miun.sePublications
12 1 - 50 of 73
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Sundqvist, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Stafrin, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Det du inte ser": - Sex pedagogers uppfattningar och förståelse av "en mörkare sida" av förskolans omsorgsuppdrag2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lindberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Digitala läromedel i kemi?: En undersökning av hur de digitala läromedel i kemi för grundskolans senare del som finns på marknaden ser ut.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället har genomgått en förändring från analoga system till digitala.Läromedel som används i skolan behöver följa med i utvecklingen. Syftet meddenna studie är att undersöka hur digitala läromedel i kemi ser ut. Det är även avintresse att ta reda på hur de digitala läromedlen gör för att skapa en bild avämnet kemi som är intresseväckande och intressant samt om dessa digitalaläromedel är utformade för att tillgodose det syfte som presenteras i kursplanenför kemi i grundskolan. Tre olika läromedel, Kemi Direkt från Sanomautbildning, PLUS Kemi från Natur & Kultur och Spektrum Kemi från Liber AB,undersöks med hänsyn till flera olika punkter och aspekter. Undersökningenomfattar hur dessa digitala läromedel presenteras för läsaren, vad det finns förolika möjligheter att ta del av materialet, vilka anpassningar läromedlettillhandahåller för såväl svaga som starka elever, vad det finns för material föratt underlätta planering, laborationer och bedömning. Vidare vad det finns föruppgifter och hur dessa uppgifter rättas eller bedöms, om de olika syftenauppfylls samt hur intressant och förstående är den information som presenterasom växthuseffekten och den förhöjda växthuseffekten. Alla tre läromedel finnssom fysiska böcker som sedan har digitaliserats och på olika sätt anpassats föratt finnas tillgängliga digitalt. Det medför att de inte upplevs som innovativa ochintressanta digitala läromedel även om det såklart inte heller finns stora fel ochbrister. Det framkommer att Spektrum Kemi är det läromedel som uppvisar denstörsta responsen på de undersökta parametrarna. Önskvärt skulle vara ett nyttläromedel som inte är en digitalisering av en tidigare förlaga utan som är skapadför att vara digital och använder tekniken och den digitala världens alla finesseroch möjligheter.

 • Andersson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Hur har digitaliseringen i skolan förändrat kemiundervisningen i årskurs 7-9?: En jämförelse mellan forskning och praktik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den reviderade variation av LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011) från 2017 lyfts digitaliseringen fram. Skolan är under förändringoch digitala verktyg finns i klassrum. Eleverna förväntas använda dessa och utvecklaförmågor som lyfts fram i LGR 11 och utveckla kunskaper om hur de ska förhålla sigtill ett konstant informationsflöde. Samtidigt använder lärare redan idag många digitalaverktyg i sin undervisning. Med de förändringar som gjorts markerar myndigheter iSverige vikten av att eleverna lär sig navigera och hantera den digitala världen.Frågan som då måste ställas är hur det ser ut i klassrum i Sverige och hurdigitaliseringen har påverkat undervisningen i kemi. När datorn gjorde entréförändrades klassrummet men det tog tid. Idag finns det en mängd olika digitalaverktyg att använda. Genom att gå ut och intervjua lärare skapades en bild avsituationen i det digitala kemiklassrummet. De arbetade med digitala böcker,interaktiva övningar och formativ feedback via delade dokument. Digitaliseringen iskolan speglar den utveckling som samhället har tagit och det är viktigt att alla få följamed i den utvecklingen.Det har även bedrivits forskning inom digitaliseringen i skolan där begrepp som digitalläsning återfinns. Hur har undervisningen hanterats i förhållande till den forskningsom finns och hur lyfter digitaliseringen undervisningen? Genom att göra en jämförelsemellan forskning och praktik skapas en bild av hur det ser ut i skolor men också varmöjligheter för utveckling ligger.

 • Johansson, Berith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lindberg, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Lek och lärande hänger ihop som höger och vänster handske": En observations- och intervjustudie om lekens förutsättningar ur ett lärandeperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Olsson, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Kopplingenmellan miljöövervakning och miljömålsuppföljning: En gapanalys av miljökvalitetsmålen   Storslagen fjällmiljö och Frisk luft2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden's   environmental objective system describes the state of our environment, as it   should be. Within the system are 16 environmental quality objectives, 24   milestone targets, a few specifications per objective and 107 indicators, and   as a frame is the generation goal. There are annual follow-ups of the work   with the objectives. In March 2017, the Swedish Environmental Protection   Agency published a report containing revised indicators, reduced to 87, to be   used in the 2018 follow-up. Environmental monitoring, which involves   continuous and systematic documentation and monitoring of the environmental   state and its development, plays an essential role. The connection and   correlation between the follow-up of the objectives and the environmental   monitoring, needs to be clear and effective, for the work with the   environmental quality objectives to be efficient and with good results. Is   this the case? This has been the focus of this report. Focusing on the   environmental quality objectives A magnificent mountain landscape and Clean   air, a gap analysis has been conducted, to investigate what needs and   challenges, as well as opportunities, there are for a solid followup of the   environmental quality objectives. A gap analysis identifies the gap between current   state and optimal state, and the data collection for this was mainly   interviews. Four regions, Norrbotten, Västerbotten, Dalarna and Jämtland, was   included in the study, as they are covered by both environmental quality   objectives. Key personnel for both objectives on each county administrative   board have been interviewed. The most prominent findings in the gap analysis   were that national indicators are important, however with a regional overview   as well; different conditions pose challenges for the regions; both   indicators and monitoring methods are missing and many indicators are bad.   The connection between the indicators and the specifications has   shortcomings, as the correspondence between them is sometimes non-existent.   The new indicator proposals from the Swedish Environmental Protection Agency   have potential to improve the situation, regarding the connection between the   indicators and the specifications, as well as between the indicators and   identified needs, but this require the new indicators to be clearly   elaborated.

 • Hansdotter, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  An assessment of possibilities and limitations for an application ofSigill’s climate-certification on the organization “Fjällbete”2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is   focused on making an assessment of possibilities and limitations regarding an   application of Svenskt Sigill’s climate- certification on the organization   Fjällbete. Another aim with the thesis was to be able to provide   recommendations for future development of climate certifications in order to   provide information for decision makers. The production of the organization   Fjällbete is mainly focused on lamb, and they are aiming to promote a   long-term sustainable agriculture by promoting a regenerative agriculture and   holistic management. The climatecertification provided by Svenskt Sigill was   developed during a project in corporation with KRAV (the leading eco-label   for food in Sweden), initiated in 2007. This certification mostly concern   choice of feed, nitrogen fertilizer, animal welfare and energy efficiency.   This was partly a case-study of the organization. To identify the   opportunities and limitations, the effect of an introduction of Sigills’   climate certification, three criteria were being assessed. These were the   impact on greenhouse-gas emissions, carbon sequestration and biodiversity.   The criteria were further evaluated in a table to assess how compliance with   the regulations would affect Fjällbetes’ impact on the three criteria.   From the result, it was concluded that an   application of Sigills’ climate-certification on the organization Fjällbete   would likely effect the organization significantly in the right direction   regarding their impact on greenhouse gases deriving from energy consumption.   It was also concluded that a compliance with the regulations regarding the   slaughter age for animals would potentially effect the organization in the   wrong direction regarding its impact on greenhouse gases, carbon   sequestration and biodiversity. The magnitude of the effect of the   consequences regarding a compliance with this regulation cannot be detected   from this study. It was interpreted that an application of the certification   on the organization would not help them significantly to communicate their   differentiation on the market. If more factors regarding regeneration of   land, biodiversity and conservation values would be included in the   certification, the motivation would potentially be higher. Another conclusion   was that for a future development of a climate-certification, it is essential   to include a wide spectrum of different types of farmers.

 • Jonasson Falkengren, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Gustafsson, Mathilda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Gestaltningen av kvinnor i kvinnomagasin – nu och då2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: D etta är en studie av den kvinnliga gestaltningen i två olika kvinnomagasin från olika årtionden. Studien berör hur kvinnan beskrivs och framställs i text samt bild i de studerade magasinen. Vi ämnar att jämföra resultatet mellan magasinen för att se om det finns några eventuella skillnader i gestaltningen.

  Metod och material: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för text och en semiotisk analys för bild i respektive magasin. Tillsammans med dessa två analyser har vi även valt att göra en kvantitativ presentation av magasinens olika teman och egenskaper. Den översiktliga kvantitativa genomgången har fungerat som en urvalsprocess för att sedan hitta tio representativa artiklar att analysera i vår kvalitativa innehållsanalys.

  Huvudresultat: Studien visar att kvinnan gestaltas på olika sätt i Hennes jämfört med i Veckorevyn . Kvinnorna i magasinet Hennes från 1973 framställs framförallt som svaga, undergivna, passiva och utsatta för makt. Det stora fokuset ligger på den framgångsrika mannen och hans karriär. Hennes valde även att främst lägga fokus på kvinnans utseende och kvinnokroppen där kvinnan förväntas vara attraktiv för mannen.

  I Veckorevyn framställs istället kvinnorna som starka och självständiga. Detta märks tydligt i den kvalitativa innehållsanalysen samt den semiotiska analysen att kvinnan gestaltas som framgångsrik, driven och målinriktad.

 • Bak, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Börjesson, Christian
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Public service – det nya textmediet?: En kvantitativ undersökning om Public service på internet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan mitten av 1990-talet har samtliga tre svenska public service-bolag haft registrerade hemsidor på internet. På dessa 20 år har mycket hänt, internet har fått en allt större betydelse i våra liv, och därmed också för medierna. Studien syftar till att undersöka public service och hur deras publiceringar på internet har förändrats över tidsperioden 2002-2017.

  Studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys och har undersökt de två SR-redaktionerna Ekot och P4 Sjuhärad som ett fall av public service. Genom ett kodschema med totalt 15 variabler visar studiens resultat på hur många av publiceringarna på internet som har tillhörande ljudklipp, hur långa dessa ljudklipp är, om nyhetstexterna har tillhörande bild, hur långa artiklarna är, vilka ämnen de handlar om, samt hur detta sett ut över tid.

  Mycket har hänt på de femton år som den här studien spänner över. Till exempel har bilden fått en större roll. 2002 bildsattes i princip ingen artikel. Idag, femton år senare publiceras nästintill samtliga artiklar med bild. Men mest anmärkningsvärt är ändå att public service allt mer har gått över till ett textformat. Artiklarna som public service publicerar på sina hemsidor är betydlig längre idag jämfört med för femton år sedan.

 • Blixt, Tobias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Flodin, Tobias
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Så spelar kvinnor: En analys av spelkonsoltillverkande företags budskap i lanseringsreklam för spelkonsoler2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka representationen av kön, med fokus på kvinnor i lanseringsreklam för tv-spelskonsoler. Vi undersöker hur representationen såg ut i lanseringsreklamerna för flera olika tv-spelskonsoler när de lanserades, hur denna representation har förändrats över tid och vilken påverkan reklamen har på en potentiell konsument. Genom att undersöka representationen och dess påverkan på publiken kan vi undersöka problemet av stereotypisering av kön genom kommunikation inom marknadskommunikation och populärkultur.

  Metod och material: Vi använder oss av en kvantitativ innehållsanalys med inslag av kvalitativ analys av utvalda reklamfilmer som användes för att lansera spelkonsolerna. Totalt har vi analyserat 14 reklamfilmer, en reklam för varje spelkonsol som har lanserats av de tre stora företag som i dag är verksamma på marknaden. De tre företag som reklamfilmerna kommer ifrån är Nintendo, Sony och Microsoft. Vi använder oss dessutom av fokusgrupper för att ta reda på vilken påverkan innehållet i reklamfilmerna har på en potentiell konsument. Vi har till fokusgrupperna valt ut sex stycken reklamfilmer som deltagarna får titta på och diskutera. Reklamfilmerna som diskuteras är utvalda för att representera varje företag, olika tidsperioder och utifrån resultaten från våra innehållsanalyser.

  Huvudresultat: Undersökningen visar att män förekom i mycket större utsträckning än kvinnor i de analyserade reklamfilmerna. Män var mer aktiva i sitt spelande och de få gånger kvinnor väl fick använda spelkonsolerna i reklamfilmerna var spelandet i högre grad av passiv karaktär. Fokusgruppernas deltagare reagerade aktivt på avsaknaden av kvinnor i reklamerna och det fanns en tydlig konsensus i att reklamerna som de fick ta del av främst riktade sig mot män. Resultaten i denna undersökning ska visa en bild av hur de spelkonsoltillverkande företagen marknadsför sina konsoler vid lansering. Fokus ligger på hur representationen ser ut i ett tydligt avgränsat antal lanseringsreklamer för spelkonsoler.

 • Johansson, Anton
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lindberg, Andreas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Donald Trump i tidningarna: En kvantitativ innehållsanalys av New York Times och Wall Street Journals rapportering om president Trump inför valet 20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  USA:s presidentval 2016 var ett högst ovanligt val, och var omtalat i stora delar av världen. På demokraternas sida fanns Hillary Clinton, som därmed blev första kvinnan i historien att representera ett av de stora partierna. Republikanerna representerades av Donald Trump, en affärsman god för miljarder utan tidigare politisk erfarenhet. Den 8 november 2016 stod det klart att USA:s befolkning hade röstat fram Donald Trump som landets nya president. Valet skapade ett enormt publikt och medialt intresse och Donald Trump figurerade flitigt i media. Men hur gestaltade och framställde två av de största amerikanska tidningarna landets blivande president veckorna innan valet. Syftet med undersökningen är att se hur Wall Street Journal och New York Times har rapporterat om Donald Trump inför presidentvalet 2016.

  Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys där vi har använt oss av 133 artiklar med fokus på Donald Trump från en tidsperiod på två veckor innan valet 2016. Materialet har analyserats med hjälp av ett kodschema utformat efter vårt syfte och våra frågeställningar.

  Resultatet visar att den gestaltning som användes mest i artiklar om Trump var spelgestaltning. Därmed ser vi att vårt resultat ger liknande svar som i resultat från tidigare forskning. Vår studie visar att Trump citerades i 29 av 133 artiklar, resterande artiklar visade på en relativt jämn fördelning. Artiklarna framställde för det mesta Trump negativt, tätt följt av neutralt. Han blev positivt framställd i runt 10 procent av artiklarna.

   

 • Johansson, Ellen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Wähämäki Svensson, Gabrielle (Elle)
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lokala dimensioner av kriminaljournalistik: En kvalitativ studie av rapporteringen kring Lisa Holm-fallet och ”Arbogakvinnan”.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik genom att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare mellan nationell press och lokalpress. Undersökningen omfattar rapporteringen kring fallet Lisa Holm och fallet Arbogakvinnan och bygger på en kvalitativ innehållsanalys av totalt 126 webbartiklar från Expressen , Aftonbladet , Skaraborgs Allehanda och Bärgslagsbladet/Arboga tidning . Utgångspunkten för studien är gestaltningsteorin som bland annat har definierats av medieforskaren Adam Shehata. Uppsatsen innefattar en tolkande analys av gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare i kvällspress respektive lokalpress.

  Studien visar att lokaltidningar rapporterar betydligt mindre om brott och olyckor än vad kvällstidningar gör, vilket är tvärt emot tidigare forskning. Studien visar även att lokala anknytningar sällan förekommer i lokalpressen men får stort fokus i kvällspressen. Studien visar även att kvällspressen fokuserar mer på närhet, och tar läsaren närmare händelsernas centrum, till skillnad från lokalpressen.

 • Karlsson, Josefine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Ulriksson, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Personifiering av genus i Lilla Aktuellt 2016: En kvantitativ innehållsanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Medier påverkar människors åsikter och tankar genom vad de väljer att visa för sin publik. I dag blir barn medieanvändare redan i ung ålder, och genom detta påverkas de redan som mycket små. Den verklighet de möts av i medierna formas också av deras verklighet och deras egna roller i denna. Syftet med studien var att undersöka hur könsroller speglas i SVT:s Lilla Aktuellt, samt hur inslagen personifieras. Syftet var också att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män fördelades mellan de mjuka och hårda nyhetsinslagen.

  Metod och material: Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av 51 avsnitt av Lilla Aktuellt under 2016. Avsnitten valdes ut genom ett stratifierat urval och var totalt 258 inslag.

  Huvudresultat: Resultatet i vår studie visar att Sveriges Televisions Lilla Aktuellt i stor utsträckning använder sig av både flickor och pojkar i sina inslag från 2016. I de inslag där någon kommer till tals är det en majoritet där både flickor och pojkar kommer till tals i samma inslag. Studien visar också att det är en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga reportrar, och att dessa är utspridda jämnt mellan mjuka och hårda nyheter. Vidare visade vår studie att det endast i undantagsfall är barn som är reportrar i nyhetsinslag. Vi kunde också se att det var en liten majoritet av mjuka nyhetsinslag i Lilla Aktuellt under 2016, men att det inte skiljer speciellt mycket – 52 procent mjuka nyhetsinslag och 48 procent hårda nyhetsinslag. Personifieringen saknas i många fall helt, men i de fall de förekommer är personifieringen ofta hög.

 • Lundberg, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sadikovic, Adrian
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vem skyddar vi källan från?: En kvalitativ studie om digital säkerhet och källskydd bland svenska journalister2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the digital era, journalists’ source protection is facing new challenges. A big part of the communication between the journalists and their sources is now taking place online, thus exposing it to surveillance, national security interests and erosion of source protection laws. How engaged and interested are swedish journalists regarding these challenges? And what methods do they use to protect their sources in this new era?

  This study examines the knowledge and interest among swedish journalists regarding digital security and source protection issues, and which methods they use for source protection in the digital age. It also gives a brief introduction to the current laws and legislative proposals that may impact source protection in Sweden. This is done through interviews with journalists from four swedish media editors. Uppdrag granskning, Dagens Nyheter, HD/Sydsvenskan and P4 Västerbotten.

  Our study shows that the majority of our respondents are interested and engaged in issues regarding digital security and source protection, but the level of actual knowledge varies. Some journalists are so engaged that it affects how they live their private lives outside the newsroom, while others have little or no knowledge regarding the security of their own editorial office. It is also clear that there is a need for journalists to be educated in new secure methods so that they can, in turn, educate their own sources.

 • Staaf, Alice
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Hällegårdh, Fanny
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  "Sista kräftskivan med gänget” – En studie om hur Transportstyrelseskandalen gestaltades i tryckta medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Politiska skandaler får ofta ta stor plats i medierna. Men ibland är det medierna själva som ligger bakom att en skandal faktiskt uppstår. Även kriser kan uppstå ur skandaler. Hur stor plats som ges till skandaler och kriser i medierna, och hur de väljer att framställa dessa är betydande. Det kan bland annat bidra till att mindre plats ges åt saklig samhällsrelevant information. Medborgarnas uppfattningar och åsikter påverkas av vad medierna väljer att rapportera om, eftersom forskning har visat att det är främst medierna som vi vänder oss till för att få information om politik och samhällsfrågor.
Syftet med studien är att undersöka hur rapporteringen om Transportstyrelseskandalen såg ut i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt hur skandalen utvecklades till en kris.
Metod och material: Studien baserades på både en kvantitativ innehållsanalys för att få en översikt över samtliga artiklar och en kvalitativ innehållsanalys för att för att få en djupare analys av artiklarnas innehåll.
Huvudresultat: Resultatet av denna studie visar att medierna tenderade att i hög grad ägna sig åt skandal- och krisgestaltning i rapporteringen om Transportstyrelseskandalen. Undersökningen visade att det var kvällstidningarna som använde sig mest av skandalgestaltning, men även morgontidningarna ägnade sig i hög grad åt att gestalta artiklarna som skandal. Däremot var det morgontidningarna som krisgestaltade mest. Genom att använda sig av ett dramatiskt språk, häpnadsväckande rubriker, fokusera på skandalens konsekvenser, låta politiker skandalisera varandra och att benämna skandalen som en kris var också medierna med och formade skandalen/krisen.

 • Wärme, Gunvor
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Hur Ånge kommun möter den lokala medieutvecklingen: en kvalitativ studie om medieskuggan i Sverige med exemplet Ånge2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och problemformulering: Syftet med studien är att undersöka hur ett urval av politiker och tjänstemän inom Ånge kommun ser på medieutvecklingen och medieskuggan. Samt hur den lokala medieutvecklingen har förändrat möjligheten för Ånge kommun att komma ut med information.

  Metod och material: Studien är byggd på sju samtalsintervjuer inom Ånge kommun. Respondenterna är två politiker, fyra tjänstemän och en som arbetar med service.

  Huvudresultat: Resultatet visar att kommunen letar nya vägar genom den medieutveckling som snabbt ändrar förutsättningarna för att nå ut till medborgarna via den traditionella journalistiken. På bara några år har stora förändringar skett i medielandskapet i Ånge kommun. Först togs en lokalredaktion bort och tre år senare fick Dagbladet en hastig nedläggning 2015. Medieskuggan började breda ut sig över kommunen genom detta. Kvar finns en lokalredaktion med en lokalreporter som arbetar mitt i centrala Ånge. Facebook fick en stor plats i studien. Informationsavdelningen på Ånge kommun ser positivt på att utveckla sociala medier för att nå medborgarna via internets nya vägar.

 • Hagelbrand, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hemmasittare – ett känt begrepp?: Hur ser kunskapen om begreppet hemmasittare ut och hur definieras det2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är tvådelad för att kunna undersöka den befintliga kunskap hos blivande socialarbetare om begreppet hemmasittare men även genom att tydliggöra för vad begreppet innefattar bland yrkesverksamma inom området. Metod: Med en kvantitativ ansats undersöks kunskapen om begreppet hemmasittare hos blivande socialarbetare. Med en kvalitativ ansats undersöks hur begreppet kan förstås och tydliggöras. Resultat: Utifrån att ta reda på hur kunskapen ser ut hos blivande socialarbetare genom den kvantitativa ansatsen. Kommer resultatet visa att det brister i utbildningen bland de blivande socialarbetarna men även att det finns en önskan om att få veta mer om begreppet. Sedan i den kvalitativa ansatsen ges en tydligare bild på begreppet som förklarar definitionen av begreppet. Diskussion: Genom att tillföra kunskap om begreppet under utbildningen ökar medvetenheten bland socialarbetare vilket kan leda till ett mer säkert arbete med dessa ungdomar. Även fler resurser som arbetar specifikt med denna målgrupp är något som kan behövas för att kunna förebygga problemet. Slutsats: Det behövs mer forskning inom området för att kunna lösa de problemen som finns hos de elever som inte tar sig iväg till skolan. Det behövs också en tydligare definition om vad begreppet betyder och vad som omfattar begreppet.

 • Coskun, Helin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Paulos, Joni
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Yttre och inre krav påverkar socialsekreterares arbetssituation: En kvalitativ studie om socialsekreterarens upplevelser och tankar kring arbetsrelaterad stress inom socialtjänsten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress kan definieras som obalans mellan de förväntade kraven som ställs på individen samt dennes förmåga att hantera de ställda kraven. Forskningen har hittills visat att stressproblematiken har ökat både i Sverige och omvärlden. Det är ett växande fenomen som påverkar negativ individens arbetssätt och privatliv. Arbetsrelaterad stress har ökat särskilt bland socialarbetare jämfört med andra yrken. De senaste åren har det skett stora förändringar inom välfärdssektorn. På grund av omstrukturering inom välfärden ställs högre krav på socialarbetare. Konsekvenserna av dessa krav främjar ohälsan, vilket leder till flera sjukskrivningar, utbrändhet samt stress. Syftet: Syftet med denna studie är att undersöka socialarbetares upplevelser av arbetsrelaterad stress i förhållande till deras arbete vid Socialtjänsten i en mellanstor stad i Sverige. Metoden: Är en kvalitativ intervjustudie. Individuella intervjuer anses vara mest lämpliga för att på bästa sättet besvara studiens syfte och frågeställningar.

  Resultat: I denna studie visar att ökning av arbetsbelastning, komplexitet av arbetsuppgifterna, tidsbrist samt missnöje är några bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress. Vidare visar studien att sådan stress påverkar negativ hälsan och gör att arbetskvalitet blir sämre. Dessutom visar studie att kollegialt stöd och färre antal arbetstimmar kan minska arbetsrelaterad stress. Slutsats: Baserade på de erhålla resultaten kan man dra en slutsats att socialtjänsten är underbemannad. Arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande och nästintill accepterad som ett faktum bland socialarbetare. För övrigt en annan slutsats som kan dras av denna studie är att det i nuläget råder ett tillfredställande kollegialt stöd i den organisationen där studien utfördes. Kollegialt stöd verkar vara en skyddande faktor gällande uppkomsten av arbetsrelaterad stress.

 • MOHAMUD YUSUF, HAUA
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  DAHLGREN, CELINA
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Uppförandekoder - Användbara eller bara ännu ett dokument?: En jämförande fallstudie mellan SCA, LKAB och Skellefteå Kraft, om hur uppförandekoder upprätthålls genom ledarskap.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens problemformuleringar är: Hur skiljer sig de tre utvalda organisationernas uppförandekoder åt gällande innehåll och upplägg?; På vilket sätt kommunicerar mellanchefer inom de utvalda företagen ut uppförandekoden för att se till att den upprätthålls?; och På vilket sätt kommunicerar mellancheferna med sina medarbetare för att de ska identifiera sig med organisationen, och därmed ta till sig uppförandekoden i större utsträckning? Studien utfördes som en jämförande fallstudie med deduktiv ansats, med hjälp av de två ledarskapsteorierna Leader-Member Exchange och organisatorisk identifiering. Studien har genom textanalys analyserat de tre utvalda organisationernas uppförandekoder samt genomfört intervjuer där två mellanchefer från varje organisation intervjuades kring deras ledarskap och kommunikation gällande uppförandekoden. Detta gjordes med hjälp av en specifikt utformad intervjuguide. Resultatet av textanalyserna visade att varje organisation behandlade liknande ämnen i sina uppförandekoder, men att det fanns skillnader gällande omfattning och utformning. Intervjuerna visade att respondenterna ansåg sig själva vara kommunikativa ledare, de visade även att respondenterna kommunicerade ut uppförandekoden på olika sätt, gällande både mängd information och använd arbetstid. Huvudresultatet visade att uppförandekoderna, trots att organisationerna verkar inom likvärdig bransch, inte skiljer sig särskilt stort gällande det grundläggande syftet, men däremot gällande utformning och omfattning. Ledarskapet visade sig vara likvärdigt hos samtliga respondenter, då alla på ett eller annat vis anammar en kommunikativ ledarstil.

 • Nordström, Nadja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lundqvist-Tano, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Att kommunicera eller icke kommunicera - det är frågan: En kvalitativ studie av icke-verbal kommunikation i TV-reklamer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  TV-ads today is usually made up by spokespeople screaming in the viewers faces that you need to buy this and that. Often combined with upbeat music to distract you from what’s really going on. Studies shows that this is a very ineffective way of marketing. Is it possible to find a different solution to this energetic advertising strategy. What if adverts were non- verbal?

  Our thesis examined the opinions from two, age-different, generations to determine if non- verbal communication is used as a marketing strategy in TV-adverts. This study explored what the most important tools of non-verbal communication is, if the two generations differ or share opinions and if it was possible to create adverts with recognition factors using non- verbal communication, and in that case how?

  With the use of a five focus groups, and an additional film analysis, for our method we felt that enough data was collected. Using an analytic tool, that was prepared beforehand, we processed the material and divided it into categories for further dissection.

  The study showed that a number of non-verbal tools could be identified and be seen as a marketing strategy. The most significant difference was the use of verbal communication in the adverts. The younger population had no trouble understanding the meaning of adverts using non-verbal communication. The seniors found it rather complicated when there was no dialog in the commercials. However, one thing the focus groups had in common was the fact that they could relate to the adverts in one way or another.

   

 • Smedberg, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Fayete, Britta
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  ”Paid partnership with….”: En kvalitativ studie om hur unga upplever sponsrade inlägg på Instagram2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Reklam på sociala medier har länge varit en gråzon och ett flertal profiler har fällts för smygreklam. De unga är de som oftast befinner sig på dessa plattformar och de tycks sakna ett kritiskt förhållningssätt när det gäller konsumtion av information och medier. För att tydliggöra skillnaden mellan åsikt och reklam har därför en ny “markör” som tydligt visar om inlägget på Instagram är sponsrat uppkommit. Denna studie syftar därmed till att undersöka hur de unga upplever de sponsrade inläggen från influencers på Instagram, samt hur de resonerar kring den nya märkningen.

  Metod och material: S tudien bygger på fyra kvalitativa fokusgruppsintervjuer med respondenter i åldrarna 16-24 från Mittuniversitet och Elias Teoretiska Gymnasium i Sundsvall.

  Huvudresultat: Studiens resultat visar att respondenterna upplever sponsrade inlägg i stora drag som positiv, detta eftersom att denna typ av reklam ses som frivillig och ofta är av intresse för respondenterna. Den nya “markören” på Instagram har gjort det lättare att skilja på redaktionellt innehåll och reklam, vilket ökar trovärdigheten för influencers och företag. Resultatet visar att relationen med influencers varierar, vissa har en vänskaplig relation medan andra ser de som stilikoner. Denna relation påverkas inte drastiskt av de sponsrade inläggen, dock kan för mycket sponsrade inlägg på Instagram leda till att trovärdigheten sjunker. Vidare har de sponsrade innehållet en stor påverkan på respondenternas attityder och handlingar.

 • Söderberg, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lindholm, Agnes
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vem besöker en plats ingen har hört talas om?: -En kvalitativ undersökning om strategisk kommunikation av platser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Forskning visar att det blir allt vanligare för offentlig verksamhet att arbeta med kommunikation av platser. Trots det, finns det ingen generell strategi för hur detta ska gå till. I förlängningen leder det till att de organisationer som inte arbetar professionellt med sin kommunikation av platser förlorar turister då de faller mellan stolarna i bruset av det omfattande utbudet av resmål.
Metod och material: För att ta reda på detta ansåg författarna att en kvalitativ metod var mest lämpad att använda. Inledningsvis samlades en teoretisk bas in, denna bidrog till en bredare kännedom inom områdena strategisk kommunikation och kommunikation av platser. Utifrån detta väcktes en nyfikenhet hos författarna och frågorna som ställdes till respondenterna formulerades. För att samla in det empiriska materialet gjordes mailintervjuer med nio personer som var väl insatta i kommunikationen och varumärkesarbetet inom de olika destinationssamarbetena. Dessa nio kunde därav bidra med en god inblick i hur destinationssamarbeten arbetar med kommunikationen gentemot sina målgrupper.
Huvudresultat: Resultatet av undersökningen visade att destinationssamarben är komplexa organisationer, vars kommunikation påverkas av fler omkringliggande variabler. Flera av de undersökta kan betraktas som strategiska i sina kommunikationsinsatser, medan andra pekar på det motsatta.

 • Jern, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lindroth, Oskar
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Strategisk kommunikation, engagemang och interaktion: En jämförande studie mellan tre företags kommunikativa strategier på Facebook2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Strategisk kommunikation har förändrats i och med sociala medier eftersom att den traditionella kommunikationsprocessen utvecklats. Tidigare har organisationer varit sändare av kommunikation medan målgrupper har varit mottagare och sociala medier har möjliggjort enklare och snabbare interaktion. I sociala medier kan mottagare av budskap bli deltagare i kommunikationsprocesser genom att reagera och kommentera på företags kommunikation. Denna deltagarkultur ställer nya krav på företag i deras kommunikativa strategi. Genom att interagera med målgrupper upprätthålls goda relationer och detta är en viktig anpassning som företag behöver anamma. För att nå ut med strategiska budskap i den höga konkurrensen på sociala medier är det viktigt att skapa engagemang till och mellan målgrupper. Tre svenska livsmedelskedjor, Ica, Coop och Willys, har undersökts i den här studien. Med kvantitativ innehållsanalys mättes och jämfördes innehållskategorier i företagens mest uppmärksammade Facebookinlägg år 2017 med tillhörande kommentarsfält. Kommentarerna som mättes var de mest relevanta, detta för att på bästa sätt karaktärisera företagens målgrupper eller publics engagemang och reaktioner. Resultatet från studien visar att samtliga företag har en bra strategi för att skapa engagemang bland publics. Ica och Willys lyckas skapa störst uppmärksamhet med sina budskap vad gäller antal kommentarer och gilla-markeringar. Samtidigt visar resultatet att samtliga företag i låg utsträckning följer upp publics deltagande. Enkelriktad kommunikation är företagens huvudsakliga kommunikationsstrategi eftersom att de sprider information utan att interagera med sina målgrupper. Resultatet visar att företagen behöver tillämpa en mer interaktiv kommunikativ strategi med publics på Facebook. Företagens inlägg får dock spridning genom att företagen får publics att reagera på och kommentera inläggen, detta visar på en anpassning till Facebook som kommunikationskanal. Resultatet från studien visar att en effektiv strategi för att skapa engagemang är att uppmana publics till interaktion.

   

 • Kibe, Linnea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Pierre, Beata
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Kommunikatörers coachande av chefer till ett kommunikativt ledarskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte : Kommunikativt ledarskap är ett koncept som leder till mer framgångsrika och effektiva organisationer. Därför är det intressant ur ett samhällsperspektiv att ta reda på hur kommunikatörer bidrar till att implementera kommunikativt ledarskap i en organisation. Syftet med studien är att ta reda på hur kommunikatörer på Sundsvalls kommun arbetar med att implementera och coacha chefer till ett mer kommunikativt ledarskap.

  Metod och material : Denna studie är genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer, där sex kommunikatörer och tre chefer på Sundsvalls kommun har intervjuats. Intervjuobjekten fick svara på frågor om hur coachingen går till, begreppet Kommunikativt ledarskap och slutligen utmaningar kring dessa områden.

  Huvudresultat : Denna studie visar att coaching av cheferna till ett kommunikativt ledarskap sker slumpmässigt men inte strategiskt. Det är uttalat att kommunikatörerna ska stötta cheferna i kommunikation men det finns ingen förutbestämd plan för hur och när kommunikatörerna ska coacha cheferna.

   

 • Public defence: 2018-04-06 10:15 F 234, Östersund
  Löfstrand, Pär
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Communicating, Negotiating and Stereotyping: The roles of context, situation and gender in small group decision-making2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Making decisions together in groups takes an important role in society. Everywhere and in many different contexts people meet to make more or less formal decisions. As stereotypes constitute simplified group based perceptions of other people, decision-making groups risk making biased judgments and commit discriminating decisions. Stereotyping often follow the two universal dimensions competence and warmth (Cuddy, Fiske & Glick, 2008). How people´s judgments are affected by stereotypes has mainly been studied on individual level and less is known about how stereotypes and prejudice is communicated and negotiated in group decision-making situations. One approach to study this is to investigate how different contexts may lead to different communication patterns, different experiences, and different decisions.  In this thesis context was varied in two different ways in two experiments. In the first experiment the goal set for the decision-making was varied. A competitive goal was contrasted to a cooperative goal in a group decision task using a sports scenario where the participants had to select members to a relay team. In the second experiment different information was used as a context variable. This was done by varying the information of gender and parenthood status of the applicants in a fictive recruitment scenario. In addition, in both experiments the gender composition in the groups was varied, forming yet another variable that might play a role for how the decision-making was carried out. These three factors were assumed to influence the form of the communication, the content of the communication in terms of stereotyping, and how the decision-making process was experienced. A mixed-method approach was chosen where quantitative and qualitative data were used in conjunction with each other, which was assumed to give a richer picture of the results.

  In paper I the form of the communication, as analyzed with interaction process analysis (IPA), did not differ much between the two goals. On the other hand, the content showed more systematic patterns. A competitive goal seemed to lead to both inclusion and exclusion with use of both positive and negative stereotypes. A cooperative goal seemed to lead to inclusion mechanisms and only use of positive stereotypes. In paper II where the aim was to investigate what was experienced as constituting a successful decision-making process it was found that equality of influence was of importance. Furthermore, qualitative analyses of the conversation patterns, by use of the conversational argument coding scheme (CACS), seemed to validate this. The successful groups had a more complex communication pattern than the less successful groups. In paper III, where the information for the decision task was varied in terms of gender and parenthood status of the applicants, it was found that parenthood information triggered a lot of discussion. The participants did not differentiate between mothers and fathers, but they applied attributes of competence and warmth differently to the targets. Furthermore, gender and gender composition seemed to matter as male and female groups applied the attributes differently. Paper IV used data from both experiments in order to investigate how the context variables and gender composition influenced how the decision situation was experienced. The results indicate that the context variables and gender composition interacted with own gender. Men seemed more content in male groups with male targets and a male parent condition while women seemed more content in mixed groups and a female parent condition.

  Context seems to play an important role, as it provides the participants in the group discussions with different information, leading to different patterns of stereotyping in the discussions. Also how the decision was experienced seems to be related to the context. Furthermore, group composition seems to function in this way too. The results are discussed in relation to practical implications and suggestions for future research. 

 • Bodin, Martin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jensen Herrera, Claudia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Psykiatrisjuksköterskors terapeutiska relationer med psykosspektrumpatienter.: - En kvalitativ litteraturstudie.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Kardin, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Man får vara den man är och man behöver inte göra sig till”: En kvalitativ studie om teaterverksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftade till att undersöka och få bättre förståelse för om, och i så fall hur, aktivt deltagande i estetisk verksamhet kan påverka och förändra livskvalitén hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Materialet har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med skådespelare på en teaterverksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Med hjälp av en innehållsanalys har intervjuerna analyserats och tolkats. Resultatet visar att deltagandet i teaterverksamheten har försett skådespelarna med personliga resurser som kan hjälpa dem att hantera sina egna livssituationer. Sett ur ett empowermentperspektiv och med social kognitiv teori som utgångspunkt dras slutsatsen att denna typ av teaterverksamhet kan bidra till en förbättrad upplevd livskvalitet hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

 • Liljeros, Ebba
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Karlsson, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Den coachande kommunikatören: - en kvalitativ studie om hur kommunikatörer arbetar med coachning.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Inom kommunikationsyrket har utvecklingen under de senaste åren gått mot att kommunikationsavdelningen blivit en stödfunktion. Detta eftersom efterfrågan på organisationer att vara mer kommunikativa har ökat markant. Utvecklingen har lett till nya utmaningar inom yrkesområdet då yrket involverar mer stödjande och coachande kompetenser för att möta detta behov. Trots denna utveckling finns ingen riktig definition av hur en coachande kommunikatör arbetar och det saknas tydliga ramar för hur arbetet ska utföras.

  Syfte: Studiens syfte är att jämföra kommunikatörers coachande arbetssätt i teori och praktik för att bilda en uppfattning om hur en coachande kommunikatör arbetar.

  Metod och material: En kvalitativ intervjuundersökning har genomförts med tio kommunikatörer som arbetar med ett coachande förhållningssätt idag.

  Huvudresultat: Resultatet av genomförd studie har visat att kommunikatörens praktiska coachningsarbete lägger stor vikt vid dialog och meningsskapande, lyssna och ställa frågor är centrala aspekter i arbetet. Makt och hierarkier suddas ut och behovet av att alla ska ha ett kommunikativt ansvar gentemot organisationen blir tydligare. Resultatet visade också att kommunikatörerna använder ett coachande arbetssätt för att få kommunikationsavdelningen att ses mer som en stödenhet och för att få organisationerna i stort att bli mer kommunikativa.

 • Sundström, David
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Carlsson, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Andersson, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Comparison of Power Output Estimates in Treadmill Roller-Skiing2018In: Proceedings / [ed] Hugo G. Espinosa, David R. Rowlands, Jonathan Shepherd and David V. Thiel, Basel: MDPI AG , 2018, Vol. 2, article id 312Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to evaluate and compare various power output estimates and estimate anaerobic energy supply during treadmill roller-skiing. Roller-skiing sprint time-trial performance on a treadmill was compared to numerical simulations of three different power output estimates; non-inertial power estimate (NIP), inertial power estimate (IP), and optimization power estimate (OP). The OP was in best agreement with the measured speed of the skier. However, the IP was in better agreement with the measured finishing time of the real time trial, which may suggest that the IP better approximated the mean power than the other two estimates. Moreover, the NIP and IP are more simplistic than the OP and thereby more practical from a scientific standpoint. Based on this we recommend the use of the IP estimate.

 • Grandell, Eva
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Söderqvist, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Omvårdnad av patienter med fetma inom rättspsykiatri - svårigheter och möjligheter.: En intervjustudie.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bodin, Martin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jensen Herrera, Caudia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Psykiatrisjuksköterskors terapeutiska relationer med psykosspektrumpatienter: En kvalitativ litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Isaksson, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Palm, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Brukarstyrd inläggning: Personalens upplevelsr inför implementeringen av ett nytt arbetssätt2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Andersson, Erik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  McGawley, Kerry
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  A Comparison between Different Methods of Estimating Anaerobic Energy Production2018In: Frontiers in Physiology, ISSN 1664-042X, E-ISSN 1664-042X, Vol. 9, article id 82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The present study aimed to compare four methods of estimating anaerobic energy production during supramaximal exercise.

  Methods: Twenty-one junior cross-country skiers competing at a national and/or international level were tested on a treadmill during uphill (7°) diagonal-stride (DS) roller-skiing. After a 4-minute warm-up, a 4 × 4-min continuous submaximal protocol was performed followed by a 600-m time trial (TT). For the maximal accumulated O2 deficit (MAOD) method the V." role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; outline: 0px !important;">V.V.O2-speed regression relationship was used to estimate the V." role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; outline: 0px !important;">V.V.O2 demand during the TT, either including (4+Y, method 1) or excluding (4-Y, method 2) a fixed Y-intercept for baseline V." role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; outline: 0px !important;">V.V.O2. The gross efficiency (GE) method (method 3) involved calculating metabolic rate during the TT by dividing power output by submaximal GE, which was then converted to a V." role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; outline: 0px !important;">V.V.O2 demand. An alternative method based on submaximal energy cost (EC, method 4) was also used to estimate V." role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; outline: 0px !important;">V.V.O2 demand during the TT.

  Results: The GE/EC remained constant across the submaximal stages and the supramaximal TT was performed in 185 ± 24 s. The GE and EC methods produced identical V." role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; outline: 0px !important;">V.V.O2 demands and O2 deficits. The V." role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative; outline: 0px !important;">V.V.O2 demand was ~3% lower for the 4+Y method compared with the 4-Y and GE/EC methods, with corresponding O2 deficits of 56 ± 10, 62 ± 10, and 63 ± 10 mL·kg−1, respectively (P < 0.05 for 4+Y vs. 4-Y and GE/EC). The mean differences between the estimated O2 deficits were −6 ± 5 mL·kg−1 (4+Y vs. 4-Y, P < 0.05), −7 ± 1 mL·kg−1 (4+Y vs. GE/EC, P < 0.05) and −1 ± 5 mL·kg−1 (4-Y vs. GE/EC), with respective typical errors of 5.3, 1.9, and 6.0%. The mean difference between the O2 deficit estimated with GE/EC based on the average of four submaximal stages compared with the last stage was 1 ± 2 mL·kg−1, with a typical error of 3.2%.

  Conclusions: These findings demonstrate a disagreement in the O2 deficits estimated using current methods. In addition, the findings suggest that a valid estimate of the O2 deficit may be possible using data from only one submaximal stage in combination with the GE/EC method.

 • Public defence: 2018-03-22 10:00 M102, Sundsvall
  Rahman, Hafizur
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Modifying kraft pulping to produce a softwood pulp requiring less energy in tissue paper production2018Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Modification of softwood kraft pulp by the addition of either polysulfide (PS) or sodium borohydride (NaBH4) has been shown to increase the pulp yield due to a higher retention of glucomannan.  The pulps with higher yield gave a paper with higher tensile index than reference pulp, especially at lower degrees of refining. The higher yield pulps also showed a greater porosity of the fibre wall, indicating an increase in the swelling potential of the fibres. This can lead to increased fibre flexibility and increased joint strength between the fibres and to the higher handsheet tensile index. However, the swelling increase associated with the higher hemicellulose content could also make dewatering more challenging because of the higher water retention of the pulp. The results of this study show however that the positive influence of the increase in yield (fewer fibres and a more open sheet structure) dominates over the negative influence of the higher hemicellulose content on the dewatering properties, especially at lower refining energy levels. Studies simulating full-scale tissue machine dewatering conditions showed that pulps with a higher yield and a higher hemicellulose content had a higher tensile index at the same dryness. Moreover, the same dryness level was achieved in a shorter dwell-time. A given tensile index was also achieved with less refining energy.

  Increasing the yield and hemicellulose content by the addition of either an oxidizing or a reducing agent in the softwood kraft pulping process thus has a potential for giving high quality fibres for tissue paper production with less refining energy and lower drying energy costs.

   

 • Mathews, Abraham
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Smart Home Based Li-Fi System: Stereo Audio & Image Streaming by Visible light2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To light up the world of technology, where wireless communication has bloomed to a great extend which requires a lot of data to be transmitted and received every fraction of the second a new era is coming. Electro-magnetic waves i.e., radio waves are the main way to transmit wireless data but certain limitations are there because radio waves can only support less bandwidth because of compact spectrum availability and intrusions. Visible Light Communication (VLC) has come to take way those issues. The new technology Li-Fi which stands for Light-Fidelity is a new kind of wireless communication system which uses light waves as a medium instead of radio frequency electromagnetic waves. This pro-ject presents an eco-friendly data communication system through visible light which consists of LEDs that transmit audio signals and sensor data to the receiver. A connection protection mechanism that co-operates with wireless network and visible light communication to achieve relia-bility and performance overcoming the drawbacks from the pre-existing system is proposed here.

 • Chuanliang, Xie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Finite Element Analysis of PZT-based Air Flow Sensor2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis proposes a novel air flow sensor based on PZT material which is used to measure air velocity in an experimental tunnel or indoor ventilation. The work focuses on designing and verifying the sensor model through finite element analysis (FEA) simulation using COMSOL Multiphysics software.

  This thesis is devoted to developing a sensor model with a focus on a low-velocity range up to 2 m/s and high sensitivity. The design of the sensor should be robust and reliable for different flow patterns, temperature, and atmospheric pressure variation. The sensor model consists of a fixed cylinder which connects with a bilayer cantilever made of PZT and PDMS material. The laminar flow from the sensor inlet is transformed into the turbulent flow when passing by the fixed cylinder. This structure of bilayer cantilever is designed to generate self-induced oscillation on PZT to overcome the charge leakage over the sensor impedance. Resonance optimization of the sensor structure is investigated to obtain better SNR and performance by adjusting the dimension of the cantilever.

  From the conducted simulation results, the relationship between the dominant frequency of output voltage generated by PZT and air velocity can be described linearly. In conclusion, it is shown that proposed sensor has a sensitivity of 0.1 m/s and a range of 0.2 to 2 m/s.

 • Olsson, Daniel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sjöblom, Tobias
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  The Swedish Experience -: En kvalitativ studie i kommunikation på en reglerad marknad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur aktörer på den svenska snusmarknaden planerar sin marknadskommunikation samt att studera om det skett någon förändring sedan implementeringen av EUs tobaksproduktdirektiv 2016. Detta sker mot bakgrund av marknadsföringslagen som utgör en reglerad marknad på vilken aktörerna är verksamma.
Metod och material: För att genomföra studien har personliga intervjuer genomförts med beslutsfattande inom kommunikationen på snusföretagen Skruf Snus AB och Swedish Match, samt en informantintervju med Bengt Wiberg - upphovsman och patentinnehavare till Sting Free Snus.
Huvudresultat: Studien kommer fram till att det råder olika meningar om tobaksproduktdirektivets påverkan på marknadskommunikationen inom branschen. Marknadskommunikationen är oftast långsiktigt planerad inom branschen och Swedish Match anser att direktivet inte påverkade deras kommunikation alls. Skruf Snus AB anser att det medförde stora förändringar i bland annat hur de placerar snusdosor i reklam. Studien drar även slutsatsen att den reglerade marknaden missgynnar konkurrensen, och att en mer öppen kommunikation skulle öppna upp för mer medvetna konsumenter, fler aktörer på marknaden, samt att fler rökare skulle kunna gå över till snus.

 • Sjöberg, MImmi
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Kjelledal, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  "Det är fruktansvärt brett att prata om kommunikatörer”: - En kvalitativ studie som beskriver hur kommunikationsyrket ser ut idag och dess framtida utmaningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Dagens chefer och ledningsgrupper i organisationer har insett vikten av att anställa professionella kommunikatörer, däremot anses det vara ett yrke i förändring och uttalat som en svårdefinierad och missuppfattad befattning. Med detta i åtanke blir syftet således att tillsammans med en applicering av ett externt legitimitetsperspektiv att ta reda på hur kommunikationsyrket ser ut idag och i framtiden.

  Metod och material: Studien är baserad på kvalitativa samtalsintervjuer av respondentkaraktär med tio företrädare från olika organisationer som omsluter kommunikationsyrket.

  Huvudresultat: Det fanns en tveksamhet bland respondenterna om kommunikationsyrkets externa legitimitet var låg och det blev istället en motreaktion med en diskussion kring om detta samtal endast förs internt som ett dåligt självförtroende bland yrkesutövare. De visade däremot en enighet om att det är kommunikationsyrkets egna ansvar att öka den externa legitimiteten genom ett etiskt, hållbart och trovärdigt arbete. Respondenterna beskriver yrket som komplext och något som kan bli värre i framtiden med högre krav på kompetenser.

 • Eriksson, Eva
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Jenderman, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Alla vägar leder till samma kommunikationsplan: - En kandidatuppsats om den strategiska kommunikationsplanen i offentlig verksamhet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem och syfte:
Syftet med studien är att undersöka om normer och förväntningar för hur en kommunikationsplan bör vara uppbyggd, i både begrepp och struktur, förekommer i svenska kommuners övergripande kommunikationsdokument. Det här syftet finns för att urskilja huruvida institutionalisering förekommer i kommunernas material, eller om kommuners olika förutsättningar skapar olika situationsanpassade kommunikationsplaner. Studien kommer därmed även att kunna förmedla positiva och negativa aspekter av institutionaliserade kommunikationsplaner. Studien baseras på ett vetenskapligt problem med institutionellt perspektiv, ett perspektiv som sällan används inom medie- och kommunikationsvetenskap. Metod och material:
Studien utgår från en kvantitativ innehållsanalys med 100 kommunikationsplaner som valdes genom ett oproportionellt stratifierat urval. Kategorierna är baserade på storlek, ekonomiska förutsättningar och geografisk placering. Ett kodschema skapas med uttömmande svarsalternativ. Urvalet består av över en tredjedel av populationen, och därmed går det att uttala sig om generaliserbarhet utifrån resultatet.
Huvudresultat:
Majoriteten av kommunernas kommunikationsplaner är institutionellt skapade, med både begrepp och struktur. Det finns en del begrepp och strukturer som skiljer sig åt, men de allra flesta följer bland annat kommunernas intresseorganisation SKLs anvisningar om hur en kommunikationsplan bör skapas.


 • Eriksson, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Westin, Anton
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Att köpa sex: En studie om olika generationers attityder till sex i reklam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem & purpose: When using sexual advertising, it is important that companies review how that sort of marketing are being received by their consumers. This to create an understanding about the recipient's acceptance and perception of various promotional messages. Previous research about attitudes towards sexualized advertising focus mostly on attitudes in regards to the recipient's gender. However, there are less studies investigating whether attitudes can be linked to the recipient's age. Thus, the purpose of this study is to find out if, and if so, how recipients' attitudes towards sexualized advertising differ between two generations. This study may thus be interesting for people working in the communication industry, but could also be of interest in designing future studies in the subject.
Method & material: For our study we have used a qualitative method through interpersonal interviews with respondents from two different age groups. The participants were exposed to four different sexual advertisements and were then asked questions regarding them. The answers and the recipients expressions were then compiled in the chapter “resultat”.
Main result: The results of this study shows that there are certain attitudes towards sex in advertising depending on which generation the recipient belongs to. Both the younger and the older generation have a rather negative attitude towards sexualized advertising. However, there are differences that indicate that the younger generation has a slightly more negative attitude towards this kind of advertising. The younger generation believe that sex in advertising is a method used by companies to increase sales. The younger generation sees this as something bad and annoying. The older generation has a more passive attitude towards sexualized advertising and does not experience this kind of advertising as frustrating as the younger generation does.

 • Filén, Fredrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Erixon, Johannes
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sociala medier, ett paradigmskifte -: en kvantitativ studie om mediepåverkan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvantitativ studie om mediepåverkan inom området för kommunikationsvetenskap, och arbetar även med teorier kring informations diffusion och beteendevetenskapliga teorier. Studien syftar till att vara deduktiv och det genomförs en multipel regressionsanalys för att utröna vilka medier som har starkast påverkan på individers förtroende för samhällsinstitutioner. Detta görs i syfte att undersöka den effekten som sociala medier kan ha på individers åsikter och hur sociala medier kan orsaka en begränsad mediediet hos användarna. Resultatet av studien visar en markant skillnad i påverkan mellan medierna där konsumtionen av sociala medier är den starkaste mediala faktorn som påverkar åsikter. Det finns en tydlig koppling till ökning av konsumtionen av sociala medier och minskningen av traditionella medier där det i motsats inte finns många signifikanta samband, vilket kan bero på att användningen av traditionella medier ofta är bredare med flera olika tidningar, radiokanaler och tv-kanaler.

 • Forsström, Ante
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Heggem, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Kompispassning: En kvalitativ studie om sportföreningars strategiska kommunikation och relationen till kommunen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Hur förhåller sig elitföreningar till strategisk kommunikation, och specifikt dess kriskommunikation? Studien har granskat två föreningar som under de senare åren på ett eller annat sätt varit i svåra kriser som haft ödesdigra konsekvenser. Utifrån detta har den undersökt hur den strategiska kommunikationen tillämpats, hur kommunikationen under kris har sett ut samt om dessa kriser haft någon påverkan på relationen till den lokala kommunen. Sport överlag är ett fenomen som har ett överflöd med kriser (Kitchin & Purcell, 2017:661). Även fast det vore självklart för professionella sportorganisationer att ha en välutvecklad kriskommunikationsplan så har det visat sig att de flesta organisationer fortfarande arbetar för reaktivt och ineffektivt med sitt krisförebyggande arbete. Detta är var vår studie tar avstamp ifrån.

  Metod och Material: Studiens insamling av material har genomförts med användningen av samtalsintervjuer. Intervjuerna har involverat sex medarbetare, varav tre med anknytning till föreningarna och tre till kommunerna.

  Huvudresultat: Det finns en stor medvetenhet kring att den strategiska kommunikationen växt fram som något viktigt, men att de som organisationer inte har anpassat sig till denna utveckling. Resultatet tyder på att det krävs ett ytterligare fokus på den strategiska kommunikationen för att även kriskommunikationen ska få utrymme att utvecklas och på så sätt användas av föreningarna. Relationernas betydelse knyts ann till städernas varumärke men skvallrar även om en brist på kontinuerlig kontakt.

   

 • Dahlgren, Michaela
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Jag leder - alltså kommunicerar jag:: En kvalitativ fallstudie om kommunikativt ledarskap på en multinationell organisation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Chefer spenderar större delen av sin arbetstid åt att kommunicera. Kommunikationen mellan chefer och medarbetare är en viktig del av många människors vardag och chefers kommunikation har visat sig kunna påverka både medarbetarnas hälsa och miljön på arbetsplatsen. Det går att säga att alla leder med kommunikation, men alla leder inte kommunikativt. Kommunikativt ledarskap är en term inom ledarskapsforskningen som nyligen har definierats och teoretiserats. Av den anledningen är utbudet av forskning som empiriskt bygger vidare på och verifierar termen begränsat. Syftet med denna studie är därför att verifiera definitionen av kommunikativt ledarskap genom att undersöka uppfattningarna av kommunikation och ledarskap bland chefer på en multinationell organisation i Sundsvall, samt analysera vilka faktorer i chefernas omgivning som gör att de uppfattar kommunikation och ledarskap på ett visst sätt. Utifrån dessa punkter undersöks även om cheferna som deltar i studien ägnar sig åt kommunikativt ledarskap utifrån de fyra kommunikativa beteenden för ledare som nyligen definierats inom forskningen.

  Metod och material: För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ fallstudie bestående av intervjuer med tolv chefer utförts för att få en djupgående och detaljerad bild av deras uppfattningar av kommunikation och ledarskap. Intervjuerna utfördes med chefer på ett multinationellt företag, Valmet i Sundsvall, och till hjälp fanns en intervjumanual utformad efter studiens teoretiska ramverk.

  Huvudresultat: Studien visade att cheferna på Valmet uppfattar kommunikation som dialog och tvåvägskommunikation, samt att ledarskap innebär att ledare ska vara coachande, öppna och skapa delaktighet. Samtidigt uttrycks det finnas svårigheter i att leva upp till vad cheferna själva anser är bra ledarskap samt definitionen av kommunikativt ledarskap till följd av organisationens komplexa uppbyggnad och det faktum att flera av cheferna leder på distans. Utifrån det teoretiska ramverket inom kommunikativt ledarskap visar resultaten på att cheferna på Valmet på många sätt agerar som kommunikativa ledare, men att det lätt brister i delarna som handlar om öppenhet och att vara närvarande när ledarskapet sker på distans.

   

 • Berggren, Emilia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Damned  if you do, damned if you don’t.: En fallstudie om reklambyrån Forsman och Bodenfors normbrytande kommunikation.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem och syfte

  Det har länge debatterats om människors jämlikhet. Kampen för alla människors lika värde har därefter tagits vid av många olika aktörer i samhället. Sådan kommunikation får dock också bemöta kritik och därför är syftet med den här studien att undersöka reklambyrån Forsman och Bodenfors arbete med normbrytande kommunikation och kritik riktad mot det.

  Metod och material

  Studien kombinerar tre olika metoder, kvalitativ e-postintervju, kvalitativ innehållsanalys och kvantitativ innehållsanalys, där två normbrytande reklamkampanjer ligger till grund.

  Huvudresultat

  Resultatet visar att ett arbete med normbrytande kommunikation kan användas som en strategi för att få genomslag. Reklambyrån är medveten om dess inflytande och försöker ta ansvar för den påverkanskraft de har på samhällets normer och värderingar även om det också konstateras svårt att göra alla till lags. Bland de positiva och negativa åsikterna visar resultatet en jämn fördelning. Huruvida reklamkampanjerna bryter mot normer eller inte, vad meningen bakom dem är och vad de genererar, exempelvis kvinnoförtryck eller inkludering, är alla exempel på återkommande teman bland åsikterna.

 • Andersson, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Kommunikationsyrket - propaganda eller legitim profession?: En kvalitativ studie av kommunikationschefers upplevde roll och legitimitet inom kommunala organisationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte:
Kommunikationsbranschen har länge dragits med ett negativt rykte och studier har visat att allmänheten har lågt förtroende för kommunikatörer och deras arbete. Under de senaste tio åren har kommunikatörens legitimitet ifrågasatts av externa parter men studier visar även att interna parter stundvis motverkar branschens strävan mot ökad legitimitet och professionalisering. Syftet med denna studie var därför att göra en uppdaterad beskrivning av hur svenska kommunikationschefer uppfattar sin roll och legitimitet, om det hade förändrats sedan 2007 och i sådana fall på vilket sätt
Metod och material:
Studien baserades på åtta samtalsintervjuer med kommunikationschefer/-direktörer från åtta olika svenska kommuner, som kategoriserats som större stad.
Huvudresultat:
Resultatet visar att kommunikationschefer inom kommuner upplever att de fortfarande har en tydlig strategisk ledningsroll inom sina organisationer. De upplever också generellt både hög intern och extern legitimitet. Jämfört med en tidigare studie så har kommunikationschefens roll blivit tydligare och mer etablerad inom organisationer, de har fått högre intern legitimitet medan deras externa legitimitet upplevs oförändrad. Resultatet visar också att kommunikationsbranschen genomgår en utvecklings- och förändringsprocess som långsamt ökar kommunikatörers legitimitet, formar deras arbete och professionaliserar yrket. Detta sker dock inte homogent, olika organisationer har kommit olika långt i processen. Branschen måste arbeta med att öka allmänhetens kunskap om kommunikation och samtidigt möta ett ökat behov av kommunikationsbranschen.

   

 • Adawe, Idil
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Haglund, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  #Metoo - en kvantiativ innehållsanalys av de svenska mediers gestaltning av kampanjen som spred sig över hela världen inom ett dygn.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: #Metoo-kampanjen blev kanske bland det mest omtalade fenomenet under året 2017. För många människor utgör medier den viktigaste kontakten med vad som händer i världen. Men vilken bild av kampanjen är det svenskarna har fått förmedlad till sig utifrån de svenska tidningarna? Hur väljer de största rikstäckande tidningarna att gestalta kampanjen?
Syfte: Syftet med studien är att granska gestaltningen inom #metoo-kampanjens nyhetsrapportering under perioden 15 oktober 2017 till 15 november 2017.
Metod och material: E n kvantitativ innehållsanalys har genomförts bestående av totalt 133 analysenheter från Sveriges största morgon- (Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter) och kvällstidningar (Expressen och Aftonbladet).
Huvudresultat: Genom arbetet med denna studie har vi nått resultatet gällande gestaltningar som framkommer i morgontidningarnas och kvällstidningarna nyhetsrapportering angående #metoo-kampanjen. Gestaltningarna som framträder i studien och analysen är: sakgestaltning, konfliktgestaltning, gestaltning som mänskligtintresse, moralgestaltning samt ansvarsgestaltning. Hur morgontidningarna och kvällstidningarna skiljde sig åt i gestaltandet av #metoo-kampanjen var till störst del i förekomsten av källor. Sakgestaltning och mänskligt intressegestaltning förekom mest procentuellt bland undersökningsenheterna.

 • Public defence: 2018-03-07 13:00 M 207, Sundsvall
  Große, Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Strategic Objectives in Complex Planning Environments: Insights from a Swedish Case for Critical Infrastructure Protection2018Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Large-scale and long-term planning imposes extensive requirements on governance efforts regardless of whether it involves public organisations, private organisations, or both. The proportions of such planning entangle many actors and stakeholders as system components within and around a complex system. These system components and conditions in a complex planning environment introduce a diverse variety of strategic objectives into the planning. This study investigates how strategic objectives can affect the governance of complex planning systems, particularly in the context of national critical infrastructure protection. For this purpose, this thesis concentrates on a national planning procedure, STYREL, which Sweden has recently implemented for the case of power shortages. This case involves various actors from the national, regional and local levels who act on behalf of both public and private organisations in a planning process with four-year intervals, and it thus constitutes a relevant subject for this study. The investigation entailed the collection of evidence from documents and interviews. First, publicly available Swedish documents regarding the case provided an understanding of the planning. Second, interviews with decision-makers who are entrusted with this planning at municipalities and county administrative boards as well as with a few planners from power grid providers offered a deeper comprehension of both the proceedings in practice and the strategic objectives involved in this complex system for planning of critical infrastructure protection. Particularly, the findings resulted in several conceptual models that demonstrate these understandings in more detail. A soft system model visualises the problem situation and contains several elements, such as the system components, interrelations and conditions. Moreover, a multi-level planning model specifies sources of uncertainty in the planning and decision-making process that are associated with an insufficient alignment of strategic objectives in the STYREL case. These decompositions of the Swedish planning environment – both horizontal and vertical – further enabled this study to identify significant parameters of the systemic conditions and strategic objectives involved in such complex planning environments that challenge their governance. The findings of this study suggest that the Swedish process is not yet fully developed. The investigation particularly indicates that a better alignment of strategic objectives is necessary to ensure a selection of adequate goals and means that advances the future usability of the produced plan, which in turn would legitimate and strengthen this complex planning process for critical infrastructure protection.

 • Vistrand, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rätten till sex på ålderns höst2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många äldre personer har sexuella behov och är sexuellt aktiva, men trots detta finns det en allmän föreställning om att sexualiteten avtar med stigande ålder. För äldre personer som befinner sig i ett omsorgsbehov är sexuella uttryck och behov något som ofta förbises inom äldreomsorgen. Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonals attityder och förhållningsätt till äldres sexualitet. Det empiriska materialet har inhämtats dels genom en fokusgruppsintervju med fem vårdpersonal verksamma inom äldreomsorgen och dels genom en enkätundersökning riktad till vårdpersonal på särskilda boenden för äldre. Resultaten visar att äldre har sexuella behov men att behoven oftast uppenbarar sig i andra typer av uttryck eller känslor. Personalens inställning och äldres demenssjukdomar visade sig vara avgörande faktorer som begränsar äldres utrymme till sin sexualitet. Resultaten visar även att lyhördhet och att finnas i närheten blev viktiga strategier för att hantera och bemöta äldres sexuella behov men att det föreligger en bristande kunskap och ett behov av ökad kompetens och vägledning gällande dessa frågor.

 • Leithe, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sexuellt våld, maskulinitetsnormens baksida?: En kvalitativ studie om nya sociala rörelsers arbete i förebyggandet av sexuellt våld2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur nya sociala rörelser arbetar förebyggande mot sexuellt våld samt vilka sociala faktorer som påverkar maskulinitetsnormen i relation till sexuellt våld. Studien syftar även till att undersöka hur flerdimensionella maktfaktorer såsom kön, klass, etnicitet och sexuell läggning samverkar i relation till sexuellt våld ur ett intersektionellt perspektiv. Totalt utgår studien från fem semistrukturerade intervjuer med informanter som aktivt arbetar med att förebygga destruktiva maskulinitetsnormer och därmed motverka sexuellt våld. Informanterna representerar organisationer som arbetar med varierande metoder och fokuserar sitt förebyggande arbete på olika samhällsnivåer vilket företräder nya sociala rörelsers mångfald och bredd. Empirin tolkas utifrån kritiska teorier såsom Butlers genusteorier och Connells maskulinitetsteorier och betraktas ur ett intersektionellt perspektiv. Resultatet i denna studie visar att destruktiva hegemoniska maskulinitetsnormer ligger till grund för det sexuella våldets omfattning och att det krävs ett genusförändrande samhällsövergripande och långsiktigt preventivt arbete för att förebygga och motverka sexuellt våld där män behöver vara en del av förändringen. Studien visar också att sexuellt våld inte kan särskiljas från övrigt våld utan är en del av normen som premieras inom den hegemoniska maskuliniteten vilket framhåller att våldspreventivt arbete innebär att förändra maskulinitetsnormen. Maktfaktorerna kön, klass och sexualitet har en central påverkan på maskulinitetsnormerna och har därför relevans för sexuellt våld men behöver tolkas ur flera dimensioner för synliggöra hur förtryckande strukturer samverkar.

 • Public defence: 2018-03-02 11:00 Q221, Östersund
  Lund Ohlsson, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Double Poling Incross-Country Skiing: Biomechanical and Physiological Analysis of Sitting and Standing Positions2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Double poling (DP) is a sub-technique in cross-country skiing that has increased in interest over the last decades, e.g. athletes in cross-country skiing have increased their utilisation of double poling during competitions. In cross-country sit-skiing athletes with impairments in legs and/or trunk sit in a sledge and utilise DP to propel themselves. Technique (i.e. movement pattern) is one key factor determining performance but also a factor that may affect the risk of overuse injuries in sports.

  Therefore, the overall aim of the thesis was to improve the understanding of the human movement technique in cross-country skiing DP, in both standing (paper I-II) and sitting positions (paper III-IV, Thesis A-B) using biomechanical and physiological measurements and inverse dynamics simulations. All studies were carried out on a double poling ergometer in laboratory. Three experimental studies were performed with able-bodied participants (papers I-II, IV-VI), one study with one participant with growth defect in the legs (paper III), and one study (Thesis B) with one participant with complete spinal cord injury at thoracic vertebra 4.

  In paper I the first full-body simulation of DP was performed and results were comparable to results found in literature when the kinematics and external kinetics were similar. Paper II showed how increased leg utilisation increased performance (forward impulse) but reduced skiing efficiency (output work divided by metabolic muscle work). These results indicate that both high performance (power output) and efficiency may not be achieved in the same technique.

  In sitting DP many different sitting positions are utilised. Athletes with full muscle control in hip and trunk mainly sit with their knees lower than their hips (KLnoS). Athletes with paralysis in lower trunk and legs need trunk stability from the sit-ski. Most often, this is achieved by adopting a knees higher than hips (KH) position together with a support for the lower back. However, this position might induce large flexion in the spine, which is hypothesised to affect injury risk in the shoulders and lower back. This thesis has enabled the knees low sitting position for athletes with paralysis in the lower trunk and legs by supporting the anterior trunk with the sledge (KL).

   

  In sitting DP in athletes with full hip and trunk muscle control, high performance was achieved through proximal-distal sequencing from the hips through the trunk to the arms, and large muscle work in spine and legs (IV, V, Thesis A). In order of performance, KLnoS utilised muscles in the hips-spine-arms, compared with utilisation of spine-arms in KH, and mainly arms in KL. Higher amount of activated muscle mass resulted in lower relative anaerobic metabolism during submaximal exercise (IV).

  The lower back joint reactions were higher for the sitting position with larger spinal flexion, KH compared to KL (VI). These results suggest that there is an increased risk of injury in the lower back for the sitting position KH. Athletes with paraplegia generally have a high risk of injuries in the shoulders. The results of this thesis showed higher shoulder joint reactions in the sitting position with larger shoulder-arm muscle work, in KL compared to KH.

  For the case study with one participant with thoracic spinal cord injury (Thesis B) highest performance was achieved in the KH sitting position where spinal flexion occurred at the beginning of the poling phase. When comparing the fixed trunk positions KL and KHS, higher performance was achieved in KHS. It was speculated that the difference between KL and KHS was due to the impairment of the vasoconstriction in paralysed muscles. The effect of gravity on venous pooling is probably larger when the legs are lower down as in KL. This effect was not present for individuals without paralysis (III), where KL was more economical than KHS.

  Parasport classification needs evidence of how impairment affects sporting performance (Tweedy et al., 2014, Tweedy and Vanlandewijck, 2011). Classification might benefit from simulations as performed in this thesis. The musculoskeletal simulations of seated DP in paper V and the KLnoS position presented in the thesis have showed the relative contribution of different muscle groups on performance. These results are novel and might contribute to improvement of the classification system.

 • Loo Larsson, Johan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ericsson, Carl-Olov
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Schizofreni, en sjukdom som drabbar fler än bara individen: En litteraturöversikt ur ett anhörigperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis