miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Åhslund, Ingela
Publications (4 of 4) Show all publications
Åhslund, I. (2019). Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer. (Licentiate dissertation). Sundsvall: Mid Sweden University
Open this publication in new window or tab >>Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer
2019 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mid Sweden University, 2019. p. 57
Series
Mid Sweden University licentiate thesis, ISSN 1652-8948 ; 156
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35943 (URN)978-91-88527-96-7 (ISBN)
Presentation
2019-04-12, E409, Sundsvall, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2019-04-04 Created: 2019-04-04 Last updated: 2019-04-05Bibliographically approved
Åhslund, I. (2018). Nordic research on boys’ learning and school performance: A systematic literature review. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 12(2), 41-61
Open this publication in new window or tab >>Nordic research on boys’ learning and school performance: A systematic literature review
2018 (English)In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, no 2, p. 41-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

I de nordiska länderna ökar betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor mer än i OECD-länderna i allmänhet, trots att de nordiska länderna har en lång tradition av att sträva efter likvärdighet och jämställdhet i utbildningen. Omfattande internationell forskning har gjorts som visar på olika aspekter av pojkars beteende, sociala förhållanden och villkor, men det finns fortfarande områden som rönt lite uppmärksamhet inom pedagogisk forskning. Syftet med den här litteratur-granskningen har därför varit att beskriva vad nordiska studier publicerade mellan 2000-2018 har fokuserat på avseende skolpojkars prestationer, inlärning och förutsättningar. Denna systematiska litteraturöversikt gjordes för att dels få en översikt av det nordiska forskningsfältet, dels identifiera eventuella luckor, och behov av framtida forskningsstudier. I analysen kunde två huvudområden identifieras: Sociala förutsättningar som påverkar pojkarnas prestationer, samt Krav och förutsätt-ningar i klassrummet som påverkar pojkarnas prestationer. Analysen visar att de nordiska studierna ytterligare fördjupar och problematiserar bilden av pojkar i skolan, men trots den fördjupade bilden av fältet framträder en tydlig betoning på sociala förhållanden och maktstrukturer i studierna. Eftersom analysen även visar att endast ett litet antal studier har undersökt förhållanden i lärmiljön och undervisningen i förhållande till pojkarnas underprestationer och lärande pekar detta mot luckor i forskningsfältet, samt behovet av ytterligare forskning inom området.

Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2018
Keywords
litteraturöversikt, lärande, lärmiljö, pojkars underprestationer, sociala villkor, Educational Sciences, Utbildningsvetenskap
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35916 (URN)
Available from: 2019-04-01 Created: 2019-04-01 Last updated: 2019-04-04Bibliographically approved
Åhslund, I. & Boström, L. (2018). Teachers’ Perceptions of Gender Differences: What about Boys and Girls in the Classroom?. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 17(4), 28-44
Open this publication in new window or tab >>Teachers’ Perceptions of Gender Differences: What about Boys and Girls in the Classroom?
2018 (English)In: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, E-ISSN 1694-2116, Vol. 17, no 4, p. 28-44Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to describe how primary school teachers perceive differences in behaviour and learning between boys and girls in relation to their teaching and methods. A quantitative approach was used in this study, and the analysis was built on descriptive statistics and bivariate correlations. The results show that the teachers had a positive view of their teaching. However, they generally had low expectations of the boys. The teachers also perceived that they made a great effort to adapt the teaching according to the students' prerequisites and needs. Individual work was a frequently used teaching method, although this was perceived as unfavorable for the boys’ learning. The boys’ behaviours were perceived as negative for learning, the boys were described as dependent, idle, and unmotivated. Negative characteristics might affect the teachers’ expectations of high learning outcomes, and may ultimately affect the boys’ school performances. The result of this study emphasizes the importance of that teachers reflect on their teaching methods in relation to boys, and girls’ prerequisites in the classroom.

Keywords
didactic; gender differences; teachers’ perceptions; teaching methods
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-33557 (URN)10.26803/ijlter.17.4.2 (DOI)2-s2.0-85061283501 (Scopus ID)
Note

Available from: 2018-05-03 Created: 2018-05-03 Last updated: 2019-04-04Bibliographically approved
Åhslund, I. (2014). Bland skolvägrare, skolkare och korridorsvandrare: En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar och handlingsberedskap avseende skolfrånvaro. Härnösand: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Bland skolvägrare, skolkare och korridorsvandrare: En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar och handlingsberedskap avseende skolfrånvaro
2014 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna studie var att öka kunskapen avseende pedagogers uppfattningar gällande skolfrånvaro samt om dessa uppfattningar leder till skillnad i handlingsberedskap det vill säga hur de anser att skolan måste arbeta med frånvarande elever. För att kunna identifiera och beskriva de förekommande uppfattningarna genomfördes en fenomenografisk studie. Det empiriska materialet består av intervjuer med åtta pedagoger. De erhållna beskrivningskategorierna diskuterades utifrån Bourdieus begrepp fält, kapital, habitus som fått utgöra det teoretiska ramverket. Resultatet tyder på att pedagogerna i stor utsträckning kopplar skol frånvaron till brister hos eleven och dess hemförhållanden. Detta kan utifrån Bourdieu förstås somatt de frånvarande eleverna har en avsaknad av kulturellt och socialt kapital som leder till ett oförenligt eller grumligt habitus i förhållande till kraven i skolan. Detta kan innebära att skoltillvaron blir alltför komplicerad och belastande. Avseende handlingsberedskapen framträdde två perspektiv. Ett där pedagogerna inte tyckte att skolfrånvaron var deras ansvar. Detta visade sig tydligast hos de pedagoger som också la ansvaret för skolfrånvaron hos individen. I det andra perspektivet framhölls skolans roll både som bärare av svårigheterna och som den som måste anpassas efter eleverna. Studien tyder därmed på att det finns en överensstämmelse mellan ett visst sätt att uppfatta de bakomliggande orsakerna till frånvaron och pedagogernas handlingsberedskap.

Place, publisher, year, pages
Härnösand: Mittuniversitetet, 2014. p. 26
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-26463 (URN)
Note

Magisteruppsats i pedagogik, 15 hp

Available from: 2015-12-15 Created: 2015-12-15 Last updated: 2015-12-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications