miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 238
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abazi, Agon
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Lindström, Robin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Effektiviseringsmöjligheter på Tunadals sågverk: med innesäljarprocessen i fokus2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har initierats eftersom innesäljarna har upplevt att arbetsbelastningen varit hög och att Tunadals sågverk har fått låga betyg i kundundersökningar. Syftet med denna undersökning har varit dels att utreda vilket av de tre arbetsformerna marknadsuppdelad flödesor-ganisation, funktionsorganisation och flödesorganisation med samarbete som är den mest fördelaktiga arbetsformen att använda i förhållande till de problem som finns i dag, dels utreda om det finns något arbetssätt som underlättar det vardagliga arbetet med att administrera försäljningar. Med anledning av detta har en litteraturstudie gjorts i syfte att hitta en effektivare arbetsform och ett effektivare arbetssätt för innesäljarna på Tunadals sågverk. Under denna studie valdes en fördjupning inom offensiv kvalitetsutveckling med balanserat styrkort som styrinstru-ment. För att identifiera problem i dag har intervjuer genomförts med innesäljarna. En kundundersökning har också genomförts för att få en uppfattning om kundernas synpunkter. Resultatet visar att det finns mycket onödiga arbetsmoment, exempelvis kontroll, dubbelarbete och problemlösning. Kommunikationen mellan olika enheter och individer är ibland bristfällig. En av de största orsakerna till innesäljarnas problem med hög arbetsbelastning är att varor inte är färdigtillverkade vid utlastningsdatum. Det sker nästan inget arbete med att identifiera vilka problem som finns i processerna och det utförs endast lite arbete med fokus på förbättringsarbete. Det finns många fördelar med att arbeta i en flödesorganisation med samarbete eftersom denna arbetsform ökar helhetssynen och underlättar kommunikationen. Funktionsorganisa-tionen skulle däremot leda till att funktionerna i verksamheten blir mer isolerade. Det vore fördelaktigt att arbeta med offensiv kvalitetsutveckl-ing med balanserat styrkort som styrinstrument eftersom detta arbets-sätt har många fördelar.

  Nyckelord: Effektivisering, offensiv kvalitetsutveckling, balanserat styrkort, PDSA-cykeln, släktskapsdiagram, arbetsform.

 • 2.
  Abdulridha, Aya
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Albu-Jaafer, Ali
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Problem identification for the delivery system for document and errand management in an IT company: A qualitative case study an IT firm2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har många IT-organisationer strävat att implementera systemutvecklingsarbete för att förbättra och effektivisera informationshantering och på så sätt effektivisera hela organisationen. Det första steget inom systemutveckling är att identifiera de problem som upplevs av företaget idag. Denna studie fokuserar på att studera leveranssystemet hos ett It-företag i syfte att identifiera problem och kvalitetsbrister i det systemet. Leveranssystemet används dagligen av medarbetarna på fall företaget. Flera problem har uppstått i samband med att systemet inte är automatiserat. Medarbetarna får olika problem som de tycker att de bör undvikas. Medarbetarna måste gå in manuellt för att ändra det som har genererats av systemet. Detta leder till ledtider och ökar risken för att det blir fel. Forskning inom områdena systemutveckling och processutveckling pekar på vikten av att utveckla eller förbättra IT-processer för att uppnå det kvalitet som behövs. Studien har genomfört med hjälp av att observera och intervjua medarbetare som arbetar med leveranssystemet. Resultat av denna studie presenterar tre stora problem som systemet har idag. Dessa är installation guide, användbarhet för systemet och kravspecifikation. Installation guiden är ett dokument som består av alla moduler som skall installeras hos kunden för den versionen som ska släppas tillsammans med andra nödvändiga information om leveranserna eller modulerna. Dokumentet genereras inte av systemet idag utan skapas manuellt av medarbetarna. Detta kräver mycket manuellt arbete och tid för att kontrollera och se till att de har fått allt med. Det nuvarande systemet saknar vissa funktioner som gör att användbarheten är väldigt komplext och tar tid att lära sig hur det fungerar. Företaget har ingen tydlig kravhanteringsprocess vilket gör att företaget levererar en modul eller en tjänst som inte uppfyller krav och förväntningar. Studien representerar även lösningförslag för att åtgärda dessa problem.   

 • 3.
  Abdulridha, Aya
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Karlberg, Louice
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Klassificering och lokalisering: En studie om klassificering och lokalisering av produkter hos Delta Terminal AB2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Delta Terminal AB hyr idag ett lager. Då utgifterna för lagret är högre än inkomsterna vill Delta Terminal AB flytta sitt nuvarande lager till en egenägd lokal på området. Då det nuvarande lagret är på cirka 7900 m2 och den tilltänkta lokalen är 6400 m2 är det viktigt att lagerytorna fylls så mycket som möjligt utan att skada produkterna. För att minska körsträckorna i lagret placeras produkterna utefter en klassificering där uttagsfrekvensen är den viktigaste faktorn. Klassificeringen har gjorts genom en dubbel ABC-analys. För att kontrollera om produkterna får plats i lagret gjordes beräkningar på fyllnadsgraden samt lokalisering och placering av produkterna. Informationen är hämtad genom en litteraturöversikt, tidigare studier, vetenskapliga artiklar, diskussioner med personal hos Delta Terminal AB samt data från respektive kund som har produkter i lagret. Studien visar att produkterna Delta Terminal AB har i lager inte kommer att få plats i den tilltänkta lagerlokalen och att Delta Terminal AB behöver minst 48 m2 för att kunna lagra överblivna produkter.

 • 4.
  Adolfsson, Kim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för industridesign.
  Skänk: Att skapa ett intressant utseende2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats skriver jag om hur man skapar en intressant och spännande kontrast mellan olika material och mönster i min examensmöbel. Jag beskriver även kortfattat hur jag kom fram till just detta, samt varför jag valde de metoder jag använde mig av.

   

  Jag valde mellan vanlig brun MDF-skiva, Valchromat (genomfärgad MDF-skiva) och en färg.

   

 • 5.
  Afrim, Philip
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Kartläggning och identifiering av flaskhalsar inom arbetsprocesser för bagagehantering: Kartlägga och analysera förutsättningarna för en effektivare bagagehanteringsprocess för avgående bagage på Landvetter flygplats med hjälp av VSM, ABC-Analys och processkartläggningar.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flygplats logistik

 • 6.
  Ahlqvist, Theresé
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Hur ett tvärfunktionellt samarbete kan motverka stuprörsstrukturer: Kommunikationens roll i det organisatoriska gränssnittet mellan olika avdelningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stuprörsstrukturen visar sig i många olika organisationer och branscher, där den orsakar problem då medarbetare och chefer tenderar att se mer till sina egna, eller den enskilda avdelningens, målsättningar än organisationens övergripande. Studien syftar till att identifiera vilka kommunikativa faktorer som bidrar till stuprörsstrukturen, för att vidare urskilja den mest kritiska faktorn. För att uppnå studiens syfte har en fallstudie genomförts på ett utvalt företag med stuprörsstruktur. Vidare har intervjuer och observationer skett för att kunna urskilja olika problemområden, där de problemområden som identifierats sedan har ställts mot tre kommunikativa faktorer som framkommit som bidragande till stuprörsstrukturer i flertalet tidigare studier. Den faktor som har flest samband med de olika problemområdena har ansetts som den mest kritiska faktorn i studien. Resultatet av studien anger ”Bristande förståelse för varandras arbete” som den mest kritiska faktorn i en stuprörsstruktur och att denna kan motverkas genom att följa fem rekommendationer: lyft positiva samarbeten kontinuerligt, ta upp problematik med varandra direkt när den uppstår, kartlägg hur kommunikationen går i verksamheten, implementera en långsiktig modell samt ha löpande workshops med inblandade avdelningar. Slutsatsen är att stuprörsstrukturen kan skapa flera oönskade effekter i en verksamhet men att insatserna för att motverka dessa inte måste vara invecklade eller vidare resurskrävande. Att följa fem enkla steg mot bättre samverkan och kommunikation kan vara en bra bit påväg mot en bättre struktur.

 • 7.
  Ahlqvist, Theresé
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  "Är det alltid negativt att vara konservativ?": En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När byggbranschens uteblivna digitalisering undersöks förklaras det ofta med att det är på grund av en konservativ kultur. Syftet med denna studie har varit att problematisera stämplingen som konservativ och genom att studera ett företag verksamt inom branschen få en djupare förståelse för vilka andra problem som kan finnas. Utifrån detta fastställdes tre frågeställningar vilka studien haft som mål att besvara. Dessa behandlar på vilket sätt byggbranschen kan sägas vara konservativ, hur konservatismen tar sig uttryck samt vilka andra hinder som finns som inte kan sägas härstamma från konservatism. Studien har genomförts via en fallstudie på Skanska Sverige AB med Region Hus Norr som avgränsat område. Vidare har den varit uppdelad i två olika faser där semi-strukturella intervjuer och en dokumentgranskning använts som grund för en nulägesbeskrivning. Resultatet visar att det inte är en representativ bild av byggbranschen att den idag kallas för konservativ och under fallstudien iakttogs inga uttryck för konservatism. Däremot framkommer det flera andra områden som anses ligga till grund för en långsam utveckling. Slutsatsen som dras är att lagen om offentlig upphandling är en av anledningarna till att viss utveckling inom branschen förhindrats. Även en påskyndad förändringsprocess, där vissa steg i för- och avslutningsfasen inom förändringsledning hoppas över, ses som en anledning till detta. Det påvisas även att de processer som finns inte alltid stödjer en effektiv digitalisering, vilket tyder på att det i vissa fall enbart sker en förflyttning av arbetet från analogt till digitalt. Avslutningsvis har en antydan till en stuprörsstruktur observerats under studien vad gäller utvecklingsfrågor, vilket i stor uträckning kan påverka effektiviteten och den eftersträvade förbättringen negativt.

 • 8.
  Ahlqvist, Theresé
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  "Är det alltid negativt att vara konservativ?": En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När byggbranschens uteblivna digitalisering undersöks förklaras det ofta med att det är på grund av en konservativ kultur. Syftet med denna studie har varit att problematisera stämplingen som konservativ och genom att studera ett företag verksamt inom branschen få en djupare förståelse för vilka andra problem som kan finnas. Utifrån detta fastställdes tre frågeställningar vilka studien haft som mål att besvara. Dessa behandlar på vilket sätt byggbranschen kan sägas vara konservativ, hur konservatismen tar sig uttryck samt vilka andra hinder som finns som inte kan sägas härstamma från konservatism. Studien har genomförts via en fallstudie på Skanska Sverige AB med Region Hus Norr som avgränsat område. Vidare har den varit uppdelad i två olika faser där semi-strukturella intervjuer och en dokumentgranskning använts som grund för en nulägesbeskrivning. Resultatet visar att det inte är en representativ bild av byggbranschen att den idag kallas för konservativ och under fallstudien iakttogs inga uttryck för konservatism. Däremot framkommer det flera andra områden som anses ligga till grund för en långsam utveckling. Slutsatsen som dras är att lagen om offentlig upphandling är en av anledningarna till att viss utveckling inom branschen förhindrats. Även en påskyndad förändringsprocess, där vissa steg i för- och avslutningsfasen inom förändringsledning hoppas över, ses som en anledning till detta. Det påvisas även att de processer som finns inte alltid stödjer en effektiv digitalisering, vilket tyder på att det i vissa fall enbart sker en förflyttning av arbetet från analogt till digitalt. Avslutningsvis har en antydan till en stuprörsstruktur observerats under studien vad gäller utvecklingsfrågor, vilket i stor uträckning kan påverka effektiviteten och den eftersträvade förbättringen negativt.

 • 9.
  Ahmad, Awais
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mozelius, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Critical Factors for Human Computer Interaction of eHealth for Older Adult2019Ingår i: Proceedings of the 2019 the 5th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies, Vienna: Association for Computing Machinery (ACM), 2019, Vol. 5, s. 58-62Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The percentage of older adults increases globally with an increased need for medical care. To support the idea of successful active aging, e-health seems to be an interesting concept. This study was conducted as a systematic literature study, with the aim to identify and discuss determinant factors in the Human computer interaction of eHealth for older adults. The important main research question to answer was: What are the critical challenges to address for an improved human computer interaction in technology enhanced health care systems for older adults? Findings show that there are several critical factors to consider, with trust, personal integrity, technological acceptance, e-health literacy and accessibility of ICT as the most determinant. If the found challenges are addressed, it might be possible to achieve the identified aim of independent living. The recommendation is a human computer interaction that is elderly centred, and involves the elderly users in the design process. However, no ICT enhanced system will be user-friendly enough to take away the need for social and technological support.

 • 10.
  Alawi, Hussein
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Guyo, Hassan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  En värdeflödesanalys av ett reservdelslager i en fluktuerande marknad.: En fallstudie med avseende att implementera Lean.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företag inom stålindustrin tacklas nuförtiden med en fluktuerande och oförutsägbar marknad. Detta resulterar i försiktiga åtgärder och svårigheter med att planera och uppnå långsiktiga mål. Ovissheten leder till att beslut ibland baseras på felaktiga prognoser. I höjden av denna fluktuerande marknad behövs vanligtvis förstärkning i och med att efterfrågan ökar. Detta leder till att företag ställs inför svåra beslut, att anställa ytterligare personal och/eller utöka lagerhållning. Denna marknad kan så småningom vända och detta leder till varsel av personal samt kontraktion av depåer för att hålla en viss vinstnivå, som det tidigare har hänt. Ett av alternativen som återstår i dagsläget är effektivisering av orderhanteringsprocessen för att reducera ledtider och klara av ökande efterfrågan. Lean är en välkänd metod för att effektivera flöden i processer. Företagets reservdelslager arbetar inte med Lean i dagsläget. Syftet med denna fallstudie är att undersöka med värdeflödesanalys(VSM) och diskret händelse simulation vilka kritiska punkter och flaskhalsar som existerar i reservdelslagret och målet är att sedan eliminera de med Lean som arbetssätt. Första steget bestod av att kartlägga orderhanteringsprocessen med en processpromenad och sedan analysera de olika aktiviteterna. Detta möjliggjorde en identifiering av flaskhalsar och kritiska punkter. Resultatet presenterar ett nuläge av företaget med en cykeltid på 224 sekunder/artikel och en ledtid på 1549 sekunder/order. En order har även ett genomsnitt på 6 artiklar varav fem ligger på hyllor och en på lagerautomat. Flödet har illustrerats i ett spagettidiagram. I koppling med teorin har ett par förbättringsförslag föreslagits som exempelvis en omstrukturering av artiklar på hyllor utifrån pareto(ABC)-analys. Detta ska reducera ledtiden. Flaskhalsarna som har identifierats är osynkroniserade arbetsrutiner och ineffektiva lagerstrukturer. Därmed har ett antal effektivare framtida lägen med reducerade ledtider föreslagits. Slutsatsen är att Lean principer som ”Jidoka”(ständiga förbättringar) och Just in time(lägre ledtider i princip) kan implementeras med olika lösningar som VMI, IT och automatisering. Fortsatta studier kan utvärdera varje lösning med DES och även jämföra olika kostnader i förhållande till nytta.

 • 11.
  Albu-jaafer, Ali
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Undersökning om kringtjänster i en kombiterminal2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De transporter som används av två olika transportmedel kallas för intermodala transporter. På grund av fördelar som intermodala transporter erbjuder, har marknaden för intermodala transporter blivit alltmer viktigare. Fördelarna kan vara både miljömässigt och ekonomiskt. Kombiterminalen är den destinationen där intermodala transporter sker. Syftet med en terminal är att kombinera två olika transportmedel. Detta kan sänka den totala transportkostnaden samt minska miljöförstöringar. För att få en framgång kombiterminaler finns det några faktorer som bör beaktas. En av dessa faktorer är dessa primära tjänster och kringtjänster som terminalen erbjuder.

  Syftet med denna studie är att undersöka kringtjänster som kan tillämpas på en kombiterminal för att öka intäkter och attraktivitet för anläggning. Kringtjänster innebär extra tjänster som kan erbjudas på kombiterminalen. Dessa kan vara administrativa (tull och it-system), fordonstjänster (reparationsverkstäder, tankstation och parkering), godstjänster (cross-dockning, förpackning och ompackning) och personaltjänster (restaurang, kiosk och dusch). Induktiva ansats d.v.s. kvalitativ metoden användes för att besvara forskningsfrågor i denna studie. I undersökningen intervjuades fem olika operatörer på kombiterminaler i Sverige. Litteraturstudien som användes i denna studie har omfattats av tidigare undersökningar, rapporter och böcker. Syftet med litteraturstudien var att identifiera intermodala terminaler och de nya tjänster som kan användas på terminalen.

  Resultatet av denna studie gav en bra bild över dessa kringtjänster som kan tillämpas på Sundsvall nya kombiterminal för att öka terminalens intäkter och attraktivitet. Förutom dessa tjänster finns det andra faktorer som bör tas hänsyn till för att öka intäkter och attraktiviteten på kombiterminalen. Dessa är exempelvis den tekniken som används på kombiterminalen, säkerheten och placeringen på kombiterminal.

 • 12.
  Alkberg, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Samarbete i distribuerade team: En analys av möjligheter och metoder för att arbeta distribuerat inom Sandvik IT med stöd av Kanban2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många företag står inför det faktum att arbetet måste anpassas till globaliseringen för att konkurrenskraften skall bibehållas. Ett sätt att göra det är att arbeta geografiskt distribuerat för att på så sätt nå kompetens och fler kunder samtidigt som 24/7-arbete möjliggörs. Men för att effektivt jobba distribuerat över tid och rum krävs en medvetenhet kring de begränsningar som det medför och hur de skall överbryggas. Sandvik IT står inför förändringar och trenden går mot fler geografiskt distribuerade team. Syftet med denna undersökning har därför fokuserats kring det distribuerade arbetets nyckelfaktorer och hur Kanban kan bidra till ett effektivt arbete. Huruvida Sandvik IT’s stödfunktion Service Development Office (SDO) kan stödja det distribuerade arbetet har också utvärderats. Informationsbasen är en sammanställning av litterära verk som böcker och framförallt vetenskapliga artiklar. Från den teorin urskiljdes fyra nyckelområden för distribuerat arbete; arbetssätt och koordinering, kommunikation, ledarskap och teamkänsla. Till detta tillkom en femte punkt som handlar om uppstart för teamet. Utifrån dessa fem områden formulerades sedan intervju - och enkätfrågor. SDO valde ut tre team som informanter, varav teamledarna/koordinatörerna intervjuades och övriga blev tillsända enkäten. Resultatet från informanterna jämfördes sedan med den inledande teorin och via en analys kunde 16 nyckelfaktorer för distribuerat arbete (inom Sandvik IT) konstateras. Några tunga faktorer som konstaterades är; Ledarens medvetenhet, ett väl förankrat arbetssätt, gemensam kunskap och social interaktion. Faktorerna kategoriserades även till; Förutsättningar, teamstart och slutligen upprätthållande och utveckling. Till stor del kunde nyckelfaktorerna och behoven täckas av Kanban, men rekommendationen är att SDO kompletterar med en utbildning för teamledare/koordinatörer. Det kom att ses som en förutsättning för det distribuerade arbetet. Svarsfrekvensen i undersökningen var god och resultatet sammanhängande och därav anses rapporten ha en hög interorganisatorisk validitet och reliabilitet. 

 • 13.
  Allison, Robert S.
  et al.
  York University, Centre for Vision Research, Toronto, Canada.
  Brunnström, Kjell
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi. RISE AB (Acreo).
  Chandler, Damon M.
  Shizuoka University, Hamamatsu, Shizuoka, Japan.
  Colett, Hannah R.
  Intel Corp., Santa Clara, California, United States.
  Corriveau, Philip J.
  Intel Corp., Santa Clara, California, United States.
  Daly, Scott
  Dolby Laboratories Inc., Sunnyvale, California, United States.
  Goel, James
  Qualcomm Technologies, Inc., Display Video Processing Group, Markham, Canada.
  Long, Juliana Y.
  Intel Corp., Santa Clara, California, United States.
  Wilcox, Laurie M.
  York University, Centre for Vision Research, Toronto, Canada.
  Yaacob, Yusizwan M.
  Shizuoka University, Hamamatsu, Shizuoka, Japan.
  Yang, Shun-nan
  Pacific University, Forest Grove, Oregon, United States.
  Zhang, Yi
  Xi’an Jiaotong University, School of Electronic and Information Engineering, Xi’an, China.
  Perspectives on the definition of visually lossless quality for mobile and large format displays2018Ingår i: Journal of Electronic Imaging (JEI), ISSN 1017-9909, E-ISSN 1560-229X, Vol. 27, nr 5, s. 1-23, artikel-id 053035Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Advances in imaging and display engineering have given rise to new and improved image and videoapplications that aim to maximize visual quality under given resource constraints (e.g., power, bandwidth).Because the human visual system is an imperfect sensor, the images/videos can be represented in a mathematicallylossy fashion but with enough fidelity that the losses are visually imperceptible—commonly termed“visually lossless.” Although a great deal of research has focused on gaining a better understanding ofthe limits of human vision when viewing natural images/video, a universally or even largely accepted definitionof visually lossless remains elusive. Differences in testing methodologies, research objectives, and targetapplications have led to multiple ad-hoc definitions that are often difficult to compare to or otherwise employ inother settings. We present a compendium of technical experiments relating to both vision science and visualquality testing that together explore the research and business perspectives of visually lossless image quality,as well as review recent scientific advances. Together, the studies presented in this paper suggest that a singledefinition of visually lossless quality might not be appropriate; rather, a better goal would be to establish varyinglevels of visually lossless quality that can be quantified in terms of the testing paradigm.

 • 14.
  Almqvist, Sanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Nilsson, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem i utbildningsverksamhet: En kvalitativ studie på Barn- och utbildningsförvaltningeni Flens kommun2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aktuell forskning visar att svenska skolresultat är nedåtgående, där bristande systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en möjlig anledning till att eleverna inte når de grundläggande målen. Flens kommun var en av de kommuner som uppmanats av Skolverket att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete och vidare initierade kommunen uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem. Studiens syfte var att erhålla en djupare förståelse för medarbetarna i Flens kommuns upplevelser av uppbyggnaden. Studien sökte genom ett kvalitativt perspektiv, svar på frågor kring vad ett kvalitetsledningssystem kan definieras som, vilka moment som är betydelsefulla samt vilka deltagare som upplevs betydelsefulla vid uppbyggandet. Resultaten från de båda sammanställdes i fyra kategorier: Anpassning till kontext, Stabil process, Management och Allas delaktighet. I slutsatsen framkom att ett kvalitetsledningssystem ska vara ett stöd i det dagliga arbetet, ett system som leder mot kvalitet, där alla görs delaktiga. Som stöd i kvalitetsarbetet föreslogs befintliga modeller och teorier.

 • 15.
  Alsmo, Ludvig
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Bärlund, Jonathan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Nyttomaximering vid eleffektbrist på lokalnätet: En objektprioritering i en simuleringsansatts2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie var att studera olika aspekter av den prioritetsordning som används för att prioritera elanvändare i svenska elnät i händelse av nationell-, regional eller lokal elbrist. Studien redogör för hur prioriteringar av olika elanvändare går till och hur nyttan av olika elnät förändras utifrån en beslutsfattares egna preferenser, vidare redovisas hur samverkan mellan olika elnät påverkar den totala nyttan som varje invånare i ett samhäller erbjuds. Objekten i ett samhälle som förekommer på ett elnät delas in i åtta prioriteringsklasser beroende av objektets funktion. Området för denna studie har varit beslutsanalys. Studien har genomförts med hjälp av resultat från tidigare studier och teorier kring beslutsanalys, med detta som grund har en simulering genomförts för att påvisa hur nyttan av ett elnät ändras då förutsättningarna ändras. Förutsättningarna har varit; total kapacitet av elektricitet till samhället, avstånd mellan samhällen och de olika objektens efterfrågan av elektricitet. Studiens resultat har påvisat att ellinjer med objekt av hög prioriteringsklass ska prioriteras före ellinjer med objekt av låg prioriteringsklass. Vidare har studien visat att det kan finnas elnät i ett samhälle vars nytta skulle kunna vara större än de elnät som förespråkas av prioritetsordningen, och att dessa kan vara disjunkta. Detta för att prioriteringsordningen ska prioritera det elnät med högprioriterade objekt, inte nödvändigtvis det elnät med störst nytta. Studie har därmed resulterat i att elnät bör prioriteras efter dess nytta och att en beslutsfattare bör vara medveten om elbristens storlek, avstånd mellan samhällen och varje objekts efterfrågan av kapacitet för att kunna fatta ett bra beslut. Gällande samverkan mellan elnät visade studien på att detta kan genomföras om avståndet mellan samhällena inte var för stort.   

 • 16.
  Andersson, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Effektiv lagerstyrning med AHP och tvådimensionell artikelklassificering: En fallstudie på Permobil AB, Timrå2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kostnader kopplade till lagerverksamheten är ofta en betydande del av företagets totala omsättning. Trots detta är generella intresset för effektiv lagerstyrning lågt, trots dokumenterade fördelar som mindre bundet kapital, ökad kundservice och bättre arbetsmiljö.

  Permobil AB, Timrå är inne i en tillväxtfas och siktar på att öka sin produktion med mer än 30 % inom två år. För att möjliggöra detta behöver företaget förbättra sin lagerstyrning och utveckla sitt sätt att distribuera material, dels till eftermarknad och dels till sin egen montering.

  Syftet med studien är att bistå företaget i dess önskan att skapa en effektivare lagerstyrning med avseende på kvalitet och kostnad.

  Alternativa metoder att klassificera artiklar föreslogs, för att skapa en mer nyanserad bild av en artikels karaktär och hur den ska styras. Analytic Hierarchy Process (AHP) användes för att ge utvalda nyckelpersoner en chans att bestämma kriterier för hur en artikel ska bedömas. Dessa kriterier var årligt volymvärde, ledtid, uttagsfrekvens och inköpspris. Den andra metoden som föreslogs var en tvådimensionell klassificering där årligt volymvärde och uttagsfrekvens delar in befintliga artiklar i nio klasser med olika prioritering. Båda metoder gav upphov till betydande förändringar i jämförelse med den nuvarande metoden. För reservdelslagret testades alternativa prognosmetoder, för att jämföra med den nuvarande. Det visade sig att de båda metoderna glidande medelvärde och exponentiell utjämning med trend presterade bättre än den befintliga metoden. Stickprovet på 10 slumpmässigt utvalda artiklar är för litet för att förkasta nuvarande sätt att prognosticera, men det finns skäl att upprätta rutiner för kvalitetskontroll för att säkra en hög nivå på framtida prognoser.

 • 17.
  Andersson, Joakim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Affärsmodellsutveckling: Hur företag hanterar utmaningar på en förändrad marknad2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En marknadsförändring innebär utmaningar för de företag som verkar på marknaden, eftersom de då måste anpassa sig till nya marknadsförhållanden, ny konkurrenssituation och liknande. Denna studie har haft som syfte att undersöka vilka utmaningar företag upplever när de utvecklar sina affärsmodeller. Detta har undersökts genom att läsa på om teori kring ämnet och intervjuer med representanter från elmarknaden i Sverige. Teorin visade att flera olika koncept kan kopplas samman till en övergripande bild där en förändring är katalysatorn. Fyra aspekter kring utmaningar kunde tas fram baserat på tidigare forskning, dessa är: (1) organisationen är inte van vid förändringsledning; (2) organisation är van vid förändringsledning; (3) ledningen vet inte hur de ska påbörja arbetet med BMI; och (4) ledningen vet hur de ska påbörja arbetet med BMI. Resultatet från intervjuerna visade att litteraturen återspeglas i verkligheten, då informanterna beskrev flera koncept från litteraturen. Informanternas organisationer kunde placeras i de aspekter som tagits fram, och baserat på tidigare forskning kunde hanteringsförslag på dessa utmaningar tas fram, några av dessa som informanterna redan applicerat (men ännu inte fullt ut).

 • 18.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Bizimana, Mike
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Digitalisering och kundnytta: En undersökning om digitaliserings effekt på ett företag och dess kunder2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Verksamheter och organisationer står i dagens samhälle framför ökande utmaningar till förändringar och anpassning till en digitaliserande värld. För att kunna fortsätta vara relevant på marknaden så behöver verksamheter arbeta ständigt med utveckling och effektivisering av dess olika processer. Denna studie är utförd som en fallstudie hos MittSverige Vatten & Avfall som är ett kommunalt bolag i Sundsvall kommun. Studien hade som syfte att undersöka vad digitalisering av informationsinhämtning kunde tillföra för nytta för ett företag och dess kunder. Undersökningen har fokuserat på digitalisering av informationsinhämtning från kundens vattenmätare. Studien har haft som mål att kartlägga och analysera digitaliseringens effekt på verksamhetens processer och ekonomiskt tillstånd med hjälp av värdeflödesanalys och kundundersökning. En enkät och intervjuer har utförts. En investeringsanalys har utförts för att studera och värdera nyttan som investeringen tillför kunden och MittSverige Vatten & Avfall med hänsyn till kostnaden. Studien bevisade att en digitalisering av vattenmätare skulle innebära en förbättring för både MittSverige Vatten & Avfall och dess kunder.

 • 19.
  Andersson, Lucas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Berglin, Martin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Problematiken med estimering i projekt inom agil systemutveckling: Analys och undersökning av agil systemutveckling hos SDC2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens läge har IT-företag svårt med att estimera förändrade krav vilket medför att förtroendet hos beställaren påverkas negativt och är en av hu-vudanledningarna till att det måste förbättras. Målet med studien har varit att försöka ta reda på de vanligaste problemområdena inom agil systemut-veckling bland IT-företag med hjälp av en SWOT- och pareto-analys. SWOT-analys konstruerades av intervjuer med anställda på ett IT-företag och an-vändes för att ta reda på problemområden. Pareto-analysen användes med hjälp av en enkät som skickades ut till anställda på samma IT-företag för att prioritera problemområdena. Enkätens svar bygger på anställda från de flesta avdelningar, vilket resulterar i en objektivare syn på resultatet. Under-sökningen har visat att det finns många områden som kan förbättras. De huvudsakliga områdena som behövde förbättras var tydligare kommunikat-ion gällande kravhantering gentemot kunden, bättre kommunikation mellan avdelningarna internt i företaget, införa en metod för att snabbt estimera samt anpassa sig till förändrade krav behövde implementeras och slutligen skapa struktur gällande vilka personer som bör delta i planeringen inför program backlog. De fyra största problemområdena har sedan undersökts med hjälp av intervjuer med andra företag och genom en litteraturstudie. Slutsatsen som drogs var att kunden behöver vara involverad och uppdate-rad genom hela projektet. Konstant uppföljning och kommunikation gäl-lande förändrade krav behöver bearbetas och förmedlas. Höga krav måste sättas på kunden i början för att få en tydlig och genomarbetad förståelse för kravspecifikationen som möjligt. Många olika parter bör vara med på planeringen inför program backlog innan projektets uppstart. Kunden bör vara medveten om att förändrade krav kommer att uppstå och att detta kommer att leda till att den första estimeringen inte nödvändigtvis kommer vara absolut. Så länge kunden är uppdaterad och delaktig genom hela pro-jektet och problem upptäcks samt förmedlas tidigt bör förändrade krav inte vara ett stort problem. Det är syftet med att vara agil.

 • 20.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Ismail, Abdiqafar
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Ruttoptimering: En jämförelse mellan mänsklig erfarenhet och optimeringsprogram2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ruttoptimering avser att optimera rutter för fordon medminsta möjliga resursåtgång. När fordonet ska besöka ettflertal givna platser är ett ruttoptimeringsverktyg förmånligtatt använda. Denna studie syftar till att jämföra den mänskligaerfarenheten mot ett ruttoptimeringsprogram. Detta har gjortsgenom att jämföra hur en lastbilschaufför har kört en rutt mothur ett GIS-verktyg räknat fram den optimerade färdvägen avsamma rutt. Sedan jämfördes om det fanns skillnader ochvilken av rutterna som var kortast, räknat i kilometer. Datahar hämtats från ett stort fraktföretag. För att nå syftet har 10rutter undersökts i programmet ArcGIS Online som använderalgoritmen tabusökning. En kommersiell beräkningsmetodhar använts då det bygger på heuristiska metoder som ärbetydligt snabbare än exakta metoder. Expertsystem byggerpå erfarenhet som experter har samlat på sig genom åren, deger rekommendationer baserade på sannolikhetsresonemangistället för definitiva svar, dessa system sätts ofta in i GIS för att förbättra resultat och beräkningstider i systemen. Studienresulterade i en förbättring på 60 % av rutterna. Målet meddenna undersökning var att visa om ett optimeringsprogramhittar en bättre rutt än experten. För att verifiera resultaten istudien gjordes en hypotesprövning vilket gav ensignifikansnivå på över 85%. Chauffören har kört dessa rutteri flera år vilket gör att rutterna är optimerade i en viss månredan innan studien gjordes. Det har inverkat på resultatetsom gett ett lågt medelvärde av den procentuella skillnaden,jämfört med tidigare undersökningar. En annan faktor kanvara att koordinaterna i datan från företaget inte helt stämdemed den verkliga placeringen av stoppen på rutterna.

 • 21.
  Arlestedt, Rebecka
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Lindh, Melenie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Enterprise Mobility: Defining and evaluating business digitalization2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den mobila teknologin har utvecklats i snabb takt under de senaste åren och således förändrat organisationers sätt att arbeta. Mobilitet kan möjliggöra för organisationer att t.ex. förbättra de anställdas tillfredsställelse, öka effektiviteten och produktiviteten, samt minimera kostnader. Trots den snabba utveckling av såväl mobila lösningar som mobila enheter, så har utvecklingen gått betydligt snabbare för privatpersoner än för organisationer. Detta kan delvis förklaras av det faktum att organisationer, i större utsträckning än privatpersoner, måste ta hänsyn till de säkerhetsrisker som mobilt arbete kan medföra. Det kan också förklaras av att många IT-system kräver vidareutveckling och anpassning för att kunna möta det nya mobila sättet att arbeta. Att organisationer inte utvecklas i tillräcklig snabb takt ligger till grund för att många forskare beskriver att det finns ett forskningsgap i organisationers antagande av mobilitet. Denna studie syftar därför till att undersöka hur begreppet enterprise mobility presenteras i tidigare forskning samt hur det uppfattas och tillämpas bland anställda. Studien har använt en kvalitativ forskningsansats med ett undersökande och tolkande förhållningssätt. En fallstudie har genomförts på två olika organisationer för att identifiera möjligheter och utmaningar med enterprise mobility, men också för att stärka den befintliga definitionen av begreppet. Fallstudien presenterar också skillnader i anpassade IT-lösningar och antagandet av mobilitet inom två olika branscher. Både forskare och organisationer har uttryckt ett stort intresse av att utforska detta område ytterligare. Denna studie ligger till grund för att senare undersöka effekterna av hur företagen har anpassat sig till enterprise mobility.

 • 22.
  Arndt, Sebastian
  et al.
  Technische Universitat Berlin, Berlin, Germany.
  Brunnström, Kjell
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem. Acreo Swedish ICT.
  Cheng, Eva
  Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Melbourne, Australia.
  Engelke, Ulrich
  Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Hobart, Australia.
  Möller, Sebastian
  Technische Universitat Berlin, Berlin, Germany.
  Antons, Jan-Niklas
  Technische Universitat Berlin, Berlin, Germany.
  Review on using physiology in quality of experience2016Ingår i: Human Vision and Electronic Imaging 2016, HVEI 2016, The Society for Imaging Science and Technology, 2016, s. 197-205Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the area of Quality of Experience (QoE), one challenge is to design test methodologies in order to evaluate the perceived quality of multimedia content delivered through technical sys-tems. Traditionally, this evaluation is done using subjective opinion tests. However, sometimes it is difficult for observers to communicate the experienced quality through the given scale. Fur-thermore. those tests do not give insights into how the user is reacting on an internal physiological level. To overcome these issues, one approach is to use physiological measures, in order to derive a direct non-verbal response of the recipient. In this paper, we review studies that have been performed in the domain of QoE using physiological measures and we look into current activities in standardization bodies. We present challenges this research faces. and give an overview on what researchers should be aware of when they want to start working in this research area.

 • 23.
  Aroka, Annabel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Hur använder man digitalisering för att uppnå hållbarhet?: En fallstudie om hur arbetet med digitalisering tillämpas på nationell och lokal nivå i ambition att uppnå hållbarhet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today, Sweden's ambition is to be the best in the world to use the possibilities of digitization, while at the same time aiming to be a leader in the work for sustainable development and Agenda 2030. The study aims to study whether there is a clear connection between how the theory of how one should work with digitization to achieve sustainability applies in the practical work at national and local level. Furthermore, one can use the result to identify how one should use digitization and plan for a more sustainable society.

  The aim of the study is to be able to see what differences and / or similarities there are at the different strategic levels, where the study is limited to comparing Sundsvall's municipality with the rest of Sweden.

  The parameters examined are supported by the theory that William Mitchell has written in his book "e-topia", which describes the connection between digitization and sustainability and answers the question of how to achieve sustainability with the help of digitization.

   

  The report is based on a qualitative method, in which the result is gathered from two interviews and two policy documents, respectively, in order to be compared and discussed in the report's concluding discussion and conclusion part. The result shows that it is the human transformation that is of significant importance both at national and local level, but that there is no clear link to the sustainability work in the national digitization strategy. Instead of focusing on what abilities that are required to be able to use digital techniques or technologies, one should instead focus on how digitalization contributes to the sustainability work in order to eliminate unnecessary processes or steps.

   

 • 24.
  Auzel, Francois
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Balda, R.
  Universidad del Pais Vasco, Bilbao, Spain.
  Fernadez, J.
  Universidad del Pais Vasco, Bilbao, Spain.
  Homogeneous line width of rare-earth-doped glasses for levels in a Stark level ladder: A new simple rule2007Ingår i: Journal of Luminescence, ISSN 0022-2313, E-ISSN 1872-7883, Vol. 122, nr 1-2, s. 453-455Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Concentrating on higher Stark states in multiplet ladders of lanthanide-doped glasses, we show that at 10 K, the homogeneous widths along Stark ladders vary quasi-linearly with the energy position in the ladder.

  Assuming that the mechanisms creating the homogeneous widths are first-order processes, either direct processes or two-phonon nonradiative transitions, the observed behavior is simply explained by the fact that energy separations between Stark levels for usual glasses are less, i.e., not far from kT(D), the Debye energy. This in turn provides quasi-equal phonon transition probabilities between individual Stark states. A simple theoretical relationship is derived and compared with experiments.

 • 25.
  Axelsson, Manfred
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Johansson, Amandus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Effektiviseringsmöjligheter avseende fyllnadsgrad: En jämförande analys mellan nuläge och optimerat resultat2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study aims to provide information on efficiency opportunities on SCA's northbound cassettes. It has been made by examining the capacity utilization rate on the northbound cassettes on SCA's vessels for a period of two weeks. The cargo loaded in the ports of Rotterdam and Sheerness consists of external cargo of varying shape. The cargo is shipped northbound to Holmsund and Sundsvall. Measurements have been made on the cargo to the final destinations Sundsvall, Holmsund and Finland. The measurements have been used in a mathematical optimization model created to optimize the loading of the cassettes. The model is based on placing boxes in a grid where the boxes that are placed representing the cargo and the grids representing the cassettes. The aim of the model is to reduce the number of cassettes and thereby increase the capacity utilization rate. The study resulted in an increase in capacity utilization rate for both area and volume to all destinations. The overall improvement for all cassettes examined resulted in an increase in the area capacity utilization rate by 9.02 percentage points and 5.72 percentage points for the volume capacity utilization rate. It also resulted in a decrease of 22 cassettes in total on the four voyages that were examined which indicate that there are opportunities to improve the capacity utilization rate. The study also shows that the model can be used as a basis for similar problems.

 • 26.
  Bergquist, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Tinnitus och ljudöverkänslighet2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tinnitus och ljudöverkänslighet är två vanliga hörselproblem. Men vad är det som ligger bakom problemen? Vad finns det för hjälp till någon som är drabbad? Jag ville lära mig mer om detta ämne dels för att jag lider av både tinnitus och ljudöverkänslighet själv sen flera år tillbaka men också för att jag är lärare. Jag kan visa och berätta för mina elever på kulturskolan vad som händer om man inte använder öronproppar när man repar. Jag ville också få fram hjälp och tips till de som lider av dessa problem. Därför skickade jag ut en enkät för att få reda på olika personers tips. Men jag fick tyvärr inget svar.. Då provade jag en självhjälpsbok och ett tips som jag tyckte var extra bra står med under resultatdelen. Jag är nöjd med mitt resultat trots att det blev väldigt annorlunda emot vad jag tänkt mig.

 • 27.
  Bergström, David
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  The reflectance of steels and non-ferrous alloys: 2nd Pacific International Conference on Application of Lasers and Optics 20062006Ingår i: PICALO 2006 - 2nd Pacific International Conference on Applications of Laser and Optics - Conference Proceedings, 2006, s. 140-145Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The measurement of reflectance is important for the analysis and modelling of laser-material interactions. Unfortunately, most of the reflectance data presently available consider only polished pure metals rather than the commercially available (unpolished, oxidised) alloys which are actually being processed. This paper presents the results of reflectance measurements carried out on as-received engineering grade metals including: hot and cold rolled mild steel, zinc coated mild steel, stainless steel, aluminium alloys, copper and brass. The measurements were made using an integrating sphere with an Nd:YLF laser at two wavelengths (1053 nm and 527 nm). The results obtained differ considerably from existing data for polished, pure metals and should help to improve the accuracy of laser-material interaction models.

 • 28.
  Bertilsson, Jonathan
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Bodin, Kristoffer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Processutveckling: En fallstudie om VSM kombinerat med diskret händelsestyrd simulering kan effektivisera lastningsprocessen hos en logistikverksamhets hamnterminal2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att upprätthålla sin konkurrenskraft krävs det idag att ett fokus läggs på att ständigt förbättra sina processer inom organisationen. Detta faller sig logiskt, men att ta fram underlag för vilka förbättringsåtgärder som bör implementeras till processen kan vara svårt. Syftet med denna studie är att undersöka hur value stream mapping (VSM) tillsammans med diskret händelsestyrd simulering (DES) kan användas inom lastningsprocesser hos hamnliggande logistikverksamheter för att kartlägga processen, identifiera flaskhalsar samt att undersöka det teoretiska utfallet vid implementation av potentiella förbättringsåtgärder. Svaret på detta genererades via en fallstudie på SCA Logistics där en lastningsprocess analyserades från ett av deras lager som start till slutet av processen när produkten är lastad på ett fartyg. Först skapades en VSM samt en DES-modell av nuläget. Nulägets VSM bidrog till en översikt över den aktuella processen och till att validera DES-modellen. Därefter med Lean-principer som grundpelare och med hjälp av intervjuer kunde tre förbättringsåtgärder identifieras. Dessa förbättringsåtgärder applicerades till DES-modellen en i taget för att undersöka hur de påverkar systemet. De två framstående förbättringsåtgärderna testades även ihop. Resultatet visade på att processen blev mer effektiv, i form av kortare ledtid, och två nya VSM togs fram för att bidra med ytterligare visualiserande information. Åtgärderna har andra spärrar i praktiken som inte visas via varken DES eller VSM såsom höga kostnader eller hinder i lagerförhållanden. Undersökningen ledde till den slutsatsen att VSM kan användas som komplement till DES för att bidra med ett teoretiskt underlag för huruvida en förbättringsåtgärd bör implementeras. Som rekommendation bör även en kostnadsnyttoanalys genomföras för att undersöka huruvida nyttan uppväger för kostnaden.

 • 29.
  Billberg, Theresia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Vad händer med Ljuddesign?2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Om ljuddesign för scenkonsten skall fortsätta utvecklas och de ljuddesigners som verkar i Sverige ska få samma legitima status som resterande yrkesepitet i branschen, bör vi lyfta frågan: Vad är ljuddesign och varför är den viktig? Denna studie har för avsikt att belysa det värde som ljuddesign inbringar inom scenkonsten. Denna rapport behandlar Examensarbetet: Vad händer med ljuddesign? En empirisk studie i hur ljuddesign kan användas som ett bra verktyg för att förstärka och fördjupa en skådespelares gestaltningsprocess. Studien innefattar även skapandet av sex ljudande verk som varit utgångspunkt för studien och jag har med dessa sökt svar på hur de påverkat skådespelare och en provpubliks tolkning och känslomässiga reaktioner vid uppförandet av en och samma text. Kan ljudet ändra textens innebörd? Resultatet av studien visar hur ljudet förstärker inlevelsen hos både skådespelare och publik, samt hur vi med hjälp av ljuddesign kan styra mening och innehåll i en text. Slutsatsen efter denna studie är att ljuddesign kan ändra hur vi tolkar en text och att det väcker engagemang och nyfikenhet. Ljudet är ett direkt medium som har stor del i hur upplevelsen av ett uppförande på scenen uppfattas och tolkas.

 • 30.
  Björkqvist, Olof
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  Perspectives on Demand Side Management1996Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This work treats recommendations based on energy systems engineering. The focus is on what can be learned by different methods about the roles that demand-side energy efficiency should play in the energy system. In the first part of the thesis, two case studies of local energy planning demonstrate the role of demand-side energy efficiency: energy systems engineering suggests a design in which energy efficiency improvements are aligned with the whole technical energy system. One result of the case studies is that the energy consumers invest in fewer energy efficiency measures than recommended by the methodologies applied. This indicates that there are important aspects of demand-side energy efficiency that are ignored by the methodologies used. In this work, the cause of the difference between the recommended and observed investments is addressed by an investigation of the customer's transaction cost for the energy efficiency investment. The second part is an application of the viable system model and focuses on the role of energy efficiency activities at a public energy utility. A case study demonstrates that most energy efficiency activities were run to support energy sales and, hence, were totally entwined with the traditional business. This role observed is compared with that suggested by the demand-side management methodology. The comparison shows that demand-side management is not capable of handling important aspects of interrelations between energy efficiency activities and energy sales. The work provides a language for further discussion of the role of energy efficiency activities at energy utilities.

 • 31.
  Bosse, Sebastian
  et al.
  Fraunhofer Institute for Telecommunications – Heinrich Hertz Institute, Berlin, Germany.
  Brunnström, Kjell
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi. Research Intstitutes of Sweden AB.
  Arndt, Sebastian
  Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  Martini, Maria G.
  Kingston University, London, UK.
  Ramzan, Naeem
  University of the West of Scotland, Hamilton, UK.
  Engelke, Ulrich
  CSIRO Data61, Kensington, Australia.
  A common framework for the evaluation of psychophysiological visual quality assessment2019Ingår i: Quality and User Experience, ISSN 2366-0139, E-ISSN 2366-0147, Vol. 4, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The assessment of perceived quality based on psychophysiological methods recently gained attraction as it potentially overcomes certain flaws of psychophysical approaches. Although studies report promising results, it is not possible to arrive at decisive and comparable conclusions that recommend the use of one or another method for a specific application or research question. The video quality expert group started a project on psychophysiological quality assessment to study these novel approaches and to develop a test plan that enables more systematic research. This test plan comprises of a specifically designed set of quality annotated video sequences, suggestions for psychophysiological methods to be studied in quality assessment, and recommendations for the documentation and publications of test results. The test plan is presented in this article.

 • 32.
  Botero, Carlos
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Bäckström, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Rännar, Lars-Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Roos, Stefan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Koptyug, Andrey
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Åsvik, Kenneth
  Uddeholms AB.
  Şelte, A
  Uddeholms AB.
  Ramsperger, Markus
  Arcam AB.
  Additive Manufacturing of a cold work steel using Electron Beam Melting2019Ingår i: Proceedings of Conference:  Tooling 2019, 2019, Vol. MayKonferensbidrag (Refereegranskat)
 • 33.
  Brunnström, Kjell
  et al.
  RISE AB Acreo.
  Barkowsky, Marcus
  Deggendorf Institute of Technology (DIT), University of Applied Sciences, Deggendorf.
  Statistical quality of experience analysis: on planning the sample size and statistical significance testing2018Ingår i: Journal of Electronic Imaging (JEI), ISSN 1017-9909, E-ISSN 1560-229X, Vol. 27, nr 5, s. 053013-1-053013-11, artikel-id 053013Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper analyzes how an experimenter can balance errors in subjective video quality tests betweenthe statistical power of finding an effect if it is there and not claiming that an effect is there if the effect is not there,i.e., balancing Type I and Type II errors. The risk of committing Type I errors increases with the number ofcomparisons that are performed in statistical tests. We will show that when controlling for this and at thesame time keeping the power of the experiment at a reasonably high level, it is unlikely that the number oftest subjects that are normally used and recommended by the International Telecommunication Union (ITU),i.e., 15 is sufficient but the number used by the Video Quality Experts Group (VQEG), i.e., 24 is more likelyto be sufficient. Examples will also be given for the influence of Type I error on the statistical significance ofcomparing objective metrics by correlation. We also present a comparison between parametric and nonparametricstatistics. The comparison targets the question whether we would reach different conclusions on the statisticaldifference between the video quality ratings of different video clips in a subjective test, based on thecomparison between the student T-test and the Mann–Whitney U-test. We found that there was hardly a differencewhen few comparisons are compensated for, i.e., then almost the same conclusions are reached. Whenthe number of comparisons is increased, then larger and larger differences between the two methods arerevealed. In these cases, the parametric T-test gives clearly more significant cases, than the nonparametrictest, which makes it more important to investigate whether the assumptions are met for performing a certaintest.

 • 34.
  Brunnström, Kjell
  et al.
  RISE Research Institute of Sweden AB.
  Dima, Elijs
  Andersson, Mattias
  Sjöström, Mårten
  quresh, tahir
  HIAB.
  Johanson, Mathias
  Alkit Communications AB.
  Quality of Experience of hand controller latency in a Virtual Reality simulator2019Ingår i: Human Vision and Electronic Imaging 2019 / [ed] Damon Chandler, Mark McCourt and Jeffrey Mulligan, 2019, Springfield, VA, United States, 2019, artikel-id 3068450Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, we investigate a VR simulator of a forestry crane used for loading logs onto a truck, mainly looking at Quality of Experience (QoE) aspects that may be relevant for task completion, but also whether there are any discomfort related symptoms experienced during task execution. A QoE test has been designed to capture both the general subjective experience of using the simulator and to study task performance. Moreover, a specific focus has been to study the effects of latency on the subjective experience, with regards to delays in the crane control interface. A formal subjective study has been performed where we have added controlled delays to the hand controller (joystick) signals. The added delays ranged from 0 ms to 800 ms. We found no significant effects of delays on the task performance on any scales up to 200 ms. A significant negative effect was found for 800 ms added delay. The Symptoms reported in the Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) was significantly higher for all the symptom groups, but a majority of the participants reported only slight symptoms. Two out of thirty test persons stopped the test before finishing due to their symptoms.

 • 35.
  Brunnström, Kjell
  et al.
  Acreo AB, Kista, Sweden.
  Sedano, Iñigo
  Tecnalia Research & Innovation, Bilbao, Spain.
  Wang, Kun
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Barkowsky, Markus
  IRCCyN, Nantes; France.
  Kihl, Maria
  Lund University.
  Andrén, Börje
  Acreo AB, Kista, Sweden.
  Le Callet, Patrick
  IRCCyN, Nantes; France.
  Sjöström, Mårten
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Aurelius, Andreas
  Acreo AB, Kista, Sweden.
  2D no-reference video quality model development and 3D video transmission quality2012Ingår i: Proceedings of the Sixth International Workshop on Video Processing and Quality Metrics for Consumer Electronics VPQM-2012, 2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This presentation will target two different topics in video quality assessment. First, we discuss 2D no-reference video quality model development. Further, we discuss how to find suitable quality for 3D video transmission. No-reference metrics are the only practical option for monitoring of 2D video quality in live networks. In order to decrease the development time, it might be possible to use full-reference metrics for this purpose. In this work, we have evaluated six full-reference objective metrics in three different databases. We show statistically that VQM performs the best. Further, we use these results to develop a lightweight no-reference model. We have also investigated users' experience of stereoscopic 3D video quality by performing the rating of two subjective assessment datasets, targeting in one dataset efficient transmission in the transmission error free case and error concealment in the other. Among other results, it was shown that, based on the same level of quality of experience, spatial down-sampling may lead to better bitrate efficiency while temporal down-sampling will be worse. When network impairments occur, traditional error 2D concealment methods need to be reinvestigated as they were outperformed switching to 2D presentation.

 • 36.
  Brunnström, Kjell
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi. Acreo Swedish ICT AB.
  Wang, Kun
  Acreo Swedish ICT AB.
  Tavakoli, Samira
  Universidad Politécnica de Madrid, Spain.
  Andrén, Börje
  Acreo Swedish ICT AB.
  Symptoms analysis of 3D TV viewing based on Simulator Sickness Questionnaires2017Ingår i: Quality and User Experience, ISSN 2366-0147, Vol. 2, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Stereoscopic 3D TV viewing puts different visual demands on the viewer compared to 2D TV viewing. Previous research has reported on viewers' fatigue and discomfort and other negative effects. This study is to investigate further how severe and what symptoms may arise from somewhat longish 3D TV viewing.

  The MPEG 3DV project is working on the next-generation video encoding standard and in this process, MPEG issued a call for proposal of encoding algorithms. To evaluate these algorithms a large scale subjective test was performed involving Laboratories all over the world[1, 2]. For the participating Labs, it was optional to administer a slightly modified Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) before and after the test. One of the SSQ data sets described in this article is coming from this study. The SSQ data from the MPEG test is the largest data set in this study and also contains the longest viewing times. Along with the SSQ data from the MPEG test, we have also collected questionnaire data in three other 3D TV studies. We did two on the same 3D TV (passive film pattern retarder) as in the MPEG test, and one was using a projector system. As comparison SSQ data from a 2D video quality experiment is also presented. 

  This investigation shows a statistically significant increase in symptoms after viewing 3D TV primarily related to the visual or Oculomotor system. Surprisingly, 3D video viewing using projectors did not show this effect.

 • 37.
  Carlsson, August
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Åqvist, Marcus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Lean´s påverkan på arbetsmiljön: En kvalitativ studie över effekterna på arbetsmiljö och hälsa vid införande av Lean2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är många organisationer som väljer att införa Lean produktion i sin verksamhet, då det är de koncept som gjort störst framsteg när det gäller effektiviseringsprogram. Eftersom Lean fokuserar på att maximera kundnytta och minimera resursslöseri i en organisations verksamhetsprocesser, så glöms det ofta bort att införandet påverkar även personalen. Syftet med studien är att undersöka vilka effekter på arbetsmiljön och hälsa som anställda i den privat sektorn upplever efter införande av Lean produktion som strategi inom sin organisation.

  Målet med studien har varit att besvara hur ett Lean införande påverkar arbetsmiljö och hälsa. Undersökningen baseras på Almondys senaste förbättringsarbete av svinnprocessen. Med hjälp av en intervjustudie och en allmän litteraturstudie så har vi undersökt vilka effekter som ett Lean införande har på arbetsmiljön och hälsa. Intervjustudien är genomförd på Almondy AB som är en livsmedelsproducent stationerad i Göteborg. Sökning av litteraturen är gjord i artikeldatabaser med nyckelord kopplade till området. Genom en komparativ analys metod har sedan resultatet analyserats. Det finns studier som påvisar att effekterna varierar beroende på vilken synvinkel de haft samt i vilken bransch undersökningen gjorts. Detta gör att effekterna får en stor spridning och därför är det svårt ge en generell bild av effekterna. Resultatet från intervjustudien visar på en positiv effekt på arbetsmiljön då de beskriver att de fysiska momenten i processen samt avvikelserapporter har minskat. Resultatet från litteraturstudien visar på att det behövs fler studier för att kunna påvisa de generella effekterna Lean har på arbetsmiljön. Men litteraturstudien antyder att det finns både negativa och positiva effekter på arbetsmiljön och hälsa vid införande av Lean. Slutsatsen antyder på att Almondy har fått en positiv inverkan på deras fysiska arbetsmiljö då det har skett en minskning i avvikelserapporter. Om någon vill studera vidare inom området bör Lean produktion undersökas inom flera branscher samt granska alla aspekter av ett Lean införande kopplade arbetsmiljö och hälsa.

   

 • 38.
  Chalak, Arian
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Effekter av lokalkännedom för larmbetjäning på SOS Alarm Sverige AB: En studie om övergången till nationell mottagning av 112 anrop och dess inverkan på samtalstiden2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet skarpa nödsamtal till 112 har under de senaste åren ökat kraftigt. Den kraftiga ökningen medför höga krav på ärendehanteringen inom SOS Alarm som ansvarar för nödnumret 112. Att mäta och följa upp effekterna av nationell mottagning av 112 anrop är därför ett viktigt område för 2016. Syftet med studien är att undersöka om samtalstiden är längre hos en nationell operatör i förhållande till en lokal operatör. Det uppnås genom att studera samtalstidens medelvärde för lokal och nationell mottagande av samtal. Målet är att med statistisk analys och hypotesprövning utreda ifall operatörens lokalisering och dess närhet till inringaren påverkar samtalstiden. Resultatet visar att det finns en statistisk signifikant skillnad i samtalstidens medelvärde mellan nationell och lokal mottagning, där nationell mottagning har längre medelsamtalstid. Med bakgrund till att lognormalfördelningen är icke-linjär analyseras inte skillnaden av samtalstiden innan transformationen. Slutsatsen av denna studie är att operatörens lokalisering påverkar samtalstiden, där medelsamtalstiden för nationell mottagande är längre. Förutsatt att det inte förekommer någon skillnad i samtalstid mellan samtalstyperna, det diskuteras mer ingående i avslutande diskussion.

 • 39.
  Christopher, Axelsson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Fernando, Sanchez
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Benefits of cost engineering enabled by value stream mappings: Learnings from a die casting value chain with multiple suppliers2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It has always been an advantage to reduce and know the supplier´s manufacturing costs when a customer negotiates with the supplier. Now more than ever, when the competition is getting harder, it is necessary to use lean to remove all non-adding value to the final product and reduce all possible costs. This paper is about the benefits of cost engineering enabled by value stream mapping that die casting customers can obtain towards suppliers. The research shows how lean and value stream mapping can be used to identify and remove certain wastes at supplier’s manufacturing to reduce costs.  A multiple supplier production permits the costumer to identify wastes and find improvements in an efficient manner.   In addition, cost engineering can be enabled by value stream mapping to estimate costs in current and future production after the application of lean to obtain real fact of production costs. The cost estimation done using real information of production can be used to gain bargaining power, in contrast to actual strategies where the costumer negotiates price by comparing diverse suppliers with different production conditions. The proposed methodology combines value stream mapping and cost estimation to take advantage of the benefits of cost reduction and cost estimation to generate savings.

 • 40.
  Dibo, Alexandra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Challenges when making extensive changes to software processes: A case study on a software development department at Scania CV AB2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationer genomgår en rad olika förändringsprocesser under sin livstid och många av dessa är nödvändiga för att organisationerna ska behålla sin konkurrenskraft på marknaden. En stor del av förändringsinsatser uppnår dock aldrig sina mål och cirka 70 procent av alla anses vara misslyckade. En orsak till den höga andelen misslyckanden är oförmågan att hantera de utmaningar som ofta uppstår i samband med förändringsprocesser. För att förändringsarbetet ska lyckas är det därför viktigt att vara förberedd och veta hur man identifierar och hanterar de utmaningar och den resistans som kan uppstå under förändringsprocesser.

  Syftet med studien har varit att identifiera utmaningar med omfattande förändringsinsatser i mjukvaruprocesser. Två omfattande förändringar, (1) modularisering av mjukvarustrukturen och (2) införandet av agil metodik vid en mjukvaruutvecklingsavdelning på Scania CV AB har använts som fallstudie.

  En övergripande rädsla och resistans mot omfattande förändringar identifierades. Dessutom identifierades fyra huvudutmaningar med den första förändringen; svårigheter med mjukvaruutvecklingsprocessen, brist på vision och kommunikation från ledning, rädsla och osäkerhet samt brist på resurser och verktyg. Två utmaningar identifierades med den andra förändringen; att det var tidskrävande samt brist på resurser och verktyg.

  Svårigheterna med mjukvaruutvecklingsprocessen visade att den stora utmaningen med den modulära mjukvarustrukturen var att underhålla den. De återstående utmaningarna har emellertid tidigare identifierats i flera studier och kan alla relateras till att vara orsaker till resistans.

  En jämförelse mellan de två förändringarna gjordes också för att identifiera likheter och skillnader mellan dem. Detta gjordes för att förstå om skillnaderna kunde relateras till utmaningarna. Jämförelsen indikerar att en förändringsinsats med tydlig vision, bra kommunikation och ledarskapsengagemang är mindre benägen att möta utmaningar.

 • 41.
  Dima, Elijs
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Brunnström, Kjell
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi. RISE Research Institutes of Sweden, Division ICT - Acreo.
  Sjöström, Mårten
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Andersson, Mattias
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Edlund, Joakim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Johanson, Mathias
  Alkit Communications AB.
  Qureshi, Tahir
  HIAB AB.
  View Position Impact on QoE in an Immersive Telepresence System for Remote Operation2019Ingår i: 2019 Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX), IEEE, 2019, s. 1-3Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we investigate how different viewing positions affect a user's Quality of Experience (QoE) and performance in an immersive telepresence system. A QoE experiment has been conducted with 27 participants to assess the general subjective experience and the performance of remotely operating a toy excavator. Two view positions have been tested, an overhead and a ground-level view, respectively, which encourage reliance on stereoscopic depth cues to different extents for accurate operation. Results demonstrate a significant difference between ground and overhead views: the ground view increased the perceived difficulty of the task, whereas the overhead view increased the perceived accomplishment as well as the objective performance of the task. The perceived helpfulness of the overhead view was also significant according to the participants.

 • 42.
  Dima, Elijs
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Sjöström, Mårten
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Olsson, Roger
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Modeling Depth Uncertainty of Desynchronized Multi-Camera Systems2017Ingår i: 2017 International Conference on 3D Immersion (IC3D), IEEE, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Accurately recording motion from multiple perspectives is relevant for recording and processing immersive multi-media and virtual reality content. However, synchronization errors between multiple cameras limit the precision of scene depth reconstruction and rendering. In order to quantify this limit, a relation between camera de-synchronization, camera parameters, and scene element motion has to be identified. In this paper, a parametric ray model describing depth uncertainty is derived and adapted for the pinhole camera model. A two-camera scenario is simulated to investigate the model behavior and how camera synchronization delay, scene element speed, and camera positions affect the system's depth uncertainty. Results reveal a linear relation between synchronization error, element speed, and depth uncertainty. View convergence is shown to affect mean depth uncertainty up to a factor of 10. Results also show that depth uncertainty must be assessed on the full set of camera rays instead of a central subset.

 • 43.
  Edmon, Jannika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Nya spelregler för skogsindustrin: En studie om möjligheter att gamifiera ett skogsbolags transportstyrningssystem2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag behöver företag ständigt förbättra sig för att vara konkurrenskraftiga och uppnå goda resultat. Gamification är ett koncept som implementeras av allt fler företag för att öka motivationen hos anställda samt för att engagera dem så att de arbetar efter verksamhetens mål, något som långsiktigt kan leda till ett förbättrat resultat. Denna studie är baserad på ett fall hos ett internationellt IT-konsultbolag och deras kund som verkar inom skogsindustribranschen. Konsultbolaget har utvecklat ett IT-system för kunden där några av systemanvändarna är timmerbilschaufförer. Syftet med studien har varit att undersöka möjligheter till att gamifiera det befintliga IT-systemet för att öka systemanvändningen och uppmuntra till beteenden hos chaufförerna som går i linje med kundföretagets mål. Vidare har målet med studien varit att följa ett gamification-ramverk för att ta fram förslag på funktioner i systemet som kan stödja dessa beteenden. Ramverket har använts i kombination med olika metoder för datainsamling som exempelvis intervjuer och öppna enkätfrågor. Användningen av ramverket har resulterat i fyra funktioner som kan implementeras i systemet för att stödja vissa beteenden hos chaufförerna. Samtliga funktioner ger på olika sätt återkoppling till användaren efter en utförd handling, för att motivera till fortsatt användning. Innan implementering rekommenderas dock vidtagande av åtgärder för att gamification-projektet ska ha möjlighet att lyckas.

 • 44.
  Edström, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  A Comparison Between the Coefficients of the Kubelka-Munk and DORT2002 Models2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper gives the exact translation and between the scattering and absorption coefficients of the Kubelka-Munk and DORT2002 models. It is shown that the conditions, under which this exact translation is valid, are perfectly diffuse light, perfectly isotropic scattering, and only two channels in the DORT2002 model. Reasons for non-validity in other cases are given. It is also shown that it is possible to use grammage instead of thickness for DORT2002, as has previously been shown for Kubelka-Munk. Since the s and k values of the Kubelka-Munk model are so well known and in such widespread use, a translation to and from the DORT2002 coefficients will make it easy to use the models together, to compare results, and to change from one model to the other.

 • 45.
  Edström, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  A Two-Phase Parameter Estimation Method for Radiative Transfer Problems in Paper Industry Applications2008Ingår i: Inverse Problems in Science and Engineering, ISSN 1741-5977, E-ISSN 1741-5985, Vol. 16, nr 7, s. 927-951Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A two-phase method for estimation of the scattering and absorption coefficients and the asymmetry factor (sigma_s, sigma_a and g) in the radiative transfer problem is presented. The first phase parameterizes sigma_s and sigma_a through g via a simplified model and performs - at a relatively low cost - a scalaroptimization over g. It is shown that this gives such a good starting point that the second phase can be accurately performed by a simple Gauss-Newton method. It is also shown that a part of the first phase can be used on its own when only sigma_s and sigma_a are wanted, and it is noted that this gives higheraccuracy than the commonly used Kubelka-Munk method when using standardized paper industry reflectance factor measurements.The parameter estimation problem is shown to be non-trivial and ill-conditioned, and its character is analyzed. It is discussed that standard optimization methods are so sensitive to the choice ofstarting point for this problem that it is hard to find a starting point that gives convergence at all. The new two-phase method is illustrated by application to relevant paper industry problems, and efficiency and sensitivity measures are given.

 • 46.
  Edström, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  Efficient Reflectance Calculations and Parameter Estimation Methods for Radiative Transfer Problems in Paper Industry Applications2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Very fast code for standardized d/0° reflectance calculations and an efficient Gauss-Newton parameter estimation method are introduced into the radiative transfer based light scattering simulation tool DORT2002, which makes it competitive in paper industry applications. Outstanding problems in general radiative transfer theory are addressed in a paper industry application. The parameter estimation problem is given a least-squares formulation, different solution methods are evaluated, some characteristics of the problem are found, and the sensitivity of the solution is analyzed. Tests show that Gauss-Newton type methods are most suitable for the studied parameter estimation problem; superior performance was shown with respect to both robustness and speed. The parameter estimation problem is shown to be non-trivial and sometimes ill-conditioned. The type of analyses made in this work give good insight in the character of the problem, and similar studies will be valuable in the future design of measurements and parameter estimation methods when using angle-resolved measurements to estimate also the asymmetry factor.

 • 47.
  Edström, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  Examination of the Revised Kubelka-Munk Theory: Considerations of Modeling Strategies2007Ingår i: Journal of the Optical Society of America A, ISSN 0740-3232, Vol. 24, nr 2, s. 548-556Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The revised Kubelka-Munk theory is examined theoretically and experimentally. Systems of dyed paper sheets are simulated, and the results are compared with other models. The results show that the revised Kubelka-Munk model yields significant errors in predicted dye-paper mixture reflectances, and is not self-consistent. The absorption is noticeably overestimated. Theoretical arguments show that properties in the revised Kubelka-Munk theory are inadequately derived. The main conclusion is that the revised Kubelka-Munk theory is wrong in the inclusion of the so-called scattering-induced-path-variation factor. Consequently, the theory should not be used for light scattering calculations. Instead, the original Kubelka-Munk theory should be used where its accuracy is sufficient, and a radiative transfer tool of higher resolution should be used where higher accuracy is needed.

 • 48.
  Edström, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  Ljus idé kastar nytt ljus på ljusspridning i papper och tryck: Ekmandagarna, Stockholm2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Edström, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Next Generation Simulation Tools for Optical Properties in Paper and Print2008Ingår i: International Conference Modeling and Simulation in the Pulp and Paper Industry, 2008, s. 156-169Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A large number of optical properties in paper and print are determined by measuring the light reflected from an illuminated paper surface. These measurements are interpreted through a model, and the one that has been in use in the paper industry since the 1930’s (Kubelka-Munk) is deficient in some respects. This paper presents a selection of issues that will be in focus for future optical modeling, and shows what the next generation simulation tools may look like.

  The anisotropy of the scattered light becomes increasingly important, and this will open up a large area of research that will both explain a number of outstanding issues and open for a new kind of material property design. Physically objective material parameters will be introduced instead of phenomenological model parameters. The wish to model the real structure of paper and printed paper products instead of homogenized approximations will drive the development of Monte Carlo models with greater explanative power, which in turn will give an increased need for characterization methods. Differences in optical standards between the paper and graphic arts industries will force harmonization or models for data exchange. The treatment of UV and fluorescence will be included in both light scattering simulation tools and color management tools, and there will be attempts of merging these two types of tools, which will open for another view on color reproduction. The directions of development outlined above are exemplified with recent results.

 • 50.
  Edström, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Simulation and modeling of light scattering in paper and print applications2010Ingår i: Light Scattering Reviews, vol 5, Part 3 / [ed] Kokhanovsky, A., Springer, 2010, s. 451-475Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  When developing and applying models to light scattering problems, things usually turn very mathematical. This is all in good order, but it may also be a hindrance for a broader audience to gain insight into the overall issues. This chapter aims at discussing a range of light scattering simulation and modeling issues with a minimum of mathematics involved, and with the specific perspective of paper and printing industry applications. Shorter sections of mathematical content are included, but the mathematically interested reader is here pointed to selected references and other chapters in this volume.

12345 1 - 50 av 238
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf