miun.sePublikationer
1 - 2 av 2
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Disputation: 2019-04-25 13:00 M102, Sundsvall
  Razaz, Ghadir
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap.
  Problems in the Aluminium DC Casting Process Associated with Melt Treatment Operations2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The quality of DC cast Al alloys is highly dependent on melt batch composition and impurity level in the molten alloy. The chemical composition and cleanliness of a melt is controlled through the melt treatment operations, carried out while the melt is still in the furnace before casting starts. The present work has studied some of these operations and associated problems such as slow dissolution of alloying elements, non-reproducibility in chemical composition analysis and inclusions.

   The results of the dissolution of the alloy elements Mn and Fe showed different behaviors.  For Mn three intermediate phases were involved, all of which exhibited a smooth interface between Mn and the liquid. These three phases were identified as the γ2, Al11Mn4, and µ phases, which grow slowly towards the dissolving Mn particles. The results from the Fe dissolution revealed that only one phase dominates the process, Al5Fe2, which penetrates the Fe particles with an irregular interface.

  The interaction between Mn and Ti additions to AA3003 alloys and consequences for the solidification and precipitation behavior was investigated. The study could map the limits for formation of an earlier unknown AlMnTi phase, which formed large particles, detrimental for subsequent rolling operations.

  Different sampling procedures for chemical composition analysis were studied, and a novel approach was proposed. A mould with an insulated periphery provided one-dimensional solidification, which gave compositions close to nominal.

   Inclusion distributions along as-cast billets were studied as a function of different holding times, and thus different grades of sedimentation. Holding times longer than 30 minutes did not show any improvements.  It was also shown that if melt remaining in the furnace at end of casting is less than about 3000 kg, the sedimented inclusions are stirred into the bulk again, and can enter into the end of the billet.

  The impact on hot tearing susceptibility of different Cu and Fe contents for AA3000 alloys was studied. Cu contents in a range from 0.3 to 1.2 wt%  significantly increase the hot tearing tendency, which was attributed to bad feeding at end of solidification. Decreasing of the Fe content below 0.2 wt%, gives a strong cracking tendency, owing to decreased precipitations of the Al6(Mn,Fe) phase, which contributes to early bridging and thus reinforcement between grains.

 • Disputation: 2019-05-03 10:00 F 234, Östersund
  Weimer, Kerstin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Behavior Change Towards a Sustainable Lifestyle – Effects of Interventions and Psychological Factors on Pro-Environmental Behaviors2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar på grund av global uppvärmning som är förorsakad av människan är allvarliga utmaningar för planeten. Det är därför nödvändigt att människans individuella beteende förändras mot att bli mer miljövänligt. Människans beteende är emellertid komplicerat, och främjande av beteendeförändringar kräver en gedigen förståelse för hur människor beter sig i olika situationer och sammanhang.

  Tidigare forskning har visat på flera skäl till varför vi människor inte beter oss i överensstämmelse med vår kunskap om hotet från klimatförändringarna.Förutom strukturella hinder, kan det finnas andra skäl relaterade till psykologiska hinder såsom övertygelser, värderingar och sociala normer, vilka begränsar oss när det gäller att anpassa oss till mer miljövänliga val och beteenden. Övergripande syften med denna avhandling har varit att undersöka hur olika interventioner påverkar energibesparing i bostäder och konsumtion av ekologisk mat i syfte att främja miljövänligt beteende, att utforska upplevelserna av en intervention för energibesparing utifrån deltagarnas perspektiv, samt att undersöka hur värderingar, attityder och andra psykologiska faktorer kan förutsäga miljövänligt beteende och intentioner till miljövänligt beteende.

  Avhandlingen innehåller fyra studier. Den första är en enkätundersökning, i vilken den predicerande styrkan av värderingsorientering, medvetenhet om konsekvenser, miljöhänsyn, moralisk bedömningskompetens, kontroll-lokus och känsla av sammanhang undersöktes med avseende på åtta miljövänliga beteenden och beteendeintentioner. Endast värderingstypen universalism predicerade avsedda beteenden, med attityderna medvetenhet om konsekvenser för biosfären och miljöhänsyn för biosfären som medierande variabler. Detta skulle kunna indikera att påvisade bestämningsfaktorer för ett enda beteende förmodligen inte kan tillämpas för andra beteenden som beroende variabler. Således skulle separata analyser för varje typ av beteende kunna ha varit mer framgångsrika i att bekräfta de undersökta variablerna som bestämningsfaktorer för miljövänligt beteende och beteendeintentioner.

  Den andra studien är en randomiserad kvasi-experimentell studie. Denna fältstudie undersökte effekten av feedback på energiförbrukningen i bostäder. Under en period av åtta veckor registrerades differentierad förbrukning av hushållsel, avseende vardagliga beteenden i hemmet, för 15 hushåll via ett internetbaserat system. Feedback baserad på Relational Frame Theory användes för att öka motivationen till att spara energi och uppföljningar analyserade vidmakthållandet av eventuella förändringar under ytterligare tre månader. Psykologiska faktorer, såsom värderingar, attityder, moralisk bedömningskompetens, kontroll-lokus och känsla av sammanhang mättes med hjälp av web-enkäter. Inga signifikanta effekter av feedback på energiförbrukningen kunde fastställas. Den begränsade storleken på urvalet samt faktum att förbrukningen av varmvatten inte kunde registreras diskuterades som förklarande faktorer.

  I avhandlingens tredje studie genomfördes semi-strukturerade intervjuer bland de åtta hushåll som deltagit fullt ut i den andra studiens intervention. De transkriberade intervjuerna blev föremål för kvalitativ innehållsanalys i syfte att utforska deltagarnas upplevelser. Å ena sidan beskrevs dessa upplevelser som en kamp för att övervinna inre och yttre hinder samt känslor av motsägelse och ambivalens, vilket kan ses som uttryck för de krav som en intervention ställer på deltagarna. Å andra sidan beskrevs även känslor av förmåga och motivation, ett samspel mellan tillfredsställelse och framsteg som representerar de möjligheter som erbjuds deltagare i denna typ av intervention. Resultatet understryker vikten av att ta hänsyn till specifika strategier när nya interventioner för energibesparing i bostäder ska utformas.

  Slutligen, i den fjärde studien, genomfördes en experimentell fältstudie där beteende-interventioner med hjälp av nudges användes i syfte att främja konsumtionen av ekologisk frukt och grönsaker. Under fyra dagar (en dag varannan vecka) mättes konsumtionen av såväl ekologiskt som konventionellt producerad frukt och grönsaker i en livsmedelsaffär där konsumenterna exponerades för information i kombination med emotionella bilder eller budskap som stimulerade sociala normer. Den dagliga konsumtionen utan exponering av nudges registrerades under fyra andra dagar (en dag varannan vecka, växelvis med nudging-dagarna). Proportionen av sålda ekologiska produkter, i jämförelse med den totala försäljningen av de utvalda frukterna och grönsakerna, var något högre under dagar med nudging om skillnader i pris mellan konventionella och ekologiska produkter var små. Denna begränsade effekt av nudging försvann när priset för ekologiska produkter var betydligt högre än priset för konventionellt producerade produkter. Resultaten av den här studien antyder att det finns ett behov att vidta åtgärder för att kompensera för de rådande skillnaderna i pris mellan ekologiska och konventionella produkter. Detta kan göras, till exempel, genom att applicera en kombination av alla tillgängliga verktyg för nudging för att förstärka effekten av nudging, liksom att samla personliga data från konsumenterna för att få kunskap om deras attityder gentemot val av ekologiska produkter.

  Sammantaget bekräftar de övergripande resultaten i studierna i denna avhandling komplexiteten i det mänskliga beteendet och i förändring av beteende. Många frågor kvarstår obesvarade och förslag på hur man kan utveckla forskningen inom avhandlingens område diskuteras.