miun.sePublications
12 1 - 50 of 90
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Sjölén, Felix
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sörholm, Teodor
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Nyhetsmediers trovärdighet : en kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattning om vad nyhetsmediers trovärdighet innebär2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The research reported here extends the work of Jacobsen (2018) on how young citizens evaluatenews media credibility by exploring why high school students perceive some news media asmore credible than others and how they reason about and evaluate what credibility means fromtheir own perspective. The study also examined which criterias the students accredit a crediblenews media, and how these criterias correlate with the ones other studies have reached. Toexamine this we conducted two focus groups consisting of 12 participants in total, with 6 in eachfocus group from two different high schools located in Sundsvall in northern Sweden. All theparticipants answered a questionnaire before the focus group began which collected backgroundvariables of their media usage. The focus groups which followed were conducted with the helpof pre existing questions brought from Jacobsens (2018) study.The main results of the study revealed that the participants seemed to consume the news mediathey evaluated as less credible more and the news media they evaluated as more credible less.Which may seem as a paradox, although it appears as though the participants are aware of theirchoice of media usage, and they seem to use media, not only according to the quality of a mediaand to gain relevant information about the society, but also to make the time pass and forpleasure which may open up for media usage of news media they evaluate as less credible.

 • Tjäderborn, Cim
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Pettersson, Joel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Från moralpanik till rumsrent : en kvalitativ analys av medias rapportering runt ämnet dungeons and dragons på 1980-talet och 2010-talet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antal ord i uppsatsen12 398Problemformulering och syfteI den här studien är syftet att se hur rapporteringen av Dungeons & Dragons har förändratssom populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet och hur det såg ut under2010-talet.Metod och materialMetoden gick ut på att jämföra artiklar från 1980-talet med artiklar från 2010-talet med hjälp av enanalysmodell med fem olika teman och kvalitativ textanalys.HuvudresultatDet finns många likheter mellan gestaltningen av spelet och spelarna. Den stora förändringen ligger ihur attityden runt spelet ser ut. 1980-talets moralpanik är över, spelarna blir inte längre anklagade föratt vara satanister eller psykiskt sjuka. Istället är det större fokus på de pedagogiska fördelarna med spelet.

 • Klüppelholz, Bente
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Towards sustainable communities: Food sharing as an instrument to reduce food waste: An analysis of retailers and consumers in Östersund2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Pena Odar, Kevin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Karlsson, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Hur många getingar får jämställdhet?: En undersökning om hur unga läsare upplever jämställdheten i Sportexpressens rapportering2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: “Hur många getingar får jämställdheten?” - En undersökning om hur unga läsareupplever jämställdheten inom Sportexpressens rapporteringar.Författare: Pena Odar, Kevin. Karlsson, Marcus.Kurs, termin och år: JO081G Journalistik GR (C), Examensarbete. HT19.Antal ord: 12762Problemformulering och syfte: Enligt ett flertal studier är kvinnor underrepresenteradeinom sportrapportering. De flesta av dessa studier är innehållsanalyser, men publikstudier ärmer sällsynt. Därför är syftet med denna studie att undersöka hur unga Sportexpressen-läsareupplever jämställdheten i Sportexpressens rapportering.Metod och material: Den metod som användes i denna studie var den kvalitativa metodenfokusgruppsintervjuer. Det material som användes till denna studie var Sportexpressenswebbsida samt transkriberingar och ljudinspelning i form av fokusgrupps-diskussionerna.Huvudresultat: Studien visade att de unga Sportexpressen-läsarna som deltog i studienansåg att det existerar en viss ojämställdhet i Sportexpressens rapportering. Enligt deltagarnaär den ojämställd sett till utrymme som ges till kvinnor respektive män i rapporteringen, sättetdet skrivs om kvinnor respektive män samt att männens goda sportresultat hyllades mer änkvinnornas.

 • Ruderstam, Jacob
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Berg, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Jämställdhet i svensk fotbollsbevakning: En studie om nyhetsvärderingen och gestaltningen av dam- och herrfotboll i tryckt press2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel : Jämställdhet i svensk fotbollsbevakningFörfattare : Jacob Ruderstam, Henrik BergKurs, termin och år: Journalistik GR (C) , Exmamensarbete, hösttermin 2019Antal ord: 11 126Problemformulering och syfte: Jämställdheten inom idrott har historiskt sett varitproblematisk och kvinnor har inte sällan fått stå i skuggan av männen i de flesta olikasammanhang i fotbollens värld. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur mediasgestaltning och nyhetsvärdering av dam och - herrfotboll ser ut i svensk tryckt press och hurden har förändrats över tid.Metod och material: Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av totalt 361 artiklarfrån DN och Aftonbladet. 24 variabler utformades efter teorin för att få svar på studiens trefrågeställningar. Materialet samlades från två veckor 2009 och 2019.Huvudresultat : Det huvudsakliga resultatet av studien visar att kvinnor ärunderrepresenterade inom Aftonbladet och DN:s bevakning av fotboll. Skillnaden är tydlig ivilka som får mest utrymme i tidningarnas publicerade artiklar. I regel är det män som oftastfår uttala sig eller kommentera artiklar om fotboll. Däremot visar undersökningen att kvinnorinte lika frekvent får möjligheten att uttala sig i fotbollsartiklar, särskilt när det handlar omherrfotboll. I artiklarna som handlade om damfotboll var det också män som oftast uttaladesig. Det fanns skillnader mellan hur artiklar om herr- och damfotboll gestaltades. Positivavinklar var vanligare när artikeln handlade om damfotboll i jämförelse med herrfotboll. Debåda könen jämfördes oftare i artiklar om damfotboll och könsbeskrivningar som“damfotboll” och “damspelare” användes mer frekvent än “herrfotboll och “herrspelare”

 • Rehnfeldt, Leo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sundbeck, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Environment and journalism in a developing country2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we investigated how the field of environmental journalism was perceived andworked with by a group of local journalists in the Argentinean region Cuyo. Based on atheoretical framework of gatekeeping and news value, this qualitative research utilizedsemi-structured interviews to investigate which personal, editorial and societal conditions theinterviewees considered of importance regarding environmental news reporting. The resultsof this study suggest that though many of the interviewees harboured a personal interest inenvironmental matters, these were not considered relevant or news worthy enough to beassigned the necessary journalistic resources for a more in depth news coverage.Furthermore, they suggest that environmentally related news are perceived as more complexand hard to tell than the ones of other fields, and that the level of education and knowledgeregarding this rarely was felt as sufficient among the interviewed journalists.

 • Pettersson, Torbjörn
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lönsamma brott: En kvantitativ studie av svensk kriminaljournalistik 1989-20192019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Denna studie avser analys av sammanlagt 160 svenskanyhetsartiklar från Dagens Nyheter och Östersunds-Posten under 1989-2019, i syfte att utrönaeventuella negativa förändringar av tidningarnas kriminaljournalistik under angiven tid. Defrågeställningar som uppställts i studien och prövas, avser om dessa tidningar under denangivna tiden förändrats negativt och över tid blivit mer subjektiva, mer sensationella och förnyhetskonsumenterna lättillgängliga, med en lägre grad av fakticitet, om sådana förändringarkan bero på förändrade marknadsförutsättningar sedan 1989. Vidare behandlas frågeställningenom det sammanlagda antalet kriminaljournalistiska nyhetsartiklar ökat under tiden 1989-2019.Metod och material: Jag har utfört en kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt 160tidningsartiklar ur de tryckta utgåvorna av Dagens Nyheter och Östersunds-Posten frånvardagarna v 11 och 37 1989, 1999, 2009 och 2019.Huvudresultat: Studien ger vare sig stöd för antaganden om att den kriminaljournalistiskanyhetsbevakningen förändrats negativt i undersökta tidningar under tiden 1989-2019 samt elleratt det sammanlagda antalet kriminaljournalistiska nyhetsartiklar ökat under samma tid.

 • Motte, Gustav
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Jonsson, Joel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Opinionernas opinon: En kvalitativ djupintervju med svenska ledarskribenter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Opinionen om opinionerFörfattare: Gustav Motte, Joel JonssonKurs, termin, år: Journalistik GR (C), Examensarbete, 15,0 hp, JO081G, HT19,Antal ord i uppsatsen: 10828Problemformulering och syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenskaledarskribenter finner att hot och trakasserier på sociala medier har påverkats deras dagligaarbete, samt val av ämnen att publicera i den aktuella tidningen.Metod och material: En kvalitativ djupintervjustudie av svenska ledarskribenter itraditionell press med teoretisk grund ur bland annat Elisabeth Noelle-Neumanns teoriTystnadsspiralen , samt John Nerones typologi av våld mot press .Huvudresultat: Svenska ledarskribenter påverkas till viss del av sociala medier. Beroende påvem som tillskriver sig vissa åsikter och yttrar densamma kan ligga till grund för derasåsiktsbildning.

 • Krigsman, Linn
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sebastian, Von Eichwald
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Spända muskler och fladdrande hårsvall : En komparativ studie om jämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapportering.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Spända muskler och fladdrande hårsvall - En komparativ studie omjämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapporteringFörfattare: Linn Krigsman och Sebastian von EichwaldKurs, termin och år: Journalistik GR (C), Examensarbete (15 hp), termin 5, 2019/2020Antal ord i uppsatsen: 11 547Problemformulering och syfte: Att jämföra hur två olika mediers, SVT Sport ochSportbladet, vardagliga sportrapportering ser ut. Samt om och hur rapporteringen ochgestaltningen av dam- och herrsport har förändrats över tid.Metod och material: Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöks jämställdheten iartiklar på SVT Sport och Sportbladet under två veckor 2010 och två veckor 2019.Huvudresultat: I båda nyhetsmedierna dominerar rapporteringen om herrsport både2010 och 2019, dock syntes en förändring mot en mer jämställd rapportering 2019.Resultatet visar även att SVT Sports rapportering är mer jämställd än Sportbladets.Däremot syntes inga genomgående skillnader på hur man gestaltar kvinnor och mäninom sport, varken medierna emellan eller över tid.

 • Bovin, Linn
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Eriksson, Martin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Flickan som tog världen med storm: En kvalitativ studie om hur svensk kvälls- och dagspress gestaltar Greta Thunberg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Flickan som tog världen med storm – En kvalitativ studie om hur svensk kvälls- ochdagspress gestaltar Greta ThunbergFörfattare: Linn Bovin och Martin ErikssonKurs, termin och år: Examensarbete, HT 2019Antal ord i uppsatsen: 13 387Problemformulering och syfte: Greta Thunberg, född 2003, inledde i augusti 2018 enskolstrejk för rädda klimatet. Hon satte sig då utanför Riksdagshuset och strejkade.Sedan dess har hon fått stor uppmärksamhet för sitt klimatengagemang. Så sent som idecember 2019 utsågs Greta till Time’s Person of the year. Hon har tagit världen medstorm under det senaste året och är mer omskriven än många toppolitiker. Men hurgestaltas hon som ett mediefenomen i svensk media? Det är något som vi vill undersöka.Dels över tid, men också jämföra kvällspressen och dagspressens gestaltning. Utifrångestaltningsteorin och dagordningsteorin tar vi reda på det. Syftet med denna studie äratt ta reda på hur svensk kvälls- och dagspress fokuserar på och gestaltarmediefenomenet Greta Thunberg, i både text och bild. Vi anser att det är viktigt attförstå sig på media och vilken makt de har, samt hur de väljer att utöva den – eftersomungefär 51% av svenskarna konsumerar traditionella medier dagligen.Metod och material: För att kunna besvara syfte och frågeställningar undersöktestotalt 18 nyhetsartiklar från kvällstidningen Aftonbladet och dagstidningen DagensNyheter, med fokus på Greta Thunberg. Åsiktstexter utlämnades. Denna undersökninggjordes med hjälp av en kvalitativ textanalys och bildanalys. Det faktiska materialetsom undersöktes var papperstidningen i PDF-format från de två tidningarna.Huvudresultat: Ett resultat vi kunde se var att gestaltningen är i konstant förändring,och att det beror helt på vilken tidning det är. Det huvudsakliga resultatet visade attunder period ett gestaltades Greta som en skolkande elev som inte gick i skolan. Det vardet som var i fokus, även om det även framgick att hon gjorde det för miljön. Under denandra perioden upplevde vi att hon hade blivit en känd klimataktivist. I den tredjeperioden hade hon blivit en världskändis. Det var möten med Barack Obama och fejdermed Donald Trump. Hon skällde ut världsledare offentligt samtidigt som hon själv alltidhävdade att hon bara var ett barn.

 • Ögren, Vendela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Forsberg, Emil
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Var är den lokala stjärnreportern?: Lokaltidningars profilering av sportreportrar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte:Digitaliseringen har inneburit en omstrukturering för hela tidningsindustrin. Lokaltidningarnastår inför en ny ekonomisk verklighet där sjunkande annonsintäkter och minskandeprenumeranter är ett faktum. De rikstäckande tidningarna har försökt anpassa sig tillförändringarna genom att väva samman nyhetsjournalistiken med sociala medier och genomatt bygga reportrar som profiler. Men hur jobbar lokaltidningarna? Syftet med uppsatsen är attundersöka hur de lokala sportredaktionerna i Norrland arbetar med att profilera sina reportraroch vad de ser för värde i att ha starka profiler på tidningen. Vi undersökte även hurredaktionerna använder sig av sociala medier för att profilera sina reportrar. Studien tar sittteoretiska avstamp i teorin om medielogik, och framförallt social medielogik.Metod och material:I studien undersöks tre lokala sportredaktioner i Norrland: Östersunds-Posten, Västerbottens-Kuriren/Folkbladet och Piteå-Tidningen. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med ensportchef och en reporter från varje redaktion.Huvudresultat:Resultatet visar att de tre lokala sportredaktionerna inte jobbar aktivt med att profilerasärskilda reportrar. Det finns profiler på tidningarna, men enligt redaktionerna har de inteblivit det genom ett aktivt och strategiskt byggande av ett personligt varumärke, utan genomett specialområde som intresserat publiken. En orsak till varför man inte profilerar reportrar inågon större utsträckning, anses enligt redaktionerna vara bristen på resurser. Däremot ser allaredaktioner ett värde i att ha profilerade reportrar, då det skapar förtroende och en relation tillläsarna. De tre redaktionerna använder sig främst av tidningens egna konton på sociala medierför att sprida sitt material. Om man utgår från den sociala medielogiken har studiens tidningarpåbörjat en anpassning och försöker nå ut med sitt material på sociala medier, men det finnsingen strategi för att profilera reportrar på dessa plattformar.

 • Ågren, Oscar
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Svenska mediers rapportering om e-sport: En kvantitativ studie om nyhetsvärdering,jämställdhet och gestaltning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur jämställdheten, nyhetsvärderingen och gestaltningenav e-sport ser ut i olika typer av medier. De olika typerna som valdes var dagstidning(Dagens Nyheter), kvällstidning (Aftonbladet) och public service (SVT). Dessa valdes för attse om det finns någon skillnad mellan dem. Underlaget är webbartiklar på deras respektivewebbsidor. Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys där webbartiklar från 1 januari2015 till 1 december 2019 analyserats. Antalet artiklar som analyseras är totalt 196 stycken.Studien är baserad på ett flertal teorier. Nyhetsvärdering, genussystemet ochgestaltningsteorin är de mest centrala i studien. Nyhetsvärdering för att kunna analyseravarför det skrivs om vissa saker mer än andra. Genussystemet för att förklara hurjämställdheten i rapporteringen och gestaltningsteorin för att förstå på vilket sätt e-sportengestaltas.Resultatet visar att rapporteringen inte var jämställd oavsett vilken typ av medie artiklarnakom ifrån. Inom nyhetsvärderingen så kan man se att nyheter utgår framförallt frångeografisk och kulturell närhet. E-sporten gestaltades mestadels som en sport och därmakroperspektivet ofta var i fokus. En stor del av artiklarna handlade om diskussionen kringom e-sport är en riktig sport eller inte.

 • Lidén, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Svensson, Ludvig
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Kvinnor får fäste: En studie av den digitala rapporteringen om de manliga och kvinnliga längdskidåkarnaunder VM i Seefeld 2019 i Sportbladet, SVT Sport och Dagens Nyheter Sport2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Då tidigare forskning visat att män är mycketöverrepresenterade i media och inte minst inom sportbevakningen var studiens syfte att, medavstamp i dagordnings- och gestaltningsteorin, undersöka hur mycket plats damer respektiveherrar inom längdskidåkning fick under skid-VM:s tävlingsdagar i Seefeld 2019 i trerikstäckande svenska medier.Metod och material: Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes hur damer ochherrar rapporterades om i digitala artiklar rörande längdskidåkarna under skid-VM 2019 iSeefeld. Materialet samlades in från Sportbladet, SVT Sport och Dagens Nyheter Sport iform av 307 digitala artiklar efter att avgränsningar var tillämpade.Huvudresultat: Studiens resultat visar att det skiljde mellan könen i antalet skrivna digitalaartiklar. Både totalt, men även hos varje enskild redaktion skrevs det mer om damerna än omherrarna. SVT Sport hade den största procentuella skillnaden i mängden digitala artiklarmellan könen och Sportbladet hade den minsta procentuella skillnaden.

 • Andersson, Nils
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Holmberg, Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Är det samma olycka som förra veckan?: En kvalitativ studie om läsarnas uppfattning av arkivbilder i jämförelse med journalistiska bilder.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: I takt med digitaliseringens framfart vill publiken ta del av sinanyheter allt snabbare, vilket gör att journalistiken är inom ständig förändring. En effekt av detnya tempot i media har lett till att mediehusen i princip lagt ner sina bildredaktioner ochanvänder sig istället av frilansare och bildbyråer för att få ut sina artiklar snabbare. Syftet meddenna studie är att undersöka om, och i så fall hur, medieanvändare i olika åldrar uppfattararkivbilder jämfört med bilder tagna av journalister samt vad bilden har för betydelse i derasnyhetskonsumtion.Metod och material: För att undersöka hur medieanvändare i olika åldersgrupper uppfattararkivbilder i jämförelse med bilder tagna av journalister så har en kvalitativ metod används iform av fokusgrupper. Grupperna bestod av tre yngre, två medelålders och två äldre för att få enjämn fördelning mellan åldersgrupperna. Under fokusgrupperna fick deltagarna diskutera derassyn på bildens betydelse samt att det delades stimulusmaterial ut där deltagarna fick titta på enarkivbild och en bild tagen av en journalist med en olycka som motiv, för att jämföra dessa.Huvudresultat: Studien visar att nyhetsbilden har en stor betydelse för läsarna i derasnyhetskonsumtion. Deltagarna är även precisa och tydliga i deras definition av vad en branyhetsbild ska innehålla och att en sådan lockar till mer läsning och fördjupning samt stärkertrovärdigheten till mediebolagen. Vidare visar resultatet att majoriteten av deltagarna ärmedvetna om medias användning av arkivbilder och att den typen av bilder inte tillför någonting.Den typen av bilder lockar inte till läsning utan den kan få läsarna att scrolla vidare och färre artiklar riskerar då att bli lästa.

 • Haller, Henrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Suistainable Building Engineering.
  Englund, Oskar
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Suistainable Building Engineering.
  van den Brink, Paul
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Suistainable Building Engineering.
  Inventory of appropriate material and energy flows for foodtech applications in the municipality of Härnösand.2020Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Public defence: 2020-03-20 10:00 E409, Sundsvall
  Dahlström, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förutsättningar för elevers textskapande: En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Modern society is characterised by change. Humans’ ways of communicating have changed in many ways due to society’s social, linguistic, cultural and textual plurality. The digitalisation of society has contributed considerably to the changed conditions for communication and representation that have emerged. Given these new conditions, it is crucial to increase the body of knowledge about how digital resources shape possibilities for students’ participation in text activities in school. The purpose of this thesis was to increase the understanding about the role of digital resources for middle school students' meaning-making as they create text in school. The theoretical point of departures includes multimodal social semiotics and multiliteracies. The participants included 111 Swedish middle school students. A multiple methods design was used in this thesis and included multimodal text analysis, interviews, a survey and multimodal analysis of video observations. Four studies were conducted. Overall, the results of the thesis indicated that the use of digital resources enabled students to create texts on more equal terms an dactively participate in writing activities. When designing texts with access to multiple modes, students used digital resources and various modes in diverse ways. Some students chose to use only writing, whereas others utilised the whole range of available resources. Students appeared to choose modes based on previous experiences and modal preferences. The availability of multiple modes during the digital text design process could mean that some students’ text design experiences in the home environment were recognised in the school context. For a few students, the allowances offered by digital and modal resources enabled them to actually create stories, which was rather difficult when using the mode of writing alone. An analysis of the content of students’ texts indicated that many students were influenced by the popular culture texts that they engaged with in informal settings. The pedagogical implications for literacy practices include and recognising students’ experiences from engaging with texts in informal settings, whether popular or not, in the classroom environment to connect students’ life and classroom experiences. This form of education is built on plurality and students’ resources.

 • Schultz, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Socialsekreterares hantering av arbetsrelaterad stress2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att jobba som socialsekreterare inom socialtjänsten idag kan vara mycket stressigt. Tempot är högt för de anställda och behovet från individer i samhället ökar ständigt. Pressen ökar på att socialtjänsten i Sverige ska klara av mer och mer och klienternas behov blir allt mer varierande och komplicerade. Studien är kvalitativ och utgår från en innehållsanalys av semistrukturella intervjuer med socialsekreterare. Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av arbetsrelaterad stress. Studien kommer utforska vilka faktorer som framkallar stress och hur den förebyggs. Anledningen till att det är ett viktigt ämne att belysa är att fler skulle behöva hitta väl fungerande copingstrategier för att hantera stress i ett samhälle där allt fler blir sjuka av stress. Långvarig stress kan vara skadlig och leda till bland annat utbrändhet. De som upptäcker och tar stressen på allvar har goda chanser att förhindra att långvarig stress utvecklas vidare till olika bestående men som kan uppstå. Studiens resultat visar att stress är vanligt förekommande inom socialtjänsten. Resultatet visar också på att socialsekreterare ofta har olika former av stresshantering men att det kan vara svårt att stanna upp och implementera de hanteringsstrategier de har i stressade situationer. På arbetsplatsen använder sig de anställda av både problemfokuserad och emotionell copingstrategi. Mer arbete skulle behöva läggas på att förebygga uppkomsten av stress. Mer klientfokus och mindre fokus på budgetar skulle också minska stressnivåerna. I bästa fall skulle antalet stressade socialsekreterare minska och i förlängningen eventuellt minska antalet sjukskrivningar bara med hjälp av väl fungerande copingstrategier.

 • Bergman, Christoffer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Kan datorspel leda till spelberoende om pengar?: En forskningsöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Runt om i världen ekar exempel om barn och unga som farit illa på grund av gamblingliknande aktiviteter i datorspel. Det är ett ämne där föräldrar saknar förståelse och insyn samtidigt som den utformas i vinstdrivande avsikt. Syftet med studien är att sammanfatta den befintliga kunskapen gällande simulerad gamblings påverkan på individer. Forskningsöversikten granskar 13 studier där den klara majoriteten visade signifikanta korrelationer mellan datorspelens simulerade gambling och ökad risk för gamblingmissbruk. De negativa konsekvenserna tycks kompliceras ytterligare beroende på sociala, psykologiska och biologiska faktorer som influerar hur konsekvenserna gestaltas. Precis som tidigare forskning hävdat visar denna studie att det behövs mer longitudinell forskning som visar hur fenomenet påverkar människor över tid. Utöver det behövs mer forskning i ämnet ur en social kontext som granskar påverkan utifrån könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, socioekonomisk status och familjesituation. Det offentliga sociala arbetet behöver vara informerade om riskerna och konsekvenserna för att kunna identifiera och hjälpa individerna som omfattas av problemet.

 • Rahmani, Rizan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Carrasco, David
  SLU, Alnarp.
  Svensson, Glenn P.
  Lund University, Lund.
  Roweck, Hartmut
  Christian Albrecht University, Kiel, Germany.
  Ryrholm, Nils
  University of Gävle, Gävle.
  Larsson, Mattias C.
  SLU, Alnarp.
  Hedenström, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Identification and Synthesis of Putative Pheromone Components of the Threatened Salt Marsh Bagworm Moth, Whittleia retiella (Lepidoptera Psychidae)2020In: Journal of Chemical Ecology, ISSN 0098-0331, E-ISSN 1573-1561Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Whittleia retiella (Newman, 1847) is a threatened salt marsh species of the bagworm moth family Psychidae. For its preservation it is necessary to develop efficient tools to survey its distribution and habitat requirements in order to use appropriate conservation methods. Such tools may be pheromone-based monitoring systems, which have documented efficacy in establishing the occurrence of cryptic insect species in nature. By using gas chromatography combined with electroantennographic detection (GC-EAD), we found two compounds in female W. retiella headspace samples and whole-body extracts that elicited electrophysiological activity in male antennae. Gas chromatograpy coupled with mass spectrometry (GC-MS) operating in electron impact (EI) mode and comparison of the analytical data with those of synthetic reference compounds showed the chemical structures of these putative pheromone components to be (1S)-1-methylpropyl (5Z)-dec-5-enoate and 1-methylethyl (5Z)-dec-5-enoate. Field assays using baits loaded with synthetic compounds revealed that conspecific males were attracted to (1S)-1-methylpropyl (5Z)-dec-5-enoate alone or in combination with 1-methylethyl (5Z)-dec-5-enoate, whereas 1-methylethyl (5Z)-dec-5-enoate neither attracted nor repelled males in the field assays when tested alone. This study shows the potential of using (1S)-1-methylpropyl (5Z)-dec-5-enoate for monitoring W. retiella to gather more detailed information about the geographic distribution and habitat needs of this rare moth.

 • Nordh Hedenskog, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Andersson, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Socialtjänstens arbete med unga män som utövar våld: En kvalitativ studie om socialtjänstens förändringsarbete2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år avlider cirka 200 000 unga i åldrarna 10 – 29 till följd av ungdomsvåldet i världen, och våldet är den fjärde största orsaken till att unga människor avlider. Detta skapar inte bara konsekvenser som påverkar våldsutövaren, offren och deras familjer, utan även strukturellt i samhället på lång sikt. Vilket även ställer ökade krav på organisationer som kommer i kontakt med unga våldsutövande män. Utifrån en mellan stor kommun i Sverige syftar studien till att undersöka de arbete som innefattar socialsekreterares handlingsutrymme, hinder, möjligheter och samverkan i förändringsprocessen med unga män som utövar våld i åldrarna 15 – 17 år. Studien baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfördes med yrkesamma socialsekreterare som alla kom i kontakt med våldsutövande unga män i arbetet. Empirin tolkades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visade att socialsekreterarna upplevde en flexibilitet i förändringsarbetet, vilket även gav en möjlighet för ett relativt stort handlingsutrymme. Hinder som kunde påverka arbetet var ungdomarnas bristande motivation samt resursbrister inom organisationerna. Slutligen framkom det att ungdomarnas ålder både tillförde möjligheter och hinder i förändringsarbetet. Alla deltagande respondenter i studien efterlyste bättre samarbete mellan alla samverkande aktörer. Studien uppmärksammade att våld bland unga män behöver få högre prioritet på strukturell nivå.

 • Rengstad Färdmo, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Föräldraskapsstöd till nyanlända och utlandsfödda föräldrar: En kvalitativ studie av yrkesverksammas perspektiv på utmaningar, möjligheter och utveckling framåt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stöd i föräldraskapet är något som funnits i Sverige sedan 30-talet. Idag ligger fokus på att det ska nå alla föräldrar som del i att implementera barnkonventionen och att arbeta aktivt för alla barns rätt till hälsa och utveckling under dess hela uppväxt. Denna studie undersöker hur yrkesverksamma inom det generella föräldraskapsstödet arbetar med nyanlända och utrikesfödda föräldrar som tidigare forskning visar är speciellt utsatta grupp och som flertalet kommuner uppmärksammat inte kommer till de generella föräldrastödsgrupper och workshops som erbjuds. Det är en kvalitativ studie där intervjuer har gjorts med fyra yrkesverksamma inom generellt föräldraskapsstöd där resultatet visar på organisationers roll och att den yrkesverksammas egen identitet och insatser spelar roll i mötet med dessa föräldrar. Resultatet visar på hur de yrkesverksamma använder sitt handlingsutrymme för att etiskt medvetet och reflekterande arbeta för att nå gruppen och för att ge gruppen det som de har rätt till och är i behov av. Det visar också hur de yrkesverksamma är beroende av resurser och personliga kontakter i sitt arbete och att det är i projektform som det fungerar som bäst. Utifrån ett kritiskt perspektiv kan en även se hur de aktivt diskuterar och arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv där de reflekterar över deras egna professionella och personliga roll i mötet men även vilka dessa föräldrar som de möter är utifrån kön, klass, utbildningsnivå och ursprung. Det visar på etisk medvetenhet och reflekterande progressivt socialt arbete även fast det till vissa delar kan tolkas inom ramen för upprätthållande av orättvisa strukturer. Studiens slutsatser är att det är av vikt i arbetet med målgruppen att anta ett kritiskt reflexivt arbetssätt och inkludera ett intersektionellt perspektiv för att inte medverka till ytterligare stigmatisering av gruppen. Utifrån den professionellas perspektiv rekommenderas att aktivt arbeta med sitt handlingsutrymme på ett etiskt medvetet vis där det egna ansvaret till detta betonas.

 • Korman, Zara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal: En kvantitativ studie om delaktigheten och påverkande faktorer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samarbetssamtal är en samtalsform med syfte att ge separerade föräldrar hjälp att komma överens kring frågor som rör gemensamma barn vad gäller vårdnad, boende, umgänge och försörjning. I Socialstyrelsens allmänna råd för samarbetssamtal står att barnet i något skede under samarbetssamtalen bör ges möjlighet att komma till tals, ifall det inte kan anses olämpligt. Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter barn ges för att bli delaktiga vid föräldrars samarbetssamtal samt att studera vilka faktorer som kan påverka delaktigheten. Studien bygger på en kvantitativ undersökning och empirin har inhämtats via en webbenkät som samtalsledare för samarbetssamtal besvarat. Av studiens resultat framgår att föräldrarna ofta tillfrågas om att barnen ska bli delaktiga vid samarbetssamtalen men också att det finns många olika påverkande faktorer för om barnen sedan blir delaktiga, till exempel barnets ålder och mognad, föräldrarnas konfliktnivå eller samtalsledarens egen bedömning. Resultatet visar även att samtalsledarna har önskemål om att barn i större utsträckning ska bli delaktiga vid föräldrarnas samarbetssamtal. Vidare rekommenderas att framtida forskning undersöker om barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal har förändrats utifrån att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.

 • Jonsson, Annika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Pettersson, Robert
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Besöksnäringens roll för regional utveckling: Ett nedslag i Jämtland Härjedalen2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report compiles data at a national and regional level in order to develop the tourism industry and provide input to the ongoing strategic work in the region of Jämtland Härjedalen. The report is part of a project with funding from Region Jämtland Härjedalen. The project is run by Jämtland Härjedalen Tourism (JHT), in collaboration with the tourism research centre ETOUR at Mid Sweden University.

   

  The report presents the complex nature of tourism research, including several academic disciplines in order to better understand, explain and problematise tourism and travel. Tourism is a global phenomenon that is closely linked to economic development, demographic change, social relations and changes in the natural environment. Tourism contributes, both positively and negatively, to ecological, economic and social change. There are several challenges when it comes to sustainable destination development where growth in business often is given priority before social and environmental consequences.

   

  Swedish tourism academic research often addresses the benefits and challenges that the tourism industry can bring to society. Research on the impact of tourism on the climate has also increased in recent years, as well as the role of tourism in local communities. A clear trend is that the focus on sustainability has become increasingly important in tourism research.

   

  In addition to tourism research, national and regional reports and documents on tourism in Sweden and Jämtland Härjedalen are presented. These reports and documents show that the country's growing tourism industry is important for development throughout the country, and there are clear synergies between local service and tourism in rural areas. The hospitality industry can be described as an important link between the city and the countryside, and there are few other industries that have such a distinct "whole-country perspective".

   

  There are challenges for the tourism and hospitality industry to achieve sustainable economic, ecological and social development. Therefore, there is a great need for a unified policy for the country's hospitality industry, where collaboration and joint development processes between several different actors at different levels are crucial.

   

  When people connected to the hospitality industry in Jämtland Härjedalen are asked about areas of strength and challenges, a broad picture emerges. It is worth noting that these are both positive and negative. Nature and sustainability have a major impact, but also soft values ​​(eg health, pride, identity and the importance of the environment) play a big role.

   

  Smart specialization is a concept that revolves around the question how regions in the best way can strengthen their competitiveness. Those interviewed find that the hospitality industry is a good gateway into the labor market that offers employment throughout the region, even in areas that have few other employment possibilities. The hospitality industry is further found to contribute to good health and contributes to people moving to the region. Tourism maintains local service and in Jämtland Härjedalen it has a long tradition and strong connection to research and education.

   

  The final section of the report discusses how data and data analysis link to the tourism industry. It is stated that this relatively rich data material would benefit from more in-depth analysis and that the research community needs to be better at measuring, describing and comparing even societal and “soft” values.

   

  The report states that the operators in the tourism industry experience that roles and responsibilities are many times unclear. With an ever-changing funding, the conditions for long-term ambitions is weak. It is important to clarify roles and responsibilities, as well as what priorities are to be made in the future, that strategies at all levels are elaborated and anchored with good conditions for implementation.

   

  Finally, it is noted that the hospitality industry plays a major role in regional development and quality of life. The tourism impacts are often complex, but continued strategic decisions are important for strengthening long-term sustainable development that develops the local society, attracts tourists, offers job opportunities and make it possible for people to stay in the region.

 • Public defence: 2020-03-16 13:00 Q 221, Östersund
  Danielsson, Tatiana
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Further Investigations of Convergence Results for Homogenization Problems with Various Combinations of Scales2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is based on six papers. We study the homogenization of selected parabolic problems with one or more microscopic scales in space and time, respectively. The approaches are prepared by means of certain methods, like two-scale convergence, multiscale convergence and also the evolution setting of multiscale convergence and very weak multiscale convergence. Paper I treats a linear parabolic homogenization problem with rapid spatial and temporal oscillations in perforated domains. Suitable results of two-scale convergence type are established. Paper II deals with further development of compactness results which can be used in the homogenization procedure engaging a certain limit condition. The homogenization procedure deals with a parabolic problem with a certain matching between a fast spatial and a fast temporal scale and a coefficient passing to zero that the time derivative is multiplied with. Papers III and IV are further generalizations of Paper II and investigate homogenization problems with different types of matching between the microscopic scales. Papers III and IV deal with one and two rapid scales in both space and time respectively. Paper V treats the nonlinearity of monotone parabolic problems with an arbitrary number of spatial and temporal scales by applying the perturbed test functions method together with multiscale convergence and very weak multiscale convergence adapted to the evolution setting. In Paper VI we discuss the relation between two-scale convergence and the unfolding method and potential extensions of existing results. The papers above are summarized in Chapter 4. Chapter 1 gives a brief introduction to the topic and Chapters 2 and 3 are surveys over some important previous results.

 • Wallin, Erika A.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Kalinová, Blanka
  Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences, Research Group of Infochemicals, Prague, Czech Republic; Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic.
  Kindl, Jiří
  Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences, Research Group of Infochemicals, Prague, Czech Republic; Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic.
  Hedenström, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Valterová, Irena
  Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences, Research Group of Infochemicals, Prague, Czech Republic; Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic.
  Stereochemistry of two pheromonal components of the bumblebee wax moth, Aphomia sociella2020In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 10, no 1, article id 2094Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The bumblebee wax moth, Aphomia sociella, is a parasite of bumblebees. In this species, males produce sexual pheromone to attract females, while females produce an aphrodisiac pheromone that initiates male courtship. Both pheromones contain 6,10,14-trimethylpentadecan-2-one (TMPD-one) and the corresponding alcohol, 6,10,14-trimethylpentadecan-2-ol (TMPD-ol) in sex specific quantities. Male sex pheromone consists of 7 components with TMPD-one as a minor one and traces of TMPD-ol. In female aphrodisiac pheromone, TMPD-ol is the major component, while TMPD-one is present in traces. Here we report on the absolute configuration of TMPD-one in male sex pheromone and TMPD-ol in female aphrodisiac pheromone of A. sociella. The configuration was determined from GC/MS of prepared (S)-acetoxypropionyl esters of TMPD-ol. TMPD-one was first reduced to the alcohol that was then derivatized with (S)-acetoxypropionyl chloride. The GC/MS data of obtained diastereoisomers were compared with synthetic standards. The absolute configuration of TMPD-one in the male pheromone was (6R,10R). The configuration of TMPD-ol in the female pheromone was (2R,6R,10R). Electrophysiological experiments showed that TMPD-one and TMPD-ol are perceived by both sexes. The synthetic standards of naturally produced stereoisomers elicited higher responses than mixtures of all stereoisomers. 

 • Mohammed, Altahra
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Nonlinear effects and predictions in advanced antenna systems in 5G Distortion Effects in 5G2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the next-generation wireless cellular communication systems known as 5G, radio equipment will be deployed in several frequency bands, among them is the millimeter wave bands (26 - 40 GHz). The use of these high frequencies can help to mitigate the limited spectrum problem and higher data rates can be achieved [2] . For 5G millimeter wave radios, due to a small area of cells, the number of distributed units will always be high. These technological advances have resulted in smaller and cheaper broadcast stations or radios, however, for these small cellular radios and

  Advanced Antenna System (AAS), the efficiency and performance of the Power Amplifier (PA) are of significant concern for designers and operators of the systems. The proposed solutions in this thesis work consist of the study of PA the used of the active load-pull modulation. As a result, signal components of each PA output are split into a MIMO

  (Multiple Input Multiple Output) configurations and then follow the development of an algorithm, to extract the transmitted and reflected signals from active load-pull modulation with different calibration procedures. The extracted data is used to develop a dual-input PA model to which is then applied later in the MIMO DPD (Digital Predistortion). The proposed analysis are tested in a lab and simulation environment. The load-pull measurement results could extract transmitted and reflected signals and they have been used to create the dual input PA model with NMSE of less than -42dB.

 • Bröms, Vincent
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Wallenbrand, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Inte bara en dans på rosor?: En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research on financial literacy seems to only have examined its effects on the surface within the research field of insurances. The few studies that have drawn parallels between these subjects have mainly been conducted in a quantitative matter, in which a deeper understanding of the results has been limited by the construction of the studies. At the same time the previous research within the field of insurance seems to have focused on the purely economic aspects of insurances, and the majority of studies that still touch on insurances’ abstract aspects have mainly been focused on health insurance.This is a qualitatively constructed study that relies on a constructionist onset and aims to gain a deeper knowledge regarding consumers’ approach and financial literacy’s effect on perceived value of insurances. Furthermore, the study aims to examine how perceived value of insurances is regarded during the time it is not made use of actively, for which the study is intended to contribute with a deeper understanding and empirical knowledge regarding financial literacy, the field of insurance and the connections in-between.The results of this study show that consumers perceive insurances much like any other complex and abstract financial product or service, which indicates that financial literacy can play a crucial part regarding choice, understanding and view of insurances.

 • Svensson, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Hållbarhetsrapportering – en lagstadgad börda eller vägen till lönsamhet?: Hållbarhetsrapporters innehållsstruktur, kvalitet och företagets lönsamhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sustainability reporting has become a more extensive part of the business activity. The stakeholders of a company have a higher demand for sustainability reporting and the quality of the report. This makes sustainability reporting a way to get competitive advantages. The purpose was to analyse whether the content structure of the sustainability report influences thequality of the sustainability report and thus the profitability of the company and how the relationship can be described with customer satisfaction and the company´s reputation. The selection consisted of was 637 European and American companies with a market capitalization of 5 billion US-dollar.To achieve the purpose of the study, four hypotheses were designed. The hypotheses and model were then analysed by regression analyses, a mediator analysis and a path analysis. The result shows a negative correlation between an even distribution and structure of substances in the content of the sustainability report and the quality of the report. A positive correlation between sustainability reporting quality and profitability through reputation could also be demonstrated. This indicates that companies by distributing the content structure between the different orientations in the sustainability reporting, companies can influence the quality of the sustainability report. By increasing the quality of the sustainability report, companies could generate increased profitability. The increase in profitability can partially be described by the company’s improved reputation as a result of the increased quality of the sustainability report.

 • Dykina, Tatiana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Tidig prognostisering av konkurs för företag inom byggbranschen: En stegvis binär logistisk regressionsmodell av svenska företag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One difference between the studies of financial turmoil and bankruptcy is the different methods and models used to predict bankruptcy. This study analyzed 31 accounting ratios and 2 macroeconomic variables. Descriptive analysis and ANOVA analysis were used. In a stepwise binary logistic regression analysis, potential differences between bankrupt and non-bankrupt companies were discovered, and a model to forecast the bankruptcy was developed. The studywas conducted on 162 small and medium-sized construction companies in Sweden during the period 2010–2014 (81 companies was bankrupt while 81 were not). The study resulted in that three categories of five showing difference between the two groups. Those categories were capital structure, liquidity and profit structure.

 • Dima, Elijs
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Brunnström, Kjell
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology. Division ICT-Acreo, RISE Research Institutes of Sweden.
  Sjöström, Mårten
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Andersson, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Edlund, Joakim
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Johanson, Mathias
  Alkit Communications AB, Mölndal.
  Qureshi, Tahir
  HIAB AB, Hudiksvall.
  Joint effects of depth-aiding augmentations and viewing positions on the quality of experience in augmented telepresence2020In: Quality and User Experience, ISSN 2366-0139, E-ISSN 2366-0147, Vol. 5, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Virtual and augmented reality is increasingly prevalent in industrial applications, such as remote control of industrial machinery, due to recent advances in head-mounted display technologies and low-latency communications via 5G. However, the influence of augmentations and camera placement-based viewing positions on operator performance in telepresence systems remains unknown. In this paper, we investigate the joint effects of depth-aiding augmentations and viewing positions on the quality of experience for operators in augmented telepresence systems. A study was conducted with 27 non-expert participants using a real-time augmented telepresence system to perform a remote-controlled navigation and positioning task, with varied depth-aiding augmentations and viewing positions. The resulting quality of experience was analyzed via Likert opinion scales, task performance measurements, and simulator sickness evaluation. Results suggest that reducing the reliance on stereoscopic depth perception via camera placement has a significant benefit to operator performance and quality of experience. Conversely, the depth-aiding augmentations can partly mitigate the negative effects of inferior viewing positions. However the viewing-position based monoscopic and stereoscopic depth cues tend to dominate over cues based on augmentations. There is also a discrepancy between the participants’ subjective opinions on augmentation helpfulness, and its observed effects on positioning task performance.

 • Hentschel, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  VD-kompensation och resultat: En studie om hur ökad kompensation för verkställande direktörer påverkar företagets resultat2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A CEO is employed to manage a company. Since the CEO is employed, theincentives between the owners and the CEO may differ, which can lead to theprincipal-agent problem arising.The purpose of this paper is to gather and critically review previous researchthat studies the impact that increased CEO-compensation has on the company's performance. This will be done by writing a literature study.According to the agent theory that this study uses as a frame of reference,compensation can be used to reduce the principal-agent problem.The results showed a weak but positive relationship between compensation and increased performance of the company, the result showed a strongerconnection when the salary was more equity-based compared to cash-based.The results also showed that there was a stronger connection when largercompanies were used or if the connection was limited to a CEO's tenure. Theresults were also stronger in the US compared to the studies from the UK andJapan.The conclusion of this paper is that increased compensation for a CEO has aweak but positive impact on the company's earnings. Equity-basedcompensation have a higher impact and that may indicate that theprincipal-agent problem is in effect.Observational studies can be influenced by many different factors. This makesit difficult to discern how big impact only the variable compensation has on the performance of the company.

 • Hagqvist, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Stockholm University, Stockholm.
  Vinberg, Stig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Toivanen, Susanna
  Stockholm University; Mälardalen University.
  Hagström, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Granqvist, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Landstad, Bodil J.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Levanger Hospital, Nord-Trøndelag Hospital Trust, Norway.
  Falling outside the system:: Occupational safety and health inspectors’ experiences of micro-enterprises in Sweden2020In: Safety Science Monitor, ISSN 1443-8844, Vol. 125, p. 1-9, article id 104631Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, 11Swedish occupational safety and health (OSH)i nspectors were interviewed about their views of and experiences interacting with micro-enterprises (1-9 employees). The qualitative content analysis found one  theme, “Falling outside thes ystem”, and three subthemes, “The inspector—shaped by specific standards”, “The bureaucrat and the micro-entrepreneur—two separate worlds”, and “System faults and system changes”. According to the inspectors, the Swedish OSH regulatory system, with inspectors on the frontline, neglects the specific needs, circumstance and characteristics of micro-enterprises.Therefore,we suggest revising the OSH regulatory system and following inspection methods and enforcement styles to better address the needs of micro enterprises.

 • Olofsson, Nils
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Dimensionering av vertikaltransportör: Framtagning av dimensioneringsmall för stativ till vertikal-transportör2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet syftar till att underlätta konstruktionsarbetet vid fram-tagning av en vertikaltransportör för renrumsmiljöer. Dess mål är att ta fram en mall varifrån konstruktören med enkelhet kan bestämma stativets dimensioner. Rapporten visar samtliga formler som används vid beräkningen av stativet till vertikaltransportören samt de FEM analyser som används för att styrka dessa. Beräkningarna finns sam-manställda i Excel där konstruktören kan fylla i nödvändig data för att sedan få hjälp med att avgöra om konstruktionen håller eller inte. Konstruktören kan hämta spänningar, utböjningar samt reaktionskrafter i infästningarna. Konstruktören kan även använda mallen för att under-lätta valet av lager i de fall lyften skall kunna rotera runt sin egen axel eller är utrustad med ett tiltande verktyg. Arbetet täcker inte in någon-ting vad gäller renrumsmiljöer och kraven som kommer med detta.

 • Schieber, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Längdskidställ: En jämförande textilstudie för Sweare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The project was carried out as a thesis during the last semester at the Sports Technology program.  The work has been done on behalf of Sweare and is a comparative textile study. The aim was to compare textiles for new cross country ski clothing, adapted for low temperatures and harsh weather. The main feature of the project was a textile study where tests on the fabrics were conducted in the textile laboratory at the Mid Sweden University and physical tests carried out by volunteers on roller skis in the wind tunnel at the Mid Sweden University. The goal of the project was to suggest appropriate choice of textiles for the new clothes, based on the results of the tests in the textile laboratory and the wind tunnel. The project was done using the agile method with the phases feasibility study, planning, execution, handover and implementation. The tests in the textile laboratory were carried out according to ISO standards in regards to the fabric’s characteristics in durability and function. The physical tests were carried out in regards to moisture and temperature during physical work. The method for the physical tests was designed during the project by the student together with Sweare and supervisor Mats Ainegren. The results from the textile laboratory vas uncomplicated to read and interpret while the results from the wind tunnel required some processing in order to be properly analyzed and interpreted. The aim and goal with the project was achieved with the conclusion that the fabrics technical characteristics can be separated by the results from the textile study.  The results from the measurements of moisture and temperature in the wind tunnel strengthens the corresponding result from the measurement in water vapor passage in the textile laboratory. The fabrics with the best ability to transport moisture have a lower temperature during the physical tests while the fabrics which became most humid were warmer. The suggested choice of fabrics takes all the results from the test into account and the fabrics recommended are considered to be the ones best suited for this purpose.

 • Carstedt, Emil
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Jämförelse mellan nyproduktion av hyresrätter och bostadsrätter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is the completed work that is the end of my three-year education engineer, sustainable construction at Mittuniversitetet in Östersund. The work has an extent of 15hp and has been completed in spring 2018.

   

  The purpose has been to locate what differences there are on a new production rental apartment compared to a new production purchased apartment. The research questions were picked to carry through the study and to look at differences between the forms of housing, taking extra regard to material choices, size, housing cost and location of housing. An important delimitation was that two different project areas were investigated in the study, one in Östersund and one in Umeå. The choice of specific areas was made for the comparison to be as equivalent as possible. The work has been done using factfinding on webbased sources, reports, brochures and one interview have been made.

   

  The result and conclusions that this study has led to is that there are differences between a new production rental apartment and a new production purchased apartment, the differences being found in all four investigations areas, but the biggest differences were the size and housing costs. The material choices in the apartments had small differences and all these were in clear advantage for the purchased apartment in comparison with the rental apartment. The size of the apartments with about two to three rooms and kitchen, the purchased apartment was on average 16,5 square meters larger to the surface than the rental apartment. Housing costs were approximately 3300 SEK cheaper in month excluding the amortization and approximately 800 SEK cheaper in month including 2% amortization. The location of the house and on balconies/terraces regarding to winds positions, the purchased apartment was consistently in a better location and better conditions for sun compared to the rental apartment.

 • Svensson, Pär
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  CO2-optimering av stålkonstruktioner2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The climate change due to an increase CO2e level in the atmosphere is rapid. The path that Sweden has to take to decrease and at the end eliminate our climate impact is given as goal 13 in Agenda 2030. The construction section is responsible for 21 % of these emissions. The utilization phase of a building has a positive trend of slowly decreasing emissions. The production phase however is more or less at a constant level. To drive progress towards a society with less climate impact a system for emission allowance has been introduced, today the cost for 1 kg CO2e emission is 0,26 kr, the rate of these allowances is although up for debate.

  Steel is one of the materials commonly used in buildings, the production of steel is however a large source of CO2e emissions. Through introducing hydrogen at the production of iron instead of carbon, a vast amount of the CO2e emissions will probably be eliminated, this is however operational at 2035. The aim of this report is to investigate the possibility of CO2e reduction through optimization. The research question asked is:

  Can the cost for a CO2e optimization of cold rolled and hot rolled square pipes be motivated economically.

  To evaluate the question dimensioned have been done and then optimization in two ways, cost and CO2e emissions, after which the two have been compared. A reduction of 13,54 % at an increase cost of 10,5 % was possible to achieve, although one saved kg of CO2e emission cost 15,60 kr.

 • Sjöstrand, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Tillgänglighetskravet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Diös Fastigheter AB is currently working on urban development. In this connection, most applications will be made for building permits regarding rebuilding and changed of use. In all applications for permission, availability requirements must be applied so that persons with reduced mobility can use the building. The purpose of the report is to identify the problems that may occur in rebuilding where the availability requirements is to be applied. For Diös as a property owner, the requirement for availability may be complicated. Interviews have been made in this studie with people who come in contact with the availability requirement in their daily work. They must all comply with the requirements and work together to ensure that the requirements are met as far as possible.. The result shows that the requirements for availability easily become interpretative questions between those who apply for building permits and internally among the administrator who handle building permits at the municipality. The result also shows that the requirements for availability are handled differently depending on which administrator is handling the case. Nevertheless, it shows that urban development can be developed along with availability requirements, although in some cases it may cost more than initially estimated. The people involved in the project must work together to find solutions that meet availability requirements or that the requirements can be met in another way.

 • Sandén, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Edlund, Lotta
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Fuktproblematik i souterränghus: En byggnadsfysikalisk studie av grund- och väggkonstruktion i ett hus från 70-talet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Houses that were built during the 70s are the group with the greatest proportion of faults and problems, since the construction technology used during that time was not sufficiently proved. A common house model from the 60s and 70s is souterränghus or hillside houses, a construction that entails complex humidity and temperature conditions since walls and floors are wholly or partly located below ground level. The purpose of this study is to investigate whether there are moisture-related problems in the floor and wall construction of a hillside house built in 1974. The case study is carried out with a combination of quantitative and qualitative examination methods in which data collection is done with the help of a questionnaire survey and examination of original drawings and descriptions. The information is supplemented by on-site examinations in the house and simulations of the floor and wall moisture conditions are made using the program WUFI Pro and the add-in WUFI Bio. The residents of the house surveyed, experience odor in the ground floor. The study shows, however, that there is no reason to suspect that the bad smell originates from the basic construction because on-site investigations do not show any moisture connected problems. According to the simulation in WUFI, the water content of the wall construction decreases continuously but increases in the floor construction. WUFI Bio however, shows that there is a high risk of mold growth in both wall and floor construction. Since the odor is a fact, it is likely that local moisture damages presents. Any damage to external surface layers can be detected by exposing outer walls in connection with drainage, which is also considered necessary. More measuring points in the building and comparison with similar buildings are required to determine the result and would also contribute with an in-depth picture of the problem with the hillside buildings.

 • Sandbom, Madelene
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Svensson, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Giftfritt byggande: I förskolor och skolor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children are more exposed to chemical substances than adults, due to their tendency to puttheir fingers in their mouth after playing on the floor where dust and dirt has been collected.Children and adolescents spend most of their time in schools and preschools, which makes iteven more important to limit the exposure of chemicals in these environments. Over 6000organic substances can be found in the indoor climate and to this amount constructionsproducts can be the source to over 500 substances. Construction products can also contributewith up to 40 percent of the chemical pollution indoor. The aim with this work has been toexplore if it is possible to build schools and preschools without using products containingtoxic substances and what effect it would have on the economy. The essay is in cooperationwith Bergs kommun to develop guidelines and recommendations on how to build non-toxicschools and preschools. Investigations has been made through a comparison of criteria for thegreatest assessment system in Sweden to develop a definition of what a non-toxicenvironment really is. A comparison of different products has been made to see if there arecomparable products on the market and to show what effect choosing less toxic materialwould have on the budget, an economical comparison between common products and morehealthier products was made. The survey has shown that it is not possible to build completelynon-toxic buildings with the products available on the market today, but it is possible toimprove the choices that are being made today. The survey also shows that the materialexpenses increases when using healthier material with respect for chemical content.

 • Ripa, Nicole
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Bygglovsregler för Tiny Homes: En sammanställning över de lagar som gäller idag och de möjligheter som finns för Tiny Homes i Sverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this bachelor thesis the research question has been: How does the rules for building permits apply to Tiny Homes, how are they used and how does this limit a continuing development of the concept? A Tiny Home is a resident on a small space where you thrive after a more sustainable and less material way of living. The purpose of this thesis has been to compile the building permit rules that exist regarding Tiny Homes. The method to do so has partly been through a theoretical study of Swedish law, partly through mail contact with Swedish municipalities. The theoretical study has shown that it today exists four different options for entitling a Tiny Home. These options are as: a new building, a secondary residence, an attefallshus and a trailer. As a new building, the Tiny Home will need to fulfill the same requirements as a regular residence, for example the requirements for accessibility and living area. As a secondary residence the Tiny Home can't be used as a permanent residence but the requirements for accessibility and living area are not required. As an attefallshus, the Tiny Home has to be a complimentary building to a regular residence and the total area can't exceed 25 m2 and a height of 4 m. If a Tiny Home is used as a trailer, the same rules as for trailers are applied, ergo that it’s not allowed to use it as a residence when placed on a lot. The mail correspondence with the two municipalities which replied, indicates that there isn't any applies for building permits for Tiny Homes. The conclusion is that the building permit rules that applies in Sweden today isn't made for Tiny Homes which creates confusion and limits the development of the concept of Tiny Homes.

 • Persson, Joel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Primärenergital för Hudikhus2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report examines how the new BBR28 will affect the construction ofnew houses. From 2021 BBR will issue new requirements for specificenergy use for single-family homes. This survey is based on HudikhusCatalog House and how these will be affected by the new requirements.The research question investigates whether these houses meet the newrequirements that BBR28 will have on new constructions. In addition tothis, the report provides solutions to how to reduce the specific energyusage to meet the requirements. A comparison is also made betweenBBR25 and BBR28 to see how big the difference is. The method used inthe report is BV2 and it is based on entering the area and volume of thehouse as well as the U-values of the various building blocks. The resultsshow that it is possible to adjust Hudikhus Catalog House to therequirement that BBR28 have in houses. The calculations have beenmade on three different houses that are situated in three different placesin Sweden. However, solar cells have been used in one of the houses inorder to achieve the requirements. The results show that Hudikhus haveto change its standard in order to meet the upcoming requirements,BBR28, from the Boverket.

 • Orebjörk, Corinne
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Förslag till byggentreprenörer för att matcha beställare gällande hållbart byggande: En fallstudie med ByggTema i Örebro2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The construction and civil engineering sector accounts for afifth of Sweden's climate impact, while the need forconstruction in various forms continues to increase with thepopulation. In addition to statutory requirements the extentin which sustainable construction is applied in constructionprojects is generally in the hand of the developers, due tothis fact this work aims to investigate goals for sustainableconstruction at the developers in order to be able to produceproposals for construction contractors on initiatives thatmake them in pace with the developers and thus can meetand fulfil these requirements (in a perfect way). The workhas been carried out in the form of a case study withByggTema in Örebro where their five largest clients has beeninterviewed for the purpose of mapping their goalsregarding sustainable construction, a separate data collectionhas also been carried out in order to discover any futurerequirements that are not covered by the interviews. In thelast step of the method, suggestions for actions have beendeveloped that correspond to what has arisen in theprevious steps of the method. The results show, among otherthings, that the central parts for construction contractors areto keep themselves updated on new requirements andtechnologies and create routines for knowledge acquisitionbut also to be knowledgeable on energy within buildingconstruction in general. How to build energy efficient, whichalternatives exist for self-produced electricity and more.Other parts to develop are knowledge about ecosystemservices and to build larger buildings with wood.

 • Ollmann, Mike
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Kabinbanepelare i trä: En fackverkskonstruktion i ett hållbart material för framtiden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this report you will find a lattice structure which is constructed in glulam to build a pillar for a cableway if you want. This work is delimited to just the lattice structure from the foundation up to the construction from the carrying line. The pillar is not specified to a special area, it’s just an investigation to see if it’s possible to build such a construction in wood. The dimensions of the pillar and beams are 280 x 405 whit a strength of GL30c. Loadings that are affect the construction are two SWR who are carrying the cabins, those loadings are on 200 kN each, Plus the own weight of the construction off curse.

  A model is designed in a 3D- program called Tekla structures were drawings are made. After that the model was used in a calculation program called Strusoft FEM design Frame to see how the forces are distributed in the structure. Then a third program was used by the name of Statcon to calculate the most interesting beams and pillars. There the result is in a percentage number for each beam or pillar of how much off it capacity is used.

  The result off the study is that it is possible to build those kind of constructions in wood material.

 • Karlsson, Sebastian
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Dagvattenhantering och rening med hjälp av biokol: En studie om biokol som reningsfilter i dagvatten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Daywater is a hot topic in today’s society. Municipalities becomes more and more aware about the value in a sustainable daywaterhandling. Sustainable daywaterhandling shall be both economical- social- and foremost ecologically sustainable. This essay will look in to if biocoal can be used to meet these criteria. Daywaterhandling means to take care of daywater. Compacted grounds, less share of green structure and impurities from roads and urban environment make the cycle of water disturbed. Rainwater rinsing whit its impurities of heavy metals, microplastics and other road impurities on its way down to our lakes and waters. The problem with today’s daywaterhandling and how it has been through history is that the recipient is taking a heavy load. Coal has through history been used to clean waters. Recently has old knowledge given new light in how coal can be used as plant improvement. Coal can be used as a nutrition bank for soils. It also binds carbon in the ground instead of the atmosphere. The method has been that collected daywater from wells along a road in central Östersund has had coal add to it. The hypothesis has been that coal can take up heavy metals, nitrogen, phosphor, oil pollutions and microplastics in the same way as it takes up nutrition. Result show that coal had problems whit absorbing heavy metals, phosphor and microplastics. Microplastics had higher values at the second test. Possible explanation is that plastics had higher density than water and therefore floats on the surface. When the second test was taken it was poured into a canister and the surface water containing more plastics than the rest of the water got first. However, the results were positive for nitrogen and oil pollutions. After twenty-four hours oil pollutions were 90 % lower. In similarities with plastics, oil should float to the surface and therefor give higher results at the second test. That was not the case. It is possible that the coal had absorb oil pollutions. The conclusion is that biocoal works in cleaning daywater from some types of pollutions.         

   

 • Johansson, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  En studie om vilka faktorer som motiverar yrkesarbetare i anläggningsprojekt En studie om vilka faktorer som motiverar yrkesarbetare i anläggningsprojekt: Med fokus på kommunikation vid geografiskt avlägsna arbetsplatser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Every construction project has one thing in common. The professional construction workers are the ones that are doing the actual practical work in the projects. Therefore, in order to understand what makes the production more effective, it is important to know all the factors that motivates the construction workers. Thus, the purpose of this thesis is to analyze which factors that influence the motivation in workers on construction projects, with focus on communication. The study is limited to projects where the workplaces are geographically remote, which means that the workers are forced to live on the construction site and have to weekly commute. The basis for the examination in the master thesis, is an interview study with construction workers employed by the company, NCC anläggning Jämtland/Västernorrland.

   

  The fact that the workers live away during the weeks, includes more motivational factors to regard than if they would have worked close to their home. This means that the housing standard in the workplace becomes an important factor for the workers. Whereas, even the social climate with one´s colleagues become essential, since they spend a lot of time together and often are isolated from the outside world. Due to the location of the different workplaces, means that the communication and the information flows from the other organization. Consequently, it becomes more difficult to handle, which the survey shows that there are opportunities for improvement. The shortcomings in communication, together with the fact that the professional workers do not feel appreciated, can contribute to a "we and them" feeling in the organization. Planning is also affected by the geographically remote workplaces and therefore participation is important for the professional workers. They want to be involved before the construction starts and have an influence in the planning. Partly to make the production more efficient, but also from a work environment point of view. There they can point out which tools are needed and organize the workplace. The result, however, shows that it is the financial compensation that is the factor that ultimately affects the motivation most among the construction workers.

 • Henriksson, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Brandteknisk dimensionering av limträkonstruktion: En ekonomisk jämförelse mellan överdimensionering och brandskydd av en limträkonstruktion, för att uppnå gällande brandkrav på bärförmåga.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to determine whether it’s most efficient, in terms of cost, to over dimension a glulam construction or to fire protect it, given the current fire requirements. The intention is to simplify the choice of fire protection methods used on larger buildings, since there could be tremendous costs, depending on the methods used. The delimitations applied in this study are to neither dimension nodes nor take these into account. The labor cost for building the glulam construction was not included in the study.

   

  The survey was divided into two cases, where the first one was to over dimension the glulam construction, in order meet the fire resistance class in the SS-EN standard, up to level R240. The other case was to fire protect the glulam construction, meeting the same fire resistance class as in the first case. Furthermore the expense for materials and labor for the different cases where compared to each other. This provided a clear picture of which one of the two cases that where most efficient in terms of costs.

   

  The result shows that in terms of cost, the most efficient way to fire protect the glulam construction is to over dimension it. There are few products on the market that can meet high fire standards over R90, and the dimensions in the ultimate limit state is already reaching the standard R90, in the design fire load density.

   

 • Hallquist, Eric
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Dimensionering av en friidrottshall: En ekonomisk jämförelse mellan två olika lastbredder2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this work, two different load widths are compared to see which load width is the cheapest. These load widths are based on an assumed standard dimension and an optimization of the carrier plate used in the work. The chosen design solutions are checked in both the crash and the user limits and the dimensioning of a single reduced cross section for fire according to applicable laws and regulations. The fire dimensioning is to a large extent the dimensional load for load-bearing parts. The dimensioning relates only to wooden structures and tension rods in steel. Plates and couplings are not dimensioned but are discussed in the discussion. The work does not only deal with the dimensions of the construction in the sports stadium without an outline draft proposal also following a local program and a building plan over the available area. The sketch proposal is developed through IAAF:s standards for indoor facilities and miscellaneous plans for Swedish athletics facilities. The facility is constructed in wood and with drawstring in steel for the brace of wind. The roof construction consists of a support plate and a fish abdominal truss with a span of 61 meters. Roof structures rest on wooden columns, which for the last foundation, the dimensions of the building are 61x125x15 meters large. The shorter load will be cheaper and would probably be even cheaper if the costs of the plate and the clutches were included in the result. The idea for this work came from a coincidence when the athletics facility in Östersund is classified as unfit for the sake of mold and an athlete trainer who works with the municipality has started a non-profit project. The project intends to build a new, larger athletics facility within the Östersund arena area.

 • Ek, Emmanouil
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Jämförelse av limträ i gran och bok: En jämförelse av två limträprodukter mot varandra ur ett konstruktions- och kostnadsperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When constructing constructions today, one wants to achieve large free surfaces, in wich case mostly columns and beamsystems are used. This study presents a construction built in Östersund, Sweden with two different wood materials. One of the constructions was built in Swedish glulam with strength class GL30c and the second construction was built in the German material BauBuche with strength class GL70.

  The study will present a cost and construction comparison between the two different wood materials. The constructions are adapted to the length restrictions for BauBuche, 18 meters span widths are the maximum for roof constructions and beams.

  The result of the study shows that BauBuche is economically more profitable to build with than Swedish glulam, the difference is a saving in material cost of 21.5 %. The study also shows a difference in capacity, where BauBuche has about 57.2 % higher torque capacity and about 41.4 % higher transverse capacity.

  By choosing BauBuche before glulam or combining these, one could get an optimal construction in wood where BauBuche stands for the parts that are exposed to the highest load.

 • Rydebjörk, Emilie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Edholm, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Det etiska och juridiska dilemmat: En rättssociologisk dokumentstudie om den gravida  missbrukande kvinnan och det ofödda barnet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rättssociologiska dokumentstudie är att analysera rättstillämpningen av LVM för missbrukande gravida kvinnor. Studiens empiriska material består av 16 förvaltningsrättsliga LVM-domar under tidsperioden 2010-2019 och utgår från ett intersektionellt perspektiv med stöd av paternalism. Vi kunde genom att studera domarna se återkommande mönster hur graviditeten och det ofödda barnet benämns, utifrån detta utarbetades tre teman som ligger till grund för vårt analysarbete; 1) könsroller och motivering till förändring, 2) hälsa och social utsatthet samt 3) risk att det ofödda barnet skadas. Studiens resultat visar bland annat att rättstillämpningen kopplar kvinnans missbruk till psykisk ohälsa samt att normer kring hur en kvinna bör och förväntas vara har en påverkan hur kvinnliga missbrukare framställs. Vidare visar studien att det ofödda barnet riskerar att skadas av kvinnans missbruk, men utifrån aktuell lagstiftning går det inte att ta hänsyn till det ofödda barnet som saknar juridiska rättigheter och inte ingår i närståendebegreppet i LVM. Utifrån detta uppstår ett etiskt och juridiskt dilemma mellan den gravida missbrukande kvinnans rättigheter och det ofödda barnets rätt till hälsa och utveckling vid en eventuell utökning av LVM.

 • Domeij Edholm, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Principmodell för påbyggnad av tak till läktare: En jämförelse mellan limträ och stål i konstruktionen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Jämtkraft arena is a football- and event arena in Östersund which was inaugurated in July 2007. The arena consists of four stands, of which the west and east are larger and have roofs over, while the other two, the north and south stands are easier in its design and lack roofs. The purpose of this thesis is to design a roof as an extension to the northern stand. The aim is that the roof should be attractive in its design, not obscure the view towards the field for the spectators, design the ceiling and walls to contribute to good acoustics and be economically and environmentally sustainable. Steel and glulam have been compared as framework material for the construction through a price comparison and which of the materials are preferable from an environmental point of view with respect to carbon dioxide emissions.

   

  Based on existing drawings of the arena, wishes from Östersund FK's supporter club and recommendations from acoustics, a sketch proposal has been developed for the roof which was then drawn up in Tekla Structure. Statcon Structure has been used for dimensioning and a literature study has been carried out to study the subject, compare the various materials and study the design and materials of other roof constructions for arenas.

  The study shows that both wood and steel are a good material choice when constructing a roof structure for the platform. The result of the material comparison, however, shows that glulam is preferable from the chosen parameters. The frame of glulam give a cheaper construction and emits less carbon dioxide during manufacturing.