miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Anderson, Karen, Senior ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1247-0467
Alternative names
Publications (10 of 42) Show all publications
Engvall, T., Anderson, K., Bunn, J., Flinn, A., Michetti, G., Gänser, G., . . . Henttonen, P. (2019). The role of the records professional (1ed.). In: Luciana Duranti & Corinne Rogers (Ed.), Trusting Records in the Cloud: (pp. 223-244). London: Facet Publishing
Open this publication in new window or tab >>The role of the records professional
Show others...
2019 (English)In: Trusting Records in the Cloud / [ed] Luciana Duranti & Corinne Rogers, London: Facet Publishing, 2019, 1, p. 223-244Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

With digitalization, professional roles changes. New tasks, skills and collaboration with other professions are needed. This chapter highlight core responsibilities and expertise that records professionals contribute. It also highlight examples from initiatives with open data in Sweden and United Kingdom, as well as development of digitization of accounting in China. 

Place, publisher, year, edition, pages
London: Facet Publishing, 2019 Edition: 1
Keywords
Trust; records; records professional, Open data
National Category
Other Computer and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-36927 (URN)978-1-78330-402-8 (ISBN)
Projects
InterPARES Trust
Available from: 2019-08-22 Created: 2019-08-22 Last updated: 2019-08-23Bibliographically approved
Anderson, K. (2017). Research in the Archival Multiverse: book review [Review]. Archives and Manuscripts, 45(2), 169-170
Open this publication in new window or tab >>Research in the Archival Multiverse: book review
2017 (English)In: Archives and Manuscripts, ISSN 0157-6895, E-ISSN 2164-6058, Vol. 45, no 2, p. 169-170Article, book review (Other academic) Published
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-31890 (URN)10.1080/01576895.2017.1330595 (DOI)000411275700013 ()
Note

Recension av Research in the Archival Multiverse, edited by Anne J Gilliland, Sue McKemmish and Andrew J Lau, Monash University Publishing, Clayton, Victoria, 2017, 1064 pp, ISBN 978-1-876924-67-6

Available from: 2017-10-18 Created: 2017-10-18 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Anderson, K., Samuelsson, G., Berggren, S., Kallberg, M., Klareld, A.-S. & Olsson, A. (2016). Projektet God Informationsförvaltning. Sundsvall: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Projektet God Informationsförvaltning
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet: Projektet God Informationsförvaltning
Abstract [sv]

Detta är den första publikationen i skriftserien Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet producerad av Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) vid Avdelningen för Arkiv- och Datavetenskap (ADV), Mittuniversitetet. Rapporten redovisar delar av det projektarbete som genomförts under namnet GoInfo (God Informationsförvaltning), under åren 2012-2015 med medel från Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitetet, Härnösands kommun och Riksarkivet Härnösand. Skriftserien är inspirerad av den tidigare rapportserien Arkiv-och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, som utkom med sex nummer åren 1999-2000. I förordet till det första numret skrev redaktör Torbjörn Kjölstad “Det är vår förhoppning att rapportserien skall kunna förmedla en del av arkiv- och informationsvetenskapliga verksamheten vid Mitthögskolan. Vi har naturligtvis en strävan att presentera nya resultat inom detta mycket breda forskningsområde men också – och väl så viktigt – nya problemställningar och metodiska experiment”1. Vårt mål med den aktuella serien är densamma som i den tidigare: att dela med oss och sprida resultaten av vår forskning och kunskap.Ämnet arkivkunskap och dokumenthantering startade läsåret 1988/89 som en grundkurs vid Högskolan i Sundsvall/Härnösand, som senare blev Mitthögskolan. 1997 bedömde Högskoleverket att det uppfyllde kraven för magisterutbildning och magisterexamen och samma år ändrades benämningen till arkiv- och informationsvetenskap och år 2005 blev Mitthögskolan fullvärdigt universitet - Mittuniversitetet. Sedan universitet har fått ett allt större fokus på forskning så har också vårt ämne försökt att etablera en mer uttalad forskningsplattform. Det första större projekt ”Framtidens Arkiv” kom också att utgöra startskott för en rekrytering av en professur som tillsattes 2008. I Framtidens Arkiv rekryterades också ett par doktorander Erik Borglund och Lena-Maria Öberg som i anslutning till det projektet och via projekt som Bygga Villa och SMEdoc också disputerade.2 I slutet av 2009 beviljades medel till projekt CEDIF, som fick stöd av EU Europeiska regionala utvecklingsfond, Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitetet, Härnösands kommun och Sundsvalls kommun 2009-2012. Projektet syftade till att utveckla modeller för effektiv och långsiktig förvaltning av information inom framför allt offentlig sektor men även privat näringsliv. Inom detta projekt rekryterades doktorander Maria Kallberg och Proscovia Svärd. Maria Kallberg avslutade i december 2013 sin forskarutbildning inom GoInfo med avhandlingen ’The Emperor’s New Clothes’ - Recordkeeping in a New Context3, och samtidigt vinnare av Bureanska priset vid Mittuniversitetet. 2009 doktorerade Anneli Sundqvist med avhandlingen Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems4.När detta skrivs är totalt tre doktorander aktiva vid avdelningen. Inom GoInfo har Ann-Sofie Klareld varit aktiv som doktorand. Ämnet arkiv- och informationsvetenskap har växt och mognat sedan starten 1988-1989. Utbildningen på grund- och masternivå har utökats med utbildning på forskarnivå och ett forskningsprogram.Sidorna som följer innehåller summeringar och reflektioner från GoInfo. Först ut är projektledaren Göran Samuelsson, som inleder med en övergripande beskrivning. Kapitlen som följer speglar GoInfos delprojekt och forskningsresultat. Ann-Sofie Klareld har skrivit om Arkivets roll inom e-förvaltningen. Sedan får vi insikter från Ann-Sofie Klareld och Annalena Olsson, (Riksarkivet i Härnösand) om Arkivmyndighetens roll i samarbets- och utvecklingsprojekt, utifrån Riksarkivets deltagande i flera projekt, inte minst e-ARD5, sponsrat av e-Delegationen. Karen Anderson och Göran Samuelsson presenterar i kapitlet Omvärldsanalys och teoretiska utgångspunkter de influenser som påverkat vår forskning, som bland annat haft en bas i den modell för informationsförsörjning som utvecklats av Göran Samuelsson. Kapitlet innehåller även några preliminära tankar om hur vi kan använda modellen i anslutning till de mer teoretiska modeller som används inom arkivvetenskap och praktik som; livscykelmodellen, Records Continuum modellen och OAIS-modellen. I kapitlet Myndighetsnätverket och GoInfo, rapporterar Ann-Sofie Klareld om hennes aktionsforskning och utmaningen att balansera rollen som forskare med förväntningar på verksamhetsutveckling. De följande tre kapitlen presentera mer konkreta forskning- och utvecklings ansatser i den kommunala miljön med ett stort fokus på GoInfos samverkans partner Härnösands kommun. Göran Samuelsson och Stefan Berggren ger ett Förslag till modell för strategiarbete för god informationsförvaltning, med användning av några av standarderna kring verksamhetsinformation bland annat ISO/SS 30300 och Riksarkivets RA FS 2009:16.Maria Kallberg skriver om Centraliserad diariefunktion, ett projekt som hon initierade i sin roll som kommunarkivarie i Härnösands kommun och sedan fortsatte att utforska som en del av sitt doktorandprojekt. Stefan Berggren, nuvarande kommunarkivarie i Härnösands kommun, och Göran Samuelsson beskriver sedan arbetet med hantera kommunens lönedata och hur man integrerar den nuvarande digitala hanteringen med äldre pappersbaserade informationen i kapitlet Lönedatafångst. I detta arbete har man försökt att praktiskt tillämpa de framtagna de förvaltningsgemensamma specifikationer för personalsystem (FGS Personal), som togs fram under e-ARD projektet. I ett avslutande avsnitt skriver Göran Samuelsson om Bevarande av geodata, ett alltmer viktigt område eftersom ’everything happens somewhere’ och att dessa data integreras med alltfler verksamhetssystem.Vår förhoppning är att du som läsarna ska kunna dra nytta av och även hämta kunskap från vår forskning, samt inspireras och utmanas att delta och bidra till den framtida arkiv- och informationsvetenskapliga forskningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniversitetet, 2016. p. 114
Series
Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet ; 2016:1
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29884 (URN)978-91-88527-05-9 (ISBN)
Available from: 2017-01-18 Created: 2017-01-18 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Anderson, K. (2015). Archival Education. In: Luciana Duranti, Patricia C. Franks (Ed.), Encyclopedia of Archival Science: (pp. 42-46). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers
Open this publication in new window or tab >>Archival Education
2015 (English)In: Encyclopedia of Archival Science / [ed] Luciana Duranti, Patricia C. Franks, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2015, p. 42-46Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The purpose of this Encyclopedia is to present the various and evolving interpretations and perspectives on archival concepts, principles and practices.It is designed to aggregate the views of contemporary, well-established and highky regarded archival scholars and professionals and those of new and aspiring scholars and professionals into one, comprehensive work describing past achievements and leading the archival field toward the future.

Place, publisher, year, edition, pages
Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2015
Keywords
Archives, Records Management, Information systems
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-26327 (URN)978-0-8108-8810-4 (ISBN)
Available from: 2015-11-30 Created: 2015-11-30 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Anderson, K. (2015). Building trust and confidence through sustainable information systems research: Towards a common future. In: Karen Anderson, Luciana Duranti, Rafal Jaworski, Hrvoje Stancic, Sanja Seljan, Vladimir Mateljan (Ed.), INFuture 2015: e-Institutions - Openness, Accessibility, and Preservation: . Paper presented at INFuture 2015 (pp. 9-18). Zagreb: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Open this publication in new window or tab >>Building trust and confidence through sustainable information systems research: Towards a common future
2015 (English)In: INFuture 2015: e-Institutions - Openness, Accessibility, and Preservation / [ed] Karen Anderson, Luciana Duranti, Rafal Jaworski, Hrvoje Stancic, Sanja Seljan, Vladimir Mateljan, Zagreb: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb , 2015, p. 9-18Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

The Information Systems research group at Mid Sweden University is the result of four separate groups, spread across three disciplines, artificially thrown together because we didn’t seem to fit into other developed research groups. What we were seen to have in common was ‘information’. The disciplines are: Archives and Information Science, Business Management and Organization, and Informatics.

Shortly after this uncertain start, the University launched a demanding internal process for Assessment of Research and Coproduction (ARC13) over the previous five years. We didn’t have that much past together, so we set out to build ourselves a future, exploring our common interests as we gathered data for the evaluation. We pooled our research, hired a facilitator to help with a SWOT analysis, built trust within the group and achieved a remarkably good report from the external assessors. Participation in the multidisciplinary InterPARES Trust in Digital Records in an Increasingly Networked World Project has been an inspiring factor in the Archives and Information Science contribution to our new collaboration. Our Information Systems research group now focuses on five research challenges: Information value, quality, accessibility, sustainability and trustworthiness.  Now we are having fun exploring the possibilities, confident that our InfoSys research group has its own sustainable future.

Place, publisher, year, edition, pages
Zagreb: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2015
Series
The Future of Information Sciences, ISSN 1847-8220
Keywords
Sustainable information, Information systems, Social sustainability, Archival Science, Trust, Recordkeeping informatics
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-26311 (URN)
Conference
INFuture 2015
Available from: 2015-11-26 Created: 2015-11-26 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Anderson, K. (Ed.). (2015). e-Institutions: Openness, Accessibility, and Preservation. Paper presented at INFuture 2015. Zagreb: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Open this publication in new window or tab >>e-Institutions: Openness, Accessibility, and Preservation
2015 (English)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Zagreb: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2015
Series
The Future of Information Sciences, ISSN 1847-8220
Keywords
e-Institutions, Information systems, Trust, Data Analytics, Informatics, Language Technologies
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-26326 (URN)
Conference
INFuture 2015
Available from: 2015-11-30 Created: 2015-11-30 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Klareld, A.-S., Samuelsson, G., Berggren, S., Olsson, A. & Anderson, K. (2015). Fem röster om projektet GoInfo. Arkiv, 14-15
Open this publication in new window or tab >>Fem röster om projektet GoInfo
Show others...
2015 (Swedish)In: Arkiv, ISSN 2001-1555, p. 14-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svensk arkivtidskrift, 2015
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-31342 (URN)
Available from: 2017-08-08 Created: 2017-08-08 Last updated: 2018-11-06Bibliographically approved
Engvall, T., Liang, V. & Anderson, K. (2015). The role of the archivist and records manager in an open government environment in Sweden: InterPARES report, research project EU11.
Open this publication in new window or tab >>The role of the archivist and records manager in an open government environment in Sweden: InterPARES report, research project EU11
2015 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 20
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32600 (URN)
Projects
InterPARES Trust
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2018-11-06Bibliographically approved
Anderson, K., Oliver, G. & Yakel, E. (2014). In Memoriam: Terry Cook (1947–2014). Archival Science, 14(3-4), 205-206
Open this publication in new window or tab >>In Memoriam: Terry Cook (1947–2014)
2014 (English)In: Archival Science, ISSN 1389-0166, E-ISSN 1573-7500, Vol. 14, no 3-4, p. 205-206Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-24148 (URN)10.1007/s10502-014-9235-z (DOI)2-s2.0-84920434146 (Scopus ID)
Note

Export Date: 15 January 2015

Available from: 2015-01-15 Created: 2015-01-15 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Anderson, K., Engvall, T. & Klett, E. (2014). Open data through the archive: A new role for archivists. In: : . Paper presented at Archives and Cultural Industries: 2nd ICA Annual Conference. International Council on Archives
Open this publication in new window or tab >>Open data through the archive: A new role for archivists
2014 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

The role of the archivist in exploiting and accessing open data as public records in an open government environment is explored.  The possible role, responsibilities and mandate of an archivist in this new public sector context are examined. Necessary knowledge, skills and competence are identified. 

Content:

Expectations of a more proactive release of public records and technical developments that support new ways of publishing and reusing digital information, for example as open data on the internet, create new challenges and change the way public records are managed and made accessible to citizens, which will also involve new professions in the management of records. Fundamentally this raises questions of how, in this new management environment, the trustworthiness of the records could be maintained and how the archives and records management profession could contribute to this, related to other professionals involved in these processes.

In Sweden there is a long tradition of openness and citizens´ right to access public records. But with the implementation of e-government follows a new perception of what openness means and “open government” is a concept that seems to go further and be more proactive. A part of this study will be to analyze and define what is meant by ‘open government’ and ‘open data’ as they are used in Sweden, i.e. how ‘open data’ differs from ‘public records’ for example. In Sweden there is no formal records manager profession, but the archivist often does the corresponding work. That is why this project also includes the archivists´ role in the open government environment.

This study will reflect upon the archivists´ role in this process and what is needed to ensure a trusted proactive release of public records. To identify what skills, guidelines, knowledge and mandate are needed. The study will focus on StockholmCity’s work on open data, which is an important part of the open government agenda, through the perspective of Stockholm City Archives.

Scientific contribution:

Case study methods are used to examine the role of the archivist in the domain of access to public records in an open government and open data environment. The study examines what role an archivist in the public sector currently has, and what knowledge, skills and competence are needed for these new challenges.

Interpretation of existing work and the perception of the situation by practicing archivists in this changing environment provide valuable data. The case study is based on the City of Stockholm because it is quite progressive in its work on open data. It is now running an open data project, in which the Stockholm City Archive plays an active role. The role of the archivist in practice, experiences and possible needs and missing factors will be explored. Data will be collected by interviews and text analysis. Needed strategies and guidelines will be identified.

Place, publisher, year, edition, pages
International Council on Archives, 2014
Keywords
Open Data; Stockholm City Archives; Archivists; Professional roles; Public records
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23465 (URN)
Conference
Archives and Cultural Industries: 2nd ICA Annual Conference
Projects
InterPARES Trust in Digital Records in an Increasingly Networked World
Available from: 2014-11-19 Created: 2014-11-19 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1247-0467

Search in DiVA

Show all publications