miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hallén, Lars
Alternative names
Publications (10 of 61) Show all publications
Andresen, E., Bergman, A. & Hallén, L. (2011). Email as a Communication Strategy in a Regional Strategic Network. In: Martin Johanson and Heléne Lundberg (Ed.), Network strategies for regional growth: (pp. 100-125). Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Email as a Communication Strategy in a Regional Strategic Network
2011 (English)In: Network strategies for regional growth / [ed] Martin Johanson and Heléne Lundberg, Palgrave Macmillan, 2011, p. 100-125Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Palgrave Macmillan, 2011
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-15444 (URN)10.1057/9780230299146 (DOI)000292645500007 ()2-s2.0-85015075110 (Scopus ID)9780230273306 (ISBN)
Available from: 2011-12-19 Created: 2011-12-19 Last updated: 2017-07-03Bibliographically approved
Hallén, L., Johanson, M., Klint, M. B. & Sjöberg, U. (2009). En modell för analys av regionala strategiska nätverk. In: Regionala strategiska nätverk i praktiken. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>En modell för analys av regionala strategiska nätverk
2009 (Swedish)In: Regionala strategiska nätverk i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 2009Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2009
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-8105 (URN)
Available from: 2009-01-08 Created: 2009-01-08 Last updated: 2012-01-27Bibliographically approved
Hallén, L., Johanson, M. & Roxenhall, T. (Eds.). (2009). Regionala strategiska nätverk i praktiken. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Regionala strategiska nätverk i praktiken
2009 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Framgångsrika näringslivsregioner består ofta av dynamiska miljöer med täta företagskontakter som har växt fram under lång tid. För att åstadkomma liknande resultat i regioner som behöver stöd satsar EU:s regionala fonder, statliga myndigheter som Nutek och Vinnova samt länsstyrelser och kommuner stora resurser på så kallade klusterinitiativ, nätverksåtgärder eller regionala strategiska nätverk för att få företag att höja sin kompetens och samverka så att den regionala ekonomiska tillväxten stärks.

Den här boken handlar om satsningar på regionala strategiska nätverk.

Boken behandlar tankarna bakom satsningarna, processerna som dessa satsningar ger upphov till och möjligheterna att bedöma resultaten. Flera praktiska exempel ger en bakgrund till de regionala strategiska nätverkens existens och karaktär, och deras operativa verksamhet i form av engagemang, kommunikation och lärande analyseras. Författarna ägnar speciell uppmärksamhet åt nätverksnavens och universitetens och högskolornas roll samt åt de problem som är kopplade till att utvärdera verksamheten.

Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt vid Mittuniversitetet i Sundsvall som bedrivits i samverkan med forskare vid andra lärosäten. Den vänder sig till beslutsfattare och praktiker som arbetar med strategiska nätverk eller utvärderar sådana satsningar och till forskare med intresse för marknader och näringspolitik. Den lämpar sig också som kursbok i universitetens och högskolornas ekonomutbildningar.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2009. p. 140
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-8103 (URN)978-91-44-03547-5 (ISBN)
Available from: 2009-01-08 Created: 2009-01-08 Last updated: 2012-01-27Bibliographically approved
Elbe, J., Hallén, L. & Axelsson, B. (2009). The destination management organisation and the integrative destination marketing process. The international journal of tourism research, 11(3), 283-296
Open this publication in new window or tab >>The destination management organisation and the integrative destination marketing process
2009 (English)In: The international journal of tourism research, ISSN 1099-2340, E-ISSN 1522-1970, Vol. 11, no 3, p. 283-296Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A main function of destination-management organisations (DMOs) is that of being responsible for marketing their destinations. Many destinations involve stakeholders of different kinds. DMOs often have modest resources, and this creates a challenge: how should the DMO manage their marketing activities and achieve an outcome that benefits both the individual stakeholder and the destination? This study describes how DMOs can mobilise resources among the stakeholders and identifies the processes leading to integrated destination marketing. Basing our conclusions on a case study, we find that DMOs need to develop both pragmatic and moral legitimacy in order to develop integrated destination marketing.

National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-8096 (URN)10.1002/jtr.695 (DOI)000270955300005 ()2-s2.0-67649559299 (Scopus ID)
Available from: 2009-01-07 Created: 2009-01-07 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Hallén, L. & Johanson, M. (2009). Vad är regionala strategiska nätverk?. In: Regionala strategiska nätverk i praktiken. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Vad är regionala strategiska nätverk?
2009 (Swedish)In: Regionala strategiska nätverk i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 2009Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2009
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-8104 (URN)9789144035475 (ISBN)
Available from: 2009-01-08 Created: 2009-01-08 Last updated: 2012-01-27Bibliographically approved
Lundberg, H., Hallén, L. & Johanson, M. (2008). Nätverksinitiativ - en ifrågasatt väg till affärsutveckling. In: Marknadsorientering: Myter och möjligheter (pp. 291-308). Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Nätverksinitiativ - en ifrågasatt väg till affärsutveckling
2008 (Swedish)In: Marknadsorientering: Myter och möjligheter, Malmö: Liber, 2008, p. 291-308Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2008
Keywords
Regional utveckling, nätverk, geografisk närhet
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-8370 (URN)978-91-47-08892-8 (ISBN)
Projects
Strategiska nätverk
Available from: 2009-01-20 Created: 2009-01-20 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Bergh, G., Gunnarsson, B.-L., Hallén, L. & Hägg, I. (2007). En svensk magister håller. Upsala Nya Tidning (2 april)
Open this publication in new window or tab >>En svensk magister håller
2007 (Swedish)In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 2 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
utbildningspolitik
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-3640 (URN)5316 (Local ID)5316 (Archive number)5316 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30Bibliographically approved
Elbe, J., Axelsson, B. & Hallén, L. (2007). Mobilizing marginal resources for public events. Event Management, 10(2-3), 175-183
Open this publication in new window or tab >>Mobilizing marginal resources for public events
2007 (English)In: Event Management, ISSN 1525-9951, E-ISSN 1943-4308, Vol. 10, no 2-3, p. 175-183Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Marginal resources are important for organizers of public events. In the present context, marginal resources are defined as resources that providers can offer to events in periods when these resources cannot be put to productive use in their regular operations. Such marginal resources are often mobilized through networks of social relationships when the resource providers regard a connection to the public event as being valuable. The mobilization of marginal resources is analyzed using a network approach and by analyzing the motives of the participating resource providers. Cases involving two public events are presented in order to illustrate the mobilization and the development of patterns and routines over time. The cases indicate that resources are mainly mobilized through networking. Building and using the legitimacy of the event are important factors in this process. The actors providing resources are motivated by a mix of interests, but most of them have an idealistic interest in the event. The mobilized resources are combined in ways that create economy of scope and scale for the organizer. Over time, a recurring event benefits from experience and learned behavior among the actors involved. It seems to be easier to mobilize resources in a community where the actors, and clusters of actors, are well connected with each other

Keywords
Destination marketing, Events, Legitimacy, Mobilization, Network, Resources
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-4143 (URN)2-s2.0-34248379438 (Scopus ID)4793 (Local ID)4793 (Archive number)4793 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Prenkert, F. & Hallén, L. (2006). Conceptualising, delineating, and analysing business networks. European Journal of Marketing, 40(3/4), 384-407
Open this publication in new window or tab >>Conceptualising, delineating, and analysing business networks
2006 (English)In: European Journal of Marketing, ISSN 0309-0566, E-ISSN 1758-7123, Vol. 40, no 3/4, p. 384-407Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this article is to explore possible contributions to the development of models to define business networks conceptually, and identify and delineate them empirically by integrating concepts and ideas from “market exchange theory” originating in the works of Alderson. Design/methodology/approach – Following a conceptual discussion defining business networks as a type of exchange system, empirical data were used to exemplify and illustrate the theoretical development ideas. From data on 22 business firms collected in 1999-2001 in the form of transcribed interviews and other print documentation, a business network as a type of exchange system was identified comprising five business entities. This case serves as illustration to the remainder of the theoretical discussions throughout the paper. Findings – Based on a conceptualisation of business networks as a type of exchange system and a notion of interaction encompassing exchange processes stemming from both market exchange theory and social exchange theory, it is suggested that business networks can be more consistently identified and delineated empirically using this theoretical base. Research limitations/implications – The empirical case is merely illustrative, and more extensive empirical work is needed to further test the ideas of business networks as a type of exchange system. The implications to the study of markets-as-networks are that these ideas can be used as a basis for identification, delineation and analysis of business networks. Originality/value – This paper extends Alderson's work by suggesting a fourth type of transformation: transformation in ownership, as well as by developing a typology with five resource types in the exchange system. Furthermore, it provides a conceptual tool that can be used by researchers to identify, delineate and analyse business networks and incorporates market exchange theory.

Keywords
Marketing theory
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-3740 (URN)10.1108/03090560610648110 (DOI)000237625900010 ()2-s2.0-33645035185 (Scopus ID)3992 (Local ID)3992 (Archive number)3992 (OAI)
Note

VR-Economics

Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Andresen, E., Bergman, A. & Hallén, L. (2006). The role of email communication in regional strategic networks:: Paper presented at the 22nd IMP conference, Milan, Italy.
Open this publication in new window or tab >>The role of email communication in regional strategic networks:: Paper presented at the 22nd IMP conference, Milan, Italy
2006 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Strategic networks
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-4786 (URN)4795 (Local ID)4795 (Archive number)4795 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2011-07-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications