miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Strzelecka, Elzbieta, fil. drORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1052-9472
Publications (10 of 21) Show all publications
Strzelecka, E. (2018). Man kan gå ner i vattnet, men inte in i det. Svenska verbpartiklar och polska verbprefix relaterade till BEHÅLLARE. In: Jazowy-Jarmul Monika, Wasilewska-Chmura Magdalena, Zurawska Elzbieta (Ed.), Filologiskt smörgåsbord 3: Språk - översättning - litteratur (pp. 13-24). Krakow: Jagiellonian University Press
Open this publication in new window or tab >>Man kan gå ner i vattnet, men inte in i det. Svenska verbpartiklar och polska verbprefix relaterade till BEHÅLLARE
2018 (Swedish)In: Filologiskt smörgåsbord 3: Språk - översättning - litteratur / [ed] Jazowy-Jarmul Monika, Wasilewska-Chmura Magdalena, Zurawska Elzbieta, Krakow: Jagiellonian University Press, 2018, p. 13-24Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The article investigates and compares the verbalization of the in-out spatial relation in Swedish and Polish. Swedish phrasal verbs containing particles relating to the container schema (gå in/ut/ige­nom¸ hoppa i/ur) are analyzed and compared with Polish verbs with prefixes (wyjść/wejść/, przejść, wskoczyć/wyskoczyć). The investigation shows that the prototypical landmark for the Swedish verbal particles in/ut is a horizontally orientated container (a container with a roof) and for the Swedish verbal particles i/ur there is a small landmark, often in contact with the trajector. In Polish, on the other hand, neither the orientation of the container nor its size is relevant. In Polish, the container schema appears to dominate the structuring of the domain of physical space while in Swedish the vertical orientation (up-down schema) characterizes the perception of physical space. In Swedish, a movement into a container without a roof is described with the vertical particles upp/ner and not with the container particles in/ut (kliva upp/*ut ur badkaret – wyjść z wanny).  

Place, publisher, year, edition, pages
Krakow: Jagiellonian University Press, 2018
Keywords
Swedish, Polish, verbal particle, prefix, container schema, spatial relations, horisontal axis., rumsrelationer, rumsuttryck, polska prefixverb, svenska partikelverb, BEHÅLLAR-schemat, horisontell orientering.
National Category
General Language Studies and Linguistics Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35113 (URN)978-83-233-4493-3 (ISBN)
Available from: 2018-12-07 Created: 2018-12-07 Last updated: 2018-12-07Bibliographically approved
Strzelecka, E., Edlund, L.-E. & Andersson, T. (Eds.). (2017). Mellannorrland i centrum: Språkliga och historiska studier tillägnade Eva Nyman (1ed.). Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Mellannorrland i centrum: Språkliga och historiska studier tillägnade Eva Nyman
2017 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 2017. p. 317 Edition: 1
Series
Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar, ISSN 0560-2416 ; 77
Keywords
ortnamn, personnamn, Mellannorrland
National Category
Specific Languages History History of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-30465 (URN)978-91-86438-58-6 (ISBN)
Available from: 2017-03-17 Created: 2017-03-17 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Strzelecka, E. (2014). Att byta perspektiv utan att byta position. Något om perspektiva adverb i svenskan. In: Lindström, Jan; Henricson, Sofie; Huhtala, Anne; Kukkonen, Pirjo; Lehti-Eklund, Hanna; Lindholm, Camilla (Ed.), Svenskans beskrivning 33: Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15–17 maj 2013. Paper presented at Svenskans beskrivning (pp. 449-458). Helsingfors
Open this publication in new window or tab >>Att byta perspektiv utan att byta position. Något om perspektiva adverb i svenskan
2014 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 33: Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15–17 maj 2013 / [ed] Lindström, Jan; Henricson, Sofie; Huhtala, Anne; Kukkonen, Pirjo; Lehti-Eklund, Hanna; Lindholm, Camilla, Helsingfors, 2014, p. 449-458Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats.Den trettiotredje sammankomsten ägde rum i Helsingfors den 15–17 maj 2013. Konferensens tema var ”Svenska som pluricentriskt språk”, dvs. ett språk med flera nationella centrum eller normcentrum. Utöver detta tema behandlade föredragen en bredd av ämnen, som text- och genreanalys, språklig variation, språkinlärning, översättning och grammatik. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 48 av sektionsföredragen.Som värd för konferensen stod Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: , 2014
Series
Nordica Helsingiensia, ISSN 1795-4428 ; 37
Keywords
rumsadverb, perspektiv, lexikal semantik, rumsrelationer
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-24911 (URN)978-951-51-0121-1 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Nyman, E., Magnusson, J. & Strzelecka, E. (Eds.). (2014). Den heliga platsen: Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011. Härnösand: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Den heliga platsen: Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011
2014 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: Mittuniversitetet, 2014. p. 215
Series
Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet ; 1
National Category
Specific Languages Archaeology History of Religions Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-22757 (URN)978-91-86694-95-1 (ISBN)
Available from: 2014-09-05 Created: 2014-09-05 Last updated: 2018-01-11
Strzelecka, E. & Boström, L. (2014). Lärares strategier i grammatikundervisning i svenska. Härnösand: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Lärares strategier i grammatikundervisning i svenska
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: Mittuniversitetet, 2014. p. 33
Series
Utbildningsvetenskapliga studier ; 2014:2
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-24427 (URN)978-91-86694-74-6 (ISBN)
Available from: 2015-02-25 Created: 2015-02-25 Last updated: 2016-09-29Bibliographically approved
Strzelecka, E. (2014). Slå i och drick ur!: Svenska partikelverb med i och ur. In: Goranka Antunović (Ed.), Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian studies (pp. 163-178). Zagreb: Srednja Europa
Open this publication in new window or tab >>Slå i och drick ur!: Svenska partikelverb med i och ur
2014 (Swedish)In: Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian studies / [ed] Goranka Antunović, Zagreb: Srednja Europa , 2014, p. 163-178Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Zagreb: Srednja Europa, 2014
Keywords
rumsrelationer, partikelverb
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-24897 (URN)9789537963217 (ISBN)
Available from: 2015-04-29 Created: 2015-04-27 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Lärares undervisningsstrategier i grammatik.. In: : . Paper presented at Svenska med didaktisk inriktning 2013.
Open this publication in new window or tab >>Lärares undervisningsstrategier i grammatik.
2013 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Grammatik har alltid varit en del av svenskämnets innehåll, och dess omfång, ställning och nytta har diskuterats, stundom livligt, av såväl lärare som forskare. De didaktiska frågorna ”vad” och ”varför” tycks har dominerat debatten och skymt frågan ”hur”. För att få en helhetsbild över grammatikdidaktiken bör man studera alla tre variablerna i den didaktiska triangeln: elev(erna), läraren och ämnet. Syftet med studien som vi tänker presentera på konferensen är att få veta mer om lärares uppfattning om sin egen grammatikundervisning. Ämnesvalet är viktigt inte bara därför att grammatik anses vara både svårt att lära sig och svårt att undervisa om, utan också därför att krav på kunskaper i grammatik numera uttrycks explicit i våra styrdokument i form av tydliga mål för olika årskurser.

Studien handlar om 140 lärares uppfattningar om deras undervisning i grammatik och bygger på en webbenkät med både öppna frågor och skattningsskalor. De lärare som besvarat enkäten undervisar övervägande enspråkiga elever inom grundskolan, gymnasiet och Komvux. Forskningsfrågorna är:

a) hur anser lärare att de undervisar i grammatik

b) vad utgår de ifrån sin undervisning

c) vilka pedagogiska överväganden ligger bakom deras val.

För att uppnå syftet med studien valdes en fler-metod-design: beskrivande statistik samt fenomenografisk analys av de öppna svaren. Först granskades lärarnas skattning av vad som har störst betydelse för den egna grammatikundervisningen och därefter analyserades de skriftliga utsagorna om undervisningsstrategier, val av material/läromedel samt pedagogiska överväganden.

De statistiska resultaten visar att det som lärare skattar som de viktigaste faktorerna för sin egen undervisning var klassen/gruppen, läroplanen och lärarens eget intresse. Läroböcker, kollegers idéer och skolans kultur skattas som mindre viktiga. Materialet som lärare utgår ifrån kan indelas i följande kategorier: läroboken, eget material, olika typer av texter, Internet och annat. Vad gäller pedagogiska överväganden återfinns sju teman, varav språkriktighet och förståelse/sammanhang är de största kategorierna.

Resultatet av studien är spretigt. Det visar en diskrepans i lärarnas skattningar och deras beskrivningar. Även om lärarna skattar att klassen/gruppen har störst betydelse för hur de undervisar, framkommer detta inte i deras öppna svar. Denna paradox framskymtar även i lärarnas låga skattning av läroböckernas betydelse och deras skildring av det underlag som styr undervisningen, där läroböckerna utgör den största kategorin. Analysen visar också att traditionell undervisning, där grammatiken utgör ett eget moment, tycks dominera i klassrummet.

National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-20909 (URN)
Conference
Svenska med didaktisk inriktning 2013
Available from: 2013-12-30 Created: 2013-12-30 Last updated: 2016-09-29Bibliographically approved
Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Min grammatikhistoria: Roliga och sorgliga berättelser ur verkligheten. En fenomenografisk analys av 313 studenters berättelser.. Texter om svenska med didaktisk inriktning / Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, 29-50
Open this publication in new window or tab >>Min grammatikhistoria: Roliga och sorgliga berättelser ur verkligheten. En fenomenografisk analys av 313 studenters berättelser.
2013 (Swedish)In: Texter om svenska med didaktisk inriktning / Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ISSN 1651-9132, p. 29-50Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholm, 2013
Keywords
svenska i skolan, grammatikdidaktik
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-20376 (URN)
Available from: 2013-11-28 Created: 2013-11-28 Last updated: 2016-09-29Bibliographically approved
Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Renässans för grammatiken: grammatik. Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, 57(1), 8-10
Open this publication in new window or tab >>Renässans för grammatiken: grammatik
2013 (Swedish)In: Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, ISSN 0346-2412, Vol. 57, no 1, p. 8-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensklärareföreningen, 2013
Keywords
grammatikdidaktik
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-18916 (URN)
Available from: 2013-05-11 Created: 2013-05-11 Last updated: 2016-09-29Bibliographically approved
Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Teachers’ grammar teaching strategies.. In: Boström, L., Augustsson, G., Evans, C., Charlesworth, Z. & Cools, E. (Ed.), : . Paper presented at 18th International ELSIN-conference. Building Learning Capacity for Life.. Brno: Tribun, EU
Open this publication in new window or tab >>Teachers’ grammar teaching strategies.
2013 (English)In: / [ed] Boström, L., Augustsson, G., Evans, C., Charlesworth, Z. & Cools, E., Brno: Tribun, EU , 2013Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

A research strategy that only focuses on students and their learning styles and does not place them within a pedagogic context only provides a fragmentary image of students’ learning. To be able to achieve a comprehensive picture of learning, all three variables in the “didactic” triangle have to be taken into account: the students, teacher and the subject have to be evaluated. The aim of this study is to learn more about teachers' perceptions of their own grammar teaching. This study is a continuation of research into learning styles and grammar in school.  The first part of the study focused on the retention of students, whereas this study focuses on the adults' stories about grammar in school. The study’s theoretical framework is based on didactic research on Swedish grammar teaching. The focus of the study is important not only because grammar is considered to be both difficult to learn and difficult to teach, but also because knowledge of grammar is now explicitly expressed in steering documents that include clear aims.

Place, publisher, year, edition, pages
Brno: Tribun, EU, 2013
Keywords
teaching strategies, grammar, learning styles
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-19662 (URN)970-80-263-0348-8 (ISBN)
Conference
18th International ELSIN-conference. Building Learning Capacity for Life.
Available from: 2013-07-30 Created: 2013-07-30 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1052-9472

Search in DiVA

Show all publications