miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Gebert Persson, Sabine
Alternative names
Publications (10 of 15) Show all publications
Gebert-Persson, S., von Koskull, C. & Bellman, L. (2016). I don’t want to be a burden to my children: a study of older adults’ perceptions of senior housing in Sweden and Finland. In: : . Paper presented at The European Network for Housing Research Conference, June 28-July 1, Belfast, Northern Ireland.
Open this publication in new window or tab >>I don’t want to be a burden to my children: a study of older adults’ perceptions of senior housing in Sweden and Finland
2016 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Purpose – Research focusing on wellbeing of individuals and communities, i.e. transformative service research (TSR), has become one of the top priorities in service research. TSR is still in its infancy and more research is needed in this area. This paper contributes to TSR by studying older adults’ perceptions of the transition from independent living at home to dependent living in senior housing with assisted care.

Methods – The paper draws on the findings of a large scale survey with older adults conducted in Sweden, and an eight months long ethnographic field study conducted at a senior housing site in Finland.

Findings– We identified a complex range of issues motivating older adults to move into senior housing with assisted care. Through the lens of selfdetermination theory we suggest that the more intrinsic the motives are to make such a transition, the greater the potential for experiencing eudaimonic wellbeing. While this insight is not groundbreaking, thus far transformative research has not investigated this topic.

Conclusions – As more individuals live longer and the older adults grow in size as a group, the demand on care service is increasing. Assistance will be needed for daily living and developing senior housing that support wellbeing is essential to meet these consumer needs.

National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29704 (URN)
Conference
The European Network for Housing Research Conference, June 28-July 1, Belfast, Northern Ireland
Note

Finansierat av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Available from: 2016-12-21 Created: 2016-12-21 Last updated: 2016-12-29Bibliographically approved
Bellman, L., Gebert-Persson, S., Öhman, P., Giritli Nygren, K., Nyhlén, S., Olofsdotter, G., . . . Olofsson, A. (2015). Att vända det onda till gott: möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Att vända det onda till gott: möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniversitetet, 2015. p. 56
Series
RCR Working Paper Series ; 2015:1
National Category
Business Administration Sociology Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-26131 (URN)978-91-88025-05-0 (ISBN)
Available from: 2015-10-22 Created: 2015-10-22 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Bellman, L., Gebert Persson, S., Kulander, M. & Lind, H. (2015). Boende för äldre: En studie av 10 kommuner. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan
Open this publication in new window or tab >>Boende för äldre: En studie av 10 kommuner
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Andelen äldre personer i det svenska samhället ökar. I Sverige finns boendeformer som på olika sätt är anpassade efter äldres behov. Hur utbudet av dessa för äldre individer anpassade boendeformer ser ut och vilken information kommuner ger till äldre kan ses som viktiga för att förstå om äldre väljer att bo kvar eller flytta.  I denna rapport kartläggs hur nuvarande utbud av de tre boendeformerna vård- och omsorgsboende, trygghetsbostäder och seniorbostäder ser ut på bostadsmarknaden vad gäller den äldre befolkningen i tio utvalda kommuner. I rapporten ligger tonvikten på kommunala företrädares uppfattningar och på kommunernas planer. För att få en större förståelse görs jämförelser med siffror från samtliga kommuner hämtade från Boverkets Bostadsmarknadsenkät (2014). Denna rapport är den första delen av en större studie som syftar till att undersöka push- och pullfaktorer som påverkar äldres val av boende. Av kartläggningen framgår att bostadsutbudet i de olika kommunerna skiljer sig åt, där vissa har bostadsöverskott medan andra har bostadsunderskott men där majoriteten av kommunerna erbjuder de tre olika boendeformerna. I storstadsregionen och i de större städerna finns ett utbud av samtliga tre boendeformer medan flera av glesbygdskommunerna saknar trygghetsbostäder. Rådgivning i de flesta kommuner är reaktiv snarare än proaktiv. I rapporten väcks frågan om hur vi ska se på boendet för de äldsta.                      

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, 2015. p. 37
Series
TRITA-FOB ; 2015:13
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-26576 (URN)978-91-85783-52-6 (ISBN)
Note

QC 20150604

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2016-05-17Bibliographically approved
Gebert Persson, S. & Bellman, L. (2015). Flyttkedjor och boende på ålderns höst.
Open this publication in new window or tab >>Flyttkedjor och boende på ålderns höst
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta projekt har Sabine Gebert Persson och Lina Bellman vid CER bedrivit tillsammans med Hans Lind vid KTH och Maria Kulander vid högskolan i Gävle. Syftet var att studera utbud av bostäder för äldre samt vilka push- respektive pullfaktorer som påverkar äldres val av boende. Resultaten visar att det saknas en samsyn om bostadsformer, majoriteten av kommunerna har reaktiv informationsspridning och boendemiljö är den faktor som påverkar mest. Resultaten från projektet har tidigare publicerats i rapporterna "Vad påverkar äldres val av boendeform" (Gebert Persson, Bellman, Kulander och Lind, 2015) och "Boende för äldre: En studie av 10 kommuner" (Lind, Kulander, Gebert Persson och Bellman, 2015).

Publisher
p. 9
Series
Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer ; 2015:7
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-27331 (URN)
Available from: 2016-03-23 Created: 2016-03-23 Last updated: 2016-03-29Bibliographically approved
Emmoth, A., Gebert-Persson, S. & Lundberg, H. (2015). Interpartner Legitimacy Effects on Cluster Initiative Formation and Development Processes. European Planning Studies, 23(5), 892-908
Open this publication in new window or tab >>Interpartner Legitimacy Effects on Cluster Initiative Formation and Development Processes
2015 (English)In: European Planning Studies, ISSN 0965-4313, E-ISSN 1469-5944, Vol. 23, no 5, p. 892-908Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In spite of the growing interest in cluster initiatives (CIs) as a means of regional development, there are still few studies of CIs that offer an inside perspective. This article takes such an inside perspective, focusing on the internal legitimacy aspects of the formation and evolving processes of CIs. We propose the inclusion of interpartner legitimacy effects in order to better understand the formation and development of CIs. A case study method is applied on a Swedish CI in the tourism industry. Faced with the situation that their region was lagging behind other Swedish regions in the development of tourism, the actors were spurred to promote a CI. Its central purposes were to consolidate the regional tourism industry, strengthen the regional brand and to establish the entire region as a single coherent destination. This paper contributes to the research body of regional development and CIs by showing how different types of interpartner legitimacies hinder and facilitate the CI process.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-24666 (URN)10.1080/09654313.2014.891567 (DOI)000350367600003 ()2-s2.0-84924528563 (Scopus ID)
Available from: 2015-08-28 Created: 2015-03-20 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Gebert-Persson, S., Lundberg, H. & Elbe, J. (2014). On the discursive contest of an international M&A relationship development process within financial services. International Business Review, 23(6), 1064-1073
Open this publication in new window or tab >>On the discursive contest of an international M&A relationship development process within financial services
2014 (English)In: International Business Review, ISSN 0969-5931, E-ISSN 1873-6149, Vol. 23, no 6, p. 1064-1073Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The global liberalisation of national regulated financial services' sectors has opened up a wave of international mergers and acquisitions processes. To succeed with such processes, a positive relationship needs to be developed between involved parties. But actors within and outside involved companies in international mergers and acquisitions may have conflicting interests, not least because of national resistance to changes in domestic financial sectors. In order to study the discourse among such actors, this paper presents a theoretical view based on business relationships, highlighting the concept of legitimacy. The aim is to analyse how different actors communicate in and through the media, in order to legitimise their own actions or to delegitimise the actions of their opponents in the relationship development process. The empirical investigation is a longitudinal study of an acquisition process between two insurance companies from Sweden and South Africa. A discourse analysis shows that the relationship development process is not only a matter of rational arguments. It is rather a struggle between actors drawing on discourses that change over time, as a means to affect perceptions of legitimate behaviours to reach the preferred outcome. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords
Business relationship, Discourse, Insurance companies' M&A, Legitimacy/delegitimacy, Media
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-24044 (URN)10.1016/j.ibusrev.2014.06.012 (DOI)000343391300004 ()2-s2.0-84923251585 (Scopus ID)
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-07 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2012). Going digital or not in insurance relationships?. Paper presented at 28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference; Goa, India; 9-12 Dec 2012.
Open this publication in new window or tab >>Going digital or not in insurance relationships?
2012 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-18726 (URN)
Conference
28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference; Goa, India; 9-12 Dec 2012
Available from: 2013-04-10 Created: 2013-04-10 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Emmoth, A., Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2012). Interpartner legitimacy in a regional strategic network in tourism. In: : . Paper presented at 28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference, 11-15 september 2012, Rome Italy.
Open this publication in new window or tab >>Interpartner legitimacy in a regional strategic network in tourism
2012 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Network interaction by non-business actors for business purposes is receiving increased interest within research (cf. Hadjikhani and Ghauri, 2001) but much remain to further research. A typical example of such network interaction that still is little researched is collaboration in tourism destination networks. The purposes of this paper are to contribute to research on the formation and evolution of relationships within the tourism industry, and to test the interpartner legitimacy effect on network formation and development. The chosen method is a case study of a Swedish network formation initiative. Faced with the situation that their region was lagging behind other Swedish regions in the development of tourism, actors within the Dalarna region were spurred to form a Regional Strategic Network (RSN). Its central purposes were to consolidate the regional tourism industry, to strengthen the name of the region as a brand and to establish the entire region as a single destination. This paper contributes by showing how different types of interpartner legitimacies hinder and facilitate the network formation process.

Keywords
interpartner, legitimacy, collective action, network formation processes, tourism industry
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-18724 (URN)
Conference
28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference, 11-15 september 2012, Rome Italy
Available from: 2013-04-10 Created: 2013-04-10 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Andresen, E., Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2012). Intra-organizational tensions as drivers for external relationship and network formations. Paper presented at 28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference; Goa, India; 9-12 Dec 2012.
Open this publication in new window or tab >>Intra-organizational tensions as drivers for external relationship and network formations
2012 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-18725 (URN)
Conference
28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference; Goa, India; 9-12 Dec 2012
Available from: 2013-04-10 Created: 2013-04-10 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Gebert Persson, S., Lundberg, H. & Andresen, E. (2012). Ömsesidig legitimitet i regionala strategiska nätverk. Östersund: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Ömsesidig legitimitet i regionala strategiska nätverk
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Lokala samarbeten i form av regionala strategiska nätverk har blivit ett allt vanligare verktyg i försöken att skapa regional utveckling. Syftet med denna studie, utförd av Sabine Gebert Persson, Heléne Lundberg och Edith Andresen vid CER, är att försöka förstå hur dessa nätverk utvecklas och vad de kan uppnå. Resultaten pekar på att förekomsten av olika former av ömsedig legitimitet mellan deltagarna är en viktig faktor att beakta. Forskningsresultaten har tidigare publicerats i den internationella artikeln "Interpartner legitimacy in regional strategic networks" (Gebert Persson, Lundberg och Andresen, 2011).

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Mittuniversitetet, 2012
Series
Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer ; 2012:3
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-16975 (URN)
Available from: 2012-09-05 Created: 2012-09-05 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications