miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Andersson, Mattias
Alternative names
Publications (10 of 34) Show all publications
Brunnström, K., Dima, E., Andersson, M., Sjöström, M., quresh, t. & Johanson, M. (2019). Quality of Experience of hand controller latency in a Virtual Reality simulator. In: Damon Chandler, Mark McCourt and Jeffrey Mulligan, 2019 (Ed.), Human Vision and Electronic Imaging 2019: . Paper presented at Human Vision and Electronic Imaging 2019. Springfield, VA, United States, Article ID 3068450.
Open this publication in new window or tab >>Quality of Experience of hand controller latency in a Virtual Reality simulator
Show others...
2019 (English)In: Human Vision and Electronic Imaging 2019 / [ed] Damon Chandler, Mark McCourt and Jeffrey Mulligan, 2019, Springfield, VA, United States, 2019, article id 3068450Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this study, we investigate a VR simulator of a forestry crane used for loading logs onto a truck, mainly looking at Quality of Experience (QoE) aspects that may be relevant for task completion, but also whether there are any discomfort related symptoms experienced during task execution. A QoE test has been designed to capture both the general subjective experience of using the simulator and to study task performance. Moreover, a specific focus has been to study the effects of latency on the subjective experience, with regards to delays in the crane control interface. A formal subjective study has been performed where we have added controlled delays to the hand controller (joystick) signals. The added delays ranged from 0 ms to 800 ms. We found no significant effects of delays on the task performance on any scales up to 200 ms. A significant negative effect was found for 800 ms added delay. The Symptoms reported in the Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) was significantly higher for all the symptom groups, but a majority of the participants reported only slight symptoms. Two out of thirty test persons stopped the test before finishing due to their symptoms.

Place, publisher, year, edition, pages
Springfield, VA, United States: , 2019
Series
Electronic Imaging, ISSN 2470-1173
Keywords
Quality of Experience, Virtual Reality, Simulator, QoE, Delay
National Category
Communication Systems Telecommunications Media Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35609 (URN)
Conference
Human Vision and Electronic Imaging 2019
Funder
Knowledge Foundation, 20160194
Available from: 2019-02-08 Created: 2019-02-08 Last updated: 2019-10-11Bibliographically approved
Dima, E., Brunnström, K., Sjöström, M., Andersson, M., Edlund, J., Johanson, M. & Qureshi, T. (2019). View Position Impact on QoE in an Immersive Telepresence System for Remote Operation. In: 2019 Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX): . Paper presented at Quality of Multimedia Experience (QoMEX), Berlin, Germany, 5-7, 2019 (pp. 1-3). IEEE
Open this publication in new window or tab >>View Position Impact on QoE in an Immersive Telepresence System for Remote Operation
Show others...
2019 (English)In: 2019 Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX), IEEE, 2019, p. 1-3Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper, we investigate how different viewing positions affect a user's Quality of Experience (QoE) and performance in an immersive telepresence system. A QoE experiment has been conducted with 27 participants to assess the general subjective experience and the performance of remotely operating a toy excavator. Two view positions have been tested, an overhead and a ground-level view, respectively, which encourage reliance on stereoscopic depth cues to different extents for accurate operation. Results demonstrate a significant difference between ground and overhead views: the ground view increased the perceived difficulty of the task, whereas the overhead view increased the perceived accomplishment as well as the objective performance of the task. The perceived helpfulness of the overhead view was also significant according to the participants.

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2019
Keywords
quality of experience, augmented telepresence, head mounted display, viewpoint, remote operation, camera view
National Category
Telecommunications Media Engineering Media and Communication Technology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-36256 (URN)10.1109/QoMEX.2019.8743147 (DOI)000482562000001 ()2-s2.0-85068638935 (Scopus ID)978-1-5386-8212-8 (ISBN)
Conference
Quality of Multimedia Experience (QoMEX), Berlin, Germany, 5-7, 2019
Funder
Knowledge Foundation, 20160194
Available from: 2019-06-10 Created: 2019-06-10 Last updated: 2019-10-16Bibliographically approved
Boström, L., Sjöström, M., Karlsson, H., Sundgren, M., Andersson, M., Olsson, R. & Åhlander, J. (2018). Digital visualisering i skolan: Mittuniversitetets slutrapport från förstudien. Sundsvall: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Digital visualisering i skolan: Mittuniversitetets slutrapport från förstudien
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här studiens syfte har varit tvåfaldigt, nämligen att testa alternativa lärmetoder via ett digitalt läromedel i matematik i en kvasiexperimentell studie samt att tillämpa metoder av användarupplevelser för interaktiva visualiseringar, och därigenom öka kunskapen kring hur upplevd kvalitet beror på använd teknik. Pilotstudien sätter också fokus på flera angelägna områden inom skolutveckling både regionalt och nationellt samt viktiga aspekter när det gäller kopplingen teknik, pedagogik och utvärderingsmetoder inom “den tekniska delen”. Det förra handlar om sjunkande matematikresultat i skolan, praktiknära skolforskning, stärkt digital kompetens, visualisering och lärande samt forskning om visualisering och utvärdering. Den senare svarar på frågor om vilka tekniska lösningar som tidigare använts och med vilket syfte har de skapats samt hur visualiseringar har utvärderats enligt läroböcker och i forskningslitteratur.

 

När det gäller elevernas resultat, en av de stora forskningsfrågorna i studien, så fann vi inga signifikanta skillnader mellan traditionell undervisning och undervisning med visualiseringsläromedlet (3D). Beträffande elevers attityder till matematikmomentet kan konstateras att i kontrollgruppen för årskurs 6 förbättrades attityden signifikans, men inte i klass 8. Gällande flickors och pojkars resultat och attityder kan vi konstatera att flickorna i båda klasserna hade bättre förkunskaper än pojkarna samt att i årskurs 6 var flickorna mer positiva till matematikmomentet än pojkarna i kontrollgruppen. Därutöver kan vi inte skönja några signifikanta skillnader. Andra viktiga rön i studien var att provkonstruktionen inte var optimal samt att tiden för provgenomförande har stor betydelse när på dagen det genomfördes. Andra resultat resultaten i den kvalitativa analysen pekar på positiva attityder och beteenden från eleverna vid arbetet med det visuella läromedlet. Elevernas samarbete och kommunikation förbättrades under lektionerna. Vidare pekade lärarna på att med 3D-läromedlet gavs större möjligheter till att stimulera flera sinnen under lärprocessen. En tydlig slutsats är att 3D-läromedlet är ett viktigt komplement i undervisningen, men kan inte användas helt självt.

 

Vi kan varken sälla oss till de forskare som anser att 3D-visualisering är överlägset som läromedel för elevers resultat eller till de forskare som varnar för dess effekter för elevers kognitiva överbelastning.  Våra resultat ligger mer i linje med de slutsatser Skolforskningsinstitutet (2017) drar, nämligen att undervisning med digitala läromedel i matematik kan ha positiva effekter, men en lika effektiv undervisning kan möjligen designas på andra sätt. Däremot pekar resultaten i vår studie på ett flertal störningsmoment som kan ha påverkat möjliga resultat och behovet av god teknologin och välutvecklade programvaror.

 

I studien har vi analyserat resultaten med hjälp av två övergripande ramverk för integrering av teknikstöd i lärande, SAMR och TPACK. Det förra ramverket bidrog med en taxonomi vid diskussionen av hur väl teknikens möjligheter tagits tillvara av läromedel och i läraktiviteter, det senare för en diskussion om de didaktiska frågeställningarna med fokus på teknikens roll. Båda aspekterna är högaktuella med tanke på den ökande digitaliseringen i skolan.

 

Utifrån tidigare forskning och denna pilotstudie förstår vi att det är viktigt att designa forskningsmetoderna noggrant. En randomisering av grupper vore önskvärt. Prestandamått kan också vara svåra att välja. Tester där personer får utvärdera användbarhet (usability) och användarupplevelse (user experience, UX) baserade på både kvalitativa och kvantitativa metoder blir viktiga för själva användandet av tekniken, men det måste till ytterligare utvärderingar för att koppla tekniken och visualiseringen till kvaliteten i lärandet och undervisningen. Flera metoder behövs således och det blir viktigt med samarbete mellan olika ämnen och discipliner.

Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniversitetet, 2018. p. 60
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35376 (URN)
Available from: 2018-12-31 Created: 2018-12-31 Last updated: 2019-01-07Bibliographically approved
Fagerholm, A.-S. & Andersson, M. (2018). Information Visualization and Design. In: Karsten Klein, Yi-Na Li, and Andreas Kerren (Ed.), VINCI '18 Proceedings of the 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction: . Paper presented at 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI '18), 13-15 August 2018, Växjö, Sweden (pp. 112-113). New York: ACM Publications
Open this publication in new window or tab >>Information Visualization and Design
2018 (English)In: VINCI '18 Proceedings of the 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction / [ed] Karsten Klein, Yi-Na Li, and Andreas Kerren, New York: ACM Publications, 2018, p. 112-113Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Recently, there has been an increase of data visualizations and in the diversity of forms. In parallel, design research has developed over the last decades. However, there have been few academic publications in the area of design specifically focusing on visualization research. In this poster, we present an overview of design research within the field of visualization in order to investigate key research areas and possible directions for future work.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: ACM Publications, 2018
Series
ACM International Conference Proceeding Series
Keywords
visualization, design, visual thinking, user-centered design
National Category
Computer Sciences Human Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35031 (URN)10.1145/3231622.3231636 (DOI)2-s2.0-85055469981 (Scopus ID)978-1-4503-6501-7 (ISBN)
Conference
11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI '18), 13-15 August 2018, Växjö, Sweden
Available from: 2018-12-04 Created: 2018-12-04 Last updated: 2018-12-07Bibliographically approved
Brugés Martelo, J. M., Andersson, M., Andersson, H. & Lundgren, J. (2017). Surface topography characterization of high-quality PE coated paperboard using confocal chromatic microscope and3D SEM stereo-photogrammetry technique. In: : . Paper presented at 16th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Gothenburg, Sweden, June 27-29, 2017 (pp. 35-36).
Open this publication in new window or tab >>Surface topography characterization of high-quality PE coated paperboard using confocal chromatic microscope and3D SEM stereo-photogrammetry technique
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Coating paperboard enhances printability and optical quality of the product as well as other important properties like packaging performance and shelf-life. To obtain high quality products a quality control of the manufacturing process requires identifying those manufacturing parameters that affect it. Roughness measurement and characterization of coating thickness are examples of these control parameters. Optical instruments measuring these quantities range from laboratory equipment to in-line and on-line sensors. However, the variety of instruments and sometimes misunderstanding of their limitations generate uncorrelated measurements, which are no longer valid to their comparison. The new ISO 25178 standard for surface texture provides guidelines to metrologists to address some this problem. Here, we report a case study for surface characterization of high quality printing polyethylene (PE) coated paperboard for high quality printing, where surface roughness is a key parameter. Two imaging methods to create topographic measurements will be compared, i.e. a confocal chromatic microscope and a scanning electron microscope (SEM). For the latter, stereo photogrammetry is used and 3D topographic profiles are obtained from Alicona MeX software. Leach and Haitjema [Leach, R., & Haitjema, H. (2010). Bandwidth characteristics and comparisons of surface texture measuring instruments. Measurement Science and Technology, 21(3), 032001] addressed the topic on how to design comparisons when using different instruments for areal texture measurement. We use their bandwidth matching concept, since it provides an extension to the ISO 25178 guidelines, ensuring that the instrumentation used to characterize the samples are within its measuring limits and further analysis of the results can be correlated. It is important to adopt a good metrology practice in order to translate these parameters into our future work. We expect to extend these findings into a real-time optical sensor, which later can be implemented in an industrial manufacturing environment for high optical quality paper and paperboard.

National Category
Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35468 (URN)
Conference
16th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Gothenburg, Sweden, June 27-29, 2017
Available from: 2019-01-15 Created: 2019-01-15 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Forsberg, V., Zhang, R., Joakim, B., Dahlström, C., Andres, B., Norgren, M., . . . Olin, H. (2016). Exfoliated MoS2 in Water without Additives. PLoS ONE, 11(4), Article ID 0154522.
Open this publication in new window or tab >>Exfoliated MoS2 in Water without Additives
Show others...
2016 (Swedish)In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 4, article id 0154522Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Many solution processing methods of exfoliation of layered materials have been studied during the last few years; most of them are based on organic solvents or rely on surfactants andother funtionalization agents. Pure water should be an ideal solvent, however, it is generallybelieved, based on solubility theories that stable dispersions of water could not be achievedand systematic studies are lacking. Here we describe the use of water as a solvent and thestabilization process involved therein. We introduce an exfoliation method of molybdenumdisulfide (MoS2) in pure water at high concentration (i.e., 0.14±0.01 g L−1). This was achieved by thinning the bulk MoS2by mechanical exfoliation between sand papers and dis-persing it by liquid exfoliation through probe sonication in water. We observed thin MoS2nanosheets in water characterized by TEM, AFM and SEM images. The dimensions of thenanosheets were around 200 nm, the same range obtained in organic solvents. Electropho-retic mobility measurements indicated that electrical charges may be responsible for the sta-bilization of the dispersions. A probability decay equation was proposed to compare thestability of these dispersions with the ones reported in the literature. Water can be used as asolvent to disperse nanosheets and although the stability of the dispersions may not be ashigh as in organic solvents, the present method could be employed for a number of applications where the dispersions can be produced on site and organic solvents are not desirable.

Keywords
liquid exfoliation; MoS2; solar cells; water exfoliation
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-27560 (URN)10.1371/journal.pone.0154522 (DOI)000374976200086 ()2-s2.0-85002584946 (Scopus ID)
Projects
Paper Solar Cells
Available from: 2016-04-28 Created: 2016-04-28 Last updated: 2019-09-23Bibliographically approved
Öhlund, T., Schuppert, A., Andres, B., Andersson, H., Forsberg, S., Schmidt, W., . . . Olin, H. (2015). Assisted sintering of silver nanoparticle inkjet inks on paper with active coatings. RSC Advances, 5, 64841-64849
Open this publication in new window or tab >>Assisted sintering of silver nanoparticle inkjet inks on paper with active coatings
Show others...
2015 (English)In: RSC Advances, ISSN 2046-2069, E-ISSN 2046-2069, Vol. 5, p. 64841-64849Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Inkjet-printed metal films are important within the emerging field of printed electronics. For large-scale manufacturing, low-cost flexible substrates and low temperature sintering is desired. Tailored coated substrates are interesting for roll-to-roll fabrication of printed electronics, since a suitable tailoring of the ink-substrate system may reduce, or remove, the need for explicit sintering. Here we utilize specially designed coated papers, containing chloride as an active sintering agent. The built-in sintering agent greatly assists low-temperature sintering of inkjet-printed AgNP films. Further, we examine the effect of variations in coating pore size and precoating type. Interestingly, we find that the sintering is substantially affected by these parameters.

Keywords
printed electronics, sintering, inkjet printing, silver nanoparticles, AgNP, thin films, paper, coatings, chemical sintering, mesoporous, flexible electronics
National Category
Materials Engineering Nano Technology Materials Chemistry Paper, Pulp and Fiber Technology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23418 (URN)10.1039/c5ra06626c (DOI)000359136500003 ()2-s2.0-84938717754 (Scopus ID)STC (Local ID)STC (Archive number)STC (OAI)
Available from: 2014-11-13 Created: 2014-11-13 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Alecrim, V., Zhang, R., Hummelgård, M., Andres, B., Dahlström, C., Norgren, M., . . . Olin, H. (2015). Exfoliated Layered Materials for Digital Fabrication. In: NIP & Digital Fabrication Conference: . Paper presented at NIP & Digital Fabrication Conference (pp. 192-194). , 1
Open this publication in new window or tab >>Exfoliated Layered Materials for Digital Fabrication
Show others...
2015 (English)In: NIP & Digital Fabrication Conference, 2015, Vol. 1, p. 192-194Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

We introduced an exfoliation method of MoS2 in a 3% solution of sodium dodecyl surfactant at high concentration (i.e. 2 g/L). The bulk MoS2 was thinned by mechanical exfoliation between sand papers and the resulting powder was used to prepare dispersions by liquid exfoliation through probe sonication. The resulting dispersion consisted of very thin MoS2 nanosheets in surfactant solution with average lateral size around 126 nm. This may be interesting for applications in inkjet printed electronics.

Series
NIP & Digital Fabrication Conference, ISSN 2169-4451 ; Vol 2015 nr 1
National Category
Physical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-26562 (URN)2-s2.0-84952945007 (Scopus ID)
Conference
NIP & Digital Fabrication Conference
Available from: 2015-12-16 Created: 2015-12-16 Last updated: 2017-09-14Bibliographically approved
Zhang, R., Alecrim, V., Hummelgård, M., Andres, B., Forsberg, S., Andersson, M. & Olin, H. (2015). Thermally reduced kaolin-graphene oxide nanocomposites for gas sensing. Scientific Reports, 5, Art. no. 7676
Open this publication in new window or tab >>Thermally reduced kaolin-graphene oxide nanocomposites for gas sensing
Show others...
2015 (English)In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 5, p. Art. no. 7676-Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Highly sensitive graphene-based gas sensors can be made using large-area single layer graphene, but the cost of large-area pure graphene is high, making the simpler reduced graphene oxide (rGO) an attractive alternative. To use rGO for gas sensing, however, require a high active surface area and slightly different approach is needed. Here, we report on a simple method to produce kaolin-graphene oxide (GO) nanocomposites and an application of this nanocomposite as a gas sensor. The nanocomposite was made by binding the GO flakes to kaolin with the help of 3-Aminopropyltriethoxysilane (APTES). The GO flakes in the nanocomposite were contacting neighboring GO flakes as observed by electron microscopy. After thermal annealing, the nanocomposite become conductive as showed by sheet resistance measurements. Based on the conductance changes of the nanocomposite films, electrical gas sensing devices were made for detecting NH3 and HNO3. These devices had a higher sensitivity than thermally annealed multilayer GO films. This kaolin-GO nanocomposite might be useful in applications that require a low-cost material with large conductive surface area including the demonstrated gas sensors.

National Category
Condensed Matter Physics
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-24258 (URN)10.1038/srep07676 (DOI)000347804300009 ()2-s2.0-84938989331 (Scopus ID)
Funder
Knowledge Foundation
Available from: 2015-01-30 Created: 2015-01-30 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Alecrim, V., Andres, B., Zhang, R., Hummelgård, M., Shimizu, K., Forsberg, S., . . . Olin, H. (2014). Exfoliated MoS2 for paper based supercapacitors and photodetectors. In: Collection of Extent Abstracts: . Paper presented at ICFPE, 5th International Conference of Flexible and Printed Electronics (pp. 437-438).
Open this publication in new window or tab >>Exfoliated MoS2 for paper based supercapacitors and photodetectors
Show others...
2014 (English)In: Collection of Extent Abstracts, 2014, p. 437-438Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
EDLC, MoS2, Exfoliation, Layered Materials, Supercapacitors, Paper Separator
National Category
Engineering and Technology Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23343 (URN)
Conference
ICFPE, 5th International Conference of Flexible and Printed Electronics
Projects
COAT
Available from: 2014-11-05 Created: 2014-11-05 Last updated: 2014-12-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications