miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Johansson, Anders
Publications (10 of 52) Show all publications
Johansson, A. (2018). Att okontrollera: Serialism, slump, eller ironisk fågelsång?: Adorno om Mahler, Boulez och Cage. In: : . Paper presented at Workshop om Theodor W Adornos Mahler: En musikalisk fysionomi Södertörns högskola, 15 november, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Att okontrollera: Serialism, slump, eller ironisk fågelsång?: Adorno om Mahler, Boulez och Cage
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35328 (URN)
Conference
Workshop om Theodor W Adornos Mahler: En musikalisk fysionomi Södertörns högskola, 15 november, 2018
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2018-12-21Bibliographically approved
Johansson, A. (2018). Fakta och relativism och reklam och vardag och franska filosofer och kyskhet och åtlöje och och. Glänta (2)
Open this publication in new window or tab >>Fakta och relativism och reklam och vardag och franska filosofer och kyskhet och åtlöje och och
2018 (Swedish)In: Glänta, ISSN 1104-5205, no 2Article in journal (Other academic) Published
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35326 (URN)
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2018-12-21Bibliographically approved
Degerman, P., Johansson, A. E. & Öhman, A. (Eds.). (2018). Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv. Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag, 2018
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34291 (URN)978-91-7061-248-0 (ISBN)
Available from: 2018-08-24 Created: 2018-08-24 Last updated: 2018-08-24Bibliographically approved
Johansson, A. (2018). Uncontrol: On Ruben Östlund’s Force Majeure. Nordic Journal of Aesthetics, 27(55-56), 149-164
Open this publication in new window or tab >>Uncontrol: On Ruben Östlund’s Force Majeure
2018 (English)In: Nordic Journal of Aesthetics, ISSN 2000-1452, E-ISSN 2000-9607, Vol. 27, no 55-56, p. 149-164Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Ruben Östlund’s film Force Majeure (2014) was mostly received as a depiction of the crisis of masculinity. And it is, but that particular theme is also placed within a larger context concerning questions of value, understanding, order, and control, questions asked not only on a thematic level but also through cutting, framing, and the use of camera views. Not accepting any simple dichotomy between form and meaning, Force Majeure places itself firmly in an avant- garde and modernist tradition.

Thereby the film is also related to this tradition’s ambition of investigating Western thought, knowledge and art anew, problematising given forms of rational thinking in order for something new to emerge. In the wake of World War II it was, for thinkers like Adorno, Foucault, Stockhausen, and Boulez, seen as unavoidable and urgent to deconstruct the conventions and norms that had made Auschwitz possible. It is still urgent. This article takes its starting point in the connections between avant-garde serialism in music, Foucault’s serialist methods of research and Deleuze’s theories of modernist film, in order to grasp how the aesthetics of Force Majeure continues to deconstruct.

Keywords
Ruben Östlund, Force Majeure, Modernism, Critique, Serialism, Control
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35325 (URN)10.7146/nja.v27i55-56.110754 (DOI)
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2018-12-21Bibliographically approved
Johansson, A. (2018). Översättningar: Det estetiska, det posthumana och det interdisciplinära. In: : . Paper presented at Det moderna som parentes. Litteraturvetenskapens nya utmaningar, Linköping, 11–13 april, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Översättningar: Det estetiska, det posthumana och det interdisciplinära
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Idag ställer fenomen som global uppvärmning och antropocen oss inför frågor som tycks kräva interdisciplinära samarbeten och omförhandlingar av begrepp som sanning och kunskap. Vad innebär det för det estetiska tänkandet? Och vad innebär det för ett ämne som litteraturvetenskap? En central tanke i Bruno Latours uppgörelse med moderniteten är att de gränser mellan olika discipliner som setts som grundläggande för arbetsfördelningens rationalitet måste öppnas – i vetskap om att överföringar ändå hela tiden pågått. Hans krav på att ersätta ”matters of fact” med ”matters of concern” innebär inte bara en särskild syn på interdisciplinära samarbeten, det vidgar också begrepp som kunskap, förståelse och sanning mot andra former av tänkande, mot konst, etik, sinnlighet, materialitet. Att översättningar och andra slags överföringar utgör en viktig del av etableringen av vetenskaplig kunskap har Latour ofta återkommit till. Hélène Cixous, Luce Irigaray och Donna Haraway har även de lyft fram hur det andra redan finns i det första och hur erkännandet av detta öppnar för förvandlingar och överskridanden av förgivettagna gränser. Och för Michel Serres utgör översättningar mellan konst, naturvetenskap och humaniora en av de viktigaste förutsättningarna för ett tänkande bortom faktafetischism och relativism. Så när Gilles Deleuze pekar på den seriella musikens betydelse för Foucaults tänkande och metoder, liksom när Gayatri Spivak menar att litteraturens och närläsningens insikter om komplexiteten hos mening och identitet borde vara väsentlig för samhällsvetenskaplig forskning, utgör det bara några exempel på överföringar av konstens och konstvetenskapernas skilda, men näraliggande, sätt att tänka till andra områden. Den här studien lyfter fram dessa sammanhang i syfte att teoretiskt diskutera hur litteraturvetenskapen idag befinner sig i en situation där dess traditioner och metoder är viktiga för att utveckla en interdisciplinaritet som tar vara på skillnaders och gränsers produktivitet, och som inte utplånar traditionellt givna identiteter utan låter dem utgöra förutsättningen för intressanta möten och översättningar. Som tydligast understrukits av Theodor W. Adorno (och i hans efterföljd på senare år av Timothy Morton) finns i det estetiska tänkandet, så nära knutet till sinnlighet och materialitet, och i den läsning och det tänkande som står konsten nära, möjligheter till en djupare objektivitet, bortom fakta och relativism.

National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35327 (URN)
Conference
Det moderna som parentes. Litteraturvetenskapens nya utmaningar, Linköping, 11–13 april, 2018
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2018-12-21Bibliographically approved
Johansson, A. (2018). Översättningar, förståelse och (kanske) (o)hållbarhet. In: : . Paper presented at Forskningskonferens i Åbo den 15 maj 2018 Litteraturvetenskapen vid Mittuniversitetet, Umeå universitet och Åbo Akademi.
Open this publication in new window or tab >>Översättningar, förståelse och (kanske) (o)hållbarhet
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35329 (URN)
Conference
Forskningskonferens i Åbo den 15 maj 2018 Litteraturvetenskapen vid Mittuniversitetet, Umeå universitet och Åbo Akademi
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2018-12-21Bibliographically approved
Johansson, A. (2017). Dekadens, vitalism, snusk, lort och renhet: Ludvig Nordströms pånyttfödelse. In: Anna Möller-Sibelius och Freja Rudels (Ed.), Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Åbo: Åbo Akademi
Open this publication in new window or tab >>Dekadens, vitalism, snusk, lort och renhet: Ludvig Nordströms pånyttfödelse
2017 (Swedish)In: Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund / [ed] Anna Möller-Sibelius och Freja Rudels, Åbo: Åbo Akademi , 2017Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Åbo: Åbo Akademi, 2017
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32443 (URN)
Note

Festskrift Modernitetens uttryck och avtryck för Claes Ahlund.

Available from: 2017-12-13 Created: 2017-12-13 Last updated: 2017-12-18Bibliographically approved
Johansson, A. (2017). Nudda kråka: ohållbar poesi. In: Edith Andresen, Gustav Lidén, Sara Nyhlén (Ed.), Hållbarhetens många ansikten: samtal, forskning och fantasier (pp. 134-134). Sundsvall: Mid Sweden University
Open this publication in new window or tab >>Nudda kråka: ohållbar poesi
2017 (Swedish)In: Hållbarhetens många ansikten: samtal, forskning och fantasier / [ed] Edith Andresen, Gustav Lidén, Sara Nyhlén, Sundsvall: Mid Sweden University , 2017, p. 134-134Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mid Sweden University, 2017
Series
Genusstudier vid Mittuniversitetet, ISSN 1654-5753 ; 13
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32354 (URN)978-91-88527-37-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-08 Created: 2017-12-08 Last updated: 2017-12-08
Johansson, A. (2017). Om nyliberala subjekt, normkritik och detta att vara tillsammans. In: Anders Johansson & Maria Jönsson (Ed.), Du ska inte tro att du är något: Om Jantelagens aktualitet (pp. 105-130). Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur
Open this publication in new window or tab >>Om nyliberala subjekt, normkritik och detta att vara tillsammans
2017 (Swedish)In: Du ska inte tro att du är något: Om Jantelagens aktualitet / [ed] Anders Johansson & Maria Jönsson, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017, p. 105-130Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017
Series
AKADEMI, ISSN 1653-9575
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32442 (URN)978-91-7327-230-8 (ISBN)
Available from: 2017-12-13 Created: 2017-12-13 Last updated: 2017-12-20Bibliographically approved
Giritli Nygren, K., Johansson, A., Nyhlen, S. & Söderberg, E. (Eds.). (2016). Ko: Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall: Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap.
Open this publication in new window or tab >>Ko: Festskrift till Siv Fahlgren
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap., 2016
Series
Genusstudier vid Mittuniversitetet, ISSN 1654-5753 ; 10
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29649 (URN)
Available from: 2016-12-18 Created: 2016-12-18 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications