miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Åkerström, Bengt
Alternative names
Publications (10 of 21) Show all publications
Åkerström, B. (2012). Self-reported health in people with mild intellectual disability: A pilot study. Journal of Intellectual Disability Research, 56(7-8), 809-809
Open this publication in new window or tab >>Self-reported health in people with mild intellectual disability: A pilot study
2012 (English)In: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 56, no 7-8, p. 809-809Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-17066 (URN)000305386000808 ()
Available from: 2012-10-01 Created: 2012-09-26 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Vadla, D., Bozikov, J., Åkerstrom, B., Cheung, W.-Y., Kovacic, L., Masanovic, M., . . . Stencrantz, B. (2011). Differences in healthcare service utilisation in elderly, registered in eight districts of five European countries. Scandinavian Journal of Public Health, 39(3), 272-279
Open this publication in new window or tab >>Differences in healthcare service utilisation in elderly, registered in eight districts of five European countries
Show others...
2011 (English)In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 39, no 3, p. 272-279Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aims: The aim of the study was to compare and analyse the differences in self-reported frequencies of visits paid to physicians and hospitalisation rates, as well as their association with socio-demographic factors and health status self-rated by elderly. Methods: A cross-sectional study was performed in eight districts of five European countries (Finland, Sweden, Ireland, Croatia, and Greece). A total of 3540 persons aged 70 or more were interviewed by trained interviewers. Healthcare service utilisation and its association with demographic characteristics and self-rated health were analysed using descriptive statistical methods, chi-square test, and logistic regression. Results: Almost 90% of elderly visited a physician in the past year; 50% visited a specialist, while 24% were hospitalised. A visit to a specialist was paid by 70% of the Greek, 50% to 60% of the Croatian, and around 40% of the Irish, the Finnish, and the Swedish elderly. The highest proportion of hospitalisations (32%) was encountered in Greece and the lowest one (20%) in Sweden. Self-rated poor health appears to be the only common denominator associated with increased healthcare utilisation. Younger age stood out as a statistically significant predictor of the likelihood of specialist consults, while older age, male gender, and the synergy of male gender and current single life were disclosed as the predictors of hospitalisation frequency. Conclusions: Healthcare service utilisation exercised by the elderly across European districts was found to be highly variable and showed a clear distinction between north-western and south-eastern Europe; this is in line with differences in self-rated health.

Keywords
Aged, cross-sectional study, Europe, healthcare service utilisation, self-rated health
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-14181 (URN)10.1177/1403494811401476 (DOI)000289617600007 ()2-s2.0-79955138067 (Scopus ID)
Available from: 2011-07-19 Created: 2011-07-19 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Åkerström, B. & Nilsson, I. (2010). Parent´s views on the future for their diabled child and family. In: V. P. Prasher (Ed.), Contemporary Issues in Intellectual Disabilities (pp. 247-254). New York: Nova Science Publishers, Inc.
Open this publication in new window or tab >>Parent´s views on the future for their diabled child and family
2010 (English)In: Contemporary Issues in Intellectual Disabilities / [ed] V. P. Prasher, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010, p. 247-254Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-12804 (URN)978-1-61668-023-7 (ISBN)
Available from: 2010-12-15 Created: 2010-12-15 Last updated: 2011-12-05Bibliographically approved
Åkerström, B. & Henriksson, G. (2008). Inventering av psykiskt funktionshindrade samt livskvalitetsundersökning i Jämtlands län 2005. Östersund: FoU Jämt
Open this publication in new window or tab >>Inventering av psykiskt funktionshindrade samt livskvalitetsundersökning i Jämtlands län 2005
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Utifrån kritik från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen att kommunerna inte hade tillräckligt god kunskap om målgruppen psykiskt funktionshindrade, bristande samordning med den landstingsstyrda psykiatrin samt kommunernas egna önskemål om bättre kunskap, genomfördes en länsövergripande inventering av psykiskt funktionshindrade i Jämtlands kommuner under 2005. Syftet var att kartlägga personer med psykiska funktionshinder och deras behov, utveckla uppsökande verksamhet, identifiera gråzoner, ge underlag för att utveckla samarbetet kommun – psykiatri samt ge möjlighet till kommunvisa jämförelser. Som en del av inventeringen skulle också en livskvalitetsintervju göras med ett urval av de identifierade personerna. Kartläggningen genomfördes i enlighet med en målgruppsdefinition och inventeringsmodell föreslagen av Socialstyrelsen med ett enkätförfarande riktat till uppgiftslämnare inom olika berörda myndigheter. Enkäter lämnades till kommunernas vård och socialtjänst, psykiatrin, primärvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Enkäterna innehöll frågor om insatser och behov från respektive instans samt i vilken mån de var tillfredsställda. Livskvalitetsundersökningen genomfördes i form av personliga intervjuer med instrumentet Lancashires livskvalitetsprofil på ett slumpmässigt urval ur gruppen med klarlagd diagnos. Undersökningen har utifrån sitt syfte om kartläggning gett information om 454 personer där uppgift om relevant diagnos gått att belägga (i rapporten benämnda Grupp 1). Detta utgör 75 % av det förväntade antalet med psykiska funktionshinder (0,6 % av befolkningen). Personerna i Grupp 1 inrapporterades i huvudsak från psykiatrin och socialtjänsten. Av denna grupp var drygt en tredjedel inrapporterade av psykiatrin eller annan myndighet men inte av kommunerna. Detta kan tolkas som att dessa personer och deras behov inte var kända hos kommunerna vid inventeringstillfället. Utöver detta har också uppgifter om 329 personer som av handläggare bedömts ha sådana problem att de hör till målgruppen/har liknande behov (i rapporten kallade Grupp 2) men där diagnos eller kontakter med psykiatrin inte kunnat verifieras, kommit in. Dessa personer var i huvudsak rapporterade från socialtjänsten. I båda grupperna var det en övervikt av män. Medelåldern var 51.4 år i Grupp 1 och 52.5 i Grupp 2. I båda grupperna bodde drygt två tredjedelar i egen bostad. Endast omkring 30 % av dem i arbetsför ålder i båda grupperna hade uppgifter om att de hade arbete eller deltog i organiserad sysselsättning. Medicinering och läkarkontakt var de vanligaste insatserna från psykiatrin medan kommunal hälso- och sjukvård och stöd i eget boende var vanligast i kommunerna. Sammanfattningsvis bedömde både psykiatrin och kommunerna behovet av ytterligare stöd till målgruppen (Grupp 1) som stort. Intervjuundersökningen om livskvalitet har trots ett högt (delvis förväntat) bortfall gett en fördjupad bild av målgruppens behov och syn på sina livsförhållanden. Intervjupersonernas (n = 56) sammanfattande skattningar av olika livsområden visade att man var relativt nöjd med sin livskvalitet med medelvärden på 4 och 5 på en sjugradig skala. Minst nöjd var man med sin ekonomiska situation medan några av de områden man var mest nöjd med var fritid och säkerhet. Som förslag till åtgärder utifrån inventeringens resultat noteras behov av ökade resurser för utredningar (bl.a. utifrån Grupp 2), vikten av uppsökande verksamhet, utveckling av mer varierat utbud av sysselsättning och tydlighet kring ansvaret för samordningen av insatser för personer med psykiska funktionshinder.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: FoU Jämt, 2008. p. 80
Series
Rapport från FoU Jämt, ISSN 1651-7253 ; 2008: 8
Keywords
psykiskt funktionshinder, livskvalitet, hälsa
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-8177 (URN)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-01-11 Last updated: 2016-05-20Bibliographically approved
Åkerström, B. & Nilsson, I. (2008). Parents' views on the future for their disabled child and the family: Meeting abstract. In: JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH (pp. 719-719). Wiley-Blackwell, 52(8-9)
Open this publication in new window or tab >>Parents' views on the future for their disabled child and the family: Meeting abstract
2008 (English)In: JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH, Wiley-Blackwell, 2008, Vol. 52, no 8-9, p. 719-719Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2008
Series
JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH, ISSN 0964-2633 ; 52 Part 8-9
Keywords
Education Special, Genetics & Heredity, Clinical Neurology, Psychiatry
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-7008 (URN)000257797700443 ()
Available from: 2008-12-02 Created: 2008-11-12 Last updated: 2013-03-25Bibliographically approved
Marnetoft, S.-U., Selander, J., Åkerström, B., Asplund, R. & Dahl, A. (2007). A comparison of perceived health, attitudes to work, leisure time, and social welfare systems among people in a rural area in the north of Sweden and among people in the city of Stockholm. Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 28(2), 153-164
Open this publication in new window or tab >>A comparison of perceived health, attitudes to work, leisure time, and social welfare systems among people in a rural area in the north of Sweden and among people in the city of Stockholm
Show others...
2007 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 28, no 2, p. 153-164Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A problem attracting considerable attention in Sweden today is the substantial regional differences in sickness absence. The aim of the study was to investigate and compare how people, from a random sample of the population in both a rural area in the north of Sweden and the Swedish capital Stockholm, perceive their health, and what their attitudes are to work, leisure time and social welfare systems. Results showed that a larger proportion of those answering in Stockholm considered their health status to be "very good", compared with those in the rural area (p<0.0001). A majority in the rural area compared to the city of Stockholm reported a high or very high level of aches/pain (p<0.0001) and that work causes them physical problems p<0.0001). The population in both Stockholm and the rural area is of the opinion that the increase in sickness absence is mainly due to deterioration in the work environment. Almost half of the individuals in both the rural area and in Stockholm are of the opinion that many of those sick-listed are not actually ill. It may be that in the rural area in north Sweden people are more inclined to put their opinions to practice than those in Stockholm are

Keywords
return to work, Rehabiliteringsvetenskap
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-4473 (URN)17312347 (PubMedID)2-s2.0-33847618764 (Scopus ID)5503 (Local ID)5503 (Archive number)5503 (OAI)
Available from: 2008-11-13 Created: 2008-11-13 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Asplund, R., Marnetoft, S.-U., Selander, J. & Åkerström, B. (2007). Place of residence as a correlate of sickness absence in Sweden. International Journal of Rehabilitation Research, 30(2), 147-151
Open this publication in new window or tab >>Place of residence as a correlate of sickness absence in Sweden
2007 (English)In: International Journal of Rehabilitation Research, ISSN 0342-5282, E-ISSN 1473-5660, Vol. 30, no 2, p. 147-151Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A postal questionnaire was sent to 1500 randomly selected men and women aged 20-64 years living in three sparsely populated municipalities in northern Sweden with high rates of sickness absence, and to 1000 corresponding inhabitants in the Swedish capital Stockholm with a low rate of sickness absence. The proportion of participants aged >or=45 years was higher and incomes were lower in municipalities with high rates of sickness absence. In multiple logistic regression analyses with age, education, income, somatic health, mental health, pain and place of residence as independent variables, significant correlates of sick listing in men were: age >or=45 years (odds ratio 5.0; 95% confidence interval 2.4-10.3), poor somatic health (5.4; 2.6-11.0) and severe musculoskeletal pain (4.7; 2.4-9.1); and in women: age >or=45 years (2.6; 1.5-4.8), poor somatic health (12.2; 6.1-24.4), poor mental health (4.5; 2.0-10.1) and severe musculoskeletal pain (5.4; 2.7-10.5). Mental health was deleted by the logistic model for men, and income, education and place of residence for both sexes. We conclude that no support was found for the assumption that factors attributable to place of residence could explain the regional differences in sickness absence.

Keywords
return to work, mental health, pain, sickness absence, somatic health, Rehabiliteringsmedicin
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-4475 (URN)10.1097/MRR.0b013e32813a2efc (DOI)000246781300008 ()17473626 (PubMedID)2-s2.0-34247844449 (Scopus ID)5506 (Local ID)5506 (Archive number)5506 (OAI)
Available from: 2008-11-16 Created: 2008-11-16 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Selander, J., Marnetoft, S.-U., Åkerström, B. & Asplund, R. (2005). Locus of control and regional differences in sickness absence in Sweden.. Disability and Rehabilitation, 27(16), 925-928
Open this publication in new window or tab >>Locus of control and regional differences in sickness absence in Sweden.
2005 (English)In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 27, no 16, p. 925-928Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

PURPOSE: The aim of this study was to investigate if there are differences in locus of control (LOC), at a societal level, between two residential areas in Sweden with substantial differences in sickness absence. METHOD: A postal questionnaire was sent to 1500 randomly selected men and women aged 20 - 64 years. Five hundred questionnaires were sent to people living in Stromsund (a sparsely populated municipality in northern Sweden with high rates of sickness absence) and 1000 questionnaires to people in the Swedish capital of Stockholm, which has a low rate of sickness absence. RESULTS AND CONCLUSION: A comparison of LOC in the two study areas supported our hypothesis to a certain extent, external locus being more prominent in Stromsund. When physical and mental health and income were considered, however, the differences disappeared. Consequently, this study did not support the opinion that differences in sickness absence can be explained by LOC at a societal level

Keywords
Locus of control, Regional differences, Rehabiliteringsvetenskap
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-2758 (URN)10.1080/09638280500030605 (DOI)000230871300002 ()16096245 (PubMedID)2243 (Local ID)2243 (Archive number)2243 (OAI)
Note
VR-Medicine, ExternalAvailable from: 2008-11-16 Created: 2008-11-16 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Asplund, R., Marnetoft, S.-U., Selander, J. & Åkerström, B. (2005). Nocturia in relation to somatic health, mental health and pain in adult men and women. BJU International, 95(6), 816-819
Open this publication in new window or tab >>Nocturia in relation to somatic health, mental health and pain in adult men and women
2005 (English)In: BJU International, ISSN 1464-4096, E-ISSN 1464-410X, Vol. 95, no 6, p. 816-819Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: To assess the relationship of nocturia to somatic health, mental health and bodily pain. SUBJECTS AND METHODS: A randomly selected group of men and women aged 20-64 years, living in three small municipalities in northern Sweden, or in the city of Ostersund or in Stockholm, were sent a postal questionnaire containing questions on somatic and mental health, satisfaction with life, pain, nocturnal voiding, work and sick-listing from work. RESULTS: Reports (from 1948 respondents) on poor somatic and mental health and on pain all increased in parallel with increasing frequency of nocturnal voids. In a multiple logistic regression analysis with sex, age, somatic health, mental health and bodily pain as the independent variables, significant independent correlates (odds ratios, confidence intervals) of nocturnal micturition (two or more episodes vs none or one) were: age 45-59 vs 20-44 years, 1.9 (1.3-2.7), > or =60 vs 20-44 years, 3.8 (2.4-6.0); somatic health, poor vs good, 2.3 (1.4-3.7); mental health, poor vs good, 1.9 (1.2-3.0); pain, rather mild vs very mild or none, 1.5 (1.0-2.3); rather severe vs very mild or none, 1.9 (1.1-3.2); and very severe vs very mild or none, 6.0 (2.5-14.0). Gender was deleted by the logistic model. Sick-listing for > or = 60 days during the past year was reported by 4.9%, 10.6%, 5.6% and 38.9% of the men with none, one, two or > or = three nocturnal voids, respectively, and by 10%, 12.4%, 23% and 46.7% (both P < 0.001) of the corresponding women, respectively. Life satisfaction decreased in parallel with increased nocturia. CONCLUSION: The impairment of both somatic and mental health was associated with increased nocturnal voiding. Pain was associated with a substantial increase in nocturia after adjusting for age and somatic and mental health. Sick-leave was more common in association with more nocturnal voids.

Keywords
Nocturia, Health, Pain, Rehabiliteringsvetenskap
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-2756 (URN)10.1111/j.1464-410X.2005.05407.x (DOI)000227866500023 ()15794789 (PubMedID)2241 (Local ID)2241 (Archive number)2241 (OAI)
Note
VR-OncologyAvailable from: 2008-11-13 Created: 2008-11-13 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Åkerström, B. (2005). Sickness absence and Perceived Health in Parents of Children and Adolescents with Disabilities.
Open this publication in new window or tab >>Sickness absence and Perceived Health in Parents of Children and Adolescents with Disabilities
2005 (English)Conference paper, Published paper (Other scientific)
Keywords
Health sickness absence habilitation
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-3686 (URN)3802 (Local ID)3802 (Archive number)3802 (OAI)
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications