miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Vuorio, Tuomas
Publications (10 of 11) Show all publications
Pettersson, R. & Vuorio, T. (2005). Tourists, nature and indigenous peoples: conservation and management in the Swedish mountain. In: Mountains of Northern Europe: conservation, management, people and nature (pp. 396). Edinburgh: Stationary Office
Open this publication in new window or tab >>Tourists, nature and indigenous peoples: conservation and management in the Swedish mountain
2005 (English)In: Mountains of Northern Europe: conservation, management, people and nature, Edinburgh: Stationary Office , 2005, p. 396-Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Edinburgh: Stationary Office, 2005
Series
The natural heritage of Scotland ; 13
Keywords
Tourism, cultural and natural resoursces
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-5409 (URN)ETOUR (Local ID)0-11-497319-9 (ISBN)ETOUR (Archive number)ETOUR (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2012-02-12Bibliographically approved
Vuorio, T. (2003). Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains: Methods and need for knowledge. (Licentiate dissertation). Karlskrona: Blekinge Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains: Methods and need for knowledge
2003 (English)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Institute of Technology, 2003. p. 171
Series
Vetenskapliga bokserien / European Tourism Research Institute ; 2003:12
Series
Blekinge Institute of Technology Licentiate Series, ISSN 1650-2140 ; 2003:03
Keywords
Fysisk planering
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-6048 (URN)1357 (Local ID)91-7295-022-6 (ISBN)1357 (Archive number)1357 (OAI)
Presentation
(English)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2012-02-12Bibliographically approved
Vuorio, T., Emmelin, L. & Sandell, K. (2003). Methods for monitoring outdoor recreation and tourism in large nature areas. Östersund: ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Methods for monitoring outdoor recreation and tourism in large nature areas
2003 (English)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I detta Working Paper diskuteras kunskapsbehovet av friluftsliv och turism inom fysisk planering i den svenska fjällregionen. Artikeln diskuterar datainsamling och presenterar olika metoder.

 

En fallstudie bland besökarna i Södra Jämtlandsfjällen presenteras med fokus på de använda metoderna.

 

Studien genomfördes som en del av den fördjupade översiktsplanen som Åre och Bergs kommuner jobbade tillsammans med. De centrala frågorna handlade om naturskydd, förvaltning av friluftsliv, ekonomisk utveckling och resurskonflikter. Redan i början av processen upptäcktes brister i kunskap om turism och friluftsliv av några av de centrala aktörerna. Detta resulterade i den studie som beskrivs och diskuteras i den här artikeln.

 

Den ursprungliga tanken om att ha den producerade kunskapens roll i planeringsprocessen som central fråga i den här artikeln gjordes omöjligt av det faktumet att planeringsprocessen stoppades relativt tidigt när de olika parterna inte kunde hitta konsensus kring de viktigaste frågorna.

 

Däremot har man studerat och diskuterat erfarenheterna av de olika metoderna och använt en ekostrategisk modell för att analysera och diskutera kunskapens legitimitet och förhållandet mellan de olika landskapsperspektiven och det upplevda kunskapsbehovet.

 

Studien är skriven på engelska.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR, 2003
Series
Working paper - European Tourism Research Institute, ISSN 1650-4623 ; 2003:3
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-9462 (URN)
Available from: 2009-07-27 Created: 2009-07-27 Last updated: 2012-02-12Bibliographically approved
Heberlein, T., Fredman, P. & Vuorio, T. (2002). Current Tourism Patterns in the Swedish Mountain Region. Mountain Research and Development, 22(2), 142-149
Open this publication in new window or tab >>Current Tourism Patterns in the Swedish Mountain Region
2002 (English)In: Mountain Research and Development, ISSN 0276-4741, Vol. 22, no 2, p. 142-149Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Tourism has been part of the mountain economy in Sweden for the past century. With the current decline of the extractive industries in this rural area, tourism is taking on new significance for many communities. This article gives an overview of tourism in the extensive Swedish mountain region, with a focus on types of recreational activities and their regionality. The data presented are based on a national sample of participation in mountain tourism. Findings show that 43% of the Swedish adult population (2.66 million individuals) visited the mountains at least once during a 5-year period (1995–1999). Winter activities—skiing and snowmobiling—were the dominant forms of mountain recreation. Tourism activity patterns differ distinctively across the 4 mountain counties: whereas winter tourism dominates in the southern parts of the region, the north receives visitors mostly in the summer. Only 5% of visitors to the Swedish mountains are from outside Scandinavia. In a single year, 9 times as many people visited the Swedish mountains as live there, but despite these numbers the population in the region is continually decreasing

Keywords
turism, turismforskning
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-1410 (URN)10.1659/0276-4741(2002)022[0142:CTPITS]2.0.CO;2 (DOI)43 (Local ID)43 (Archive number)43 (OAI)
Available from: 2008-11-16 Created: 2008-11-16 Last updated: 2016-09-29Bibliographically approved
Lindberg, K., Denstadli, J. M., Vuorio, T. & Fredman, P. (2002). Residents in Södra Jämtlandsfjällen: Attitudes toward windpower, national park designation and tourism development. Östersund: ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Residents in Södra Jämtlandsfjällen: Attitudes toward windpower, national park designation and tourism development
2002 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Jämte skogs- och jordbruk samt gruvdrift har turism haft en central roll i utvecklingen av den svenska fjällregionen under de senaste hundra åren. En viktig aspekt vid utveckling av turism - speciellt inom olika naturområden - är att den sker med så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Ytterligare en viktig aspekt är lokalbefolkningens attityder. Den här rapporten studerar lokalbefolkningens attityder till vindkraft, förslag om nationalpark samt turismutveckling i Södra Jämtlandsfjällen.

 

Undersökningen omfattar boende i direkt anslutning till området (Ljungdalen, Storsjö, Vålådalen och delar av Undersåker). Resultaten visar att de flesta är positiva till vindkraft, medan nästan hälften är negativa till förslaget om att inrätta en nationalpark - varav merparten mycket negativa. Utveckling av turismen i området får stort stöd med 79 % som är ganska positiva eller mycket positiva till turismutveckling.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR, 2002
Series
Working paper - European Tourism Research Institute, ISSN 1650-4623 ; 2002:3
Keywords
turism
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-5420 (URN)44 (Local ID)44 (Archive number)44 (OAI)
Available from: 2008-11-16 Created: 2008-11-16 Last updated: 2016-09-29Bibliographically approved
Lindberg, K., Denstadli, J. M., Fredman, P., Heldt, T. & Vuorio, T. (2001). Skiers and snowmobilers in södra Jämtlandsfjällen: are there recreation conflicts?. Östersund: ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Skiers and snowmobilers in södra Jämtlandsfjällen: are there recreation conflicts?
Show others...
2001 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vintern 2001 genomförde ETOUR en studie av konflikter mellan turskidåkare och snöskoteråkare i södra Jämtlandsfjällen. Resultaten från undersökningen visar att turskidåkarna upplever en konflikt med snöskoteråkarna, medan det omvända förhållandet inte föreligger (konflikten är asymmetrisk).

 

Cirka en tredjedel av turskidåkarna angav att de upplevt en betydande störning från snöskotrar och en lika stor andel säger sig ha stött på fler snöskotrar än de anser vara acceptabelt. Störningen återfinns inte bara på de gemensamma lederna i området, utan i viss grad också på de separerade lederna och i Storulvån där skoteråkning generellt inte är tillåten. Flertalet turskidåkare tolererar den störning de upplevde och kommer troligen inte i framtiden välja att besöka andra områden för att undvika snöskotrar (här skall kommas ihåg att undersökningen inte omfattat de turskidåkare som redan valt att åka i andra områden på grund av störningar från snöskotrar). Konflikten kvarstår dock, och frågan är vad som kan göras för att minska den.

 

Resultaten tyder på att konflikten främst beror på direkta kontakter mellan skidåkare och snöskoteråkare. När turskidåkarna fick rangordna olika störningar från snöskotrar var det mest negativt att höra och att känna lukten av dem, följt av att se snöskotrar. En uppenbar förvaltningsåtgärd vore därför att försöka minska den direkta kontakten genom att till exempel separera leder. Resultaten från undersökningen visar att det finns stöd för en sådan åtgärd, då 60 procent av skidåkarna i Storulvån och 51 procent i det övriga området säger sig föredra separerade leder. Andra åtgärder skidåkarna föreslår är restriktioner för snöskoteråkning i vissa områden eller på vissa leder (11 procent) samt att försöka minska ljudnivån från snöskotrar (9 procent).

 

På sikt kan avgaser och buller från snöskotrar minskas genom tekniska förbättringar, på kort sikt däremot kan detta effektivast uppnås genom att:

- erbjuda tillräckligt med separerade leder så att turskidåkare som önskar undvika kontakt med snöskotrar kan göra detta

- säkerställa att separering av leder är tillräcklig för att turskidåkare inte ska höra eller känna lukten av snöskotrar

- förse turskidåkare med information om att separerade leder finns och var de finns.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR, 2001
Series
Working paper - European Tourism Research Institute, ISSN 1650-4623 ; 2001:12
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-9450 (URN)
Available from: 2009-07-27 Created: 2009-07-27 Last updated: 2016-09-29Bibliographically approved
Vuorio, T., Emmelin, L., Göransson, S. & Gudmundsson, A. (2000). Besöksmönstret i Södra Jämtlandsfjällen sommaren 1999. Östersund: European Tourism Research Institute (ETOUR)
Open this publication in new window or tab >>Besöksmönstret i Södra Jämtlandsfjällen sommaren 1999
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: European Tourism Research Institute (ETOUR), 2000. p. 98
Series
Working paper - European Tourism Research Institute, ISSN 1650-4623 ; 2000:7
Keywords
jämtlandsfjällen
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-5518 (URN)1181 (Local ID)1181 (Archive number)1181 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2017-08-28Bibliographically approved
Vuorio, T. & Emmelin, L. (2000). Naturturism i norr.
Open this publication in new window or tab >>Naturturism i norr
2000 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

Syftet med den här rapporten är att ge en del grundläggande inblickar i naturturismen i huvudsak Norrlands inland med speciell tonvikt på våra fjällområden.

 

Frågor att söka svar på är vilken bild av "naturturisternas geografi" i området som växer fram av olika undersökningar, vilken kvalitet de haft och hur lätt tillgängliga de är. Frågan är om det går att få en rimligt samlad bild av naturturismen i området samt att skaffa en uppfattning om hur användbar denna bild egentligen är för planering och utveckling av naturturism.

 

Ett viktigt skäl att försöka skapa en god bild av naturturismen är föreställningar om dess framtida potential för att öka områdets välstånd. Ett annat är att naturturism i olika former framställs som ett problem, ett hot mot naturvård eller mot hållbar utveckling i t.ex. fjällen. Det förekommer bland annat i massmediadebatten en uppfattning om att kunskapen om turismen i fjällen är god och att kunskapsläget tillåter utsagor om inte bara trender utan också om bakomliggande orsaker, t.ex. miljöfaktorer, har betydelse.

 

 

Series
Working paper - European Tourism Research Institute, ISSN 1650-4623 ; 2000:6
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-9458 (URN)
Available from: 2009-07-27 Created: 2009-07-27 Last updated: 2012-02-12Bibliographically approved
Heberlein, T. A. & Vuorio, T. (1999). People and tourism in 1/3 of Sweden: current status and recent trends. Östersund: ETOUR
Open this publication in new window or tab >>People and tourism in 1/3 of Sweden: current status and recent trends
1999 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

De 15 fjällkommunerna i Sverige täcker ungefär 1/3 av Sveriges landyta men det bor mindre än två procent av befolkningen i området. Befolkningen har minskat med 13 procent sedan 1970. 1998 var befolkningen 155 555 och det är lägre än antalet renar i området, 238 507. Turisterna ses av vissa som en potential för ekonomisk frälsning för denna resursberoende del av Sverige. Andra är oroade över de negativa effekterna på fjällmiljön.

 

ETOUR har, i samarbete med FjällMistra, undersökt turismen i fjällregionen med miljö och social hållbarhet i sikte. För att förstå fjällturismen har denna skrift samlat information från olika källor. De enda två kommuner som växer i området är Åre och Krokoms kommun. De övriga kommunerna minskar när det gäller antalet invånare.

 

Medlemmarna i Svenska Turistföreningen har också minskat mellan 1988 och 1998. Under perioden har en generell minskning av gästnätter i fjällstugor och stationer inträffat. Mindre än en procent av de kommersiella övernattningarna är besökare som inte kommer från Europa. Bara fyra procent är besökare som bor utanför Skandinavien. En mindre ökning av besökare har uppkommit efter 1998, men det är stora årliga variationer. Författarna samlar fortfarande data för att förstå både den nuvarande turismen och trender inför framtida turism i fjällregionen.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR, 1999
Series
Working paper - European Tourism Research Institute, ISSN 1650-4623 ; 1999:29
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-9456 (URN)
Available from: 2009-07-27 Created: 2009-07-27 Last updated: 2012-02-12Bibliographically approved
Emmelin, L. & Vuorio, T. (1999). Planeringsunderlag för avvägningen bruk och värn: metodik för att beskriva ett besöksmönster i ett stort och svåröverblickbart fjällområde. Östersund: ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Planeringsunderlag för avvägningen bruk och värn: metodik för att beskriva ett besöksmönster i ett stort och svåröverblickbart fjällområde
1999 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

Den här rapporten diskuterar olika metoder som beskriver ett besöksmönster i ett stort och svåröverblickbart fjällområde.

 

Planering och förvaltning av naturområden som är av betydelse för friluftsliv och turism förutsätter en kunskapsförsörjning när det gäller bruksmönster. Detta är en förutsättning för rationella avvägningar mellan bruk och värn. I Skandinavisk planering saknas denna kunskapsförsörjning i stor grad. Det finns internationellt utvecklat en stor mängd olika metoder för att övervaka och studera friluftsliv. Några av dessa har använts i forskningsprojekt i Skandinavien. Självregistrering är en metod som internationell används brett. Det finns också ett stort antal teknikbaserade metoder att mäta besöksantal, till exempel mekaniska och elektroniska mätinstrument och optiska kamerasystem. Intervjuer och postenkäter är en annan metodgrupp vars syfte är att skaffa djupare förståelse av besökares motiv, attityder, upplevelser etc.

 

De flesta metoder är både tids- och resurskrävande. Självregistrering ger oftast omfattande datamaterial men måste kompletteras med bortfallstudier för att försäkra resultatens tillförlitlighet. En kombination av självregistreringar och enkätstudier ger information om både mängd och typ av användning av området. Ett metodologiskt och praktiskt problem med självregistreringsmetoder är att de vanligen ger information om besökarnas intentioner i början av en vistelse. Syftet med detta papper är att jämföra resultaten från självregistrering med resultat från en enkät till ett urval av de som registrerat sig.

 

Materialet kommer från en stor studie som ETOUR genomfört inom ramen för översiktlig planering av Södra Jämtlandsfjällen i Sverige. Materialet ger en möjlighet att undersöka validiteten av ex antal registreringar för att effektivt få en översiktlig bild av ett bruksmönster som kan sättas i relation till motstående intressen och markanvändningskonflikter.

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR, 1999
Series
Working paper - European Tourism Research Institute, ISSN 1650-4623 ; 2000:12
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-9455 (URN)
Available from: 2009-07-27 Created: 2009-07-27 Last updated: 2012-02-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications