miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 178
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Camilla
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Lilja, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Hedlund, Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Towards New Levels of Creating/Improving and Understanding Value in Swedish Municipalities: A Review of Research on Understanding and Creating Value in Municipal Quality Development by Qualitative Approaches (and Co-Creation)2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  Quality management and Lean initiatives are currently widespread in the Swedish municipal sector. It is also made clear that all Lean initiatives should be initiated to benefit the customer and not for internal organizational reasons. However, the practices currently used for understanding value creation in the municipalities tend to focus heavily on the use of numerical, quantitative approaches. In sharp contrast, the growing field of, for example, design thinking argue that qualitative approaches are key when it comes to getting closer to the citizens, establishing new levels of understanding and thereby inspiring new and better solutions. In sum, it seems likely that municipalities are struggling with developing quality due to relying, in too one-sided on the use of quantitative rather than qualitative approaches to understand and spark new levels of value creation. The purpose of this paper is to contribute with a review of research concerning qualitative approaches for understanding and co-creating value in municipal quality development.

   

  Methodology/Approach The paper is based on a literature review.

   

  Findings The paper provides an overview of previous research concerning practices for evaluating and understanding value creation in the context of a municipal quality development.

   

  Value of the paper

  This overview is of value for practitioners within the context, as well as researchers that wants to contribute within this area.

 • 2.
  Akram, Hoger
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Hur påverkar ledares beteende medarbetares arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Medarbetarens arbetstillfredsställelse har fått alltmer uppmärksamhet av både forskare och arbetsgivare. Majoriteten av dagens organisationer utför kontinuerligt olika undersökningar för att ta reda på hur nöjda medarbetarna är med sina arbetsuppgifter, arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheter. Trots att det inte finns många forskningsstudier som specifikt visar hur ledarskapsbeteende kan påverka medarbetares arbetstillfredsställelse så finns det mycket inom forskningen som tyder på att det finns samband mellan dem.

   

  Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur olika ledarskapsbeteenden kan påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Den kvantitativa forsknings-metoden har tillämpats för att studera korrelationen mellan dessa. Vidare har studien genomförts med hjälp av en urvalsmetod så kallad snöbollsurval. Urvalsmetoden har varit en effektiv metod för att uppnå många deltagare, vilket är en viktig parameter för statistiska analyser. Sammanlagt 306 medarbetare från olika företag med olika arbetsroller deltog i undersökningen. Emellertid baseras studiens resultat på 301 medarbetare, eftersom fem av deltagarna exkluderades vid analyseringen på grund av bristande svar i undersökningen.

   

  Studiens resultat visar att ledarskapsbeteenden som berör medarbetarnas delaktighet, positiv kommunikation, medarbetarnas utveckling, socialt ansvarstagande och empati samvarierar med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Detta innebär att ledarskaps-beteende har en betydande påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse som i sin tur påverkar deras arbetsmotivation.

 • 3.
  Al-Sahli, Firas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ibrahimson, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Delaktighetens förutsättningar och begränsningar i förbättringsarbetet2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Delaktighet är en viktig aspekt i förbättringsarbetet. Delaktighet höjer kvaliteten och skapar förankring hos medarbetarna och är ett hjälpmedel att erhålla ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Verksamheterna behöver dock förutsättningar för att skapa delaktighet. I framgångsrika organisationer karaktäriseras framgången av delaktighet skapandet och motivation hos medarbetarna. Syftet med studien var att beskriva hur produktionsledare kan skapa möjlighet till delaktighet i förbättringsarbetet. Metoden som användes var kvalitativ induktiv ansats ur ett livsvärldsperspektiv. Djupintervjuer utfördes med åtta produktionsledare och kvalitativ innehållsanalys användes för att granska texterna med syfte att finna meningsenheter och kategorier. Fiskbensdiagram utfördes som ett komplement till intervjuerna. Resultatet och analysen visade på två kategorier, förutsättningar och begränsningar i skapandet av delaktighet i förbättringsarbetet. Resultatet visade i sin tur på att det finns svårigheter att tolka begreppet delaktighet och än svårare att konkretisera de verktyg som används. Det finns ett värde av ytterligare forskning kring delaktighet skapandet i framtiden.

 • 4.
  Anjert, Katarina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Förutsättningar för ett proaktivt arbete i skolan: en systematisk litteraturöversikt av den proaktiva modellen Response to Intervention2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att bidra med ytterligare kunskap om hur vi kan driva kvalitetsförbättringar och därmed öka kundvärdet inom det svenska utbildningssystemet. Studien genomförs med en systematisk litteraturöversikt av artiklar om RTI-modellen. Kategoriseringen sker utifrån Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell för offensiv kvalitetsutveckling samt strukturkvalitet som en av kvalitetsdimensionerna i Österbergs (2014) analysmodell för det systematiska kvalitetsarbetet i skolan.

   

  Förutsättningarna för att driva kvalitetsförbättringar med hjälp av RTI-modellen går att sammanfatta med; kompetent personal, rätt utrustning för att genomföra och analysera screeningar av eleverna, samt tid och stöd för arbetet. Samtliga värderingar i hörnstensmodellen nämns i artiklarna, vilket gör att vi kan anta att RTI-modellen går att använda för att utveckla kvalitet och skapa kundvärde i skolan.

   

  Det krävs även en kultur som värdesätter mätning samt att arbeta med data för att RTI-modellen ska bidra till kvalitetsutveckling. Eftersom det amerikanska skolsystemet, där RTI-modellen hittills tillämpats, är mer resultatinriktat än det svenska kan vi utgå från att det amerikanska systemet är mer gynnsamt för att implementeringen av modellen ska vara framgångsrik.

 • 5.
  Anundi, Elina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Kundlojalitet i mindre B2B företag2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Är nöjda kunder automatisk lojala kunder? Det krävs mer än bara en positiv upplevelse av servicekvalitet för att nå hög lojalitet bland sina kunder. Trots att kunderna upplever servicen lika, kan deras bedömning av tillfredsställelse variera p.g.a. olika förväntningar och prioriteringar. Upplevd servicekvalitet och tillfredsställelse är de första faktorer som påverkar lojalitet. Men det krävs också förtroende för såväl företaget som också på individnivån till företagets representanter, innan kunderna vågar binda sig till en relation med en leverantör. Allt detta påverkar relationen, som med tiden kan utvecklas och fördjupas. Det är alltså servicekvalitet, tillfredsställelse, förtroende samt beredskap att binda sig till en relation och relationskvalitet som påverkar lojalitet i olika utsträckning inom olika branscher.

  Den empiriska undersökningen som genomfördes i form av en webbenkät bland kunder hos ett mindre Business-to-Business (B2B) företag visar att segmentering baserad på lojalitet är ett effektivt sätt att skapa förståelse för hur lojala och icke-lojala kunder ser på företaget och deras servicekvalitet. Segmentering baserar på några extra frågor som mäter lojalitet. Trots låg antal svar (17 svar) är resultat enhetlig för varje segment och visar därmed vilka brister som bör åtgärdas.  

 • 6.
  Arvidsson, Totte
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Det kommunala ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet- En kris eller en möjlighet?: Kvalitativ studie- med utgångspunkt i offensiv kvalitetsutveckling2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att med utgångspunkt i offensiv kvalitetsutveckling bidra med kunskap om det kommunala ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet. Den metod som har använts har varit hermeneutisk, induktiv samt kvalitativ metod. En multipel fallstudie har gjorts genom tre intervjuer med säkerhetsstrateger/beredskapssamordnare i kommunal sektor. Frågorna har varit semistrukturerade, där frågorna skapades med inflytande av Appreciative Inquiry. De slutsatser som framkom var att det kommunala ledarskapet har styrkor och utvecklingsmöjligheter i det förebyggande krisberedskapsarbetet. Det fanns styrkor och utvecklingsmöjligheter i samtliga av hörnstenmodellens värderingar. Dessa styrkor och utvecklingsmöjligheter i det kommunala ledarskapet kan bidra till en positiv utveckling av krisberedskapsarbetet och skapa ett tryggare samt säkrare samhälle. Exempel på upplevda styrkor var kommunala ledare som tillåtit delaktighet i risk- och sårbarhetsanalyser och bidragit till utbildningar. Exempel på utvecklingsområden för kommunala ledare var att ledare bör bidra till mer öppenhet, lyhördhet, delaktighet och diskussioner gällande krisberedskapsarbetet.

 • 7.
  Bergdahl, Nina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Co-Creative Learning - using IT to Visualise Progression (CIP): En studie av former för systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att dels att förstå hur systematiskt kvalitetsarbete kan se ut på klassrumsnivå och dels vad det innebär att tillämpa det utifrån elevperspektiv, och dels att jämföra hur elevernas måluppfyllelse utvecklats i jämförelse med en kontrollgrupp. Resultatet av detta har fört med sig att examensarbetet bidrar med ett föreslag på hur kvalitetsarbete kan ske på klassrumsnivå; här kallat Co Creative Learning - using IT to Visualise Progression (CIP).

  Det här är en aktionsforskningsstudie. Den har genomförts med enkäter, fokusgrupper och en tidsserie; i vilken 65 elevers arbeten inom tre skilda områden bedömdes.

  För att förstärka reliabilitet och validitet valdes en kontrollgrupp, från samma upptagningsområde, som även de haft en legitimerad lärare med motsvarande antal yrkesverksamma år och som även de uttalat arbetat med formativ bedömning och synliggjorda mål. Två skoluppgifter var identiska och därmed kunde de två gruppernas resultat jämföras.

  För att minimera inverkan av en bedömande lärares närvaro på utvärderingen, samlades eleverna inte till fokusgrupper förrän efter att deras betyg var satta och kommunicerade. Då reflekterade de kring arbetet med ständiga förbättringar, kvalitet, involvering, målförståelse, upplevd progression och IT-användning.

  Innan denna avslutande diskussion hade de insamlade datamängder analyserades separat. Resultaten visade effekt på både elevupplevelse och progression. De största skillnaderna låg i elevens upplevelse, där förändring påverkas i första hand elevernas engagemang; i vilken utsträckning eleverna var nöjda studenter med sin egen utveckling.

  I tidsserien, var skillnaderna inte lika markanta som i elevupplevelsen. Den studerade gruppen började på ett något lägre snittbetyg, och avslutade på ett något högre, än kontrollgruppen. Det var främst pojkar som stod för utvecklingen. Detta kan bero på att flickorna redan hade mycket höga genomsnittliga betyg (vilket innebär att det inte

  finns utrymme för progression). Jämfört med kontrollgruppen, kvarstår de positiva skillnaderna med pojkarna i den studerade gruppen.

  Slutsatserna är därför att arbetet gynnat progression, men att den största förtjänsten med arbetssättet återfinns i hur eleverna upplever undervisningen.

 • 8.
  Blomberg, Åsa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Wadell, Susanne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Att köpa en framtid: En flerfallstudie av kommuners processer för avtalsuppföljningar gällande upphandlade HVB2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att bidra med kunskap kring hur ett ökat processfokus kan förbättra avtalsuppföljning i offentlig sektor. Som metod valdes en kvalitativ flerfallstudie där tre kommuners uppföljningar av avtal rörande hem för vård och boende (HVB) för ungdomar studerades. Genom studien belystes den komplexitet som omgärdar uppföljning av vårdavtal inom offentlig verksamhet. Tidigare studier har även belyst den utsatthet som omringar placerade ungdomar och visat på behovet av att säkerställa kvalitet i den vård kommunerna avtalar om. Ett sätt att hantera denna komplexitet skulle kunna vara att tillämpa ett systemteoretiskt synsätt, med de värderingar, verktyg och arbetssätt som kännetecknar offensiv kvalitetsteknik. Studiens resultat visar att ett ökat processfokus med processledning som arbetsmetod skulle kunna fungera som ett stöd i ett fortsatt och fördjupat arbete med kvalitet avseende avtalsuppföljningsprocessen.

 • 9.
  Boström, Jonas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Gradin, Stefan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Sjuksköterskors och läkares delaktighet i kvalitetsutveckling: En fallstudie vid Karlskoga lasarett2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this master's degree thesis was to develop an understanding of how hospital management, in the case studied, worked to achieve changes in an organization influenced by differing professional cultures. To gain insight into the conditions that may have contributed to nurses and physicians developing appropriate attitudes and behaviours, which may have affected the organization's ability to achieve the Swedish Quality Award 2012.

   A qualitative single case study was conducted at Karlskoga Hospital, with focus groups as well as individual depth interviews.

   

  The results of the case study showed the following conditions provided nurses and physicians the potential to develop appropriate attitudes and behaviours, which may have influenced the hospitals ability to achieve the Swedish Quality Award:  

  • Responsibility and influence over the development processes.
  • Participation in management teams and quality development groups as well as individual fields of responsibility.
  • Training programs that have given insights and skills in quality management related to clinical practice.
  • Nurses and physicians as key individuals gave legitimacy to development process, and served as management advisors.
  • Collaboration between all kind of employees and responsibilities.
  • Committed management.    
 • 10.
  Boström, Jonas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Landstinget Västernorrland, Sundsvall.
  Hillborg, Helene
  Landstinget Västernorrland, Sundsvall.
  Lilja, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Cultural Change of Applying User Involvement for Improving Healthcare Quality: A Review of the Impact on Attitudes, Values and Assumptions among Healthcare Professionals and Users2017Ingår i: Quality Innovation Prosperity, ISSN 1335-1745, E-ISSN 1338-984X, Vol. 21, nr 3, s. 158-172Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to provide a review of the impact on culture (attitudes, values and assumptions) among both healthcare professionals, as well as users, when involving users for improving quality in healthcare.

  Methodology/Approach: The paper is based on an extensive, narrative literature review considering studies that included professional’s and users experiences of user involvement in quality improvement. The included articles were analyzed using an interpretive, along with a deductive, approach according to a theoretical framework.

  Findings: The results indicate that there is currently limited research focusing on the impact of user involvement in quality improvement processes regarding professionals’ and users’ attitudes, values and/or assumptions. The articles identified during the study provides situations and statements, during the process of development, which can be interpreted as change in the culture. Although few articles specifically draw conclusions on user involvement as a “tool” for cultural change, the authors interpret several findings which strengthens that theory.

  Research Limitation/implication: Research published in other databases could have been missed. The authors have tried to avoid this by using a snowball method reading references in identified articles.

  Originality/Value of paper: The review provides a platform for both future research and the development of current practice within the area. There have been literature reviews showing obstacles and enablers when using patients, users and relatives in quality improvement work, but few which investigates cultural change.

 • 11.
  Boström, Jonas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Hillborg, Helene
  Region Västernorrland.
  Lilja, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Cultural Impact of Applying User Involvement  for Improving Healthcare Quality: A review of the impact on attitudes, values and assumptions among healthcare professionals and users2016Ingår i: Proceedings of the 19th QMOD Conference: Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this study is to provide a review of the impact on culture (attitudes, values and assumptions) among both healthcare professionals, as well as users, when involving users for improving quality in healthcare.

  Method

  The paper is based on an extensive, narrative literature review, covering 3786 papers.

  Findings

  The results indicate that there is currently limited research focusing on the impact of user involvement in quality improvement processes regarding professionals’ and users´ attitudes, values and/or assumptions. The articles identified during the study mentions situations and things which are said, during the process of development, and which can be interpreted as change in the culture. Although few articles specifically draw conclusions on user involvement as a “tool” for cultural change, the authors interpret several findings which strengthens that theory.

  Research limitations

  Research published in other databases could have been missed. The authors have tried to avoid this by using a snowball method reading references in identified articles.

  Practical implications

  Future research is needed to see if involvement activities in quality improvement processes can affect attitudes, values and assumptions in a positive way.

  Originality

  The review provides a platform for both future research and the development of current practice within the area. There has been literature reviews showing obstacles and enablers when using patients, users and relatives in quality improvement work, but few which investigates cultural change.

 • 12.
  Boström, Jonas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Hillborg, Helene
  Region Västernorrland.
  Lilja, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Exploring Cultural Dynamics and Tensions when Applying Design Thinking for Improving Healthcare Quality: What is really going on?2018Ingår i: Proceedings of the 21th QMOD Conference: Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability / [ed] Su Mi Park-Daahlgard, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose:

  The purpose of this paper is to contribute knowledge concerning the dynamics and potential cultural tensions that occur when applying user involvement and design thinking for improving quality in a healthcare setting.

  Method:

  The paper is based on a case study following a quality improvement project (QI) in a medium sized Swedish county council in the field of somatic care. The project involved eight healthcare professionals, one designer, four patients and two relatives. A multiple data collection method over a period of 10 months was used. It included individual interviews, e-mail correspondence and observations of workshops that covered the QI project.

  Findings:

  The result shows tensions between QI work and the daily clinical work of the participants. These tensions primarily concern the conflict between fast and slow processes, the problem of moving between different fields of knowledge, being a resource for the individual clinic and the system, and the participants' expectations and assumptions about roles and responsibilities in a QI project. Furthermore these findings could be interpreted as signs of a development culture in the healthcare context.

  Practical Implications:

  There are several practical implications. Among others, the insights can inspire how to approach and contextualize the current concepts, roles and methods of design thinking and user involvement so that they can be more easily understood and integrated into the existing culture and way of working in the healthcare sector.

  Originality:

  The study provides a unique insight into a case, trying to uncover what actually is going on, and perhaps why certain things are not happening at all, when user involvement and design practices are applied for improving healthcare quality.

 • 13.
  Brandes, Carolina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Stöttar kvalitetsteknik strategiskt arbete med informationshantering?: Mognadsmodeller och standarder som stöd för strategiskt arbete med verksamhetsinformation2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att identifiera vad en lämplig modell för en strategisk styrning av hantering av verksamhetsinformation borde innehålla. För att få reda på detta analyserade jag vilka modeller som används, vilka utmaningar som uppges och vilket stöd kvalitetsteknik gav i arbetet att ta sig an utmaningarna.

  Främst användes fördjupad litteraturstudie och analys av förekomst av värderingar, teman och uttryckta utmaningar i den valda litteraturen. En enkät sändes ut till åttio professionella inom arkiv- och informationshantering och intervjuer har genomförts med fyra personer med stor erfarenhet av arbete med informationsstyrning på en strategisk nivå. För att avgränsa området för studien har kvalitetsteknik avgränsats till värderingar och teman angivna i hörnstensmodell och kvalitetsprismodeller.

  Analysen indikerar att de i litteraturen angivna utmaningarna till stor del kan mötas av de värderingar och teman som förekommer inom kvalitetsteknik, samtidigt som såväl modeller för strategisk styrning av verksamhetsinformation och BPM, Business Process Management, kan ge stöd inte minst då det gäller att involvera intressenter/stakeholders och hålla deras intresse.

 • 14.
  Brantros, Nina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Mellanmänskliga relationer i arbete och dess betydelse för ett teamarbete: Tillhörighet, kontroll, öppenhet och ledarskap2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 15.
  Bystedt, Marie-Therese
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Samverkan mellan aktörer med avseende på livskvalitet och delaktighet för vuxna med funktionsvariationer boende på LSS-gruppbostäder2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fungerande samverkan i samhället mellan olika aktörer är något som medborgarna förväntar sig. Ett exempel är vid bilolyckor med samverkan mellan blåljusmyndigheter. För särskilt utsatta grupper i samhället med många aktörer är inte samverkan mellan aktörerna självklara även om medborgarna får hjälp- och stödinsatser. Denna studie kartlägger samverkan mellan aktuella aktörer genom enkätsvar och semistrukturerade intervjuer, utifrån dimensionerna samverkan, delaktighet och kunden i centrum. En triangulering har använts där förutom enkät och semi-strukturerade intervjuer även dokumentanalys gjorts, där framkommer faktorer som visar den komplexa bilden av att samordna och kommunicera kring medborgaren med många aktörer. Resultatet visar att kommunikation och nätverksträffar med tydliga uppdrag och styrningar kan ge en samsyn kring medborgaren, dennes behov och livskvalitet vilket visar sig vara framgångsfaktorer för en fungerande samverkan. Men då det är många aktörer och olika huvudmän är det komplext att få en samlad bild och hitta former för hur kommunikation och samverkan bäst sker.

 • 16.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Eriksson, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Lagrosen, Yvonne
  A health-related Quality Management approach to evaluating health promotion activities.2011Ingår i: QMOD Conference on Quality and Service Sciences 2011: From LearnAbility & InnovAbility to SustainAbility / [ed] Carmen Jaca, San Sebastian: Servicios de Publicaciones Universidad de Navarra , 2011, s. 188-197Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose

  The purpose of this paper was to describe health promotion activities accomplished within a project and to measure the conditions for sustainable health within the case organizations. The purpose was also to test a previously developed measurement approach, which measures health-related Quality Management.

   

  Methodology/ApproachA health promotion project currently being carried out at eight Swedish elementary schools has been studied. In earlier research a measurement approach had been developed to measure health-related Quality Management. The approach was handed out to the co-workers at the eight different schools in the initial stage of the project.  The result was analyzed and the leaders at the schools were informed of the results of their own school and the mean value of all the eight schools. The consistency and reliability of the statements within the approach was  tested.

   

  Findings

  In the results a description of health promotion activities accomplished and planned within the project can be found. The results from the measurement of the health-related Quality Management in the eight schools is presented together with the mean score of all schools. The test of the measurement approach is presented and discussed.

  ValueA description of health promotion activities can help managers and project leaders to plan and carry out valuable health promotion activities in their striving for both sustainable health among the co-workers and efficient organizations. This measurement approach can help managers and project leaders to measure the starting point and also the effects of the health promotion activities.

 • 17.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Eriksson, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Lagrosen, Yvonne
  A health-related quality management approach to evaluating health promotion activities2012Ingår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 4, nr 1, s. 76-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose

  – The purpose of this paper is to describe health promotion activities accomplished within a

  project and to measure the conditions for sustainable health within the case organizations. Also, the

  purpose is to test a previously developed measurement approach, which measures health-related

  quality management.

  Design/methodology/approach

  – A health promotion project currently being carried out at eight

  Swedish elementary schools has been studied. In earlier research a measurement approach was

  developed to measure health-related quality management. The approach was handed out to the

  co-workers at the eight different schools in the initial stage of the project. The leaders at the schools

  were informed of the results of their own school and the mean value of all the eight schools. The

  consistency and reliability of the statements within the approach was tested.

  Findings

  – A description of health promotion activities accomplished and planned within the project

  can be found. The results from the measurement of the health-related quality management in the eight

  schools are presented, together with the mean score of all schools. The test of the measurement

  approach is presented and discussed.

  Originality/value

  – A description of health promotion activities can help managers and project

  leaders to plan and carry out valuable health promotion activities in their striving for both sustainable

  health among the co-workers and efficient organizations. This measurement approach can help

  managers and project leaders to measure the effects of the health promotion activities.

 • 18.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Do Lean Leaders get healthy co-workers?2014Ingår i: 17th QMOD-ICQSS Conference, Prague, Czech Republic: Entering the Experience Economy – from product quality to experience quality / [ed] Su Mi Dahlgard-Park and Jens J. Dahlgaard, Lund: Lund University Library Press , 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose was to examine the relationship between Lean values, Lean leadership and perceived co-worker health.Methodology/approach – A questionnaire used at a Swedish municipality that has been working with quality improvements for 20 years and with Lean for seven years was analyzed. More than 800 co-workers were asked to fill in the questionnaire which had been designed and earlier tested to measure the presence of a number of Lean values and Lean leadership as well as self-reported perceived health.Findings – The results show a medium positive relationship between Lean values, Lean leadership and the co-workers’ perception of their health. Customer focus presents the highest mean value, the lowest standard deviation and the highest correlation with co-worker health, which is interesting as the investigated organization is a municipality.

 • 19.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Exploring the relationship between Appreciative Inquiry, Lean and perceived co-worker health2015Ingår i: Creating a Sustaniable future through Quality: on Quality and Service Sciences ICQSS 2015, October 12-14, Lund: Lund University Library Press , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many Quality Management approaches, such as Lean, are deficit-based and focus on problems and how to overcome them and another way to approach this could be to focus on possibilities.  When focusing on problems instead of possibilities, organizations are prevented from using their full potential which leads to decreased organizational capacity. Appreciative Inquiry is, in contrast to a deficit-based approach, a positive approach to change. The problems should not be ignored but, by focusing on strengths, this approach could be more effective when it comes to promoting better workplace health. 

  Earlier research has examined if Lean values affect co-workers’ perceived health and found a connection. Even though the relationships between co-workers’ perceived health and Lean leadership and also Lean values were not very strong, they are all positively correlated. What happens however if we introduce Appreciative Inquiry to see in what way it links to Lean values and co-worker perceived health?

  Purpose - The purpose of this paper is to explore if and how Appreciative Inquiry correlates with Lean values and co-workers’ perceived health.

  Methodology/approach – To investigate the relationship between Lean, Appreciative Inquiry and perceived co-worker health, a questionnaire was developed based on two previously tested questionnaires.  The new questionnaire was filled in by 841 co-workers at a Swedish municipality and was then analysed to explore in what way Appreciative Inquiry correlates with a number of Lean values as well as perceived co-worker health.

  Findings – All variables were found to be significantly correlated with the variable ‘Appreciative Inquiry’. The variable ‘Continuous improvements’ relates most to ‘Appreciative Inquiry’ followed by ‘Eliminating Waste’ as those variables can be considered to have a large positive relationship. ‘Supportive Leadership’ and ‘System view’ have a medium positive relation to ‘Appreciative Inquiry’ and the variables ‘Health’ and ‘Customer focus’ have a small relation to Appreciative Inquiry in this context.  

  Keywords Supportive leadership, Lean values, co-worker health, Appreciative Inquiry

  Paper type Case study

 • 20.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Is there a relationship between Lean Leaders and healthy co-workers?2015Ingår i: Quality Innovation Prosperity, ISSN 1335-1745, E-ISSN 1338-984X, Vol. 19, nr 2, s. 123-136Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this article is to examine the relationship between Lean values, Lean leadership and perceived co-worker health both from an empirical and theoretical perspective. Methodology/Approach: A questionnaire used at a Swedish municipality that has been working with quality improvements for 20 years and with Lean for seven years was analyzed. 841 co-workers answered the questionnaire which had been designed and pre-tested to measure the presence of a number of Lean values and Lean leadership as well as self-reported perceived health.  Findings: The results show a moderately positive relationship between Lean values, Lean leadership and co-workers’ perceptions of their health. Customer focus presents the highest mean value, the lowest standard deviation and the highest correlation with co-worker health, which is interesting as the investigated organization is a municipality.

 • 21.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Measuring Appreciative Inquiry, Lean and Perceived Co-worker Health2016Ingår i: Quality Innovation Prosperity, ISSN 1335-1745, E-ISSN 1338-984X, Vol. 20, nr 2, s. 105-118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to present a developed questionnaire which measure Appreciative Inquiry, Lean values and co-workers health. The purpose is also to explore if and how Appreciative Inquiry correlates with Lean values and co-workers’ perceived health in an organisation working with Lean. Methodology/Approach: To investigate the relationship between Lean, Appreciative Inquiry and perceived co-worker health, a questionnaire was developed based on two previously tested questionnaires. The new questionnaire was answered by 841 co-workers at a Swedish municipality and was then analysed to explore in what way Appreciative Inquiry correlates with a numberof Lean values as well as perceived co-worker health. Findings: All variables were found to be significantly correlated with the variable ‘Appreciative Inquiry’. The variable ‘Continuous improvements’ relates most to ‘Appreciative Inquiry’ followed by ‘Eliminating Waste’ as those variables can be considered to have a large positive relationship. ‘Supportive Leadership’ and ‘System view’ have a medium positive relation to ‘Appreciative Inquiry’ and the variables ‘Health’ and ‘Customer focus’ have a small relation to Appreciative Inquiry in this context.

 • 22.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Johansson, Catrin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Health Related Quality Management Values and Key Principles of Communicative Leadership - Are They the Same?2014Ingår i: Quality Innovation Prosperity, ISSN 1335-1745, E-ISSN 1338-984X, Vol. 18, nr 1, s. 59-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to compare health related values within Quality Management with Key Principles of Communicative Leadership in order to see if Communicative leaders also promote healthy co-workers.  A literature review was conducted within the area of Communicative Leadership and within the values of health related Quality Management. The principles within Communicative leadership were compared with the underlying dimensions within the health related values ‘Leadership Commitment’ and Participation of everybody’. The analysis shows that the underlying dimensions within both of the health related Quality Management values ‘Participation of everybody’ and ‘Leadership commitment’ were related to some of the Key Principles of Communicative Leadership. The results can help Communicative Leaders to emphasize the Key Principles that also promote healthy co-workers. The results can also help leaders that already have healthy co-workers to increase leaders’ communication competence within organizations.

 • 23.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Johansson, Catrin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Health Related Quality Management values and Key principles of Communicative Leadership - are they the same?2013Ingår i: 16th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS,4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia: From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility / [ed] Dahlgaard-Park, Su Mi, 2013, s. 164-177Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose – The purpose of this paper is to compare health related values within Quality Management with Key Principles of Communicative Leadership in order to see if Communicative leaders also promote healthy co-workers.

  Methodology/approach – A literature review was conducted within the area of Communicative Leadership and within the values of health related Quality Management. The principles within Communicative leadership were compared with the underlying dimensions within the health related values ‘Leadership Commitment’ and Participation of everybody’.

  Findings – The analysis shows that the underlying dimensions within both of the health related Quality Management values ‘Participation of everybody’ and ‘Leadership commitment’ were related to some of the Key Principles of Communicative Leadership. Practical implications – The results can help Communicative Leaders to emphasize the Key Principles that also promote healthy co-workers. The results can also help leaders that already have healthy co-workers to increase leaders’ communication competence within organizations.

 • 24.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Johansson, Catrin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  How Communicative Leadership influences co-workers’ health: A Quality Management perspective2016Ingår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 8, nr 2, s. 143-158Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to describe leaders’ views on how Communicative Leadership influences co-worker health by comparing their opinions with the health-related values within Quality Management.

  Design/methodology/approach - A multinational manufacturing organization that has been working with Communicative Leadership for several years was investigated. 21 managers trained in Communicative Leadership were interviewed and asked about their views on how their communication influences both the well-being of their co-workers and the working environment. Various communication behaviors and communication methodologies emerged from the interviews and were then analyzed versus the health-related Quality Management dimensions.

  Findings - The result shows concrete communication behavior and methodologies that influence co-worker well-being and the working environment positively and negatively. Another result is a description of the prerequisites for managers to be able to communicate in a way that influences co-worker well-being and the working environment. The analysis of the communication behaviors and communication methodologies versus the health-related Quality Management values shows that several of the health-related Quality Management dimensions were present.

  Research limitations/implications – A limitation of this research is that it is just managers’ view that has been investigated and analyzed.

  Practical implications – Managers acting and behaving in accordance with the communicative behaviors and methodologies described in the results can influence co-worker health and the working environment in a positive way. The level of awareness of the prerequisites could help managers to influence co-worker well-being and create a good working environment.

  Originality/value – The connection between Communicative Leadership and health-related Quality Management values is rarely made. This research can contribute to greater understanding in both areas.

  Keywords Health-related Quality Management, co-worker health, Communicative Leadership, well-being, working environment.

  Paper type Research paper. 

 • 25.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Enhancing Sustainable Quality Culture2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2015, a project was initiated to explore how quality can be enhanced in Swedish businesses by developing an internal coaching process to support value-based leadership development. The three–year project, financed by The Knowledge Foundation, is a research and development partnership consisting of three Swedish manufacturing companies and Mid Sweden University. Results presented in the poster address both the process and outcomes from this project.

  Purpose

  To present the results in changes in a company's value-base two years into a project with the purpose to explore how quality can be enhanced when a value-based leadership is integrated with sustainable practices.

  Method:

  A number of activities were completed in the company. A survey was designed to measure SQD values as an indicator for value based leadership. The survey were administered both at the start of the project and then again one year later to measure changes in leadership and values. The results from the survey were first analyzed using SPSS (Cronbach Alpha and T-test) and then in relation to completed activities. This was done by the research team together with management team in the company.

  Results:

  The results will be the presentation of completed activities within the company as well as results from the two measurements shows that the mean of the measured values are higher in the second measurement when it comes to the whole factory. When it comes to the managers it is the opposite regarding how they look at their role when it comes to the values: Leadership commitment and Participation of everybody.

  Conclusions so far:

  • Measuring soft aspects helps to focus on culture and values.
  • The wording of the statements can affect culture.
  • Talking about leadership in connection to an organizations unique context initiates new dialog forms, topics, and gives the leaders a “leadership language”.
  • Focusing on positive aspects of leadership creates energy and a solution focused climate.
  • Statistically significant results can be shown after such a short period as one year.
  • Increased pride in the team and the work-place!
  • Further investigate correlations between factors. 
 • 26.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Hedlund, Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Lilja, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Capturing Value-based leadership in Practice:: Insights from developing and applying an AI-interview guide2017Ingår i: Challenges and Opportunities of Quality in the 4th Industrial Revolution: On quality and service sciences ICQSS 2017 / [ed] Dahlgaard-Park, Su Mi and Dahlgaard, Jens J., 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  One of the most critical aspects for building quality and innovation in organizations is the role of values. Performance suffers when organizations fail to prioritize values. A challenge for many leaders is to understand deep-rooted values together with what they are and how they are developed. These deep-rooted values are reflected in the behaviors, language and signs occurring in the organization and can be seen as the organizations culture. When a culture is shaped, leadership is central and the managers in the organization are vital. Managers in an organization affect the predominating culture through their behaviors and approach to their co-workers. This make it interesting to try to find out underlying values held by managers striving for good leadership and performance. Underlying values can be unconscious and taken for granted, and thereby hard to ask about.  By using an interview guide inspired by Appreciative Inquiry (AI) (an approach based on generativity and positivity), underlying values and the leadership used by top managers can be discovered.

   

  Purpose - The purpose of this paper is to present and discuss the results from the Appreciative Inquiry (AI) inspired interviews to explore the underlying values held by top manager and to identify soft aspects of leadership.

   

  Methodology/approach – Top managers were interviewed as a part of a research project with the aim to support the development of value-based leadership that integrates company values, organizational culture, customer needs and sustainable development. A structured interview guide, inspired by AI, was developed and used to pinpoint their motivation and vision of a good organization in order to understand the values the leaders had and to identify soft aspects of leadership.  The interviews were analyzed in workshops with the whole research group and structured and visualized through affinity chart.

   

  Findings – The results show underlying values held by top managers and identified soft aspects of leadership.

   

  Practical implications – The presented interview guide can be used to identify the top managers underlying values and the presented results from the interviews can be used to inspire other leaders to develop their leadership in their striving of good leadership and effective organizations.

 • 27.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Hedlund, Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Lilja, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Capturing value-based leadership in practice: Insights from developing and applying an AI-interview guide2018Ingår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 10, nr 4, s. 422-430Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to present and discuss the results from the appreciative inquiry (AI)-inspired interviews to explore the underlying values held by top managers and to identify soft aspects ofleadership.Design/methodology/approach – Top managers were interviewed as a part of a research project withthe aim to support the development of value-based leadership that integrates company values, organizationalculture, customer needs and sustainable development. A structured interview guide, inspired by AI, wasdeveloped and used to pinpoint their motivation and vision of a good organization to understand the valuesthat the managers had and to identify soft aspects of leadership. The interviews were analyzed in workshopswith the whole research teamand structured and visualized through affinity diagrams.Findings – The results showed the underlying values held by top managers and identified soft aspects ofleadership.Practical implications – The presented interview guide can be used to identify the top managers’underlying values, and the presented results from the interviews can be used to inspire other managers andleaders to develop their leadership in their striving of good leadership and effective organizations.Originality/value – The paper explains how to apply an AI-inspired interview guide in finding out valuebasedleadership and soft aspects of leadership for enhancing organizational culture.

 • 28.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Hedlund, Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Lilja, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Collection of baseline data – expanding the scope2016Ingår i: EurOMA 2016 - Interactions, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For leaders to successfully meet the complexity of businesses today, many argue the need to design a performance measurement system that integrates hard data outcomes with soft measures found in organizational culture including values, norms, and behaviors. The purpose of this paper is to present an approach to collecting baseline data that captures the soft dimensions of organizational culture with system thinking as a guiding theory. The results present an approach for measuring the soft dimensions of organizational culture with description of methods, the type of data and what level of organizational culture they measure.

 • 29.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Wiklund, Håkan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Measuring the Starting Points for a Lean Journey2012Ingår i: 15 th QMOD conference: From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility / [ed] Su Mi Dahlgaard-Park, Jens J. Dahlgaard & Adam Hamrol, Poznan: Agence Reklamova Comprint , 2012, s. 146-156Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose –

  The purpose of this paper is to emphasize the importance of measuring the starting

  point of improvement work focusing on soft values and to present one way of measuring the

  starting point of a Lean implementation. The purpose is also to describe the Lean

  implementation planned within a municipal division and also to present their measured

  starting conditions.

  Methodology/approach –

  A literature study, with Lean implementation, measuring starting

  points for improvement work, soft values and the effects of the improvement work in focus

  has been carried out. Documents from the planned Lean implementation within a municipal

  division have been studied. To measure the conditions for the implementation a previously

  conducted measurement approach that measured health-related Quality Management was used.

  Findings –

  The paper contains an argument for the importance of measuring the effect of a

  Lean implementation with a focus on soft values and measuring starting points. A description

  of one planned Lean implementation within a municipal division and their starting conditions

  are presented.

  Practical implications –

  To measure the conditions at the starting point of a Lean

  implementation gives managers information to help them focus on important improvement

  areas. A description of a Lean implementation can help other organizations to plan their

  implementation.

 • 30.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst.
  Are successful organizations working in a way that provides co-workers with what they need to be healthy?2010Ingår i: 14th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2011, Cottbus, Germany, August 29 - 31 2010, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 31.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Lagrosen, Yvonne
  Developing a measurement system for health-related quality management.2007Ingår i: , 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract Purpose The purpose of this paper is to develop a measurement system for leadership for health promotion based on the authors´ earlier research on the connection between quality management and health. Methodology The study has been carried out at Engcon, a manufacturing company in Sweden, which has low rate of sick leaves and also very healthy finances. A questionnaire has been developed based on the authors´ earlier research and the internal reliability has been tested for the constructs with Cronbach´s alpha tests. The dimensions correlation with health has also been checked with Pearson Correlation. Findings The measurement systems Cronbach alphas are ranging from 0.64-0.84, which are quite good since we only included three statements for each construct. Two of the dimensions have a high statistical correlation with perception of employee health; namely the dimension "presence/communication" and "influence". A significant correlation can also be seen between the dimension "integrity" and the health-index.

 • 32.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Lagrosen, Yvonne
  Univ West, Dept Engn Sci, Trollhattan, Sweden.
  Eriksson, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Change of the quality management culture through health-promotion activities?2014Ingår i: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 25, nr 11-12, s. 1236-1246Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is great demand for workplace health-promotion programmes that improve co-worker health and provide a return on investment, which is due to the continuous escalation of care costs and the prioritisation of co-worker health by businesses. Early research found that organisations that have achieved good co-worker health with low sickness absence through their conscious and well-structured work were also working according to Quality Management. Health-promotion interventions are possible in every organisation, but before starting a health-promotion programme it is necessary to analyse the organisation and especially its culture. The purpose of this paper is to measure in what way health-promoting activities influence the Quality Management culture, particularly the health-related values ‘Leadership commitment’ and ‘Participation of everybody’. A comparison between the Quality Management culture before starting a health-promotion project and the results a year later is presented. The results show that health-promotion activities do not affect the Quality Management culture, at least not from a year perspective. On the other hand, the results show that health-promotion activities can affect co-workers’ perception of their health.

 • 33.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Rönnbäck, Åsa
  SIQ - Swedish Institute for Quality, Sweden.
  Cronemyr, Peter
  Linköping University.
  What values are included in Quality Culture? – A theoretical and practical collaboration2016Ingår i: Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability, 2016, Vol. 19Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to describe a collaboration between academia and practitioners where the aim was reach agreement on the Quality Culture content.

  Methodology/approach – A project with the aim to measure and develop Quality Culture started in 2015. The overall aim of the project was to create new knowledge and insights about 1) what quality culture is, 2) what quality culture consists of, 3) how quality culture can be measured and 4) how it can be developed. In this paper the work to meet the first and second aim and the results of that work are presented.

  Findings – A framework for quality culture consisting of supportive and obstructive behaviours developed in collaboration between academia and practitioners. The paper includes a description of how practitioners and researchers can work together to develop a shared set of values.

 • 34.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Bortom New Public Management? Berättelser om arbetssituationen i akademin2017Ingår i: Mitt, ditt och vårt universitet: Att förstå något gemensamt / [ed] Giritly Nygren, K. & Gidlund, K. L., Sundsvall/Östersund: Mid Sweden University , 2017, 1, s. 59-72Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Åslund, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Framgångsrikt ledarskap inom samhällsentreprenöriell verksamhet2014Ingår i: Samhällsentreprenörskap – samverkande för lokal utveckling / [ed] Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent, Sundsvall: Mittuniversitetet , 2014, 1, s. 195-209Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 36.
  Carnerud, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  25 years of quality management research – Outlines and Trends2018Ingår i: International Journal of Quality and Reliability Management, ISSN 0265-671X, Vol. 35, nr 1, s. 208-231Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to explore and describe how research on quality management (QM) has evolved historically. The study includes the complete digital archive of three academic journals in the field of QM. Thereby, a unique depiction of how the general outlines of the field as well as trends in research topics have evolved through the years is presented. Design/methodology/approach: The study applies cluster and probabilistic topic modeling to unstructured data from The International Journal of Quality & Reliability Management, The TQM Journal and Total Quality Management & Business Excellence. In addition, trend analysis using support vector machine is performed. Findings: The study identifies six central, perpetual themes of QM research: control, costs, reliability and failure; service quality; TQM – implementation and performance; ISO – certification, standards and systems; Innovation, practices and learning and customers – research and product design. Additionally, historical surges and shifts in research focus are recognized in the study. From these trends, a decrease in interest in TQM and control of quality, costs and processes in favor of service quality, customer satisfaction, Six Sigma, Lean and innovation can be noted during the past decade. The results validate previous findings. Originality/value: Of the identified central themes, innovation, practices and learning appears not to have been documented as a fundamental part of QM research in previous studies. Thus, this theme can be regarded as a new perspective on QM research and thereby on QM.

 • 37.
  Carnerud, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Design och effektmätning av en kulturbyggande måltidsupplevelse inom ett livsmedelsproducerande företag2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att tillämpa aktionsforskningsteorin och metoden appreciative inquiry vid design av en måltidsupplevelse med målsättning att öka medarbetarnas medvetenhet kring stolthet över arbetsplatsen, inspiration till matlagning samt mod och vad som får människor att våga testa nya produkter och arbetssätt. Ett ytterligare syfte var att utveckla ett mätverktyg som utvärderade insatsen och fångade upp medarbetarnas tankar och känslor. Till sist är det även uppsatsens syfte att utvärdera inbjudan till den designade måltidsupplevelsen för att kartlägga vad som väcker intresse och nyfikenhet samt vad som får medarbetare att anmäla sig för att delta på evenemanget.

  Design/metod: Arbetet är en fallstudie och har utgått från aktionsforskningsteori och -metodik med specifikt fokus på appreciative inquiry. Eftersom arbetet har varit tätt kopplat till utveckling av en målitdsupplevelse har även inspiration och kunskap hämtats från mat- och måltidsbranschen.

  Resultat: Ett nytt måltidskoncept har utvecklats och presenterats. Eftersom den designade målitdsupplevelsen fusionerar appreciative inquiry och måltidskunskap har det givits namnet appreciative dining. En fallstudie på hur konceptet kan skräddarsys efter en specifik organisations önskemål och behov har genomförts. Av resultatet framgår att förstärkt betoning av en värdering inom offensiv kvalitetsutveckling, i detta fall engagerat ledarskap, inte kompenserar negligering av andra värderingar. Istället pekar studien på att det måste finnas en balans mellan de grundläggande värderingar som inbegrips i offensiv kvalitetsutveckling för att framgångsrikt utveckla tjänster och förändringsinsatser likt appreciative dining. Studien betonar även vikten av att sätta kunden, medarbetarna, i fokus vid planering och genomförande av förändringsinitiativ.

  Originalitet/värde: Studiens originalitet och värde ligger främst i det tvärvetenskapliga angreppssättet som tillämpats, där kunskap och erfarenhet från kvalitets- och måltidsrörelsen har kombinerats med ambitionen att utveckla en ny typ av måltidsupplevelse.

  Fortsatt forskning: I Sverige saknas idag vetenskaplig forskning på högre akademisk nivå kring appreciative inquiry och hur teorin och metoden tillämpas i landet liksom vilka faktiska resultat och effekter den ger upphov till. Alla typer av studier som syftar till att belysa dessa frågor är därför av stort värde eftersom de skulle öka vår förståelse för om, när och varför appreciative inquiry är verkningsfullt. För måltidsbranschen kan studien ge inspiration till forskning kring hur måltidsupplevelser kan designas för att skapa högkvalitativa möten och konversationer.

 • 38.
  Carnerud, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Exploration of text mining methodology through investigation of QMOD-ICQSS proceedings2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of the study is to explore if and how text mining methodology can be applied to investigate and analyze large amounts of academic papers. Methodology / Approach The study uses probabilistic topic modeling as method to perform exploratory data analysis on QMOD-ICQSS proceedings.

  Findings

  The findings give reason for further exploration of text mining and probabilistic topic modeling as a relevant method to extract information from large amounts of academic papers. The generated topic models serve as a foundation for other researchers to conduct more detailed analysis of the QMOD-ICQSS proceedings depending on the specific area of interest. Research Limitations The study was limited to the use of one software and modeling technique, a multi-track approach would have strengthened the results.

  Originality

  There seems not to exist any other text mining study that has been conducted on conferenced proceedings in general nor on QMOD-ICQSS proceedings specifically. Keywords Text Mining, Probabilistic Topic Modeling, Quality Movement, Total Quality Management, QMOD-ICQSS

  Paper type

  Research paper

 • 39.
  Carnerud, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Exploring research on quality and reliability management through text mining methodology2017Ingår i: International Journal of Quality & Reliability Management, ISSN 0265-671X, E-ISSN 1758-6682, Vol. 34, nr 7, s. 975-1014Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to explore and describe research presented in the International Journal of Quality & Reliability Management (IJQRM), thereby creating an increased understanding of how the areas of research have evolved through the years. An additional purpose is to show how text mining methodology can be used as a tool for exploration and description of research publications.

  Design/methodology/approach - The study applies text mining methodologies to explore and describe the digital library of IJQRM from 1984 up to 2014. To structure and condense the data, k-means clustering and probabilistic topic modeling with latent Dirichlet allocation is applied. The data set consists of research paper abstracts.

  Findings - The results support the suggestion of the occurrence of trends, fads and fashion in research publications. Research on quality function deployment (QFD) and reliability management are noted to be on the downturn whereas research on Six Sigma with a focus on lean, innovation, performance and improvement on the rise. Furthermore, the study confirms IJQRM as a scientific journal with quality and reliability management as primary areas of coverage, accompanied by specific topics such as total quality management, service quality, process management, ISO, QFD and Six Sigma. The study also gives an insight into how text mining can be used as a way to efficiently explore and describe large quantities of research paper abstracts.

  Research limitations/implications - The study focuses on abstracts of research papers, thus topics and categories that could be identified via other journal publications, such as book reviews; general reviews; secondary articles; editorials; guest editorials; awards for excellence (notifications); introductions or summaries from conferences; notes from the publisher; and articles without an abstract, are excluded.

  Originality/value - There do not seem to be any prior text mining studies that apply cluster modeling and probabilistic topic modeling to research article abstracts in the IJQRM. This study therefore offers a unique perspective on the journal's content.

 • 40.
  Carnerud, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Exploring Trends, Patterns and Characteristics of Quality Management Through Text Mining2016Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Regelbundet publiceras det nya rapporter och artiklar där vikten av hög kvalitet liksom kvalitetsförbättrande åtgärder inom offentlig och privat sektor lyfts fram som oumbärliga för att Sverige ska överleva som välfärds- och näringslivsnation. Situationen tycks inte vara unik för Sverige, likande tongångar hörs även i andra delar av världen. På 2000-talet ska konsumenter och medborgare tillhandahållas ständigt förbättrad kvalitet till lägre kostnad, annars går företag i konkurs och politiska företrädare förlorar folkets förtroende. Kvalitet är alltså ett ord som används flitigt av dagens makthavare och samhällsdebattörer. Utifrån detta perspektiv kan det anses angeläget att kvalitet, kvalitetsutveckling, kvalitetsarbete och andra närbesläktade ord är väl definierade för att möjliggöra konstruktiv dialog som mynnar ut i verkningsfulla insatser. Så är dock ofta inte fallet - varför visioner, kampanjer och andra kvalitetsförbättrande initiativ riskerar att faller till korta innan de ens hunnit lanseras. Med denna bakgrund, är syftet med avhandlingen att underlätta givande diskussioner genom att närmare belysa forskningsfältet kvalitetsteknik, eller Quality Management (QM), och hur trender, termer och forskningsfokus har växlat över tid. Genom att öka förståelsen för forskningens utveckling över tid kan även en sammanhängande översikt skapas, vilka tillsammans förhoppningsvis kan bidra till att minska den förvirring och polarisering som råder både inom akademi liksom praktik. Därigenom kanske det är möjligt att öka mängden lyckade kvalitetssatsningar liksom att lägga grunden för ett långsiktigt hållbart och systemövergripande kvalitetsarbete i samhället i överlag.

  Avhandlingen baseras på tre studier, varav den första har tittat närmare på konferensbidrag från en av världens idag ledande forskningskonferenser om kvalitet – QMOD-ICQSS konferensen. De två senare studierna behandlar sammanfattningar från tre av de högst rankade forskningstidskrifterna med fokus på kvalitet – International Journal of Quality and Reliability Management, Total Quality Management Journal och Total Quality Management & Business Excellence. Samtliga studier har utformats enligt text-mining metodik, vilket medför att statistiska hjälpmedel i form av hård och mjukvara har använts för datainsamling, modellering och analys. Angreppssättet är explorativt och tidigare ej beprövat i ovanstående syfte varför de tre studierna erbjuder unika perspektiv på forskningsområdet samtidigt som nya metodologiska verktyg och arbetssätt utforskats och utvärderats.

  Genom studierna går det att påvisa förekomsten av trender i forskningsinriktningar liksom i publikationernas utformning och popularitet. Studierna identifierar även centrala, återkommande teman kring vilka forskningen koncentrerats. Dessa teman indikerar att forskningsområdet, trots tillfälliga trender och moden, vilar på en stadigvarande grund gällande problemformuleringar och ansatser att lösa dessa. Slutligen presenteras en modell som sammanfattar de perspektiv och utgångspunkter som utmärker kvalitetstekniken (QM) och som gör det till ett forskningsområde i sin egen rätt.

 • 41.
  Carnerud, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Text Mining The Quality Paradigm(s)2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna avhandling var att undersöka kvalitetsparadigmets uppbyggnad och utveckling. För ändamålet har text mining utforskats och tillämpats.

  Resultaten påvisar en grund av förenande ämnen kring vilka kvalitetsforskningen har cirkulerat och som tillsammans utgör grundpålar för det akademiska kvalitetsparadigmet. Dessa grundpelare är operationella paradigm som innefattar både epistemologiska liksom praktiska perspektiv gällande forskningen om kvalitet. De tre operativa paradigmen som bär upp kvalitetsparadigmet utgörs av: det operativa paradigmet av styrningskvalitet (innefattande: QM, TQM och servicekvalitet), det operativa paradigmet av medelvägskvalitet (innefattande: ISO, utmärkelsemodeller och kvalitetspris) och det operativa paradigmet av brukarkvalitet (innefattande: tillförlitlighet, kostnader och processer). De tre paradigmen skiljer sig åt gällande abstraktionsnivå, ansvar och betoning av systemlärande. Det gemensamma syftet och målsättning för paradigmen är dock att kontinuerligt kontrollera, säkra och utveckla systempåverkande kvalitetsförbättringsinitiativ till gagn för kunden.

  Resultaten indikerar även att det operativa paradigmet av styrningskvalitet respektive brukarkvalitet blir allt mer specialiserade och därmed glider isär. Vilket riskerar att slita itu kvalitetsparadigmet i två separata paradigm.

  Studierna bekräftar även förekomsten av förändringar i popularitet liksom fokus för vissa ämnen. Den centrala epistemologiska iakttagelsen är dock de bestående och återkommande forskningsteman som identifierats som stärker tesen att kvalitetsforskningen verkligen utgör ett avgränsat och erkänt forskningsparadigm.

  Studierna visar även att kvalitetsforskningen expanderade under slutet på 1980-talet och början av 1990-talet. Därefter skedde en nedgång i forskningsaktivitet som dämpades i början av 2000-talet, varefter stabilitet och mognad infunnit sig. Vilket kan ses som en ytterligare indikator för att ämnet etablerat sig som ett distinkt och erkänt forskningsparadigm.

  Slutligen visar resultaten att utforskning och tillämpning av text mining är en kraftfull metod för att undersöka de epistemologiska grunderna i en akademisk disciplin.

 • 42.
  Carnerud, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  The quality movements three operational paradigms - A text mining ventureIngår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 43.
  Carnerud, Daniel
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Bäckström, Ingela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Four decades of research on quality: summarising, Trendspotting and looking ahead2019Ingår i: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to identify and depict the key areas around which research on quality has orbited during the past 37 years. Additionally, this paper aims to explore longitudinal patterns and trends in the identified key areas. Thereby, this study aims to present new perspectives on the foundational elements and evolutionary patterns of research on quality as well as future directions. The paper applies data- and text modelling methodology to a chronological dataset covering 37 years and consisting of scientific journals specialising in research on quality; it also includes scientific journals with a broader spectrum of operations management (OM) research. The study identifies seven central topics around which research on quality has centred during this time period: Service Quality & Customer Satisfaction; Process design & Control; ISO Certification & Standards; TQM - Implementation, Performance & Culture; QM - Practices & Performance; Reliability, Costs, Failure & Problems and Excellence - BEMs, Quality Awards & Excellence in Higher Education. The results also show that the total number of entries has risen constantly since 1980; however, there was a period of decline between 2000 and 2012, indicating that after almost four decades, research on quality is still vibrant and relevant.

 • 44.
  Carnerud, Daniel
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Bäckström, Ingela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Four Decades of Research on Quality: Summarizing, Trendspotting and Looking Ahead2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 45.
  Celinder, Johan
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Klang, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Processorienterad kultur: Mätmetod över beteenden som driver resultat i en processorienterad kultur2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Iden till arbetet fick författarna från en föreläsning om kultur (SIQ & SKI, 2018) och hur enligt Drucker kulturen i en organisation slår strategi utan problem. Syftet var att undersöka vilka beteenden som driver resultat i en processorienterad kultur, samt att utveckla en modell för att mäta detta.

   

  Målet var att mäta beteende i organisationen för att hjälpa dem skapa en konkurrenskraftigare kultur och snabbare uppnå processorientering med en enkät i en kvantitativ pilotstudie. Trots att alla svarade var populationen får pilotstudien för liten för att ge signifikanta resultat. Studien bygger på teorin om kluster av fyra tillämpningar “fumlare”, “kartläggare”, “pratare” och “organiserare” från Hellström & Eriksson (2013) och resultaten redovisas i diagram och IPA-matris.

   

  Slutasatsen är att organisationen lutar åt funktionsorientering, men strävar i riktning mot processorientering. Den sammanlagda bilden är att de tillhör klustret “pratare” med knapp marginal. De är dock på väg i riktningen att börja sin resa mot processorientering via fokus på kommunikation. Mätmodellen som används är i linje med forskning och ger svar på vilka hindrande och stödjande beteenden som finns i en organisation för en processorienterad kultur. Mätmodellen har även svagheten att den inte ger svar på andra frågor än för hörnstenen “att arbeta med processer” och att processorientering endast utgör en del av det som är en kvalitetskultur. 

 • 46.
  Cronemyr, Peter
  et al.
  Linköpings Universitet.
  Bäckström, Ingela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Rönnbäck, Åsa
  SIQ - Swedish Insititute for Quality.
  A Tool For Measuring Quality Culture2016Ingår i: 19th QMOD Proceedings: International Conference on Quality and Service Sciences: Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability, 2016, Vol. 19Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Today’s organizations face the challenge of measuring the right things and then using those measurements as a starting point to work with improved quality.  It is important to design a measurement tool that corresponds to the initiatives taken when a new management implementation such as adopting quality values is carried out. The failure to generate a shared value base is pointed out as one main cause for the inability to effectively apply Quality Management and Lean within organizations, thus it appears central to measure these values. However, the measuring of values and organizational culture, e.g. the soft side, seems to be missing within both concepts. The managers have great influence on what culture will be predominant in an organization, and how they act and behave affects the attitudes and behaviours of the co-workers within the organization. Therefore, there is a need for a tool that measures not only quality values, but also behaviours that support or obstruct a quality culture. Furthermore, it is of interest how the employees rank both the performance and the importance of quality values and behaviours. The tool should not be a ‘certification’ but rather a diagnostic tool for continuous improvement.

 • 47.
  Cronemyr, Peter
  et al.
  Linköpings Universitet.
  Bäckström, Ingela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Rönnbäck, Åsa
  SIQ.
  Quality culture deployment: using behaviours to explain, diagnose and improve a quality culture2017Ingår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 9, nr 3/4, s. 498-518Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – Today’s organizations face the challenge of measuring the right things and then using those measurements as a starting point to work with improved quality. The failure to generate a shared value base is pointed out as one main cause for the inability to effectively apply Quality Management and Lean within organizations, thus it appears central to measure these values. However, the measuring of values and behaviours, seems to be missing within both concepts. Therefore, there is a need for a tool that measures not only quality values, but also behaviours that support or obstruct a quality culture. The purpose of this paper is to describe how a measuring tool which measures Quality Culture can be designed and structured. Methodology/approach – A project with the aim to measure and develop Quality Culture started in 2015 by three Swedish universities/institutes and seven organizations. During several workshops quality values and supportive and obstructive behaviours were developed and described. This resulted in a survey where employees of the participating organizations ranked performance and importance of the described behaviours. The results were presented and discussed in a fourth workshop. Findings – A framework of behaviours and a measurement tool for a Quality Culture are presented in this paper. Originality/value – The framework of behaviours, supporting or obstructing a Quality Culture, is original and may be very useful to diagnose and develop a Quality Culture.

 • 48.
  Danestad, Peter
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Markovic, Dragana
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Framgångsfaktorer och hinder vid införande av e-tjänster i kommunal verksamhet: Hur förbättrar man e-tjänster genom offensiv kvalitetsutveckling med kunden i centrum?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Digitalisering framställs som den enskilt största förändringsfaktor som påverkar alla delar av samhället så även den offentliga sektorn. Elektronisk förvaltning används i syfte att skapa en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, underlätta människors vardag och ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Därtill ska arbetet med e-förvaltning leda till lägre kostnad och största möjliga nyttan för såväl medborgare och företag som samhället i stort. Regeringens mål har sedan 2012 varit att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sverige har också legat i topp i jämförelser med andra länder vad gäller internetanvändning och medborgarnas användning av e-förvaltningstjänster. Internationella jämförelser visar exempelvis att Sverige ligger på sjätte plats enligt FN:s senaste sammanställning över e-förvaltningens utveckling i världen (UN-E Government survey 2016). Samma år konstaterade dock också Riksrevisionen i sin rapport (RIR 2016:14) att de offentliga aktörerna inte driver utvecklingen i enlighet med regeringens mål och att mer kan göras för att utveckla e-förvaltningen. E-förvaltningen har enligt Riksrevisionen varit kortsiktig, delegerad och präglad av brist på helhetsansvar samt inte hanterats på ett kostnadseffektivt sätt. Med denna fallstudie har ambitionen varit att närmare undersöka dessa förhållanden i syfte att bidra med ny kunskap kring vad som behövs för ett mer framgångsrikt införande av e-tjänster. Till studieobjekt valdes en mellanstor kommun som 2015 införde en e-tjänst för ansökan om bygglov, kallad “MittBygge”.

   

  I likhet med tidigare forskning visar och identifierar studiens resultat ett flertal avgörande framgångsfaktorer som behöver beaktas vid såväl planering, införande och uppföljning av nyttan vid införande av e-tjänster. Dessa framgångsfaktorer är: intern och extern kundfokus, utbildning, ledarskap, kommunikation, respons från intressenter, vikten av att mäta och definiera framgång, tillräckliga resurser, medarbetarnas delaktighet och engagemang. Studiens resultat visar även vilka hinder och utmaningar som kan tänkas dyka upp längs vägen mot mer effektiva och högkvalitativa e-tjänster. Dessa är frånvaro av effektiva mätetal, tidsbrist, låg prioritet, otillräckliga utbildningsinsatser, svårigheter att hitta och förstå information samt kommuninvånarnas sammanlagda upplevelse av e-tjänstens tillgänglighet. Studiens resultat visar även att värderingarna bakom offensiv kvalitetsutveckling, det vill säga, att sätta kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet, inte bara erbjuder en bra teoretisk grund att stå på när en verksamhet ska utvecklas och ständigt bli bättre, utan utgör en helt nödvändig förutsättning för ett lyckat arbete.

   

 • 49.
  Dawodi, Mehrnaz
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Ständiga förbättringar inom offentlig verksamhet: Äldreomsorgen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vårt nutida samhälle har ledarskap en stor betydelse i verksamheter eftersom det är viktigt hur ledaren strävar efter ständiga förbättringar och samtidigt kunna leda sina medarbetare genom att nå verksamhetens uppsatta mål. Det gäller bara inte att arbeta med ständiga förbättringar och att en ledare ska leda sina medarbetare inom en verksamhet. En ledare och medarbetare måste också känna sig motiverade att gå till arbetsplatsen och känna att de bidrar med något i verksamheten. Syftet med denna studie var att undersöka hur ledaren arbetar med ständiga förbättringar kopplat till verksamhetens uppsatta mål. I studien tillämpas både en kvalitativ och en kvantitativ metod där ledarna intervjuades och medarbetarna deltog i enkätundersökningar.

  Studien visar hur ledarna arbetar med ständiga förbättringar kontinuerligt genom att lyfta upp avvikelse, rutiner, mål och fattande beslut tillsammans med medarbetarna i olika mötesforum. Avslutningsvis visade denna studie att det är viktigt att ledarna är lyhörd, arbetar utifrån behov, ger feedback och önskemål för att en skapa en positiv spiral i organisationen långsiktigt vilket också är en ständig förbättring för att nå verksamhetens mål.

 • 50.
  Dort, Brigitte
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Delaktighet ur ledares och medarbetares perspektiv: En studie om hur ledare och medarbetare ser på delaktighet på arbetsplatsen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka om uppfattningen av vad delaktighet innebär skiljer sig mellan medarbetare och ledare samt att få förståelse för om eventuella skillnader i uppfattningen av begreppet delaktighet påverkar den systematiska kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen.

  Studien tog avstamp i Bergmann och Klefsjös (2012) hörnstensmodell för offensiv kvalitetsutveckling. En fallstudie genomfördes i form av en kvalitativ enkätundersökning som bygger på befintlig forskning kring ledarskap, delaktighet och engagemang. Resultaten visade att medarbetare och ledare ser olika på delaktighet. Engagemang och ledarskap visade sig vara viktiga faktorer som har stor påverkan på upplevelsen av delaktighet. Studien visade att skillnaden i hur man ser på delaktighet även påverkar alla andra områden i den systematiska kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen: När medarbetare tappa engagemang på grund av att de inte upplever möjligheter till delaktighet, påverkas samtliga värderingar i hörnstensmodellen. En slutsats som drogs har varit att det krävs samsyn kring vad delaktighet innebär på arbetsplatsen för att kunna arbeta för en bättre upplevelse av delaktighet hos medarbetaren. att upplevelsen av delaktighet ligger hos medarbetaren

1234 1 - 50 av 178
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf