miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 30) Show all publications
Johansson, H., Oskarsson, M. & Nyström, P. (2019). Fysikbegreppets flyktighet: En konsekvens av kursplaneförändringar?. In: K. Stolpe, G. Höst, & A. Larsson (Ed.), Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10-11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik: . Paper presented at Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund. (pp. 33-46). Linköping, Sverige: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Fysikbegreppets flyktighet: En konsekvens av kursplaneförändringar?
2019 (Swedish)In: Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10-11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik / [ed] K. Stolpe, G. Höst, & A. Larsson, Linköping, Sverige: Linköping University Electronic Press, 2019, p. 33-46Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

TIMSS Advanced är en internationell studie om gymnasieelevers kunskaperi avancerad matematik och fysik. Studien har genomförts tregånger, 1995, 2008 och 2015, och Sverige har deltagit alla tre gångerna.Resultaten från senaste studien visade att svenska gymnasieeleverpresterade bättre i matematik men sämre i fysik jämfört med resultatenfrån 2008. Normalt brukar prestationerna i matematik och fysikföljas åt och det är därför intressant att undersöka tänkbara orsakertill de försämrade fysikresultaten. Resultatet visar för det första på försämraderesultat på uppgifter som tidigarelagts i undervisningen närde nya ämnesplanerna i fysik infördes 2011 och för det andra på försämraderesultat på uppgifter som mäter begreppsbildning i fysik.Detta kan tyda på att eleverna hade glömt områden som behandlades iundervisningen året innan provet gick, men kan också tyda på att elevernaskunskaper var alltför ytliga. Slutsatsen blir att man tydligarebör studera vad som händer när kurser och kursinnehåll förändras.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping, Sverige: Linköping University Electronic Press, 2019
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 4
National Category
Educational Sciences Didactics Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37557 (URN)9789179299804 (ISBN)
Conference
Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund.
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-17 Last updated: 2019-10-17
Oskarsson, M., Westman, A.-K. & Jidesjö, A. (2019). Roses - The Relevance Of Science Education Second. In: : . Paper presented at 13th conference ESERA (European Science Education Research Association), Bologna, Italy, 26th–30th August, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Roses - The Relevance Of Science Education Second
2019 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

Students’ interest in science and motivation to learn science are considered important for their future career choices as well as their understanding of the role of science in modern society. ROSES The Relevance Of Science Education - Second is a network of researchers in more than 35 countries which collect data from a common questionnaire about students’ interest, thrust and engagement in relation to Science and Technology. ROSES is open for new findings and new voices about young peoples’ attitudes and engagement in relation to Science and Technology.

The ROSES team are happy to present a fully piloted new ROSES questionnaire and invite researchers from more countries are to cooperate with us in the ROSES network.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37274 (URN)
Conference
13th conference ESERA (European Science Education Research Association), Bologna, Italy, 26th–30th August, 2019
Available from: 2019-09-23 Created: 2019-09-23 Last updated: 2019-09-23Bibliographically approved
Johansson, H., Oskarsson, M. & Nyström, P. (2018). Glömska eller ytliga fysikkunskaper: Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Glömska eller ytliga fysikkunskaper: Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

TIMSS Advanced (Trends in Mathematics and Science Study ) är en internationell studie som undersöker gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik. TIMSS Advanced har genomförts tre gånger, 1995, 2008 och 2015, och Sverige har deltagit varje gång. I 2015 års studie deltog svenska elever i årskurs 3 på naturvetenskaps-och teknikprogrammet som slutfört eller håller på att slutföra kursen matematik 4 respektive fysik 2. Resultaten visade att Sverige förbättrat sina resultat i matematik medan resultaten i fysik försämrats. Dessa resultat brukar normalt följas åt och denna rapport undersöker möjliga orsaker till de sjunkande fysikresultaten i TIMSS Advanced.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 64
Series
Övriga trycksaker
National Category
Didactics Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-32694 (URN)978-91-7559-315-9 (ISBN)
Available from: 2018-01-17 Created: 2018-01-17 Last updated: 2019-08-06Bibliographically approved
Frediksson, U., Rasmusson, M., Eliasson, N., Oskarsson, M., Pettersson, A., Sollerman, S. & Karlsson, K. G. (2018). Inhemska elever och elever med utländsk bakgrund i PISA-undersökningarna. In: Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson (Ed.), Pisa under 15 år: resultat och trender (pp. 147-160). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Inhemska elever och elever med utländsk bakgrund i PISA-undersökningarna
Show others...
2018 (Swedish)In: Pisa under 15 år: resultat och trender / [ed] Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, p. 147-160Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2018
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34449 (URN)9789127819818 (ISBN)
Available from: 2018-09-19 Created: 2018-09-19 Last updated: 2018-09-19Bibliographically approved
Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2018). Likvärdighet. In: Pisa under 15 år: resultat och trender (pp. 115-130). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Likvärdighet
2018 (Swedish)In: Pisa under 15 år: resultat och trender, Stockholm: Natur och kultur, 2018, p. 115-130Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2018
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34447 (URN)9789127819818 (ISBN)
Available from: 2018-09-19 Created: 2018-09-19 Last updated: 2018-09-19Bibliographically approved
Karlsson, K. G., Oskarsson, M. & Eliasson, N. (2018). Naturvetenskap i PISA. In: Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson (Ed.), Pisa under 15 år: resultat och trender (pp. 86-103). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Naturvetenskap i PISA
2018 (Swedish)In: Pisa under 15 år: resultat och trender / [ed] Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, p. 86-103Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2018
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34445 (URN)9789127819818 (ISBN)
Available from: 2018-09-19 Created: 2018-09-19 Last updated: 2018-09-19Bibliographically approved
Karlsson, K. G., Oskarsson, M. & Fredriksson, U. (2018). Svenska resultat i internationell jämförelse. In: Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson (Ed.), Pisa under 15 år: resultat och trender (pp. 161-169). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Svenska resultat i internationell jämförelse
2018 (Swedish)In: Pisa under 15 år: resultat och trender / [ed] Ulf Fredriksson, Karl Göran Karlsson & Astrid Pettersson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, p. 161-169Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2018
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34450 (URN)9789127819818 (ISBN)
Available from: 2018-09-19 Created: 2018-09-19 Last updated: 2018-09-19Bibliographically approved
Oskarsson, M. (2017). En marknadsstyrd skola. In: Per Kornhall, Jelmer Evers, René Kneybers (Ed.), Flip the system: Förändra skolan från grunden (pp. 43-54). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>En marknadsstyrd skola
2017 (Swedish)In: Flip the system: Förändra skolan från grunden / [ed] Per Kornhall, Jelmer Evers, René Kneybers, Lund: Studentlitteratur, 2017, p. 43-54Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2017
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29945 (URN)978-91-44-11389-0 (ISBN)
Available from: 2017-01-26 Created: 2017-01-26 Last updated: 2017-01-26Bibliographically approved
Oskarsson, M. & Karlsson, K. G. (2017). Pisa ur ett forskarperspektiv (2ed.). In: Agneta Hult, Anders Olofsson (Ed.), Utvärdering och bedömning i skolan: (pp. 45-61). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Pisa ur ett forskarperspektiv
2017 (Swedish)In: Utvärdering och bedömning i skolan / [ed] Agneta Hult, Anders Olofsson, Stockholm: Natur och kultur, 2017, 2, p. 45-61Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2017 Edition: 2
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29946 (URN)9789127817975 (ISBN)
Available from: 2017-01-26 Created: 2017-01-26 Last updated: 2017-03-13Bibliographically approved
Osborne, J., Oskarsson, M., Serder, M. & Sjoberg, S. (2017). The PISA Science Assessment for 2015 and the Implications for Science Education: Uses and Abuses. In: Hahl, K Juuti, K Lampiselka, J Uitto, A Lavonen, J (Ed.), COGNITIVE AND AFFECTIVE ASPECTS IN SCIENCE EDUCATION RESEARCH: . Paper presented at 11th Conference of the European-Science-Education-Research-Association (ESERA), AUG 31-SEP 04, 2015, Helsinki, FINLAND (pp. 191-203). Springer
Open this publication in new window or tab >>The PISA Science Assessment for 2015 and the Implications for Science Education: Uses and Abuses
2017 (English)In: COGNITIVE AND AFFECTIVE ASPECTS IN SCIENCE EDUCATION RESEARCH / [ed] Hahl, K Juuti, K Lampiselka, J Uitto, A Lavonen, J, Springer, 2017, p. 191-203Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Science is the major focus of PISA in 2015. Hence this chapter seeks to explore the positive and negative aspects of the PISA assessments. The chapter begins with a description of the new framework used for the science assessment in 2015. This provides an explanation of the changes and possible improvements from the 2006 framework. There then follow three contributions that explore the major social and political impact that PISA is having on education systems, schools and the learning of science going from the global to the local. Beginning with the global, the first argues that PISA should be seen in a political and cultural context, and as an instrument of power in that PISA has led to a global race in education, and is being used to legitimize neoliberal school reforms that are detrimental to the values usually promoted by educators in many countries. The next two contributions are drawn from an exploration of the effects of PISA in one country – Sweden. Taking a systemic view, the first argues that the PISA results provide a much needed external indicator and measure of the performance of the system in any one country showing how educational attainment has declined significantly in comparison to other countries and, in addition, exposing the increasing divergence between high and low performers. Such data provides a useful contrast to internal measures which may offer a different picture. The final contribution draws on a study that has explored how groups of 15-year-old students from an average comprehensive school interpret the PISA items and construct responses. The findings from this work cast doubt on the validity and comparability of the results between countries. The primary goal of this paper is to explore what PISA offers and to raise questions about its value for researchers and educators.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2017
Series
Contributions from Science Education Research Series, ISSN 2213-3623 ; 3
Keywords
Assessment, PISA, Policy, Criticism, Learning
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-36220 (URN)10.1007/978-3-319-58685-4_15 (DOI)000455763400015 ()978-3-319-58685-4 (ISBN)
Conference
11th Conference of the European-Science-Education-Research-Association (ESERA), AUG 31-SEP 04, 2015, Helsinki, FINLAND
Available from: 2019-05-28 Created: 2019-05-28 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6595-2497

Search in DiVA

Show all publications