miun.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 33 of 33
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahokas, Karri
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Identifiering av värmekällor som kan minska behovet av direktånga i mixgroparna på Ortvikens pappersbruk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SCA Ortviken är ett pappersbruk i Sundsvall. Arbetets syfte var att identifiera åtgärder som leder till minskat behov att direktånga. Examensarbetet är delat i två deluppgifter.

  I december 2015 stängdes pappersmaskin 2 ner. Sedan dess har fördelningen av sju stycken värmeväxlare som förvärmer bakvattnet i papperstillverkning varit oförändrad.

  Direktånga används för att kompensera för värmebehov som inte nås med värmeväxlarna. Ångdata från pappersmaskinerna kartlagdes för att identifiera vilken fördelning av värmeväxlare skulle ledas till största effektivitet. Effekterna i värmeväxlare beräknades med NTU-metoden. Den effektivaste fördelning av värmeväxlare är den rådande fördelningen om inte värmeväxlare sju kopplas till pappersmaskin fem.

  Ångan från rejektraffinörer R81-R84 måste släppas ut i luften på grund av tryckförlusterna i den långa ledningen som leder ångan till ångomformaren. Syftet med uppgiften är att beräkna hur mycket ånga kan tas till vara på genom att leda ångan till en venturiskrubber som tar vara på värmen från andra processer.  Ångdata från bruket analyserades och genomarbetades så att ångflödet kunde simuleras med ett tryckförlust program, fluidflow3. Simuleringen gav resultatet att ungefär 17 500 MWh per år skulle kunna tas till vara på, om ånga skulle ledas till venturiskrubbern.

  Det har gjorts förenklingar i beräkningar och simuleringar men resultatet från uppgifterna ger en bra uppskattning på storleksordning på möjliga besparingar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Mari
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Willner, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Förluster i solfångare Avsvalning av rörsystemet i solfångarfält2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 3.
  Andersson, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Volymberäkning med temperaturgrund: Beräkning av volymändringen i ackumulatortanken med hänsyn till nätets volymändring utifrån temperatur2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har utförts på uppdrag givet av Sundsvall Energi AB med syftet att skapa en koppling mellan Sundsvall Energi AB:s ackumulator i Granloholm och stadsnätet med temperatur- och därmed volymbas, samt använda denna koppling för att få en bättre förståelse för deras läckage.

  Under Projektets gång genomfördes en litteraturstudie och en undersökning av företagets nuvarande system, för att få en förståelse över systemet och uppdraget. Avsaknaden av liknande arbeten tvingade mig att titta på läckage detektionsmetoder som var relevanta även fast de inte hanterade samma område helt och hållet. Handledarna och personal på plats hjälpte däremot till med att få fram den information som efterfrågades samt gav råd och tips om aspekter angående uppdraget som inte hade tagits i betänkande tidigare.

  Modellen utvecklades fram bit för bit under arbetes period, då inget annat arbete hittades som kunde ge någon riktig ram för arbetet. Modellen har visat sig vara noggrannare än dess företrädare men också svårare att implementera då den behöver behandla mycket mer indata.  

  Examensarbetet har visat hur annorlunda energisystem kan vara från varandra och hur olika, de olika metoderna som finns att titta och åtgärda problem i systemet är. Användning av existerande mätare och instrument är inte alltid pålitligt eller tillgängligt och antaganden och föreklingar måste ibland göras för att få en översiktsbild och en fungerande grund att utgå ifrån.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Astner, Måns
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Granskning av snabb pyrolys och hydropy- rolys för produktion av bioolja från trärester: Fyra undersökta tillverkningsmetoder med en teknisk och ekonomisk jämförelse2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Världens klimat- och miljöproblem är ett av dagens stora utmaningar samtidigt som alla resurser ska räcka till ett drägligt liv för en växande befolkning. För att klara dessa utmaningar bör bland annat världens energisystem övergå till 100% förnybart, vilket innebär att tillförseln av fossil energi måste fasas ut och ersät- tas. Fossila bränslen är en ändlig resurs jämfört med biobränslen som kan agera substitut för att öka energitillförseln och minska miljöpåverkan. Denna rapport bygger på att utvärdera fyra företag som levererar teknik för att omvandla bio- massa till biokol, bioolja samt biogas genom en pyrolysprocess. Utvärderingen skall resultera i ett beslutsunderlag för en uppdragsgivare som vill producera bioolja från restprodukter i ett sågverk där val av leverantör främst ska utgå ifrån hur mycket bioolja som kan produceras samt med så hög kvalitet som möjligt. De fyra företagen som undersöks är Steeper Energy och Licella som levererar hydrpyrolysteknik samt BTG-BTL och Biogreen som levererar teknik för snabb pyrolys. Rapporten innehåller även en ekonomisk jämförelse mellan de två teknikerna snabb pyrolys och hydropyrolys. Undersökningen har visat att hydropyrolys ger den bästa slutprodukten men att snabb pyrolys är den mest ekonomiskt lönsamma. Steeper Energy anses vara den bästa kandidaten för än- damålet när det kommer till kvalité och kvantitet av produkt samt energieffekti- vitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Bergström, Robin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Reducering av utsläpp till luft: Optimering av SCA Ortvikens drift och underhållsarbete2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SCA Ortvikens energiavdelning har fem stycken fastbränslepannor som försörjer interna förbrukare med processånga. Bränslet är i huvudsak bark, biologiskt slam och pelletspulver. SCA är ålagda att registrera utsläpp till luft och redovisa detta enligt de i verksamhetstillståndet villkorsbelagda utsläppen samt för kväveoxid-deklaration och för handel om utsläppsrätter för CO2. Förutom verksamhetstillståndet innefattas SCA Ortviken dessutom av förordningen 2013:252 Stora förbränningsanläggningar. För att redovisa detta används miljöredovisningssystemet ”MRS” från Entric AB. Drift-och underhåll saknar i nulägen en övergripande bild över MRS vilket skulle underlätta deras arbete för att säkerställa funktion på ingående signaler och därmed minska risken för mätbortfall vilket kan förebygga höga utsläpp under produktionen i framtiden. I detta arbete har, genom flödesscheman för de mest relevanta signaler och mätvärden vad gäller utsläpp som är kopplade till MRS, kunna underlätta för processoperatörer och underhållsorganisationen att säkerställa mätfunktionen. Arbetet har dessutom, genom analys av historiska data över driften, lett till förslag på åtgärder för att minska bildandet av olika utsläpp. Arbetet har visat att det finns många enkla åtgärder som kan göras för att minska utsläppen på redan befintligt installerad teknik på pannorna, men även gett förslag på annat teknik, och hur denna kan appliceras. Arbetet har också visat på brister i den nuvarande dokumentation-och signalhanteringen i avseende att göra mätvärden synliga i processystem andra än MRS.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Björkqvist, Olof
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Engstrand, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Fridén, Håkan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Energiåtervinning vid LC-raffinering – Förstudie2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ökade energikostnader och råvarupriser innebär att effektiv energianvändning blir enviktig faktor för att skapa långsiktig konkurrenskraft och utvecklingsförmåga för massaochpappersindustrin. I detta projekt analyseras möjligheten att öka ångåtervinningenfrån en mekanisk massaprocess där raffinering vid hög massakoncentration (HCraffinering)kombineras med raffinering vid låg massakoncentration (LC-raffinering).Vid HC-raffinering finns sedan många år väl utvecklad teknik för att återvinna ånga.Vid konventionell LC-raffinering är det inte möjligt att återvinna ånga eftersom temperaturnivåernaär för låga, lägre än 100°C. Genom att värmeväxla producerad massa ellerpressat från processen kan man öka temperaturen i LC-steget så att det blir möjligt attåtervinna processånga med användbara ångdata, i detta fall 2,7 bar och 130°C.I projektet har tre alternativa konfigurationer för ångåtervinning analyserats(A) Ångåtervinning i kombination med massa/massa värmeväxling (B) Ångåtervinningi kombination med en trycksatt skruvpress och (C) Ångåtervinning i kombination medmassa/vatten värmeväxling.En inledande lönsamhetsberäkning visar att ångåtervinning från LC-steget kan ha enmycket god lönsamhet. Fall B, ångåtervinning i kombination med trycksatt skruvpressvisar bäst potential för fortsatta studier. Det beror på att värmeåtervinningen sker genominblandning av pressat i spädvattnet och värmeväxling av vatten med en konventionellvärmeväxlare. Det innebär att de tekniska riskerna i detta alternativ är låga.Utvecklingen av de värmeväxlare som ingår i fallen A och B och som kan hantera massamed 5% massakoncentration innebär en stor teknisk utmaning och associerad risk.Det finns idag inga sådana växlare på marknaden och det är osäkert om man kan konstrueraen växlare som kan hantera massa med hög viskositet och som har tillräckligthög temperaturverkningsgrad.Projektet har uppfyllt målet att visa att det teoretiskt är energitekniskt möjligt att modifieraen LC-process så att ånga kan återvinnas även från detta steg. Detta innebär enförbättring av den konventionella LC-processens energieffektivitet. Projektets resultatkan vara ett underlag för beslut om fortsatt forskning inom området energieffektiv LCraffinering.

 • 7.
  Breitkreuz, Rikard
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Ackumulering av ånga: Effektivare ångproduktion vid Akzo Nobel Stockvik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten avser att undersöka om det finns möjlighet att installera en ång-ackumulator på ångcentralen på Akzo Nobel Stockviksamt att dimensionera ackumulatorn. Ackumulatorns syfte är att jämna ut ångproduktionen då det finns ett intermittent behov av ånga hos ångcentralens kunder.

  Inom site Stockvik finns internt bränsle i form av CO-gas och vätgas att tillgå för förbränning i ångcentralens pannor, att använda internt bränsle är både en ekonomisk och miljömässig fördel. Vid stora ånguttag räcker inte interna bräns-len till och olja måste användas som stödbränsle. En ackumulator kan ackumu-lera ånga för att ersätta de tillfällen där olja måste eldas. 

  Energikartläggning visar att de två största förbrukarna av ånga även står för störst momentana uttag av ånga vilket medför ett behov av stödeldning med olja i panna 3. Detta visar på ett utrymme för en ackumulator i systemet.

  Ackumulatorn kan placeras i närhet till ångcentralen vilket minskar energiför-luster. Tre ackumulatorer har tagits fram utifrån en bedömning av genomsnittlig överskottseffekt, ackumulatorerna har totala volymerna 29, 70 samt 112m3. Stora mängder data från processen finns sparat i system hos Akzo Nobel, detta har nyttjats för att jämföra de olika ackumulatorerna mot produktionen 2015 och 2016.

  Lönsamheten är densamma oberoende på val av ackumulator men investerings-kostnaden stiger med ökad volym. Snabbast återbetalningstid 4,4 år, har en ack-umulator av 29 m3.Miljömässiga fördelar oberoende på val av ackumulator är minskad oljeanvändning med ca 350 m3/år vilket medför sänkt koldioxidutsläpp

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Danielski, Itai
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  Fröling, Morgan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  Diagnosis of buildings' thermal performance - a quantitative method using thermography under non-steady state heat flow2015Inngår i: Energy Procedia, ISSN 1876-6102, E-ISSN 1876-6102, Vol. 83, s. 320-329Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study describes a quantitative method using thermography to measure the thermal performance of complete building envelope elements that are subjected to non-steady state heat flow. The method presumes that thermal properties of external walls, like conductivity, could still be obtained by a linear regression over values of independent measurements. And therefore could be used during fluctuating indoor and outdoor thermal conditions. The method is divided into two parts. First, the convection heat transfer coefficient is measured by heat flux meters (HFM) and thermography. And then, the overall heat transfer coefficient of a complete building element is measured by thermography to include all non-uniformities.

  In this study the thermal performance of a 140 mm thick laminated timber wall was measured. The wall was subjected to the outdoor weather conditions in Östersund, Sweden during January and February. The measurement values were found to have a large disparity as expected due to the rapid change in weather conditions. But still a linear regression with low confidence interval was obtained. The thermography results from a small uniform wall segment were validated with HFM measurements and 4% difference was found, which suggest that the two methods could be equally effective. Yet, thermography has the advantage of measuring surface temperature over large area of building element. The overall heat transfer coefficient of a large wall area was found to be 11% higher in comparison to the HFM measurements. This indicates that thermography could provide a more representative result as it captures areas of imperfections, point and linear thermal bridges.

  Fulltekst (pdf)
  Diagnosis of buildings’ thermal performance
 • 9.
  Eriksson, Alexander
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Tryckfall över värmeväxlare: En empirisk och teoretisk jämförelse av tryckfall över värmeväxlare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört på uppdrag av Scandymet AB. Huvudsyftet med arbetet är att undersöka om deras kalkylprogram överdimensionerar tryckfallet vid produktionen av värmeväxlare. Scandymets värmeväxlare används ofta i tuffa industrimiljöer och har höga krav på effektivitet för uppvärmning eller nedkylning, samt att materialet är korrosionsbeständig. För att utföra denna undersökning konstruerades en flödesrigg som hanterar uppvärmning och cirkulation av varmvatten. Till flödesriggen konstruerades även en datalogger, som via en Arduino Uno samlar in information från temperatur- och tryckgivare.  Scandymet har tillverkat fyra olika modeller av värmeväxlare som undersöktes med olika hastigheter på värmebäraren. Ett Exceldokument behandlar informationen på minneskortet och beräknar det laborativa tryckfallet för varje testomgång. Det laborativa resultatet jämförs därefter med företagets kalkylark som kontroll beräknas teoretiskt i ett separat Exceldokument. Sammanställningen resulterar i att kalkylarket överdimensionerar tryckfallet med 26–53% beroende på modell av värmeväxlare och hastighet. För att utreda överdimensioneringen analyseras kalkylarket, där det visade sig att faktorerna för tryckstötmotståndet ζ och rörfriktionskoefficienten λ har antagits vara betydligt högre än vad empiriska data visar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Eriksson, Martin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Livcykelkostnad för ventilationssystem: En jämförelse mellan konventionell och hög luftomsättning för ökad kognitiv förmåga2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har två ventilationssystem konstruerats och jämförts gällande dimensionering, investerings- och livscykelkostnader. Alternativ A har utformats för konventionell luftomsättning medan alternativ B har utformats för att hantera en relativt hög luftomsättning. Idén till jämförelsen kom från ny forskning som har visat på att en relativt hög luftomsättning och resulterande lägre koldioxidhalt kan ha stor inverkan på den kognitiva förmågan hos individerna inom systemet. Utformning och dimensionering av systemen har gjorts med hjälp av programvarorna MagiCAD och Pro Unit. Arbetet har visat på tydliga skillnader i dimensioneringen av respektive system. Alternativ B kräver mer utrymme än alternativ A. I vissa delar av systemet är det till och med tveksamt om alternativ B är praktiskt möjligt att installera på grund av sitt behov av större kanaldimensioner. När det gäller investeringskostnad så har det under detta arbete visat sig att alternativ A är ungefär 30 % billigare än alternativ B om projektering, rivning av befintligt system, installation och material tas i beaktande. Detta var en oväntat liten prisskillnad i förhållande till den förväntade, men eftersom vissa delar av ventilationssystemet inte är inkluderade i konstruktionerna, som till exempel kanaler för ute- och avluft samt motoriserade spjäll för variabelt flödesbehov kan skillnaden i den slutgiltiga investeringskostnaden visa sig bli större i framtiden för alternativ B. Jämförelsen mellan livscykelkostnad för alternativen är central i detta arbete. En modell för att beräkna livscykelkostnader för respektive system har skapats i Excel. Livscykelskostnadsmodellen visar att alternativ B kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt redan vid små tilläggskostnader för minskad kognitiv förmåga för alternativ A. Avslutningsvis så pekar detta examensarbete på att mer forskning behövs angående hur luftomsättning i ventilationssystem påverkar kognitiv förmåga hos individer inom systemet samt vilka konsekvenser och möjligheter detta kan innebära.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Hammarström, Anton
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Utvärdering av potential för värmeåtervinning från laborationsutrustning: Möjligheten att använda en kylvattenbassäng som termiskt säsongslager2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  HETA utbildningar i Härnösand har ett ångkraftverk för undervisningssyfte som kyls ner med vatten från en underjordisk bassäng på cirka 329 m³. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bassängen med spillvärmen från kraftverket kan användas som ett säsongslager i kombination med en befintlig 7,8 kW värmepump för att värma upp maskinhallen i deras laboratoriebyggnad. Ett kalkylark skapades i Microsoft Excel för att kunna genomföra beräkningarna. Då mätdata saknades skapades ett simulerat scenario baserat på temperaturstatistik och körschema för kraftverket från år 2017. Transmissionsförluster beräknades för bassängen och maskinhallen. För bassängen användes mestadels observationsdata och kännedom hos personalen, medan maskinhallens isolering i huvudsak fick uppskattas efter byggår. Resultatet blev att värmepumpen med aktuellt körschema kunde täcka cirka 45 % av maskinhallens årliga uppvärmningsbehov. Av de 276 GJ som tillfördes genom kylning av ångkraftverket under ett år beräknades endast 2,7 % kunna utnyttjas till uppvärmning av maskinhallen, på grund av för lite isolering i bassängen. De största begränsningarna för högre täckning och större nyttjande av spillvärmen bedömdes vara placeringen i tid av kraftverkets körningar, och värmepumpens effekt. Om körningarna skulle förläggas i huvudsak till november–april och värmepumpen ersättas med en på 10 kW, skulle 74 % av värmebehovet kunna täckas och över 18 % av spillvärmen utnyttjas. Andra saker som förbättrad isolering i bassängen och större vattenvolym bedömdes också kunna förbättra bassängens kapacitet som energilager.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Hedlund, Alexander
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik. FrontWay AB.
  Stengard, Anna-Karin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik. Sundsvall Energi AB.
  Björkqvist, Olof
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  A simulation-based method for evaluation of energy system cooperation between pulp and paper mills and a district heating system: A case study2017Inngår i: 19 World academy of science, engineering and technology conference proceedings, 2017, Vol. 19, s. 1158-1164Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A step towards reducing greenhouse gases and energy consumption is to collaborate with the energy system between several industries. This work is based on a case study on integration of pulp and paper mills with a district heating system in Sundsvall, Sweden. 

  Present research shows that it is possible to make a significant reduction in the electricity demand in the mechanical pulping process. However, the profitability of the efficiency measures could be an issue, as the excess steam recovered from the refiners decreases with the electricity consumption. A consequence will be that the fuel demand for steam production will increase. If the fuel price is similar to the electricity price it would reduce the profit of such a project. If the paper mill can be integrated with a district heating system, it is possible to upgrade excess heat from a nearby kraft pulp mill to process steam via the district heating system in order to avoid the additional fuel need. The concept is investigated by using a simulation model describing both the mass and energy balance as well as the operating margin. Three scenarios were analyzed: reference, electricity reduction and energy substitution. The simulation show that the total input to the system is lowest in the Energy substitution scenario. Additionally, in the Energy substitution scenario the steam from the incineration boiler covers not only the steam shortage but also a part of the steam produced using the biofuel boiler, the cooling tower connected to the incineration boiler is no longer needed and the excess heat can cover the whole district heating load during the whole year. 

  The study shows a substantial economic advantage if all stakeholders act together as one system. However, costs and benefits are unequally shared between the actors. This means that there is a need for new business models in order to share the system costs and benefits. 

 • 13.
  Laptev, Roman
  et al.
  Tomsk Polytechnic University.
  Pushilina, Natalia
  Tomsk Polytechnic University.
  Kashkarov, Egor
  Tomsk Polytechnic University.
  Syrtanov, Maxim
  Tomsk Polytechnic University.
  Stepanova, Ekaterina
  Tomsk Polytechnic University.
  Koptyug, Andrey
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik. Tomsk Polytechnic University.
  Lider, Andrey
  Tomsk Polytechnic University.
  Influence of beam current on microstructure of electron beam melted Ti-6Al-4V alloy2019Inngår i: Progress in Natural Science, ISSN 1002-0071, E-ISSN 1745-5391, Vol. 29, nr 4, s. 440-446Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The defect microstructure of the samples manufactured from Ti-6Al-4V powder was studied using electron beam melting (EBM) in the beam current range of 17 - 13 mA. The hybrid digital complex combined positron lifetime spectroscopy and coincidence Doppler broadening spectroscopy was used to characterize the defect structure of the materials. The microstructure and defects were also analyzed by transmission electron microscopy. It has been established that the main type of the defects in the EBM manufactured samples is dislocations. According to the conducted measurements and calculations, the dislocation density in the EBM manufactured samples exceeds by two orders the similar value for the cast Ti-6Al-4Valloy. Formation of Ti-Ti-Al nanoscale clusters has been found in the EBM manufactured samples.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Lindström, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Hur lönsamt är solel?: Förändras lönsamheten av solel i kombination med smarta elnät?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har syftet varit att undersöka huruvida smarta elnät kommer att motivera en investering i solcellsanläggningar, rapporten riktar sig främst till bostadsrättsföreningar. För att genomföra detta har en litteraturstudie genomförts. Detta resulterade i vilka typer av lagar och regler som gäller idag och hur de används. Litteraturstudien resulterade även i vilka olika scenarion som var troliga att kunna inträffa i framtiden och utifrån dessa kunde ett resultat arbetas fram. De scenarion som valdes att titta närmare på var om vad som skulle hända om fler började köra elbil, om föreningarna agerar elhandlare och säljer solel till medlemmarna och två olika typer av lagring, nätlagring och batterilagring. När scenarierna var fastställda började arbetet med att jämföra dessa för att se vilken som skulle ge bäst ekonomiska avkastning. Resultatet som erhölls var att batterilagring gav högst avkastning men också längst återbetalningstid. Det visade sig även att nuvärdet för en anläggning med batterilagring var lägst bland de undersökta fallen däremot hade lagring i nätet högst nuvärde. Det som gav kortast återbetalningstid var lagring i elnät. Det går att konstatera att bäst resultat skulle erhållas med hjälp av lagring i elbilar då man slipper den dyra investeringskostnaden i batterier men samtidigt kan behålla högst självförbrukandegrad och därmed högst avkastning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Mauritzon, Albin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Lönsamhet för elvägar: Beräkningsmodell för lönsamheten samt optimal andel elväg på en sträcka2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elvägar kan vara en lösning för att ställa om till ett hållbarare transportsystem. Med elvägar kan elfordon laddas med el medan de åker på vägen. Det finns flera olika tekniker för elvägar som är under utveckling, och det finns flera demonstrationsanläggningar i Sverige. Elways AB har utvecklat en teknik som fungerar för både lastbilar och personbilar.

  I denna rapport har en beräkningsmodell för återbetalningstiden utarbetats, och förslag har getts på hur stor andel elväg som ska täcka en sträcka. En stor andel elväg på en sträcka innebär en större investeringskostnad för elvägen medan batterierna i fordonen kan vara små. Motsatt förhållande gäller vid liten andel elväg. Syftet med denna rapport är främst att ge underlag för att avgöra optimal andel elväg på en sträcka, baserat på lönsamhetsberäkningarna.

  Relevanta ekvationer har tagits fram genom litteraturstudier, resonemang och härledningar. En viktig parameter är batteriernas livslängd, och en modell har använts som beräknar det beroende på användning. Beräkningarna innehåller ett antal osäkra parametrar, varför resultatet för flera olika scenarier presenteras. Fler känslighetsanalyser visas dessutom i bilaga.

  4 huvudsakliga slutsatser kan dras utifrån resultatet:

  • Det kan räcka att täcka cirka 30–35% av utvalda sträckor med elväg, med jämna intervall. Lönsamheten blir god, och investeringskostnaden blir förhållandevis låg, vilket underlättar i ett tidigt utbyggnadsskede när osäkerheterna kring tekniker och lönsamheten är stora.
  • När sedan erfarenheterna och antalet användare ökar och osäkerheterna minskar, kan elvägarna byggas ut, både med fler sträckor och större andel på de befintliga sträckorna.
  • Med en lägre hastighetsbegränsning på sträckan räcker det med ännu mindre andel elväg och återbetalningstiden förkortas.
  • Med personbilar medräknade blir lönsamheten signifikant bättre än när endast lastbilar räknas med. Detta gäller åtminstone vid högre andel elväg.
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Meurling, Axel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Återvinning av värme från datahall: En ekonomisk jämförelse mellan kylmaskiner och frikyla2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I samband med att elkonsumtionen ökar och att allt mer elkrävande utrustning installeras är det intressant att studera vilken metod som bäst lämpar sig för att kyla bort oönskad värme och ifall den värmen kan nyttjas där den är önskad. Målet med denna rapport är att ekonomiskt jämföra två olika lösningar för att kyla två serverhallar som står intill varandra. Ena lösningen är att ersätta kylmaskinerna med värmepumpar med kompletterande borrhål, där det är tänkt att köldmediumet passerar värmepumparna om det finns ett värmebehov. Den andra lösningen är att byta ut befintliga kylmaskiner mot modernare utrustning. Syftet med rapportens resultat är att det ska ligga som grund för ett investeringsbeslut av fastighetsägaren. Aktörerna i serverhallarna utvecklar en sammanlagd effekt om 104kW. Serverhallarnas sammanlagda area på ca 100m2 utgör bara en liten del av den 9877m2 stora fastigheten som är de lokaliserade i, övriga fastigheten fungerar som gymnasieskola. Arbetet har genomförts med hjälp av platsbesök, litteraturstudie, kartläggning av energiförbrukning, framtagning av varaktighetsdiagram och energibehovsberäkningar. Fastigheten har ett maxeffektbehov på 350kW och förbrukar 956000kWh, serverhallen kyls idag med tre kylmaskiner av äldre modell. Värmen som utvecklas i serverhallen används som primärvärme för att värma skolan men fastighetsägaren anser att det inte är så effektivt som det skulle kunna vara, samt att systemet klarar inte av att leverera en tillräckligt varm framledningstemperatur. En lösning med värmepumpar som skulle stå för 75% av effektbehovet tillför då 262,5kW och 717000kWh som innebär en energitäckningsgrad på 94% vilket medför att fjärrvärmeeffekten minskar från 220kW till 87,5kW. En kylmaskinslösning med tänkt kylmaskin klarar av att täcka 67% av effektbehovet och 86% av energibehovet. Fjärrvärmen skulle med kylmaskinslösningen minska från 220kW till 130kW. Investeringskostnaden för värmepumpslösningen med frikyla beräknas till 2090000kr och för kylmaskinen 750000kr. Nettobesparingen för 10 år blir för värmepumpar med frikyla 2930000kr medan kylmaskinerna är dyrare i drift än befintlig kylmetod. Nuvärdet efter 10 år blir för värmepumparna 1220000kr

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Montagna Cimarelli Viktor, Donna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Stream Identification in Pinch Analysis: Fixed and Flexible flows2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this project is to find an identification tag that can be used in a future automated pinch analysis tool. It can be used to further analyse composite curves and pinch results by tracking the original streams that was converted. In real life situations, retrofitting a process industries streams, can decrease heat demands and costs. A pinch analysis and a heat exchange network is created with fixed and flexible flows to show a recommendation on how the system model can handle this type of situations. The models have been created by hand with support from pinch literature and the calculations validated with mathematical software such as matlab and other graphing tools. The literature study and pinch modelling resulted in a recommendation of tagging Hstart and Hend for each individual stream. By using a geographical tag in a coordinate system the analyst will be able to find the original streams in the pinch analysis and composite curves. The project also resulted in a heating exchange network created from the fixed and flexible data set. The enthalpy differences between the ideal pinch result and the fixed data set is smaller than one might expect because of enthalpy abundance in the specific intervals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Nilsson, André
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Energilagring i byggnader: En litteraturstudie om batterilagring, vätgaslagring och en utredning om möjligheter till energilagring av förnyelsebar energi2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Energikonsumtionen ökar globalt och på grund av detta så behövs ökad

  energiproduktion. El från förnyelsebara källor är och kommer vara en

  nyckel för att klara av dessa energibehov och den kanske viktigaste

  energikällan är den primära solinstrålningen. Umeå energi gör en

  satsning på en solcellsanläggning vid Gammlia idrottsanläggning i

  Umeå och på grund av detta har en undersökning gjorts om

  energilagring i kombination med solcellerna. Solinstrålningen varierar

  över dygnet och året och därmed också elproduktionen. Solcellerna

  producerar endast el när solen skiner och ett sätt att ta del av den elen

  de perioder som inte solen lyser så kan vara energilagring. I rapportens

  första del har Två energilagringsmetoder undersökts, batterilagring och

  vätgaslagring. Metodernas funktionsprincip, för/nackdelar och en

  redogörelse huruvida de passar som energilagring i byggnader har

  gjorts. I den andra delen har beräkningar gjorts för möjligheterna att

  göra Gammlia idrottsanläggning självförsörjande på den producerade

  elen från solpanelerna. Rapportens första del har gjorts av en

  litteraturstudie av vetenskapliga rapporter och annat webbaserat

  material. Energiberäkningarna grundar sig från tillhandahållen

  information från Umeå energi samt tillgängliga beräkningsmetoder på

  internet. Batterier är en elektrokemisk lagringsform och fungerar så att

  en anod, en katod samt att elektrolyt används i samtliga tekniker.

  Fördelen med batterier är flexibiliteten och låga underhållskostnader

  medan den stora nackdelen är den låga energidensiteten. Vätgaslagring

  med hjälp av elektrolys är en metod där vätgas produceras av vatten

  och elektricitet. Fördelen är hög energidensitet och miljövänlig

  omvandling. Den största nackdelen är höga omvandlingsförluster. I

  undersökningen om möjligheter för energilagring i Gammlia

  idrottsanläggning undersöktes det om anläggningen kan göras

  självförsörjande på el på solcellerna. Det har konstaterats att det ej var

  genomförbart med den solcellsproduktion och de lagringstekniker som

  är aktuell i denna studie. En mindre omfattande lösning hittades som

  innebär dygnslagring under sommarmånaderna. Med hjälp av batterier

  kan energi producerad på dagen sparas och användas på kvällen/natten.

  Denna lösning är genomförbar rent tekniskt men inte ekonomiskt då

  förtjänsten är för liten i jämförelse med investeringskostnaden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Nilsson-Böös, Viktor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Differenstrycksregulatorer: En studie om hydronisk reglering av radiatorsystem med hjälp av differenstrycksregulatorer2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this work was to investigate in which types of systems where use of differential pressure controllers is possible. And to analyze which success factors using of differential pressure controllers can provide. The work was done with the help of a literature review and discussions with energy consultants at the company FVB Sweden AB. This work does not assume any specific case, but treat scenarios that could occur in reality. There are three main scenarios created to demonstrate the function and importance of differential pressure controllers in a heating system. These scenarios treat cases where one pump is supplying both homes and businesses, when buildings will be built in stages and when the pump supplies a group of properties comprising both one-pipe and two-pipe systems. The study has shown that in all three scenarios imbalance in flow will occur in the heating system, this is reported under the chapter result in the report. In cases where the problem is imbalance of flows, the problem can be solved by installing only a static control valve on the outgoing return line from the property. Financial calculations carried out in this work. These calculations are showing what the additional cost will be for a differential pressure controller, compared to a static control valve. Calculations that show the cost savings that can be made when installing a differential pressure regulator has also been done. The conclusion of this work is that in all three scenarios presented in the results section, a differential pressure controller should be installed to provide the heating system with a balanced flow. Although it is a more expensive alternative, cost savings can be achieved, which justifies the installation of a differential pressure controller in the heating system.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Nordgren, Sofie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  En hållbar framtid med solceller för Ljusdalshem: Solcellens betydelse i dagens samhälle samt projektering av en solcellsanläggning för elproduktion på ett flerbostadshus2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Solceller utvecklas ständigt med avseende på effektivitet och i samband med modulernas minskade inköpskostnad intresserar sig allt fler människor för solenergi. Solen är den renaste energikällan och det finns en stor potential för lönsamma anläggningar i Sverige sett till mängden solinstrålning. Arbetet syftar till att projektera en solcellsanläggning åt Ljusdalshem och beräkna dess lönsamhet. Vidare undersöks solcellens uppbyggnad, vilka solcellstyper som finns på marknaden idag samt vilka faktorer som påverkar en projektering. Undersökningen har genomförts med litteraturstudie av tryckta källor med internet som komplement. En del av informationen har också samlats in från personalen på Ljusdalshem samt från en leverantör med erfarenhet inom området. Energiberäkningarna har utförts genom manuella beräkningar och två olika beräkningsprogram som komplement. Lönsamheten bedöms utifrån nuvärdesmetoden och Payoff-metoden. Fastigheten har två lämpliga takpartier, ett placerat åt sydöst och ett åt sydväst. Takets olika riktningar ger större produktionsspann över dagen men ger lägre totalproduktion. Anläggningen kommer bestå av monokristallina kiselsolceller, växelriktare och effektoptimerare. Tillsammans kan dessa producera el motsvarande 17 procent av fastighetens årsförbrukning. I fastigheten bedrivs verksamheter dagtid, vilket passar bra för att ta emot producerad energi från solceller. Med hänsyn tagit till elprisökning, diskonteringsfaktor, modulerna degradering och nyinvesteringar har nuvärdet påvisat en investering som inte är lönsam. Investeringsstöd till solcellsanläggningar finns att söka hos Länsstyrelsen och är en förutsättning för att anläggningen ska ha en chans att bli lönsam, en lönsam investering kräver även att elprisökningen är större än den antagna. Åtgärder som sänker elförbrukningen ska utföras, beräkningarna baseras därför på en lägre förbrukning än den aktuella. En ännu lägre elförbrukning skulle ge ett annat resultat, vilket är en anledning till att göra nya mer exakta beräkningar när den nya årförbrukningen blir känd. Återbetalningstiden för investeringen är längre än den tekniska livslängden och därmed bidrar inte installationen till företagets lönsamhet med det antagna elpriset och övriga villkor. Då anläggningen ska ses som en referensanläggning och Ljusdalshem har ett miljömål att uppnå finns möjlighet till investering trots de ekonomiska förlusterna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Olsson, Anton
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Ekonomiskt utfall av bränsle och bränsleblandningar: En modell för framtagning av ång- och bränslekostnader2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppdragets huvudsakliga ändamål har varit att utveckla en modell för SCA Ortvikens pappersbruk, för beräkning av ångans momentankostnad. I rapporten bildas en uppfattning om hur Ortviken producerar papper och visar en överblick av fabrikens ångcentral, samt hur okända bränsleflöden kan tas fram. Därefter förklaras modellens konstruktion vilket inkluderar den information som krävs och hur den hämtas, skapade regler och antagande för att göra modellen genomförbar, samt de beräkningssteg som utförs. För att kunna skapa modellen har studier om ångnätet utförts på plats och information hämtats ur litteratur.

  Modellens slutprodukt är gjord i Microsoft Excel och använder ett tilläggsprogram PI för att kunna hämta information från fabrikens databas. Ångans eftersökta mängdkostnad redovisas i Excel-dokumentet, i rapporten visas exempel från slutprodukten och redogörs med en förklarande text. Slutprodukten innehar inte bara momentana beräkningar utan erbjuder även förmågan att se över dåtida ångkostnader.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Owen Berghmark, Victor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Investeringsunderlag för värmepump: Investeringsunderlag för ett byte från pelletspanna till värmepump i fastighet på södra Gotland2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom EU finns mål på att sänka utsläppen med 40% till år 2030. I Sverige står bygg och fastighetssektorn för cirka 21% av Sveriges totala utsläpp. För att lyckas nå EU:s klimatmål måste en konvertering till förnybara uppvärmningskällor ske. Region Gotland ansvarar idag för över 500 000m2 fastigheter. Många använder idag pellets till uppvärmning. Pellets ses som klimatneutralt och släpper därför inte ut mer koldioxid än vad trädet plockat upp. Ett problem som uppstår då pelletspannorna kräver underhåll och leveranser. Flera av Region Gotlands fastigheter ligger flera mil iväg från både leverantör och underhållspersonal vilket ökar kostnader och miljöpåverkan än mer. En av dessa fastigheter, brandstationen i Öja, ligger till grund för denna studie. Då det finns flera fastigheter med liknande förutsättningar kan rapporten användas som underlag för dessa. Studien undersöker ifall en konvertering från pelletspannan till en värmepump kan sänka kostnaderna och bidra till lägre utsläpp. Vid en konvertering till värmepump sänks systemtemperaturerna från 80/60 till 55/45 vilket kan skapa problem för befintliga radiatorer, rör och pumpar. Radiatorernas och rörens kompatibilitet med nya temperaturerna under söks därför i studien men pumpar utelämnas för en framtida studie. Med hjälp av transmissionsberäkningar och en formel baserad på grad dagar och tidigare energiförbrukning beräknades ett värmebehov för fastigheten på 23,8 kW den kallaste dagen på året. Med detta kunde tre värmepumplösningar tas fram. Samtliga lösningar innefattar även en ny ackumulatortank då den nuvarande är över 40 år gammal och har ett flertal brister. Med optimering av uppvärmningssystemet genom att sänka temperaturen i de fläktvärmda rummen till 15 grader kan värmebehovet sänkas med 4kW. En undersökning gällande installation av solfångare har även gjorts, där det inte visade sig lönsamt med dagens tappvarmvattenbehov.  Efter de dimensioneringar som gjorts framkommer även att två rörslingor behöver bytas, men att ett eventuellt radiatorbyte lämnas till efter en konvertering för att se om dessa behöver bytas. Undersökningarna visar även att de befintliga fläktvärmarna är överdimensionerade och inte behöver bytas. Utsläppsberäkningar visar att utsläppen kan minskas med 2565 kg CO2 eq per år vid en eventuell konvertering. Payoffmetoden har använts för att visa att de tre lösningarna har en mycket kort återbetalningstid mellan 3,9 år för luft/vattenvärmepumpar från CTC till 4,7 år för Thermias bergvärmelösning. Med hjälp av LCC kalkyler har lösningarna livstidskostnad tagits fram. Ställt mot den be fintliga pelletspannan uppgår besparingen till 879 000kr för Thermias lösning – 966 000kr för CTC:s lösning med en kalkylränta på 1,5%. Slutsatsen är därför att en konvertering till värmepump bör ske för att spara både ekonomiskt men även för att minska utsläppen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Parment, Rasmus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  En jämförelsestudie av värmeväxlare: Värmeöverföring för värmeväxlare i korrosiva miljöer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns stora vinningar att göra inom både transport- och industrisektorn genom att effektivisera materialanvändningen i produkter. Denna vinning återfinns i både materialkostnader och energieffektivisering. Scandymet AB är ett företag som tillverkar värmeväxlare och elektriska doppvärmare för ytbehandlingsindustrin. Denna rapport syftar till att utvärdera hur väl ett kalkylark som används som underlag för dimensionering av värmeväxlare hos företaget stämmer överens med verkligheten. En testrigg har därför konstruerats för att undersöka kalkylarkets validitet gällande temperaturer under 46 grader Celsius. I rapporten redovisas resultaten av tester på fyra olika värmeväxlare och resultaten har jämförts med företagets kalkylark. Undersökningarna visar att två av dessa värmeväxlare är överdimensionerade och två värmeväxlare stämde väl överens med kalkylarket. I samtliga tester används vatten som media, men då Scandymet AB värmeväxlares huvudsakliga användningsområde är korrosiva vätskor dras slutsatsen att fler undersökningar med andra fluider skulle behövas för att ytterligare fördjupa kunskapen inom värmeväxlarnas korrekta dimensionering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Rahmström, Marie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Andersson, Kii
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Effektivisering: En utredning om åtgärder på en industrifastighet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Delta Terminal owns an outdated industrial building which they now rent out to businesses. This property currently has a high energy con-sumption and therfore it is desirable to improve the efficiency. In ordet to reduce the energy consumption within the industrial building enve-lope, the heating systems and lighting are being investegated. A good building envelope emits less heat and thus reduces the energy consump-tion. An energy audit is a tool used to determine the energy loss. A good working environment is essential for customer satisfaction when indus-trial buildings are used as offices. The investigation was carried out through a literature review, oral sources and interviews with tenants. In order to improve the condition of the industrial building from its current situation, a poll based on the View Capture model has been implemented. The model is based on open questions put to the tenants. Worke has been conducted with regards to the problems and sugges-tions for improvement have been developed in appropriate and profita-ble actions. Using regression analysis, the internal rate of return and break-even method has been developed for energy efficiency measures. To implement a new pellet system, a ventilation system and the re-placement of both the lighting and interior windows will provide an industrial building with a more efficient standard. To increase customer satisfaction, new sealing stripes and a refreshment of the common spaces is also recommended. The investigation shows that certain investments meet both energy efficiency and customer satisfaction. The investigation regarding the recommended measures for industrial property was relevant. The objectives of the investigation have been met.

  Keywords: Efficiency, customer satisfaction, energy

  Fulltekst (pdf)
  Effektivisering
 • 25.
  Sheibani, Amjad
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Energieffektivisering och energibalansberäkningar samt förbättrings förslag på nyproducerade lägenheter.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet: Med arbetet är att utreda en fastighets klimatskal och energiförbrukning med hjälp av energibalansberäkningar. Målet: med rapporten är att upplysa hur fastighetens energiförbrukning kan beskrivas utifrån transmission och ventialtionsberäkningar. Avgränsning: avgränsning till att beräkna energibalanser till en fastighet som består av 46 lägenheter och nästan alla beräkningar är manuella, där energiförbrukningen beräknas. Detta ger en bra överblick över vad som behövs förbättras i dessa lägenheter. Teori: Information om fatigheten samlades in vid ett platsbesök där både in- och utsida undersöktes samt via samtal med företaget PEPA som byggde fastigheten. En ytterligare undersökning gjordes där information om området, byggår, tidigare års energideklarationer och energiberäkningar insamlades samt vilka energibesparingsåtgärder som gjorts i dagsläget. Med hjälp av litteratur, webbaserade källor och artiklar har arbetat granskat och bearbetat till ett sakligt slutresultat.

  Metod: En studie av litteratur undersökning i ämnet har utförts för att hitta relevant och nödvändig information inom området. För att undersöka fastighetens energianvändning, uppvärmning och konstruktion så har ett flertal fastighetsbesök gjorts.

  Utförande: Har undersöks fastighetens energiförbrukning och med hjälp av energibalansförbrukningen upplysas fastighetens elanvändning, fjärrvärme, tappvarmvatten, transmissionsförluster och ventilationsförluster etc. Denna studie har gjorts för att utreda investeringskostnader för solceller på fasader och på taket på en byggnad. Dessutom har studien utförs för att se om dessa bidrar till att minska fastighetens årskostnader och energiförbrukning under ett år.

  Resultat: I resultatdelen visas transmissionsförluster med ett värde på 330 MWh/år och köldbryggor som är 20 % av totala transmissionsförluster. Medan ventilationsförluster är 270 MWh, där luftläckage är 379 W/C. Sammanställningen av U-värde för transmissionsförluster är 0,35 W/m2. C och boverkets krav 0,4 W/m2.C, detta innebär att U-värde uppfyller boverkets krav. Värmeenergi behovet till fastigheten är 647 MWh, medan värmeeffektbehov är 228 kW, där energianvändningen och gränsvärde är 103 kWh/m2.år

  Diskussion: Syftet med arbetet var att studera och titta närmare på vilka energieffektiviserande åtgärder som finns till huset och vilka åtgärder som kan ge ett bra resultat, för att minska energi förbrukningen och ge besparing. Undersökningen har utförts genom manuella beräkningar, via samtal med personal från HSB på plats i Östersund och Sundsvall. Undersökningen har även utförts genom att samla in alla byggnadsritningar, genom kurslitteratur, Boverket, ISO standard samt genom diskussioner med företag som PEAB som har bidragit med viktig information. Ett schablonblad som erhölls av HSB har används vid beräkningar som exempelvis till dörrar, fönster, ytterdörrar, balkonger samt köldbryggor Slutsats: Transmissionsberäkningarna visar att värmegenomgångskoefficienten har ett rimligt värde, vilket är bra i jämförelse med boverkets krav på 0,4 W/m²·K. Vidare visas det i rapporten att ventilationen som används i fastigheten är bra, då FTX system används och värmeåtervinning sker. En annan åtgärd i rapporten, är en beräkning som visar en sänkning av inomhus temperaturen och är på så sätt lönsam. Den sista åtgärden som har utförts är snålspolande kranar som visar ett bra reslutat på en besparing året runt. Solcellernas beräkningar visar två olika resultat, de som är belägna på taket har en livslängd på 12 år och är mer rimlig än de som är på fasaden som har livslängd på 30 år.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Skytt, Torbjörn
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Vakuumteknik med grundläggande termodynamik2007 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vakuumtekniken blir allt vanligare inom industrin. Fler och fler processer har nått den gräns där känsligheten för olika störningar blir allt större. Många produkter som för gemene man kan te sig relativt enkla har en mycket hög teknisk nivå på tillverkningstekniken. Det är lätt att begå misstaget att anse en dator vara mer svårtillverkad än en rulle toapapper, ändå tillverkas det senare i Sverige.

  Vakkumteknik med grundläggande termodynamik syftar till att höja kunskapsnivån för ingenjörer som arbetar med avancerade industriella processer och vill lära sig mer om vakuum. Syftet är att ge en orientering och grund för vidare egna studier och beräkningar inom specifika applikationer.

 • 27.
  Strömsten, Marcus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Förutsättningar för absorptionskyla i Härnösand: En undersökning av tekniken samt en investeringskalkyl2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker absorptionstekniken i syfte att ta reda på förutsättningarna för absorptionskyla i Härnösand. En investeringskalkyl har genomförts för att bedöma lönsamheten. I huvudsak har en litteraturstudie genomförts och för investeringskalkylen har nuvärdesmetoden använts samt att produktspecifikationer har efterfrågats från de största leverantörerna i världen. Resultatet visar att det finns två typer av kommersialiserade absorptionskylmaskiner på marknaden, varav den ena är tillämpbar för decentraliserad kylproduktion i fjärrvärmenät vid temperaturer kring 75 °C, och den andra för högre temperaturer kring 120-150 °C och lämpar sig därmed inte för decentraliserad kylproduktion. Det forskas och utvecklas kring andra mer avancerade tekniker och investeringskalkylen visar att en investering är lönsam beroende på storleken på absorptionskylmaskinen och försäljningspriset på kylan som levereras till kunden. Slutsatsen är att säljargument och en motivering måste tas fram varför kunden ska välja att få sin kyla levererad via en absorptionskylmaskin istället för en kompressorkylmaskin.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Topic, Sinisa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Effektivisering av rökgaskondensorn: En undersökning av att kyla inkommande fjärrvärmeretur2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This project has been executed as an assignment by Sundsvall Energi AB with the purpose of increasing the efficiency of the flue gas condenser by cooling the incoming district heating return before the flue gas condensing exchanger. The flue gas condenser is part of the heat production. The first production unit is the waste boiler where the steam can be distributed between production of electricity and heat production, depending on how large the costumers needs of electricity and heat are. When the customers’ needs are less than Korstaverkets maximum production, an addition of heat from the flue gas condenser means that a larger portion of the steam can go to the turbine and increase the production of electricity. When the customer’s needs are larger than Korstaverkets maximum capacity, a contribution from the flue gas condenser means that Korstaverket can purchase less heat from SCA (Ostrand and Ortviken). The benefit of cooling the district heating return is that more heat and electricity can be produced.

  In the early stages of the project, literature and the Internet were used to get a basic understanding of the assignment. The supervisor and the staff at Korsta have given drawings and data of the power plant process, and also given advice regarding the process. Product data sheets from suppliers have been used for doing calculations and for getting information about the construction. Scientific articles and literature were used to get facts and formulas. The study has shown that the additional cooling of the district heating return has contributed to an increased efficiency of the flue gas condenser, from 0.9 % with an average flow of the deionized water to 17.2 % with a maximum flow of the deionized water. 

  The exam work has shown how complicated an energy system can be. The process can be more complicated then what the drawings show, because a profitable solution in one part of the process can lead to deterioration in another part of the process. The calculations show that the major factor that’s influencing the cooling is the deionized waters flow into the new heat exchanger. The repayment period can get short. High flows generate a profit after only a couple of months, while low flows of 1 liter/second take up to 3.5 years with KE Therms brazed heat exchangers and 2.5 years with Tranters gasketed heat exchangers.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Turunen, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Hållbar uppvärmning: Vilket är det mest hållbara alternativet för uppvärmning av en nybyggd villa i Östersunds tätort?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten jämför frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets och pelletspanna för en nybyggd villa i Östersund. Det finns fem olika framtidsscenarier med varierande utfall av elmix samt elpris och är en känslighetsanalys för elprisets påverkan och miljöbelastning för respektive uppvärmningsalternativ. För att kunna jämföra de olika uppvärmningsalternativen så används ett referenshus som är baserat på tillverkarens uppgifter och fyra modellfamiljer som använder olika mycket energi. De olika familjerna används för att undersöka om utfallet för det mest hållbara uppvärmningsalternativet varierar för de olika livsstilarna.

  Resultatet baseras på de tre delarna inom hållbarhet nämligen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den ekonomiska delen innefattar installationskostnader, inköpspris, ränta, driftskostnader och för pelletspannan ingår även kostnaden för byggnation av pelletsförråd och för bergvärmepumpen är även kostnaden för borrning av energibrunn inräknad. Den ekologiska hållbarheten bygger på att använda miljöbelastning som instrument och den baseras på vilken mängd energi som behövs för att säkerställa uppvärmning utav huset och presenteras som koldioxidekvivalenter, CO2eq, och det innebär att alla utsläpp relaterade till energins ursprung har omvandlats till likvärdig mängd koldioxid. Den sociala hållbarheten är beroende av de andra två delarna tillsammans då låg miljöbelastning innebär att fysiska och psykiska behov kan tillgodoses genom god inomhusmiljö med bra ventilation och behaglig värme samt att det finns en utemiljö som tillgodoser behovet av bland annat frisk luft och en levande natur och med en låg ekonomisk kostnad så har individen möjlighet att uppfylla sina drömmar.

  Det rapporten har kommit fram till är att bergvärmepumpen har den lägsta miljöbelastningen, den lägsta driftskostnaden oavsett scenario och livsstil samt den näst lägsta totalkostnaden vilket gör att den uppfyller rapportens kriterier för hållbarhet

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Unger, Oskar
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Fjärrkyla i Sundsvall: Optimering av framledningskurva för akviferbaserad fjärrkyla2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Sundsvall Energi AB har FVB Sverige AB påbörjat en förstudie kring etableringen av fjärrkyla i Sundsvall. Produktionsmedlen i det planerade nätet kommer att innefatta frikyla från akviferen och en kompressordriven kylmaskin. Det övergripande syftet med projektet har dels varit att ta fram en optimal framledningskurva, samt att ta reda på i vilken utsträckning frikylan kan nyttjas innan kylmaskinen måste användas som spetsproduktionsmedel. Projektet har inledningsvis fokuserat på att undersöka hur klimatet och kylbehovet ser uti Sundsvall. Kylbehovet granskades utifrån sex befintliga byggnader som nyttjar dricksvattenkyld fjärrkyla i Sundsvall. Därefter undersöktes olika typer av klimatsystem för att utröna vad de har för krav på framledningstemperaturen. Det konstaterades att kylbatterier var den komponent som kräver lägst framledningstemperatur, varför kyleffektberäkningar utfördes på dem. Resultatet ur kylbatteriberäkningarna fick motsvara den av fjärrkylenätet avgivna kyleffekten vid varierande utomhustemperatur. Genom att väga den avgivna kyleffekten vid varierande framledningstemperatur mot det erforderliga kyleffektbehovet vid varierande utomhustemperatur kunde framledningskurvan ta form. Akviferen antas hålla en temperatur på omkring 7°C till 9°C året runt, men utgångspunkten i detta projekt har varit att den konstant är 9°C. Under de förutsättningarna har framledningstemperaturen kunnat bestämmas till att vara 11°C under större delen av året, men att den sänks vid en utomhustemperatur på omkring 21°C i varierande grad ned till 6°C vid utomhustemperaturen 25°C. Med hjälp av framledningskurvan kunde därefter frikylans täckningsgrad bedömas. Resultatet visar att om framledningens temperatur höjs med 0,5–1,0°C i distributionsnätet kommer kylmaskinen att behöva vara i drift under 159 timmar per år. Om istället uppvärmningen blir 1,5° eller 2,0°C kommer kylmaskinen behöva vara i drift under 233 timmar respektive 325 timmar. Sammantaget har samtliga av projektets konkreta och verifierbara mål besvarats.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Vallin, Joel
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Åström, Carl
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Energieffektivisering av Midlanda flygplats: Energikartläggning och energieffektivisering av Midlanda terminalbyggnad2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete med inriktning på energieffektivisering av Sundsvall Timrå Airport på C-nivå. Europeiska unionen och Europa parlamentet har satt som mål att till 2020 ska energianvändningen minska med 20 % och komma från förnybara energikällor. Äldre byggnader behöver energieffektiviseras och det kan handla om att tilläggsisolering, byte av uppvärmningssystem, tidsstyrning av ventilation, byte av fönster och byte av belysning. Målet med denna studie har varit att ta fram energieffektiviserande åtgärder genom en energikartläggning av terminalens klimatskal genom transmissionsberäkningar och ventilationsberäkningar.  Ytterligare studier har gjorts för att utreda om solfångare kan bidra till att täcka tappvarmvattenbehovet under juni, juli och augusti. Rapporten har genomförts genom litteraturstudier, kontakt med personal på Midlanda, platsbesök, byggnadsritningar och ovärderlig dokumentation från kontaktperson Petra Schwartz. Transmissionsberäkningarna visar att terminalbyggnadens golv behöver tilläggsisoleras. En tilläggsisolering kommer att sänka energiförbrukningen med 13,7 % enligt beräkningar.  Vidare visar rapporten att ventilationen kan optimeras genom uppgradering av systemet med frekvensstyrd drift. Detta medför lägre flöden och kortare drifttider på ventilationen som bidrar till en minskad energiförbrukning med 18,5 %. Att installera solfångare för att täcka tappvarmvattenbehovet under sommarmånaderna är en alltför kostsam investering för att vara motiverad enligt beräkningar.  Våra beräkningar av en mindre solfångaranläggning för att täcka tappvarmvattenbehovet  ör den sålda värmen visar att detta inte heller är ekonomiskt motiverbart.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Westerberg, Elin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Sänkt energiförbrukning med byte av energisystem eller energieffektivisering: Ekonomisk analys av fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump i äldre fastigheter kontra energieffektiviseringsåtgärder2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus i Sverige och dess konkurrent är värmepumparna som blivit allt mer effektiva och fått en bättre slagkraft på marknaden. Samtidigt har regeringen satt upp 2020 målen, för att sänka och förbättra Sveriges energianvändning. Eftersom att bostadssektorn står för nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning, är rapportens syfte att studera hur energiförbrukningen för äldre hus kan sänkas genom byte av energisystem eller genom att behålla ett befintligt fjärrvärmesystem men utföra energieffektiviseringsåtgärder. De energisystemen som studeras i denna rapport är fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump. Den data som har använts i rapporten har i huvudsak samlats in från ett flerbostads-hyreshus beläget i Vingåker och som ägs av Sjötorps hus AB. För att resultatet ska vara mer generellt har även två typhus studerats; ett småhus och ett större flerbostadshus. Resultatet av studien visar att den största kostnaden för fjärrvärmen ligger i driften och därmed blir detta alternativ också dyrast för de två större husen. Dock är både investeringskostnaden och underhållskostnaderna betydligt större för värmepumpar och varierar beroende på vart i landet de ska installeras, oförutsedda driftstopp och haverier. Resultatet visar också att det inte är lönsamt för ett småhus att byta från ett befintligt fjärrvärmesystem till värmepump. Slutsatsen är att energieffektivisering bör ske i första hand för att sänka en fastighets energiförbrukning, speciellt eftersom att andelen äldre hus kommer att öka och oavsett hur lite energi de nya husen förbrukar kommer de äldre husen utgöra den största andelen av Sveriges totala bostadsbestånd. Att en värmepump använder mindre energi är ingen långsiktig lösning för att sänka energiförbrukningen. Istället bör energieffektiviseringsåtgärder ligga till grund vid en önskan om sänkt energiförbrukning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Wickström, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Sänkta ventilationsflöden på Sundsvalls sjukhus: Utvärdering av ett energibesparingsinitiativ genom rökförsök och temperaturmätningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I syfte att sänka energianvändningen på Sundsvalls sjukhus riktas nu fokus mot ventilationssystemet och möjligheterna att där sänka luftflöden. Denna uppsats undersöker detta energibesparingsinitiativ genom att studera vad som händer med luftrörelser och temperaturer i ett rum på sjukhuset vid varierande ventilationsflöden. Metoden är rökförsök med observation och analys av mätdata som jämförs med krav på inomhusklimat och beräkningar av temperatureffektiviteten, ett kvantitativt mått på hur väl tillförd värme kommer rummets vistelsezon tillgodo. Resultaten indikerar bland annat att det kan vara till nackdel för luftkvalitén med alltför drastiska ventilationsflödessänkningar i det observerade rummet, detta fastän mängden tillförd luft är mer än tillräcklig enligt gällande krav. Bäst temperatureffektivitet uppnås då frånluft går via både frånluftsdon och frånluftsfönster vilket pekar mot att bäst förutsättningar för att sänka ventilationsflöden eller tilluftstemperatur finns med denna frånluftsinställning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1 - 33 of 33
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf