miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Tjulin, Åsa
Publications (10 of 26) Show all publications
Tjulin, Å., MacEachen, E., Larsson, R., Bigelow, P., Vinberg, S., Selander, J. & White, D. (2019). An International Online Work Disability Policy Course: How a University Partnership Became a Facilitator. In: : . Paper presented at The Work Disability Prevention and Integration (WDPI) 2019, Odense, Denmark, June 4-7, 2019.
Open this publication in new window or tab >>An International Online Work Disability Policy Course: How a University Partnership Became a Facilitator
Show others...
2019 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37386 (URN)
Conference
The Work Disability Prevention and Integration (WDPI) 2019, Odense, Denmark, June 4-7, 2019
Available from: 2019-09-26 Created: 2019-09-26 Last updated: 2019-09-30Bibliographically approved
Tjulin, Å., Landstad, B., Vinberg, S., Eriksson, A. & Hagqvist, E. (2019). Managers’ learning process during a health-promoting leadership intervention. Health Education, 119(5/6), 350-365
Open this publication in new window or tab >>Managers’ learning process during a health-promoting leadership intervention
Show others...
2019 (English)In: Health Education, ISSN 0965-4283, E-ISSN 1758-714X, Vol. 119, no 5/6, p. 350-365Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Abstract

Purpose

The increasingly demanding psychosocial working conditions in Swedish public sector workplaces call for implementation of workplace health promotion (WHP) interventions. There is a need to increase first-line public sector managers’ capacities for health-promoting leadership. The purpose of this paper is to investigate first-line managers’ experiences of participating in an intervention aimed at strengthening health-promoting leadership. More precisely, the aim is to study what obstacles and prerequisites the intervention have for their learning processes to become health-promoting managers.

Design/methodology/approach

A qualitative study in Northern Sweden at workplaces in the county council and municipalities was conducted. The data were gathered through individual interviews with 18 participating first-line managers. Inductive-content analysis was used to analyse the data.

Findings

The results identify time for reflection and collegial discussions about leadership as prerequisites for learning about health-promoting leadership. Managers experienced the intervention as a confirmation of the leadership behaviours already gained. However, the health-promoting leadership intervention was seen as a contradiction, since organisational prerequisites to implement WHP measures were perceived to be lacking. The managers were not involved in the planning of the intervention and questioned why the organisation did not involve them more when the educational activities were created.

Originality/value

When the organisation understands how and when its managers learn, what they need and want to learn about WHP, and what they already know, tailored participatory interventions can be facilitated that consider the unique prerequisites for the particular organisation.

Keywords
Health promotion, Social interaction, Learning, Qualitative methods, Intervention
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37387 (URN)10.1108/HE-02-2019-0004 (DOI)000496016500003 ()2-s2.0-85073971484 (Scopus ID)
Funder
AFA Insurance
Available from: 2019-09-26 Created: 2019-09-26 Last updated: 2020-02-21Bibliographically approved
Vinberg, S. & Tjulin, Å. (2018). Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. In: : . Paper presented at Jubileum för Rehabiliteringsvetenskap, 4 oktober, 2018, Östersund.
Open this publication in new window or tab >>Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34650 (URN)
Conference
Jubileum för Rehabiliteringsvetenskap, 4 oktober, 2018, Östersund
Available from: 2018-10-08 Created: 2018-10-08 Last updated: 2018-10-09Bibliographically approved
Tjulin, Å., Hagqvist, E., Vinberg, S., Eriksson, A. & Landstad, B. (2018). Prerequisites and hindrance in a health-promoting leadership educational intervention: - learning experinces from first line public sector managers. In: Siw Tone Innstrand, Geir Arild Espnes, Bjarne Bruun Jensen (Ed.), Implementing health promotion in the life course: - user involvement in practice and research. Paper presented at 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research. Rapportserie Senter for helsefremmende forskning
Open this publication in new window or tab >>Prerequisites and hindrance in a health-promoting leadership educational intervention: - learning experinces from first line public sector managers
Show others...
2018 (English)In: Implementing health promotion in the life course: - user involvement in practice and research / [ed] Siw Tone Innstrand, Geir Arild Espnes, Bjarne Bruun Jensen, Rapportserie Senter for helsefremmende forskning , 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Rapportserie Senter for helsefremmende forskning, 2018
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34565 (URN)978-82-93158-42-4 (ISBN)978-82-93158-43-1 (ISBN)
Conference
10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research
Available from: 2018-10-01 Created: 2018-10-01 Last updated: 2018-10-01Bibliographically approved
Tjulin, Å. (2018). What is fair? International perspectives on equity in work and health. In: NU2018: Det akademiska lärarskapet. Paper presented at NU2018. Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. 9-11 oktober, 2018..
Open this publication in new window or tab >>What is fair? International perspectives on equity in work and health
2018 (Swedish)In: NU2018: Det akademiska lärarskapet, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

WHAT IS FAIR? INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON EQUITY IN WORK AND HEALTH Åsa Tjulin (asa.tjulin@miun.se) Det är titlen på den distanskurs (7,5 hp) som Mittuniversitetet, Mälardalens Högskola och University of Waterloo (Kanada) skapar tillsammans. Vi vill skapa interaktion mellan svenska och kanadensiska studenter inom ämnesområdet arbetsliv och hälsa. Vi har bildat en partnerskapsmodell där kursen är vår gemensamma plattform. Varje läsosäte antar sina egna studenter. Vi har en baktanke med det som jag gärna berättar mer om. Jag kan ge dig en teaser: University of Waterloo är erkänt ett av de största lärosäten i Kanada som ger onlineutbildningar. Deras stödresurser är enorma i jämförelse vad vi i Sverige är vana vid. Vi har en egen OnlineConsultant knuten till projektet. Den personen ger feedback på allt från våra lärandemål till hur vi pedagogiskt kan genomföra kursen och vilka onlineverktyg som passar bäst till våra idéer. Jag vill gärna dejta dig som är intresserad av och kanske har egen erfarenhet av att bedriva ditt akademiska lärarskap inom ramen för internationella kurser/utbildning. Det jag kan berätta för dig handlar om hur idén till den här kursen föddes, hur den förädlats, vilka samverkansstrategier vi använder oss av och vad vi vill med kursen och med vårt partnerskap. Vi har även fått initieringsbidrag från STINT för att förverkliga vår idé. Blir du nyfiken? Jag hoppas det! Nästa steg som jag funderar på är om vi kan söka forskningsmedel för att studera vår aktivitet. Kanske kan vi bidra till att belysa både fallgropar och framgångsfaktorer för hur internationella kursers online/på distans inom vårt ämnesområde fungerar i praxis. Har du idéer eller erfarenehet om detta? Eller har jag väckt din nyfikenhet? Kom och träffa mig! Vi ses, hälsar Åsa Tjulin

National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34748 (URN)
Conference
NU2018. Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. 9-11 oktober, 2018.
Available from: 2018-10-22 Created: 2018-10-22 Last updated: 2018-10-22Bibliographically approved
Tjulin, Å. (2016). Ett exempel på det kollegiala lärandet - ett arbetsplatslärande för att möjliggöra studentaktiva lärandeformer.. In: NU2016: Högskolan i samhället. Samhället i högskolan. Paper presented at NU2016, 15-17 juni 2016, Malmö Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Ett exempel på det kollegiala lärandet - ett arbetsplatslärande för att möjliggöra studentaktiva lärandeformer.
2016 (Swedish)In: NU2016: Högskolan i samhället. Samhället i högskolan, 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Ett pedagogiskt utvecklingsarbete på Mälardalens högskola, inom programmet för folkhälsovetenskap,initierades hösten 2013. Det hela började med en workshop om ProblemBaseratLärande (PBL) sompedagogiskt förhållningssätt och modell. Frågan kollegiet ställde sig efter genomfört workshop var omPBL, eller en egen hybrid av det teoretiska förhållningssättet (syn på lärande) och pedagogiska metodenoch didaktik (verktyg i undervisningen), skulle kunna vara något att använda sig av i det treårigafolkhälsovetenskapliga programmet.Vidare identifierade kollegiet vissa behov av pedagogiskutveckling.På kollegialnivå: - Avsaknad av gemensamt pedagogiskt förhållningssätt -Avsaknad av pedagogisk transparens och delat/kollegialt lärande, dvs vad gör mina kollegor i “sinakurser” -Inga lärtillfällen mellan kollegor fanns inplanerat på ett kontinuerligt och strukturerat sätt -Behov av en diskussion och utveckling av hur pedagogiska metoder och förhållningssätt kan gå hand-ihandmed progressionen inom ämnet folkhälsa i grundutbildningen. På studentnivå:-Undvika och förebygga konflikter i studentgrupper i samband med grupparbeteüUndvika att alltför många studenter helt väljer bort frivilla lärtillfällen som erbjuds på högskolan. Förbättra kvalitén på lärandeprocessen och slutprodukterna i grupparbeten. Förbättra bedömningen av individuella insatser i grupparbetenüMöjliggöra och förbättra lärtillfällen för individuellt skrivande. Under våren 2014 gick kollegiet gemensamt in i en pedagogisk kompetensutveckling genom enhandledarutbildning för PBL. Utbildningen låg till grund för att kunna ta ställning till om PBL, eller enegen hybrid, skulle kunna gynna kollegiet i sin pedagogiska utveckling och svara på frågor som; varförskulle vi använda oss av PBL i programmet, när, hur och vad skulle en förändring innebära? I ett första steg kom kollegiet fram till att en egen hybrid, som kallas studentaktivt lärande, skulle testasoch implementeras i valda kurser inom det folkhälsovetenskapliga programmet. I korthet innebär detnya pedagogiska verktyget att kollegiet införde handledarledda studiegrupper för att utveckla ochförbättra grupparbeten inom vissa kurser. Det pedagogiska verktyget har utvärderats medfrågeställningar om vad som varit positivt och vilka utvecklingsmöjligheter som finns under kursernasgång från både kollegialt- och studentperspektiv.

National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34390 (URN)
Conference
NU2016, 15-17 juni 2016, Malmö Sverige
Available from: 2018-09-12 Created: 2018-09-12 Last updated: 2018-10-05Bibliographically approved
Tjulin, Å. & Norén, L. (2016). Folkhälsoutbildning i entreprenörskap –kan en pantomat bli en del avsamhällsutvecklingen?. Socialmedicinsk Tidskrift (5), 604-611
Open this publication in new window or tab >>Folkhälsoutbildning i entreprenörskap –kan en pantomat bli en del avsamhällsutvecklingen?
2016 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 5, p. 604-611Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

“Att man kan göra saker som blir skillnad och att det är viktigt att börja vågagöra saker”. Den här artikeln beskriver hur en social innovation kan användassom en fallstudie i en kurs som behandlar entreprenörskap inom hälsaoch välfärd på Mälardalens högskola. Studenterna inbjuds till att bli aktivamedskapare av en samhällsutvecklande verksamhet, Refo. När du läser artikelnkommer du få ta del av ett pedagogiskt tankesätt som handlar om attgöra studenterna aktiva deltagare i sin egen läroprocess då skapas en känslaav att våga göra saker som kan bidra till förändring. Under två lärtillfällen ikursen tas studenterna med på en resa från hur en idé som kan ha inverkanpå de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa föds till hur idén utvecklassom en verksamhet med mål att förbättra hälsa i segregerade lokalsamhällen.Kursen ger utrymme för studenterna att vidareutveckla och komma medidéer på förbättringar för verksamheten under kursens gång.

Abstract [en]

”You can do things and make a difference”. This article will give you an insightin how a social innovation can serve as a case study in an undergraduatecourse in entrepreneurship within health and welfare at Mälardalensuniversity. Students can become active participants in their learning bypedagogical approaches that invites them to feel that they do can make achange. In this article you will learn how to combine the work of a real lifecase study and an active social entrepreneur with pedagogical methods thatseek to awake and activate students in their learning process. During twosessions the students are on a journey that illustrate the initial idea of how toimprove the social determinates from health in the local community to implementchanges that make a difference for health. The students are also askedto give feedback on improvements of the social innovation at hand.

Keywords
folkhälsoutbildning, högre utbildning, entreprenörskap, entreprenöriellt lärande, social innovation, jämlik hälsa
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-30776 (URN)
Available from: 2017-05-23 Created: 2017-05-23 Last updated: 2017-05-23Bibliographically approved
White, M., Schultz, I., Willaims-Whitt, K., Loughlin, C., Dionne, C., Wagner, S., . . . Horvath, S. (2016). Identification, Control and Prevention of Work-related Psychosocial Hazards and Social Conditions Contributing to Mental Health Disorders and Prolonged Work Absence. In: CARWH 2016: Advancing Research to Improve Work and Health October 16-18, 2016: . Paper presented at CARWH 2016: Advancing Research to Improve Work and Health October 16-18, 2016, Toronto (ON) Canada.
Open this publication in new window or tab >>Identification, Control and Prevention of Work-related Psychosocial Hazards and Social Conditions Contributing to Mental Health Disorders and Prolonged Work Absence
Show others...
2016 (English)In: CARWH 2016: Advancing Research to Improve Work and Health October 16-18, 2016, 2016Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Background & Objectives

This study is part of a series of projects arising from an academic stakeholder partnership (ASP) to facilitate the identification and translation of credible research to support and sustain safe, psychologically healthy, inclusive and productive workplaces. Prior work identified modifiable risk factors contributing to work absence, followed by a synthesis of workplace interventions that targeted these factors based on systematic reviews published between 2000 – 2012. This knowledge synthesis and translation project updates these findings with a specific focus on workplace interventions targeting psychological health and organizational culture. All projects in this series is associated with the content population of the Health and Work Productivity Web-Portal.

Methods

Participatory action research approach (problem identification, problem clarification, problem resolution), the utilization of a modified PRECEDE-PROCEED Model (predisposing, enabling, reinforcing factors); snowball methodology to expand team participants; collaborative survey development, discussions, and minutes as working documents to identify high priority issues relevant to stakeholders, to create PICO and search strategy. Following literature search pairs of researchers independently reviewed titles. Work continues on review of abstracts and full papers against a set of inclusion/exclusion criteria.

Results

Particpatory methods led to creation of a revised PICO statement, refinement of keywords and changes in search parameters to better meet the needs of organizational partners. Given changes in prior search terms a new search was conducted from 2000 to present across Medline, Embase, CDSR, DARE, CINAHL, PsycINFO, TRIP, NARIC, REHAB+ resulting in identification of 5644 citations. Following duplicate removal and administrative review of titles 1046 citations remained for scientific review. Administrative removal based on removal of pharmaceutical, clinical, non-work-related titles only. In the first round of scientific review there was poor congruence of title selection which has led to the creation of checklist and guide currently being tested.

Conclusions

Participatory approaches to knowledge synthesis and its translation creates opportunities for learning for all participants. Stakeholder participation has led to a better understanding of high priority needs across different stakeholders which has led to refinement PICO, and search strategy. Discussions with stakeholders has increased awareness of the need for root cause analysis.  Preliminary results of the knowledge synthesis will be reported.

National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34389 (URN)
Conference
CARWH 2016: Advancing Research to Improve Work and Health October 16-18, 2016, Toronto (ON) Canada
Available from: 2018-09-12 Created: 2018-09-12 Last updated: 2018-10-05Bibliographically approved
Tjulin, Å. & MacEachen, E. (2016). The importance of workplace social relations in the return to workprocess: A missing piece in the return-to-work puzzle?. In: Schultz I. & Gatchel R. (Ed.), Handbook of return to work: From research to practice (pp. 81-97). New York: Springer Science+Business Media B.V.
Open this publication in new window or tab >>The importance of workplace social relations in the return to workprocess: A missing piece in the return-to-work puzzle?
2016 (English)In: Handbook of return to work: From research to practice / [ed] Schultz I. & Gatchel R., New York: Springer Science+Business Media B.V., 2016, p. 81-97Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The chapter elaborates how workplace social relations influence practice in the return to work process. The social conditions in which the return to work process is embedded, and the way social interaction and relations between the sick-listed worker and other workplace actors (supervisor and coworkers) evolve, have only been researched to a limited extent. In this book chapter, we will discuss critical new dimensions of social relations research in the field of return to work that can “make” or “break” a workplace return to work process. These critical new dimensions highlight the importance of viewing return to work as a dynamic process over time, where supervisors and coworkers display shifting roles depending on phases of the process. The chapter conveys new dimensions of social relations, acknowledging the positive contribution of coworker efforts in the process, which may have an important impact on workplace-based return to work interventions.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Springer Science+Business Media B.V., 2016
Series
Handbooks in Health, Work and Disability, ISSN 2198-7084
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-30743 (URN)10.1007/978-1-4899-7627-7_5 (DOI)978-1-4899-7626-0 (ISBN)978-1-4899-7627-7 (ISBN)
Available from: 2017-05-22 Created: 2017-05-22 Last updated: 2017-05-22Bibliographically approved
Tjulin, Å., Dunstan, D., Mortlemans, K. & MacEachen, E. (2016). Återgång i arbete: ett internationellt samproduktionsprojekt. In: Inger K. Holmström, Jonas Stier, Per Tillgren och Gunnel Östlund (Ed.), Samproduktionens retorik och praktik: inom området hälsa och välfärd (pp. 131-141). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Återgång i arbete: ett internationellt samproduktionsprojekt
2016 (Swedish)In: Samproduktionens retorik och praktik: inom området hälsa och välfärd / [ed] Inger K. Holmström, Jonas Stier, Per Tillgren och Gunnel Östlund, Lund: Studentlitteratur, 2016, p. 131-141Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2016
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-30777 (URN)9789144114828 (ISBN)
Available from: 2017-05-23 Created: 2017-05-23 Last updated: 2017-05-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications