miun.sePublikationer
1 - 3 av 3
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Disputation: 2018-12-20 10:00 C326, Sundsvall
  Ziaei, Reza
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Prevalence and Correlates of Health Risk Behaviors among High School Adolescents in Iran: With focus on Water-pipe Smoking, Suicide Ideation, Physical Activity and Nutrition2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: Adolescence is a transitional stage from childhood into adulthood and many habits, with long-term implications for health, from this period of life can continue into adulthood. Identifying risk factors related to health risk behaviors is therefore an important part of health promotion. The main aim of this thesis was to analyze the prevalence and correlates of health risk behaviors among 15-17 year old high school adolescents in Iran. The risk behaviors explored in Papers I–IV include waterpipe smoking, suicide ideation, physical inactivity and sedentary behavior, and nutritional habits.

  Methods: Two-stage cluster sampling was used to select representative high schools and classes in the Iranian city of Tabriz. At the first stage, high schools were selected with a probability proportional to the enrollment size. At the second stage, classes were randomly selected, and all students in these selected classes were eligible to participate in the study. Overall, thirty high schools, including sixteen girls’ and fourteen boys’ high schools, ninety classes (grades 9 to 11) and 1,517 students, including 727 boys (47.9%) and 790 (52.1 %) girls participated in the study. The participants’ (students’) response rate was 84.27 %. A reliable, valid and anonymous self-administered Persian Version of the Global School-Based Student Health Survey (GSHS) questionnaire was used for data collection. Statistical methods used were Chi- square test, Fisher exact and multivariate logistic regression analyses.

  Results:

  Water pipe smoking: Overall, 21.6 % of students were classified as ever WP smokers and 9.7% as current smokers. Ten percent of students had started WP smoking when younger than 12. Ninety-one percent of current WP smokers smoked one session per day, 49% smoked at a café (Ghahvekhaneh). Ninety- five percent of students reported that their age did not prevent them from being served a WP. Ninety-one students out of 147 reported that they did not notice any health warning on the WP tobacco packages. Seven percent of students out of 1,517 participants reported that they would accept a WP if offered by their friends. Being in the third grade of high school, having experienced cigarette smoking, even one or two puffs, and accepting a WP offered by close friends showed significant odds ratios for ‘ever WP smokers’. Accepting a WP offered by close friends and gender (female) showed significant odds ratios for current WP smokers.

  Suicide ideation: Four percent of students had seriously considered attempting suicide in the past 12 months. Thirteen point two percent of students reported that they wanted to use alcohol or other drugs when they were worried. The results also revealed that 8.8% of students had been sexually abused. Also, 20.6% declared that they had been bullied in the past 30 days.

  Being worried, being a current cigarette smoker, consuming alcohol or other drugs and being sexually abused were significantly associated with suicide ideation.

  Physical activity/inactivity and sedentary behavior: The prevalence of physical inactivity (<5 days/Weeks) was 72.2% and sedentary behavior (sitting ≥3 h or more) 71.4%. Being female, having a higher BMI (being overweight or obese), walking/cycling to or from school on 1-4 days, sedentary behavior, low vegetable intake, being the victim of bullying, lack of parental support, peer support, and parental connectivity (protective factors) were directly associated with physical inactivity. Walking/cycling to or from school on 5-7 days was negatively associated with physical inactivity.

  Walking/cycling to or from school on 1-4 days, being physically inactive, inadequate fruit intake, and being bullied were positively associated with sedentary behavior.

  Fruit and vegetable intake: The prevalence of fruit intake was 76.1% (≥ 2 times/daily) and vegetable intake 23% (≥ 3 times /d). Low fruit consumption was associated with being an 11th grade student, sedentary behavior (sitting ≥3h/d), low intake of vegetables (intake < 3 daily), low or lack of parental support, low or lack of peer support, and the lack of enough food (hunger) at home. Low vegetable consumption was associated with higher BMI (overweight or obese), low consumption of fruit (< 2 daily), lack of peer support, and physical inactivity.

  Conclusion: Identified correlated factors (risk factors) should be taken into consideration by public health authorities in the development and implementation of interventions aimed at promoting health among students in the related areas.

 • Disputation: 2019-01-11 10:15 O102, Sundsvall
  Vilches, Ana Paola
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Effects of Bio-Ash Amendments on the Metabolism of Ectomycorrhizal Fungi: A Method Development and Metabolomic Study2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Skogsekosystem har genom alla tider spelat en central roll i utvecklingen av vårt samhälle. Trä för konstruktioner, möbler och hushållsuppvärmning har varit tjänster från skogar sedan civilisationens början. Skogens välbefinnande kan därför anses grundläggande för vår existens. Idag har vårt samhälle utvecklats och behovet av skogsråvara ökar kontinuerligt. Detta i kombination  med minskande fossila reserver och den inverkan som användningen av dessa reserver har haft på vår miljö har återigen gjort skogen till ett av de viktigaste alternativen för att åstadkomma en hållbar utveckling. Detta innebär att vi måste öka vår kunskap om hur olika former av skogsbruk påverkar miljön i skogsekosystemen.

   Användningen av skogsråvara som energikälla ger upphov till stora mängder aska. Askan innehåller höga halter av de baskatjoner som en gång har transporteras från jorden till de övre delarna av träden. Återföring av aska har därför föreslagits som en skogsbrukspraxis för att motverka den försurning som en omfattande avverkning kan ge upphov till. Eftersom återföring av aska kan ha stora effekter på skogen är det viktigt att förstå vilka dessa effekter är och hur omfattande de kan vara.

  Denna avhandling fokuserar på de effekter som askåterföring till skogsmark kan ha på metabolismen hos ektomykorrhizasvampar, det vill säga svampar som kan kolonisera rötter och bidra till trädens upptag av näringsämnen och vatten från jorden. Arbetet uppnåddes med ett in vitro metabolomiskt tillvägagångsätt på åtta arter av ektomykorrhizasvampar som förekommer normalt i boreala skogar. En riktad metabolomisk studie genomfördes för att studera effekterna av olika doser av aska på tillväxt, yttre pH och utsöndring av lågmolekylära organiska syror samt aminosyror och hydroxamatsideroforer. Denna studie kompletterades med en mer generell metabolomikstudie där effekterna av aska på svamparnas totala metabolism studerades.

  I ett arbete som detta är det viktigt med tillförlitliga metoder. En stor del av detta arbete har varit att utveckla nya kemiska analysmetoder. En metod för analys av aminosyror utan derivatisering och samtidigt kompatibel med masspektrometrisk detektion behövde utvecklas och valideras. Detta resulterade i en robust metod som fungerade väl med extern kalibrering och uppvisade bra detektionsnivåer samt förhållandevis hög genomströmning. Vidare så utvecklades även en metod för att kunna upptäcka förekomst av låga halter av sideroforer i komplexa prover med stöd av masspektrometri.

  De metabolomiska studierna visade att exponering for bioaska ledde till ökad utsöndring av lågmolekylära organiska föreningar hos alla studerade arter. Huvudsakligen tenderade svamparna till att utsöndra mer av samma föreningar som registrerades för kontrollerna utan tillförsel av aska. I vissa fall ledde exponeringen även till utsöndring av nya föreningar. Det fanns också undantag där askan snarare hade negativ inverkan på utsöndringen av vissa metaboliter. Generellt var dessa negativa effekter av lägre magnitud än de positiva effekterna. Båda metabolomikstudierna visade en differentiering mellan basidiomyceter och ascomyceter. Den riktade metabolomiska studien antydde en kompromiss mellan användningen av kol för ackumulering av biomassa respektive utsöndring av organiska föreningar med låg molekylvikt, där ascomyceterna tycktes ackumulera mer kol som biomassa jämfört med de basidiomyceter som ingick i studien. Den mer generella metabolomikstudien, visade också att ascomyceterna var de arter som utsöndrade flest antal metaboliter som påverkades av bioaska, antingen i positiv eller i negativ riktning.

  Tillsats av extraherad bioaska till odlingsmediet vid experimentets början ledde till ökat pH, men detta motverkades med tiden av metabolismen genom utsöndringen av organiska syror. Askbehandlingen resulterade i ökad utsöndring av organiska syror med låg molekylvikt för fem av de åtta studerade arterna och speciellt för Cortinarius glaucopus. Behandlingen resulterade också i ökad utsöndring av aminosyror från Tomentellopsis submollis och av ferricrocin från Hymenoscyphus ericae.

  Ingen av de metaboliter som påverkades signifikant av bioaska visade sig vara gemensam för alla studerade arter. Detta indikerar att under de odlingsbetingelser som användes så var det huvudsakligen den sekundära metabolismen som påverkades.

   

 • Disputation: 2019-01-15 09:15 Q221, Östersund
  Klingvall Ek, Rebecca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Electron beam melting: Impact of part surface properties on metal fatigue and bone ingrowth2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Svensk sammanfattning

  Denna avhandling behandlar frågeställningar inom tillverkning av benimplantat med additiv tillverkning (Additive Manufacturing, AM), med fokus på EBM-tekniken (Electron Beam Melting, smältning med elektronstråle). Additiv tillverkning bygger produkter utifrån datorkonstruerade modeller (Computer Aided Design, CAD), och EBM-tekniken gör detta genom att smälta ihop metallpulver med hjälp av en energirik elektronstråle likt en laserstråle. Avhandlingen fokuserar på ytstrukturen från det smälta metallpulvret och hur dess egenskaper påverkar funktionen av EBM-tillverkade produkter. Under första delen av doktorandarbetet var fokus på processparametrar som styr elektronstrålen och biokompatibilitet, och under den senare delen har arbetet riktats mot efterbearbetningsmetoder och utmattningsegenskaper, vilket är viktigt för medicinska implantat och industriell användning. Avhandlingen är skriven på engelska och studierna som sammanläggningen består av är döpta och numrerade med förkortningarna P-Processparametrar, M-Medicinska applikationer och F-Fatigue (Utmattning). Avhandlingen består av fyra tidskriftsartiklar kallade studie P, M2, F2 och F3 och två konferensbidrag studie M1 och F1.

  Studie P undersökte med hjälp av försöksplanering (Design Of Experiment, DOE) hur processparametrarna påverkar ytgrovheten för EBM-tillverkade produkter och resulterade i att elektronstrålens förflyttningshastighet och energi har störst inverkan på ytgrovheten.

  Studierna M1 och M2 använde kobolt-krom- respektive titanlegeringar, tillverkat med EBM-tekniken, och undersökte biokompatibiliteten med hjälp av blodkammarmodellen som kvantifierar blodets reaktioner vid kontakt med metallytan. Resultaten visade att den mycket grova ytan som EBM-tillverkade implantat har, stimulerar till koagulation och implantatinläkning.

  Roterande utmattning användes för studierna F1-3, och studie F1 avhandlar hur EBM-tillverkade provstavar med olika storlekar och med eller utan tempererad tryckbehandling (Het Isostatisk Pressning, HIP) påverkar resultaten. Studie F2 jämförde hur den EBM-tillverkade ytan och en maskinbearbetad yta påverkar materialegenskaperna, och studie F3 undersökte hur Hirtisering, en patenterad elektrokempoleringsmetod, och kombinerat med HIP påverkar utmattningsegenskaperna. Studierna visar att minskad ytgrovhet med elektrokempolering ökar hållfastheten samtidigt som spänningskoncentrationerna (Kt) minskar i ytan för EBM-tillverkade ytor.

  Avhandlingen visar att EBM-tillverkade ytor lämpar sig för benkontakt och att HIP inte förbättrar utmattningsegenskaperna om den råa ytan behålls.