miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Grusell, Marie
Publications (9 of 9) Show all publications
Nord, L. & Grusell, M. (2019). 30-second politics, 30 years too late: Political TV advertising in Swedish election campaigns, 2006–2018. Central European Journal of Communication, 12(3), 282-298
Open this publication in new window or tab >>30-second politics, 30 years too late: Political TV advertising in Swedish election campaigns, 2006–2018
2019 (English)In: Central European Journal of Communication, ISSN 1899-5101, Vol. 12, no 3, p. 282-298Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Televised political advertising appears in very different national political communication contexts. Sweden is an interesting case study. For many years, political ads on TV were not allowed at all. However, with the transition from analog to digital terrestrial television the public service obligations of the “hybrid” channel TV4 were dismantled. In the 2010 national election campaign, all Swedish parliamentary parties bought advertising time on TV4. This article intends to shed new light on political TV ads as a new campaign feature in a rapidly transforming political communication environment. The study relates to the concept of hybridization of election campaigns and intends to increase knowledge about hybridization processes by focusing on a critical case where one of the most adopted campaign practices worldwide is finally implemented within a specific national context and deviating political culture.

Keywords
political advertising, television, Sweden, election campaigns, hybridization
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37494 (URN)10.19195/1899-5101.12.3(24).1 (DOI)2-s2.0-85081023047 (Scopus ID)
Available from: 2019-10-08 Created: 2019-10-08 Last updated: 2020-03-17Bibliographically approved
Bolin, N., Falasca, K., Grusell, M. & Nord, L. (2018). De partier som tänker nytt kommer att vinna valet 2022.
Open this publication in new window or tab >>De partier som tänker nytt kommer att vinna valet 2022
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Series
DN debatt
National Category
Political Science Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34465 (URN)
Available from: 2018-09-20 Created: 2018-09-20 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Nord, L., Grusell, M., Bolin, N. & Falasca, K. (2018). Ingenting är längre som förut.... In: Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin och Kajsa Falasca (Ed.), Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare (pp. 10-12). Sundsvall: Mid Sweden University, DEMICOM
Open this publication in new window or tab >>Ingenting är längre som förut...
2018 (Swedish)In: Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare / [ed] Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin och Kajsa Falasca, Sundsvall: Mid Sweden University, DEMICOM , 2018, p. 10-12Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mid Sweden University, DEMICOM, 2018
National Category
Political Science Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34463 (URN)978-91-88025-99-9 (ISBN)
Available from: 2018-09-20 Created: 2018-09-20 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Nord, L., Grusell, M., Bolin, N. & Falasca, K. (Eds.). (2018). Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall: Mid Sweden University, DEMICOM
Open this publication in new window or tab >>Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mid Sweden University, DEMICOM, 2018
National Category
Political Science Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34462 (URN)978-91-88025-99-9 (ISBN)
Available from: 2018-09-20 Created: 2018-09-20 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Nord, L. & Grusell, M. (2012). Inte för brett, inte för smalt: Spelet om framtidens public service. Göteborg: Nordicom
Open this publication in new window or tab >>Inte för brett, inte för smalt: Spelet om framtidens public service
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nordicom, 2012. p. 116
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-16050 (URN)DEMICOM (Local ID)978-91-86523-36-7 (ISBN)DEMICOM (Archive number)DEMICOM (OAI)
Available from: 2012-04-04 Created: 2012-04-04 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Grusell, M. (2012). Unga om reklam. Sundsvall: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Unga om reklam
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För unga är olika former av reklam en självklar del av vardagen. Intressant attnotera är att vad som uppfattas som reklam i sig är öppet. Allt från traditionellreklam till ”nya” reklamformer som produktplacering, telefonförsäljare ochgerillareklam bedöms som reklam. Förhållande till reklam kan dock beskrivassom kluvet. Reklam är generellt förknippat med negativa konnotationer. Menberoende på i vilken roll vi möter reklamen; som konsumenter, användare ochutövare (reklambärare) varierar vår syn på reklam. I rollen som konsument kanreklam uppskattas eftersom den ger information om tillgängliga produkter. Irollen som medieanvändare kan reklam uppfattas som störande då den stör i enmedieaktivitet. Våra förväntningar på reklam beror alltså på i vilket sammanhangoch i vilka roller vi möter den. När reklam kopplas till våra personligaintressen övergår den från att vara reklam, till att bli information som vi vill tadel av.Medier och reklam är idag väl förankrade i vardagen och förmedlar enmängd information. Att den i olika former påverkar oss är inte överraskande.Bland studiens respondenter finns en bild av att reklam har såväl en indirektsom en direkt påverkan på oss. Att erkänna påverkan är något som i vissa fallkan upplevas som positivt (t.ex. påverkas av ”bra” reklam), men generellt ärförknippat med negativa känslor. Trots detta lyfter respondenterna fram reklamenskraft att påverka, både på dem själva och på andra.

Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniversitetet, 2012. p. 33
Series
DEMICOM rapport ; 3
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-16079 (URN)DEMICOM (Local ID)978-91-86694-82-1 (ISBN)DEMICOM (Archive number)DEMICOM (OAI)
Available from: 2012-04-16 Created: 2012-04-16 Last updated: 2013-01-09Bibliographically approved
Grusell, M. & Nord, L. (2010). More Cold Case Than Hot Spot: A Study of Public Opinion on Political Advertising in Swedish Television. Nordicom Review, 31(2), 95-111
Open this publication in new window or tab >>More Cold Case Than Hot Spot: A Study of Public Opinion on Political Advertising in Swedish Television
2010 (English)In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 31, no 2, p. 95-111Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

How does the public perceive televised political advertising when it is introduced as a completely new element of campaign communications? The European Parliamentary Elections in 2009 may be characterized as the first campaign where such advertising appeared on a larger scale in Sweden, but the National Election Campaign in 2006 was the initial breakthrough for political advertising in television. Two major research questions are raised: First, how can public opinion on such political advertising be described? Second, how are these attitudes related to individual and societal factors? The results indicate that attitudes towards political advertising in Sweden are in line with attitudes towards advertising in general. However, ideological beliefs on the individual level seem to be almost irrelevant. Without being on the political agenda, the political TV-advertising issue is mainly considered from non-political perspectives.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nordicom, 2010
Keywords
political advertising, public opinion, election campaigns, Sweden
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-12288 (URN)2-s2.0-78649752506 (Scopus ID)DEMICOM (Local ID)DEMICOM (Archive number)DEMICOM (OAI)
Projects
Election Campaigns
Available from: 2010-11-25 Created: 2010-11-25 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Nord, L. & Grusell, M. (2010). Vår hatkärlek till tv-reklam. In: Mats Bergstrand (Ed.), Älskade, hatade: 14 röster om TV (pp. 55-68). Stockholm: TV4-Gruppen
Open this publication in new window or tab >>Vår hatkärlek till tv-reklam
2010 (Swedish)In: Älskade, hatade: 14 röster om TV / [ed] Mats Bergstrand, Stockholm: TV4-Gruppen , 2010, p. 55-68Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Det var länge sedan svensk television var lika med Sveriges

Television. För 20 år sedan var farhågorna många och starka om

vad som riskerade hända när tv-monopolet bröts upp. Vad skulle

ske med kvaliteten, med annonsutbudet, med allmänbildningen?

Domedagsprofetiorna duggade tätt.

Så vad hände? Blev det som befarat? Värre? Eller bättre? Och vad

kommer att ske framöver?

Dessa frågor diskuterar några av landets mest spännande och

kunniga tv-kännare

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: TV4-Gruppen, 2010
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-12398 (URN)DEMICOM (Local ID)978-91-979288-0-9 (ISBN)DEMICOM (Archive number)DEMICOM (OAI)
Available from: 2010-12-03 Created: 2010-12-03 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Nord, L. & Grusell, M. (2009). Syftet är alltid att få spinn: De politiska partiernas strategiska kommunikation inför EU-parlamentsvalet 2009. Sundsvall: Mittuniverstietet Demokratiinstitutet
Open this publication in new window or tab >>Syftet är alltid att få spinn: De politiska partiernas strategiska kommunikation inför EU-parlamentsvalet 2009
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

I början av sommaren 2009 var valtemperaturen högre än någonsin tidigare

under en svensk kampanj inför ett Europaparlamentsval. Förväntningarna

om det stora genombrottet för svensk Europadebatt märktes bland politiker

och debattörer, i mediebevakning och på bloggar. Vissa gladdes över att

debatten bytt fokus från ja eller nej till EU till att handla mer om politiska

förslag, prioriteringar och idéer för Europasamarbetet. Andra uppmuntrades

av det ökade intresset från partier, medier och medborgare.

Samtidigt är Europaparlamentsvalens tyngd i Sverige fortfarande långt

ifrån riksdagsvalens. De betraktas fortfarande som second-order elections

med helt andra egenskaper och förutsättningar än valen till riksdagen, vilket

märks tydligt i hur många svenska medborgare som utnyttjar sin rösträtt vid

de olika valtillfällena.

I denna rapport analyserar Marie Grusell och Lars Nord de svenska

partiernas strategiska kommunikation under denna valkampanj. Som författarna

skriver innebar valkampanjen både nya förutsättningar och business

as usual för partierna, men samtidigt ”tyder mycket på att partierna planerade

denna valrörelse mer noggrant än tidigare”.

Rapporten är en del av ett internationellt forskningsprojekt om EU-valet

som bland annat studerar professionaliseringen av valkampanjer ur ett

jämförande perspektiv. Ur nationell synvinkel pekar resultaten på att flera

svenska partier blir alltmer professionella i sin strategiska kommunikation.

Men det är först när utvecklingen i Sverige kan jämföras med den i andra

länder, med andra politiska system och medielandskap, som de nationella

särdragens betydelse för partiernas kampanjarbete verkligen kommer upp

till ytan. I den meningen är denna rapport ett viktigt och unikt bidrag till

forskningen och debatten om de svenska partiernas kampanjarbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniverstietet Demokratiinstitutet, 2009. p. 43
Series
Studier i politisk kommunikation, ISSN 1652-3865 ; 23
Keywords
valrörelse, EU, strategisk politisk kommunikation, professionalisering
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-10911 (URN)DMI-FoU-51-SE (ISRN)DEMICOM (Local ID)DEMICOM (Archive number)DEMICOM (OAI)
Available from: 2010-01-08 Created: 2010-01-08 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications