miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 142
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abazi, Agon
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Lindström, Robin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Effektiviseringsmöjligheter på Tunadals sågverk: med innesäljarprocessen i fokus2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har initierats eftersom innesäljarna har upplevt att arbetsbelastningen varit hög och att Tunadals sågverk har fått låga betyg i kundundersökningar. Syftet med denna undersökning har varit dels att utreda vilket av de tre arbetsformerna marknadsuppdelad flödesor-ganisation, funktionsorganisation och flödesorganisation med samarbete som är den mest fördelaktiga arbetsformen att använda i förhållande till de problem som finns i dag, dels utreda om det finns något arbetssätt som underlättar det vardagliga arbetet med att administrera försäljningar. Med anledning av detta har en litteraturstudie gjorts i syfte att hitta en effektivare arbetsform och ett effektivare arbetssätt för innesäljarna på Tunadals sågverk. Under denna studie valdes en fördjupning inom offensiv kvalitetsutveckling med balanserat styrkort som styrinstru-ment. För att identifiera problem i dag har intervjuer genomförts med innesäljarna. En kundundersökning har också genomförts för att få en uppfattning om kundernas synpunkter. Resultatet visar att det finns mycket onödiga arbetsmoment, exempelvis kontroll, dubbelarbete och problemlösning. Kommunikationen mellan olika enheter och individer är ibland bristfällig. En av de största orsakerna till innesäljarnas problem med hög arbetsbelastning är att varor inte är färdigtillverkade vid utlastningsdatum. Det sker nästan inget arbete med att identifiera vilka problem som finns i processerna och det utförs endast lite arbete med fokus på förbättringsarbete. Det finns många fördelar med att arbeta i en flödesorganisation med samarbete eftersom denna arbetsform ökar helhetssynen och underlättar kommunikationen. Funktionsorganisa-tionen skulle däremot leda till att funktionerna i verksamheten blir mer isolerade. Det vore fördelaktigt att arbeta med offensiv kvalitetsutveckl-ing med balanserat styrkort som styrinstrument eftersom detta arbets-sätt har många fördelar.

  Nyckelord: Effektivisering, offensiv kvalitetsutveckling, balanserat styrkort, PDSA-cykeln, släktskapsdiagram, arbetsform.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Effektiviseringsmöjligheter på Tunadals sågverk - med innesäljarprocessen i fokus
 • 2.
  Abdulridha, Aya
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Albu-Jaafer, Ali
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Problem identification for the delivery system for document and errand management in an IT company: A qualitative case study an IT firm2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har många IT-organisationer strävat att implementera systemutvecklingsarbete för att förbättra och effektivisera informationshantering och på så sätt effektivisera hela organisationen. Det första steget inom systemutveckling är att identifiera de problem som upplevs av företaget idag. Denna studie fokuserar på att studera leveranssystemet hos ett It-företag i syfte att identifiera problem och kvalitetsbrister i det systemet. Leveranssystemet används dagligen av medarbetarna på fall företaget. Flera problem har uppstått i samband med att systemet inte är automatiserat. Medarbetarna får olika problem som de tycker att de bör undvikas. Medarbetarna måste gå in manuellt för att ändra det som har genererats av systemet. Detta leder till ledtider och ökar risken för att det blir fel. Forskning inom områdena systemutveckling och processutveckling pekar på vikten av att utveckla eller förbättra IT-processer för att uppnå det kvalitet som behövs. Studien har genomfört med hjälp av att observera och intervjua medarbetare som arbetar med leveranssystemet. Resultat av denna studie presenterar tre stora problem som systemet har idag. Dessa är installation guide, användbarhet för systemet och kravspecifikation. Installation guiden är ett dokument som består av alla moduler som skall installeras hos kunden för den versionen som ska släppas tillsammans med andra nödvändiga information om leveranserna eller modulerna. Dokumentet genereras inte av systemet idag utan skapas manuellt av medarbetarna. Detta kräver mycket manuellt arbete och tid för att kontrollera och se till att de har fått allt med. Det nuvarande systemet saknar vissa funktioner som gör att användbarheten är väldigt komplext och tar tid att lära sig hur det fungerar. Företaget har ingen tydlig kravhanteringsprocess vilket gör att företaget levererar en modul eller en tjänst som inte uppfyller krav och förväntningar. Studien representerar även lösningförslag för att åtgärda dessa problem.   

 • 3.
  Abdulridha, Aya
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Karlberg, Louice
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Klassificering och lokalisering: En studie om klassificering och lokalisering av produkter hos Delta Terminal AB2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Delta Terminal AB hyr idag ett lager. Då utgifterna för lagret är högre än inkomsterna vill Delta Terminal AB flytta sitt nuvarande lager till en egenägd lokal på området. Då det nuvarande lagret är på cirka 7900 m2 och den tilltänkta lokalen är 6400 m2 är det viktigt att lagerytorna fylls så mycket som möjligt utan att skada produkterna. För att minska körsträckorna i lagret placeras produkterna utefter en klassificering där uttagsfrekvensen är den viktigaste faktorn. Klassificeringen har gjorts genom en dubbel ABC-analys. För att kontrollera om produkterna får plats i lagret gjordes beräkningar på fyllnadsgraden samt lokalisering och placering av produkterna. Informationen är hämtad genom en litteraturöversikt, tidigare studier, vetenskapliga artiklar, diskussioner med personal hos Delta Terminal AB samt data från respektive kund som har produkter i lagret. Studien visar att produkterna Delta Terminal AB har i lager inte kommer att få plats i den tilltänkta lagerlokalen och att Delta Terminal AB behöver minst 48 m2 för att kunna lagra överblivna produkter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adolfsson, Kim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för industridesign.
  Skänk: Att skapa ett intressant utseende2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats skriver jag om hur man skapar en intressant och spännande kontrast mellan olika material och mönster i min examensmöbel. Jag beskriver även kortfattat hur jag kom fram till just detta, samt varför jag valde de metoder jag använde mig av.

   

  Jag valde mellan vanlig brun MDF-skiva, Valchromat (genomfärgad MDF-skiva) och en färg.

   

 • 5.
  Afrim, Philip
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Kartläggning och identifiering av flaskhalsar inom arbetsprocesser för bagagehantering: Kartlägga och analysera förutsättningarna för en effektivare bagagehanteringsprocess för avgående bagage på Landvetter flygplats med hjälp av VSM, ABC-Analys och processkartläggningar.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flygplats logistik

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlqvist, Theresé
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Hur ett tvärfunktionellt samarbete kan motverka stuprörsstrukturer: Kommunikationens roll i det organisatoriska gränssnittet mellan olika avdelningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stuprörsstrukturen visar sig i många olika organisationer och branscher, där den orsakar problem då medarbetare och chefer tenderar att se mer till sina egna, eller den enskilda avdelningens, målsättningar än organisationens övergripande. Studien syftar till att identifiera vilka kommunikativa faktorer som bidrar till stuprörsstrukturen, för att vidare urskilja den mest kritiska faktorn. För att uppnå studiens syfte har en fallstudie genomförts på ett utvalt företag med stuprörsstruktur. Vidare har intervjuer och observationer skett för att kunna urskilja olika problemområden, där de problemområden som identifierats sedan har ställts mot tre kommunikativa faktorer som framkommit som bidragande till stuprörsstrukturer i flertalet tidigare studier. Den faktor som har flest samband med de olika problemområdena har ansetts som den mest kritiska faktorn i studien. Resultatet av studien anger ”Bristande förståelse för varandras arbete” som den mest kritiska faktorn i en stuprörsstruktur och att denna kan motverkas genom att följa fem rekommendationer: lyft positiva samarbeten kontinuerligt, ta upp problematik med varandra direkt när den uppstår, kartlägg hur kommunikationen går i verksamheten, implementera en långsiktig modell samt ha löpande workshops med inblandade avdelningar. Slutsatsen är att stuprörsstrukturen kan skapa flera oönskade effekter i en verksamhet men att insatserna för att motverka dessa inte måste vara invecklade eller vidare resurskrävande. Att följa fem enkla steg mot bättre samverkan och kommunikation kan vara en bra bit påväg mot en bättre struktur.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahlqvist, Theresé
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  "Är det alltid negativt att vara konservativ?": En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När byggbranschens uteblivna digitalisering undersöks förklaras det ofta med att det är på grund av en konservativ kultur. Syftet med denna studie har varit att problematisera stämplingen som konservativ och genom att studera ett företag verksamt inom branschen få en djupare förståelse för vilka andra problem som kan finnas. Utifrån detta fastställdes tre frågeställningar vilka studien haft som mål att besvara. Dessa behandlar på vilket sätt byggbranschen kan sägas vara konservativ, hur konservatismen tar sig uttryck samt vilka andra hinder som finns som inte kan sägas härstamma från konservatism. Studien har genomförts via en fallstudie på Skanska Sverige AB med Region Hus Norr som avgränsat område. Vidare har den varit uppdelad i två olika faser där semi-strukturella intervjuer och en dokumentgranskning använts som grund för en nulägesbeskrivning. Resultatet visar att det inte är en representativ bild av byggbranschen att den idag kallas för konservativ och under fallstudien iakttogs inga uttryck för konservatism. Däremot framkommer det flera andra områden som anses ligga till grund för en långsam utveckling. Slutsatsen som dras är att lagen om offentlig upphandling är en av anledningarna till att viss utveckling inom branschen förhindrats. Även en påskyndad förändringsprocess, där vissa steg i för- och avslutningsfasen inom förändringsledning hoppas över, ses som en anledning till detta. Det påvisas även att de processer som finns inte alltid stödjer en effektiv digitalisering, vilket tyder på att det i vissa fall enbart sker en förflyttning av arbetet från analogt till digitalt. Avslutningsvis har en antydan till en stuprörsstruktur observerats under studien vad gäller utvecklingsfrågor, vilket i stor uträckning kan påverka effektiviteten och den eftersträvade förbättringen negativt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahlqvist, Theresé
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  "Är det alltid negativt att vara konservativ?": En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När byggbranschens uteblivna digitalisering undersöks förklaras det ofta med att det är på grund av en konservativ kultur. Syftet med denna studie har varit att problematisera stämplingen som konservativ och genom att studera ett företag verksamt inom branschen få en djupare förståelse för vilka andra problem som kan finnas. Utifrån detta fastställdes tre frågeställningar vilka studien haft som mål att besvara. Dessa behandlar på vilket sätt byggbranschen kan sägas vara konservativ, hur konservatismen tar sig uttryck samt vilka andra hinder som finns som inte kan sägas härstamma från konservatism. Studien har genomförts via en fallstudie på Skanska Sverige AB med Region Hus Norr som avgränsat område. Vidare har den varit uppdelad i två olika faser där semi-strukturella intervjuer och en dokumentgranskning använts som grund för en nulägesbeskrivning. Resultatet visar att det inte är en representativ bild av byggbranschen att den idag kallas för konservativ och under fallstudien iakttogs inga uttryck för konservatism. Däremot framkommer det flera andra områden som anses ligga till grund för en långsam utveckling. Slutsatsen som dras är att lagen om offentlig upphandling är en av anledningarna till att viss utveckling inom branschen förhindrats. Även en påskyndad förändringsprocess, där vissa steg i för- och avslutningsfasen inom förändringsledning hoppas över, ses som en anledning till detta. Det påvisas även att de processer som finns inte alltid stödjer en effektiv digitalisering, vilket tyder på att det i vissa fall enbart sker en förflyttning av arbetet från analogt till digitalt. Avslutningsvis har en antydan till en stuprörsstruktur observerats under studien vad gäller utvecklingsfrågor, vilket i stor uträckning kan påverka effektiviteten och den eftersträvade förbättringen negativt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Alawi, Hussein
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Guyo, Hassan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  En värdeflödesanalys av ett reservdelslager i en fluktuerande marknad.: En fallstudie med avseende att implementera Lean.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företag inom stålindustrin tacklas nuförtiden med en fluktuerande och oförutsägbar marknad. Detta resulterar i försiktiga åtgärder och svårigheter med att planera och uppnå långsiktiga mål. Ovissheten leder till att beslut ibland baseras på felaktiga prognoser. I höjden av denna fluktuerande marknad behövs vanligtvis förstärkning i och med att efterfrågan ökar. Detta leder till att företag ställs inför svåra beslut, att anställa ytterligare personal och/eller utöka lagerhållning. Denna marknad kan så småningom vända och detta leder till varsel av personal samt kontraktion av depåer för att hålla en viss vinstnivå, som det tidigare har hänt. Ett av alternativen som återstår i dagsläget är effektivisering av orderhanteringsprocessen för att reducera ledtider och klara av ökande efterfrågan. Lean är en välkänd metod för att effektivera flöden i processer. Företagets reservdelslager arbetar inte med Lean i dagsläget. Syftet med denna fallstudie är att undersöka med värdeflödesanalys(VSM) och diskret händelse simulation vilka kritiska punkter och flaskhalsar som existerar i reservdelslagret och målet är att sedan eliminera de med Lean som arbetssätt. Första steget bestod av att kartlägga orderhanteringsprocessen med en processpromenad och sedan analysera de olika aktiviteterna. Detta möjliggjorde en identifiering av flaskhalsar och kritiska punkter. Resultatet presenterar ett nuläge av företaget med en cykeltid på 224 sekunder/artikel och en ledtid på 1549 sekunder/order. En order har även ett genomsnitt på 6 artiklar varav fem ligger på hyllor och en på lagerautomat. Flödet har illustrerats i ett spagettidiagram. I koppling med teorin har ett par förbättringsförslag föreslagits som exempelvis en omstrukturering av artiklar på hyllor utifrån pareto(ABC)-analys. Detta ska reducera ledtiden. Flaskhalsarna som har identifierats är osynkroniserade arbetsrutiner och ineffektiva lagerstrukturer. Därmed har ett antal effektivare framtida lägen med reducerade ledtider föreslagits. Slutsatsen är att Lean principer som ”Jidoka”(ständiga förbättringar) och Just in time(lägre ledtider i princip) kan implementeras med olika lösningar som VMI, IT och automatisering. Fortsatta studier kan utvärdera varje lösning med DES och även jämföra olika kostnader i förhållande till nytta.

 • 10.
  Albu-jaafer, Ali
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Undersökning om kringtjänster i en kombiterminal2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De transporter som används av två olika transportmedel kallas för intermodala transporter. På grund av fördelar som intermodala transporter erbjuder, har marknaden för intermodala transporter blivit alltmer viktigare. Fördelarna kan vara både miljömässigt och ekonomiskt. Kombiterminalen är den destinationen där intermodala transporter sker. Syftet med en terminal är att kombinera två olika transportmedel. Detta kan sänka den totala transportkostnaden samt minska miljöförstöringar. För att få en framgång kombiterminaler finns det några faktorer som bör beaktas. En av dessa faktorer är dessa primära tjänster och kringtjänster som terminalen erbjuder.

  Syftet med denna studie är att undersöka kringtjänster som kan tillämpas på en kombiterminal för att öka intäkter och attraktivitet för anläggning. Kringtjänster innebär extra tjänster som kan erbjudas på kombiterminalen. Dessa kan vara administrativa (tull och it-system), fordonstjänster (reparationsverkstäder, tankstation och parkering), godstjänster (cross-dockning, förpackning och ompackning) och personaltjänster (restaurang, kiosk och dusch). Induktiva ansats d.v.s. kvalitativ metoden användes för att besvara forskningsfrågor i denna studie. I undersökningen intervjuades fem olika operatörer på kombiterminaler i Sverige. Litteraturstudien som användes i denna studie har omfattats av tidigare undersökningar, rapporter och böcker. Syftet med litteraturstudien var att identifiera intermodala terminaler och de nya tjänster som kan användas på terminalen.

  Resultatet av denna studie gav en bra bild över dessa kringtjänster som kan tillämpas på Sundsvall nya kombiterminal för att öka terminalens intäkter och attraktivitet. Förutom dessa tjänster finns det andra faktorer som bör tas hänsyn till för att öka intäkter och attraktiviteten på kombiterminalen. Dessa är exempelvis den tekniken som används på kombiterminalen, säkerheten och placeringen på kombiterminal.

 • 11.
  Alsmo, Ludvig
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Bärlund, Jonathan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Nyttomaximering vid eleffektbrist på lokalnätet: En objektprioritering i en simuleringsansatts2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie var att studera olika aspekter av den prioritetsordning som används för att prioritera elanvändare i svenska elnät i händelse av nationell-, regional eller lokal elbrist. Studien redogör för hur prioriteringar av olika elanvändare går till och hur nyttan av olika elnät förändras utifrån en beslutsfattares egna preferenser, vidare redovisas hur samverkan mellan olika elnät påverkar den totala nyttan som varje invånare i ett samhäller erbjuds. Objekten i ett samhälle som förekommer på ett elnät delas in i åtta prioriteringsklasser beroende av objektets funktion. Området för denna studie har varit beslutsanalys. Studien har genomförts med hjälp av resultat från tidigare studier och teorier kring beslutsanalys, med detta som grund har en simulering genomförts för att påvisa hur nyttan av ett elnät ändras då förutsättningarna ändras. Förutsättningarna har varit; total kapacitet av elektricitet till samhället, avstånd mellan samhällen och de olika objektens efterfrågan av elektricitet. Studiens resultat har påvisat att ellinjer med objekt av hög prioriteringsklass ska prioriteras före ellinjer med objekt av låg prioriteringsklass. Vidare har studien visat att det kan finnas elnät i ett samhälle vars nytta skulle kunna vara större än de elnät som förespråkas av prioritetsordningen, och att dessa kan vara disjunkta. Detta för att prioriteringsordningen ska prioritera det elnät med högprioriterade objekt, inte nödvändigtvis det elnät med störst nytta. Studie har därmed resulterat i att elnät bör prioriteras efter dess nytta och att en beslutsfattare bör vara medveten om elbristens storlek, avstånd mellan samhällen och varje objekts efterfrågan av kapacitet för att kunna fatta ett bra beslut. Gällande samverkan mellan elnät visade studien på att detta kan genomföras om avståndet mellan samhällena inte var för stort.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Effektiv lagerstyrning med AHP och tvådimensionell artikelklassificering: En fallstudie på Permobil AB, Timrå2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kostnader kopplade till lagerverksamheten är ofta en betydande del av företagets totala omsättning. Trots detta är generella intresset för effektiv lagerstyrning lågt, trots dokumenterade fördelar som mindre bundet kapital, ökad kundservice och bättre arbetsmiljö.

  Permobil AB, Timrå är inne i en tillväxtfas och siktar på att öka sin produktion med mer än 30 % inom två år. För att möjliggöra detta behöver företaget förbättra sin lagerstyrning och utveckla sitt sätt att distribuera material, dels till eftermarknad och dels till sin egen montering.

  Syftet med studien är att bistå företaget i dess önskan att skapa en effektivare lagerstyrning med avseende på kvalitet och kostnad.

  Alternativa metoder att klassificera artiklar föreslogs, för att skapa en mer nyanserad bild av en artikels karaktär och hur den ska styras. Analytic Hierarchy Process (AHP) användes för att ge utvalda nyckelpersoner en chans att bestämma kriterier för hur en artikel ska bedömas. Dessa kriterier var årligt volymvärde, ledtid, uttagsfrekvens och inköpspris. Den andra metoden som föreslogs var en tvådimensionell klassificering där årligt volymvärde och uttagsfrekvens delar in befintliga artiklar i nio klasser med olika prioritering. Båda metoder gav upphov till betydande förändringar i jämförelse med den nuvarande metoden. För reservdelslagret testades alternativa prognosmetoder, för att jämföra med den nuvarande. Det visade sig att de båda metoderna glidande medelvärde och exponentiell utjämning med trend presterade bättre än den befintliga metoden. Stickprovet på 10 slumpmässigt utvalda artiklar är för litet för att förkasta nuvarande sätt att prognosticera, men det finns skäl att upprätta rutiner för kvalitetskontroll för att säkra en hög nivå på framtida prognoser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Joakim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Affärsmodellsutveckling: Hur företag hanterar utmaningar på en förändrad marknad2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En marknadsförändring innebär utmaningar för de företag som verkar på marknaden, eftersom de då måste anpassa sig till nya marknadsförhållanden, ny konkurrenssituation och liknande. Denna studie har haft som syfte att undersöka vilka utmaningar företag upplever när de utvecklar sina affärsmodeller. Detta har undersökts genom att läsa på om teori kring ämnet och intervjuer med representanter från elmarknaden i Sverige. Teorin visade att flera olika koncept kan kopplas samman till en övergripande bild där en förändring är katalysatorn. Fyra aspekter kring utmaningar kunde tas fram baserat på tidigare forskning, dessa är: (1) organisationen är inte van vid förändringsledning; (2) organisation är van vid förändringsledning; (3) ledningen vet inte hur de ska påbörja arbetet med BMI; och (4) ledningen vet hur de ska påbörja arbetet med BMI. Resultatet från intervjuerna visade att litteraturen återspeglas i verkligheten, då informanterna beskrev flera koncept från litteraturen. Informanternas organisationer kunde placeras i de aspekter som tagits fram, och baserat på tidigare forskning kunde hanteringsförslag på dessa utmaningar tas fram, några av dessa som informanterna redan applicerat (men ännu inte fullt ut).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Bizimana, Mike
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Digitalisering och kundnytta: En undersökning om digitaliserings effekt på ett företag och dess kunder2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Verksamheter och organisationer står i dagens samhälle framför ökande utmaningar till förändringar och anpassning till en digitaliserande värld. För att kunna fortsätta vara relevant på marknaden så behöver verksamheter arbeta ständigt med utveckling och effektivisering av dess olika processer. Denna studie är utförd som en fallstudie hos MittSverige Vatten & Avfall som är ett kommunalt bolag i Sundsvall kommun. Studien hade som syfte att undersöka vad digitalisering av informationsinhämtning kunde tillföra för nytta för ett företag och dess kunder. Undersökningen har fokuserat på digitalisering av informationsinhämtning från kundens vattenmätare. Studien har haft som mål att kartlägga och analysera digitaliseringens effekt på verksamhetens processer och ekonomiskt tillstånd med hjälp av värdeflödesanalys och kundundersökning. En enkät och intervjuer har utförts. En investeringsanalys har utförts för att studera och värdera nyttan som investeringen tillför kunden och MittSverige Vatten & Avfall med hänsyn till kostnaden. Studien bevisade att en digitalisering av vattenmätare skulle innebära en förbättring för både MittSverige Vatten & Avfall och dess kunder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Lucas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Berglin, Martin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Problematiken med estimering i projekt inom agil systemutveckling: Analys och undersökning av agil systemutveckling hos SDC2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens läge har IT-företag svårt med att estimera förändrade krav vilket medför att förtroendet hos beställaren påverkas negativt och är en av hu-vudanledningarna till att det måste förbättras. Målet med studien har varit att försöka ta reda på de vanligaste problemområdena inom agil systemut-veckling bland IT-företag med hjälp av en SWOT- och pareto-analys. SWOT-analys konstruerades av intervjuer med anställda på ett IT-företag och an-vändes för att ta reda på problemområden. Pareto-analysen användes med hjälp av en enkät som skickades ut till anställda på samma IT-företag för att prioritera problemområdena. Enkätens svar bygger på anställda från de flesta avdelningar, vilket resulterar i en objektivare syn på resultatet. Under-sökningen har visat att det finns många områden som kan förbättras. De huvudsakliga områdena som behövde förbättras var tydligare kommunikat-ion gällande kravhantering gentemot kunden, bättre kommunikation mellan avdelningarna internt i företaget, införa en metod för att snabbt estimera samt anpassa sig till förändrade krav behövde implementeras och slutligen skapa struktur gällande vilka personer som bör delta i planeringen inför program backlog. De fyra största problemområdena har sedan undersökts med hjälp av intervjuer med andra företag och genom en litteraturstudie. Slutsatsen som drogs var att kunden behöver vara involverad och uppdate-rad genom hela projektet. Konstant uppföljning och kommunikation gäl-lande förändrade krav behöver bearbetas och förmedlas. Höga krav måste sättas på kunden i början för att få en tydlig och genomarbetad förståelse för kravspecifikationen som möjligt. Många olika parter bör vara med på planeringen inför program backlog innan projektets uppstart. Kunden bör vara medveten om att förändrade krav kommer att uppstå och att detta kommer att leda till att den första estimeringen inte nödvändigtvis kommer vara absolut. Så länge kunden är uppdaterad och delaktig genom hela pro-jektet och problem upptäcks samt förmedlas tidigt bör förändrade krav inte vara ett stort problem. Det är syftet med att vara agil.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Åsa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Implementering av nytt kvalitetssystem: och behovet av förändringsledning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens marknad så försöker alla företag att hitta fördelar gentemot sina konkurrenter hela tiden, ett vanligt sätt att göra detta är genom att byta kvalitetssystem, till exempel till Lean som är en metod där fokus är att minska slöseri och endast göra sådant som skapar värde för kunden. Dock är inte ett sådant byte så lätt att genomföra och många företag misslyckas därför. Detta arbete är en fallstudie på en avdelning där implementeringen av Lean och 5S har avstannat. Semistrukturella intervjuer görs på avdelningen där frågorna baseras utifrån fjorton hinder som Almeida Marodin och Saurin[1] klassificerat och sorterat. Ur intervjuerna framkom bland annat att personalen inte kände ansvar för kvalitetsarbetet och hade svårt att hålla igång det. För att avhjälpa detta gavs rekommendationer om hur avdelningen bland annat kan skapa högre delaktighet och förståelse för Leanarbetet genom Kotters förändringsledningsmodell åttastegsmodellen

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Ismail, Abdiqafar
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Ruttoptimering: En jämförelse mellan mänsklig erfarenhet och optimeringsprogram2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ruttoptimering avser att optimera rutter för fordon medminsta möjliga resursåtgång. När fordonet ska besöka ettflertal givna platser är ett ruttoptimeringsverktyg förmånligtatt använda. Denna studie syftar till att jämföra den mänskligaerfarenheten mot ett ruttoptimeringsprogram. Detta har gjortsgenom att jämföra hur en lastbilschaufför har kört en rutt mothur ett GIS-verktyg räknat fram den optimerade färdvägen avsamma rutt. Sedan jämfördes om det fanns skillnader ochvilken av rutterna som var kortast, räknat i kilometer. Datahar hämtats från ett stort fraktföretag. För att nå syftet har 10rutter undersökts i programmet ArcGIS Online som använderalgoritmen tabusökning. En kommersiell beräkningsmetodhar använts då det bygger på heuristiska metoder som ärbetydligt snabbare än exakta metoder. Expertsystem byggerpå erfarenhet som experter har samlat på sig genom åren, deger rekommendationer baserade på sannolikhetsresonemangistället för definitiva svar, dessa system sätts ofta in i GIS för att förbättra resultat och beräkningstider i systemen. Studienresulterade i en förbättring på 60 % av rutterna. Målet meddenna undersökning var att visa om ett optimeringsprogramhittar en bättre rutt än experten. För att verifiera resultaten istudien gjordes en hypotesprövning vilket gav ensignifikansnivå på över 85%. Chauffören har kört dessa rutteri flera år vilket gör att rutterna är optimerade i en viss månredan innan studien gjordes. Det har inverkat på resultatetsom gett ett lågt medelvärde av den procentuella skillnaden,jämfört med tidigare undersökningar. En annan faktor kanvara att koordinaterna i datan från företaget inte helt stämdemed den verkliga placeringen av stoppen på rutterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Arlestedt, Rebecka
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Lindh, Melenie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Enterprise Mobility: Defining and evaluating business digitalization2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den mobila teknologin har utvecklats i snabb takt under de senaste åren och således förändrat organisationers sätt att arbeta. Mobilitet kan möjliggöra för organisationer att t.ex. förbättra de anställdas tillfredsställelse, öka effektiviteten och produktiviteten, samt minimera kostnader. Trots den snabba utveckling av såväl mobila lösningar som mobila enheter, så har utvecklingen gått betydligt snabbare för privatpersoner än för organisationer. Detta kan delvis förklaras av det faktum att organisationer, i större utsträckning än privatpersoner, måste ta hänsyn till de säkerhetsrisker som mobilt arbete kan medföra. Det kan också förklaras av att många IT-system kräver vidareutveckling och anpassning för att kunna möta det nya mobila sättet att arbeta. Att organisationer inte utvecklas i tillräcklig snabb takt ligger till grund för att många forskare beskriver att det finns ett forskningsgap i organisationers antagande av mobilitet. Denna studie syftar därför till att undersöka hur begreppet enterprise mobility presenteras i tidigare forskning samt hur det uppfattas och tillämpas bland anställda. Studien har använt en kvalitativ forskningsansats med ett undersökande och tolkande förhållningssätt. En fallstudie har genomförts på två olika organisationer för att identifiera möjligheter och utmaningar med enterprise mobility, men också för att stärka den befintliga definitionen av begreppet. Fallstudien presenterar också skillnader i anpassade IT-lösningar och antagandet av mobilitet inom två olika branscher. Både forskare och organisationer har uttryckt ett stort intresse av att utforska detta område ytterligare. Denna studie ligger till grund för att senare undersöka effekterna av hur företagen har anpassat sig till enterprise mobility.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Aroka, Annabel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet?: En fallstudie om hur arbetet med digitalisering tillämpas på nationell och lokal nivå i ambition att uppnå hållbarhet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today, Sweden's ambition is to be the best in the world to use the possibilities of digitization, while at the same time aiming to be a leader in the work for sustainable development and Agenda 2030. The study aims to study whether there is a clear connection between how the theory of how one should work with digitization to achieve sustainability applies in the practical work at national and local level. Furthermore, one can use the result to identify how one should use digitization and plan for a more sustainable society.

  The aim of the study is to be able to see what differences and / or similarities there are at the different strategic levels, where the study is limited to comparing Sundsvall's municipality with the rest of Sweden.

  The parameters examined are supported by the theory that William Mitchell has written in his book "e-topia", which describes the connection between digitization and sustainability and answers the question of how to achieve sustainability with the help of digitization.

   

  The report is based on a qualitative method, in which the result is gathered from two interviews and two policy documents, respectively, in order to be compared and discussed in the report's concluding discussion and conclusion part. The result shows that it is the human transformation that is of significant importance both at national and local level, but that there is no clear link to the sustainability work in the national digitization strategy. Instead of focusing on what abilities that are required to be able to use digital techniques or technologies, one should instead focus on how digitalization contributes to the sustainability work in order to eliminate unnecessary processes or steps.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Axelsson, Manfred
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Johansson, Amandus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Effektiviseringsmöjligheter avseende fyllnadsgrad: En jämförande analys mellan nuläge och optimerat resultat2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study aims to provide information on efficiency opportunities on SCA's northbound cassettes. It has been made by examining the capacity utilization rate on the northbound cassettes on SCA's vessels for a period of two weeks. The cargo loaded in the ports of Rotterdam and Sheerness consists of external cargo of varying shape. The cargo is shipped northbound to Holmsund and Sundsvall. Measurements have been made on the cargo to the final destinations Sundsvall, Holmsund and Finland. The measurements have been used in a mathematical optimization model created to optimize the loading of the cassettes. The model is based on placing boxes in a grid where the boxes that are placed representing the cargo and the grids representing the cassettes. The aim of the model is to reduce the number of cassettes and thereby increase the capacity utilization rate. The study resulted in an increase in capacity utilization rate for both area and volume to all destinations. The overall improvement for all cassettes examined resulted in an increase in the area capacity utilization rate by 9.02 percentage points and 5.72 percentage points for the volume capacity utilization rate. It also resulted in a decrease of 22 cassettes in total on the four voyages that were examined which indicate that there are opportunities to improve the capacity utilization rate. The study also shows that the model can be used as a basis for similar problems.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bertilsson, Jonathan
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Bodin, Kristoffer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Processutveckling: En fallstudie om VSM kombinerat med diskret händelsestyrd simulering kan effektivisera lastningsprocessen hos en logistikverksamhets hamnterminal2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att upprätthålla sin konkurrenskraft krävs det idag att ett fokus läggs på att ständigt förbättra sina processer inom organisationen. Detta faller sig logiskt, men att ta fram underlag för vilka förbättringsåtgärder som bör implementeras till processen kan vara svårt. Syftet med denna studie är att undersöka hur value stream mapping (VSM) tillsammans med diskret händelsestyrd simulering (DES) kan användas inom lastningsprocesser hos hamnliggande logistikverksamheter för att kartlägga processen, identifiera flaskhalsar samt att undersöka det teoretiska utfallet vid implementation av potentiella förbättringsåtgärder. Svaret på detta genererades via en fallstudie på SCA Logistics där en lastningsprocess analyserades från ett av deras lager som start till slutet av processen när produkten är lastad på ett fartyg. Först skapades en VSM samt en DES-modell av nuläget. Nulägets VSM bidrog till en översikt över den aktuella processen och till att validera DES-modellen. Därefter med Lean-principer som grundpelare och med hjälp av intervjuer kunde tre förbättringsåtgärder identifieras. Dessa förbättringsåtgärder applicerades till DES-modellen en i taget för att undersöka hur de påverkar systemet. De två framstående förbättringsåtgärderna testades även ihop. Resultatet visade på att processen blev mer effektiv, i form av kortare ledtid, och två nya VSM togs fram för att bidra med ytterligare visualiserande information. Åtgärderna har andra spärrar i praktiken som inte visas via varken DES eller VSM såsom höga kostnader eller hinder i lagerförhållanden. Undersökningen ledde till den slutsatsen att VSM kan användas som komplement till DES för att bidra med ett teoretiskt underlag för huruvida en förbättringsåtgärd bör implementeras. Som rekommendation bör även en kostnadsnyttoanalys genomföras för att undersöka huruvida nyttan uppväger för kostnaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Björkqvist, Olof
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  Perspectives on Demand Side Management1996Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This work treats recommendations based on energy systems engineering. The focus is on what can be learned by different methods about the roles that demand-side energy efficiency should play in the energy system. In the first part of the thesis, two case studies of local energy planning demonstrate the role of demand-side energy efficiency: energy systems engineering suggests a design in which energy efficiency improvements are aligned with the whole technical energy system. One result of the case studies is that the energy consumers invest in fewer energy efficiency measures than recommended by the methodologies applied. This indicates that there are important aspects of demand-side energy efficiency that are ignored by the methodologies used. In this work, the cause of the difference between the recommended and observed investments is addressed by an investigation of the customer's transaction cost for the energy efficiency investment. The second part is an application of the viable system model and focuses on the role of energy efficiency activities at a public energy utility. A case study demonstrates that most energy efficiency activities were run to support energy sales and, hence, were totally entwined with the traditional business. This role observed is compared with that suggested by the demand-side management methodology. The comparison shows that demand-side management is not capable of handling important aspects of interrelations between energy efficiency activities and energy sales. The work provides a language for further discussion of the role of energy efficiency activities at energy utilities.

 • 23.
  Botero, Carlos
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Bäckström, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Rännar, Lars-Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Roos, Stefan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Koptyug, Andrey
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Åsvik, Kenneth
  Uddeholms AB.
  Şelte, A
  Uddeholms AB.
  Ramsperger, Markus
  Arcam AB.
  Additive Manufacturing of a cold work steel using Electron Beam Melting2019Ingår i: Proceedings of Conference:  Tooling 2019, 2019, Vol. MayKonferensbidrag (Refereegranskat)
 • 24.
  Carlsson, August
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Åqvist, Marcus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Lean´s påverkan på arbetsmiljön: En kvalitativ studie över effekterna på arbetsmiljö och hälsa vid införande av Lean2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är många organisationer som väljer att införa Lean produktion i sin verksamhet, då det är de koncept som gjort störst framsteg när det gäller effektiviseringsprogram. Eftersom Lean fokuserar på att maximera kundnytta och minimera resursslöseri i en organisations verksamhetsprocesser, så glöms det ofta bort att införandet påverkar även personalen. Syftet med studien är att undersöka vilka effekter på arbetsmiljön och hälsa som anställda i den privat sektorn upplever efter införande av Lean produktion som strategi inom sin organisation.

  Målet med studien har varit att besvara hur ett Lean införande påverkar arbetsmiljö och hälsa. Undersökningen baseras på Almondys senaste förbättringsarbete av svinnprocessen. Med hjälp av en intervjustudie och en allmän litteraturstudie så har vi undersökt vilka effekter som ett Lean införande har på arbetsmiljön och hälsa. Intervjustudien är genomförd på Almondy AB som är en livsmedelsproducent stationerad i Göteborg. Sökning av litteraturen är gjord i artikeldatabaser med nyckelord kopplade till området. Genom en komparativ analys metod har sedan resultatet analyserats. Det finns studier som påvisar att effekterna varierar beroende på vilken synvinkel de haft samt i vilken bransch undersökningen gjorts. Detta gör att effekterna får en stor spridning och därför är det svårt ge en generell bild av effekterna. Resultatet från intervjustudien visar på en positiv effekt på arbetsmiljön då de beskriver att de fysiska momenten i processen samt avvikelserapporter har minskat. Resultatet från litteraturstudien visar på att det behövs fler studier för att kunna påvisa de generella effekterna Lean har på arbetsmiljön. Men litteraturstudien antyder att det finns både negativa och positiva effekter på arbetsmiljön och hälsa vid införande av Lean. Slutsatsen antyder på att Almondy har fått en positiv inverkan på deras fysiska arbetsmiljö då det har skett en minskning i avvikelserapporter. Om någon vill studera vidare inom området bör Lean produktion undersökas inom flera branscher samt granska alla aspekter av ett Lean införande kopplade arbetsmiljö och hälsa.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Chalak, Arian
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Effekter av lokalkännedom för larmbetjäning på SOS Alarm Sverige AB: En studie om övergången till nationell mottagning av 112 anrop och dess inverkan på samtalstiden2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet skarpa nödsamtal till 112 har under de senaste åren ökat kraftigt. Den kraftiga ökningen medför höga krav på ärendehanteringen inom SOS Alarm som ansvarar för nödnumret 112. Att mäta och följa upp effekterna av nationell mottagning av 112 anrop är därför ett viktigt område för 2016. Syftet med studien är att undersöka om samtalstiden är längre hos en nationell operatör i förhållande till en lokal operatör. Det uppnås genom att studera samtalstidens medelvärde för lokal och nationell mottagande av samtal. Målet är att med statistisk analys och hypotesprövning utreda ifall operatörens lokalisering och dess närhet till inringaren påverkar samtalstiden. Resultatet visar att det finns en statistisk signifikant skillnad i samtalstidens medelvärde mellan nationell och lokal mottagning, där nationell mottagning har längre medelsamtalstid. Med bakgrund till att lognormalfördelningen är icke-linjär analyseras inte skillnaden av samtalstiden innan transformationen. Slutsatsen av denna studie är att operatörens lokalisering påverkar samtalstiden, där medelsamtalstiden för nationell mottagande är längre. Förutsatt att det inte förekommer någon skillnad i samtalstid mellan samtalstyperna, det diskuteras mer ingående i avslutande diskussion.

 • 26.
  Dibo, Alexandra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Challenges when making extensive changes to software processes: A case study on a software development department at Scania CV AB2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationer genomgår en rad olika förändringsprocesser under sin livstid och många av dessa är nödvändiga för att organisationerna ska behålla sin konkurrenskraft på marknaden. En stor del av förändringsinsatser uppnår dock aldrig sina mål och cirka 70 procent av alla anses vara misslyckade. En orsak till den höga andelen misslyckanden är oförmågan att hantera de utmaningar som ofta uppstår i samband med förändringsprocesser. För att förändringsarbetet ska lyckas är det därför viktigt att vara förberedd och veta hur man identifierar och hanterar de utmaningar och den resistans som kan uppstå under förändringsprocesser.

  Syftet med studien har varit att identifiera utmaningar med omfattande förändringsinsatser i mjukvaruprocesser. Två omfattande förändringar, (1) modularisering av mjukvarustrukturen och (2) införandet av agil metodik vid en mjukvaruutvecklingsavdelning på Scania CV AB har använts som fallstudie.

  En övergripande rädsla och resistans mot omfattande förändringar identifierades. Dessutom identifierades fyra huvudutmaningar med den första förändringen; svårigheter med mjukvaruutvecklingsprocessen, brist på vision och kommunikation från ledning, rädsla och osäkerhet samt brist på resurser och verktyg. Två utmaningar identifierades med den andra förändringen; att det var tidskrävande samt brist på resurser och verktyg.

  Svårigheterna med mjukvaruutvecklingsprocessen visade att den stora utmaningen med den modulära mjukvarustrukturen var att underhålla den. De återstående utmaningarna har emellertid tidigare identifierats i flera studier och kan alla relateras till att vara orsaker till resistans.

  En jämförelse mellan de två förändringarna gjordes också för att identifiera likheter och skillnader mellan dem. Detta gjordes för att förstå om skillnaderna kunde relateras till utmaningarna. Jämförelsen indikerar att en förändringsinsats med tydlig vision, bra kommunikation och ledarskapsengagemang är mindre benägen att möta utmaningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Edmon, Jannika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Nya spelregler för skogsindustrin: En studie om möjligheter att gamifiera ett skogsbolags transportstyrningssystem2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag behöver företag ständigt förbättra sig för att vara konkurrenskraftiga och uppnå goda resultat. Gamification är ett koncept som implementeras av allt fler företag för att öka motivationen hos anställda samt för att engagera dem så att de arbetar efter verksamhetens mål, något som långsiktigt kan leda till ett förbättrat resultat. Denna studie är baserad på ett fall hos ett internationellt IT-konsultbolag och deras kund som verkar inom skogsindustribranschen. Konsultbolaget har utvecklat ett IT-system för kunden där några av systemanvändarna är timmerbilschaufförer. Syftet med studien har varit att undersöka möjligheter till att gamifiera det befintliga IT-systemet för att öka systemanvändningen och uppmuntra till beteenden hos chaufförerna som går i linje med kundföretagets mål. Vidare har målet med studien varit att följa ett gamification-ramverk för att ta fram förslag på funktioner i systemet som kan stödja dessa beteenden. Ramverket har använts i kombination med olika metoder för datainsamling som exempelvis intervjuer och öppna enkätfrågor. Användningen av ramverket har resulterat i fyra funktioner som kan implementeras i systemet för att stödja vissa beteenden hos chaufförerna. Samtliga funktioner ger på olika sätt återkoppling till användaren efter en utförd handling, för att motivera till fortsatt användning. Innan implementering rekommenderas dock vidtagande av åtgärder för att gamification-projektet ska ha möjlighet att lyckas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Eivazihollagh, Alireza
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Svanedal, Ida
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Edlund, Håkan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Norgren, Magnus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  On chelating surfactants: Molecular perspectives and application prospects2019Ingår i: Journal of Molecular Liquids, ISSN 0167-7322, E-ISSN 1873-3166, Vol. 278, s. 688-705Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Chelating agents, molecules that very strongly coordinates certain metal ions, are used industrially as well as in consumer products to minimize disturbances and increase performance of reactions and applications. The widely used sequestering agents, nitrilotriacetic acid (NTA), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) belong to this branch of readily water-soluble compounds. When these chemical structures also have hydrophobic parts, they are prone to adsorb at air-water interfaces and to self-assemble. Such bifunctional molecules can be called chelating surfactants and will have more extended utilization prospects than common chelating agents or ordinary ionic surfactants. The present review attempts to highlight the fundamental behavior of chelating surfactants in solution and at interfaces, and their very specific interactions with metal ions. Methods to recover chelating surfactants from metal chelates are also described. Moreover, utilization of chelating surfactants in applications for metal removal in environmental engineering and mineral processing, as well as for metal control in the fields of biology, chemistry and physics, is exemplified and discussed.

 • 29.
  Ekman, Björn
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Bilindustrins förmåga att hantera förändringar i affärsmodellerna: Hur den uppkopplade bilen påverkar bilindustrins affärsmodeller2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  IT-utvecklingen har möjliggjort sakernas internet, Internet of Things. Internet of Things är uppkopplade enheter som kommunicerar med varandra och genererar data som sedan kan användas i olika syften. Antalet anslutna enheter beräknas att uppgå till 20,4 miljarder år 2020. Tekniken ger bilindustrin möjligheten att koppla upp sina fordon vilket benämns som Internet of Vehicles, en applikation av Internet of Things och intelligenta bilar. Vetenskaplig litteratur som tar upp de ekonomiska aspekterna i relation till Internet of Things är begränsad och behöver undersökas i större utsträckning. Den uppkopplade bilen är en disruptiv teknologi som förväntas påverka bilindustrin och deras affärsmodeller radikalt inom de närmaste åren och det är ingen som riktigt vet hur industrin kan komma att se ut de närmsta 10-15 åren. Denna typ av disruptiv teknologi kräver att företagen har kompetensen att implementera innovativa affärsmodeller. Studien fokuserar på den uppkopplade bilen ur ett affärsperspektiv och gör ingen fördjupning i tekniska aspekter eller säkerhetsutmaningar. Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka utmaningar bilindustrins affärsmodeller står inför med introduktionen av Internet of Things som ger industrin möjligheten att koppla upp sina bilar i en större omfattning än tidigare. Studiens resultat visar att värdeerbjudandet och kanalerna är de viktigaste delarna att fokusera på i affärsmodellen. För att företagen ska kunna kapitalisera på uppkopplingen är det viktigt att kunderna förstår värdet av uppkoppling och att företagen förvaltar informationen från de uppkopplade bilarna på rätt sätt. Idag erbjuder företagen tjänster eller utökat värde i befintlig affärsmodell för att stärka sitt varumärke. Respondenterna delar uppfattningen om att de traditionella affärsmodellerna inte kommer förändras radikalt så länge ägandet av bilen inte gör en helomvändning. Ägandeskapet och autonoma bilar är de faktorer som förväntas påverka industrin störst. Respondenterna i studien nämner fyra viktiga egenskaper för att kunna hantera disruptiva innovationer i branschen, mod, anpassningsbarhet, framtidsutsikt och nytänkande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Ekman, Marcus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Implementation av Lean i traditionell verkstadsmiljö: En fallstudie i ett kollektivtrafikbolag2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur Lean kan implementeras i en traditionell verkstadsmiljö för ett kollektivföretag inom bussbranschen i Sverige. Kollektivtrafikföretagen i Sverige lider av samma problem och det är låga marginaler. Lean kan vara ett sätt att öka sina marginaler på och i denna studie så fokuseras det på en pågående Lean implementation och även tidigare implementationer inom fallföretaget. Studien är gjord som en fallstudie med mixad metod dvs att den innehåller både kvalitativa och kvantitativa delar samt att ansatsen är abduktiv.

  Informationen om den pågående Lean implementationen och tidigare satsningar har inhämtas från intervjuer samt observationer. Sedan så har informationen analyserats och diskuterats för att komma fram till en slutsats. Den är att Lean kan implementeras i en traditionell verkstadsmiljö, men med olika resultat. Det beror på hur man gör det och studien visar att om man väljer att inkludera ledningen från början och utbilda dem innan implementationen sätter i gång så ökar chanserna att det blir lyckat. Först då visar studien att det är ett vinnande koncept. Ett annat problem är även det ärvda arbetssättet som finns i denna miljö, den är mer eller mindre påverkad av en svunnen tid då verksamheten var kommunal och inte hade samma avkastningskrav som idag.

  Fallföretaget som studien är gjord på har tidigare implementerat Lean men utan framgång, mycket beroende på att ledningen inte varit inkluderade. Det var en externpart som var den som utförde implementationen, det gjorde att det var svårt för underhållsledningen att se syftet och målet med implementationen dem var således exkluderade. Däremot har den pågående implementationen fått ett helt annat fäste hos ledningen, mycket därför att implementationen går genom dem. Underhållsledningen har också utbildats i förväg innan implementationen började, vilket studien visar var en av framgångsfaktorerna.

 • 31.
  Ekroth, Sebastian
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Ahlander, Gustaf
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Mobil individanpassad realtidsinformation i kollektivtrafiken: En fallstudie på Tågkompaniet2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det totala resandet med olika typer av färdmedel har ökat drastiskt i Sverige sedan 50-talet. Trots denna ökning har användandet av kollektivtrafiken minskat procentuellt vilket har sin förklaring i att användandet av bil som transportmedel har ökat. Forskare menar att ett sätt att öka användandet av kollektivtrafiken är att tillhandahålla bättre trafikinformation som skapar högre kundnöjdhet. Därför avser denna studie att undersöka hur mobil individanpassad realtidsinformation kan öka kundtillfredsställelsen i kollektivtrafiken. Studien angriper problemet genom en fallstudie på Tågkompaniet, där kundernas och personalens åsikter undersöks för att kartlägga nuläget rörande trafikinformationen inom kollektivtrafiken, men även undersöka vilken typ av realtidsinformation som anses som viktigast. Studien undersöker vidare de typer av tekniska lösningar som krävs, samt hur resenärernas behov kan beaktas för att erbjuda mobil individanpassad realtidsinformation. Studien finner att det finns ett missnöje både hos resenärer och personal med dagens trafikinformation och att deras krav och behov behöver tillgodoses i större utsträckning för att öka kundtillfredsställelsen. Vidare finner studien att informationsattribut rörande förseningar och trafikförändringar är den realtidsinformation som anses viktigast av resenärer. Funktioner som push-notiser, prenumerera på trafikinformation och information kopplat till biljetter är nödvändiga för att tillhandahålla mobil individanpassad realtidsinformation. Slutligen tillhandahåller studien ett verktyg för att beakta resenärernas behov vid utveckling och utvärdering av individanpassade informationssystem i kollektivtrafiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Enerstam, Max
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för industridesign.
  Garvsyrebetsning: Betsning under 1920-talet2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer beskrivas hur den naturliga garvsyrehalten som finns i vitekens virke kan användas tillsammans med ammoniak eller järnsalter för att kraftigt förändra ekvirkets kulör, detta genom ammoniakrökning och kemisk betsning. Detta var den metod jag använde mig utav när jag tillverkade min examensmöbel.

  Hela examensmöbeln tillverkades i ek med en mörkbrun valnötsliknande färgton och detta uppnåddes genom en reaktion mellan ammoniak och ekens garvsyra. Jämförelser mellan denna arbetsmetod och den idag vanligare färgbetsningen tas också upp.

  Under 1920-talet var kemisk dubbelbetsning det nya sättet att med industriell effektivitet och resultatsäkerhet betsa möbler och inredning. Detta effektivare arbetssätt framkommer endast efter mycket förberedelser och många tester för att kunna vara helt säker på resultatet.

  Däremot är resultatet eftersträvansvärt i sin kulör och slittålighet, eftersom rökningen dras in djupare i ekvirket än någon annan betsmetod får man en möjlighet att i efterhand slipa, hyvla eller på annat sätt finjustera. I de praktiska testerna som utfördes inför denna uppsats visade sig att om man använder sig av virke från samma träd kommer kulörresultatet även bli detsamma, detta kunde dock variera något mellan olika träd eftersom trädens garvsyrehalt kan variera.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Engström, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Mawlood, Hezwan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Processutveckling - En fallstudie för att undersöka hur integrationen av BPR och TQM  kan användas i olika faser av kvalitetsutvecklingen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är det nödvändigt att organisationer jobbar ständigt på att förbättra sina processer för att behålla sin konkurrenskraft. Men vilket koncept eller arbetsmetod kan effektivt förbättra processer? Kan en kombination av två processförbättringskoncept ge ett bättre resultat? Denna studie baseras på integrationen av två koncept som implementeras i två processer i ett företag. Processerna kommer att kartläggas för att få en tydlig överblick över hela processen före och efter implementeringen. De två koncepten är Business Process Reengineering (BPR) och Total Quality Management (TQM). Fallföretaget jobbar som återförsäljare av andra företags produkter och tjänster. Syftet med studien är att undersöka om processerna kan förbättras genom att minska administrativt arbete och dubbelarbete genom integrationen av BPR och TQM. Förbättringen och utvecklingen av den ena processen kunde följas, då företaget använder den nya lösningen av processen idag, vilket företaget själv hade tagit fram ett förslag till lösningen innan studien påbörjades. Den andra processen befinner sig i de första faserna av utvecklingen, därför kunde inte ett tydligt resultat fås fram utan ett förslag till förbättringen gavs till företaget vilket är tänkt att de ska följa eller använda som underlag/inspiration till den nya lösningen. Studien har visat att ett företag med en företagskultur som är öppen för förändringar och engagerat ledarskap kan leda till ett lyckat utvecklingsarbete.

 • 34.
  Eriksson, Madeleine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Wikström, Lars
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Kund?: En studie av hur högsta ledningen inom svenska myndigheter ser på kundbegreppet och vem man finns till för2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att ha förståelse för behov och förväntningar hos dem som verksamheten är till för(kunderna), är ett fundament för alla verksamheters utveckling och överlevnad. Att förståkundernas behov, vad som skapar värde för dem, är av största vikt för organisationersmöjligheter till framgång. Denna studie utgår från antagandet att offentliga aktörer tenderar attvara otydliga när det gäller sin egen kunddefinition. Om då samtidigt offensivkvalitetsutveckling bygger på kund och kundfokusering som en central byggsten, då torde detvara försvårande för dessa organisationer när det kommer till arbetet med kvalitetsutveckling isin verksamhet.Denna studie tittar på hur ett antal myndigheter ser på sitt förhållande till de man är till för.Vilka man skapar värden för och hur myndigheternas ledning ser på kundbegreppet i relationtill dessa frågor och sin verksamhet. Studien har även velat visa på hur detta påverkarmyndigheternas syn på kvalitetsarbete. Studien har utarbetats genom att sju svenska statligamyndigheter på nationell nivå intervjuats om hur myndigheterna förhåller sig till dem de finnstill för och sitt kvalitetsarbete. Resultatet visade att myndigheterna har en mycket välgenomtänkt definition för dem de finns till för, oavsett om de använder sig av kundbegreppeteller ej. Resultatet visade däremot inte på någon direkt koppling mellan hur myndigheternaser på dem de finns till för och hur de arbetar med kvalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  Lilja, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  Achieving shared values: Learning from Disney2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The need to achieve a strong corporate culture is one of the key questions within Total Quality Management (TQM). TQM is generally considered to be based on a number of core values; such as customer focus, decisions based on facts, process orientation, continuous improvement, everybody’s commitment and leadership, (Hellsten & Klefsjö, 2000). The core values should ideally be conformed to by all employees within a TQM organization, (ibid). Achieving these core values seems to be rewarding. Many companies that have succeeded in adapting their core values have received quality awards, e.g. Malcolm Baldridge National Quality Award and EFQM Excellence Model. These quality awards are based on values that are widely considered to be the building blocks of effective TQM implementation (Hendricks & Singhal, 1999). There are a lot of descriptions in literature about the importance of working with the ideas of TQM such as putting focus on the customer, establishing processes and also about educating the employees in using tools of improvement, but very little focus on discussing how shared values really are achieved.   A common set of values within an organization is often referred to as the company or corporate culture. A strong culture implies that there is uniformity among the employees regarding, for example values (Pinder 1998). In our literature studies we came across two interesting strategies that combined together provide a tactic for working with shared values to attain a strong corporate culture. According to Chatman (1989) the best way is an integration of the strategies of selection and socialization. That implies both considering values at the selection when the organization chooses its members, by recruiting an individual with the right values and later on by maintaining or reinforcing values by socialization which can be done by training, orientation and other methods. As regards working with achieving TQM values we mostly encountered the use of socialization and feel that there is a need for broader thinking by putting greater emphasis on the selection process when recruiting new members into the organization.   The purpose of this paper is to raise the discussion about how to achieve homogeneity of values, such as TQM values in order to be a successful organization. The presented theories are accompanied by an observation from the renowned Walt Disney World in Florida, providing an example of how they are working with the selection strategy.

 • 36.
  Ewoko, Mathew Ngale
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  Municipal Solid Waste Management, Limbe Municipality Cameroon.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   

  The overview of this paper is about municipal solid waste management in Cameroon and suggested methods for improvement. Garbage bins for sorting has been mentioned in this paper as one of the major infrastructure needed in all the areas, particularly in the low standards areas. The installation of garbage bins for source separation, building of transfer stations next to paved roads have been mentioned as one of the primary solution for both the waste vehicles and households. This will increase the waste collection system and will reduce illegal dumping of waste. Population, urbanisation and industrial growth has also been mentioned in this paper as one of the main causes of increase waste generation that has lead to illegal dumping of waste in unwanted areas. Low level of education, inadequate financial standings or resources, poor enforcement of waste management regulations and governance has often led to major waste management problems in Cameroon. This paper also presents a vital analysis of the distance between garbage bins and households as well as possible solutions. The method used in this paper is both primary and secondary data’s which has been explained below. The three filter theory and the waste hierarchy model have as well been used.

  The case study of Limbe municipality has been used to bring out waste management related problems and recommended possible solutions for improvement.

   

   

   

  Key words: Environment, municipal solid waste management, Limbe municipality, Cameroon, awareness.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Falenius, Erik
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Jarl, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Lean – En utveckling från produktion till välfärd och service: En litteraturstudie av hur Lean utvecklats från produktion till välfärds- och servicebranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie består av två undersökningar kring Lean. Undersökningarna är begränsade till två databaser samt tre branscher, industribranschen där Lean grundades samt välfärds- och tjänstebranschen.

  Först gjordes en kvantitativ förstudie av publicerade artiklar för att få en uppfattning kring hur många andelar av de olika branscherna artiklarna bestod av. Resultatet visades i form av en graf där 40 artiklar från varje år delades upp i de tre branscherna.

  Efter det gjordes en litteraturstudie med en bedömningsmatris för en utgallring av artiklar. Utvalda artiklar jämfördes därefter mot ”toyotahuset” för att svara på forskningsfrågorna:

  På vilket sätt har definitionen av Lean förändrats från den produktionsbaserade förbättringsfilosofin det ursprungligen var, till det uttryck som används i flera olika branscher idag?

  Hur påverkar branschen implementeringen av Lean, skiljer sig det Lean som beskrivs i litteraturen mot det Lean som används i välfärds- eller tjänstesektorn?

  Det vi kunde hitta i den utvalda litteraturen var att de branscher som är nya med Lean använder färre verktyg och på mindre delar av sin organisation istället för att göra implementeringen på hela organisationen. Vi hittade många ”case studies” som berättar att det använt verktyg men inte hur verktygen har använts. En bransch som det hittades mycket artiklar om men som sållades bort på grund av avgränsningen var Lean construction.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Fundin, Christina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Ekström, Louise
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Ungdomars delaktighet i samhället: En studie om förutsättningar för delaktighet och hur digitala kanaler kan främja ungdomars deltagande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ungdomar har idag svagt inflytande i samhällsfrågor trots att ett av de övergripande målen inom ungdomspolitiken är att ungdomar ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Sveriges kommuner har en viktig uppgift i form av att öka ungdomars demokratiska deltagande. Om det ska lyckas behöver kommuner få bättre kunskap om hur de når ut till ungdomarna, hur ungdomarna helst vill framföra synpunkter och vilka förutsättningar som krävs för delaktighet. Syftet med studien är att undersöka hur digitaliseringen kan stärka ungdomars demokratiska deltagande. Detta genom att ta reda på vad som krävs för att ungdomar ska bli mer delaktig samt vilka digitala kanaler som kan användas för att skapa bättre förutsättningar för delaktighet. För att besvara studiens frågeställningar används triangulering mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser och de forskningsstrategier som används är litteraturstudie, enkätundersökning och intervju. Resultatet av undersökningen visar att viktiga förutsättningar för delaktighet bland annat är att ungdomar har resurser, i form av plattformar och kunskap, för att aktivt kunna delta i samhällsfrågor. Dessutom är en förutsättning att ungdomarna upplever att deras synpunkter faktiskt kan göra skillnad. Om dessa förutsättningar uppfylls kan deltagandet bland ungdomar öka. De digitala kanaler som ungdomar helst använder för att lämna synpunkter och för att ta emot information från kommunen är hemsidor, applikationer och mejl. En annan digital kanal som kommunen kan använda för att nå ut med information är Facebook. Till sist är det viktigt att kommuner är lyhörda och håller sig uppdaterade på vad ungdomar efterfrågar då trender gällande digitala kanaler ändras kontinuerligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Gabriel, Paul
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Torberntsson, David
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  En kombinerad fallstudie och designmetodik om lagerutrymme: Scenario- och processanalys på SCA Logistics2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SCA Östrand genomför i dagsläget en expansion av dess nuvarande produktion av pappersmassa. Dagens 435 000 ton kommer dubbleras när den nya produktionslinjen tas i bruk 2018. SCA Logistics som ansvarar för lagring och transportering av pappersmassan vill således veta hur mycket yta som finns i nuläget att lagra pappersmassa på och om den befintliga ytan är tillräcklig för att klara av volymökningen från SCA Östrand. Om ytan inte räcker till, vill SCA Logistics veta hur mycket yta som kommer behövas för att klara av volymökningen. Studien är en kombinerad fallstudie och designmetodik. Genom en processkartläggning kommer olika scenarion tas fram för att genomföra en nuläges-och framtidsanalys där syftet med studien kommer bestäm-mas genom att beräkna maximal area, volym och fyllnadsgrad. Inform-ation införskaffas från tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar, tidigare examensarbeten, samt processpromenader på SCA Logistics i Tunadals-hamnen. Relevant data erhålls från extern handledare på SCA Logistics. Studien ger svar på hur mycket yta som finns tillgängligt i nuläget, att denna yta inte kommer vara tillräcklig för att klara av volymökningen och ett minimum av ytterligare 5800 m2 behövs utöver den nuvarande ytan som finns tillgänglig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Gilbert, Åsa
  et al.
  Geneva International Centre for Humanitarian Demining.
  Larsson, Aron
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  A Review of External Post-clearance Inspection: How Cost-effective is it?2013Ingår i: Journal of ERW and Mine Action, ISSN 2154-1485, Vol. 17, nr 1, s. 16-20Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Geneva International Centre for Humanitarian Demining conducted a study in early 2012 to consider the effectiveness of performing external post-clearance inspections. GICHD took into account the practices of the International Mine Action Standards, the International Organization for Standardization and the numerous mine action programs worldwide. It also worked with the Swedish company Preference Consulting to determine the mathematical probability of finding a mine/explosive remnant of war during external post-clearance inspections. Lastly, GICHD examined the normative effect of external post-clearance inspections as well as the financial cost associated with their execution.

 • 41.
  God, Jon
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Investerare & start-ups med fokus på hållbar utveckling: Discrete Choice Experiments för att undersöka investerares benägenhet att investera i hållbar utveckling2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då hållbar utveckling blir allt mer viktigt så behöver alla aktörer i samhället göra sin del för att minska de ibland katastrofala och långvariga klimatförändringarna som blir på grund av exempelvis en högre medeltemperatur på jorden. En av dessa aktörer är den privata sektorn där investerare har en stor påverkan i vilka företag som får möjlighet att testa sina idéer och göra skillnad i världen. Frågan är dock om investerare tar det ansvaret och investerar i start-up företag med fokus på hållbar utveckling i sin affärsmodell. Denna studie syftar till att undersöka hur benägen investerarna är att faktiskt göra detta. Detta testas genom ett Discrete Choice Experiment där 14 investerare fick välja mellan tre olika företag som har olika stort fokus på hållbar utveckling i sin affärsmodell. Företag A har minst fokus på hållbar utveckling, företag B har viss fokus och företag B har stort fokus på hållbar utveckling. Discrete Choice Experimentet distribuerades i enkätformat där företagen representerades av en Business Model Canvas vardera och investerarna fick först välja mellan företag A & B, sedan företag A & C, och till sist företag B & C. Resultatet från studien visar på att investerare vid 26 procent av gångerna skulle välja en start-up utan fokus på hållbar utveckling, 45 procent av gångerna en med visst fokus på hållbar utveckling och 29 procent av gångerna en start-up med stort fokus på hållbar utveckling. Undersökningen visar också på en differens mellan olika grupperingar då exempelvis de som identifierade sig som kvinnor var mer benägna att investera på hållbar alternativ än män. Dessutom visar ängelinvesterare tydligt på en större benägenhet att investera i start-ups med fokus på hållbar utveckling än riskkapitalister. Slutsatserna av studien är att dess syfte uppfyllts och forskningsfrågan besvarats med att investerare har en benägenhet att investera i start-ups med en visst fokus på hållbar utveckling men det fick inte bli för mycket fokus. Resultatet av undersökningen kan användas av företag som befinner sig i faser där de behöver investeringar samt att de kan se vilket typ av investerare de bör vända sig till för att få störst möjlighet till positivt resultat. Viktigt att ta med sig från undersökningen är att dess reliabilitet och validitet kan kritiseras med brister exempelvis inom upprepbarheten i resultaten. Fortsatt forskning inom området bör studera större populationer av investerare för att se om samma mönster upprepar sig inom andra grupperingar samt att attributen hos affärsmodellerna kan delas upp mer för att undersöka om vissa attribut har större betydelse än andra när investerare väljer vilka start-ups de ska investera i.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  God, Jon
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Market analysis for a simulated microgravity random positioning machine2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The impact of gravity on organic material such as the human body has been a growing research field ever since the dawn of space flight. The Random Positioning Machine (RPM) is used to simulate microgravity on organisms without the use of real microgravity that is both expensive and scarcely available. This enables in-depth studies on the effect of weightlessness on organic materials in a controlled environment with relatively small means. The RPM has not yet been commercialized to a broader market but the most recent improvements to the machine creates possibilities for a start-up business revolving around the RPM. A method including both qualitative and quantitative models based on a case study were used to capture both aspects and to understand both how far in development the technologies were and the potential in the different market segments. The TRL for the different UVP’s of the RPM were generally ranked high except for the modularity and the market segment ranking shows that, from the four chosen segments, the food fermentation and fat crystallization segments have the most potential. The watch industry showed a minimal amount of potential. The SWOT-analysis on the two segments shows that the biggest weakness is the inexperience with start-ups but that is countered by the possibility for support by the university. For the food fermentation, there is an opportunity for a partnership where the company Swiss Culture Collection has shown interest in cooperation but there is also the threat of end customers equating organisms produced in microgravity with GMO, and by that having a negative impact. For fat crystallization, there is an opportunity with improving the process for producing low-fat products if research shows that microgravity can affect the density of the product. On the other hand, there is a lot of research that needs to be done to get the results.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Grundell, Moa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för industridesign.
  Att bygga en rygg: En skattjakt i polyeterns underbara värld2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten kommer ni få läsa hur arbetet gått till när en soffgrupp fick nya ryggar med ett speciellt mönster. Efter att ha hittat en bild på en soffa på pinterest föddes idén att skapa något likanande.

  De möbler som renoverades och gjordes om var en soffa och matchande fåtölj från 1960-talet. All gammal stoppning byttes ut mot ny av kallskum och polytex.

  För att hitta en passande lösning för ryggarna utfördes en rad olika tester med olika fasthet på materialen samt lösningar på sömnadsarbetet. Genom att arbeta i liten skala med test kunde en snabbt se vilka ändringar som behövdes

  göras tills nästa test. Grund tanken var limma ihop olika kallskum som stoppning och sedan skär upp den i det önskade mönstret. Tyget skulle formsys med persiennlinor

  mellan bitarna och sedan tryckas på plats i skårorna. Den idén fick överges efter en serie tester där det framgick att det inte skulle gå att skapa den kantiga känsla jag strävade efter.

  Den slutgiltiga lösningen blev att laminera tygets baksida med ett laminat och sedan sy in mönstret i detta.

  Rapporten kommer att redogöra med text och bilder för hur jag arbetade mig fram till den slutgiltiga lösningen. Vad är möjligt att genomföra med de materialen en hade att tillgå samt vad som hade kunnat göras annorlunda under resans gång.

 • 44.
  Gustafsson, Karl-Petter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Från politisk miljövision till aktivt miljöarbete i en kontrakterad bussorganisation.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Gustavsson, André
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Issa, Nicole
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Hållbara kontra konventionella fonder: En prestationsstudie om passivt och aktivt förvaltade fonder2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Every fourth Swede chooses to invest their capital in sustainable funds. There is consensus on the fact that the financial market has been affected by the increased awareness on sustainability which companies have embraced and now manage extensive CSR-work. The goal of this essay is to answer the question whether sustainable funds contributes larger to a portfolios risk adjusted return than conventional mutual funds and if there is a connection between that and passive or active fund management. The report compares 16 funds between the years of 2012 to 2018, whereas 8 funds are conventional and 8 are sustainable. Furthermore, half of each group is passively managed and half is actively managed. The ratios used to measure risk adjusted return in this essay is the Sharpe ratio and the Sortino Ratio. The results show that the conventional funds have a higher risk adjusted return than the sustainable funds. The result is further compared to previous research and discussed towards the hypotheses presented in the theory chapter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Harge, Lina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Karlsson, Sofie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Digitala Kundmöten: Hur företag kan erbjuda samma kundvärde i en flerkanalig miljö2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen driver fram ny teknik och förändrade konsumtionsbeteenden. De flesta företag är överens om att det är viktigt att etablera digitala tjänster och kanaler till sina kunder som förstärker kundrelationer. En digitalisering av fysiska kundmöten kan dock vara en utmaning i en organisation som har haft långsiktiga och personliga möten som ett koncept för framgång. Denna studie undersöker vilket värde som företag och kunder får i fysiska möten och vad som krävs för att det ska skapas samma värde i digitala möten. Målet är att identifierar vilka parametrar som är viktiga i kundmöten och hur väl dessa skapar värde i både fysiska och digitala möten. För att identifiera parametrar har det utförts en litteraturstudie, medarbetare och kunder som deltar i kundmöten på företaget WSP har intervjuats samt så har en enkät skickats ut till kunder som deltar i kundmöten. Empirin från intervjuerna och enkäterna har sammanställts och parametrar från tidigare studier har bekräftats, men även nya har upptäckts. Resultatet tyder på att kommunikationsinnehållet och behovet av att utveckla relationer är det största faktorerna som påverkar beslutet om digitala eller fysiska möten ska användas. Vidare så är det viktigt att valet av mötesform anpassas efter syftet med mötet samt efter vilken fas som relationen befinner sig i. Detta för att öka mötets effektivitet och för att skapa starka relationer. I början av en relation krävs det möten som bidrar till uppbyggnad av tillit och ett visat engagemang. Dessutom har även parametrarna kompetens, förståelse, trovärdighet, tillit och trevligt uppträdande betydande roll för att skapa värde i möten. Medan lyhördhet och kommunikation är grundförutsättningar för att skapa värde i alla mötesformer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Hasselblad, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Avvägning mellan arbetsmiljö och effektivitet med hjälp av multikriterieanalys: Hur komplettering av kundtjänst påverkar kundnöjdhet och effektivitet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom en offentlig verksamhet finns en kundtjänst vilken hanterar orderläggning åt personal inom verksamheten av felanmälan och beställningar för fastighet- och verksamhetsutrustning, Städ- och transportverksamheter samt hjälpmedel. Enligt samordnare på sjukhus inom offentlig verksamhet efterfrågar personal möjlighet att prata med en fysisk person ansikte mot ansikte, då de anser att det ibland är svårt att ringa eller använda webformulär vilka är de ända kontaktvägarna i dagsläget. Utifrån detta har ett förändringsförslag presenterats gällande att komplettera kundtjänst med lokala servicecenter på varje sjukhus. Studiens syfte har varigt att med multikriterieanalys avväga mellan effektivitet och arbetsmiljö vid ett kompletteringsförslag av kundtjänst. För att uppnå syftet med studien har en beslutsmodell konstruerats i beslutsverktyget DecideIT. Målet med studien har varigt att rekommendera beslutsfattare inom verksamheten att komplettera kundtjänst eller inte utifrån så rationella grunder som möjligt. Resultatet visade att det föredragna alternativet är att inte komplettera kundtjänst med lokala servicecenter. Till största del är resultatet beroende på enkätundersökningen (representerar kriteriet arbetsmiljö) vilken visade på att större delen av kunderna till kundtjänst inte efterfrågar en fysisk person att prata med ansikte mot ansikte över huvud taget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Hasselblad, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Dynamisk beslutsmodell för leverantörsval vid komplexa leverantörsvalsprocesser: En fallstudie på Logosol ett litet industriföretag2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Preskriptiv beslutsteori säger hur människan borde fatta beslut i praktiken givet att de inte alltid är perfekt rationella beslutsfattare. Utifrån den preskriptiva beslutsteorin riktas i denna studie kritik mot universella beslutsmodeller för leverantörsval vilka har föreställningen om sig att användas kunna användas universellt i alla olika typer av leverantörsvalssituationer. Frågeställningar som väckts är om denna föreställning stämmer, samt hur en dynamisk beslutsmodell skulle kunna skapa en mer anpassad beslutsmodell vilken inte lägger lite mycket ansvar på beslutsfattarens omdöme. Genom en fallstudie hos Logosol ett litet industriföretag identifieras med hjälp av processkartläggning en komplex leverantörsvalsprocess innefattande tre steg; prototypskapande, nollserieskapande samt produktion utifrån testtillverkning. Fallföretagets leverantörsvalsprocess används som grund för skapande av en dynamisk beslutsmodell. Dynamiska beslutsmodeller har den grundläggande principen att medta lärdom från ett beslut in i nästa, vilket anses användbart för fallföretagets leverantörsvalsprocess då dom inte bara använder testtillverkning för test av produkt utan även för insamling av information om leverantören. Studien visar att föreställningen stämmer, den skapade dynamiska beslutsmodellen visar att universella beslutsmodeller inte är särskilt användbara i många komplexa leverantörsvalsprocesser innefattande ett flertal steg. Modellen måste anpassas för företagets individuella process, dock kan identifieringsmetoden eller vissa delar av modellen som använts i denna studie möjligtvis användas för att skapa en dynamisk beslutsmodell för andra företag eller organisationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Heidlund, Marcus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  IT-konsulters positionering inom artificiell intelligens nu och i framtiden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Artificial intelligence is a concept based on making machines think. The disciplines that study this range from behavioral science to computer science and mathematics. The different approaches have contributed to categorize the field of artificial intelligence into different areas and the definitions of artificial intelligence are many. The aim of this study has been to investigate how IT consulting companies define and position themselves against artificial intelligence. To achieve this goal, literature on the subject has been studied to define artificial intelligence and to categorize the different areas of artificial intelligence. With the help of these areas, a survey has been conducted with IT consultancies as a target group. It turned out that most respondents work with different types of algorithms based on logic computations and big data, which differ from those areas experts believe will be significant for the future of AI. Both experts and the IT-consultancies are convinced that in the future neural networks will be one of the fields with greatest potential.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Helander, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för industridesign.
  En ny möbel med gamla drag: En form från 1780-talet anpassad till 2010-talet2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur kan man skapa något nytt som påminner om något gammalt på ett diskret vis? Kan man blanda stilar som är flera hundra år ifrån varandra och ändå skapa en harmoni?

  Denna uppsats handlar om hur gustavianska uttryck kan anpassas för att användas i moderna möbler för nutida hem. Uppsatsens fokus ligger i att redogöra för svenska gustavianska byråers karaktäristiska form och uttryck samt hur jag arbetat för att ta dessa till en modern möbel för nutida hem. För att detta ska göras på ett tydligt sätt kommer uppsatsen ge svar på vad som karaktäriserar både gustavianska och nutida byråer och liknande möbler, både i stiluttryck, form och design.

  Tanken är inte att skapa en kopia av en gustaviansk byrå utan att skapa en möbel för nutida svenska hem som är inspirerad av de gustavianska byråerna. För att detta ska kunna göras behöver man även en bild av vad som efterfrågas till våra hem idag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 av 142
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf