miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 30) Show all publications
Vinberg, S., Gundersen, K. T., Nordenmark, M., Larsson, J. & Landstad, B. (2012). Entrepreneurs’ health – the importance of psychosocial working conditions and individual factors. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 4(4), 374-390
Open this publication in new window or tab >>Entrepreneurs’ health – the importance of psychosocial working conditions and individual factors
Show others...
2012 (English)In: International Journal of Entrepreneurial Venturing, ISSN 1742-5360, E-ISSN 1742-5379, Vol. 4, no 4, p. 374-390Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this study is to identify individual characteristics, individual resources and psychosocial working conditions that explain health among micro enterprise entrepreneurs. The study investigated a sample consisting of 139 Swedish entrepreneurs, who individually answered a questionnaire. Hierarchical regression analyses were performed for self-rated health, sickness presence and sickness absence. Relevant predictor variables for self-rated health were age, change competence, job demands (reversed), physical exercise, social activities and social support. For sickness presence (reversed) the predictor variables gender (male), age and job demands (reversed) contributed significantly. None of the predictor variables contributed significantly to sickness absence. One conclusion is that improving entrepreneurs’ health should focus on both individual and organisational  measures. Another conclusion is that entrepreneurs’ health might be an  underestimated resource for entrepreneurial behavior.

Keywords
Change competence; Entrepreneurs; Health; Job demands; Micro enterprises; Psychosocial working conditions; Sickness absence; Sickness presence
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-17218 (URN)10.1504/IJEV.2012.049829 (DOI)2-s2.0-84867872962 (Scopus ID)
Available from: 2012-10-18 Created: 2012-10-18 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Vinberg, S., Larsson, J., Landstad, B. & Malmquist, C. (2012). Hur påverkas verksamhetens effektivitet och lönsamhet av satsningar på de anställdas hälsa?: En studie av ledarskap och hälsofrämjande processer i två glesbygdskommuner. Östersund: Mittuniversitetet. Institutionen för hälsovetenskap
Open this publication in new window or tab >>Hur påverkas verksamhetens effektivitet och lönsamhet av satsningar på de anställdas hälsa?: En studie av ledarskap och hälsofrämjande processer i två glesbygdskommuner
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport fokuserar på hälsofrämjande verksamhetsstyrning i kommuner. Vår uppfattning är att detta tema är intressant utifrån att många hälsofrämjande processer stannar upp eller inte kommer igång i svenskt arbetsliv. Förhoppningsvis kan våra studier bidra till ökad kunskap om effekter av hälsofrämjande insatser på arbetsplatser. Vi hoppas att ledare för olika verksamheter i högre grad utnyttjar existerande kunskap från forskning och omsätter denna i goda förbättringsprocesser. Vår uppfattning är att uppstart och genomförande av sådana processer är beroende av chefens värderingar, engagemang och beteenden. I detta perspektiv anser vi att ökad organisatorisk och individuell hälsokompetens är en nödvändig förutsättning för dessa processers framgång. Med hälsokompetens menar vi kunskap, färdigheter och förmåga att förstå vilka komponenter som bör ingå i processen samt hur denna genomförs. Våra studier visar på betydelsen av ett engagerat ledarskap, helhetsinriktade insatser på såväl individ- som organisationsnivå samt hög delaktighet från ledare och medarbetare i planering och genomförande

1. Våra studier tyder på att det finns en ekonomisk potential för arbetsplatser som tillämpar ett sådant angreppssätt.

Författarna vill tacka alla medarbetare i deltagande kommuner som studerats i projektet. Ett särskilt tack till Anne Lundstedt och Susanne Magnusson som förtjänstfullt hjälpt till med datainsamling och praktiska arrangemang, samt till Jörgen Söderback för hjälp med datafiler och Gunnar Gelin som gett värdefulla råd och stöd i de statistiska analyserna. Vi riktar också ett tack till IFAU som finansierat studien (Dnr 75/2009).

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Mittuniversitetet. Institutionen för hälsovetenskap, 2012. p. 53
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-15065 (URN)978-91-86694-67-8 (ISBN)
Available from: 2011-12-11 Created: 2011-12-06 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Larsson, J. K. (2012). Ledarskapsbokslut: Ett reflektionsverktyg för utveckling av hälsofrämjande och effektiva chefer och specialister. Degerfors: Metodicum Förlag AB
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapsbokslut: Ett reflektionsverktyg för utveckling av hälsofrämjande och effektiva chefer och specialister
2012 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Degerfors: Metodicum Förlag AB, 2012. p. 109
Keywords
Ledarskapsbokslut, Ledarskap, hälsa, effektivitet, reflektion, ledarskapsutveckling
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-16295 (URN)978-91-637-0641-7 (ISBN)
Available from: 2012-05-24 Created: 2012-05-24 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Larsson, J., Landstad, B., Wiklund, H. & Vinberg, S. (2011). Control charts as an early warning system for workplace health outcomes. Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 39(4), 409-425
Open this publication in new window or tab >>Control charts as an early warning system for workplace health outcomes
2011 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 39, no 4, p. 409-425Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

 Introduction: Statistical Process Control (SPC) charts have not been widely used to monitor workplace health and work environments. This research and effort to develop a more accurate and easy to use management control system for employee health is important from a humanistic, societal and economic standpoint, as well as complying with laws that regulate work environments. Objective: The purpose of the study is to design and discuss control charts as an early warning system for workplace health outcomes to promote workplace health management. Another purpose is to discuss relevant factors in the concept of the Out-of-Control Action Plan (OCAP) as a response when a chart warns that the workplace process may be malfunctioning. Participants: Two Swedish organizations were selected as case study organizations: a department at a university and an elderly care operation in a municipality. Methods: This study was explorative and should be seen as a starting point in learning how to use control charts for workplace health management. Self-assessed general health and new sick-cases per employee were selected as indicators for the control charts. Results: An integrated early warning system with Cumulative Sums-and Shewhart-charts are presented to show a possible method as to how an early warning system can be structured through the use of statistical control charts. Conclusions: The conclusion of this study is that control charts, along with well-designed implementation, make up a powerful and useable managerial early-warning system which promotes workplace health and helps to prevent sickness absence.

Keywords
Control charts, health, sickness, sickness absence, early warning system, leadership
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-10409 (URN)10.3233/WOR-2011-1191 (DOI)000293836000008 ()21811031 (PubMedID)2-s2.0-80051518343 (Scopus ID)
Available from: 2009-11-26 Created: 2009-11-26 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Larsson, J. (2010). Healthy and Effective Leadership in Organisations (1ed.). Östersund: Johan Larsson
Open this publication in new window or tab >>Healthy and Effective Leadership in Organisations
2010 (English)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Johan Larsson, 2010. p. 184 Edition: 1
Keywords
Leadership, Management control, Health, Effectiveness, Quality, Ledarskap, Verksamhetsstyrning, Hälsa, Effektivitet, Kvalitet
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-13290 (URN)978-91-633-6521-8 (ISBN)
Available from: 2011-02-20 Created: 2011-02-20 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Larsson, J. & Vinberg, S. (2010). Leadership behaviour in successful organisations: Universal or situation-dependent?: Universal or situational-dependent?. Total quality management and business excellence (Online), 21(3), 317-334
Open this publication in new window or tab >>Leadership behaviour in successful organisations: Universal or situation-dependent?: Universal or situational-dependent?
2010 (English)In: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 21, no 3, p. 317-334Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Leadership behaviour has a critical role in the creation of successful organisations. This article reviews dimensions of leadership behaviour theory and their relationship to effectiveness, productivity, quality, health and job satisfaction in organisations. The article has two purposes: (1) to identify and summarise leadership behaviours common among successful organisations; and (2) to use these common elements to discuss those theoretical implications which concern situational aspects of successful leadership behaviour. The successful organisations studied for this work were two manufacturing companies, one hospital and one retail operation. The case studies were performed in connection with two leadership research projects. They focused on quality work, effectiveness, working environment, subordinate health and perceptions of the leadership. The common leadership behaviours were explored using a comparative qualitative method. The identified common leadership behaviours were then analysed in relation to the three-dimensional leadership behaviour theory (change-, structure- and relation-orientation) to explore distributions between dimensions. Nine common groups of behaviours were identified and described. The qualitative analyses showed that the identified behaviours were in all three behaviour dimensions. Also evident was that relation-oriented leadership behaviour was by far the strongest of the three. The conclusion is that a successful leader uses high relation-orientation as a base. At the same time, this successful leader uses all three behaviour dimensions. The two additional dimensions of structure- and change-orientation can be altered by leaders according to situational factors. This conclusion implies that successful leadership behaviour includes both universal and contingency elements.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Taylor & Francis, 2010
Keywords
Leadership, Effectiviness, Productivity, Job satisfaction, Health, Situation
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-6469 (URN)10.1080/14783360903561779 (DOI)000277751000006 ()2-s2.0-77951240111 (Scopus ID)5129 (Local ID)5129 (Archive number)5129 (OAI)
Available from: 2009-02-18 Created: 2009-02-18 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Larsson, J. (2010). Leadership for Quality, Effectiveness and Health. (Doctoral dissertation). Östersund: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Leadership for Quality, Effectiveness and Health
2010 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Leadership, quality, effectiveness and health are important factors in the achievement of organisational success. Three questions are addressed to study these elements:

1. How do leadership values relate to leadership behaviours, quality methodologies and health in organisations?

2. How do leadership behaviours relate to effectiveness and health in organisations?

3. How can leadership tools be designed and used to promote health in organisations?

The research is based on five studies from three research projects. This research is reported in five papers. Study I concerned eight organisations in the middle of Sweden; the focus was on leadership values and behaviours. Study II concerned three successful organisations that received the award, ‘Sweden’s number one workplace’. Focus in this study was mainly on leadership behaviours. Study III combined results from Studies I and II with a focus on successful leadership behaviours. Study IV concerned the eight organisations in Study I. A leadership tool in the form of a Plan-Do-Study-Act (PDSA) model was developed and evaluated. Study V was of two organisations in Sweden; the focus in that work was on the use of a leadership tool control chart designed to give managers statistically valid early warning signals about health in their organisations. Theory X and Y together with the three-dimensional leadership behaviour theory were used to assess leadership values and behaviours. The theory surrounding PDSA and control charts were used to develop leadership tools. The dimension of health is defined from a salutogenic humanistic perspective; which emphasizes individual well-being. The dimension of quality is defined as the ability to satisfy or exceed needs and expectations. Effectiveness is defined as the extent to which externally and internally defined objectives are fulfilled.

Both qualitative and quantitative research methods were used. Interviews, seminars with employees, collection of human resource and effectiveness figures, and questionnaires completed by managers and subordinates were used to collect data.

Managers with more Theory Y-oriented leadership values were rated by subordinates as high concerning quality methodologies and leadership behaviour dimensions. The subordinates of these managers tended to be healthier.

Two of the studies identified common groups of leadership behaviours in effective and healthy organisations: strategy and vision, communication and information, authority and responsibility, learning culture, worker conversations, plainness and simplicity, humanity and trust, walking around and reflective personal leadership.

These leadership behaviours fit into a leadership profile where all three of the dimensions of structure, relation and change are present. Of the three, the relation dimension is strongest and concluded to be a universal dimension.

The developed PDSA model seems to be a leadership tool that influences both leadership values and behaviour, particularly in the area of relation-oriented leadership behaviours. An early warning system built on CUSUM- and Shewhartcharts concerning the health indicators of self-assessed general health and new sickcases per employee was also found to be a powerful and usable leadership tool.

For future research, the explorative research findings can be quantitatively tested using representative and preferably cross-national data, with a longitudinal design.

Abstract [sv]

Ledarskap, kvalitet, effektivitet och hälsa är viktiga faktorer för en organisations framgång. Tre forskningsfrågor är ställda:

1. Hur relaterar ledarskapsvärderingar till ledarskapsbeteenden, arbetssätt för kvalitet samt hälsa i organisationer?

2. Hur relaterar ledarskapsbeteenden till effektivitet och hälsa i organisationer?

3. Hur kan hälsofrämjande ledarskapsverktyg utformas och användas i organisationer?

Forskningen är baserad på fem studier med empirisk bas i tre forskningsprojekt. Resultaten är avrapporterade i fem artiklar. Studie I inkluderar åtta organisationer i mellansverige; fokus är på värderingar och beteenden inom ledarskapet. Studie II inkluderar tre framgångsrika organisationer som har erhållit utmärkelsen “Sveriges bästa arbetsplats” och fokus är framförallt på ledarskapsbeteenden. Studie III är en kombination av resultat från Studie I och II och fokuserar på framgångsrikt ledarskap. Studie IV inkluderar organisationerna från Studie I, och ett ledarskapsverktyg i form av en PDSA modell är utvecklad och utvärderad. Studie V inkluderar två organisationer och fokuserar på ledarskapsverktyget styrdiagram med målet att ge chefer statistiskt säkerställda tidiga varningar rörande medarbetarnas hälsa. Teori X och Y är, tillsammans med den tredimensionella ledarskapsbeteendeteorin, teoribas för analys av värderingar och beteenden inom ledarskapet. Teorier rörande PDSA och styrdiagram är använda för att utveckla ledarskapsverktyg. Hälsa är definierad med ett salutogent humanistiskt perspektiv som betonar det individuella välbefinnandet.

Kvalitet som en produkts förmåga att tillfredsställa eller helst överträffa kundernas behov och förväntningar. Effektivitet som både intern och extern måluppfyllelse. Både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är använda i studierna. Intervjuer, gruppseminarier med medarbetare, insamling av personaladministrativa data och effektivitetsindikatorer samt frågeformulär till chefer och medarbetare är använda som datainsamlingsverktyg.

Chefer med mer Teori Y-orienterade värderingar bedöms av medarbetare ha höga värden rörande arbetssätt för kvalitet, ledarskapsbeteenden samt tendenser till bättre hälsa bland medarbetarna.

Gemensamma grupper av ledarskapsbeteenden från två studier hos framgångsrika organisationer är identifierade; Den strategiska och visionära ledarskapsrollen, Kommunikation och information, Ansvar och befogenheter, Lärande kultur, Medarbetardiskussioner, Enkelhet, Humanitet och förtroende, Vara synlig i organisationen och Personligt reflektivt ledarskap. Dessa beteenden motsvarar en ledarskapsprofil inkluderande de tre dimensionerna struktur, relation och förändring. Tydligast i resultaten är relationsdimensionen och slutsatsen är att den är universell.

Den utvecklade PDSA modellen verkar vara ett tillämpbart ledarskapsverktyg som influerar både ledarskapsvärderingar och ledarskapsbeteenden, framförallt ökad relationsorientering. Ett tidigt varningssystem innehållande hälsoindikatorerna självskattat allmänt hälsotillstånd och nya sjukfall per anställd med styrdiagrammen CUSUM och Shewhart är ett kraftfullt och användbart ledarskapsverktyg.

I fortsatt forskning kan de explorativa resultaten testas kvantitativt med representativa, helst internationella, data utifrån en longitudinell design.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Mittuniversitetet, 2010. p. 179
Series
Mid Sweden University doctoral thesis, ISSN 1652-893X ; 79
Keywords
Leadership, Values, Behaviours, Tools, Quality, Effectiveness, Health, Ledarskap, Värderingar, Beteenden, Verktyg, Kvalitet, Effektivitet, Hälsa, Kvalitetsteknik
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-11218 (URN)978-91-86073-65-7 (ISBN)
Public defence
2010-02-26, F234, Campus Östersund, Östersund, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2010-02-02 Created: 2010-02-01 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Bäckström, I., Larsson, J. & Wiklund, H. (2009). Are healthy and successful organizations working accordingly to Quality Management?. International journal of workplace health management, 2(3), 245-257
Open this publication in new window or tab >>Are healthy and successful organizations working accordingly to Quality Management?
2009 (English)In: International journal of workplace health management, ISSN 1753-8351, Vol. 2, no 3, p. 245-257Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose

The purpose of this paper is to examine if healthy and successful organizations are working accordingly to Quality Management. The purpose is also to describe in more detail how they are working.

 

Methodology/Approach

Three Swedish organizations that have shown excellence in leadership, internal partnership, working environment and profitability have been examined, to find out what methodologies they have used for their success. To discover whether these healthy and successful organizations are working accordingly to Quality Management, Deming’s 14-point list has been used as an analytical tool.

 

Findings

Identified methodologies used by the healthy and successful organizations are described.  Viewed in the light of our analysis, a relationship between the three examined healthy and successful organizations and Quality Management is indicated.

 

Practical implications

Working with the methodologies described in the paper, the three organizations have improved co-worker health. Other organizations could probably adopt the identified and described methodologies to improve the health of their co-workers and effectiveness in the organization.

 

Originality/value

Concerning the performance evaluation and the continuous improvement component in Quality Management, substantial contributions could be made to the health area by applying the tools that the quality area have used over a considerable period to improve the quality outcomes.

Quality and health aspects have common success factors, and a focus on high quality could be seen as positive for health outcomes.

Keywords
Quality Management, health, leadership, methodologies, performance, effectiveness., Kvalitetsteknik, Kvalitet
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-6385 (URN)10.1108/17538350910993430 (DOI)2-s2.0-76749122827 (Scopus ID)4496 (Local ID)4496 (Archive number)4496 (OAI)
Available from: 2009-02-23 Created: 2009-02-23 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Larsson, J. (2009). Attraktivitet är en färskvara. Dagens Juridik
Open this publication in new window or tab >>Attraktivitet är en färskvara
2009 (Swedish)In: Dagens JuridikArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Blendow Group AB, 2009
Keywords
Attraktiva arbetsplatser, ledarskap, hälsa
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-10398 (URN)
Available from: 2009-11-26 Created: 2009-11-26 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Larsson, J. (2009). CSR - papperstiger eller riktig tiger?. Dagens Juridik
Open this publication in new window or tab >>CSR - papperstiger eller riktig tiger?
2009 (Swedish)In: Dagens JuridikArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Blendow Group AB, 2009
Keywords
CSR, attraktiva arbetsplatser. ledarskap, hälsa
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-10399 (URN)
Available from: 2009-11-26 Created: 2009-11-26 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7322-9346

Search in DiVA

Show all publications