar om en god vårdrelation och Att inte bli bekräftad.Diskussion: Vårdpersonalens perspektiv lyfts i diskussionen för att belysa hur de upplever bemötandet och vad det tror påverkar att patienterna med fibromyalgi upplever det som dåligt.Slutsats: Patienternas upplevelse av ett dåligt bemötande tycks grundas i bristande kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. Det behövs inte mer forskning om hur upplevelsen är utan snarare hur upplevelsen kan förbättras.

 • 27.
  Ali, Asha
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Fawaz, Zainab
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hudsjukdomen psoriasis påverkan på det dagliga livet: -Utifrån patientens upplevelser2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psoriasis är en kronisk hudsjukdom med omkring 300 000personer i Sverige. Psoriasis förekommer i olika former och plaque psoriasis ärden vanligaste formen. Många gånger kan psoriasis leda till psykiska, fysiskaoch sociala begränsningar i det dagliga livet och en stor påverkan pålivskvaliteten för personen med psoriasis. Känslan av sammanhang, kan varaviktigt för att kunna hantera olika stressorer i livet med psoriasis. Syftet: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur personer med hudsjukdomen psoriasis upplevde att deras dagliga liv och livskvalitet påverkades av sjukdomen. Metod: I denna litteraturöversikt användes både kvantitativa samt kvalitativa studier. Resultat: Hudsjukdomen psoriasis medförde sig många fysiska,psykiska samt sociala begränsningar. För att leva med den kroniska hudsjukdomen psoriasis utvecklade många deltagare hanteringsstrategier. Stödet från hälso- och sjukvården upplevdes otillräcklig. Diskussion: Genom att sjuksköterskan införskaffar sig egen kunskap blir det lättare att utbilda patienten och närstående och ge de en ökad förståelse samt kunskap om psoriasis. Detta ökar begripligheten på så sätt att personen lättare kan hantera sin psoriasis. Slutsats: Det behövs djupare kunskap samt förståelse om hudsjukdomen psoriasis. Sjuksköterskan behöver förstå patientens upplevelser och vilka faktorer som kan påverka patientens dagliga liv.

 • 28.
  Ali, Hana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hot och våld - en del av sjuksköterskans vardag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Alieva, Heidi
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Fåglund, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Vad kan orsaka stress hos föräldrar på en neonatal intensivvårdsavdelning?: En litteraturöversikt om vilka stressorer föräldrar på en neonatal intensivvårdsavdelning kan uppleva.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Föräldrar som får ett prematurfött barn kan uppleva en känslomässig berg-och-dalbana när deras barn får ligga på en neonatal intensivvårdsavdelning. Föräldrarna hamnar i en ny situation som kan medföra nya stressorer. Som sjuksköterska bör man uppmuntra till en närkontakt mellan föräldrar och barnet så att föräldrar kan skapa en god anknytning med barnen. På en neonatal intensivvårdsavdelning är familjecentrerad vård är ett centralt begrepp där man fokuserar på både patient och familj samtidigt. Föräldrar är konstant i behov av information och därför bör sjuksköterskan finnas tillhands och ha en god kommunikation med föräldrarna. Syfte: Syftet är att belysa vilka stressorer föräldrar som har ett barn på en neonatal intensivvårdsavdelning kan uppleva. Metod: En litteraturöversikt med tolv artiklar: fem kvantitativa, sex kvalitativa och en mixad. Resultat: Stressorer från analysen redovisas under fyra huvudkategorier: Förväntningar, Det förtidigt födda barnet, Omgivningen och Vårdpersonalen. Slutsats: Föräldrar som har ett barn på en neonatal intensivvårdsavdelning upplever olika stressorer. Föräldrar som haft en god kommunikation och ett gott informationsutbyte med sjuksköterskan har upplevt mindre stress. Klinisk betydelse: Denna litteraturöversikt kan bidra med kunskap om stressorer föräldrar med ett barn på en neonatal intensivvårdsavdelning kan mötas av. Det är kunskap som sjuksköterskan kan använda i sitt arbete med föräldrar, eller andra anhöriga.

 • 30.
  Allansson, Rebecka
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Malmrot, Annica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Åtgärder för att förebygga undernäring hos äldre personer med demensdiagnos2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Alm, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Embaye, Selamawit
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans preventiva arbete mot trycksår: :En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Almqvist, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors attityder och förhållningssätt kring patienter med psykisk ohälsa - en litteraturöversikt.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Almqvist, Per
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Göransdotter, Laila
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av orsaker till bristande läkemedelshantering2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdskador är ett internationellt problem inom vården och en stor del av dessa är läkemedelsrelaterade. Följderna blir skador eller i värsta fall döden för patienten. Ofta kan det resultera i förlängda vårdtider och emotionell påverkan för sjuksköterskan som har begått misstaget. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter om vilka orsaker som bidrar till att fel begås vid hantering av läkemedel. Metod: Arbetet gjordes som en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Fjorton artiklar hittades med hjälp av relevanta vedertagna söktermer. Dessa granskades med hjälp av granskningsmall och analyserades genom att de lästes upprepade gånger därefter sammanställdes i en översiktstabell. Likheter och skillnader jämfördes. Sex huvudområden identifierades med hjälp av färgkodning. Resultat: Huvudområdena som framkom var pressade arbetssituationer, brister i arbetsmiljön, otydlig information, brister i samarbete och laganda, brist på uppmärksamhet och brist på kunskap och erfarenhet. Diskussion: Bemanningen bör motsvara arbetstyngden på avdelningen, arbetsmiljön kan förbättras för att undvika distraktioner, tekniska system för läkemedelshantering kan bidra till att höja säkerheten. Slutsats: Förbättrad kunskap om bakomliggande orsaker till bristande läkemedelshantering kan bidra till högre patientsäkerhet på sjukhus. Mera forskning i ämnet kring orsaker och preventionsarbete behövs.

 • 34.
  Almqvist, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Damberg, Agnes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hälso- och sjukvårdenspersonalens följsamhet till handhygien.Vilka faktorer kan påverka?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Almroth, Tomas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Forslund, Marlene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Preoperativ patientinformation: -Ett steg mot ökad empowerment?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Alowersson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sköld, Angelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Behovet av samtal efter en svår situation - ur intensivvårdssjuksköterskans perspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Alperud, Siw
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Nilsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  En litteraturstudie om betydelsen av psykiatrisjuksköterskans omvårdnad av suicidala patienter.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Alricsson, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Landstad, Bodil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Romild, Ulla
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Gundersen, KT
  Physical activity, health, BMI and body complaints in high school students2008In: Minerva Pediatrica, ISSN 0026-4946, E-ISSN 1827-1715, Vol. 60, no 1, p. 19-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   

  AIM: Children and adolescents in the industrial world are becoming less

  physically active and are adopting a sedentary lifestyle in front of computers

  and TV. The aim of the present investigation was to determine self-related

  health, physical activity, prevalence of overweight and body complaints in

  high school students in Norway, and to compare students in academic

  programs with those in vocational programs. METHODS: Seven hundred and

  two high school students aged 16-19 years were included in the study. A

  questionnaire was completed in three high schools and included questions

  about weight and height, health, physical activity, type of physical

  activity/sport, intensity, possible injuries or complaints during the last three

  months. RESULTS: Twenty three percent of the students suffers from

  overweight/obesity are at risk of being overweight. Males reported better

  health than females (P<0.02). Sixty-six percent of the study group reported

  body complaints during the last three months, a higher number of females

  than males (P=0.001). Students in vocational programs reported poorer selfrelated

  health than those in academic programs and the males reported

  better self-related health generally than females. Furthermore, there were a

  higher level of prevalence of overweight students in vocational programs

  than academic programs (P=0.039). CONCLUSION: It is important to make it

  easy for school children and adolescents to do physical activity at school and

  during leisure time in order to prevent overweight and obesity as well as

  chronic diseases later in life.

   

 • 39.
  Alsin, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lindbäck, Lisabet
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjukskoterskans beslutsfattande vid prioritering av patienter paakutmottagning: -En litteraturoversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Prioritering av patienters medicinska angelägenhetsgrad är ofta starten på

  vårdkedjan. Prioriteringen utfors av sjuksköterskor och är en av deras viktigaste

  arbetsuppgifter på akutmottagningar. Målet är att de som är i störst behov av vård ska få

  vård först. Felaktigt fattade beslut kan påverka patienters hälsa negativt. Akutmottagningen

  är en miljö som präglas av stress och oförutsägbarhet.

  Syfte:

  Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans

  beslutsfattande vid prioritering av patienter på akutmottagning.

  Metod:

  Beskrivande litteraturöversikt med induktiv analysmetod. Resultatet utgjordes av 14

  vetenskapliga studier med såväl kvalitativ som kvantitativ studiedesign.

  Resultat:

  Resultatet visade att sjuksköterskans beslutsfattande påverkades av faktorer som

  kunde delas in i två huvudteman: individuella- och organisatoriska faktorer. De individuella

  faktorerna bestod av erfarenhet av prioritering, självförtroende, utbildning samt

  prioriteringsbedömning. De organisatoriska faktorerna bestod av underkategorierna:

  arbetsmiljö, triagesystem och teamarbete.

  Diskussion:

  Resultatet diskuterades kritiskt med utgångspunkt från Benners humanistiska

  intuitiva teori “från novis till expert”. Effekten av utbildning i form av simuleringsövningar

  diskuteras i förhållande till behovet av erfarenhet for att utvecklas mot expert.

  Sjuksköterskeledd triage jämförs med läkarledd triage.

  Slutsats:

  Beslutsfattande kan vara för komplext för att kunna placeras in i en generell teori.

  Mer forskning behövs med eventuellt andra metoder.

 • 40.
  Alsing, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Högberg, Clara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Patienten - mer än ett bensår2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Amini, Abas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Gruvberg, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Schizofreni: Patientens upplevelser av den psykiatriska vården2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Schizofreni är en allvarlig psykiatrisk diagnos som medför många förändringar för individen. Travelbee skriver att sjuksköterskans uppgift är att hjälpa individen förebygga eller leva med ohälsa och lidande samt finna en mening i det. Som uppnås genom en relation mellan individer. Genom att veta hur patienten upplever vården kan vi förbättra vårdens bemötande av patienten.

  Syfte:

  Belysa hur patienter med schizofreni upplever den psykiatriska vården.

  Metod:

  En litteraturöversikt baserad på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod.

  Resultat:

  Visar att patientens upplevelse kunde delas in i tre huvudkategorier; Att bli bekräftad som individ, att känna sig mindre värd och miljön på vårdavdelningen. Det var viktigt att finnas tillhands och lyssna på patienten och göra dom delaktig i vården.

  Diskussion:

  I vården av schizofrena upplever patienterna den varierande. Med störst fokus på hur de blev bemött av vårdpersonalen men även vårdmiljön var den del av upplevelsen. Den kunde vara både positiv och negativ.

  Slutsats:

  Det är viktigt att lyssna på patient och göra hen delaktig i vården. Att se det unika och etablera en relation. Mer forskning på hur schizofrena upplever vården behövs.

 • 42.
  Amini, Abed
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Larsson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Tiden efter hjärtinfarkt: Depression, ångest och upplevelser2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Patienter som insjuknat i hjärtinfarkt har genomgått en livsomvandlande händelse och de som överlever har ofta mycket att bearbeta och kan drabbas av ångest och depression.

  Syftet:

  med denna litteraturstudie var att belysa tiden efter hjärtinfarkt med fokus på depression, ångest och patientupplevelser.

  Metod:

  En litteraturöversikt gjordes med databaserna CINAHL och PubMed som användes för att hitta studier vars data kunde svara mot syftet.

  Resultat:

  Depression och ångest var vanligt förekommande. En minskad nivå av både depression och ångest sågs ett år efter hjärtinfarkt. Många patienter upplevde en konstant rädsla för att få en ny hjärtinfarkt och kämpade med livsförändringar och bristande information från sjukvården beskrevs av patienter som bidragande.

  Diskussion:

  Forskning behövs inom området för att se om det finns skillnader i män och kvinnors upplevelser och skillnader i upplevelsen av en förstagångs infarkt eller andragångs infarkt.

  Slutsats:

  Ångest är vanligt i samband med hjärtinfarkt. Depression förekom vanligtvis mer efter några månader. Depression och ångest ökar risken för återinsjuknande och komplikationer. Ett ökat behov av information och stöd finns hos patienter efter hjärtinfarkt. Sjuksköterskans roll att jobba med patienterna är viktig för att minska förekomst av ångest, depression och negativa upplevelser.

 • 43.
  Aminoff, Ulla Britt
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kjellgren, Karin
  Institute of Nursing, Div. of Health and Caring Sciences, Göteborg University, Göteborg.
  The nurse - a resource in hypertension care2001In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 35, no 4, p. 582-589Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim of the study. To explore the content and structure of communication between patient and nurse at follow-up appointments concerning hypertension. Background. Hypertension is a chronic condition and calls for co-operation between health care providers and patients over a long period of time. One important purpose of the follow-up consultations is to transfer knowledge between patients and health care providers in order to empower patients. This is an important determinant of the quality of care. Design/methods. The study was based on 20 audio-recordings of actual follow-up appointments and was approved by ethics committees. The consultations took place at four different health care units for hypertensive patients. Findings. The average length of consultations was 18 minutes. In the consultations, patients initiated an average of eight new topics and nurses an average of 20. All nurses talked with patients about life style. Compared with previous studies of follow-ups with physicians, consultations with nurses addressed lifestyle factors and adherence to treatment to a higher degree. It was also observed that patients were more actively involved in interaction with nurses compared with the follow-ups with physicians. Conclusions. Active patient participation in care is a critical factor in improving adherence to treatment. It would be of value to develop and assess a more patient-centred. organization of hypertension care and thereby more individualized hypertension treatment. Nurses may have a pivot role in such care.

 • 44. Amsberg, Susanne
  et al.
  Anderbro, Therese
  Wredling, Regina
  Lisspers, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lins, Per-Eric
  Adamson, Ulf
  Johansson, Unn-Britt
  Experience from a behavioural medicine intervention among poorly controlled adult type 1 diabetes patients2009In: Diabetes Research and Clinical Practice, ISSN 0168-8227, E-ISSN 1872-8227, Vol. 84, no 1, p. 76-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim To describe experience from a behavioural medicine intervention among poorly controlled adult type 1 diabetes patients, in terms of feasibility, predictors and associations of improved glycaemic control. Methods Data were collected on 94 poorly controlled adult type 1 diabetes patients who were randomised to a study evaluating the effects of a behavioural medicine intervention. Statistics covered descriptive and comparison analysis. Backward stepwise regression models were used for predictive and agreement analyses involving socio-demographic and medical factors, as well as measures of diabetes self-efficacy (DES), diabetes locus of control (DLOC), self-care activities (SDSCA), diabetes-related distress (Swe-PAID-20), fear of hypoglycaemia (HFS), well-being (WBQ), depression (HAD) and perceived stress (PSS). Results The participation rate in the study was 41% and attrition was 24%. Of those patients actually participating in the behavioural medicine intervention, 13% withdrew. From the regression models no predictors or associations of improvement in HbA1c were found. Conclusions The programme proved to be feasible in terms of design and methods. However, no clear pattern was found regarding predictors or associations of improved metabolic control as the response to the intervention. Further research in this area is called for.

 • 45.
  Anderheim, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Axne, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Fysisk och psykisk ohälsa bland gymnasieelever i Västernorrlands län - En tvärsnittsstudie.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Andersson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hellström, Annika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Föräldrars upplevelser när deras barn vårdas på intensivvårdsavdelning: - en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kritiskt sjuka barn som vårdades på intensivvårdsavdelning väckte svåra känslosamma reaktioner hos föräldrarna. Syftet med denna studie var att belysa föräldrars upplevelse av omvårdnaden av sitt barn på intensivvårdsavdelning. Metoden som användes var litteraturstudie och omfattade 16 vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen gjordes med hjälp av MESH-termerna: intensive care, critical care, parent, experience och need via databaserna PUBMED och CINAHL. Resultatet visade att ovissheten, barnets förändrade utseende och smärta hade betydelse för hur föräldrarna upplevde barnets sjukdomstillstånd. Procedurer, miljön och medicinteknisk apparatur var viktiga faktorer för hur föräldrarna upplevde vården på barnintensivvårdsavdelning (BIVA). Föräldrars behov under BIVA-vistelsen var information, närhet och stöd. Föräldrars upplevelser på BIVA, på barnavdelningen och i hemmet fanns beskrivna. I diskussionen togs det upp att föräldrar som såg sitt barn ha ont, tappade sin föräldraroll eller var oroliga för att barnet inte skulle överleva löpte större risk för ohälsa. Med enkel, tydlig information och möjlighet att vara delaktig och nära sitt barn kunde den kritiska situationen upplevas som mindre stressande för föräldrarna.

 • 47.
  Andersson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jansson, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Patienter med demens som har utåtagerande beteende i form av våldsamhet och aggression på vårdhem - personalens upplevelse.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Andersson, Anna Stina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sjöblom Strömgren, Bodil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Specialistsjuksköterskors upplevelser av omhändertagandet av traumatiserade barn2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The most common reason for children to be seek in-hospital care in Sweden is trauma and every year more than 200000 children is traumatized. Nurses meet these children in their work but the procedures used to care for traumatized adults are not transferable to children. The aim of this study was to illuminate how special educated nurses experience the caring for traumatized children. A qualitative design with one-to-one interviews (n=9) was used to collect data. Content analysis was used to analyze the data. The analysis ended up in four categories;

  the experience of lacking knowledge, the experience of difficulties in the care, the experience of the need of good nursing skills and the experience of differences in the routines in use. The findings show that all the interviewed nurses experience a need to increase their knowledge concerning the care for traumatized children. Increased skills and knowledge in this matter would raise their feelings of being secure in their professional role.

 • 49. Andersson, Anna-Karin
  et al.
  Omberg, Monica
  Svedlund, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Triage in the emergency department: A qualitative study of the factors which nurses consider when making decisions2006In: Nursing in Critical Care, ISSN 1362-1017, E-ISSN 1478-5153, Vol. 11, no 3, p. 136-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Triage, as a concept, is relatively new in Sweden and means 'sorting'. The triage process was developed to grade patients who needed immediate care. Triage is currently important for the emergency treatment system, and nurses are expected to work with it professionally. The aim of this study is to describe how nurses implement triage when patients arrive at the emergency department of a county hospital, situated in a rural area of Sweden, as well as to highlight the factors considered when prioritizing, in connection with nurses' decision-making. The method used was observations of 19 nurses, with minimal disturbance in their triage work, followed by a short tape-recorded interview, during which the nurses were asked to reflect upon their decision of priorities. Qualitative content analysis of data has been used. The results were divided into two areas, internal factors and external factors. The internal factors reflect the nurse skills and personal capacity. The external factors reflect work environment, including high workload and practical arrangements, and should always be perceived and taken into consideration. Using these factors as a basis, the patients' clinical condition, clinical history, various examinations and tests form an assessment, which subsequently results in a prioritization.

 • 50.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Arosenius, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Föräldrars erfarenhet av att leva med ett barn med astma: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Barn i ung ålder är beroende av att föräldrarna tar hand om barnets astma. Föräldrar ska skapa en omsorgsfull och trygg omgivning för deras barn. Ett barn med astma involverar oftast hela familjen vilket innebär en förändring. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars erfarenheter att leva med ett barn med astma. Metod: I denna litteraturstudie användes 25 artiklar som analyserades och samanställdes av båda författarna. Resultat: Resultatet visade att barnets astma skapade många olika känslor hos föräldrarna, framförallt oro. Föräldrarna hade brist på kunskap och samlade därför information från olika källor. De skapade olika strategier för att lära sig hantera barnets astma. Föräldrarna hade svårt att lämna över ansvaret av sitt barns astma till andra. Föräldrarna kände sig utelämnade av vårdpersonalen i behandlingen av barnet och kände besvikelse över vårdpersonalens bristande stöd till familjen. Diskussion: Sjuksköterskan bör i mötet med föräldrar uppmuntra och stödja föräldrarna så deras självförtroende i vården av deras barn stärks och påminna dem om de resurser de har. Det är viktigt att sjuksköterskan bjuder in föräldrarna i vården, då de har en viktig roll i behandlingen av barnet. Slutsats: Vi skulle vilja se större utbud och utveckling av bra utbildning till föräldrar och barn med astma, samt vilja se fler studier gjorda i Sverige.

1234567 1 - 50 of 1626
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf