miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Cvetković, Anita
Alternative names
Publications (5 of 5) Show all publications
Cvetković , A. (2009). The integration of immigrants in northern Sweden: A case study of the municipality of Strömsund. International migration (Geneva. Print), 47(1), 101-131
Open this publication in new window or tab >>The integration of immigrants in northern Sweden: A case study of the municipality of Strömsund
2009 (English)In: International migration (Geneva. Print), ISSN 0020-7985, E-ISSN 1468-2435, Vol. 47, no 1, p. 101-131Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to examine the integration process with regard to an integration and voluntary re-settlement project in a rural area in northern Sweden. The project was an attempt to use existing resources in the municipality to attract people with an immigrant background to move from segregated urban environments to a rural municipality. Potential settlers were also recruited abroad. The empirical data were based on eight group interviews with recently arrived immigrant families, and eleven individual interviews with people who played an active role in the project organisation. The results showed that the new families had been integrated into the community to the extent promised by the local authority. The process was facilitated by the resources provided by both parties, but it did not involve significant costs. The immigrants were motivated to move because they wanted a new lifestyle, while the local community was motivated to provide a supportive structure for the new inhabitants because of an awareness of the imminent demographic crisis facing the community due to depopulation. The integration process was strongly influenced by the implicit criteria on which the newcomers were recruited.

National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-7042 (URN)10.1111/j.1468-2435.2008.00502.x (DOI)000262942900004 ()2-s2.0-59849122411 (Scopus ID)
Available from: 2008-11-12 Created: 2008-11-12 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Cvetković, A. (2008). Kulturmöte i gränslandet mellan motsättningar och möjligheter: Strategier för att tillvarata kulturmötens kreativa potential. (Doctoral dissertation). Östersund: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Kulturmöte i gränslandet mellan motsättningar och möjligheter: Strategier för att tillvarata kulturmötens kreativa potential
2008 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
Abstract [en]

 Encounters  and  relations  between  people  with  different  cultural  backgrounds  tend  to  be  primarily  discussed  in  terms  of  exclusio,  prejudice  and  conflict.  This  thesis  focuses  on  the  creative  aspects  of  intercultural  encounters.  The  starting  point  is  that  the  parties  involved  sometimes  succeed  in  avoiding  the  latent  conflicts  between  cultures  by  acting  trategically.  The  aim  of  this  thesis  is  to  increase  understanding  of  the  possibilities  represented  by  intercultural  encounters  and  to  identiy  the  strategies  employed  by  the  actors  who  try  to  deal  with  the  contrasts  and  dilemmas  involved  in  encounters  with  other  peopl  with  different  cultural  experiences,  identities  and  methods.  The  empirical  part  of  the  thesis  is  based  on  four  qualitative  case  studies  that  are  characterised  by  rather  positive  co‐operation  between  the  actors  in  the  intercultural  encounter,  i.e.  "immigrants"  and  the  majority  society  in  Sweden.  The  empirical  data  are  based  on  45  individual  interviews,  two  focus  group  discussions  and  a  number  of  minor  observations  made  in  the  inland  part  of  northern  Sweden,  where  the  case  studies  were  carried  out.  The  principal  result  of  this  research  is  that  the  actors  begin  to  see  culture  as  a  possibility  when  they  find  themselves  in  a  osition  where  they  feel  obliged  to  change  their  established  patterns  of  behaviour,  due  to  some  sort  of  crisis  situation.  The  strategies  used  by  the  actors  to  deal  with  culture  conflicts  can  be  divided  into  intra‐group  strategies  and  inter‐group  strategies.  The  former  attempt  to  achieve  relative  homogeneity  between  the  competing  groups  in  the  field  of  the  intercultural  encounter,  while  the  latter  illustrate  how  the  participants  deal  with  what  they  experience  as  differences.  Four  inter‐group  strategies  have  been  identified:  1)  the  status  quo  strategy,  2)  the  loose  coupling  strategy,  3)  the  selective  strategy  and  4)  a  culture  mixing  strategy.  The  latter  three  are  characterised  by  innovative  combinations  that  organise  the  existing  cultural  elements  in  a  meaningful  way  These  strategies  result  in  new  cognitive  structures,  whose  limits  maintain  the  balance  between  different  cultural  elements.

  

Abstract [en]

 Möten och  relationer  bland  människor  med  olika  kulturell  bakgrund  diskuteras  idag  övervägande  i  termer  av  social  och  kulturell  exkludering,  fördomar  och  motsättningar.  I  denna  avhandling  har  jag  valt  att  fokusera  på  kulturmötens  kreativa  aspekter.  Min  utgångspunkt  är  att  deltagande  parter  i  vissa  fall  lyckas  att  kringgå  kulturmötenas  inneboende  motsättningar  och  överbrygg  det  kulturella  avståndet  genom  att  handla  strategiskt.  Syftet  med  avhandlingen  har  varit  att  öka  förståelsen  av  kulturmötens  möjligheter  och  att  identifiera  aktörernas  handlingsmönser  när  de  försöker  hantera  kontraster  och  dilemman  i  möten  med  människor  som  skiljer  sig  i  fråga  om  kulturella  erfarenheter,  identiteter  och  metoder.  Hur  handlingarna  organiseras  för  att  förmå  människor  att  gemensamt  fungera  under  kulturmötenas  villkor,  är  frågan  vars  svar  förväntas  förtydliga  hur  den  kreativa  potentialen  i  kulturmöten  kan  tillvaratas.  Utformning  av  aktuella  handlingsstrategier  och  deras  effekter  analyseras  i  termer  av  motsvarande  kognitiva  strukturer.  Dessa  ställs  mot  varandra  och  analyseras  i  ett  kognitivt  sociologiskt  perspektiv.

 Avhandlingens  empiriska  del  grundas  på  fyra  kvalitativa  fallstudier.  Bedömningsgrunder  för  urvalet  av  dessa  fall  har  varit  att  det  skulle  röra  sig  om  händelser  eller  projekt  som  äger  rum  i  glesbyden  och  som  inkluderar  en  någorlunda  affirmativ  bild  av  samverkan  mellan  aktörer  från  olika  kulturell  bakgrund.  Ett  av  de  studerade  fallen  har  exemplifierat  en  icke‐affirmativ  bild  av  samverkan  för  att  kontrastera  de  övriga  fallen.  Empiriska  data  har  insamlats  genom  totalt  45  individuella  intervjuer,  två  fokusgruppsdiskussioner  samt  några  mindre  observationer.

 Avhandlingens  huvudresultat  är  att  aktörerna  uppfattar  kultur  som  en  möjlighet  först  när  behovet  att  förändra  etablerade  beteenemönster  upplevs  som  nödvändigt  på  grund  av  krisförhållanden.  I  den  meningen  kan  kris  och  instabilitet  ses  som  en  förutsättning  för  att  kulturmötens  kreativa  möjligheter  ska  kunna  tillvaraas.  Handlingsstrategier  som  aktörerna  använt  för  att  hantera  kulturella  motsättningar  kan  uppdelas  i  inomgruppsstrategier  och  mellngruppsstrategier.  De  förstnämnda  syftar  till  att  uppnå  en  relativ  homogenisering  bland  de  konkurrerande  grupperna  inom  de  fält  som  ingår  i  kultumöten,  medan  de  sistnämnda  åskådliggör  hur  deltagarna  går  tillväga  för  att  hantera  uppfattade  olikheter.  Jag  har  identifierat  fyra  mellangruppstrategier:  1)  status  quo‐strategi,  2)  frikopplingsstrategi,  3)  selektiv  strategi  och  4)  kulturblandningsstrategi.  De  tre  sistnämnda  kännetecknas  av  innovativa  sammanställningar  som  organiserar  befintliga  kulturella  element  på  ett  meningsfult  sätt.  Effekter  av  dessa  strategier  resulterar  i  nya  kognitiva  strukturer,  vars  gränsdragningar  bevarar  en  balansgång  mellan  olika  kulturella  element.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Mittuniversitetet, 2008. p. 52
Series
Mid Sweden University doctoral thesis, ISSN 1652-893X ; 59
Keywords
intercultural encounters,  creative potential,  inter‐group strategies,  innovative cultural combinations
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-7047 (URN)978-91-86073-05-3 (ISBN)
Public defence
2008-09-19, Campus Östersund, Östersund, 13:15 (Swedish)
Available from: 2008-11-12 Created: 2008-11-12 Last updated: 2015-10-29Bibliographically approved
Cvetković, A. (2003). Den thailändska paviljongens framväxt - ett kultur och förnyelseprojekt. In: Relationsbyggande för ekonomisk utveckling: från idéer om ekonomisk utveckling till lokalt utvecklingsarbete i Norrlands inland (pp. 147-170). Stockholm: Arbetslivsinstitutet
Open this publication in new window or tab >>Den thailändska paviljongens framväxt - ett kultur och förnyelseprojekt
2003 (Swedish)In: Relationsbyggande för ekonomisk utveckling: från idéer om ekonomisk utveckling till lokalt utvecklingsarbete i Norrlands inland, Stockholm: Arbetslivsinstitutet , 2003, p. 147-170Chapter in book (Other scientific)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2003
Series
Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426 ; 2003:15
Keywords
Sociologi
National Category
Sociology
Research subject
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-5635 (URN)1568 (Local ID)91-7045-694-1 (ISBN)1568 (Archive number)1568 (OAI)
Available from: 2008-11-12 Created: 2008-11-12 Last updated: 2008-11-12Bibliographically approved
Cvetković, A. From refugee status to cosmopolitanism: A study of self-employed Swedish-Lebanese immigrans.
Open this publication in new window or tab >>From refugee status to cosmopolitanism: A study of self-employed Swedish-Lebanese immigrans
(English)Manuscript (Other academic)
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-7043 (URN)
Note
Submitted to: Cultural Dynamics(ISSN 0921-3740)Available from: 2008-12-02 Created: 2008-11-12 Last updated: 2010-01-14Bibliographically approved
Cvetković, A. Marginalisation on the labour market among Arabic-speaking immigrants.
Open this publication in new window or tab >>Marginalisation on the labour market among Arabic-speaking immigrants
(English)Manuscript (Other academic)
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-7044 (URN)
Note
Submitted to: Journal of Intercultural Communication(ISSN 1404-1634)Available from: 2008-12-02 Created: 2008-11-12 Last updated: 2010-01-14Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications