miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 537
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ackeflo, Olle
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Digitala verktyg i matematikundervisningen: Lärares användning av digitala verktyg vid problemlösningsuppgifter i matematik2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att genom semi-strukturerade intervjuer med fem matematiklärare undersöka hur, varför och när lärarna väljer att använda digitala verktyg vid problemlösning i matematik. Detta är relevant på grund av ökade krav att använda digitala verktyg i skolan och för att forskning pekat ut nödvändigheten av att de digitala verktygen används på rätt sätt i undervisningen. Det teoretiska ramverket TPACK (teknisk, pedagogisk och ämnesmässig kunskap) har använts för att analysera lärarnas intervjusvar för att synliggöra i vilken grad lärarna besitter teknisk, pedagogisk och ämnesmässig kunskap och vilken betydelse dessa kunskaper har för den undervisning som innefattar digitala verktyg i samband med problemlösning. Resultatet i denna studie visar att digitala verktyg är ett stöd för läraren i undervisningen eftersom dessa kan öka elevernas motivation för ämnet. Genom att använda digitala verktyg kan läraren också lättare individanpassa sin undervisning för de elever som har svårt för matematik eller för de som behöver mer utmanande uppgifter. Lärarna måste på egen hand införskaffa den kunskap som krävs gällande de digitala verktygen för att kunna bedriva en så bra matematikundervisning som möjligt, vilket lärarna upplever som problematiskt. Det är tydligt att avsaknaden av utbildning om digitala verktyg hos lärarna är ett problem då de måste utbilda sig själva om de skulle behöva det.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahmed, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Lärarstyrd lek i matematikundervisningen: Dess möjligheter och begränsningar för elevens lärande.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med min studie är att veta hur lärarstyrd lek påverkar matematikundervisningen samt se vilka möjligheter och begränsningar som metoden lärarstyrd lek har. För detta syfte har jag intervjuat ett antal lärare om detta arbetssätt, hur de planerar för en undervisning som bygger på lärarstyrd lek, vad de menar med lärarstyrd lek, vilka möjligheter och begränsningar de ser samt om de märker att de stimulerar eleven i matematikundervisningen med den lärarstyrda leken.Det resultatet som jag ser i min studie är att i huvudsak anser samtliga pedagoger att det finns en positiv påverkan på lärandet när lärarstyrd lek genomförs i undervisningen. De pekar på några begränsande faktorer som tidsbrist, höga arbetsbelastning, problem med elevers sociala sampel. Trots att arbetssättet möter vissa utmaningar så bedömer samtliga pedagoger att lärarstyrd lek i matematikundervisningen ökar elevens motivation i lärandet och gör ämnet roligt och intressant.

 • 3.
  Alfvin, Tiia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Det laborativa arbetsmaterialet i matematik i lågstadiet (åk1-3) – vad, vem, när, hur & varför?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka det laborativa arbetsmaterialets förekomst i matematikundervisningen och ta reda på hur lärare förhåller sig till materialet och användandet av detta i årskurserna 1-3. Undersökningen är huvudsakligen en kvalitativ studie som bygger på 7 enkätfrågor ställda till lärare i lågstadiet. Min undersökning visar att laborativt arbetsmaterial förekommer i matematikundervisningen och används vid genomgångar av lärarna samt vid behov av både elever och lärare. Materialet är både roligt att använda och ett stöd för lärandet. Vissa tyckte dock att det kunde vara jobbigt att plocka fram och städa undan och att eleverna ibland lekte med det. Lärarna gav exempel på kopplingar till läroplanen och de tillfrågade lärarna upplever sig ha tillräcklig kompetens för att kunna bedriva god undervisning för främjandet av elevernas kunskapsutveckling inom ämnet matematik. Det var dock viktigt med ett fungerande erfarenhetsutbyte i arbetslaget samt möjlighet till fortbildning vid behov.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Alm, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  En studie som visar i vilket syfte fyra lärare använder utomhusmatematik i förskoleklass-åk32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utomhuspedagogik har under de senaste åren ökat inom skolans värld. Jag har upplevt att lärare har börjat prata mer om utomhuspedagogik och använder det mer och mer i undervisningen. Mitt självständiga arbete handlar om hur lärare i grundskolan förskoleklass-åk3 använder sig av utomhusmatematik och i vilket syfte lärarna har när de undervisar inom utomhusmatematik. Studiens syfte är att undersöka i vilket syfte lärare använder utomhusmatematik, vilka positiva respektive negativa sidor de ser/upplever när de undervisar med undervisningsformen samt ett ungefärligt snittvärde på hur många timmar i veckan lärarna använder det. Metoden som tillämpas till denna studie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma lärare på olika skolor i samma kommun. Resultatet visar att alla lärare jag intervjuade jobbade med utomhusmatematik varje vecka och var positiv till att jobba med det. Lärarna såg också att fler elever fångades upp när de valde att ta ut klassrummet och jobba mer praktiskt. Genom att jobba på detta sätt har alla elever en större chans att jobba mot sina mål samt att eleverna får använda sin lärstil eftersom många olika lärstilar blir möjliga att använda utomhus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Almgren, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Jeffs, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Intensivundervisning i matematik: Ett sätt att fånga upp elever?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av svenska elevers matematikkunskaper har på senare tid setts som oroande då internationella jämförelser visat på sjunkande resultat. Skolverkets matematiksatsning gav Lillskolan möjlighet att söka, och få, ekonomiskt stöd för ett matematikprojekt som innefattade intensivundervisning i matematik.

 • 6.
  Altomani, Andrea
  et al.
  Université du Luxembourg.
  Hill, C. Denson
  SUNY Stony Brook, New York.
  Nacinovich, Mauro
  Universitá Roma Tor Vergata.
  Porten, Egmont
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Complex vector fields and hypolleptic partial differential operators2010In: Annales de l'Institut Fourier, ISSN 0373-0956, E-ISSN 1777-5310, Vol. 60, no 3, p. 39p. 987-1034Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We prove a subelliptic estimate for systems of complex vector fields under some assumptions that generalize the essential pseudoconcavity for CR manifolds, that was first introduced by two of the authors; and the Hormander's bracket condition for real vector fields. Applications are given to prove the hypoellipticity of first order systems and second order partial differential operators. Finally we describe a class of compact homogeneous CR manifolds for which the distribution of (0,1) vector fields satisfies a subelliptic estimate.

 • 7. Altomani, Andrea
  et al.
  Hill, C. Denson
  Nacinovich, Mauro
  Porten, Egmont
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Holomorphic Extension from Weakly Pseudoconcave CR Manifolds2010In: Rendiconti del Seminario Matematico della Universita di Padova, ISSN 0041-8994, E-ISSN 2240-2926, Vol. 123, p. 69-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Let M be a smooth locally embeddable CR manifold, having some CR dimension M and some CR codimension d. We find an improved local geometric condition on M which guarantees, at a point p on M, that germs of CR distributions are smooth functions, and have extensions to germs of holomorphic functions on a full ambient neighborhood of p. Our condition is a form of weak pseudoconcavity, closely related to essential pseudoconcavity as introduced in [HN1]. Applications are made to CR meromorphic functions and mappings. Explicit examples are given which satisfy our new condition, but which are not pseudoconcave in the strong sense. These results demonstrate that for codimension d > 1 there are additional phenomena, which are invisible when d = 1.

 • 8.
  Andersson, Jesper
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Bråk i läromedel: En läromedelsanalys med utgångspunkt i variationsteorin2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter elever har att utveckla sin förståelse för bråk i en läroboksstyrd undervisning. Forskning visar att läroböcker har en stor inverkan på matematikundervisningen, och undersökningar visar att även i Sverige används läroböcker i stor utsträckning. Det är därför av intresse att undersöka hur väl ett område som bråk, som ofta ses som ett problematiskt område, behandlas i läromedlen. I studien har tre olika läromedel undersökts och totalt 15 böcker. Denna studie är således en innehållsanalys, och variationsteorin har valts som utgångspunkt. I studien har fem kritiska aspekter för bråk valts ut från olika forskningsresultat. Läromedlen har sedan undersökts för att se om uppgifter rörande de olika aspekterna förekommer, och om något variationsmönster används för att förtydliga den kritiska aspekten. Resultatet visar att vissa aspekter behandlas i större utsträckning än andra, men också att läromedlen ofta missar viktiga delar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Joakim
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Representationsformer i algebrans värld: En läromedelsanalys om representationers progression i år 4-62020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att analysera olika läromedels uppbyggnad och struktur med fokus på representationsformernas progression i kunskapsområdet algebra. Anledningen till att studien handlar om just detta är för att algebra är ett väldigt viktigt område i matematiken för att förbereda elever för framtida matematiska områden. Dagens undervisning är också i hög grad läromedelsstyrd, vilket också motiverar till studien. För att undersöka de olika läromedlen användes en innehållsanalys där väsentliga uppgifter valdes ut och analyserades. Resultatet visade att det var svårt att få en tydligt bild av progressionen, men att uppgifterna i samtliga läromedel i hög grad representerades fullständigt symboliskt. Slutsatsen som dras är att den läromedelsstyrda skola vi har idag kan vara bristfällig och att det är lärarens uppgift att inkludera de relevanta representationsformerna elever behöver för att ta till sig algebra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Läsförståelsens betydelse för elevers lärande i matematik: En undersökning av matematiklärares undervisningsstrategier för elever med dyslexidiagnos2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att elever med dyslexidiagnos har fler svårigheter än att bara lässvårigheter, de har även matematiska svårigheter som exempelvis textuppgifter eller förståelsen för positionssystemet som drabbar deras inlärning av de matematiska förmågorna. Kombinationen av lässvårigheter och matematiska textuppgifter skapar bekymmer för dyslektiker som först har svårt att avkoda texter och sedan förväntas klara av att återberätta vad texten handlar om samt inta förståelse. Därför syftar föreliggande kvalitativa undersökning på att bidra med kunskaper kring dyslexidiagnosen i ämnet matematik, hur lärare i skolan undervisar elever med dyslexi utifrån sin erfarenhet. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för vilka kunskaper lärare behöver för att kunna stötta elever med dyslexidiagnos i matematikundervisning, vilket har undersökts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Alla lärare arbetade i samma kommun i södra Norrland, från årskurserna 4 - 6. Intervjuerna analyserades med hänsyn till frågeställningarna för att lokalisera resultatet. Resultatet visade att lärarna hade en överensstämmande bild av vad dyslektiker hade svårt med i det matematiska ämnet, men vilka hjälpmedel och resurser som hjälper eleverna i deras inlärning var lärarna oense om. Sammanfattningsvis indikerar undersökningen på att dyslexidiagnosen medför svårigheter för avkodning vilket kommer från den fonologiska nedsättningen i matematikämnet och att lärare har en viss brist på kunskap om dyslektikers begränsningar när det kommer till hur samt vad som hjälper dem bäst i deras inlärning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11. Andersson, M
  et al.
  Boo, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Ortega-Cerda, J
  Canonical Homotopy Operators for the d-bar complex in strictly pseudoconvex domains1998In: Bulletin de la Societe Mathematique de France, ISSN 0037-9484, Vol. 126, no 2, p. 245-271Article in journal (Refereed)
 • 12. Andersson, Mats
  et al.
  Boo, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Approximate formulas for canonical homotopy operators for the d-bar complex in strictly pseudoconvex domains2000In: Mathematica Scandinavica, ISSN 0025-5521, Vol. 87, no 2, p. 251-271Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Andrist B., Rafael
  et al.
  Bergische Universität Wuppertal, Wuppertal, Germany.
  Kutzschebauch, Frank
  University of Bern, Bern, Switzerland.
  Lind, Andreas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Holomorphic Automorphisms of Danielewski Surfaces II: Structure of the Overshear Group2015In: Journal of Geometric Analysis, ISSN 1050-6926, E-ISSN 1559-002X, Vol. 25, no 3, p. 1859-1889Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We apply Nevanlinna theory for algebraic varieties to Danielewski surfaces and investigate their group of holomorphic automorphisms. Our main result states that the overshear group, which is known to be dense in the identity component of the holomorphic automorphism group, is a free product.

 • 14.
  Axelsson, Elaine
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Laborativ matematik: Användning av laborativt material och lärarnas upplevda be-gränsningar2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Författaren har under sin verksamma tid som lärare upplevt att laborativt arbetssätt används i väldigt liten utsträckning i matematikundervisning. Därför är syftet med uppsatsen att ta reda på varför lärare inte använder laborativt arbetssätt i större utsträckning då forskning menar att det är positivt för lärandet. För att göra det har två frågeställningar utformats och dessa är: I vilken utsträckning använder lärare på låg- respektive mellanstadiet laborativt material i matematikundervisningen? samt vilka begränsningar finns det för att arbeta med laborativt material i matematiken? Metodtriangulering med hjälp av enkätundersökning, observationer och intervjuer har använts för att samla in data och analysen har genomförts genom att använda tematisk analys. I analysen visade det sig fyra teman; tid, ekonomi, läromedel samt laborativ matematik. Resultatet av studien visar att laborativt arbetssätt används i större utsträckning på lågstadiet jämfört med mellanstadiet men att det används i liten utsträckning på de två stadierna. Anledningarna till detta var enligt studien att lärarna upplever att det tar längre tid att ha en laborativ lektion, en del av lärarna upplevde att de kände en tidspress för att hinna med läromedlet. Några av lärarna lyfte att det beror på ekonomin, det kostar mycket att köpa in material och bekosta kompetensutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Backlund, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  ”Sitter det en spik i väggen, väljer jag inte skruvdragaren. Jag tar hammaren.”: En studie om hur lärare inom F-3 använder surfplattor och applikationer i matematikundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur lärare i årskurs 1-3 använder surfplattor i matematikundervisningen. Syftet med studien är att ta reda på hur surfplattor används och hur lärarna arbetar med olika applikationer. För att få svar på det har kvalitativa intervjuer skett med tre lärare. Lärarna använde surfplattan i matematikundervisningen som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Trots att surfplattorna användes som komplement förekom verktyget på hälften av alla matematiklektioner. Ingen av lärarna använde applikationerna utifrån utgivarens rekommendationer om sådana fanns. Fördelarna med verktyget var att det var motiverande för eleverna och de kunde göra fler repetitioner och nöta uppgifter. Nackdelarna var tekniska problem som slut på batteri eller nätverkskrångel. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bailey, Rosemary A.
  et al.
  University of St Andrews, Scotland.
  Cameron, Peter J.
  University of St Andrews, Scotland.
  Nilson, Tomas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Sesqui-arrays, a generalisation of triple arrays2018In: The Australasian Journal of Combinatorics, ISSN 1034-4942, Vol. 71, no 3, p. 427-451Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A triple array is a rectangular array containing letters, each letter occurring equally often with no repeats in rows or columns, such that the number of letters common to two rows, two columns, or a rowand a column are (possibly different) non-zero constants. Deleting the condition on the letters common to a row and a column gives a double array. We propose the term sesqui-array for such an array when only the condition on pairs of columns is deleted. In this paper we give three constructions for sesqui-arrays. Therst gives $(n + 1)\times n^2$ arrays on n(n + 1) letters for $n\geq 2$. (Suchan array for n = 2 was found by Bagchi.) This construction uses Latin squares. The second uses the Sylvester graph, a subgraph of the Hoffman--Singleton graph, to build a good block design for 36 treatments in 42 blocks of size 6, and then uses this in a 736 sesqui-array for 42 letters.We also give a construction for K(K-1)(K-2)/2 sesqui-arrays on K(K-1)/2 letters from biplanes. The construction starts with a block of a biplane and produces an array which satises the requirements for a sesqui-array except possibly that of having no repeated letters in a row or column. We show that this condition holds if and only if the Hussain chains for the selected block contain no 4-cycles. A sufficient condition for the construction to give a triple array is that each Hussain chain is a union of 3-cycles; but this condition is not necessary, and we give a few further examples. We also discuss the question of which of these arrays provide good designs for experiments.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17. Bandelt, H J
  et al.
  Huber, Katharina T
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Moulton, Vincent
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Quasi-median graphs from sets of partitions2002In: Discrete Applied Mathematics, ISSN 0166-218X, E-ISSN 1872-6771, Vol. 122, no 1-3, p. 23-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In studies of molecular evolution, one is typically confronted with the task of inferring a phylogenetic tree from a set X of sequences of length n over a finite alphabet Λ. For studies that invoke parsimony, it has been found helpful to consider the quasi-median graph generated by X in the Hamming graph Λn. Although a great deal is already known about quasi-median graphs (and their algebraic counterparts), little is known about the quasi-median generation in Λn starting from a set X of vertices. We describe the vertices of the quasi-median graph generated by X in terms of the coordinatewise partitions of X. In particular, we clarify when the generated quasi-median graph is the so-called relation graph associated with X. This immediately characterizes the instances where either a block graph or the total Hamming graph is generated. 

 • 18.
  Bergman, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Läxor i matematik ur ett likvärdighetsperspektiv: En studie av svenska matematiklärares individanpassningar av elevers matematikläxor2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att bidra med mer kunskap kring användande av matematikläxor ur ett likvärdighetsperspektiv. Undervisningen i den svenska skolan ska enligt skollag och läroplan innefatta en kompensatorisk likvärdighet och anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov vilket också bör gälla eventuella läxor. Likvärdighet innebär inte i detta fall att alla elever ska få samma undervisning utan snarare att alla elever ska få möjlighet att nå målen genom olika vägar och därför fokuserar studien på individanpassningar av matematikläxor. Forskningsfrågorna för studien handlar om i vilken omfattning matematiklärare anger att de individanpassar matematikläxor till elevernas språk- och matematikkunskaper, vilka anledningar lärarna anger till att de ej individanpassar läxorna i de fall detta inte görs samt i vilken utsträckning matematiklärarna anger att det finns riktlinjer som rör individanpassning av läxor på de skolor där de jobbar. Studien bygger på en enkätundersökning bland 11 2matematiklärare i grundskolan samt gymnasiet och resultaten visar att många av de deltagande matematiklärarna individanpassar matematikläxor och tar hänsyn till elevers språk- och matematikkunskaper i detta arbete vilket kan främja en kompensatorisk likvärdighet. De deltagande lärarna anger olika anledningar till att matematikläxor inte individanpassas i de fall där detta inte görs. Huruvida matematiklärarna gör individanpassningar av läxor eller inte kan, utöver personliga ramfaktorer gällande både elever och lärares behov och förutsättningar, sägas påverkas av tidsramar och organisatoriska ramar. Få av matematiklärarna anger att de arbetar vid skolor där det finns riktlinjer för läxanvändning och enbart två av dessa lärare arbetar vid skolor där riktlinjerna specifikt berör individanpassning av läxor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Dyrvold, Anneli
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Relating vocabulary in mathematical tasks to aspects of reading and solving2012In: Evaluation and comparison of mathematical achievement: Dimensions and perspectives. Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar, Umeå, January 24-25, 2012 / [ed] Christer Bergsten, Eva Jablonka & Manya Raman, Linköping: SMDF , 2012, p. 61-70Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on relationships between vocabulary in mathematical tasks and aspects of reading and solving these tasks. The paper contains a framework that highlights a number of different aspects of word difficulty as well as many issues to consider when planning and implementing empirical studies concerning vocabulary in tasks, where the aspect of common/uncommon words is one important part. The paper also presents an empirical method where corpora are used to investigate issues of vocabulary in mathematical tasks. The results from the empirical study show that there are connections between different types of vocabulary and task difficulty, but that they seem to be mainly an effect of the total number of words in a task.

 • 20.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Theens, Frithjof
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Relations between linguistic features and difficulty of PISA tasks in different languages2016In: Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J., Szeged, Hungary: PME , 2016, p. 125-125Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå Univ, Umeå.
  Theens, Frithjof
  Umeå Univ, Umeå.
  Österholm, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Umeå Univ, Umeå.
  The role of linguistic features when reading and solving mathematics tasks in different languages2018In: Journal of Mathematical Behavior, ISSN 0732-3123, E-ISSN 1873-8028, Vol. 51, p. 41-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to deepen the understanding of the relation between the language used in mathematics tasks and the difficulty in reading and solving the tasks. We examine issues of language both through linguistic features of tasks (word length, sentence length, task length, and information density) and through different natural languages used to formulate the tasks (English, German, and Swedish). Analyses of 83 PISA mathematics tasks reveal that tasks in German, when compared with English and Swedish, show stronger connections between the examined linguistic features of tasks and difficulty in reading and solving the tasks. We discuss if and how this result can be explained by general differences between the three languages.

 • 22.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  A theoretical model of the connection between the process of reading and the process of solving mathematical tasks2010In: Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7 / [ed] C. Bergsten, E. Jablonka & T. Wedege, Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF , 2010, p. 47-57Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we suggest a theoretical model of the connection between the process of reading and the process of solving mathematical tasks. The model takes into consideration different types of previous research about the relationship between reading and solving mathematical tasks, including research about traits of mathematical tasks (a linguistic perspective), about the reading process (a psychological perspective), and about behavior and reasoning when solving tasks (a mathematics education perspective). In contrast to other models, our model is not linear but cyclic, and considers behavior such as re-reading the task.

 • 23.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Communicating mathematics or mathematical communication?: An analysis of competence frameworks2012In: Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 2: opportunities to learn in mathematics education / [ed] Tai-Yih Tso, 2012, p. 67-74Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we analyse the communication competence included in two different frameworks of mathematical knowledge. The main purpose is to find out if mathematical communication is primarily described as communication of or about mathematics or if it is (also) described as a special type of communication. The results show that aspects of mathematics are mostly included as the content of communication in the frameworks but the use of different forms of representation is highlighted both in the frameworks and also in prior research as a potential cause for characterising mathematical communication differently than "ordinary" communication.

 • 24.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Språkbrukets roll i matematikundervisningen2014In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 2014, no 1, p. 27-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det språk vi använder oss av i matematikklassrummet kan fokuseras på många olika sätt. Språket är också nödvändigt att förhålla sig till vid utvecklingen av sitt matematiska tänkande. Författarna diskuterar här relationer mellan språk och lärande.

 • 25.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC), Umeå University.
  Österholm, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Department of Science and Mathematics Education, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC), Umeå University.
  Variation of explicit argumentation in mathematics textbooks2017In: Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] B. Kaur, W. K. Ho, T. L. Toh, & B. H. Choy, Singapore, 2017, Vol. 1, p. 170-170Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Bergström, Torbjörn
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Vilka undervisningsmetoder använder lärare på högstadiet i praktiken för att hjälpa svaga elever i matematik?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka undervisningsmetoder somlärare på högstadiet använder i praktiken för att hjälpa svaga elever i matematik.Examensarbetet inleds med en litteraturstudie om olika typer av matematiskasvårigheter och vilka undervisningsmetoder som är bäst lämpade vid dessa problem.Litteraturstudien omfattar även motivationens betydelse i matematisk undervisning.Därefter har en kvalitativ intervju genomförts på fem erfarna matematiklärare påhögstadiet. Intervjuernas syfte har varit att utröna vilka matematiska svårigheter hoseleverna som lärarna stöter på samt att ta reda på vilka undervisningsmetoder lärarnaanvänder för att hjälpa dessa elever i svårigheter.Intervjuernas resultat har visat på ett antal svårigheter, som lärarna har urskilt, hoseleverna bland andra bristande taluppfattning, svårigheter med algoritmer, bristandebegreppsförståelse. Intervjusvaren har även tagit fram vilka undervisningsmetodersom matematiklärarna använder i skolorna för att hjälpa svaga elever. Några av dessametoder är en till en undervisning, anpassat material och användning av laborativtmaterial. Dessa tre undervisningsmetoder som lärarna i studien använder sig avrekommenderas också av forskningen vid olika typer av matematiska svårigheter.Examensarbetets intervjuundersökning har också visat på lärarnas iakttagelser avelevernas motivation som en nödvändig förutsättning för om olika undervisningsmetoderska ha någon framgång. Svaren från lärarna har även tagit fram enviktig faktor till att elever tappar motivationen, den om elever i för stor utsträckningexponeras för matematiska uppgifter de inte klarar av. Dessa förhållanden ommotivationens betydelse, för om undervisningsmetoderna ska ha någon mening ochatt elever tappar motivationen om de drabbas av för svåra uppgifter, bekräftas avforskningen. En viktig lärdom från detta examensarbete är att det har visatnödvändigheten att matematiklärarna anpassar sin undervisning för olika eleversbehov. Om lärarna inte gör det kommer troligen de svagare eleverna att exponeras föruppgifter de inte klarar av, vilket resulterar i frustration och omotivation.

 • 27.
  Boo, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  On canonical homotopy operators for partial derivative in Fock type spaces in C-n2001In: Publicacions Matematiques, ISSN 0214-1493, Vol. 45, no 1, p. 223-233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We show that a certain solution operator for partial derivative in a space of forms square integrable against e(-\z\2) is canonical, i.e.. that it gives the minimal solution when applied to a partial derivative -closed form. and gives zero when applied to a form orthogonal to Ker partial derivative. 

 • 28.
  Boo, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Quadratic convexity1998In: Journal d'Analyse Mathematique, ISSN 0021-7670, Vol. 76, no 1, p. 45-65Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Boo, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Sticky Graphs - A Tool To Model Self Assembly2004Report (Other scientific)
  Abstract [en]

  We define sticky graphs and propose their use in the study of self assembly by means of a grammar-like structure modeling the dynamic behaviour of a system.

 • 30.
  Boo, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  The H^p corona theorem in analytic polyhedra1997In: Arkiv för matematik, ISSN 0004-2080, Vol. 35, no 2, p. 225-251Article in journal (Refereed)
 • 31.
  Borell, Stefan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  The Ball Embedding Property of the Open Unit Disc2011In: Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, E-ISSN 1088-6826, Vol. 130, no 10, p. 3573-3581Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We prove that the open unit disc Delta in C satisfies the ball embedding property in C(2); i.e., given any discrete set of discs in C(2) there exists a proper holomorphic embedding Delta hooked right arrow C(2) which passes arbitrarily close to the discs. It is already known that C does not satisfy the ball embedding property in C(2) and that Delta satisfies the ball embedding property in C(n) for n > 2.

 • 32.
  Borell, Stefan
  et al.
  University of Berne Institute of Mathematics Sidlerstrasse 5 CH-3012 Berne Switzerland.
  Kutzschebauch, Frank
  University of Berne Institute of Mathematics Sidlerstrasse 5 CH-3012 Berne Switzerland.
  Embeddings through Discrete Sets of Discs2008In: Arkiv för matematik, ISSN 0004-2080, E-ISSN 1871-2487, Vol. 46, no 2, p. 251-269Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigate whether a Stein manifold M which allows proper holomorphic embedding into ℂ n can be embedded in such a way that the image contains a given discrete set of points and in addition follow arbitrarily close to prescribed tangent directions in a neighbourhood of the discrete set. The infinitesimal version was proven by Forstnerič to be always possible. We give a general positive answer if the dimension of M is smaller than n/2 and construct counterexamples for all other dimensional relations. The obstruction we use in these examples is a certain hyperbolicity condition.

 • 33.
  Borell, Stefan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Kutzschebauch, Frank
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Non-equivalent embeddings into complex Euclidean spaces2006In: International Journal of Mathematics, ISSN 0129-167X, Vol. 17, no 9, p. 1033-1046Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We study the number of equivalence classes of proper holomorphic embeddings of a Stein space X into ℂn. In this paper we prove that if the automorphism group of X is a Lie group and there exists a proper holomorphic embedding of X into ℂn, 0 < dim X < n, then for any k ≥ 0 there exist uncountably many non-equivalent proper holomorphic embeddings Φ: X × ℂk ℂn × ℂk. For k = 0 all embeddings will be proved to satisfy the additional property of ℂn\Φ(X) being (n - dim X)-Eisenman hyperbolic. As a corollary we conclude that there are uncountably many non-equivalent proper holomorphic embeddings of ℂk into ℂn whenever 0 < k < n.

 • 34. Borell, Stefan
  et al.
  Kutzschebauch, Frank
  Wold, Erlend Fornæss
  Proper Holomorphic Disks in the Complement of Varieties in C22008In: Mathematical Research Letters, ISSN 1073-2780, E-ISSN 1945-001X, Vol. 15, no 4, p. 821-826Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Brage, Ann-Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Sjölund, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Algoritmen i matteboken: En litteraturstudie av mängden algoritm- huvudräknings –och övriga uppgifter i matematikböcker för årskurs 32014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har undersökt mängden algoritmuppgifter, huvudräkningsuppgifter och övriga uppgifter i matematikböckerna för årskurs 3 med syfte att jämföra böckerna och relatera utvecklingen i förhållande till de tre senaste läroplanerna Lgr 80, Lpo 94, Lgr 11.

 • 36.
  Bylund, Dan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Chemometric tools for enhanced performance in liquid chromatography-mass spectrometry2001Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 37.
  Bylund, Dan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Danielsson, Rolf
  Malmquist, Gunnar
  Markides, Karin A
  Chromatographic alignment by warping and dynamic programming as a pre-processing tool for PARAFAC modelling of liquid chromatography-mass spectrometry data2002In: Journal of Chromatography A, ISSN 0021-9673, Vol. 961, no 2, p. 237-244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Solutes analysed with LC–MS are characterised by their retention times and mass spectra, and quantified by the intensities measured. This highly selective information can be extracted by multiway modelling. However, for full use and interpretability it is necessary that the assumptions made for the model are valid. For PARAFAC modelling, the assumption is a trilinear data structure. With LC–MS, several factors, e.g. non-linear detector response and ionisation suppression may introduce deviations from trilinearity. The single largest problem, however, is the retention time shifts not related to the true sample variations. In this paper, a time warping algorithm for alignment of LC–MS data in the chromatographic direction has been examined. Several refinements have been implemented and the features are demonstrated for both simulated and real data. With moderate time shifts present in the data, pre-processing with this algorithm yields approximately trilinear data for which reasonable models can be made.

 • 38.
  Bylund, Dan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Danielsson, Rolf
  Markides, Karin E
  Peak purity assessment in liquid chromatography-mass spectrometry2001In: Journal of Chromatography A,, ISSN 0021-9673, Vol. 915, no 1/2, p. 43-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fixed-size moving window evolving factor analysis and base peak chromatograms have been used for peak purity detection in data generated with LC–MS. The two methods were evaluated with both real and simulated data and were found to be fast and complementary to each other. When a possibly impure peak is detected, it is suggested that further information can be obtained from local principal component analysis modelling and comparative mass chromatogram plots.

 • 39.
  Cajonberg, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  ”Ibland är det svårt att veta om lika med betyder att det är lika mycket eller om det betyder svaret”: En kvalitativ fallstudie om elevers förståelse för likhetstecknet och dess innebörd2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter elever i årskurs 1–3 har för att utveckla en förståelse för likhetstecknet samt vilken förståelse för likhetstecknet elever i årskurs 1–3 visar att de faktiskt har. Tre observationer genomfördes hos en lärare för att se hur läraren undervisade om, benämnde och förklarade likhetstecknet. Därefter genomfördes ett test med sjutton elever för att undersöka vilken förståelse för likhetstecknet de har. Som uppföljning av testet, intervjuades nio elever i grupper om tre för att undersöka vilken förståelse för likhetstecknet eleverna har. Observationerna, testet och intervjuerna visade att läraren benämner likhetstecknet som ”lika med” samt att majoriteten av eleverna har en relativt välutvecklad förståelse av likhetstecknet, då de med egna ord kan förklara och visa på att det ska vara lika mycket på vardera sida av likhetstecknet för att likhetstecknet ska kunna användas. Genom intervjuerna med eleverna framkom det att eleverna fått arbeta med olikhetstecknet ”skilt från” och att det underlättade deras förståelse för likhetstecknets betydelse. De har även fått arbeta med klossar och brukar regelbundet arbeta med likhetstecknets betydelse i undervisningen, främst i deras lärobok där det är ständigt återkommande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Sapienza Università di Roma, Rome, Italy.
  Lo Schiavo, Mauro
  Sapienza Università di Roma, Rome, Italy.
  Porten, Egmont
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Uniwersytet Jana Kochanowskiego W Kielcach, Kielce, Poland.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Uniwersytet Jana Kochanowskiego W Kielcach, Kielce, Poland.
  A novel noncommutative KdV-type equation, its recursion operator, and solitons2018In: Journal of Mathematical Physics, ISSN 0022-2488, E-ISSN 1089-7658, Vol. 59, no 4, article id 043501Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A noncommutative KdV-type equation is introduced extending the Bäcklund chart in Carillo et al. [Symmetry Integrability Geom.: Methods Appl. 12, 087 (2016)]. This equation, called meta-mKdV here, is linked by Cole-Hopf transformations to the two noncommutative versions of the mKdV equations listed in Olver and Sokolov [Commun. Math. Phys. 193, 245 (1998), Theorem 3.6]. For this meta-mKdV, and its mirror counterpart, recursion operators, hierarchies, and an explicit solution class are derived. 

 • 41.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Dipartimento “Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria”, Sapienza - Università di Roma, 16, Via A. Scarpa, Rome, Italy; I.N.F.N. - Sez. Roma1, Gr. IV - Mathematical Methods in NonLinear Physics, Rome, Italy .
  Lo Schiavo, Mauro
  Dipartimento “Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria”, Sapienza - Università di Roma, 16, Via A. Scarpa, Rome, Italy.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics. Instytut Matematyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland.
  Bäcklund transformations and non-abelian nonlinear evolution equations: A novel bäcklund chart2016In: SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry, ISSN 1815-0659, E-ISSN 1815-0659, Vol. 12, article id 087Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Classes of third order non-Abelian evolution equations linked to that of Korteweg-de Vries-type are investigated and their connections represented in a non-commutative Bäcklund chart, generalizing results in [Fuchssteiner B., Carillo S., Phys. A 154 (1989), 467-510]. The recursion operators are shown to be hereditary, thereby allowing the results to be extended to hierarchies. The present study is devoted to operator nonlinear evolution equations: general results are presented. The implied applications referring to finite-dimensional cases will be considered separately.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Dipartimento “Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria”, Sapienza - Universit`a di Roma, 16, Via A. Scarpa, 00161 Rome, Italy.
  Lo Schiavo, Mauro
  Dipartimento “Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria”, Sapienza - Universit`a di Roma, 16, Via A. Scarpa, 00161 Rome, Italy.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Instytut Matematyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland.
  Recursion operators admitted by non-Abelian Burgers equations: some remarks2018In: Mathematics and Computers in Simulation, ISSN 0378-4754, E-ISSN 1872-7166, Vol. 147, no SI, p. 40-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The recursion operators admitted by different operator Burgers equations, in the framework of the study of nonlinear evolution equations, are here considered. Specifically, evolution equations wherein the unknown is an operator acting on a Banach space are investigated. Here, the mirror   non-Abelian Burgers equation is considered: it can be written as rt=rxx+2rxrrt=rxx+2rxr. The structural properties of the admitted recursion operator are studied; thus, it is proved to be a strong symmetry for the mirror non-Abelian Burgers equation as well as to be the hereditary. These results are proved via direct computations as well as via computer assisted manipulations; ad hoc routines are needed to treat non-Abelian quantities and relations among them. The obtained recursion operator generates the mirror   non-Abelian Burgers hierarchy. The latter, when the unknown operator rr is replaced by a real valued function reduces to the usual (commutative) Burgers hierarchy. Accordingly, also the recursion operator reduces to the usual Burgers one.

 • 43.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Università di Roma La Sapienza, Scarpa, Italy; I.N.F.N.-Sez. Roma1, Gr.IV: Mathematical Methods in NonLinear Physics Rome, Italy.
  Schiavo, Mauro Lo
  Università di Roma La Sapienza, Rome, Italy.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland.
  Abelian versus non-Abelian Bäcklund charts: Some remarks2019In: Evolution Equations and Control Theory, ISSN 2163-2472, Vol. 8, no 1, p. 43-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Connections via Bäcklund transformations among different nonlinear evolution equations are investigated aiming to compare corresponding Abelian and non Abelian results. Specifically, links, via Bäcklund transformations, connecting Burgers and KdV-type hierarchies of nonlinear evolution equations are studied. Crucial differences as well as notable similarities between Bäcklund charts in the case of the Burgers-heat equation, on one side, and KdV-type equations, on the other, are considered. The Bäcklund charts constructed in [16] and [17], respectively, to connect Burgers and KdV-type hierarchies of operator nonlinear evolution equations show that the structures, in the non-commutative cases, are richer than the corresponding commutative ones. 

 • 44.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Universita Roma La Sapienza.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  A non-commutative operator-hierarchy of Burgers equations and Bäcklund transformations2009In: Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences, ISSN 1793-0901, Vol. 82Article in journal (Refereed)
 • 45.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Universita Roma La Sapienza.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Matrix KdV and mKdV hierarchies: Noncommutative soliton solutions and explicit formulae2009Report (Other academic)
 • 46.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Univ Roma La Sapienza, Dipartimento Sci Base & Applicate Ingn, Sez Matemat, Rome, Italy .
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Matrix Korteweg-de Vries and modified Korteweg-de Vries hierarchies: Noncommutative soliton solutions2011In: Journal of Mathematical Physics, ISSN 0022-2488, E-ISSN 1089-7658, Vol. 52, no 5, p. Art. no. 053507-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present work continues work on KdV-type hierarchies presented by S. Carillo and C. Schiebold ["Noncommutative Korteweg-de Vries and modified Korteweg-de Vries hierarchies via recursion methods," J. Math. Phys. 50, 073510 (2009)]. General solution formulas for the KdV and mKdV hierarchies are derived by means of Banach space techniques both in the scalar and matrix case. A detailed analysis is given of solitons, breathers, their countable superpositions as well as of multisoliton solutions for the matrix hierarchies. (C) 2011 American Institute of Physics. [doi:10.1063/1.3576185]

 • 47.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Universita Roma La Sapienza.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Noncommutative Korteweg-de Vries and modified Korteweg-de Vries hierarchies via recursion methods2009In: Journal of Mathematical Physics, ISSN 0022-2488, E-ISSN 1089-7658, Vol. 50, no 7, article id 073510Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Here, noncommutative hierarchies of nonlinear equations are studied. They represent a generalization to the operator level of corresponding hierarchies of scalar equations, which can be obtained from the operator ones via a suitable projection. A key tool is the application of Baumlcklund transformations to relate different operator-valued hierarchies. Indeed, in the case when hierarchies in 1+1-dimensions are considered, a "Baumlcklund chart" depicts links relating, in particular, the Korteweg-de Vries (KdV) to the modified KdV (mKdV) hierarchy. Notably, analogous links connect the hierarchies of operator equations. The main result is the construction of an operator soliton solution depending on an infinite-dimensional parameter. To start with, the potential KdV hierarchy is considered. Then Baumlcklund transformations are exploited to derive solution formulas in the case of KdV and mKdV hierarchies. It is remarked that hierarchies of matrix equations, of any dimension, are also incorporated in the present framework.

 • 48.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria Sez. Matematica, SAPIENZA Università di Roma, Rome, Italy.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of applied science and design.
  On the recursion operator for the noncommutative Burgers hierarchy2012In: Journal of Nonlinear Mathematical Physics, ISSN 1402-9251, E-ISSN 1776-0852, Vol. 19, no 1, p. Art. no. 1250003-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The noncommutative Burgers recursion operator is constructed via the ColeHopf transformation, and its structural properties are studied. In particular, a direct proof of its hereditary property is given. © S. Carillo and C. Schiebold.

 • 49.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Universita Roma I La Sapienza.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Recursion techniques and explicit solutions of integrable noncommutative hierarchies2010In: Proceedings WASCOM 2009 / [ed] A. Greco, S. Rionero, T. Ruggeri, 2010, p. 74-80Conference paper (Refereed)
 • 50.
  Carl, Bernd
  et al.
  Universität Jena.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Ein direkter Ansatz zur Untersuchung von Solitonengleichungen2000In: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (Teubner), ISSN 0012-0456, E-ISSN 1869-7135, Vol. 102, no 3, p. 102-148Article in journal (Refereed)
1234567 1 - 50 of 537
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf