miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ankre, Rosemarie
Alternative names
Publications (10 of 36) Show all publications
Ankre, R. & Wall-Reinius, S. (2019). Accessibility and inclusive nature for everyone? A case study of outdoor recreation in Östersund, Sweden. In: 28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. 23 to 25 October 2019. Roskilde University, Denmark: . Paper presented at 28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. 23 to 25 October 2019. Roskilde University, Denmark.
Open this publication in new window or tab >>Accessibility and inclusive nature for everyone? A case study of outdoor recreation in Östersund, Sweden
2019 (English)In: 28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. 23 to 25 October 2019. Roskilde University, Denmark, 2019Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

In Sweden, outdoor recreation is well established and traditionally considered to create good health with positive effects on physical and mental health (Fredman et al., 2014). The interests of outdoor recreation is hence part of the whole Swedish society, for example, in the government bill the Future Outdoor Recreation (2009/10: 238) it is described that the conditions for a so-called "good outdoor recreation" can be created by the State through spatial planning, accessibility, information and protected nature areas. However, accessibility for outdoor recreation relate to both physical, mental and socio-economic conditions (Emmelin et al., 2010). In Östersund municipality in northern Sweden, it is an on-going work to introduce more health-promoting activities as well as measures and rehabilitation for people with injuries and disabilities. Östersund municipality has developed a "Program for outdoor recreation" with the aim to create accessible outdoor recreation for all its residents. Previous studies have shown that lack of accessibility limits participation in tourism and outdoor activities for people with disabilities and destinations do little to identify and accommodate the specific demands and preferences of people with disabilities. Studies also show that planners are asking for more local investigations as to where, how and why outdoor recreation is practiced (see e.g. Petersson Forsberg, 2012; Ankre, 2019).

 

The presentation will focus on a newly started project with the aim to increase knowledge of some of the challenges in Östersund regarding accessibility, lifestyle and physical activities. In addition, how accessibility and social inclusion can be further supported and developed in the local community are of interest. The project includes a mapping of accessible nature areas within the municipality, an investigation of needs and wishes among citizens with disabilities, and interviews with public and private stakeholders on their view on how to increase participation in outdoor activities. Preliminary results from focus group interviews and fieldwork will be presented. The focus group contains a before-during-and-after perspective. Firstly, the group meets indoors (to talk about, for example previous experiences and the importance of accurate information about the sites), followed by an excursion to a nature area in Östersund municipality, and finally a follow-up group meeting indoors. Of interest are how people with disabilities experience visits to different nature areas in the Östersund municipality, what kinds of obstacles there are when visiting nature areas, and how these areas may be improved.

 

Accessibility also relates to the on-going densification in urban areas as a prevailing planning ideology. There is a general notion that there is so much green and that outdoor recreation can take place “elsewhere”. Even if this may be true, it can also lead to the exploitation of accessible urban and urban-close nature that is important for people’s everyday recreation. What kind of outdoor recreation one is practicing in Östersund and where and why was examined in the autumn of 2016 in a web survey directed at 3,000 randomly selected local residents. The results with a critical discussion of accessibility have recently been published (Ankre & Petersson Forsberg, 2019) which will create additional material in this study. We will also end with a discussion on ethical and methodological considerations.

 

References

Ankre, R. (2019). Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv. Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar. Doctoral thesis. Karlskrona, Blekinge Institute of Technology.

Ankre, R. & Petersson Forsberg, L. (2019). Förtätning och gröna kilar - konsekvenser för friluftslivet in Samhällsplaneringens teori och praktik. Stockholm, Liber. pp. 197-206.

Emmelin, L., Fredman, P., Lisberg Jensen, E. & Sandell, K. (2010). Planera för friluftsliv. Natur, Samhälle, Upplevelser. Stockholm, Carlsson Bokförlag.

Fredman, P., Sandell, K., Stenseke, M. & Emmelin, L. (2014). Friluftsliv i förändring. Studier från svenska upplevelselandskap. Editors P. Fredman, M. Stenseke and K. Sandell. Stockholm, Carlsson Bokförlag.

Government Bill [Regeringens proposition] 2009/10:238. The Future Outdoor Recreation [Framtidens friluftsliv]. Stockholm, Ministry of the Environment.

Petersson Forsberg, L. (2012). Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering. Doctoral thesis. Karlskrona, Blekinge Institute of Technology.

National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37638 (URN)
Conference
28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. 23 to 25 October 2019. Roskilde University, Denmark
Projects
Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer, Mid Sweden University and Östersund municipality
Available from: 2019-11-06 Created: 2019-11-06 Last updated: 2019-11-12Bibliographically approved
Fredman, P., Ankre, R. & Chekalina, T. (2019). Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten redovisar en nationell enkätundersökning över svenskarnas friluftslivår 2018. Friluftsliv i olika former är en populär fritidssysselsättningbland svenskarna, vilken kan beskrivas som ”vistelse utomhus i natur- ellerkulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.Målet för den av riksdagen antagna friluftspolitiken är att stödja människorsmöjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten ären grund för friluftslivet. Åtta av Sveriges 16 miljömål innehåller också preciseringarsom berör friluftsliv. Dagens friluftsliv har dessutom nära kopplingartill en växande naturturism. Syftet med undersökningen är att ge ett bra underlag för uppföljningar avfriluftsmålen och friluftslivet i miljömålen. Detta sker genom att dels redovisastatus för friluftslivet i Sverige år 2018, dels genom att visa på förändringarsedan år 2007. Ytterligare ett viktigt syfte är att erhålla data över friluftslivbåde nationellt och i respektive län, för att på så sätt få ett underlag till analyserav friluftslivet på olika geografiska nivåer. Undersökningen genomfördes i form av en postal enkätundersökningriktad till personer bosatta i Sverige i åldern 16 år och äldre under periodenseptember – november 2018. Mittuniversitetet utformade frågorna i samrådmed Naturvårdsverket och i dialog med andra myndigheter som ingår i nätverketför friluftsliv. Datainsamlingen genomfördes av Statistiska centralbyrån(SCB) och rapporten är framtagen av Mittuniversitetet på uppdragav Naturvårdsverket.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019. p. 66
Series
Naturvårdsverket, ISSN 0282-7298 ; 6887
Keywords
Friluftsliv, statistik, allemansrätten, tillgänglighet
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-36057 (URN)978-91-620-6887-5 (ISBN)
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2019-04-29 Created: 2019-04-29 Last updated: 2019-05-08Bibliographically approved
Ankre, R. (2019). Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv: Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar. (Doctoral dissertation). Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Open this publication in new window or tab >>Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv: Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar
2019 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Hav och kust har alltid varit viktiga för oss människor. I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring existerat sedan lång tid tillbaka samtidigt som områdena också varit viktiga för nöje och rekreation. Men mellan olika intressen, samt mellan och inom olika användargrupper samt förvaltning, kan det uppstå målkonflikter. Utgångspunkten för den här avhandlingen är att beskriva och analysera eventuella målkonflikter kopplat till friluftsliv utifrån både ett planerings- och ett användarperspektiv genom två fallstudier i Luleå och Blekinge skärgårdar. Friluftslivet är en del av samhället och dess relevans för fysisk och mental återhämtning ger planering och förvaltning av friluftsliv ett ökat politiskt stöd, samtidigt som tidigare forskning visat att friluftsliv är stark i retoriken - men svag i planeringspraktiken. Därför behövs kunskap som kan utveckla planering och förvaltning av friluftsliv i svenska kustlandskap.

Resultaten från den här avhandlingen visar att användarnas perspektiv på målkonflikter i Luleå och Blekinge skärgårdar ännu inte till stora delar har inkluderats i den kommunala planeringen. En slutsats är alltså att det finns skillnader i hur konflikter i samband med friluftsliv beskrivs och identifieras i den fysiska planeringen jämfört med användarnas upplevelser. Det har betydelse för förståelsen av friluftlivskonflikter och hanteringen av dessa. Förutom analys och diskussion av konflikter kopplat till friluftsliv, ingår en fördjupande studie av buller och tystnad som konflikt. Upplevelserna av lugn och ro samt tystnad är centrala för användarna i Luleå och Blekinge skärgårdar. Ett problem som avslöjas är att metoder med decibelnivåer inte avgör skillnader i buller som upplevelse i sig. Upplevelsen av buller och tystnad är nämligen subjektiv. Även zonering undersöks som ett planerings- och förvaltningsverktyg för att hantera friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap. Som denna avhandling visar, finns det flertalet exempel på olika sorters zonering i Luleå och Blekinge skärgårdar. När man i planering och förvaltning utgår från ett perspektiv där naturvård och bevarande är utgångspunkterna, så måste ytterligare värderingar och verktyg inbegripas som att inkludera användare med deras olika behov, upplevelser och aktiviteter som äger rum i skärgårdarnas landskap. Att landskapet i sig är av betydelse syns också i resultaten. I fallstudiernas översiktsplaner markeras det värdefulla, attraktiva och unika med skärgårdslandskapet, medan användarna betonar det äkta, naturliga och opåverkade landskapet som grund för deras friluftsupplevelser.

Den här avhandlingen tillför kunskap om spänningen mellan olika attityder och synsätt i den fysiska planeringens processer, förvaltning samt friluftslivets användare i svenska kustlandskap. Avhandlingen är också ett tillägg till tidigare kunskap om zonering som ett sätt att hantera konflikter i svenska kustlandskap, där särskilt användarperspektivet är en viktig del. Avhandlingen bidrar även till en grundläggande översikt av fysisk planering i relation till friluftsliv.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2019. p. 345
Series
Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series, ISSN 1653-2090 ; 5
Keywords
friluftsliv, målkonflikter, kustlanskap, zonering
National Category
Civil Engineering Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35772 (URN)978-91-7295-369-7 (ISBN)
Public defence
2019-03-22, C446, Campus Gräsvik, Karlskrona, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2019-03-12 Created: 2019-03-11 Last updated: 2019-03-12Bibliographically approved
Ankre, R. & Petersson Forsberg, L. (2019). Förtätning och gröna kilar - konsekvenser för friluftslivet (1ed.). In: Gunnel Forsberg (Ed.), Samhällsplaneringens teori och praktik: (pp. 197-206). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Förtätning och gröna kilar - konsekvenser för friluftslivet
2019 (Swedish)In: Samhällsplaneringens teori och praktik / [ed] Gunnel Forsberg, Stockholm: Liber, 2019, 1, p. 197-206Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019 Edition: 1
Keywords
Friluftsliv, förtätning, grönområden
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34874 (URN)978-91-47-11361-3 (ISBN)
Available from: 2018-11-09 Created: 2018-11-09 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Ankre, R. (2019). Terrängkörningens påverkan på friluftsliv: En litteraturstudie av motoriserade aktiviteter kopplat till friluftsliv. Östersund: Mittuniversitetet/ETOUR
Open this publication in new window or tab >>Terrängkörningens påverkan på friluftsliv: En litteraturstudie av motoriserade aktiviteter kopplat till friluftsliv
2019 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Syftet med den här litteraturstudien är att ur ett nationellt - men även internationellt - perspektiv kartlägga vad som tidigare studerats gällande terrängkörningens påverkan på friluftsliv. Detta gäller de friluftslivsutövare som använder terrängfordon samt andra friluftsutövare. Främst beskrivs studier om snöskoteråkning, även om studier om andra motordrivna terrängfordon inkluderas. Litteraturstudien omfattar både positiva och negativa aspekter.

 

Denna litteraturstudie - av Rosemarie Ankre vid Mittuniversitetet/ETOUR - har finansierats av Naturvårdsverket och genomfördes som en del i myndighetens regeringsuppdrag att göra en sammantagen analys för terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Detta är kopplat till regeringens utredning av Terrängkörningslagen 2019.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Mittuniversitetet/ETOUR, 2019. p. 39
Series
Rapportserien / European Tourism Research Institute, ISSN 1403-4220 ; 2019:2
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37396 (URN)978-91-88947-21-5 (ISBN)
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2019-09-27 Created: 2019-09-27 Last updated: 2019-09-27Bibliographically approved
Ankre, R. (2018). Snowmobiling and free riding in the Jämtland mountains, Sweden. In: Jeoffrey Dehez (Ed.), 9th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV9): Place, recreation and local development 28-31 August 2018, Bordeaux, France. Abstract book. Paper presented at 9th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Bordeaux, France, 28-31 August, 2018 (pp. 87-89).
Open this publication in new window or tab >>Snowmobiling and free riding in the Jämtland mountains, Sweden
2018 (English)In: 9th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV9): Place, recreation and local development 28-31 August 2018, Bordeaux, France. Abstract book / [ed] Jeoffrey Dehez, 2018, p. 87-89Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This project investigates conflicts over land use in the context of the Jämtland mountain region, Sweden where tensions due to snowmobiling and free riding are increasing. The study takes a planning and management perspective.

The study consists of a web based survey that generated responses from 862 snowmobilers in the region in 2015. Organizations and snowmobile clubs distributed the survey through social media. In 2015, twelve semi-structured interviews were carried out with fifteen representatives from the public sector and the tourism industry. Moreover in 2018, additional interviews will be conducted. The study is also based on information found on webpages and in local media.

There has been a new development of snowmobile activities for planning and management to handle in the Swedish mountains, not least in terms of conflicts but also because of security issues e.g. avalanches. One can get a deeper understanding of the conflicts and the reasons behind them. Nevertheless, more knowledge is needed about the different strategies of planners, managers and other stakeholders as well about the users and the underlying social motives behind their attitudes and activities. To handle conflicts related to snowmobiling and free riding will require continued dialogue, negotiation and further research.

National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34312 (URN)978-2-9551251-1-3 (ISBN)
Conference
9th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Bordeaux, France, 28-31 August, 2018
Available from: 2018-08-30 Created: 2018-08-30 Last updated: 2018-09-27Bibliographically approved
Ankre, R., Kronenberg, K. & Ioannides, D. (2017). Möjligheter och utmaningar för tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser: En fallstudie om Östersunds kommun. Östersund: Mid Sweden University
Open this publication in new window or tab >>Möjligheter och utmaningar för tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser: En fallstudie om Östersunds kommun
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Mid Sweden University, 2017
Series
Rapportserien / European Tourism Research Institute, ISSN 1403-4220 ; 2017:3
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-33590 (URN)978-91-88527-41-7 (ISBN)
Available from: 2018-05-08 Created: 2018-05-08 Last updated: 2018-05-09Bibliographically approved
Ankre, R., Ioannides, D. & Kronenberg, K. (2017). Opportunities and Challenges for Accessibility to Outdoor Recreation in an Urban Environment: A Case Study of Östersund, Sweden. In: : . Paper presented at International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM) June 19-22, 2017 in Umeå, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Opportunities and Challenges for Accessibility to Outdoor Recreation in an Urban Environment: A Case Study of Östersund, Sweden
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Practically all Swedes enjoy being out in nature and engaging in outdoor recreation activities. An important reason behind this is that they benefit from the Swedish Public Right of Access (Allemansrätten). Outdoor recreation is highlighted as a major contributor to good health, leads to a higher level of understanding of nature in an urban society, and can function as a means of integration and sustainable development. However, society and our constant search for new experiences are changing as does the practice of outdoor recreation.

It is of interest to identify how different users participate in outdoor recreation and use nature. Previous studies show that outdoor recreation often is conducted close to where we live. Planning and management, along with information, are vital components leading to the accessibility and development of outdoor recreation. Accessibility for outdoor recreation relate to both physical and socio-economic conditions. Today, outdoor recreation for urban dwellers is highly dependent on access to natural areas close to cities, yet open spaces are increasingly under threat due to urban growth and development density. The Public Right of Access places new demands on future planning and management, for example in order to prevent conflicts with private landowners as there may be increased pressure on specific natural areas.

The above issues are analyzed from the results of an online survey conducted in autumn 2016. The survey was sent to 3,000 randomly selected residents in Östersund, Sweden (response rate 32%). Additionally, municipal planning documents are examined. The results show that the respondents do not consider that access to nature is constrained. Rather they feel they lack the time to make full use of this accessibility. They also express a need for more information about nature areas. The results also show that those with higher education and higher income value outdoor recreation higher, but that they also have less time.

National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-31623 (URN)
Conference
International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM) June 19-22, 2017 in Umeå, Sweden
Available from: 2017-09-14 Created: 2017-09-14 Last updated: 2017-09-22Bibliographically approved
Ankre, R. (2017). “Tourism, not toursim!” Teaching the art of reading and writing at university level. In: : . Paper presented at The 26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research in Falun, Sweden October 4-6, 2017.
Open this publication in new window or tab >>“Tourism, not toursim!” Teaching the art of reading and writing at university level
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The language is central to all learning in higher education, such as analytical independence, critical thinking and theoretical understanding. Many university students no longer master the language tools required, according to numerous representatives of the university world. The issue of students’ knowledge of the Swedish language is a topic of discussion on the higher education agenda. Apart from poor spelling and grammar, students’ problems with analyses and deeper understanding are worrying. However, more support in scientific thinking and writing in education may help to overcome language problems. Another important issue for language development is reading skills – for both studies and/or pleasure. To integrate academic writing and exercises in all teaching at the undergraduate level is undeniably one means for improvement. University studies include important social and academic codes that might be difficult to understand, especially for students from non-academic homes. By developing reading and writing skills, students will also overcome different barriers.

In the bachelor programme: Tourism and destination development, at Mid Sweden University, the students’ academic writing and reading is of particular interest. In this paper, the possibilities of improvements of the students’ academic writing with concrete examples from our tourism programme is discussed, but also highlight the challenges teachers face and the need of central support from the university. Using concrete examples (e.g. examinations and exercises), the discussion will further expand on issues regarding the language’s significance for the individual and society.

Keywords
Language problems, academic writing, reading, critical thinking
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-31625 (URN)
Conference
The 26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research in Falun, Sweden October 4-6, 2017
Available from: 2017-09-14 Created: 2017-09-14 Last updated: 2017-11-01Bibliographically approved
Fredman, P., Wolf-Watz, D., Sandell, K., Wall-Reinius, S., Lexhagen, M., Lundberg, C. & Ankre, R. (2016). Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser: Iakttagelser av aktivitetsmönster, landskapsrelationer och kommunikationsformer. Östersund
Open this publication in new window or tab >>Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser: Iakttagelser av aktivitetsmönster, landskapsrelationer och kommunikationsformer
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten "Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser – Iakttagelser av aktivitetsmönster, landskapsrelationer och kommunikationsformer" ger inledningsvis en bakgrund till fjällupplevelser och en genomgång av de metoder som använts i projektet. Därefter följer en beskrivning av de förändringar forskarna anser kunna se i de olika datamaterial som samlats in, följt av en diskussion av dagens miljökvalitetsmål i förhållande till framtidens fjällupplevelser.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: , 2016
Series
Rapportserien / European Tourism Research Institute, ISSN 1403-4220 ; 2016:3
Keywords
miljökvalitetsmål, upplevelser, fjäll
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29206 (URN)ETOUR (Local ID)ETOUR (Archive number)ETOUR (OAI)
Projects
Storslagen fjällmiljö Naturvårdsverket
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2016-11-08 Created: 2016-11-08 Last updated: 2016-12-16Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications