miun.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 32) Visa alla publikasjoner
Oskarsson, M. & Eliasson, N. (2019). Everyday knowledge in Timss2015. In: : . Paper presented at ESERA 2019, Bologna, Italy, August 26-30.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Everyday knowledge in Timss2015
2019 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-37555 (URN)
Konferanse
ESERA 2019, Bologna, Italy, August 26-30
Prosjekter
timss
Tilgjengelig fra: 2019-10-16 Laget: 2019-10-16 Sist oppdatert: 2019-10-29bibliografisk kontrollert
Johansson, H., Oskarsson, M. & Nyström, P. (2019). Fysikbegreppets flyktighet: En konsekvens av kursplaneförändringar?. In: K. Stolpe, G. Höst, & A. Larsson (Ed.), Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10-11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik. Paper presented at Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund. (pp. 33-46). Linköping, Sverige: Linköping University Electronic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Fysikbegreppets flyktighet: En konsekvens av kursplaneförändringar?
2019 (svensk)Inngår i: Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10-11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik / [ed] K. Stolpe, G. Höst, & A. Larsson, Linköping, Sverige: Linköping University Electronic Press, 2019, s. 33-46Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

TIMSS Advanced är en internationell studie om gymnasieelevers kunskaperi avancerad matematik och fysik. Studien har genomförts tregånger, 1995, 2008 och 2015, och Sverige har deltagit alla tre gångerna.Resultaten från senaste studien visade att svenska gymnasieeleverpresterade bättre i matematik men sämre i fysik jämfört med resultatenfrån 2008. Normalt brukar prestationerna i matematik och fysikföljas åt och det är därför intressant att undersöka tänkbara orsakertill de försämrade fysikresultaten. Resultatet visar för det första på försämraderesultat på uppgifter som tidigarelagts i undervisningen närde nya ämnesplanerna i fysik infördes 2011 och för det andra på försämraderesultat på uppgifter som mäter begreppsbildning i fysik.Detta kan tyda på att eleverna hade glömt områden som behandlades iundervisningen året innan provet gick, men kan också tyda på att elevernaskunskaper var alltför ytliga. Slutsatsen blir att man tydligarebör studera vad som händer när kurser och kursinnehåll förändras.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping, Sverige: Linköping University Electronic Press, 2019
Serie
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 4
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-37557 (URN)9789179299804 (ISBN)
Konferanse
Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund.
Tilgjengelig fra: 2019-10-17 Laget: 2019-10-17 Sist oppdatert: 2019-10-21bibliografisk kontrollert
Oskarsson, M., Westman, A.-K. & Jidesjö, A. (2019). Roses - The Relevance Of Science Education Second. In: : . Paper presented at 13th conference ESERA (European Science Education Research Association), Bologna, Italy, 26th–30th August, 2019.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Roses - The Relevance Of Science Education Second
2019 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

Students’ interest in science and motivation to learn science are considered important for their future career choices as well as their understanding of the role of science in modern society. ROSES The Relevance Of Science Education - Second is a network of researchers in more than 35 countries which collect data from a common questionnaire about students’ interest, thrust and engagement in relation to Science and Technology. ROSES is open for new findings and new voices about young peoples’ attitudes and engagement in relation to Science and Technology.

The ROSES team are happy to present a fully piloted new ROSES questionnaire and invite researchers from more countries are to cooperate with us in the ROSES network.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-37274 (URN)
Konferanse
13th conference ESERA (European Science Education Research Association), Bologna, Italy, 26th–30th August, 2019
Tilgjengelig fra: 2019-09-23 Laget: 2019-09-23 Sist oppdatert: 2019-09-23bibliografisk kontrollert
Johansson, H., Oskarsson, M. & Nyström, P. (2018). Glömska eller ytliga fysikkunskaper: Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015. Stockholm: Skolverket
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Glömska eller ytliga fysikkunskaper: Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

TIMSS Advanced (Trends in Mathematics and Science Study ) är en internationell studie som undersöker gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik. TIMSS Advanced har genomförts tre gånger, 1995, 2008 och 2015, och Sverige har deltagit varje gång. I 2015 års studie deltog svenska elever i årskurs 3 på naturvetenskaps-och teknikprogrammet som slutfört eller håller på att slutföra kursen matematik 4 respektive fysik 2. Resultaten visade att Sverige förbättrat sina resultat i matematik medan resultaten i fysik försämrats. Dessa resultat brukar normalt följas åt och denna rapport undersöker möjliga orsaker till de sjunkande fysikresultaten i TIMSS Advanced.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Skolverket, 2018. s. 64
Serie
Övriga trycksaker
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-32694 (URN)978-91-7559-315-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-01-17 Laget: 2018-01-17 Sist oppdatert: 2019-08-06bibliografisk kontrollert
Frediksson, U., Rasmusson, M., Eliasson, N., Oskarsson, M., Pettersson, A., Sollerman, S. & Karlsson, K. G. (2018). Inhemska elever och elever med utländsk bakgrund i PISA-undersökningarna. In: Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson (Ed.), Pisa under 15 år: resultat och trender (pp. 147-160). Stockholm: Natur och kultur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Inhemska elever och elever med utländsk bakgrund i PISA-undersökningarna
Vise andre…
2018 (svensk)Inngår i: Pisa under 15 år: resultat och trender / [ed] Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, s. 147-160Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Natur och kultur, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-34449 (URN)9789127819818 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-09-19 Laget: 2018-09-19 Sist oppdatert: 2018-09-19bibliografisk kontrollert
Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2018). Likvärdighet. In: Pisa under 15 år: resultat och trender (pp. 115-130). Stockholm: Natur och kultur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Likvärdighet
2018 (svensk)Inngår i: Pisa under 15 år: resultat och trender, Stockholm: Natur och kultur, 2018, s. 115-130Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Natur och kultur, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-34447 (URN)9789127819818 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-09-19 Laget: 2018-09-19 Sist oppdatert: 2018-09-19bibliografisk kontrollert
Karlsson, K. G., Oskarsson, M. & Eliasson, N. (2018). Naturvetenskap i PISA. In: Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson (Ed.), Pisa under 15 år: resultat och trender (pp. 86-103). Stockholm: Natur och kultur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Naturvetenskap i PISA
2018 (svensk)Inngår i: Pisa under 15 år: resultat och trender / [ed] Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, s. 86-103Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Natur och kultur, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-34445 (URN)9789127819818 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-09-19 Laget: 2018-09-19 Sist oppdatert: 2018-09-19bibliografisk kontrollert
Westman, A.-K. & Oskarsson, M. (2018). Students’ engagement in a new learning environment. In: : . Paper presented at XVIII IOSTE Symposium, Malmö, Sweden 13-17 Aug, 2018.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Students’ engagement in a new learning environment
2018 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

The aim of this study is to contribute to an increased understanding of how changes in the learning environment can influence students’ motivation in school. The research was conducted in a Swedish primary school in which the learning environments for science have been developed during the last year and the teachers have had in-service training regarding science education. Data has been collected in the form of students’ questionnaires, which were answered by the students every month. Data has also been collected by student interviews in focus groups at the end of the year of the development work. Motivation has proven to be closely related to feelings of competence; autonomy and relatedness and students’ questionnaire as well as the semi-structured interviews included questions about feelings in relation to the school, to the new teaching and learning environment and to science and technology in general. Results presented here show that students like to be in School and appreciate science and technology. Younger students like science and technology compare to other subject to a greater degree than older students do. Students also reports that the usually are doing well in Science. Preliminary results from the interviews show that students express feelings of relatedness to their school. Students also expressed experiences of autonomy especially in relation to programming. Conclusions are that the programs seems to have contributed to students feeling of competence, autonomy and sense of belonging in school.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-37872 (URN)
Konferanse
XVIII IOSTE Symposium, Malmö, Sweden 13-17 Aug, 2018
Tilgjengelig fra: 2019-12-04 Laget: 2019-12-04 Sist oppdatert: 2020-05-19bibliografisk kontrollert
Karlsson, K. G., Oskarsson, M. & Fredriksson, U. (2018). Svenska resultat i internationell jämförelse. In: Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson (Ed.), Pisa under 15 år: resultat och trender (pp. 161-169). Stockholm: Natur och kultur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Svenska resultat i internationell jämförelse
2018 (svensk)Inngår i: Pisa under 15 år: resultat och trender / [ed] Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, s. 161-169Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Natur och kultur, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-34450 (URN)9789127819818 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-09-19 Laget: 2018-09-19 Sist oppdatert: 2018-09-19bibliografisk kontrollert
Oskarsson, M. (2017). En marknadsstyrd skola. In: Per Kornhall, Jelmer Evers, René Kneybers (Ed.), Flip the system: Förändra skolan från grunden (pp. 43-54). Lund: Studentlitteratur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>En marknadsstyrd skola
2017 (svensk)Inngår i: Flip the system: Förändra skolan från grunden / [ed] Per Kornhall, Jelmer Evers, René Kneybers, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 43-54Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur, 2017
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-29945 (URN)978-91-44-11389-0 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2017-01-26 Laget: 2017-01-26 Sist oppdatert: 2017-01-26bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6595-2497