miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jansson, Anna-Maria
Publications (7 of 7) Show all publications
Sörensson, A. & Jansson, A.-M. (2016). Sustainability reporting among Swedish tourism service providers: Information differences between them. In: Brebbia, Carlos (Ed.), WIT Transactions on Ecology and the Environment: . Paper presented at Sustainable tourism, 18 - 20 May 2016 Valencia, Spain. WIT Press, 21
Open this publication in new window or tab >>Sustainability reporting among Swedish tourism service providers: Information differences between them
2016 (English)In: WIT Transactions on Ecology and the Environment / [ed] Brebbia, Carlos, WIT Press, 2016, Vol. 21Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Within the tourism industry, there is a considerable focus on sustainable tourism and tourism service providers should be sustainable. One way for tourism service providers to address these issues and communicate their sustainability work is for instance through annual reports, sustainability reports and home pages. The aim with this study was therefore to explore and compare what kind of information concerning sustainability that Swedish tourism service providers’ present to stakeholders.  Sustainability report is one way for tourism companies to be more legitimate and accountable toward their stakeholders. Data was collected from 60 tourism service providers (eg. 20 hotels, 20 restaurants and 20 activity companies) in Sweden from their annual reports and sustainability reports as well as their home pages. They are large-sized tourism service providers with a yearly turnover between 5-50 million euros. The result shows that very few companies make sustainability reports. There is also difference between how and where they present their sustainability work. The companies often present more of their sustainability work on their homepage compared to in annual and sustainability reports. The conclusion is that hotels are more focused on environmental sustainability, restaurants focused more on social sustainability and the activity companies have little information about their sustainability work. 

Place, publisher, year, edition, pages
WIT Press, 2016
Keywords
sustainability report, tourism service providers, hotels, restaurants, environmental sustainability, economic sustainability, social sustainability.
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-27716 (URN)10.2495/ST160091 (DOI)978-1-78466-085-7 (ISBN)
Conference
Sustainable tourism, 18 - 20 May 2016 Valencia, Spain
Available from: 2016-05-18 Created: 2016-05-18 Last updated: 2017-12-20Bibliographically approved
Jansson, A.-M. & Öhman, P. (2010). Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?. Balans : tidskrift för redovisning och revision (1), 46-46
Open this publication in new window or tab >>Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?
2010 (Swedish)In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 1, p. 46-46Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Mycket talar för att de flesta företag kommer att fortsätta med revisionen i ett första skede när revisionsplikten avskaffas nästa år. Vilket genomslag olika kvalitetsstämplar kommer att få i ett senare skede är svårare att sia om, skriver Anna-Maria Jansson och Peter Öhman.

National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-11995 (URN)
Available from: 2010-09-20 Created: 2010-09-20 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Jansson, A.-M. (2008). Revision ur ett revisorsperspektiv: en metodstudie. (Licentiate dissertation). Luleå: Luleå university of Technology
Open this publication in new window or tab >>Revision ur ett revisorsperspektiv: en metodstudie
2008 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

Ett återkommande problem inom revisionsforskningen handlar om de svårigheter forskare

ställs inför med avseende på att få tillgång till information från revisorer som baseras på

verkliga händelser. Anledningar som förts fram till detta är att revisorer är bundna vid

tystnadsplikt samt att det förefaller råda en ”kultur av tystnad” inom professionen. Det finns

ett behov av att finna alternativa metoder och tillvägagångssätt för att komma nära praktiskt

revisionsarbete.

Föreliggande studie fokuserar på hur revisorer själva ser på och uppfattar det arbete de

utför, med speciell betoning på granskning och bedömning. Studien är metodutvecklande,

utforskande och beskrivande till sin karaktär. Utifrån en metodteorietisk ram diskuteras två

metoders användbarhet med avseende på att studera revision ur ett revisorsperspektiv. Studien

ger prov på och illustrerar olika typer av resultat som är möjliga att generera med de

tillämpade metoderna. Med revisorsperspektiv som den gemensamma nämnaren presenteras

och beskrivs tre olika metodmodeller.

För att skapa en bild av hur svenska revisorer uppfattar och ser på det revisionsarbete de

gör har i den första modellen ”the Repertory Grid” använts med en kvantitativ ansats. Data

har samlats in på ett strukturerat sätt och bearbetats med hjälp av principalkomponentanalys

(PCA). Den andra modellen har en renodlad kvalitativ inriktning. Revisorer har intervjuats i

enlighet med ”the Critical Incident Technique”. Revisorerna har berättat om olika situationer

och frågeställningar de upplevt som svåra inom ramen för revisionsarbetet. Intervjuerna har

sedan sammanställts med hjälp av innehållsanalys. Modell tre är en kombinerad ansats av

modell ett och två. Data har samlats in med hjälp av ”the Repertory Grid” och utgörs av

revisorers egna erfarenheter med avseende på att göra professionella bedömningar. Materialet

har sammanställts och analyserats med hjälp av PCA. De enskilda resultaten har sedan följts

upp genom att de intervjuade revisorerna själva fått vara med och tolka sina egna resultat.

Genomgående från arbetet med modellerna framkommer att tystnadsplikten gentemot

klienter är något som uppfattas som mycket viktigt av revisorerna. Detta har under arbetet

visat sig i form av återhållsamhet i fråga om att delge personliga erfarenheter. ”The Repertory

Grid” har visat sig speciellt lämplig för att studera områden som kan uppfattas som känsliga

och/eller är belagda med sekretess. Metoden har kunnat erbjuda revisorerna en känsla av

kontroll med avseende på att inte utlämna enskilda klienter eller bryta mot

professionssekretessen. Studien identifierar och lyfter fram ett antal svårigheter som

förknippas med forskning som anlägger ett revisorsperspektiv samt lämnar förslag på

tillvägagångssätt för att överbrygga dessa svårigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå university of Technology, 2008
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757 ; 2008:08
Keywords
revisorsperspektiv, referensramar, ”the Repertory Grid Technique”, principalkomponentanalys, “the Critical Incident Technique”
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-10453 (URN)
Presentation
(English)
Available from: 2009-12-02 Created: 2009-12-01 Last updated: 2009-12-02Bibliographically approved
Öhman, P., Häckner, E., Jansson, A.-M. & Tschudi, F. (2006). Swedish auditors' view of auditing: Doing things right versus doing the right things. European Accounting Review, 15(1), 89-114
Open this publication in new window or tab >>Swedish auditors' view of auditing: Doing things right versus doing the right things
2006 (English)In: European Accounting Review, ISSN 0963-8180, Vol. 15, no 1, p. 89-114Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper aims to describe and analyse the thought patterns of Swedish auditors with regard to the way in which they audit information provided by listed companies, and possible changes in their duties. Eighty-two auditors were interviewed using the repertory grid technique and open-ended interview questions. To check the stability in the thought patterns of the respondents, six retests were made and, to validate the findings, an expert panel and two reference groups consisting of auditors and other representatives of the accounting and auditing professions were consulted. Distinct patterns emerged in the mean grid of the thought patterns of all the respondents. One dimension was related to the time perspective, past versus future, and another to auditing practice. Auditors devote a relatively long time and considerable effort to objects that can be satisfactorily verified, but not to objects that they perceive as being of primary importance to investors and other stakeholders. This inconsistency in the thought patterns of the auditors is similar to the gap between auditing in practice and stakeholders' expectations of auditing, which is a phenomenon frequently found in previous research. Moreover, the auditors were very reluctant to make statements about any information except that elicited according to current practice. In addition to this traditional view, the auditors appear to be more concerned about their own situation than that of the parties they are meant to be protecting. Doing things right seems to be more important than doing the right things. That the auditors spend much time on objects that they themselves do not consider to be of primary importance for the investors and other stakeholders, and their unwillingness to change current practice is of great concern in Sweden, where there is a strong belief in self-regulation of the auditing profession.

Keywords
Revision
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-855 (URN)10.1080/09638180500510475 (DOI)000240240100005 ()4605 (Local ID)4605 (Archive number)4605 (OAI)
Note
VR-EconomicsAvailable from: 2008-09-30 Created: 2009-06-07 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Öhman, P., Häckner, E., Jansson, A.-M. & Tschudi, F. (2004). Auditors on auditing. Paper presented at Workshop on auditing in action, London school of economics and political science, 12-13 Februari 2004, London, England..
Open this publication in new window or tab >>Auditors on auditing
2004 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-17741 (URN)
Conference
Workshop on auditing in action, London school of economics and political science, 12-13 Februari 2004, London, England.
Available from: 2012-12-14 Created: 2012-12-14 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Öhman, P., Häckner, E., Jansson, A.-M. & Tschudi, F. (2003). Accountability from auditor perspectives. Paper presented at Nordisk företagsekonomisk forskningskonferens, 13-16 Augusti 2003, Reykjavik, Island..
Open this publication in new window or tab >>Accountability from auditor perspectives
2003 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-17740 (URN)
Conference
Nordisk företagsekonomisk forskningskonferens, 13-16 Augusti 2003, Reykjavik, Island.
Available from: 2012-12-14 Created: 2012-12-14 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Öhman, P., Häckner, E., Jansson, A.-M. & Tschudi, F. (2003). Auditor perspectives on auditing issues - anempirical study. Paper presented at Workshop on auditing and financial accounting research, 10-11 April 2003, Vasa, Finland..
Open this publication in new window or tab >>Auditor perspectives on auditing issues - anempirical study
2003 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-17739 (URN)
Conference
Workshop on auditing and financial accounting research, 10-11 April 2003, Vasa, Finland.
Available from: 2012-12-14 Created: 2012-12-14 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications