miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Reberg, Mikael
Publications (10 of 17) Show all publications
Reberg, M. (2019). Exploring the possibilities with shared spreadsheets in gathering and analyzing information on the usage of study rooms in a university library. In: : . Paper presented at The 11th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Florence, Italy, May 28-31 2019..
Open this publication in new window or tab >>Exploring the possibilities with shared spreadsheets in gathering and analyzing information on the usage of study rooms in a university library
2019 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In autumn 2018, a team within the Mid Sweden University Library decided to advance the usage of different methods inspired by the perspectives within the field of “UX” to study the use of the learning spaces in the library. A special project concerned the students’ use of group study rooms. Here the library employed a method where student mentors working for the library gathered basic statistical data through observations. The student mentors measured the usage of the study rooms, seats used, technology used in the rooms, sound levels etcetera at several time points each day. The information was continuously registered in a shared Google sheet that also worked as the basic tool for the analysis. The results of the study gave important guidance for the development of the study rooms and the learning environment in general. More importantly, the use of Google and the shared process of collecting and analyzing information was seen as a rewarding learning experience by the student mentors and the involved library staff.

Keywords
quantitative method, usage, spreadsheet, open collaboration, library, user experience, UX, learning environment, study room
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-36247 (URN)
Conference
The 11th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Florence, Italy, May 28-31 2019.
Available from: 2019-06-03 Created: 2019-06-03 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Reberg, M. & Sjöqvist, M. (2018). How technological and social imperatives influence the implementation of a so-called knowledge management system in a learning support services organization. In: EDULEARN18 Proceedings: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Paper presented at Edulearn18, 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca Spain, July 2-4, 2018 (pp. 4316-4320). The International Academy of Technology, Education and Development
Open this publication in new window or tab >>How technological and social imperatives influence the implementation of a so-called knowledge management system in a learning support services organization
2018 (English)In: EDULEARN18 Proceedings: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, The International Academy of Technology, Education and Development, 2018, p. 4316-4320Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The aim of this paper is to present and discuss some of the underlying imperatives when establishing a new knowledge management system within the university library, profiled as a learning support services organization within Mid Sweden University. 

The concept of Knowledge management, as seen from a specific library perspective, has been broadly defined as the use of organizational knowledge through sound practices of information management and organizational learning (Broadbent, 1998). The different perspectives or discourses on knowledge management mainly puts its emphasis either on technology (and questions concerning technological aspects of knowledge management) or on social aspects such as the user’s reception or understanding of knowledge management systems in different settings. However, as Gold, Malhotra & Segars (2001) has noted, many so-called knowledge management projects are – in reality – information projects. When these projects yield some consolidation of data, but little innovation in products and services, the concept of knowledge management can be cast in doubt (ibid). 

During the spring and autumn of 2017 a project called “Infrastrukturen UB” (“Infrastructure University Library”) was carried out, implementing what could be considered a knowledge management system within a newly restructured library organization consisting of four different departments, and physical libraries at different campus locations. Drawing from the result of the project and the experiences of the project’s team members, it can be shown how this project was influenced by technological and social imperatives within the organization at large during different phases of the project. In addition, it can be argued that further steps of development are needed for the established system to fully be considered a “true” knowledge management system.

Place, publisher, year, edition, pages
The International Academy of Technology, Education and Development, 2018
Series
EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117
Keywords
knowledge culture, knowledge management, knowledge management system, technological imperative, social imperative, information structure, university library, project
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-33942 (URN)10.21125/edulearn.2018.1088 (DOI)978-84-09-02709-5 (ISBN)
Conference
Edulearn18, 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca Spain, July 2-4, 2018
Available from: 2018-06-27 Created: 2018-06-27 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Reberg, M. (2018). Utvecklingen av det responsiva gränssnittet för Mittuniversitetets Studentportal: Arbetet med implementeringen av e-campus-projektets integrerade studentwebb 2013–2015. Sundsvall: Mittuniversitetets bibliotek
Open this publication in new window or tab >>Utvecklingen av det responsiva gränssnittet för Mittuniversitetets Studentportal: Arbetet med implementeringen av e-campus-projektets integrerade studentwebb 2013–2015
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

E-campus-projektet inleddes 2013 med ambitionen att bygga ett digitalt campus för studenterna vid Mittuniversitetet. Huvudman för projektet var Lärande- och resurscentrum (LRC), en enhet vid Universitetsbiblioteket.

Den digitala miljö som utvecklades inom projektet skulle organiseras kring det existerande studieadministrativa verktyget "Studentportalen". Förutom ett nytt responsivt personligt gränssnitt skulle studentportalen utvecklas mot en potentiell integration med andra läranderesurser och tjänster för lärandestöd på universitets webb, universitets bibliotekstjänster, samt lärandesystemet Moodle och GoogleApps licensierade till universitetet. Funktioner för personliga scheman, möjligheter att få tillgång till intyg och förteckningar av lärandeprestationer, funktioner för kursregistrering samt resurser för bokning av rum för grupparbete skulle göras lättillgängliga, också via smartphone. Studenterna skulle ha möjlighet att enkelt kunna kommunicera med varandra och med sina lärare via grupp- eller programwebbplatser och meddelandesystem.

E-campus-projektet uppfattades initialt som ett renodlat webbprojekt vilket skulle leda fram till en ny struktur för ett större antal webbsidor och informationsresurser genom att renodla strukturer med webbsidor som var riktade till olika målgrupper. Projektet visade sig dock vara mer mångfacetterat än så.

Ägarskapet till informationsresurserna som skulle samlas i den nya miljön var utspridda på flera olika avdelningar vid lärosätet med tillika skillnader i uppfattning om sina respektive målgrupper och med skilda synsätt på den digitala miljön som en potentiell arena för marknadsföring av sina tjänster. Informationsresurser hanterades av flera webbredaktörer, resurserna existerade i flera olika system för webbadministration samt hade många bakomliggande (tekniska) stödsystem som levererade tjänster och funktioner till delar av informationsstrukturerna. Projektet aktualiserade flera resursfrågor vid utvecklingsarbete och hade beröringspunkter med flera av Mittuniversitetets olika webb- och lärandesystem.

Rapporten är en dokumentation av arbetet i projektet och beskriver ett exempel på utvecklingsarbete där flera olika intressen och målbilder har behövt balanseras i förhållande till varandra och där utvecklingen av användares IT-vanor och beteenden över tid har betydelse för hur system kan utvärderas och bedömas.

Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniversitetets bibliotek, 2018. p. 31
Series
Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek ; 2
Keywords
e-campus, projekt, gränssnitt, utveckling, liferay, studentportal, utvärdering
National Category
Human Aspects of ICT
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37734 (URN)978-91-88527-92-9 (ISBN)
Available from: 2019-11-19 Created: 2019-11-19 Last updated: 2019-11-20Bibliographically approved
Reberg, M. (2016). Rum för lärande, rum för ordning. Tidskriften bis (2), 22-24
Open this publication in new window or tab >>Rum för lärande, rum för ordning
2016 (Swedish)In: Tidskriften bis, ISSN 0345-1135, no 2, p. 22-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Bibliotek i samhälle, 2016
Keywords
bibliotek, rum, lärande, ordning, visuell kommunikation
National Category
Information Studies Learning
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-27578 (URN)
Available from: 2016-06-08 Created: 2016-05-04 Last updated: 2018-03-26Bibliographically approved
Reberg, M. (2016). The E-campus-project – the transformation of a student administrative tool into a personal learning environment. In: Moreira, A., Szűcs, T. A. & Mázár, I. (Ed.), Re-imagining Learning Environments: Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference. Paper presented at EDEN 2016 Annual Conference, Budapest 14-17 juni (pp. 726-730).
Open this publication in new window or tab >>The E-campus-project – the transformation of a student administrative tool into a personal learning environment
2016 (English)In: Re-imagining Learning Environments: Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference / [ed] Moreira, A., Szűcs, T. A. & Mázár, I., 2016, p. 726-730Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

The web technologies of the present time together with the diverse plethora of digital applications for mobile technologies offer unique opportunities to design mobile and flexible Personal Learning Environments (PLE). Even though the concept of PLE doesn’t have a widely established single definition, the common factor seems to be the potential for offering new ways of using digital technology for student-centred learning, and are typically described as a collection of different applications, usually web based and collaborative (“social”), which aims at foster self-regulated and collaborative learning. A PLE should offer the learners possibilities to

  • Learn with other people
  • Control their learning resources
  • Manage the activities they participate in
  • Integrate their learning

In 2010, Mid Sweden University decided on an educational strategy for the coming years 2011 –2017, in which e-learning was established as one of two main areas for strategic development. E-learning should be a part of the educational activities carried out on campus as well as a part of the courses given on distance. An important part within the framework of the strategy was that Mid Sweden University should have a presence on the Internet that could be understood as a “digital campus” or an “e-campus”.

The “e-campus-project” started in 2013 with the ambition to build an e-campus for students. This digital environment would be organized around the existing student administrative tool “The Student Portal”. Together with a new personalised interface the portal would be developed towards potential integration with other learning resources and learning support services located on the university websites, including the university library services, as well as the learning management system Moodle and GoogleApps licensed to the university. Functions for personalised schedules, possibilities to access transcripts of learning achievements and functions for course registration as well as resources for booking rooms for group work should be easily accessible. Students should have the possibility to easily communicate with each other and with their teachers via group or programme sites and messaging systems.

Also, based on the increasing adoption of smartphones and iPads, the demand for mobile access to this new environment was obvious. The new environment should therefore have a responsive interface.

In conclusion, the possibilities to transform the existing environment into a PLE is present and vital.

The poster presentation aims at further the discussion on the concept of PLEs and the different solutions for digital learning environments among universities by presenting the key elements of the personalised and responsive interface in this still ongoing project. The poster gives an overview of what functionality is present in the digital environment and what possibilities exist in the coming steps of the continued development.

National Category
Human Aspects of ICT Learning
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-28066 (URN)978-615-5511-10-3 (ISBN)
Conference
EDEN 2016 Annual Conference, Budapest 14-17 juni
Available from: 2016-06-23 Created: 2016-06-23 Last updated: 2016-06-30Bibliographically approved
Reberg, M. (2012). Batman - eller Usain Bolt?.
Open this publication in new window or tab >>Batman - eller Usain Bolt?
2012 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
OS, olympiska spel, hjältar, ideal, superhjältar, Usain Bolt, Batman, film, egoism, altruism
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-16759 (URN)
Note

Kulturartikel om olika ideal hos olika hjältetyper i medier. Sampublicerad i Hälsingetidningar, Hudiksvalls Tidning, Ljusdals-Posten, Ljusnan resp. Söderhamns-Kuriren (2012-08-08).

Available from: 2012-08-19 Created: 2012-08-19 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Reberg, M. (2012). Räds inte det digitala biblioteket - bädda in!. Tidskriften bis (4), 6-7
Open this publication in new window or tab >>Räds inte det digitala biblioteket - bädda in!
2012 (Swedish)In: Tidskriften bis, ISSN 0345-1135, no 4, p. 6-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: , 2012
Keywords
digitala bibliotek, abstrakta system, medier, modalitet, urbäddningsmekanismer, återinbäddning, Lev Manovich, Anthony Giddens
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-18261 (URN)
Available from: 2013-01-13 Created: 2013-01-13 Last updated: 2016-06-30Bibliographically approved
Reberg, M. (2011). Biblioteket och den politiska anatomin. Tidskriften bis (3)
Open this publication in new window or tab >>Biblioteket och den politiska anatomin
2011 (Swedish)In: Tidskriften bis, ISSN 0345-1135, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: föreningen Bibliotek i Samhälle, 2011
Keywords
bibliotek, kommunikations- och informationsteknik, IKT, interaktivitet, lärande, Michel Foucault, Marshall McLuhan, Vilém Flusser, informationsklyfta
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-14107 (URN)DEMICOM (Local ID)DEMICOM (Archive number)DEMICOM (OAI)
External cooperation:
Available from: 2011-10-26 Created: 2011-07-02 Last updated: 2016-09-14Bibliographically approved
Reberg, M. (2011). Melodifestivalen och reklamen för kommunerna.
Open this publication in new window or tab >>Melodifestivalen och reklamen för kommunerna
2011 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Melodifestivalen, television, marknadsföring, varumärke, Sundsvall, kulturdebatt
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-13364 (URN)
Note

Kulturdebatt. Artikel i Sundsvalls Tidning (2011-03-11) om platsmarknadsföring som en aspekt av Melodifestivalens deltävlingar.

Available from: 2011-03-11 Created: 2011-03-10 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Reberg, M. (2011). Samhällsinformation - Hur Svenska kyrkan "utnyttjar" Posten.. HumanistInfo, 13(1)
Open this publication in new window or tab >>Samhällsinformation - Hur Svenska kyrkan "utnyttjar" Posten.
2011 (Swedish)In: HumanistInfo, ISSN 2000-1878, Vol. 13, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Humanisterna, 2011
Keywords
brev, försändelser, legitimitet, medlemsrekrytering, samhällsinformation, propaganda, Posten, Svenska kyrkan
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-12950 (URN)DEMICOM (Local ID)DEMICOM (Archive number)DEMICOM (OAI)
External cooperation:
Available from: 2011-01-22 Created: 2011-01-10 Last updated: 2016-09-14Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications