miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nydahl, Erik
Publications (10 of 15) Show all publications
Nydahl, E. (2017). Mannen med pengarna: En mikrohistorisk studie om en doldis i moderniseringen av Norrlands inland. Personhistorisk Tidskrift, 2017(2), 121-156
Open this publication in new window or tab >>Mannen med pengarna: En mikrohistorisk studie om en doldis i moderniseringen av Norrlands inland
2017 (Swedish)In: Personhistorisk Tidskrift, ISSN 0031-5699, Vol. 2017, no 2, p. 121-156Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I artikeln undersöks kontaktytor och affärsrelationer mellan skogsbolag i Härnösandsdistriktet och bönder i västra Ångermanland under 1800-talets andra hälft. Särskilt fokuseras på den grupp av infödda bönder som tog anställning som skogstjänstemän hos bolagen. Artikeln visar på deras betydelse i utvecklingen av råvarumarknaden för skog och skogsmark, och i en vidare mening på deras roll i moderniseringen av det norrländska inlandet. Denna form av relation bolag-bönder analyseras framför allt genom en fallstudie av ångermanlänningen Israel Mattssons livsresa från bonde till skogsinspektor.

Keywords
mikrohistoria, baggböleri, skogshistoria, skogsbolag, Norrlandsfrågan, trävarurörelse, skogstjänstemän, inspektor, industrisamhälle, modernisering, industrialisering, Kramfors, Strömnäs, Ångermanland
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32477 (URN)
Projects
Skogens entreprenörer: industrialisering och modernisering i Norrlands inland, ca 1850-1910
Funder
Riksbankens Jubileumsfond
Available from: 2017-12-17 Created: 2017-12-17 Last updated: 2018-01-19Bibliographically approved
Nydahl, E. (2017). "Så gör jag af med penningar": En inblick i Kramforsbolagets skogsaffärer i lappländska Hacksjö år 1887. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet (2017:1-2), 1-37
Open this publication in new window or tab >>"Så gör jag af med penningar": En inblick i Kramforsbolagets skogsaffärer i lappländska Hacksjö år 1887
2017 (Swedish)In: OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, ISSN 0349-1706, no 2017:1-2, p. 1-37Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln presenterar en mikrohistorisk undersökning av en skogsaffär år 1887 mellan Kramfors AB och bönderna i byn Hacksjö i Åsele lappmark. Denna affär analyseras och sätts i relation till tidigare forskning om skogsmarknaden i Norrland under 1800-talets andra hälft samt till sekelskiftets moderniseringskritiska strömningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Johan Nordlander-sällskapet, 2017
Keywords
mikrohistoria, avvittring, baggböleri, lappmark, skogshistoria, skogsbolag, Norrlandsfrågan, Kramfors, Vilhelmina
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-30484 (URN)
Projects
Skogens entreprenörer: industrialisering och modernisering i Norrlands inland, ca 1850-1910
Funder
Riksbankens Jubileumsfond
Available from: 2017-03-21 Created: 2017-03-21 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Nydahl, E. & Harvard, J. (Eds.). (2016). Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2016. p. 319
Keywords
stat, staten, sekelskiftet 1900, kapitalism, industrikapitalism, organiserad kapitalism, industrialiseringsprocessen, 1800-talet
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29381 (URN)978-91-88168-64-1 (ISBN)
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2016-12-12Bibliographically approved
Nydahl, E. & Harvard, J. (2016). Den nya statens ansikten. In: Erik Nydahl & Jonas Harvard (Ed.), Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900 (pp. 9-23). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Den nya statens ansikten
2016 (Swedish)In: Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900 / [ed] Erik Nydahl & Jonas Harvard, Lund: Nordic Academic Press, 2016, p. 9-23Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2016
Keywords
staten, industrisamhället, industrialiseringsprocessen, kapitalismen, industrikapitalism, organiserad kapitalism, fyrfasmodellen, 1800-talet, sekelskiftet 1900
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29377 (URN)978-91-88168-64-1 (ISBN)
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2017-01-12Bibliographically approved
Nydahl, E. (2016). Kampen om vattnet: Stat och näringar i riksdagsdebatten om vattenrätten år 1880. In: Erik Nydahl & Jonas Harvard (Ed.), Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900 (pp. 87-131). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Kampen om vattnet: Stat och näringar i riksdagsdebatten om vattenrätten år 1880
2016 (Swedish)In: Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900 / [ed] Erik Nydahl & Jonas Harvard, Lund: Nordic Academic Press, 2016, p. 87-131Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2016
Keywords
vattenrätt, vattenlagstiftning, vattenrättsförordning, 1880, äganderätt, flottning, allmän flottled, kungsådra, dämning, industrikapitalism, kapitalismen, industrisamhälle, riksdagsdebatt
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29378 (URN)978-91-88168-64-1 (ISBN)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2017-01-12Bibliographically approved
Nydahl, E. (2015). Det stora klippet?: Några aspekter på skogsmarknadens utveckling i Härnösandsdistriktet under sent 1800-tal. In: : . Paper presented at Ekonomisk-historiska mötet i Umeå 8 - 10 oktober 2015.
Open this publication in new window or tab >>Det stora klippet?: Några aspekter på skogsmarknadens utveckling i Härnösandsdistriktet under sent 1800-tal
2015 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Economic History History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-26144 (URN)
Conference
Ekonomisk-historiska mötet i Umeå 8 - 10 oktober 2015
Available from: 2015-10-27 Created: 2015-10-27 Last updated: 2015-10-27Bibliographically approved
Nydahl, E. (2015). Recension av Lars Nilsson & Håkan Forsell: 150 år av självstyrelse. Kommuner och landsting i förändring [Review]. Historisk Tidskrift (S), 134(3), 555-558
Open this publication in new window or tab >>Recension av Lars Nilsson & Håkan Forsell: 150 år av självstyrelse. Kommuner och landsting i förändring
2015 (Swedish)In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 134, no 3, p. 555-558Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenska historiska föreningen, 2015
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-26037 (URN)
Available from: 2015-10-06 Created: 2015-10-06 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Nydahl, E. (2014). Kommunindelningar och demokrati i ett historiskt perspektiv. In: Wistman, Christina G (Ed.), Jämten 2015: (pp. 36-45). Östersund: Jamtli förlag, 108
Open this publication in new window or tab >>Kommunindelningar och demokrati i ett historiskt perspektiv
2014 (Swedish)In: Jämten 2015 / [ed] Wistman, Christina G, Östersund: Jamtli förlag , 2014, Vol. 108, p. 36-45Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Artikeln beskriver översiktligt den kommunala utvecklingen i Jämtlands län från införandet av 1862 års kommunalförfattningar och fram till tidigt 2000-tal. Särskilt fokus läggs vid hur den kommunala indelningen har förändrats genom åren: från de äldsta sockenkommunerna via storkommunreformen 1952 och kommunblocksreformen 1971 fram till dagens centralkommuner. I den bilden ingår också hur landsbygdens framväxande tätorter infogades i den kommunala strukturen som municipalsamhällen och köpingar, vilket långtifrån alltid gick smärtfritt. Den drivande tesen i analysen är att en ny syn på demokratiskt innehåll etablerades vid 1900-talets mitt. Från att man tidigare hade fokuserat på medborgarnas deltagande och närhet till beslutsfattandet infördes nu en komplementär aspekt, nämligen demokratins förmåga att kunna ge medborgarna likvärdig samhällsservice. Det i sin tur ledde fram till den jakt på stordrift som formulerat det sena 1900-talets kommunindelningar, delvis på bekostnad av deltagande och närhet mellan väljare och valda.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Jamtli förlag, 2014
Series
Jämten, ISSN 0348-9825 ; 2015
Keywords
kommuner, kommunindelningar, demokrati, municipalsamhällen, storkommunreformen, kommunblocksreformen, välfärdsstat
National Category
History Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23654 (URN)9789179482503 (ISBN)
Available from: 2014-12-09 Created: 2014-12-09 Last updated: 2014-12-11Bibliographically approved
Nydahl, E. (2014). Nybyggen till reapris?: Bolagsköp av jordbruksfastigheter i ångermanländska Edsele socken, cirka 1870-1906. In: Stefan Dalin (Ed.), Makt, myter och historiebruk: Historiska problem i belysning (pp. 95-121). Sundsvall: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Nybyggen till reapris?: Bolagsköp av jordbruksfastigheter i ångermanländska Edsele socken, cirka 1870-1906
2014 (Swedish)In: Makt, myter och historiebruk: Historiska problem i belysning / [ed] Stefan Dalin, Sundsvall: Mittuniversitetet , 2014, p. 95-121Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Under senare delen av 1800-talet tog den svenska industrialiseringsprocessen fart. En viktig del utgjordes av sågverksindustrin i landets norra delar, vars kraftigt ökade produktion ledde till att efterfrågan på skog och skogsmark tilltog. Skogsmarken ägdes till betydande del av självägande bönder. Mot 1800-talets slut sålde många av dem äganderätten till sin mark till olika sågverksbolag. Denna utveckling lade grund för en ideologiskt färgad samhällsdebatt tiden kring sekelskiftet 1900, i vilken bondeklassen uppfattades som hotad och utnyttjad av exploaterande krafter. Detta mynnade år 1906 ut i en lag som förbjöd aktiebolag från att köpa jordbruksfastigheter.

I denna artikel undersöks utvecklingen på lokal nivå i en socken i norra Sverige under perioden 1870 till 1906. Bland annat visas att andelen bolagsägd jord under perioden ökade från 3 till 58 procent, speciellt tiden efter 1880. Vidare framgår att konkurrensen om marken var stor. Många bolag var potentiella köpare, vilket successivt drev upp priserna och gjorde det svårt för säljarna att bedöma marknadsvärdet. I vissa fall kunde värdet på en fastighet stiga med tusentals procent inom loppet av några decennier.  Nybyggen såldes oftare än gamla hemman och var föremål för spekulationer av såväl bolag som bönder.

Bilden av bonden som passivt offer för moderniseringen kontrasteras i artikeln med exempel på bönder som själva agerade för att göra vinst på marknaden och tog en aktiv roll i övergången från jordbruks- till industrisamhälle. Sammantaget visar undersökningen att utvecklingen på lokal nivå var mycket mer komplex till sin natur, än vad samhällsdebatten om den förespeglade.

Abstract [en]

Forests for Sale? A Study of Exploitation of Forest Estates in a Parish in Northern Swe-den, ca 1870–1906

The modernization of Swedish society during the late 1800s and early 1900s was closely connected to the exploitation of the country´s natural resources. An im-portant factor was the sawmill industry in the northern part of the country where increased production led to a great demand for the acquisition of agricultural and forest land. The majority of these estates were owned by freeholders. Towards the end of the 1800s many of them sold their land to various sawmill companies. This process laid the basis for an ideological social debate timed around 1900, in which the freeholders were seen to be threatened and abused by exploitative forces. This culminated in 1906 in a law that forbade companies from buying agricultural properties.

This article examines the development of the forestry market in a parish in northern Sweden during the period 1870 to 1906. The proportion of commercially-owned land during this period increased from 3 to 58 percent, especially after 1880. The study also shows that the competition for land acquisition was great. Many companies were potential buyers and this situation gradually inflated prices and made it difficult for sellers to assess the actual market value. In some cases the value of an estate rose by thousands of percent in a few decades.

In this article the image of the freeholders as passive victims of modernization is compared to examples of individual farmers who themselves acted strategically to make a profit in the forestry market. In particular a certain form of estate that the government intended for settlers, became a commodity through which speculating farmers and companies made substantial profits - while the government´s inten-tions about lasting cultivation were lost. All in all, it appears that this whole pro-cess was much more complex than the social debate indicated.

Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniversitetet, 2014
Series
Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet, ISSN 2001-919X (tryckt), 2001-9955 (online) ; 2
Keywords
the industrialization process, forest history, swedish economic history, sawmill industry, natural resources, modernization, exploitation, ideology, skogshistoria, ekonomisk historia, 1800-talet, sågverksindustri, Norrlandsfrågan, Ångermanland, industrialiseringsprocessen, exploatering, naturresurser
National Category
History Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23699 (URN)978-91-86694-96-8 (ISBN)
Projects
Skogens entreprenörer: industrialisering och modernisering i Norrlands inland cirka 1850-1910
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P13-1256:1
Note

Artikeln utgör en första delrapport med forskningsresultat från projektet Skogens entreprenörer: industrialisering och modernisering i Norrlands inland cirka 1850-1910

Available from: 2014-12-11 Created: 2014-12-11 Last updated: 2015-01-21Bibliographically approved
Nydahl, E. (2012). Att göra sig fri eller stagnationsdöden lida?: Stadsbildningsprocessen i Sollefteå åren 1885-1917 (1ed.). In: Nydahl, Erik / Perlestam, Magnus (Ed.), Från legofolk till stadsfolk: Festskrift till Börje Harnesk (pp. 189-214). Härnösand: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Att göra sig fri eller stagnationsdöden lida?: Stadsbildningsprocessen i Sollefteå åren 1885-1917
2012 (Swedish)In: Från legofolk till stadsfolk: Festskrift till Börje Harnesk / [ed] Nydahl, Erik / Perlestam, Magnus, Härnösand: Mittuniversitetet , 2012, 1, p. 189-214Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: Mittuniversitetet, 2012 Edition: 1
Series
Skrifter från Institutionen för Humaniora ; 1
Keywords
kommuner, municipalsamhällen, stadsbildningsprocesser, Sollefteå, stad, köping, kommunhistoria, stadshistoria
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-17685 (URN)978-91-86694-93-7 (ISBN)
Available from: 2012-12-12 Created: 2012-12-12 Last updated: 2015-01-21Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications