miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 18) Show all publications
Hammarström, P. (2018). Anti-Judaism or antisemitism?: The Swedish Association for Mission among the Jews as a Case Study. In: : . Paper presented at The Study Of Antisemitism In Scandinavia – Where Are We Heading? University of Greifswald, Germany, 5–7 February 2018.
Open this publication in new window or tab >>Anti-Judaism or antisemitism?: The Swedish Association for Mission among the Jews as a Case Study
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

De senaste decenniernas forskning om antisemitism i Sverige har i hög grad varit inriktad på utvecklingen under 1900-talet, inte minst problem kopplade till andra världskriget och förhållandet till Nazityskland. Åtskilliga värdefulla resultat har presenterats men flera kapitel återstår att skriva av den svenska antisemitismens historia. Inte minst förtjänar utvecklingen under 1800-talets senare en djupare genomlysning.

På 1870-tet bidrog den ekonomiska krisen i Väst- och Centraleuropa till att liberalismen förlorade prestige och ersattes av en totalitär och exkluderande nationalism som legitimerande statsideologi. I fråga om judarna ställde en växande antisemitisk rörelse krav på uppbrott från den tidigare emancipations- och integrationslinjen. Frågan var inte längre hur judar skulle bli en del av nationen utan om det överhuvudtaget var möjligt.

Under detta skede omformades traditionellt kristna antijudiska teman till rasistiskt färgad antisemitism om judisk världsmakt. Katolska medier såväl som protestantiska demagoger var många gånger drivande i den antisemitiska rörelsen, samtidigt som delar av kyrkan såg med oro på utvecklingen och snarare höll fast vid en linje där omvändelse och dop sågs som lösningen av den ”judiska frågan”.

Mot bakgrund av den tecknade historiska kontexten kommer mitt paper diskutera brytningen mellan kristen antijudaism och modern antisemitism i ett svenskt perspektiv. Jag tar avstamp i en analys av två längre artiklar publicerade på 1880-talet i en lågkyrklig missionstridskrift, Missionstidskrift för Israel. I texterna blandas traditionella teman med samtidens konspiratoriska föreställningar om judisk kontroll över banksystemet, börsen och pressen. Ett framtidsscenario målas, dels om ett judiskt skräckvälde som håller på att upprättas, dels om hela Israels omvändelse och en ny världsordning där en fullkomnad mänsklighet framträder.

Keywords
Anti-semitism, Anti-judaism, Judaism, Church history
National Category
History History of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35385 (URN)
Conference
The Study Of Antisemitism In Scandinavia – Where Are We Heading? University of Greifswald, Germany, 5–7 February 2018
Available from: 2019-01-04 Created: 2019-01-04 Last updated: 2019-01-10Bibliographically approved
Hammarström, P. (2017). "Afsäger du dig den närvarande mörka och vilsefarande judendomen?": Judiska omvändelseberättelser under svenskt 1800- och tidigt 1900-tal. In: : . Paper presented at Historikermötet, sessionen "Judar och historiebruk", Sundsvall, 10-12 maj 2017.
Open this publication in new window or tab >>"Afsäger du dig den närvarande mörka och vilsefarande judendomen?": Judiska omvändelseberättelser under svenskt 1800- och tidigt 1900-tal
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
History History of Religions
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32539 (URN)
Conference
Historikermötet, sessionen "Judar och historiebruk", Sundsvall, 10-12 maj 2017
Available from: 2017-12-19 Created: 2017-12-19 Last updated: 2017-12-21Bibliographically approved
Hammarström, P. (2017). Anti-Judaism and anti-Semitism in the Swedish Association for Mission among the Jews in the late 19th Century. In: : . Paper presented at 17th World Congress of Jewish Studies, Hebrew University, Jerusalem, 6–10 August 2017..
Open this publication in new window or tab >>Anti-Judaism and anti-Semitism in the Swedish Association for Mission among the Jews in the late 19th Century
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The lecture is about how Judaism and the Jewish people was viewed among evangelical Christians in Sweden as reflected in the journal Missionstidning för Israel (Mission Magazine for Israel) at end of 19th century. It focuses on the relation between traditional Anti-Judaism and modern Anti-Semitism. The journal was founded in Stockholm in 1874 within the Swedish Lutheran Church and was published by an association for Christian missionary activity among the Jews. The way in which Jewish people were depicted stemmed from hostile Christian traditions: The Jews were said to be rejected by God because of their blindness, disobedience and rebelliousness, and furthermore they are repeatedly blamed for the crucifixion. But themes from contemporary secular anti-Semitism can also be found in the texts, for example, Jewish control over the banking system, economy and media in order to dominate the world. The Jewish people were portrayed as hostile towards God and a threat to Christianity and Christian society. However, eventually all Jews will turn to Christ, and that will be the beginning of a new order and the perfection of mankind. This mind-set is similar to what can be called redemptive Anti-Semitism: The Jewish people are the key to human perfection. 

Keywords
Jews, Judaism, mission, conversion, Evangelicalism, anti-Judaism, anti-Semitism
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32541 (URN)
Conference
17th World Congress of Jewish Studies, Hebrew University, Jerusalem, 6–10 August 2017.
Available from: 2017-12-19 Created: 2017-12-19 Last updated: 2017-12-21Bibliographically approved
Hammarström, P. (2017). Kyrkan och judarna: Religiös mångfald i Sundsvall. In: : . Paper presented at Religioner i Norrland: möten i mångfald. Konferens arrangerad av Mittuniversitetet och forskningsnätverket Religious History of the North, Sundsvall, 23-24 februari, 2017..
Open this publication in new window or tab >>Kyrkan och judarna: Religiös mångfald i Sundsvall
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Under de sista decennierna av 1800-talet invandrade kanske ett par tusen östeuropeiska judar till Sverige, många med Norrland som slutdestination. Sundsvall blev huvudorten för judarna i Norrland där som mest över 250 judar levde och verkade under en period. Sundsvalls judar sökte upprätthålla ett gemensamt socialt och religiöst liv samtidigt som de integrerades i lokalsamhället, ekonomiskt och socialt. Svenska kyrkans lokala representanter hade få invändningar när det gällde etablerandet av en officiellt erkänd judisk församlingen men källorna speglar en ambivalens i förhållande till den judiska närvaron, i kyrkan såväl som inom andra delar av samhället.

 

Ett sätt för åtminstone vissa delar av kyrkan att hantera invandringen av judar var genom mission. Lågkyrkliga Svenska Israelsmissionen bedrev, med stöd av stiftsledningen, verksamhet i Norrland som gick ut på att, dels öka intresset för judemissionen i församlingar och kyrkliga föreningar, dels bedriva evangeliskt och socialt arbete bland judarna, främst i Sundsvall. Flera judemissionärer var verksamma i regionen under sent 1800-tal.

 

Jag kommer att diskutera denna del av den norrländska kyrkohistorien, mötet mellan en judisk grupp som genom sin församling sökte bevara en judisk identitet i en omgivning av möjligheter och begränsningar och en kyrka som förlorat mycket av sin statsbärande roll men som alltjämt präglades av antijudaism.

National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32537 (URN)
Conference
Religioner i Norrland: möten i mångfald. Konferens arrangerad av Mittuniversitetet och forskningsnätverket Religious History of the North, Sundsvall, 23-24 februari, 2017.
Available from: 2017-12-19 Created: 2017-12-19 Last updated: 2017-12-21Bibliographically approved
Hammarström, P. (2016). ”Judar öfversvämma landet”: Den judiska gårdfarihandeln i Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1865–1905 (1ed.). In: Erik Nydahl och Jonas Harvard (Ed.), Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900 (pp. 25-50). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>”Judar öfversvämma landet”: Den judiska gårdfarihandeln i Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1865–1905
2016 (Swedish)In: Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900 / [ed] Erik Nydahl och Jonas Harvard, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, p. 25-50Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2016 Edition: 1
Keywords
Judisk historia, antisemitism, gårdfarihandel, frihandel, protektionism
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29380 (URN)978-91-88168-64-1 (ISBN)
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2016-12-12Bibliographically approved
Hammarström, P. (2014). 'Det af Moritz bedrifne ofog' : Om tidig judemissionen i Sverige och judiska motreaktioner. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet i Stockholm, 8–10 maj 2014 (pp. 1-5).
Open this publication in new window or tab >>'Det af Moritz bedrifne ofog' : Om tidig judemissionen i Sverige och judiska motreaktioner
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
Judar, judisk histroia, judemission, konvertioner
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23715 (URN)
Conference
Svenska historikermötet i Stockholm, 8–10 maj 2014
Projects
projektet “Integration genom dop? Judiska konvertiter i Sverige 1782–1870”
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P09-1092:1-E
Available from: 2014-12-12 Created: 2014-12-12 Last updated: 2015-06-18Bibliographically approved
Hammarström, P. (2014). Israels omvändelse som jordens fulländning: Antijudiskhet och antisemitism i Missionstidning för Israel 1874–1885 (1ed.). In: Stefan Dalin (Ed.), Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning (pp. 123-142). Sundsvall: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Israels omvändelse som jordens fulländning: Antijudiskhet och antisemitism i Missionstidning för Israel 1874–1885
2014 (Swedish)In: Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning / [ed] Stefan Dalin, Sundsvall: Mittuniversitetet , 2014, 1, p. 123-142Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The purpose of this contribution is to study how Jews and Judaism is viewed among evangelical Christians in Sweden as reflected in the journal Missionstidning för Israel (Mission Magazine for Israel) 1874–1885. The journal was founded in Stockholm in 1874 within the Swedish Lutheran Church and was published by Svenska Israelsmissionen, an association for Christian missionary activity among the Jews. The way in which Jewish people were depicted stemmed from hostile Christian traditions. The Jews were said to be rejected by God because of their blindness, disobedience and rebelliousness, and furthermore they are repeatedly blamed for the crucifixion. But themes from contemporary secular anti-Semitism can also be found in the texts, for example, Jewish control over the banking system, economy and media in order to dominate the world. The Jewish people were por-trayed as hostile towards God and a threat to Christianity and Christian society. However, eventually all Jews will turn to Christ, and that will be the beginning of a new order and the perfection of mankind. This mind-set is similar to what is often called redemptive Anti-Semitism: The Jewish people are the key to human perfection.

Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniversitetet, 2014 Edition: 1
Series
Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet, ISSN 2001-919X (tryckt), 2001-9955 (online) ; 2
Keywords
Jews, Judaism, mission, conversion, Evangelicalism, anti-Judaism, anti-Semitism
National Category
History Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23826 (URN)978-91-86694-96-8 (ISBN)
Projects
Integration genom dop? Judiska konvertiter i Sverige 1782-1870
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P09-1092:1-E
Available from: 2014-12-16 Created: 2014-12-16 Last updated: 2014-12-18Bibliographically approved
Hammarström, P. (2013). I sällskap med judar: Association, assimilation och konversion i Stockholm 1809–1838 (1ed.). In: Henrik Edgren; med stöd av Lars M Andersson, Urban Claesson, Bo G. Hall (Ed.), Nationen så in i Norden: En festskrift till Torkel Jansson (pp. 157-168). Skellefteå: Artos & Norma bokförlag
Open this publication in new window or tab >>I sällskap med judar: Association, assimilation och konversion i Stockholm 1809–1838
2013 (Swedish)In: Nationen så in i Norden: En festskrift till Torkel Jansson / [ed] Henrik Edgren; med stöd av Lars M Andersson, Urban Claesson, Bo G. Hall, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2013, 1, p. 157-168Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2013 Edition: 1
Series
Studia historica in honorem Torkilli Helsingii edita ; 1
Keywords
Judar, associationer, assimilation, konversion
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-19988 (URN)978917580648-8 (ISBN)
Available from: 2013-10-10 Created: 2013-10-10 Last updated: 2014-02-14Bibliographically approved
Hammarström, P. (2013). Ödesmättad retorik i fasciströrelser. Dagen, 26 juni
Open this publication in new window or tab >>Ödesmättad retorik i fasciströrelser
2013 (Swedish)In: Dagen, ISSN 1652-5264, Vol. 26 juniArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Tidnings aktiebolaget nya dagen, 2013
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29388 (URN)
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2016-12-03Bibliographically approved
Hammarström, P. (2012). Omvändelseberättelser, judemission och svensk lågkyrklighet runt sekelskiftet 1900 (1ed.). In: Erik Nydahl & Magnus Perlestam (Ed.), Från legofolk till stadsfolk: Festskrift till Börje Harnesk (pp. 137-153). Härnösand: Institutionen för Humaniora
Open this publication in new window or tab >>Omvändelseberättelser, judemission och svensk lågkyrklighet runt sekelskiftet 1900
2012 (Swedish)In: Från legofolk till stadsfolk: Festskrift till Börje Harnesk / [ed] Erik Nydahl & Magnus Perlestam, Härnösand: Institutionen för Humaniora , 2012, 1, p. 137-153Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Lågkyrkliga Svenska Israelsmissionen, grundades som en inomkyrklig rörelse på 1870-talet med syftet att bedriva evangeliskt och socialt arbete bland judar i Sverige och utomlands. Inte minst genom det proselythem som grundades i Stockholm kom judar i kontakt med föreningen, något som emellanåt ledde fram till att judar konverterade till kristendomen. Flertalet av de omvända var judiska ynglingar med rötterna i Östeuropa och det hände att Israelsmissionen anställde de nyomvända som resepredikanter och judemissionärer. I religiösa självbiografier har de skildrat sin judiska uppväxt i Östeuropa, invandringen till Sverige, religiösa kriser, omvändelse, dop och missionärsverksamhet.  I denna text diskuteras sex sådana religiösa omvändelseberättelser, publicerade perioden 1888–1927, dels den religiösa och sociala kontext i vilken berättelserna formades, dels de skäl som legat bakom omvändelserna. Undersökningen visar på en starkt antijudisk diskurs inom Israelsmissionen som konvertiterna övertog och reproducerade i sina texter, men också en romantiserad syn på drag inom judendomen. De självbiografiska texterna skildrar livskriser som en följd av uppbrott och invandring och behovet av tillhörighet i en ny omgivning, något som kan ses som förklaringar till konversionerna.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: Institutionen för Humaniora, 2012 Edition: 1
Series
Skrifter från Institutionen för Humaniora ; 1
Keywords
Konversion, judar i Sverige, Svenska Israelsmissionen, lågkyrklighet, religiösa självbiografier
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-16005 (URN)978-91-86694-93-7 (ISBN)
Projects
Integration genom dop? Judiska konvertiter i Sverige 1782-1870
Available from: 2012-03-19 Created: 2012-03-19 Last updated: 2013-11-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6699-7251

Search in DiVA

Show all publications