miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Holmström, Andreas
Publications (5 of 5) Show all publications
Johansson, M., Holmström, A. & Junkka, F. (2005). Hur användbar är svensk turiststatistik: En studie över rese- och gästnattsstatistik 1990-2003. Östersund: ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Hur användbar är svensk turiststatistik: En studie över rese- och gästnattsstatistik 1990-2003
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det som utmärker turistnäringen från andra delar av näringslivet är att individers

geografiska rörlighet utgör grunden för marknadens funktionssätt. Konsumenten

rör sig för att konsumera varor och tjänster till skillnad från andra sektorer där

varorna och tjänsterna i stor utsträckning rör sig till konsumenten. En turist är per

definition en individ som rör sig utanför sin normala omgivning. Uppgifter om

resor och gästnätter blir därmed mycket viktiga för att kunna studera turism. Men

vad finns det egentligen för information om resor och gästnätter? Finns det ett

tillräckligt bra underlag för att studera turism?

I följande rapport har källor med uppgifter om resor och gästnätter sammanställts

och granskats. Dessa källor kan sägas tillhöra två olika kategorier beroende på hur

uppgifterna samlas in. Information kan samlas in dels från de producenter som

erbjuder denna typ av tjänster och dels från de individer som konsumerat en

gästnatt eller en resa. I rapporten studeras endast resor som kan relateras till

turism, det vill säga i grova drag utlandsresor, längre inhemska resor samt resor

som inkluderar en övernattning.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR, 2005. p. 103
Series
Utredningsserien / European Tourism Research Institute, ISSN 1404-6040 ; 2005:28
Keywords
Tourism Research, Turism, Turismforskning
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-98 (URN)ETOUR (Local ID)ETOUR (Archive number)ETOUR (OAI)
Available from: 2008-02-15 Created: 2008-02-15 Last updated: 2012-02-12Bibliographically approved
Holmström, A. (2004). Svenskarnas turistresor med buss. Östersund: ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Svenskarnas turistresor med buss
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Svenskarna genomförde 60 miljoner turistresor* med buss inom Sverige och till utlandet mellan 1993 och 2003. Detta utgör cirka sju procent av det totala antalet turistresor som svenskarna gjorde under perioden.

 

Det framgår av en analys från forskningsinstitutet ETOUR, som bygger på statistik från Rese- och Turistdatabasen (TDB) där 2000 svenskar har intervjuats varje månad. Sammanlagt ingår alltså 240.000 svenskar i undersökningen.

 

Turistresandet med buss omfattar abonnerad och reguljär trafik. De två kategorierna hade ungefär lika stor omfattning under 10-årsperioden. Av analysen framgår tydligt att de abonnerade resorna har minskat under perioden och att reguljära resor visar en positiv trend.

 

Bussens andel av svenskarnas totala turistresande, nära sju procent, kan jämföras med bil som utgör cirka 70 procent av allt turistresande. Flyget och tåget har ungefär lika stor andel, cirka 10 procent.

 

Det vanligaste syftet med bussresorna är, precis som för andra färdmedel, att besöka släkt och vänner. Dessa bussresor skedde nästan uteslutande med reguljär trafik. När det gäller skolresor har bussen en stark position. Mer än hälften av landets skolresor görs med buss.

 

Hela elva miljoner bussresor gick till Stockholm med länet Västra Götland på andra plats med drygt åtta miljoner. Syftet med många av resorna till Stockholm är att besöka något evenemanang.

 

Hur ser då de typiska bussresenärerna ut? Något oväntat är det åldersgruppen 15-29 år som gjort de flesta turistresor med buss under perioden. En förklaring är att landets studeranden väljer buss i stor utsträckning när de gör sina turistresor. Gruppen 15-29 år har gjort mer än dubbelt fler bussresor än pensionärsgruppen 60-74 år.

 

Det land som hade besök av flest bussresenärer från Sverige under perioden var Danmark med Tyskland på andra plats.

 

* Med turistresor avses övernattningsresor samt dagsresor längre än tio 10 mil enkel väg. Både tjänste- och privatresor ingår.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR, 2004. p. 89
Series
Utredningsserien / European Tourism Research Institute, ISSN 1404-6040 ; 2004:19
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-12001 (URN)ETOUR (Local ID)ETOUR (Archive number)ETOUR (OAI)
Available from: 2010-09-20 Created: 2010-09-20 Last updated: 2011-07-28Bibliographically approved
Holmström, A. & Junkka, F. (2003). Fördjupad analys av viktningen i Rese- och turistdatabasen. Östersund: ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Fördjupad analys av viktningen i Rese- och turistdatabasen
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR, 2003
Series
Rapportserien / European Tourism Research Institute, ISSN 1403-4220 ; 2003:13
Keywords
Tourism research, Turismforskning, Turism
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-9033 (URN)
Available from: 2009-06-02 Created: 2009-06-02 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Svensk, G. & Holmström, A. (2003). Svenskarnas framtida resande - bokade, planerade och drömresor i Sverige och utomlands: januari 2003. Östersund: ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Svenskarnas framtida resande - bokade, planerade och drömresor i Sverige och utomlands: januari 2003
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten är den första i en serie om svenskarnas bokade och planerade resor samt drömresemål i Sverige och utlandet. Den bygger på ETOURs Framtidsscanner, en marknadsundersökning som har genomförts var fjärde månad (januari, maj och september) under åren 2003-2004. Vid varje tillfälle intervjuades 1000 svenskar mellan 15 och 74 år. Syftet med rapportserien är att förutspå framtida reseströmmar och se hur den mentala resekartan förändras över tiden. I den här rapporten jämförs i första hand januariundersökningen 2003 med motsvarande undersökning 2002. I båda undersökningarna är Dalarna den region som flest svenskar bokat någon resa till, följt av Stockholm och Jämtlands län. När det gäller planerade resor i Sverige intar Stockholm första plats med Västra Götaland/Halland som tvåa. Utomlands är det södra Europa som toppar listan över var svenskarna har bokat eller planerat någon resa till. Lappland har tappat attraktionskraft sedan januariundersökningen 2002 då regionen var klar etta i listan över vart svenskarna önskade att få åka till inom Sverige. Vid undersökningen 2003 var regionerna Västra Götaland/Halland, Jämtland, Lappland, Stockholm och Gotland ungefär lika populära resmål. När det gäller drömresemål utomlands toppar Asien tätt följt av Sydeuropa. Ett specialavsnitt i den här rapporten handlar om drömresor fördelat på kön. Kvinnorna vill helst åka till Gotland, medan männen har Jämtland som mest önskade resmål. När det gäller drömresemål utomlands väljer kvinnorna i första hand Thailand medan männen har USA som etta.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR, 2003
Series
Utredningsserien / European Tourism Research Institute, ISSN 1404-6040 ; 2003:11
Keywords
Tourism research, Turism, turismforskning
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-9076 (URN)
Available from: 2009-06-04 Created: 2009-06-04 Last updated: 2011-07-28Bibliographically approved
Nordin, S., Sahlberg, B. & Holmström, A. (2003). Våra populäraste turistregioner: En studie om svenskarnas resande i Sverige. Östersund: European Tourism Research Institute (ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Våra populäraste turistregioner: En studie om svenskarnas resande i Sverige
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Att världen blivit mindre avspeglar sig inte minst i våra resvanor. Det innebär också en ökad konkurrens destinationer och länder emellan. Därför har det blivit än viktigare för resmål att stärka sin attraktions- och konkurrenskraft. Varför växer vissa besöksmål medan andra går tillbaka? En förklaring till detta kan vi hitta i motiven bakom resorna. Med en ökad förståelse för resandets drivkrafter och barriärer har destinationer och regioner som vill stärka sin position på framtidens turistkarta en större möjlighet att nå framgång.

I ETOURs rapport Våra populäraste turistregioner – en studie om svenskarnas resande i Sverige ges en bild av svenskarnas resande från 1990 till 2002. I analysen studeras vilka regioner som attraherar flest besökare och vilka motiv som ligger bakom resorna. En kortfattad beskrivning ges av resenärerna utifrån ålder och kön.

 

Rapporten ger även en bild av utvecklingen över tiden genom att studera förändringar i regionernas attraktionskraft under de senaste tolv åren. Våra populäraste turistregioner ger en bild av såväl totalresandet sammantaget som uppdelat på privat- och tjänsteresande. Materialet redovisas vidare på helår samt på sommar- och vintersäsong. Beskrivningen baseras på antal övernattningsresor till respektive region i absoluta tal och relaterat till den besökta regionens folkmängd (per capita). Indelningen av Sverige följer den s k arbetsmarknadsregionindelningen med totalt 70 A-regioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: European Tourism Research Institute (ETOUR, 2003. p. 37
Series
Utredningsserien / European Tourism Research Institute, ISSN 1404-6040 ; 2003:10
Keywords
turism
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-5324 (URN)1374 (Local ID)1374 (Archive number)1374 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2009-07-14 Last updated: 2011-09-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications