miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 17) Show all publications
Högberg, L. (2019). Modeller för att mäta samhällsvärde. In: von Friedrichs, Yvonne; Wollan, Gjermund (Ed.), Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden: (pp. 183-212). Steinkjer, Norge: Embla Forlag
Open this publication in new window or tab >>Modeller för att mäta samhällsvärde
2019 (Swedish)In: Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden / [ed] von Friedrichs, Yvonne; Wollan, Gjermund, Steinkjer, Norge: Embla Forlag, 2019, p. 183-212Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Samhällsentreprenörskapet har många effekter, kvantitativa och kvalitativa, indirekta och direkta. En del av effekterna går i den riktning som avsikten var när man startade sin verksamhet, och följer det sociala företagets förändringsteori från verksamhetens aktiviteter till dess mål. En del av effekterna är lätta att mäta i monetära termer, medan andra effekter relativt enkelt kan omvandlas till ett ekonomiskt värde genom att jämföras med någon sorts referens, såsom sparade skattepengar. Av olika anledningar kan det också finnas behov och önskemål att mäta och kommunicera samhällsvärde som inte direkt förhåller sig till samma monetära måttenheter. Kapitlets syfte är att redogöra för och reflektera kring etablerade modeller för att mäta samhällsvärde som idag används inom socialt entreprenörskap och bygger på en litteraturstudie.

Place, publisher, year, edition, pages
Steinkjer, Norge: Embla Forlag, 2019
Keywords
Samhällsentreprenörskap, regional utveckling, samhällsvärde
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37935 (URN)9788293689072 (ISBN)
Funder
Interreg Sweden-Norway
Available from: 2019-12-09 Created: 2019-12-09 Last updated: 2020-01-08Bibliographically approved
Högberg, L. (2018). Hållbarhet i fastighetsföretagande (13ed.). In: Gustafsson, C., Palm, P., Gottschalk, P. och Borg, L. (Ed.), Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur (pp. 475-488). Stockholm, Sverige: Fastighetsnytt Förlags AB
Open this publication in new window or tab >>Hållbarhet i fastighetsföretagande
2018 (Swedish)In: Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur / [ed] Gustafsson, C., Palm, P., Gottschalk, P. och Borg, L., Stockholm, Sverige: Fastighetsnytt Förlags AB , 2018, 13, p. 475-488Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm, Sverige: Fastighetsnytt Förlags AB, 2018 Edition: 13
Keywords
fastighetsekonomi, hållbarhet
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35362 (URN)978-91-974697-5-3 (ISBN)
Available from: 2018-12-24 Created: 2018-12-24 Last updated: 2019-01-09Bibliographically approved
Warne, M., Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget: en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. In: Edith Andresen, Gustav Lidén, Sara Nyhlén (Ed.), Hållbarhetens många ansikten: samtal, forskning och fantasier (pp. 64-71). Sundsvall: Mid Sweden University
Open this publication in new window or tab >>Torget: en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv
2017 (Swedish)In: Hållbarhetens många ansikten: samtal, forskning och fantasier / [ed] Edith Andresen, Gustav Lidén, Sara Nyhlén, Sundsvall: Mid Sweden University , 2017, p. 64-71Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mid Sweden University, 2017
Series
Genusstudier vid Mittuniversitetet, ISSN 1654-5753 ; 13
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32303 (URN)978-91-88527-37-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-06 Created: 2017-12-06 Last updated: 2017-12-06
Högberg, L., Lind, H., af Klintberg, T. & Björk, F. (2016). Knivstamodellen BoKvar för renovering av bostäder: Hur man kan få en vettig avvägning mellan insatser och hyreshöjning. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Knivstamodellen BoKvar för renovering av bostäder: Hur man kan få en vettig avvägning mellan insatser och hyreshöjning
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2016. p. 11
Series
Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande ; 2016:7
Keywords
Sustainable renovation; renoviction; the Million Homes Program, Hållbar renovering; renovräkning; Miljonprogrammet
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29443 (URN)978-91-85783-72-4 (ISBN)
Projects
Sustainable Renovation Strategies, Formas
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1492
Available from: 2016-12-07 Created: 2016-12-07 Last updated: 2017-08-30Bibliographically approved
Lind, H., Annadotter, K., Björk, F., Högberg, L. & Af Klintberg, T. (2016). Sustainable Renovation Strategy in the Swedish Million Homes Programme: A Case Study. Sustainability, 8(4)
Open this publication in new window or tab >>Sustainable Renovation Strategy in the Swedish Million Homes Programme: A Case Study
Show others...
2016 (English)In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 8, no 4Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Sweden has a large multifamily housing stock that was built between 1960 and 1975. An important current issue is how this stock can be renovated in a sustainable way. The article analyses a strategy used by a suburban municipal housing company that had clear social ambitions and offered the tenants three options of renovation: Mini, Midi and Maxi. Most tenants chose the Mini alternative which meant that they could afford to stay and that there was no increase in costs for the social authorities. An investment analysis showed that the Mini alternative had a positive net present value, but that the Midi and Maxi alternatives were more profitable. Even though there was no clear environmental focus in the renovation, energy use was reduced by 8%. As a conclusion, the study shows that a sustainable renovation is possible but that there are a number of conflicts between the different dimensions of sustainability.

Keywords
affordability, housing renovation, sustainable renovation, million homes programme, Sweden
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29869 (URN)10.3390/su8040388 (DOI)
Note

QC 20160530

Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Högberg, L. (2015). Who will close the energy efficiency gap?: A quantitative study of what characterizes ambitious housing firms in Sweden. KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Who will close the energy efficiency gap?: A quantitative study of what characterizes ambitious housing firms in Sweden
2015 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This paper reports the results from a study that attempts to identify factors that characterize housing firms with particularly ambitious approaches to energy efficiency in connection to renovation. The aim of the study was to identify factors that correlate with ambitious firms and the market they operate in. The study builds on previous results that identified four ideal types among Swedish housing firms, ranging from not ambitious to very ambitious with regards to energy efficiency. Based on the ideal types, this paper uses three levels of ambition and focuses on the more ambitious levels to see if there are factors that co-vary with an ambitious approach.</p><p>Six hypotheses were formulated; ambitious firms were believed to be municipal, to be operating in markets with high and/or volatile energy prices, to be operating in strong markets, to have building portfolios in need of renovation, to be large and to have an expert employee who champions energy efficiency issues.</p><p>Using web survey results from housing firms, an ordered probit model was used to test if level of ambition as the independent variable and a number of firm and market specific factors as dependent variables The results indicate support for some of the hypotheses; the probability of being ambitious increases if firms are municipally owned, have a building portfolio in need of renovation and have an employee who champions the energy efficiency issues. There were no indications that high/volatile energy prices, strong markets or firm size influence the probability of being more ambitious.

Place, publisher, year, edition, pages
KTH Royal Institute of Technology, 2015. p. 26
Series
Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin) ; 2015:1
Keywords
energy efficiciency, housing, sustainable renovation, incentives, drivers
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29865 (URN)
Note

QC 20150205

Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2017-01-12Bibliographically approved
Högberg, L. (2014). Building Sustainability: Studies on incentives in construction and management of real estate. (Doctoral dissertation). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Building Sustainability: Studies on incentives in construction and management of real estate
2014 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

This thesis summarizes the results from several studies with connection to sustainability in construction and management of real estate. Here, the concept sustainability includes environmental, social and economic dimensions and focus is on the actors with the best possibilities to impact real estate, namely the real estate owners and the developers. The thesis consists of six papers. Real estate owners’ perception of and incentives and strategies for sustainability was studied in four ways: incentives for energy efficiency and other sustainability issues in connection to renovation (papers I and II), factors that characterize firms with an ambitious approach to energy efficiency (paper V) and economic incentives for energy efficiency (paper VI). Developers’ behavior and impact on sustainability was studied in two ways: how developers’ planning and construction methods may influence energy consumption for future residents (paper III) and how developers relate to requirements for building environmental certification levels (paper IV). The first paper aims to clarify how housing firms see and treat energy efficiency matters in connection to renovation of multi-family buildings constructed during the 1960’s and 70’s. Interviews with housing firms resulted in four ideal housing firm types illustrating that housing firms have more or less incentives to improve energy efficiency. The second paper aimed to study a model for renovation of buildings in a residential area in peripheral Stockholm and to assess how it considers environmental, social and economic sustainability as well as technical concerns. Paper V builds on the results in paper I and aims to identify factors, on a firm level as well as in the surroundings of the firm, that characterize housing firms who own multi-family buildings from the 1960’s and 70’s and who have an ambitious approach to energy efficiency. Paper VI uses information from energy performance certificates to study whether better energy performance increases the selling price of single-family homes, which would increase owners’ incentives to improve energy efficiency. Paper III takes its starting point in an indicated shift in developers’ planning and construction practices for laundry facilities in owner-occupied multi-family buildings. The paper aims to clarify whether a shift has actually occurred from communal laundry rooms to in-unit laundry appliances and to illuminate the impact this could have on residents’ energy consumption for laundry. Paper IV reports the study of how developers who have adopted the environmental certification system LEED relate to the requirements for specific certification levels and how updated requirements risk undermining developers’ incentives for sustainable construction.

Abstract [sv]

Den här avhandlingen sammanfattar arbetet från flera studier med koppling till hållbarhet inom bygg och förvaltning av fastigheter. Begreppet hållbarhet omfattar här tre dimensioner: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, och fokus ligger på de aktörer som har mest möjlighet att påverka fastigheterna, nämligen fastighetsägare och projektutvecklare. I avhandlingen ingår sex uppsatser. Fastighetsägares uppfattning av och incitament och strategier för hållbarhet undersöktes på fyra olika sätt: incitament för energieffektivisering och andra hållbarhetsfrågor i samband med renovering (uppsats I och II), faktorer som karaktäriserar företag med ett ambitiöst förhållningssätt i energieffektiviseringsfrågor (uppsats V) samt ekonomiska incitament för energieffektivisering (uppsats VI). Projektutvecklares beteende och påverkan på hållbarhet undersöktes på två sätt: hur projektutvecklares planering och byggmetoder kan påverka energianvändningen för framtida boende (uppsats III) och hur projektutvecklare förhåller sig till kravnivåer i miljöcertifiering av byggnader (uppsats IV). Den första uppsatsen syftar till att belysa hur bostadsföretag ser på och behandlar energieffektiviseringsfrågor i samband med renovering av flerbostadshus byggda under miljonprogrammet. Baserat på intervjuer med bostadsföretag resulterade den explorativa studien i konstruktionen av fyra idealtyper av bostadsföretag med mer eller mindre incitament för att energieffektivisera. Den andra uppsatsen syftade till att undersöka en modell för renovering av miljonprogramshus i ett bostadsområde i Stockholms ytterområden och bedöma hur den tar hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet tillsammans med tekniska överväganden. Uppsats V bygger på resultaten i uppsats I och syftar till att urskilja faktorer, såväl på företagsnivå som i företagets omgivning, som karaktäriserar bostadsföretag som äger flerbostadshus från miljonprogramsåren och som har en ambitiös hållning i energieffektiviseringsfrågor. Uppsats VI använder information från energideklarationer för att undersöka om bättre energiprestanda ökar försäljningspriset på småhus, något som skulle öka ägarens incitament för energieffektivisering. Uppsats III utgår från en indikerad förändring i projektutvecklares planering och byggmetoder av tvättinrättningar i flerbostadshus med bostadsrätt. Uppsatsen syftar till att klarlägga om en förändring har skett från gemensam tvättstuga till tvättmöjligheter i den egna bostaden och belysa vilken effekt det skulle kunna ha på de boendes energianvändning för tvätt. I uppsats IV klarläggs hur projektutvecklare som bygger enligt miljöcertifieringssystemet LEED förhåller sig till kraven för att uppnå nivåerna för att klassificeras och hur uppdaterade kravnivåer riskerar att undergräva projektutvecklarnas incitament för att bygga hållbart.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2014
Keywords
sustainability, sustainable buildings, sustainable renovation, sustainable construction, sustainable management, housing, sustainable building certification, energy efficiency, incentives
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29866 (URN)978-91-85783-40-3 (ISBN)
Note

QC 20141218

Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2017-01-12Bibliographically approved
Borg, L. & Högberg, L. (2014). Organization of Laundry Facility Types and Energy Use in Owner-Occupied Multi-Family Buildings in Sweden. Sustainability, 6(6), 3843-3860
Open this publication in new window or tab >>Organization of Laundry Facility Types and Energy Use in Owner-Occupied Multi-Family Buildings in Sweden
2014 (English)In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 6, no 6, p. 3843-3860Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The way in which we plan and produce buildings today will influence our energy consumption in the future. This paper explores how the types of laundry facilities provided in owner-occupied multi-family buildings in Sweden have changed since the 1990s and seeks to draw attention to how this may impact energy consumption for laundry. Three factors are analyzed that influence energy consumption: the number of laundry appliances, energy performance in laundry appliances and user demand for laundry. The results indicate that there has been a change in building practices, from the domination of communal laundry rooms towards in-unit laundry facilities. The findings imply that the changes in provision of laundry facilities increase the number of appliances but do not necessarily increase energy consumption during the usage phase depending on energy performance and user behavior. Thus, developers should consider laundry facility organization when designing multi-family buildings in order to optimize the use of space and resources, given user demand and building regulations. This paper is exploratory in nature and indicates a shift in building practices that up until now has been undocumented in a research context which in turn opens up for many new research questions related to resource use but also related to the economics of developers, housing firms and households.

Keywords
construction choice, new construction, energy consumption, energy efficiency, household laundry, multi-family buildings, building practice
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29859 (URN)10.3390/su6063843 (DOI)
Note

QC 20140811

Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Mandell, S., Högberg, L. & Netzell, O. (2014). Price discovery over space. In: Western Regional Science Association, 53d annual meeting: . Paper presented at Western Regional Science Association, 53d annual meeting.
Open this publication in new window or tab >>Price discovery over space
2014 (English)In: Western Regional Science Association, 53d annual meeting, 2014Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29871 (URN)
Conference
Western Regional Science Association, 53d annual meeting
Note

NQC 2014

Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2017-01-12Bibliographically approved
Lind, H., Annadotter, K., Björk, F., Högberg, L. & af Klintberg, T. (2014). Sustainable renovation strategy in the Swedish Million HomesProgramme: A case study. KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Sustainable renovation strategy in the Swedish Million HomesProgramme: A case study
Show others...
2014 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
KTH Royal Institute of Technology, 2014
Series
Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin) ; 14/02
Keywords
housing renovation, sustainable renovation, million-homes programme, Sweden
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29868 (URN)
Note

QC 20140321

Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2017-01-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2736-5176

Search in DiVA

Show all publications