miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Torell, Örjan
Publications (10 of 12) Show all publications
Torell, Ö. (2005). Att överraskas av tiden: Om en huvudlinje i svensk 1900-talslitteratur, synliggjord med hjälp av Bachtins kronotop- och polyfonibegrepp. Edda, 93(4), 357-370
Open this publication in new window or tab >>Att överraskas av tiden: Om en huvudlinje i svensk 1900-talslitteratur, synliggjord med hjälp av Bachtins kronotop- och polyfonibegrepp
2005 (Swedish)In: Edda, ISSN 0013-0818, Vol. 93, no 4, p. 357-370Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln synliggör med hjälp av Michail Bachtins kronotop- och polyfonibegrepp en huvudlinje i svensk litterär modernism med startpunkt i Olof Högbergs, Ludvig Nordströms, Bertil Malmbergs, Birger Sjödins och Karl Östmans författarskap. Linjens förhistoria i Alfhild Agrells och Frida von Stéenhoffs författarskap nämns, liksom dess förlängning via Lars Ahlin. Särskild betydelse tillmäts den unika närhet mellan fiktionen och det reella livet som genomförs med hjälp av en ny gestaltningsmodell: en fiktiv stad med extremt tydlig verklighetsanknytning.

Keywords
Litterär modernism, Bachtin, kronotop, polyfoni, Olof Högberg, Ludvig Nordström, Bertil Malmberg, Birger Sjödin, Karl Östman, Frida von Stéenhoff, Alfhild Agrell, Lars Ahlin
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-4882 (URN)3461 (Local ID)3461 (Archive number)3461 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2011-08-17Bibliographically approved
Torell, Ö. (2005). "Jagets enhet, skapelsens pärla, är på väg att sprängas!": Olof Högberg på väg mot modernismen ; tema Olof Högberg. Parnass (4), 13-18
Open this publication in new window or tab >>"Jagets enhet, skapelsens pärla, är på väg att sprängas!": Olof Högberg på väg mot modernismen ; tema Olof Högberg
2005 (Swedish)In: Parnass, ISSN 1104-0548, no 4, p. 13-18Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Olof Högberg är en av fem samtida västernorrländska författare som anmärkningsvärt tidigt i svensk litteraturhistoria genomför en estetisk nyorientering i modernistisk riktning. Hans författarskap domineras, liksom Ludvig Nordströms, Bertil Malmbergs, Birger Sjödins och Karl Östmans av en gestaltningsmodell som kan beskrivas som en litterär leksaksstad som utsätts för den stora tiden (Bachtin) i form av en extremt intensiv och socialt uppskruvad industrialiserings-, urbaniserings- och internationaliseringsprocess. Modellen hämtas direkt ur den explosionsartade expansionssituationen i städerna Sundsvall och Härnösand, och ett kännetecken som Högbergs och de andra författarnas stadsmodell har gemensam med till exempel Marcel Prousts och Virginia Woolfs modernism är den extrema närheten mellan fiktionen och det reella livet.

Keywords
Olof Högberg, Ludvig Nordström, Bertil Malmberg, Birger Sjödin, Karl Östman, litterär modernism
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-4901 (URN)3557 (Local ID)3557 (Archive number)3557 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2011-09-05Bibliographically approved
Torell, Ö. (2005). Jeshtjo raz o "chronotope" i "polifonii"; popytka konkretizatsii na primerach periferejnoj shvedskoj literatury natjala XX-go veka. (In Russian).
Open this publication in new window or tab >>Jeshtjo raz o "chronotope" i "polifonii"; popytka konkretizatsii na primerach periferejnoj shvedskoj literatury natjala XX-go veka. (In Russian)
2005 (Russian)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

This paper (in Russian), delivered at the XII International Bakhtin Conference (Jyväskylä, Finland, July 2005), tries to apply the Bakhtinian concepts “chronotope” and “polyphony” on a very special case in the history of Swedish literature. At the beginning of the XX century five local authors of Västernorrland became nationally successful. It has never been noiced, that these the works of these authors are dominated by an estethic model that is common to all five of them: a small “toy town”, opening itself for the Great time (Bakhtin) in a feverish industrialization and internationalization process, exposing a social desorientation of the individual as far as value systems and social strategies are concerned. Most significiant in this model is its closeness to real life. Like in the works of Marcel Proust and Virginia Woolf we know what real people we meet in the streets – an we know in exactly which real streets we are, when we see them. This closeness to real life is decisive for the modernistic potential, and also offers an interesting opportunity to understand what is, usually, hardest to understand in “polyphony”: that the characters according to Bakhtin must be independent of the author. If they are entering the fiction from real life, as they often are in the works of the five authors, they really are not quite the author’s characters but independent in a very substantial way. closeness to

Keywords
Bakhtin, Chronotope, Polyphony, Great time, Swedish literary modernism
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-3473 (URN)3570 (Local ID)3570 (Archive number)3570 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2011-08-17Bibliographically approved
Torell, Ö. (2003). Tynjanov, Jurij: Pusjkin: roman. Hedemora: Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Tynjanov, Jurij: Pusjkin: roman
2003 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Översättning av och förord till Jurij Tynjanovs biografiska roman om Aleksandr Pusjkin.

Place, publisher, year, pages
Hedemora: Gidlunds förlag, 2003. p. 636
Keywords
Pushkin, Tynjanov, dokumentärroman
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-2982 (URN)1306 (Local ID)91-7844-615-5 (ISBN)1306 (Archive number)1306 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2011-08-17Bibliographically approved
Torell, Ö. (Ed.). (2002). Hur gör man en litteraturläsare?: Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Härnösand: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Hur gör man en litteraturläsare?: Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland
2002 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: Mittuniversitetet, 2002
Series
Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund, ISSN 1650-9684
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-9592 (URN)
Available from: 2009-08-31 Created: 2009-08-31 Last updated: 2009-09-07Bibliographically approved
Torell, Ö. (2002). Hur gör man en litteraturläsare?: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland : [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture] /. Härnösand: Inst. för humaniora, Mitthögskolan
Open this publication in new window or tab >>Hur gör man en litteraturläsare?: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland : [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture] /
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Boken är ett resultat av svensk-rysk-finsk samforskning 1997-2002 inom ramen för projektet "Literary Competence as a Product of School Culture". I årliga lästest har lärarkandidater i Sverige, Ryssland och Finland i början av sina universitetsstudier fått visa vilka läsarter de olika nationella skolkulturerna uppövat. Tydliga nationella särdrag i tolkningsstrategierna kan redovisas. Svenska & finländska studenter tenderar att överdriva läsningens literary transfer-funktion, vilket ger egocentriska och stängda läsningar. De systematiskt skolade ryska studenterna har mycket större möjligheter att tränga in i texten. Boken diskuterar mycket konkret särdrag i svensk och rysk skolkultur.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: Inst. för humaniora, Mitthögskolan, 2002. p. 224
Series
Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund,, ISSN 1650-9684 ; 12
Keywords
litterär kompetens, literary transfer, Bachtin, Rosenblatt, rysk skolkultur, Vygotskij, självstyrt lärande
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-6011 (URN)1232 (Local ID)91-7910-435-5 (ISBN)1232 (Archive number)1232 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2011-09-05Bibliographically approved
Torell, Ö. (2002). "Va i sjuhundra hälsingland, sa han i engelsk översättning": om den luddiga totalismens konkreta rötter ; tema: Ludvig Nordström.. Parnass (3), 8-9
Open this publication in new window or tab >>"Va i sjuhundra hälsingland, sa han i engelsk översättning": om den luddiga totalismens konkreta rötter ; tema: Ludvig Nordström.
2002 (Swedish)In: Parnass, ISSN 1104-0548, no 3, p. 8-9Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Artikeln föreslår en förklaring till Ludvig Nordströms märkliga totalistiska författarskap: det är ett missbruk av det breda gestaltningsperspektiv som är direkt relaterat till den våldsamma expansionsperiod som den västernorrländska staden (särskilt Sundsvall och Härnösand) genomgick under författarens uppväxtår.

Keywords
Ludvig Nordström, totalism
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-4886 (URN)1230 (Local ID)1230 (Archive number)1230 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2011-08-17Bibliographically approved
Torell, Ö. (2002). Zhizn' i tvortjestvo Ju. M. Lotmana [Review]. Tidskrift för litteraturvetenskap (4), 137-139
Open this publication in new window or tab >>Zhizn' i tvortjestvo Ju. M. Lotmana
2002 (Russian)In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, no 4, p. 137-139Article, book review (Other academic) Published
Abstract [sv]

Recension av B F Jegorovs monografi om Jurij Micjhajlovitj Lotman, utformad som en presentation av Lotmans liv och verksamhet och vidarebefordrade inblickar i särdeles intressanta biografiska aspekter av den ryska litteraturteorins och deras företrädares livsvillkor.

Keywords
Lotman, Bachtin, Gukovskij, Eichenbaum, rysk litteraturteori
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-2151 (URN)1231 (Local ID)1231 (Archive number)1231 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2011-09-05Bibliographically approved
Torell, Ö. (2001). Att förstå utan att veta och att veta utan att förstå: Om hur blivande litteraturlärare i Sverige, Ryssland och finland läser litteratur. In: Tvättbjörnar och länsherrar: Tio artiklar om berättelser, text och föremål (pp. 55-78). Härnösand: Mitthögskolan
Open this publication in new window or tab >>Att förstå utan att veta och att veta utan att förstå: Om hur blivande litteraturlärare i Sverige, Ryssland och finland läser litteratur
2001 (Swedish)In: Tvättbjörnar och länsherrar: Tio artiklar om berättelser, text och föremål, Härnösand: Mitthögskolan , 2001, p. 55-78Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: Mitthögskolan, 2001
Series
Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund, ISSN 1650-9684 ; 11
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-9536 (URN)91-87908-54-9 (ISBN)
Available from: 2009-08-26 Created: 2009-08-26 Last updated: 2011-08-17Bibliographically approved
Torell, Ö. (2001). Humaniorakrisen i ett bärplockarperspektiv. Tidskrift för litteraturvetenskap (1)
Open this publication in new window or tab >>Humaniorakrisen i ett bärplockarperspektiv
2001 (Swedish)In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, no 1Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Ett inlägg i en debatt om "de små högskolornas" roll i humaniorakrisen.

Keywords
Peter Luthersson, humaniorakris
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-2150 (URN)1229 (Local ID)1229 (Archive number)1229 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2011-08-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications